Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

13 documenten

Maak Gouda Duurzaam wordt plant­aardig(er)

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 10-11-2021 00:00

Dat iedereen zijn steentje moet bijdragen aan het bestrijden van de klimaatcrisis, daar staan wij pal voor. Maar in de klimaatdiscussies wordt de aandacht te vaak eenzijdig gelegd op energiebesparing door particuliere huishoudens en te veel afgeleid van de andere mogelijkheden die huishoudens hebben om hun CO2 footprint al op hele korte termijn drastisch te beperken. En één daarvan is de overstap naar een plantaardig(er) dieet. De gemeente heeft naar aanleiding van onze vragen in de vergadering in november 2022 toegezegd om bij de informatie van de gemeente op www.maakgoudaduurzaam.nl nu ook de voordelen van een plantaardig(er) dieet te gaan opnemen.

Stop met het gebruik van vislood!

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Rotterdam 27-02-2020 00:00

De gemeenteraadsfractie van de Partij voor de Dieren in Rotterdam heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over het gebruik van vislood. Vislood vormt namelijk een gevaar voor de gezondheid van mens en dier. Uit onderzoek in opdracht van Rijkswaterstaat (landelijke overheid) blijkt dat er in Nederland in zoete wateren jaarlijks tot wel 54 ton (54.000 kilo!) aan vislood 'kwijtraakt' door toedoen van voornamelijk sportvissers. Lood wordt gebruikt om de vislijn mee te verzwaren, maar soms schiet het lood van de lijn af of knippen vissers de lijn door als deze vast komt te zitten. Het vislood gaat onder water eerst oxideren, vervolgens roesten en uiteindelijk lost het op. Dat is een groot probleem, want de Rotterdamse waterpartijen vormen een leefgebied voor vissen en andere onderwaterdieren. Ook watervogels worden blootgesteld aan water dat is vervuild met vislood. Lood leidt tot grote gezondheidsproblemen, zoals bekend. Mensen zwemmen in sommige wateren waarin ook wordt gevist en drinkwater wordt gewonnen uit zogenoemde oppervlaktewateren zoals meren en rivieren waar sportvissers actief zijn. Wij staan voor schoon water voor mens en dier en willen niet dat er vislood terecht komt in ons drinkwater, ons zwemwater en in het leefgebied van de dieren. Om die reden hebben wij het college van burgemeester en wethouders gevraagd of het bijvoorbeeld mogelijk is het gebruik van vislood te verbieden. Alhoewel wij graag een volledig verbod op hengelen willen hebben, is een goede eerste stap het verbieden van vislood. Daarnaast kan de gemeente Rotterdam wat ons betreft handhaven op de verkoop van vislood in hengelsportwinkels, omdat het overduidelijk is dat kopers het vislood vervolgens gaan gebruiken voor handelingen die de publieke gezondheid en die van de natuur geweld aandoen. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op onze vragen.

We zijn weer begonnen! Opgeruimd in ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren - Zutphen 26-08-2019 09:49

We zijn weer begonnen! Opgeruimd in het Waterkwartier. Er lag nog genoeg, maar we kregen het iets te warm. (foto door Iris) De eerste vergadering is weer geweest en we hebben de agenda gevuld met activiteiten. En we gaan ons al rustigaan voorbereiden op meedoen met de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022.

Schriftelijke vragen aan de raad over binnensportaccommodaties

VVD VVD CDA Partij voor de Dieren Haren 30-07-2019 09:15

Groningen, 22 juli 2019

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Tekort aan binnensportaccommodaties

 

Geacht college,

 

De afgelopen weken zijn er een aantal verontrustende berichten in de media verschenen over een tekort aan binnensportaccommodaties in de gemeente Groningen. Zo kunnen Basketbal Vereniging Groningen (BVG) en BV Scylla niet alle trainingen en wedstrijden door laten gaan door de sluiting van de Corphushal[1]. Ook zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort luidt de noodklok over een gebrek aan voldoende trainingsruimte[2]. Voor de verenigingen komen de problemen onverwacht. Zo werd namelijk BVG en Scylla gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting kon worden aangehouden. Door het project 'Beter Benutten' - dat de oplossing moest zijn voor het sluiten van de Corpushal - zou er voldoende accommodatieruimte ontstaan. Tijdens een bijeenkomst van sport 050 werd duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen voor het komende seizoen. Ook DWS Oosterpoort geeft te kennen verrast te zijn en zich niet te kunnen vinden in het alternatief dat geboden wordt door op zondagavond te moeten trainen.

 

Volgens de fracties van het CDA, 100% Groningen, VVD en PvdD mag het niet zo zijn dat sporthallen gesloten worden, voordat de gemeente met een goed alternatief komt. Een alternatief zou kunnen zijn om een semipermanente sporthal neer te zetten, zodat een deel van de druk van de ketel wordt gehaald. Ook het moment, zo vlak voor de zomervakantie, is twijfelachtig. Clubs zitten nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen in onzekerheid. De gemeenteraadsfracties vinden het juist de taak van de gemeente om deze verenigingen te ondersteunen en stimuleren, omdat sport en bewegen van cruciaal belang zijn, voor gezondheid en welzijn. Sporten in verenigingsverband zorgt tegelijkertijd voor  verbinding tussen mensen.

