Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

18 documenten

CDA en VVD: snel duidelijkheid voor Groninger sportverenigingen

CDA CDA VVD Groningen 11-05-2020 04:46

De gemeenteraadsfracties van de VVD en het CDA vinden dat het college snel duidelijkheid moet geven over het kwijtschelden van de huur voor sportverenigingen. Verschillende gemeenten, zoals Utrecht en Amsterdam, hebben sportclubs al laten weten geen huur voor de maanden maart tot en met juni te vragen. Het CDA en de VVD vinden het hoog tijd dat ook het Groningse college van zich laat horen en de huur kwijtscheld. Op 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen beschikbaar stelt om noodlijdende sportclubs te ondersteunen. Van deze steunmaatregel gaat er 90 miljoen richting de gemeenten voor de kwijtschelding van huurinkomsten. Het Groningse college heeft het innen van de huur weliswaar opgeschort, maar nog geen besluit genomen over kwijtschelding. Volgens de fracties is het nu tijd om clubs snel duidelijkheid te geven over kwijtschelding en eventuele verdere financiële steun. CDA-fractievoorzitter René Bolle: 'We zijn blij dat dat er een versoepeling is gekomen voor jonge kinderen om weer te gaan sporten. Maar doordat kantines dicht blijven lopen clubs nog steeds duizenden euro's mis. We vrezen dat er een hoop clubs zullen zijn die het niet redden, wanneer het college niet snel actie onderneemt.' VVD-Raadslid Jasper Boter sluit zich hierbij aan: 'Sporten is essentieel voor een gezonde levensstijl en onze sportverenigingen spelen hier een grote rol in. Het is daarom van groot belang dat we er alles aan doen om sportclubs te helpen en snel duidelijkheid scheppen.'

CDA en VVD: snel duidelijkheid voor Groninger sportverenigingen

CDA CDA VVD Groningen 11-05-2020 04:46

De gemeenteraadsfracties van de VVD en het CDA vinden dat het college snel duidelijkheid moet geven over het kwijtschelden van de huur voor sportverenigingen. Verschillende gemeenten, zoals Utrecht en Amsterdam, hebben sportclubs al laten weten geen huur voor de maanden maart tot en met juni te vragen. Het CDA en de VVD vinden het hoog tijd dat ook het Groningse college van zich laat horen en de huur kwijtscheld. Op 1 mei werd bekend dat het kabinet 110 miljoen beschikbaar stelt om noodlijdende sportclubs te ondersteunen. Van deze steunmaatregel gaat er 90 miljoen richting de gemeenten voor de kwijtschelding van huurinkomsten. Het Groningse college heeft het innen van de huur weliswaar opgeschort, maar nog geen besluit genomen over kwijtschelding. Volgens de fracties is het nu tijd om clubs snel duidelijkheid te geven over kwijtschelding en eventuele verdere financiële steun. CDA-fractievoorzitter René Bolle: 'We zijn blij dat dat er een versoepeling is gekomen voor jonge kinderen om weer te gaan sporten. Maar doordat kantines dicht blijven lopen clubs nog steeds duizenden euro's mis. We vrezen dat er een hoop clubs zullen zijn die het niet redden, wanneer het college niet snel actie onderneemt.' VVD-Raadslid Jasper Boter sluit zich hierbij aan: 'Sporten is essentieel voor een gezonde levensstijl en onze sportverenigingen spelen hier een grote rol in. Het is daarom van groot belang dat we er alles aan doen om sportclubs te helpen en snel duidelijkheid scheppen.'

