Nieuws van politieke partijen in Nijmegen inzichtelijk

15 documenten

'De regionale culturele sector gaat het zo niet redden' | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks D66 CDA PvdA Nijmegen 24-04-2020 00:00

Dinsdagavond hoorden we dat alle evenementen tot 1 september geen doorgang kunnen vinden. Een dodelijke klap voor de cultuur- en evenementensector, die al in zwaar weer verkeerde. De week ervoor werd bekend dat het kabinet 300 miljoen extra beschikbaar stelt voor ondersteuning van de cultuursector tijdens de coronacrisis. De cultuurwoordvoerders van de Nijmeegse gemeenteraad zijn blij met deze landelijke toezegging, maar maken zich ook flink zorgen. Dat de sector de gehele zomer stil komt te liggen, maakt het drama alleen maar groter. Voor de instellingen en festivals, maar zeker ook voor de individuele makers, zelfstandige ondernemers en kunstenaars.

Cultuur is een essentieel onderdeel van ons leven. Het verbindt ons, ook in de anderhalvemeter-samenleving, en biedt troost, kracht, en ontspanning. Hoe zouden we het uithouden thuis zonder films, muziek of boeken? De toekomst van cultuur staat echter onder druk. Culturele instellingen, kleine gezelschappen of podia en makers hebben geen publiek. En zonder publiek geen inkomsten.

Regeling vanuit het Rijk onvoldoende

Dat het Rijk geld beschikbaar stelt voor cultuur bovenop de algemene maatregelen ter ondersteuning van zzp’ers en bedrijven is een mooi begin. Maar dat geld is vooral bedoeld voor landelijk gesubsidieerde gezelschappen. Onze regionale en lokale cultuursector profiteert slechts beperkt van deze 300 miljoen. Extra geld voor regionale infrastructuur is nodig. En dan hebben we het nog niet eens over de werkgelegenheid die de cultuursector biedt voor een grote groep zzp’ers, organisaties en toeleveranciers. Denk aan het domino-effect dat zal ontstaan binnen de hele keten: technici, docenten, makers, horeca, leveranciers van festivalinrichting enzovoorts. Voor zzp’ers en werknemers zijn dan wel regelingen getroffen, maar die zijn niet voldoende: in de culturele sector kan vooralsnog niet iedereen daar gebruik van maken. Ook dat maakt de toekomst van de culturele en creatieve sector in Nijmegen kwetsbaar.

Het belang van cultuur

Cultuur is van belang voor welzijn en welvaart in Nijmegen, het vormt een onmisbare basis voor een leven in vrijheid waarin Nijmegenaren zich ten volle kunnen ontplooien. Cultuur zet aan tot reflectie, maakt emoties los en stimuleert mensen buiten gebaande paden te denken. Het draagt bij aan innovatie die de samenleving juist nu hard nodig heeft. Cultuur draagt bij aan allerlei maatschappelijke vraagstukken in onze stad. Een sterke culturele sector is bijvoorbeeld goed voor de economie, maar kan ook helpen eenzaamheid te verlichten. Kijk maar naar de openluchtconcerten die nu gehouden worden voor verzorgingstehuizen, onze stadsdichter die senioren ‘een hert onder de riem steekt’ en het filmfestival GoShort dat online is gegaan.

De klap die de cultuursector nu krijgt, wordt indirect ook uitgedeeld aan alle Nijmegenaren. We hadden net besloten weer te investeren in cultuur: de sector heeft al een aantal moeilijke jaren achter de rug. Nu doet corona hier nog een enorme schep bovenop.

Red de culturele sector

Wij doen als gemeenteraadsleden daarom een oproep aan onze bestuurders – aan de minister, maar ook aan wethouders en gedeputeerden: laat de infrastructuur van culturele instellingen en zelfstandige ondernemers in Nijmegen en de rest van de provincie hieraan niet ten onder gaan!

De gemeenteraad van Nijmegen gaat graag met de cultuursector in de volle breedte in gesprek over mogelijkheden die er zijn om de pijn te verzachten. We zien dat er al allerlei creatieve ideeën en reddingsacties ontstaan. Maar er is veel meer nodig. Wat precies, horen we graag ook van de sector zelf.

De zomer zal stiller worden dan we in lange tijd hebben meegemaakt. Maar laten we ervoor zorgen dat dat niet doorwerkt in de komende jaren. Laten we de cultuursector redden. Want zonder cultuur zal Nijmegen nooit meer hetzelfde zijn.  

