Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

76 documenten

SP wil parallelle samenlevingen voorkomen

SP SP SGP Nederland 25-06-2020 06:55

In ons land dreigen parallelle samenlevingen te ontstaan, blijkt uit een onderzoek van de Tweede Kamer naar financiering van moskeeën en andere religieuze organisaties. Daarbij is ook sprake van angst en intimidatie, door radicale salafisten die jongeren opzetten tegen de waarden van ons land, waar deze kinderen zijn geboren en hun toekomst hebben. Vooral het informele onderwijs is een probleem, waar een haat en afkeer wordt geleerd tegen onze vrijheid en onze democratie.

Het onderzoek door de Tweede Kamer werd gedaan op verzoek van SP en SGP en had als doel inzicht te krijgen in de financiering en de beïnvloeding van moskeeën en andere religieuze instellingen, vanuit landen als Saoudi-Arabië, Koeweit, Qatar en Turkije. De SP wil maatregelen om vooral jongeren te beschermen.

Jasper van Dijk: ‘Om ongewenste beïnvloeding tegen te gaan komt er wat de SP betreft een einde aan de financiering vanuit het buitenland en gaan we de imams voortaan in ons eigen land opleiden. Ook moeten we maatregelen nemen om het informele religieuze onderwijs beter te reguleren. Voorop staat dat we parallelle samenlevingen in ons land niet accepteren. De SP staat voor integratie, niet voor segregatie.’

Kamercommissie bewijst buitenlandse beïnvloeding moskeeën

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Vanuit het buitenland proberen islamitische organisaties en financiers Nederlandse moskeeën en moskeescholen te beïnvloeden. In ruil voor geldbedragen moeten imams en moslims in Nederland fundamentalistische politieke en religieuze ideeën verspreiden.

Dat concludeert de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) vandaag. Namens de SGP nam Kamerlid Chris Stoffer deel aan de commissie.

Het onderzoek vond plaats op voorstel van SGP en SP. Kees van der Staaij zei destijds: "Het is iets wat ons al jaren bezighoudt en waar we veel debatten over hebben gehad, maar waar moeilijk de vinger achter te krijgen is. We maken ons zorgen of beïnvloeding van moskeeën vanuit onvrije landen ook niet een ondermijnende werking heeft op onze democratie."

De SGP is blij dat het onderzoek inmiddels is afgerond en ziet het rapport als een goede basis om het debat hierover verder te voeren. De commissie heeft blootgelegd dat buitenlandse beïnvloeding plaatsheeft, hoe salafistische moslims in Nederland acteren en het onderstreept de noodzaak om maatregelen te treffen tegen de verspreiding van islamitisch fundamentalisme in ons land.

De SGP pleit voor een verbod op salafistische organisaties en herhaalt haar oproep om meer controle uit te voeren op informeel religieus onderwijs dat onze veiligheid ondermijnt. Verder wil de SGP dat de instanties die de buitenlandse beïnvloeding moeten tegengaan, meer bevoegdheden krijgen.

Buitenlandse beïnvloeding moskeeën bewezen

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Vanuit het buitenland proberen islamitische organisaties en financiers Nederlandse moskeeën en moskeescholen te beïnvloeden. In ruil voor geldbedragen moeten imams en moslims in Nederland fundamentalistische politieke en religieuze ideeën verspreiden.

Dat concludeert de parlementaire ondervragingscommissie naar ongewenste beïnvloeding uit onvrije landen (POCOB) vandaag. Namens de SGP nam Kamerlid Chris Stoffer deel aan de commissie.

Het onderzoek vond plaats op voorstel van SGP en SP. Kees van der Staaij zei destijds: "Het is iets wat ons al jaren bezighoudt en waar we veel debatten over hebben gehad, maar waar moeilijk de vinger achter te krijgen is. We maken ons zorgen of beïnvloeding van moskeeën vanuit onvrije landen ook niet een ondermijnende werking heeft op onze democratie."

De SGP is blij dat het onderzoek inmiddels is afgerond en ziet het rapport als een goede basis om het debat hierover verder te voeren. De commissie heeft blootgelegd dat buitenlandse beïnvloeding plaatsheeft, hoe salafistische moslims in Nederland acteren en het onderstreept de noodzaak om maatregelen te treffen tegen de verspreiding van islamitisch fundamentalisme in ons land.

