Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

39 documenten

Als je directeur van Nedmag bent, ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Groningen 14-05-2019 10:04

Als je directeur van Nedmag bent, dan moet je niet een geborgde zetel accepteren in het Algemeen Bestuur van het Waterschap. De zoutwinning van Nedmag heeft een te groot belang bij een voor hen juist waterpeil. Dat gaat ten koste van mensen (Er is veel schade in het gebied) en de natuur. Woensdag zullen we daar aan het college een vraag over stellen. https://www.rtvnoord.nl/nieuws/208401/Zoutwinning-directeur-in-bestuur-waterschap-Bruning-moet-de-eer-aan-zichzelf-houden

Verkiezingen Waterschap Amstel, Gooi en Vechtstreek

ChristenUnie ChristenUnie CDA VVD Partij voor de Dieren PvdA Gooise Meren 19-04-2019 09:02

https://gooi-noord.christenunie.nl/k/n38730/news/view/1275407/660746/Kandidaten CU AGVMet blijdschap en dankbaarheid kijken we terug op de campagne voor de waterschapsverkiezingen van 2019. Het resultaat mg er zijn: we hebben onze zetel weer terug in het algemeen bestuur van Waterschap Amstel, Gooi en Vecht!

Gezamenlijke campagne

In de campagne zijn we zoveel mogelijk samen opgetrokken met de fractie van de ChristenUnie Noord-Holland. We hebben twee gezamenlijke werkbezoeken in de regio gebracht, een werkbezoek als AGV-team, twee landelijke bijeenkomsten en een campagnedag. En natuurlijk hebben we deelgenomen aan verschillende debat- en informatie-avonden.

Luistertour, waardevolle bijeenkomsten

Alle ontmoetingen waren bijzonder waardevol. Overal waar we kwamen, werd onze belangstelling gewaardeerd. Met veel enthousiasme werd ons uitgelegd wat de successen zijn en ook waar mensen tegenaan lopen. We hebben onze vragen kunnen stellen en kunnen vertellen wat onze visie is op het specifieke onderwerp. Al waren de werkbezoeken echt bedoeld om te luisteren, te horen wat er speelt.

Groote Zeesluis Muiden

we zijn in gesprek gegaan met de Stadsraad Muiden over de Groote Zeesluis Muiden. Het waterschap is van plan deze monumentale sluis te automatiseren en luidsprekers te plaatsen om de passanten van de sluis op afstand te kunnen helpen. De stadsraad vindt de ingrepen ontsierend en voelt zich niet goed meegenomen in het proces. Volgens de stadsraad zijn er onvoldoende inspraakmogelijkheden geweest om met het plan mee te denken. Nu wij een zetel hebben gekregen, willen we dit punt opnieuw op de agenda van het waterschap zetten.

Mooie verkiezingsuitslag

De opkomst voor de waterschapsverkiezingen was hoger dan in 2015, zo’n 25% hoger. Het aantal stemmen op de ChristenUnie was 50% hoger! In totaal hebben 20.477 mensen een geldige stem op ChristenUnie-AGV uitgebracht. Meer dan de helft van de stemmen is uitgebracht op de kandidaten 2 t/m 25 op de kieslijst. Dit toont aan hoe belangrijk het is dat kiezers de kandidaten kennen.

Uitslag Provincie en Waterschap verschillend

Opvallend is dat in de gemeentes Amsterdam en Gooisemeren een groot verschil zit in het aantal stemmen dat voor de Provincie Noord-Holland op de ChristenUnie is uitgebracht en het aantal stemmen dat ChristenUnie voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht heeft gekregen. Een mogelijke verklaring hiervoor is dat veel expats op de ChristenUnie gestemd hebben. Zij mochten wel stemmen voor het waterschap en niet voor de provincie. Een andere verklaring is dat er provinciaal en voor het waterschap verschillend gestemd is.