Namens cultuurwoordvoerders in de Nijmeegse gemeenteraad:

GroenLinks – Cilia Daemen & Cherelle de Leeuw

D66 – Pieter van Megen

SP – Marij Feddema

50PLUS – Will Reichgelt

Partij voor de Dieren – Eline Lauret

Partij van de Arbeid – Theo de Wit

CDA - Mark Buck

Maak van inclusie geen illusie | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 27-10-2019 00:00

In het raadsdebat over de Cultuurvisie in oktober steunde de gemeenteraad een motie van GroenLinks die vraagt ambities te formuleren op het gebied van diversiteit en toegankelijkheid, in samenspraak met ervaringsdeskundigen. 

 

Lage score

Zijn er dan geen ambities voor inclusie op cultuurgebied? Veel te weinig, vinden wij. De eerste pijler van de nieuwe Cultuurvisie luidt ‘kunst en cultuur voor en door iedereen.’ Daar staat GroenLinks staat natuurlijk volledig achter. De fractie ziet echter ook dat de culturele sector moeite heeft om ook concrete stappen te zetten op het gebied van diversiteit en toegankelijkheid: onderzoek uit 2018 toont aan dat vijf van de zes culturele instellingen ondergemiddeld scoren als het gaat om diversiteit.

Ervaring

Ons raadslid Cherelle de Leeuw: “Kunst en cultuur zorgen voor verbinding, voor welzijn en welvaart. Het is van belang dat niemand daarin buitengesloten wordt. Daarom roepen wij de culturele sector in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen op het gebied van diversiteit en cultuur. Inclusie bereik je door mét mensen te praten, in plaats van over ze. Uit die gesprekken moeten oplossingen rollen waarover de instellingen vanaf 2020 in hun jaarverslagen moeten rapporteren. Op die manier kunnen ze samen écht werk maken van een stad waarin cultuur voor en door iedereen is.”

Maak van inclusie geen illusie | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 27-10-2019 00:00

In het debat over de Cultuurvisie in oktober steunde de raad onze motie om samen met ervaringsdeskundigen doelen te formuleren voor diversiteit en toegankelijkheid. 

 

Lage score

Zijn er dan geen ambities voor inclusie op cultuurgebied? Veel te weinig, vinden wij. De eerste pijler van de nieuwe Cultuurvisie luidt ‘kunst en cultuur voor en door iedereen.’ Daar staat GroenLinks staat natuurlijk volledig achter. De fractie ziet echter ook dat de culturele sector moeite heeft om ook concrete stappen te zetten op het gebied van diversiteit en toegankelijkheid: onderzoek uit 2018 toont aan dat vijf van de zes culturele instellingen ondergemiddeld scoren als het gaat om diversiteit.

Ervaring

Ons raadslid Cherelle de Leeuw: “Kunst en cultuur zorgen voor verbinding, voor welzijn en welvaart. Het is van belang dat niemand daarin buitengesloten wordt. Daarom roepen wij de culturele sector in gesprek te gaan met ervaringsdeskundigen op het gebied van diversiteit en cultuur. Inclusie bereik je door mét mensen te praten, in plaats van over ze. Uit die gesprekken moeten oplossingen rollen waarover de instellingen vanaf 2020 in hun jaarverslagen moeten rapporteren. Op die manier kunnen ze samen écht werk maken van een stad waarin cultuur voor en door iedereen is.”

Mag ut ook een bietje Nimweegser sien? – pleidooi voor meer aandacht Nijmeegse volkscultuur

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) VVD CDA PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren Nijmegen 26-09-2019 08:31

Een rijk cultureel leven is belangrijk voor de stad. De nieuwe cultuurvisie maakt ruimte van groei, voor meer cultuur voor en door iedereen, een ambitie waar wij achterstaan. Toch kwam volkscultuur niet aan bod in de visie. Stadspartij DNF vroeg er daarom aandacht voor en en diende de motie ‘Mag ut een bietje Nimweegser sien?‘ in.

Wat bedoelen wij met Nijmeegse volkscultuur? Dat is wat ons betreft: Volkscultuur die voortkomt uit Nijmeegse tradities en al van oudsher door Nijmegenaren gebezigd wordt, die de binding met de stad versterkt en bevolkingsgroepen met elkaar verbindt die je met de grote podia niet bereikt en juist daarom van grote waarde is. Het immateriële Nijmeegs culturele erfgoed.