De SGP pleit voor een verbod op salafistische organisaties en herhaalt haar oproep om meer controle uit te voeren op informeel religieus onderwijs dat onze veiligheid ondermijnt. Verder wil de SGP dat de instanties die de buitenlandse beïnvloeding moeten tegengaan, meer bevoegdheden krijgen.

Bid mee voor vervolgde christenen in coronatijd

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-06-2020 06:06

Door Joël Voordewind op 12 juni 2020 om 08:05

Bid mee voor vervolgde christenen in coronatijd

Door de coronacrisis worden christenen extra vervolgd en gediscrimineerd. Naast onze gebeden is het dus cruciaal dat de Nederlandse speciaal gezant voor religie en levensovertuiging in deze tijd zijn stem verheft tegen vervolging. Bovendien moet juist nu het mandaat van de Europees gezant voor godsdienstvrijheid weer worden verlengd.

Aanstaande nacht wordt iets korter dan normaal. Want met veel Nederlandse christenen bidden we dan samen voor miljoenen geloofsgenoten die worden vervolgd vanwege het geloof dat zij belijden. Dit jaar vindt deze Nacht van Gebed, georganiseerd door de hulporganisatie Open Doors, plaats via internet. Dat is jammer maar gezien de coronamaatregelen logisch. De huidige situatie is voor veel buitenlandse christenen echter extra zorgelijk: op allerlei manieren hebben ze het door de pandemie en bijbehorende overheidsmaatregelen nog zwaarder dan anders.

Zondebok

Wereldwijd worden meer dan 260 miljoen mensen vervolgd vanwege hun geloof. Ze worden achtergesteld, mishandeld, in de gevangenis gegooid of zelfs gedood. Daarom kwam er, mede dankzij de inzet van de ChristenUnie, vorig jaar een speciaal gezant voor religie en levensovertuiging. Ik ben blij dat de Nederlandse overheid extra aandacht heeft voor de vervolging van mensen vanwege hun geloof. De ónvrijheid neemt namelijk de laatste jaren schrikbarend toe. Daar zijn maatregelen als gevolg van de coronacrisis het laatste voorbeeld van.

Open Doors krijgt hier schrijnende verhalen over binnen. Indiase dagarbeiders zitten zonder werk en eten. Bij de hulp die de overheid biedt, moeten christenen achter in de rij aansluiten of zijn ze aangewezen op geloofsgenoten. In Bangladesh krijgen christenen vaak geen hulp van de autoriteiten, omdat die (ten onrechte) denken dat de christenen wel hulp uit het buitenland krijgen. Weer elders moeten christenen in de gezondheidszorg voor coronapatiënten zorgen en blijft ander zorgpersoneel op afstand.

In India zijn christenen bang dat de door de overheid verplicht gestelde Covid-19-app zal betekenen dat diensten aan huis niet meer veilig zijn. Ze vrezen dat de app laat zien waar veel mensen samenkomen, waarbij ze dus het risico lopen gearresteerd te worden. In Niger ziet een groot deel van de bevolking ”het christelijke Westen” als schuldige van de coronacrisis. Dus richten de mensen, zo liet Open Doors in april weten, hun woede op lokale christenen als zondebok. En waar overheidsmaatregelen in China worden opgeheven, neemt de christenvervolging door de autoriteiten alleen maar toe en worden meer en meer kerken gesloten, zo meldt een christelijke nieuwssite.

Politieke actie

Als coronamaatregelen worden misbruikt om christenen en andere minderheden verder in hun geloof te beperken, moeten we meer dan ooit in actie komen. Hun mensenrechten worden immers geschonden. Hier ligt een taak voor de Nederlandse speciaal gezant. Hij moet onderzoeken waar christenen nu extra worden vervolgd en gediscrimineerd vanwege de coronapandemie. Vervolgens moeten we kijken hoe deze christenen dan het best kunnen worden beschermd.

Bovendien is het belangrijk dat het mandaat van de Europese speciaal gezant voor godsdienstvrijheid wordt verlengd. We wachten daar inmiddels alweer een half jaar op. Deze heeft een belangrijke rol gespeeld in de vrijlating van de Pakistaanse Asia Bibi en de zwangere Mirjam uit Sudan. Juist nu is deze gezant hard nodig om de benarde positie van christenen onder de aandacht te brengen.

