Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

2 documenten

Kamermeerderheid wil sluiting bedrijven die corona-regels negeren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 02-06-2020 00:00

Als een slachthuis of een ander bedrijf corona-voorschriften negeert, wordt het bedrijf onmiddellijk gesloten. Een motie van GroenLinks hiervoor is vandaag door alle partijen in de Tweede Kamer gesteund. 

De overheid moet ingrijpen bij bedrijven die de corona-voorschriften niet naleven, en medewerkers met ziekte-klachten toelaten, vindt de Tweede Kamer. Aanleiding is de situatie bij slachthuizen. De afgelopen weken bleek dat het aantal corona-besmettingen bij de in totaal 24.000 medewerkers in slachthuizen hoog is. Ondanks afspraken, bleven de bedrijven werknemers onder onveilige omstandigheden te werk te stellen. 

“Het is ongehoord dat voor deze bedrijven veiligheid en gezondheid van hun medewerkers blijkbaar ondergeschikt is aan productiedoelstellingen”, aldus Tweede Kamerlid Laura Bromet (Landbouw).   

De motie roept op te borgen dat bedrijven, waaronder slachthuizen, voorkomen dat medewerkers aan het virus worden blootgesteld. Het voorstel bekrachtigt een eerdere uitspraak van minister Schouten dat slachterijen die zich niet houden aan de maatregelen dicht moeten. Nu zijn verschillende instanties verantwoordelijk voor toezicht op de naleving van de regels: NVWA, inspectie SZW, ministerie LNV, ministerie VWS, GGD’s, veiligheidsregio’s. 

“Instanties wijzen naar elkaar als het gaat om ingrijpen. De regering moet hier de verantwoordelijkheid nemen. Het toezicht is nu te versnipperd”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders (Arbeidsmarkt)

Het lijken met name uitzendkrachten uit andere Europese landen waar corona-besmettingen meer kans krijgen. Zij wonen vaak dicht op elkaar, reizen in te volle busjes naar het werk en ook op de werkplek is afstand houden soms moeilijk. 

Smeulders: “Arbeidsmigranten vormen een onzichtbare groep mensen in onze samenleving. Deze crisis ontmaskert de manier waarop uitzendbureaus en werkgevers hen laten werken en wonen. In een land als Nederland onwaardig. Het is goed dat dit nu aan het licht komt en belangrijk dat we in de toekomst zorgen dat dit verandert.” 

Stel hulplijn 113 voor zelfmoordpreventie open | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-09-2019 00:00

Het telefoonnummer 113 moet zo snel mogelijk worden opengesteld voor zelfmoordpreventie. Het is niet duidelijk waarom de overheid dit nog niet heeft gedaan. Dat zegt GroenLinks naar aanleiding van berichtgeving dat verschillende mensen 113 hebben gebeld, vlak voor zij overleden. Het juiste nummer is echter: 0900 0113.

“Dat er misverstanden zijn over het nummer van de hulplijn voor zelfmoordpreventie en dat dit mensenlevens kost is diep, diep triest”, zegt Tweede kamerlid Wim-Jan Renkema, die hierover schriftelijke vragen heeft gesteld aan Staatssecretaris Blokhuis van Volksgezondheid.

GroenLinks wil weten wanneer het ministerie de eerste signalen kreeg over verwarring rond het nummer. En waarom het ministerie nog geen gehoor heeft gegeven aan de oproep van de Stichting 113 Zelfmoordpreventie om ook 113 open te stellen.

Renkema: “Dit kost mensenlevens. Hoe sneller dit kan worden opgelost, hoe beter”.