 

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties de volgende vragen aan het college:

 

Kan het college ons een overzicht geven hoeveel verenigingen uren in mindering hebben gekregen gespecificeerd naar trainings- en wedstrijduren?

Is het college het met ons eens dat er eerst een passend alternatief gevonden moet worden, voordat gesproken kan worden over het sluiten van sporthallen (zoals bijvoorbeeld de Corpushal)? Zo nee, waarom niet?

Is het mogelijk om de Corpushal ook dit jaar een jaar langer open te houden? Zo nee, waarom niet?

Wat vindt het college van de mogelijkheid om een semipermanente sporthal te plaatsen, om de huidige druk op de binnensportaccomodaties wat te verlichten? Of ziet het college andere mogelijkheden om de capaciteit tijdelijk te verhogen en zo ja, welke?

Waarom kiest het college ervoor om besluiten pas zo kort voor het nieuwe seizoen met verenigingen te communiceren?

Het Project Beter Benutten moet ervoor zorgen dat de capaciteit beter benut wordt. Zo kan er per saldo meer getraind kan worden of kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel trainings- en wedstrijduren zijn er extra beschikbaar gekomen, nu de roosters gemaakt zijn?

Denkt het college, gezien de problematiek die hierboven is geschetst, dat ‘Beter Benutten’ nog een succes wordt?

In de nieuwsbrief van Sport050 lezen we dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met niet gemeentelijke sportaccommodaties, zoals het Gomarus college en het Alfa College Sportcentrum. Wat is het resultaat van deze gesprekken en in hoeverre kan dit een uitkomst bieden?

Kan het college aangeven hoeveel niet-schoolsportverenigingen op dit moment gebruik maken van Sporthal Europapark en de Sporthal van het Gomarus College? Ook willen we graag weten hoeveel uren er in totaal door hen gebruikt worden en hoeveel ongebruikte uren er nog beschikbaar zijn.

Een paar jaar geleden heeft basketbalclub Donar de wens uitgesproken een trainingsfaciliteit te realiseren in of bij Martiniplaza, die met andere clubs gedeeld kan worden. Hoe staat het met deze plannen en kan zo’n trainingshal een deel van het capaciteitsprobleem oplossen

Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de toekomst te voorkomen nu alles er op lijkt te wijzen dat ‘Beter Benutten’ met het huidige aantal vierkante meters geen afdoende ruimte biedt om te voorzien in de huidige behoefte aan binnensportaccommodaties

Schriftelijke vragen aan de raad over binnensportaccommodaties

VVD VVD CDA Partij voor de Dieren Groningen 30-07-2019 09:15

Groningen, 22 juli 2019

 

Betreft: Schriftelijke vragen ex art. 38 RvO Tekort aan binnensportaccommodaties

 

Geacht college,

 

De afgelopen weken zijn er een aantal verontrustende berichten in de media verschenen over een tekort aan binnensportaccommodaties in de gemeente Groningen. Zo kunnen Basketbal Vereniging Groningen (BVG) en BV Scylla niet alle trainingen en wedstrijden door laten gaan door de sluiting van de Corphushal[1]. Ook zaalvoetbalvereniging DWS Oosterpoort luidt de noodklok over een gebrek aan voldoende trainingsruimte[2]. Voor de verenigingen komen de problemen onverwacht. Zo werd namelijk BVG en Scylla gegarandeerd dat de huidige competitie bezetting kon worden aangehouden. Door het project 'Beter Benutten' - dat de oplossing moest zijn voor het sluiten van de Corpushal - zou er voldoende accommodatieruimte ontstaan. Tijdens een bijeenkomst van sport 050 werd duidelijk dat deze toezeggingen niet kunnen worden nagekomen voor het komende seizoen. Ook DWS Oosterpoort geeft te kennen verrast te zijn en zich niet te kunnen vinden in het alternatief dat geboden wordt door op zondagavond te moeten trainen.

 

Volgens de fracties van het CDA, 100% Groningen, VVD en PvdD mag het niet zo zijn dat sporthallen gesloten worden, voordat de gemeente met een goed alternatief komt. Een alternatief zou kunnen zijn om een semipermanente sporthal neer te zetten, zodat een deel van de druk van de ketel wordt gehaald. Ook het moment, zo vlak voor de zomervakantie, is twijfelachtig. Clubs zitten nu vlak voor de start van het nieuwe seizoen in onzekerheid. De gemeenteraadsfracties vinden het juist de taak van de gemeente om deze verenigingen te ondersteunen en stimuleren, omdat sport en bewegen van cruciaal belang zijn, voor gezondheid en welzijn. Sporten in verenigingsverband zorgt tegelijkertijd voor  verbinding tussen mensen.