Kleine verschuiving in Algemeen Bestuur AGV

In het Algemeen Bestuur van Waterschap Amstel Gooi en Vecht zijn drie zetels van partij gewisseld. PvdA, CDA en de Socialistische Waterschapspartij hebben een zetel verloren. De Groenen, Partij voor de Dieren en ChristenUnie hebben een zetel gewonnen. Deze kleine verschuiving heeft ertoe geleid dat 4 van de 5 partijen in de zittende coalitie samen het gesprek zijn aangegaan om een coalitie te vormen en leden voor het Dagelijks Bestuur te leveren. Het CDA staat voorlopig aan de zijlijn.

Formatie is gestart

De komende weken zullen twee formateurs aan het werk gaan met het advies van de Informateur. De Informateur heeft geadviseerd een coalitie te vormen met een krachtig en slagvaardig Dagelijks Bestuur bestaande uit vier bestuursleden. De vorige periode waren dit er vijf. CDA en ChristenUnie hebben aangegeven samen een bijdrage te willen leveren aan de coalitie. Het is afwachten of hierop wordt ingegaan. Aan de andere partijen is gevraagd een bijdrage te leveren aan het coalitie-akkoord. Als ChristenUnie willen we hiervan gebruik maken en zo invloed hebben op de belangrijke onderwerpen voor de komende 4 jaar. 

Verkiezingsuitslag in kentallen (bron: Waterschap Amstel, Gooi en Vecht)

In Waterschap Amstel, Gooi en Vecht hebben 519.744 mensen gestemd. Dat is een opkomst van 48,7 procent. Dat is hoger dan 4 jaar geleden: toen stemde 41,4%.

In de gemeente De Bilt gingen de meeste mensen naar de stembus: 65,8 procent. In Amsterdam was de opkomst het laagst: 44,4 procent.

Het percentage geldige stemmen was 97 procent. Het percentage blanco stemmen was 2,3 procent. Het percentage ongeldige stemmen was 0,7 procent.

Zetelverdeling

VVD: 5 zetels (-) PvdA: 4 zetels (-1) Water Natuurlijk: 4 zetels (-) Partij voor de Dieren: 4 zetels (+1) CDA: 2 zetels (-1) De Groenen: 2 zetels (+1) 50PLUS: 1 zetel (-) ChristenUnie: 1 zetel (+1)

Het algemeen bestuur heeft 30 zetels. Hiervan zijn er 23 verkozen bij de verkiezingen. De andere 7 zetels zijn geborgde zetels:

Ongebouwd (agrariërs): 3 zetels Gebouwd (bedrijven): 3 zetels Natuur: 1 zetel

Helaas geen foto van de officiële ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 01-04-2019 09:46

Helaas geen foto van de officiële beëdiging, maar in Waterschap Rivierenland zijn onlangs Paul van Gent en Dana van der Kraan namens de PvdD geïnstalleerd. Bij de afgelopen verkiezingen hebben we in dit waterschap 2 zetels behaald 💪💪 https://www.facebook.com/PvdDRivierenland/

Alle gekozen statenleden en leden ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zeeland 31-03-2019 10:28

Alle gekozen statenleden en leden van de waterschappen op het podium!

En ook een geweldige ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 26-03-2019 11:08

En ook een geweldige verkiezingsuitslag bij de waterschappen. De Partij voor de Dieren komt als tweede partij uit de bus in Amsterdam! 🎉 Amsterdamse kiezers voor Waterschap Amstel, Gooi en Vecht, bedankt! 🙌

Mooie resultaten 💚💚 in Waterschap ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 25-03-2019 16:35

Mooie resultaten 💚💚 in Waterschap Rijnland en Waterschap Rivierenland: in beiden waterschappen is de PvdD de komende 4 jaar met 2 zetels vertegenwoordigd! Goede voorbeelden van #groeiendverzet want in Rijnland hadden we bijna 3 zetels... En in Rijnland zijn we van 1 naar 2 zetels gegroeid 💪💪 Dus: kiezers, kandidaten, flyeraars, plakkers, social media tijgers en alle anderen: DANK JULLIE WEL 💕

