Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

102 documenten

REACTIE GEERT WILDERS OP VONNIS HOF

PVV PVV Nederland 04-09-2020 13:17

Geert Wilders: ''Ik sta op dodenlijsten van Al Qaida + de Taliban. Een Pakistaanse geestelijke heeft twee fatwa’s over me uitgesproken. Duizenden moslims hebben me met de dood bedreigd. Ik woon al 16 jaar als ‘n halve gevangene in ‘n safehouse. Geen Rutte, geen rechter, niemand krijgt mij klein.''

Staat zorgt voor meer schade dan aardbevingen zelf

SP SP Nederland 28-07-2020 12:56

Dit jaar beefde de Groningse aarde al meer dan 50 keer. 50 keer de gevolgen van georganiseerd falen door de overheid voelbaar. Vorige week waren de klappen dusdanig hevig dat de rest van Nederland er ook weer wat over te horen kreeg. Politici plaatsten hun halfjaarlijkse tweet met medeleven en de dagbladen herhaalden hun rituele berichtgeving. In de media verscheen zelfs dat er niets opmerkelijks aan de hand was in het artikel “Plots zijn er in Loppersum twee aardbevingen in één week”.

Er waren volgens het KNMI vorige week overigens zes bevingen en waar komt die ‘plots’ vandaan als er al tientallen klappen aan vooraf gingen de afgelopen maanden? Groningen verdient een rechtvaardigere behandeling door de politiek en een eerlijkere berichtgeving uit het bevingsgebied van de journalistieke controle van de macht. We zijn het toch niet normaal gaan vinden dat in ons land zoveel mensen al jarenlang moeten strijden met de overheid in een kapot en onveilig huis? We vinden het toch niet normaal dat ruim 25.000 schades nog onbehandeld zijn? Dat nog geen 4% van de onveilige huizen zijn versterkt. Dat mensen letterlijk ziek worden onder hun eigen dak. Dat de media aandacht minder is, betekent niet dat de ramp minder erg is.

Het zijn niet de aardbevingen, maar de manier waarop de staat de ramp aanpakt die voor de meeste schade zorgt, concludeerden onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen (RuG) recent. Terwijl de grond beeft is de rijksoverheid nog steeds niet gestart met een crisisaanpak voor snelle schadevergoeding, versterking van onveilige huizen en een toekomst voor Groningen. Over de manier waarop de staat deze door hen zelf veroorzaakte ramp heeft aangepakt concludeerden de onderzoekers van de RuG ook dat het systeem complete gemeenschappen en dorpen heeft ontwricht. En ze maken korte metten met de mislukte aanpak van schadeherstel en versterking.

Zoveel jaar wachten en strijden maakt mensen moedeloos en ziek. Een kwart van de gedupeerden meldt schade niet meer. Slechts 14% van de mensen die meerdere keren schade heeft gehad, gelooft dat de overheid ooit nog zal zorgen dat onveilige woningen versterkt worden. De conclusie in deze krant dat er niets ‘opmerkelijks’ aan de hand is voelt daarom als een klap in het gezicht.

Deze zomer is het acht jaar sinds de grote beving bij Huizinge. Na die harde klap erkende het kabinet eindelijk dat de aardbevingen in kracht aan het toenemen waren. Ze kwamen met een reeks beloftes. De meesten werden gebroken. Gebroken beloftes dichten de scheuren in onze huizen en harten niet. Iedere keer krabbelden gemeenschappen weer op, herhaaldelijk dwongen zij de politiek tot handelen. Via fakkeltochten en rechtszaken. Zij kregen via de rechter de machtige hand op de gaskraan maar daarmee is de pijn niet zomaar verdwenen.