 

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben de fracties de volgende vragen aan het college:

 

Kan het college ons een overzicht geven hoeveel verenigingen uren in mindering hebben gekregen gespecificeerd naar trainings- en wedstrijduren?

Is het college het met ons eens dat er eerst een passend alternatief gevonden moet worden, voordat gesproken kan worden over het sluiten van sporthallen (zoals bijvoorbeeld de Corpushal)? Zo nee, waarom niet?

Is het mogelijk om de Corpushal ook dit jaar een jaar langer open te houden? Zo nee, waarom niet?

Wat vindt het college van de mogelijkheid om een semipermanente sporthal te plaatsen, om de huidige druk op de binnensportaccomodaties wat te verlichten? Of ziet het college andere mogelijkheden om de capaciteit tijdelijk te verhogen en zo ja, welke?

Waarom kiest het college ervoor om besluiten pas zo kort voor het nieuwe seizoen met verenigingen te communiceren?

Het Project Beter Benutten moet ervoor zorgen dat de capaciteit beter benut wordt. Zo kan er per saldo meer getraind kan worden of kunnen er meer wedstrijden worden gespeeld. Hoeveel trainings- en wedstrijduren zijn er extra beschikbaar gekomen, nu de roosters gemaakt zijn?

Denkt het college, gezien de problematiek die hierboven is geschetst, dat ‘Beter Benutten’ nog een succes wordt?

In de nieuwsbrief van Sport050 lezen we dat er diverse gesprekken hebben plaatsgevonden met niet gemeentelijke sportaccommodaties, zoals het Gomarus college en het Alfa College Sportcentrum. Wat is het resultaat van deze gesprekken en in hoeverre kan dit een uitkomst bieden?

Kan het college aangeven hoeveel niet-schoolsportverenigingen op dit moment gebruik maken van Sporthal Europapark en de Sporthal van het Gomarus College? Ook willen we graag weten hoeveel uren er in totaal door hen gebruikt worden en hoeveel ongebruikte uren er nog beschikbaar zijn.

Een paar jaar geleden heeft basketbalclub Donar de wens uitgesproken een trainingsfaciliteit te realiseren in of bij Martiniplaza, die met andere clubs gedeeld kan worden. Hoe staat het met deze plannen en kan zo’n trainingshal een deel van het capaciteitsprobleem oplossen

Hoe denkt het college het tekort aan binnensportaccommodaties in de toekomst te voorkomen nu alles er op lijkt te wijzen dat ‘Beter Benutten’ met het huidige aantal vierkante meters geen afdoende ruimte biedt om te voorzien in de huidige behoefte aan binnensportaccommodaties

Wij kunnen ons helemaal vinden in de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Haarlem 14-05-2019 16:11

Wij kunnen ons helemaal vinden in de woorden van Dutch Grand Prix-directeur Jan Lammers: "Dit is waanzinnig, op een unieke locatie." Inderdaad waanzinnig Jan, een grotesk race-event middenin uniek duinlandschap, pal naast kwetsbaar en beschermd natuurgebied.

Met Thea ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren ChristenUnie VVD PvdA Drenthe 19-03-2019 10:04

Met Thea Potharst https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/145258/Is-het-verstandig-om-als-overheid-te-investeren-in-FC-Emmen-theaterproducties-of-Formule-1

Provincie Utrecht wordt ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Utrecht 09-07-2018 13:57

Provincie Utrecht wordt Regenboogprovincie 🌈 De provincie Utrecht wordt de 11e Regenboogprovincie van Nederland. Vandaag is een motie aangenomen - mede ingediend door de Partij voor de Dieren - waarmee de provincie zich aansluit bij het netwerk van Regenboogprovincies. De motie vraagt het college van GS om zich aan te sluiten bij het netwerk van Regenboogprovincies, en om gemeenten in de provincie Utrecht te stimuleren zich aan te sluiten bij het landelijke project ‘Regenboogsteden’. Ook vraagt de motie om de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’ers te bevorderen, en samen met het COC en Artikel 1 Midden-Nederland te kijken naar de aard en omvang van discriminatie richting LHBTI’ers in de provincie Utrecht en dit te blijven monitoren. https://utrecht.partijvoordedieren.nl/news/provincie-utrecht-wordt-regenboogprovincie

Mooi! De gemeente Utrecht belooft ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Utrecht 03-07-2018 16:24

Mooi! De gemeente Utrecht belooft ons om zich in te spannen om vislood bij hengelaars terug te dringen. Beter voor het milieu en het waterleven. Voor dierenwelzijn pleiten we natuurlijk nog steeds voor een verbod op hengelen, maar dit is een stapje in de goede richting: https://utrechtstad.partijvoordedieren.nl/vragen/schriftelijke-vragen-vislood-in-de-ban