CDA wil 50-meterbad in vernieuwd Kardinge

CDA CDA Groningen 03-03-2020 11:31

De Groningse gemeenteraadsfractie van het CDA vindt dat er een 50-meterbad moet komen in het sportcentrum Kardinge. De aanstaande renovatie van het sportcentrum is het volgens het CDA een uitgelezen kans om een volwaardig overdekt wedstrijdbad In Groningen te realiseren. Met de komst van een 50-meterbad zijn er veel meer mogelijkheden voor lessen, trainingen en het organiseren van (inter)nationale zwemwedstrijden. Fractievoorzitter René Bolle: ‘Een 50-meterbad biedt kansen voor de breedtesport en de topsport. Zo zien we dat Groningse zwemtalenten op dit moment moeten uitwijken naar andere steden. Maar ook de breedtesport profiteert. Het is een lang gekoesterde wens van zwemvereniging TriVia om een 50-meterbad in Groningen te krijgen. Komende woensdag moet blijken of het voorstel van het CDA voor een 50-meterbad op steun van andere partijen kan rekenen. Ook worden tijdens de commissie vier verschillende scenario’s voor de verbouwing van sportcentrum Kardinge besproken. Het CDA vreest dat het college met de plannen voor een ‘Avonturenpark’ en een ‘Resort’ te veel focust op entertainment en ontspanning en dat dit ten koste gaat van belangrijke sportieve basisvoorzieningen zoals een zwembad en een schaatsbaan. “Het lijkt erop dat ijshockey, shorttrack en het langebaan schaatsen wat vergeten wordt in de nieuwe plannen, het zou een gemiste kans zijn als we nu niet investeren in goede voorzieningen zodat deze sporten een slag kunnen maken”.

Schriftelijke vragen aan de raad over binnensportaccommodaties

VVD VVD CDA Partij voor de Dieren Groningen 30-07-2019 09:15

Groningen, 22 juli 2019

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Tekort aan binnensportaccommodaties

 

Geacht college,

 

De afgelopen weken zijn er een aantal verontrustende berichten in de media verschenen over een tekort aan binnensportaccommodaties in de gemeente Groningen. Zo kunnen Basketbal Vereniging Groningen (BVG) en BV Scylla niet alle trainingen en wedstrijden door laten gaan door de sluiting van de Corphushal[1]. Ook zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort luidt de noodklok over een gebrek aan voldoende trainingsruimte[2]. Voor de verenigingen komen de problemen onverwacht. Zo werd namelijk BVG en Scylla gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting kon worden aangehouden. Door het project 'Beter Benutten' - dat de oplossing moest zijn voor het sluiten van de Corpushal - zou er voldoende accommodatieruimte ontstaan. Tijdens een bijeenkomst van sport 050 werd duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen voor het komende seizoen. Ook DWS Oosterpoort geeft te kennen verrast te zijn en zich niet te kunnen vinden in het alternatief dat geboden wordt door op zondagavond te moeten trainen.

 

Volgens de fracties van het CDA, 100% Groningen, VVD en PvdD mag het niet zo zijn dat sporthallen gesloten worden, voordat de gemeente met een goed alternatief komt. Een alternatief zou kunnen zijn om een semipermanente sporthal neer te zetten, zodat een deel van de druk van de ketel wordt gehaald. Ook het moment, zo vlak voor de zomervakantie, is twijfelachtig. Clubs zitten nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen in onzekerheid. De gemeenteraadsfracties vinden het juist de taak van de gemeente om deze verenigingen te ondersteunen en stimuleren, omdat sport en bewegen van cruciaal belang zijn, voor gezondheid en welzijn. Sporten in verenigingsverband zorgt tegelijkertijd voor  verbinding tussen mensen.

 

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties de volgende vragen aan het college:

 

Kan het college ons een overzicht geven hoeveel verenigingen uren in mindering hebben gekregen gespecificeerd naar trainings- en wedstrijduren?

Is het college het met ons eens dat er eerst een passend alternatief gevonden moet worden, voordat gesproken kan worden over het sluiten van sporthallen (zoals bijvoorbeeld de Corpushal)? Zo nee, waarom niet?

Is het mogelijk om de Corpushal ook dit jaar een jaar langer open te houden? Zo nee, waarom niet?

Wat vindt het college van de mogelijkheid om een semipermanente sporthal te plaatsen, om de huidige druk op de binnensportaccomodaties wat te verlichten? Of ziet het college andere mogelijkheden om de capaciteit tijdelijk te verhogen en zo ja, welke?

Waarom kiest het college ervoor om besluiten pas zo kort voor het nieuwe seizoen met verenigingen te communiceren?

Het Project Beter Benutten moet ervoor zorgen dat de capaciteit beter benut wordt. Zo kan er per saldo meer getraind kan worden of kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel trainings- en wedstrijduren zijn er extra beschikbaar gekomen, nu de roosters gemaakt zijn?

Denkt het college, gezien de problematiek die hierboven is geschetst, dat ‘Beter Benutten’ nog een succes wordt?