De schrijnende verhalen roepen om politieke actie. Genoemde vrouwen kwamen immers vrij door politieke inzet, maar ook na vele, jarenlange gebeden. Dat is voor mij een reden om vannacht weer mee te bidden voor al die geloofsgenoten die het nu extra zwaar hebben. Zo voelen we ons verbonden met hen die altijd ’s nachts in het geheim moeten samenkomen. Wij kunnen nu helaas niet samenkomen in de kerk. Zij kunnen vaak nooit veilig naar de kerk. Bidt u mee?

Meebidden kan via www.opendoors.nl/nacht. Dit opinie-artikel verscheen eerder op RD.nl.

Stem ze weg!

PVV PVV Nederland 22-05-2020 08:47

Minister @ferdgrapperhaus bezoekt moskeeën, neemt deel aan iftars, toont respect en onderdanigheid aan de islamitische cultuur van haat en geweld. Maar treedt niet op tegen islamitisch geweld.

Hij is daarmee het symbool geworden van de totale capitulatie vd elite.

Stem ze weg! pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/v56XXgyISO

Geen islamitisch kattengejank. Dit is Nederland!

PVV PVV Nederland 18-05-2020 13:43

De buurt moet helemaal niet wennen aan jullie kattengejank, jullie moeten je aanpassen aan Nederland.

En de #islam hoor niet bij Nederland.

Moskeeën horen niet bij Nederland. Dus ophouden met dat gekrijs! #stopislam #geenislamitischkattengejank https://t.co/h4m3brBcCA

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 18, 2020

Maar hier hoor ik je nooit over.

PVV PVV Nederland 17-05-2020 11:59

Verwerpelijke berichten hoor @RobJetten en zonder uitzondering walgelijk. Sterkte.

Maar hier hoor ik je nooit over.

Moslims die al 15 jaar lang mij en zoveel andere islamcritici met de dood bedreigen. Door partijen als die van jou ons land binnengehaald. En jij zwijgt al jaren. pic.7905d1c4e12c54933a44d19fcd5f9356-gdprlock/2piiOve60b

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) May 17, 2020

De islam hoort niet bij Nederland

PVV PVV Nederland 01-05-2020 13:33

Geert Wilders: ‘‘Allahu Akbar hoort niet bij Nederland. Moskeeën horen niet bij Nederland. De islam hoort niet bij Nederland.’’

Morgenster

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 27-03-2020 13:51

Door Gert-Jan Segers op 27 maart 2020 om 14:49

Het zijn ongekende en zware tijden. De verhalen van mensen die alleen en zonder hun geliefden op de Intensive Care liggen met de angst om alleen te moeten sterven, grijpen me enorm aan. De eenzaamheid van zoveel mensen in onder meer verpleeghuizen is zo ontzettend verdrietig. En ik hoor van veel kanten hoezeer mensen zich zorgen maken om hun gezondheid, hun geliefden, hun inkomen. Meer dan ooit weten we hoe kwetsbaar we eigenlijk zijn..

En toch. Meer dan ooit ben ik ook diep onder de indruk van de toewijding waarmee mensen in de zorg hun naaste dienen. Meer dan ooit is er een hartverwarmende saamhorigheid en naastenliefde in onze samenleving. Meer dan ooit ervaar ik een eenheid onder christenen, kerken en christelijke organisaties.

Toen we voelden dat we ons in deze crisis allereerst tot God moesten richten, leidde dat zomaar tot een indrukwekkende Dag van Nationaal Gebed. Als de Paus ons aanmoedigt om gezamenlijk het Onze vader te bidden, dan doen we dat. Als de PKN, gereformeerde en evangelische kerken, de EO, 4e Musketier, Present, Leger des Heils en heel veel andere organisaties waaronder ook wij als ChristenUnie de handen ineen slaan en www.nietalleen.nl starten, dan stromen de honderden lokale initiatieven en duizenden euro’s binnen waarmee ons geloof handen en voeten krijgt. Hartverwarmend!