Wie kent de schrijver Hein Hintjes uit de Benedenstad en zijn zeer geliefde prachtig liedjes en gedichten over de stad nog? Of Wim Janssen, die tot 1985 in de Brug, Nijmeegse columns schreef onder de rubriek  “Zuuk ’t mar uut!“? Breng dat weer terug naar de mensen! Het kaaisjouwerstandbeeld, ook Nijmeegse volkscultuur en typisch immaterieel erfgoed (en wat Stadspartij DNF betreft van grotere waarde dan De Waterwolf). Waar zijn de buutreedners gebleven? Wie bezigt de traditie die Gradus van Nimwegen groot maakte nog? Waarom zien we Annie Driesse uut de Bieze niet op de grote podia maar wel in de kroegen in de volkswijken? Waarom kan het Nijmeegse carnaval niet rekenen op een financiële bijdrage die beduidend hoger is dan ze zelf moet betalen aan de gemeente?

Het mooie van Nijmeegse volkscultuur is dat het mensen aan de stad bindt. Want alleen Nijmegenaren kennen de Nijmeegse volkscultuur, het schept een wij-gevoel die je ‘thuus’ laat voelen in deze mooie stad. Een feest van herkenning voor geboren en getogen Nijmegenaren, een gevoel van erbij horen voor wie hier later in het leven geworteld is.

Onze motie riep op om in het cultuurbeleid van de komende jaren meer aandacht te schenken aan volkscultuur en immaterieel erfgoed. En dan in ieder geval aan carnaval en carnavalsverenigingen, Nederlandstalig lied, theater en muziek in Nijmeegse tongval of dialect én het overdragen van typisch Nijmeegse verhalen. Helaas kon de motie alleen maar rekenen op steun van de hele oppositie (CDA, VVD, PvdA, Partij voor de Dieren, Gewoon Nijmegen, VoorNijmegen.nu, 50Plus). De coalitie (SP, D66, GroenLinks) steunde de motie niet. Zij vonden dat je met meer aandacht voor volkscultuur de tegenstelling tussen geboren Nijmegenaren en niet-geboren Nijmegenaren vergroot.

We zijn teleurgesteld dat men niet begrijpt dat volkscultuur juist verbindt, en ook mensen aanspreekt die je niet ziet in de filmhuizen en gesubsidieerde podia. We zullen daarom ook in de komende jaren er scherp op blijven dat Nijmeegse volkscultuur de waardering krijgt die het verdient.

Mag ut ook un bietje Nimweegser sien?

Gewoon Nijmegen Gewoon Nijmegen VVD PvdA Nijmegen 25-09-2019 11:59

Mag ut ook un bietje Nimweegser sien?

Geplaatst door Els Stouthamer op 25 september 2019 in Algemeen | 0 reacties

Gewoon Nijmegen dient vanavond de onderstaande motie in samen met de andere indieners.

Agendapunt 13: Raadsvoorstel Groei. Cultuurvisie 2020 Nijmegen

De gemeenteraad van Nijmegen, bijeen in vergadering op 25 september 2019

Indieners: Wendy Grutters, Stadspartij DNF, (M. Bakker) VVD, (T. de Wit) PvdA, (M. Feddema) SP, (M. Buck) CDA

(T. Roes) Gewoon Nijmegen, (P. Eigenhuijsen) Voor Nijmegen.Nu

De programmalijn Kunst en cultuur voor en door iedereen in de voorliggende cultuurvisie benoemd is als belangrijke ambitie.

Het onderwerp volkscultuur en specifieke vormen daarvan niet benoemd zijn in de voorliggende cultuurvisie.

Nijmeegse volkscultuur, in de definitie van cultuur die voortkomt uit Nijmeegse tradities en al van oudsher door Nijmegenaren gebezigd wordt, de binding met de stad versterkt en bevolkingsgroepen met elkaar verbindt en daarom van grote waarde is.

Vormen van Nijmeegse volkscultuur tot op heden en ook in de voorliggende cultuurvisie niet of nauwelijks kunnen rekenen op ondersteuning van de gemeente in de vorm van advies, ondersteuning of financiën.

Het beeld ontstaat dat cultuur vooral iets is voor de elite, en juist volkscultuur de brug kan slaan tussen het culturele veld en doelgroepen die minder geneigd zijn de huidige culturele instellingen te bezoeken en aandacht voor volkscultuur daarom het draagvlak in de samenleving voor het cultureel beleid en investeringen daarin kan vergroten.