In de nieuwsbrief van Sport050 lezen we dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met niet gemeentelijke sportaccommodaties, zoals het Gomarus college en het Alfa College Sportcentrum. Wat is het resultaat van deze gesprekken en in hoeverre kan dit een uitkomst bieden?

Kan het college aangeven hoeveel niet-schoolsportverenigingen op dit moment gebruik maken van Sporthal Europapark en de Sporthal van het Gomarus College? Ook willen we graag weten hoeveel uren er in totaal door hen gebruikt worden en hoeveel ongebruikte uren er nog beschikbaar zijn.

Een paar jaar geleden heeft basketbalclub Donar de wens uitgesproken een trainingsfaciliteit te realiseren in of bij Martiniplaza, die met andere clubs gedeeld kan worden. Hoe staat het met deze plannen en kan zo’n trainingshal een deel van het capaciteitsprobleem oplossen

Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de toekomst te voorkomen nu alles er op lijkt te wijzen dat ‘Beter Benutten’ met het huidige aantal vierkante meters geen afdoende ruimte biedt om te voorzien in de huidige behoefte aan binnensportaccommodaties

Schriftelijke vragen over binnensportaccommodaties

VVD VVD CDA Partij voor de Dieren Groningen 22-07-2019 09:15

Groningen, 22 juli 2019

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Tekort aan binnensportaccommodaties

Geacht college,

De afgelopen weken zijn er een aantal verontrustende berichten in de media verschenen over een tekort aan binnensportaccommodaties in de gemeente Groningen. Zo kunnen Basketbal Vereniging Groningen (BVG) en BV Scylla niet alle trainingen en wedstrijden door laten gaan door de sluiting van de Corphushal[1]. Ook zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort luidt de noodklok over een gebrek aan voldoende trainingsruimte[2]. Voor de verenigingen komen de problemen onverwacht. Zo werd namelijk BVG en Scylla gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting kon worden aangehouden. Door het project 'Beter Benutten' - dat de oplossing moest zijn voor het sluiten van de Corpushal - zou er voldoende accommodatieruimte ontstaan. Tijdens een bijeenkomst van sport 050 werd duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen voor het komende seizoen. Ook DWS Oosterpoort geeft te kennen verrast te zijn en zich niet te kunnen vinden in het alternatief dat geboden wordt door op zondagavond te moeten trainen.

Volgens de fracties van het CDA, 100% Groningen, VVD en PvdD mag het niet zo zijn dat sporthallen gesloten worden, voordat de gemeente met een goed alternatief komt. Een alternatief zou kunnen zijn om een semipermanente sporthal neer te zetten, zodat een deel van de druk van de ketel wordt gehaald. Ook het moment, zo vlak voor de zomervakantie, is twijfelachtig. Clubs zitten nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen in onzekerheid. De gemeenteraadsfracties vinden het juist de taak van de gemeente om deze verenigingen te ondersteunen en stimuleren, omdat sport en bewegen van cruciaal belang zijn, voor gezondheid en welzijn. Sporten in verenigingsverband zorgt tegelijkertijd voor  verbinding tussen mensen.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties de volgende vragen aan het college:

Kan het college ons een overzicht geven hoeveel verenigingen uren in mindering hebben gekregen gespecificeerd naar trainings- en wedstrijduren?

Is het college het met ons eens dat er eerst een passend alternatief gevonden moet worden, voordat gesproken kan worden over het sluiten van sporthallen (zoals bijvoorbeeld de Corpushal)? Zo nee, waarom niet?

Is het mogelijk om de Corpushal ook dit jaar een jaar langer open te houden? Zo nee, waarom niet?

Wat vindt het college van de mogelijkheid om een semipermanente sporthal te plaatsen, om de huidige druk op de binnensportaccomodaties wat te verlichten? Of ziet het college andere mogelijkheden om de capaciteit tijdelijk te verhogen en zo ja, welke?

Waarom kiest het college ervoor om besluiten pas zo kort voor het nieuwe seizoen met verenigingen te communiceren?

Het Project Beter Benutten moet ervoor zorgen dat de capaciteit beter benut wordt. Zo kan er per saldo meer getraind kan worden of kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel trainings- en wedstrijduren zijn er extra beschikbaar gekomen, nu de roosters gemaakt zijn?

Denkt het college, gezien de problematiek die hierboven is geschetst, dat ‘Beter Benutten’ nog een succes wordt?