Ook als ChristenUnie doen we wat we moeten en wat we kunnen. Lokale bestuurders gaan voorop in het dienen van hun stad, hun dorp, hun gemeenschap. Carola Schouten maakt deel uit van het crisisteam van het kabinet en steunt de tuinders, boeren en vissers. Arie Slob helpt scholen om ervoor te zorgen dat er juist ook nu onderwijs aan onze jongeren wordt gegeven en het is indrukwekkend hoe dat wordt opgepakt. Paul Blokhuis zorgt ervoor dat ook kwetsbare mensen in de GGZ worden geholpen en dak- en thuislozen nu niet in de steek worden gelaten. En als kabinet, kamer en dus ook als fractie doen we alles wat we kunnen om er nu voor te zorgen dat mensen zo gezond mogelijk blijven en dat gezinnen hun inkomen behouden.

Ooit zei Mordechai tegen koningin Esther dat het ‘misschien voor een tijd als deze is’ dat zij op haar positie was gekomen. Misschien geldt dat ook wel voor ons. Dat het ‘voor een tijd als deze is’ dat wij als leden van de ChristenUnie ook op plaatsen van invloed en verantwoordelijkheid zijn geplaatst. Op hoop van zegen..

Op de laatste pagina’s van de bijbel staat de laatste belofte van Jezus. Hij zegt daar tegen Johannes: ‘Ik ben de blinkende Morgenster’. Die ster verschijnt als de nacht op zijn donkerst is, als een aankondiging van de dag die gaat komen. Het is nu donker. We zitten in een crisis. Maar ik zie mensen en hulpinitiatieven die licht geven in een donkere tijd.

Bovenal hebben we de belofte van Jezus dat Hij erbij is, ons nooit in de steek laat en dat Hij de Morgenster is. Hij kondigt een nieuwe dag aan waarop het niet langer donker is. Ziekte en angst hebben niet het laatste woord. Ik hoop dat ook jullie daar moed uit putten.

Dank voor jullie gebeden voor deze wereld, ons land, voor bestuurders, voor mensen in de zorg, voor iedereen die het nodig heeft en ook voor jullie gebeden voor ons!

Houd je aan de voorschriften en zorg goed voor elkaar!

Dag van Nationaal Gebed in verband met het coronavirus

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-03-2020 21:07

Door Webredactie op 13 maart 2020 om 19:28

Dag van Nationaal Gebed in verband met het coronavirus

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland organiseren een Dag van Nationaal Gebed op woensdag 18 maart. Dit in verband met de wereldwijde uitbraak van het coronavirus. Met de Dag van Nationaal Gebed willen de organisatoren de kans geven om in gebed ‘ongerustheid over te geven aan God en anderen, bijvoorbeeld zorgpersoneel, te zegenen’.

Nederland is, net als grote delen van de wereld, getroffen door het coronavirus. De situatie wordt met de dag ernstiger en de maatregelen treffen steeds meer mensen direct. Mark de Boer, woordvoerder namens de initiatiefnemers: “Het leed en de onzekerheid die deze situatie met zich meebrengt, is voor iedereen voelbaar. Als christenen geloven we dat we ons daar niet door hoeven te laten leiden. We mogen vertrouwen dat God ook in deze situatie de Heer is.”

Daarom nemen kerken en verschillende christelijke organisaties gezamenlijk het initiatief tot een Dag van Nationaal Gebed voor ons land in deze onzekere tijd. “Gebed helpt om ongerustheid aan God over te geven en om anderen te zegenen, bijvoorbeeld hen die werken in de zorg of andere cruciale sectoren,” aldus de organisatie. “Dat is wat we graag als christenen, met zoveel mogelijk mensen in het hele land willen doen. Dit keer niet met een bijeenkomst in een kerkgebouw maar via internet en social media.”

ChristenUnie, EO, Groot Nieuws Radio, MissieNederland en de Raad van Kerken in Nederland starten de website www.nationaalgebed.nl. Op 18 maart om 9.00 uur start daar een livestream, die tot 19.00 uur duurt.

Op drie momenten (om 9.00 uur, 12.00 uur en 15.00 uur) vindt een inleiding plaats door een predikant of voorganger. Vervolgens is er tijd voor gebed, voor het online delen van gebedspunten en onderlinge verbinding via sociale media door middel van hashtags. Op het platform wordt bovendien verwezen naar beschikbare lokale of regionale livestreams. Om 19.00 uur wordt de dag via de livestream afgesloten.

Kerken en christelijke organisaties worden uitgenodigd om mee te doen met deze Dag van Nationaal Gebed door leden en betrokkenen te motiveren om mee te doen. Op www.nationaalgebed.nl kan men lezen hoe zij dit kunnen doen.