De afschuwelijke terroristische aanslagen in Nieuw-Zeeland herinneren ons er weer aan hoe belangrijk het is om met liefde en wederzijds respect met elkaar om te gaan. Wij verzetten ons krachtig tegen elke vorm van haat, racisme, discriminatie en buitensluiting. Voor een samenleving met meer mededogen ❤