In de nieuwsbrief van Sport050 lezen we dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met niet gemeentelijke sportaccommodaties, zoals het Gomarus college en het Alfa College Sportcentrum. Wat is het resultaat van deze gesprekken en in hoeverre kan dit een uitkomst bieden?

Kan het college aangeven hoeveel niet-schoolsportverenigingen op dit moment gebruik maken van Sporthal Europapark en de Sporthal van het Gomarus College? Ook willen we graag weten hoeveel uren er in totaal door hen gebruikt worden en hoeveel ongebruikte uren er nog beschikbaar zijn.

Een paar jaar geleden heeft basketbalclub Donar de wens uitgesproken een trainingsfaciliteit te realiseren in of bij Martiniplaza, die met andere clubs gedeeld kan worden. Hoe staat het met deze plannen en kan zo’n trainingshal een deel van het capaciteitsprobleem oplossen

Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de toekomst te voorkomen nu alles er op lijkt te wijzen dat ‘Beter Benutten’ met het huidige aantal vierkante meters geen afdoende ruimte biedt om te voorzien in de huidige behoefte aan binnensportaccommodaties

CDA Groningen roept college op om gemeentelijk sportakkoord te sluiten

CDA CDA Groningen 11-03-2019 18:24

Als het aan het CDA ligt, komt er zo snel mogelijk een gemeentelijk sportakkoord in Groningen. Het moet een akkoord worden van afspraken tussen de gemeente, sportverenigingen, (basis)scholen, maatschappelijke organisaties en bedrijven met als doel om inwoners meer te laten sporten en bewegen. Het CDA is al langer een groot voorstander van een lokaal sportakkoord. Een extra aanleiding om snel een akkoord te sluiten is de beslissing van het kabinet om 30 miljoen euro in te zetten voor gemeentes met een lokaal sportakkoord. René Bolle: ‘Tijdens de campagne in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen gaven alle partijen aan extra te willen investeren in sport. Er ligt dan ook een grote kans. De financiële steun vanuit het kabinet is voor het CDA een extra reden om zo snel mogelijk een sportakkoord te sluiten, omdat wij geloven dat dit kan bijdrage aan een actieve en gezonde levensstijl van onze inwoners.’ Het CDA heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college en hoopt dat de wethouder actie onderneemt. De partij is van mening dat deze kans voor open doel niet gemist mag worden.

❤Voldoende sporten en bewegen draagt ...

D66 D66 Groningen 19-11-2018 10:01

❤Voldoende sporten en bewegen draagt bij aan het welzijn van iedereen. 🤝Sport is ook een prachtig verbindend en inspirerend element in onze gemeente. 🥅Investeren in sport en bewegen is een investering in onze gemeenschap. 🏃‍♀Daarom wil D66 de komende jaren nog meer mensen in beweging krijgen op de manier die bij hen past.

Ruim baan voor sport en bewegen met ...

D66 D66 Groningen 14-11-2018 15:23

Ruim baan voor sport en bewegen met het nieuwe sportcentrum Europapark. Geschikt voor scholen en verenigingen en energieneutraal en gasloos! 💚♻️⚽ Meer over onze sportplannen: https://verkiezingsprogramma.d66.nl/groningen/programma/ruim-baan-voor-sport-en-bewegen/ (dit is een item van OOGTV)

Op bezoek bij VEV '67 in Leek ...

PvdA PvdA Groningen 23-10-2018 17:09

Op bezoek bij VEV '67 in Leek Oostindië, een voetbalclub van omvang. De club heeft een mooi plan om jeugd in beweging te krijgen, dit door samen te werken met andere sporten (verenigingen). Een mooi initiatief waar we graag meer van willen weten en uiteraard in mee willen denken...

Sport verbindt. En sport is gezond. ...

D66 D66 Groningen 22-10-2018 09:30

Sport verbindt. En sport is gezond. Daarom gaat Sander Claassen voor: 🤸‍♀️ 2 keer per week bewegingsonderwijs van een vakdocent 🏀 Een Topsporthal bij Martiniplaza 🏃‍♂️ Openbare ruimte inrichten om buiten te bewegen 📈 Investeren in toekomstbestendige sportclubs 👉https://verkiezingsprogramma.d66.nl/groningen/programma/ruim-baan-voor-sport-en-bewegen/ #stemd66