Wat hebben ze aan een bewindspersoon ‘bevinkjes’? Wat hebben ze aan lokale bestuurders die hun oor liever laten hangen naar Den Haag? De waarnemend burgemeester van Loppersum zegt in deze krant weliswaar voor een crisisaanpak te zijn maar ook dat hij ‘’formeel voorlopig niets gaat doen behalve het in de regio te bespreken’’. Dat soort slappe praat levert niets meer op dan beleefde medeleven na een nieuwe beving en wat graaistuivers richting de regio.

De giftige mix van halfbakken bestuurders, kortzichtige politici en gemakzuchtige verslaggeving is funest voor de goede Groninger zaak. Wij vragen geen onmogelijke dingen, wij eisen slechts rechtvaardige oplossingen. Een betrouwbare crisisaanpak is de enige manier om een in de steek gelaten regio weer volwaardig onderdeel te laten zijn van Nederland. Wat door overheidsfalen is afgebroken kan door overheidshandelen weer worden opgebouwd. Tijdens de coronacrisis is bewezen dat er snel miljarden vrijgemaakt kunnen worden om een ramp te bestrijden. We hebben in Groningen geen moment meer te verliezen.

D66 en de Coronawet

D66 D66 Nederland 15-06-2020 16:44

De conceptversie van Coronawet roept veel vragen op. D66 heeft grote zorgen en stemt daarom niet zomaar vóór. Op deze pagina lees je daar meer over.

Op dit moment is er nog sprake van een lappendeken van plaatselijke noodmaatregelen in ons land. Die maatregelen roepen veel vragen op en zijn weinig democratisch tot stand gekomen. D66 wil dat daarvoor in de plaats een goede wettelijke regeling komt, waar het parlement in openbaarheid over debatteert en stemt. Daarbij moet een goede balans zijn tussen het beschermen van onze gezondheid en het beschermen  van onze vrijheden. Ook moet er goede democratische controle zijn. Geen decreten van bestuurders.

Huidige maatregelen beginnen te knellen

De huidige noodverordeningen worden vastgesteld door de voorzitters van de veiligheidsregio’s, waarbij zij geen toestemming nodig hebben van de gemeenteraden. Er is dus geen democratische betrokkenheid en alleen enige democratische controle achteraf. In de eerste fase van acute spoed viel dat nog te begrijpen, maar nu de maatregelen langer duren begint dit steeds te knellen. Zeker omdat het gaat over het inperken van belangrijke vrijheden, zoals het recht op privacy en godsdienstvrijheid. Maar ook maatregelen die, bijvoorbeeld, voorkomen dat iemand zijn ouders kan bezoeken in een verpleeghuis grijpen zeer diep in het leven van mensen.

Het is daarom goed dat de Tweede Kamer spreekt over een steviger juridisch fundament voor eventuele toekomstige maatregelen om de volksgezondheid te beschermen.

D66 is kritisch op voorgestelde noodwet

Dat wil niet zeggen dat alles zo maar goed is. De eerste versie van het wetsvoorstel van het kabinet van de zogenaamde Tijdelijke wet maatregelen Covid-19 roept veel vragen op. Daarom gaan we het wetsvoorstel kritisch beoordelen, zoals we vanaf het begin van de coronacrisis ook kritische vragen hebben gesteld over  de noodverordeningen en de inperking van onze vrijheden.

Lees ze hier:

Parlement heeft altijd het laatste woord

De conceptversie van de tijdelijke noodwet ziet er niet goed uit. D66 heeft bijvoorbeeld grote zorgen over  de lange duur van de wet, namelijk een jaar. Het is een noodwet die de mogelijkheid biedt vergaand onze rechten in te perken. Daarom moet de wet na drie maanden vervallen, tenzij de Tweede Kamer besluit de werking van de wet te verlengen. Verder is D66 kritisch over het feit dat de Minister zichzelf in de wet de macht geeft allerlei nieuwe bindende regels te maken via ministeriële regeling, zonder dat de Tweede Kamer daaraan te pas komt. Tweede Kamerlid Maarten Groothuizen: “Het parlement heeft altijd het laatste woord over regels die onze vrijheden zo vergaand inperken. Ik ben niet van plan de Minister een carte blanche te geven.” Ook heeft hij zorgen over nieuwe hogere boetes die het voorstel introduceert, wanneer mensen bepaalde regels overtreden.