Ook in de Waterschappen zijn we ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 25-03-2019 16:26

Ook in de Waterschappen zijn we gegroeid: PvdD wint 1 zetel in Waterschap Delfland en neemt voortaan 3 zetels in! Gefeliciteerd Bart Simon Suzanne Onderdelinden en Heleen Jonker 👏

Kiezers bedankt! We hebben onze 2 ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Utrecht 22-03-2019 17:41

Kiezers bedankt! We hebben onze 2 zetels in de staten en 3 zetels in het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden behouden, met nog meer stemmen dan vier jaar geleden. In het waterschap zelfs een kwart meer! Landelijk heeft onder andere jouw stem zich vertaald in een derde zetel in de Eerste Kamer! Geweldig om te merken dat zoveel Utrechters aangesloten blijven en zich aansluiten bij het groeiend verzet. Voor de dieren, voor het klimaat, voor het milieu en voor de toekomst blijven wij ons inzetten. We houden vast aan onze idealen 💪

CDA AGV van 3 naar 2 zetels in Algemeen Bestuur van waterschap

CDA CDA ChristenUnie VVD Partij voor de Dieren Noord-Holland 22-03-2019 15:11

Wij bedanken de kiezers die hun stem op ons hebben uitgebracht, op het CDA bij de verkiezingen voor het Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Helaas hebben wij 1 van de 3 zetels in het algemeen bestuur van het waterschap verloren en leveren wij nu 2 van de 23 gekozen bestuursleden. In totaal zijn er 30 algemeen bestuursleden. Zie hier de voorlopige uitslag. Komende week beginnen de gesprekken over de vorming van een dagelijks bestuur en een coalitie(bestuurs)programma op initiatief van de grootste fractie in het AB. Dat is o.b.v. de voorlopige uitslag de VVD-fractie. Op donderdagavond 21 maart was er een ronde tafelgesprek, een openbaar debat, waar de lijsttrekkers van de gekozen partijen hun duiding gaven van de verkiezingsuitslag: (eerste reactie van CDA-AGV-lijsttrekker Wim Zwanenburg, te zien op de videoband, start 22.25 min. van 1.14.25 uur). Wim leverde een inbreng in twee termijnen. In het AB is er zetelwinst voor de Partij voor de Dieren en de Groenen en ook de ChristenUnie heeft een zetel bemachtigd. Een aantal bestuursleden/lijsttrekkers sprak van 'een groene lente'. Het CDA is voor duurzaam, effectief, betaalbaar klimaatbeleid en benadrukt de inzet op een kringloopeconomie, terugwinning van grondstoffen, maar uitte ook zijn bezorgdheid over het afbrokkelende draagvlak voor klimaatmaatregelen. Het CDA is voorstander van maatregelen die de bodemdaling afremmen, maar dringt ook daar aan op effectieve maatregelen, waarvoor het nodig is tijd te nemen met proeven met o.a. onderwaterdrainage. Het is ook van belang te letten op het draagvlak in de agrarische sector en buiten Amsterdam. Maandagochtend volgt de definitieve uitslag en ook de uitslag van de voorkeurstemmen zodat we dan weten wie er verkozen zijn. We gaan er van uit dat Wim Zwanenburg en Astrid Verweij Bouwman de gekozen bestuursleden zullen zijn. De CDA Amstel, Gooi en Vecht Waterschap fractie zal bestaan uit 2 AB-leden en enkele commissieleden.

Wauw! Alweer gegroeid 💪💪 Zodra voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 22-03-2019 09:10

Wauw! Alweer gegroeid 💪💪 Zodra voor Zuid-Holland definitieve uitslagen bekend zijn voor zowel Waterschappen als Provinciale Staten zullen we die op onze tijdlijn delen :) #groeiendverzet