In de uitwerking van het cultuurbeleid als gevolg van de cultuurvisie specifiek aandacht te schenken aan volkscultuur en dan in ieder geval:

Carnaval en carnavalsverenigingen

Het Nederlandstalig lied

Theater en muziek in Nijmeegs dialect of in de Nijmeegse tongval

Het overdragen van typisch Nijmeegse verhalen (immaterieel erfgoed)

Bij de uitwerking van nieuw subsidiebeleid de waarde van volkscultuur en het behoud van Nijmeegs immaterieel erfgoed mee te nemen en te zijner tijd te laten meewegen als positieve beoordelingsfactor.

Waarom mag Ulpia Noviomagus niet ...

Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Stadspartij De Nijmeegse Fractie (DNF) Nijmegen 07-03-2019 10:00

Waarom mag Ulpia Noviomagus niet rekenen op wereldwijde erkenning en drie andere terreinen in Nijmegen wel? Drie rijke Romeinse vindplaatsen in Nijmegen (Valkhof, Hunnerberg en Kops Plateau) worden voorgedragen als Unesco Werelderfgoed. De eerste en grootste Romeinse stad van Nederland, gelegen in het Waterkwartier, ontbreekt in de voordracht. Waarom? Wij stelden vragen aan het College om daar achter te komen. https://www.stadspartijdnf.nl/waarom-wordt-ulpia-noviomagus-geen-unesco-werelderfgoed/

GroenLinks enthousiast over Gebiedsvisie Valkhofkwartier | Nijmegen

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 28-01-2019 00:00

GroenLinks is blij met de daadkracht die wethouder Vergunst nu toont om een van de mooiste stukjes van Nijmegen weer up-to-date te maken: het gebied rondom het Valkhof. Dit noemen we nu het Valkhofkwartier en daarover is in januari een nieuwe visie gepresenteerd aan de raad. Hiervoor is o.a. samengewerkt met vele culturele organisaties in dit gebied.

GroenLinks is blij met de daadkracht die wethouder Vergunst nu toont om een van de mooiste stukjes van Nijmegen weer up-to-date te maken: het gebied rondom het Valkhof. Dit noemen we nu het Valkhofkwartier en daarover is in januari een nieuwe visie gepresenteerd aan de raad. Hiervoor is o.a. samengewerkt met vele culturele organisaties in dit gebied.

Raadslid Cilia Daemen is enthousiast over samenbrengen van alle initiatieven en ideeën rondom dit gebied in een inspirerend plan. Ze gaf aan dat het betrekken van bewoners bij de plannen nog wel een aandachtspunt is, omdat sommige van hen nog niet bereikt zijn. De wethouder gaat hen uitnodigen. Cilia gaf tijdens de gespreksronde ook aan dat het belangrijk is om te realiseren dat een visie betekent dat niet al deze plannen het ook daadwerkelijk gaan halen, de financiering is er voor het grootste gedeelte namelijk nog niet. Realisme naast enthousiasme is belangrijk. We nodigen iedereen met ideeën om het benodigde geld in de komende tien jaar bij elkaar te krijgen uit om ons daarover te benaderen.

Het Valkhofkwartier kan de cultuurhistorische entree van de stad worden en een visitekaartje van de stad. Zowel voor de eigen inwoners als bezoekers van buiten. Het idee is ook een verbinding te zoeken met de cultuurhistorie van het Waalfront. Het ultieme plan is om vanaf NYMA een looproute/boulevard te maken tot aan het Waalstrand. 

Het is voor GroenLinks belangrijk dat we inzetten op het laagdrempelig beleven van cultuur en we zullen erop letten dat de plannen voor alle Nijmegenaren iets bieden. Evenementen voor iedereen dus.

De fractie wenst het college succes, we ondersteunen de ambities en zien een uitgewerkte uitvoeringsnotitie met planning en financiële keuzes graag tegemoet.

 

Afbeelding op basis van foto door Roger Veringmeier [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons

Een gezellig gezelschap bij onze ...

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 11-01-2019 17:43

Een gezellig gezelschap bij onze nieuwjaarsborrel bij @cafe Piet Huisman. Ook onze collega's van diverse partijen vermaken zich prima.

Kom jij ook? 11 januari van 18 - 20u ...

VoorNijmegen.NU VoorNijmegen.NU Nijmegen 22-12-2018 09:56

Kom jij ook? 11 januari van 18 - 20u nieuwjaarsreceptie bij Café Piet Huisman

Het recht op vreedzaam demonstreren ...

GroenLinks GroenLinks Nijmegen 28-11-2018 13:40

Het recht op vreedzaam demonstreren is een groot goed. Daarom stelden wij de volgende vragen aan het College over de gang van zaken bij de intocht! 👇 https://nijmegen.groenlinks.nl/nieuws/vragen-over-verbod-op-demonstraties-bij-intocht