Het Kabinet wil met de tijdelijke noodwet ook een juridische basis leggen voor een corona-app. Kamerlid Kees Verhoeven: “Voor D66 staan alle seinen nog op rood. De werking via bluetooth levert privacy-gevaren op. Er is bij Minister De Jonge geen gebrek aan coronaplannetjes, maar er zal goed doordacht moeten worden wat het doel is en of dat in verhouding staat tot de middelen.”

Kamerleden Maarten Groothuizen en Kees Verhoeven hebben hun kritiek op de conceptversie van de tijdelijke noodwet via verschillende (sociale) media geuit.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

PVV-vragen het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 12-06-2020 13:56

Vragen van het lid Bosma (PVV) aan de minister van Media, inzake het verwijderen van oude tv-programma’s die heel erg kwetsend zijn:

Heeft u kennisgenomen van het bericht “Don’t mention the war?”(*)

Bent u met mij diep geschokt dat steeds meer oude tv-programma’s off-line worden gehaald zoals Fawlty Towers en Gone with the wind om redenen van politiek-correctheid? En dat overal standbeelden sneuvelen?

Vreest u de inperking van artistieke vrijheid overslaat naar Nederland, getuige de zin “De NPO gaat wel met omroepen in gesprek over oudere programma’s die nu misschien niet meer kunnen.”

Wie heeft de NPO gevraagd dit te doen? Waarom doet de NPO dit? Waarom hobbelt de NPO achter elke linkse mode aan? Hoezo “kunnen programma’s niet meer”? Op grond waarvan? Wie zegt dit?

Hoe verhoudt zich dit tot de Grondwet en de Mediawet?

Bent u bereid de NPO aan te spreken op deze aantasting van de Vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van kunstenaars?

Nu in de wet: crisisinformatie ook voor mensen met beperking | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 09-06-2020 00:00

Mensen met een zicht- of gehoorbeperking moeten toegang hebben tot de nodige informatie in een crisis. Bij een persconferentie zullen media vanaf nu altijd moeite moeten doen om de informatie ook voor deze groepen door te vertalen. De Tweede Kamer stemde vandaag met een ruime meerderheid in met het wetsvoorstel van Kamerlid Lisa Westerveld hiervoor.

In Nederland zijn honderdduizenden mensen doof, slechthorend, blind of slechtziend. Gebarentolk Irma Sluis die de afgelopen maanden bij de persconferenties van het kabinet aanwezig was, heeft een belangrijke rol gespeeld door informatie breder toegankelijk te maken en zo het onderwerp te agenderen.Mensen met een beperking moeten net als ieder ander toegang hebben tot informatie, zeker als het gaat om informatie die op dat moment van wezenlijk belang is, vindt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld.

“Het moet verschrikkelijk zijn wanneer je tijdens een crisis de informatie die je nodig hebt, niet kunt begrijpen. Daarom heel belangrijk dat dit nu wettelijk is geborgd”, zegt Lisa Westerveld.

De wetsaanpassing betekent dat media die uitzenden via tv, online of andere videoverbindingen zich moeten inspannen om informatie toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld door gebruik van gebarentolken, audiodescriptie of ondertiteling.

Aan het begin van de corona-crisis was de gebarentolk er niet. Er moest flink gelobbyd worden door belangenorganisaties om die er te krijgen.

“Je wilt dat mensen zelfstandig zijn, dat ze niet afhankelijk hoeven te zijn van anderen. Dat ze zonder belemmeringen kunnen deelnemen aan de samenleving. Nu dat wettelijk is vastgelegd, en duidelijk is geworden hoe belangrijk dot is, kunnen mensen met een beperking hier volgende keer beter op vertrouwen”, zegt Westerveld.