Dat klinkt heel mooi, en Raalte Natuurlijk is voorstander van goed ingezette helemaal geen tegenstander van goed ingezette subsidies. Maar we hebben sterk onze twijfels bij de vraag of je daarvoor tijd van ambtenaren moet inzetten. Als het goed is hebben die daar helemaal de tijd niet voor en als je begint met sportclubs helpen wegens gebrek aan goede vrijwilligers, waar eindigt dat dan?

In eigen behoefte voorzien

We zijn het met het CDA eens dat hier best een goede rol voor de overheid kan liggen. Iemand die honger heeft kun je iedere dag een vis geven maar je kunt hem beter leren vissen. Dan kan hij in zijn eigen behoefte voorzien. Dat geldt hier ook. Je kunt een sportclub beter leren hoe ze vrijwilligers aan zich binden, hoe ze de juiste kwaliteiten in huis halen, dan dat je ze voorkauwt. Daar zijn best goede methodieken voor. Neem de Methode Berkum waar Erica Terpstra tien jaar geleden de boer al mee opging. Bij Rohda Raalte is die formule al eens succesvol toegepast.

Raalte Natuurlijk zou het– net als het CDA – overigens toejuichen verenigingen en vrijwilligerswerk optimaal belangrijk te maken. Het werk dat daar verzet wordt en de levensvreugde die daar aangeboden wordt, is van vitaal belang voor onze samenleving. We vinden dat zo belangrijk, dat het eigenlijk raar is dat het werk voor een club vrijwilligerswerk heet.

Wij denken graag nog verder door op het idee van het CDA. Er zijn vast opleidingen in de regio waar studenten moeten leren subsidies aan te vragen, waar studenten moeten leren vrijwilligers te werven, waar studenten moeten leren kennis over te dragen. Wat zou het mooi zijn als de gemeente overeenkomsten sluit met dat soort instituten, zodat studenten in onze gemeente praktijkervaring op kunnen doen en verenigingen daar beter van worden.

We zien in de discussie meteen ook een kans het idee van een basisinkomen (we hebben daar al vaker over geschreven) nog maar eens op tafel te leggen. Iedereen vanaf 18 jaar die niet werkt een vast bedrag tot aan zijn dood. Onderzoek wijst uit dat 99% procent van de mensen liever werkt dan thuis zit. En het is een stuk goedkoper want de systemen van controle kun je allemaal afschaffen. Maar veel mooier nog: iedereen krijgt daardoor kans belangrijke zaken voor de samenleving op te pakken. Er zijn voor de kinderen, vrijwilligerswerk doen, mantelzorg, dat soort dingen. Heel veel werk dat we nu vrijwillig doen is vaak veel belangrijker voor de samenleving dan heel veel werk waar we voor betaald krijgen.