Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

30 documenten

Sigrid Kaag: “Een macabere dag in de Europese geschiedenis”

D66 D66 Nederland 24-02-2022 11:24

We maken een macabere dag mee in de Europese geschiedenis. Poetin kiest na intimidatie en destabilisatie nu voor geweld en bloedvergieten. Deze illegale daad van agressie mag niet onbeantwoord blijven. De wereld – Europa voorop – moet en zal Rusland verantwoordelijk houden ter bescherming van onze veiligheid en van de democratie zelf. Dat zullen we doen met zware sancties die de Russische economie hard zullen treffen.

D66 zet behandeling wet regulering wietteelt door in Eerste Kamer

D66 D66 Nederland 04-03-2021 04:05

Als de wet wordt aangenomen wordt de inkoop van cannabis door coffeeshops gereguleerd. Telers kunnen dan op een open manier hun producten ontwikkelen en aanbieden aan verkooppunten voor de consument. Bergkamp: ‘Voor de consument is het dan prettig dat hij of zij weet wat er in de cannabis zit. En dat bijvoorbeeld haarlak of een giftig bestrijdingsmiddel er juist niet in zit. Dat is heel belangrijk voor de volksgezondheid. Voor coffeeshophouders is deze wet ook een enorme vooruitgang. We halen de handel uit de schaduw, zo worden telers en verkopers gewone ondernemers. Voor de samenleving zijn de voordelen al helemaal mooi. Geen schimmige praktijken mee. Geen zolderplantages met levensgevaarlijke bedradingen midden in woonwijken. Geen cannabisrunners, cannabisripdeals en hashlijnen. Een gereguleerd systeem, met gereguleerde teelt, en gereguleerde in- en verkoop. Allemaal in het volle zonlicht, of licht van de lantaarnpalen.’

NVWA dreigt met boete voor verkoop Israëlische producten

SGP SGP Nederland 15-07-2020 00:00

SGP-voorman Kees van der Staaij stelt samen met de ChristenUnie Kamervragen naar aanleiding van de dreigende boete van de NVWA voor het Israël Producten Centrum (IPC).

Onderwerp van discussie is een wijnetiket waarop staat dat het product afkomstig is uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria. De SGP is het niet eens met de mening en het handelen van de NVWA. Kees van der Staaij sprak eerder al van een "verkapte straf op het nederzettingenbeleid onder het mom van consumentenvoorlichting." 

De schriftelijke vragen zijn onder de afbeelding te lezen.

https://www.sgp.nl/actueel/nvwa-dreigt-met-boete-voor-verkoop-israelische-producten/12393

Schriftelijke vragen aan de minister voor Medische zorg over de dreiging van een boete voor het Israël Producten Centrum:

Is het u bekend dat de NVWA op vrijdag 10 juli het Israel Producten heeft bezocht om tot handhaving over te gaan voor het etiketteren van wijnen uit Judea en Samaria, naar aanleiding van de interpretatieve mededeling van 12 november 2015? Waarom heeft deze interpretatieve mededeling alleen betrekking op de Israel en wordt deze niet gehandhaafd op Turkije vanwege de bezetting van Noord-Cyprus, Marokko voor de bezetting en annexatie van de Westelijke Sahara en andere gebieden zoals Tibet en de Krim? Is hierbij geen sprake van discriminatie en speciale veroordelende maatregelen tegen Israël? Vindt u conform de motie 35300-V-36 (14 november 2019), dat u een dergelijke etikettering alleen voor àlle bezette gebieden moet laten gelden, of anders helemaal niet? Heeft de Tweede Kamer niet meerdere malen uitgesproken dat zij er op tegen is om Israël anders te behandelen in de organen van de Verenigde Naties? Zie onder andere de motie van Kees van der Staaij (34775-44, 2 november 2017). Wat is hiervan het resultaat, gezien bijvoorbeeld de vijf resoluties tegen Israel in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in juni 2020 waar Nederland drie keer meestemde in de veroordeling. Waarom gaat de NVWA over tot handhaving van een maatregel uit 2015 in juli 2020? Is het u bekend dat zowel de zittende premiers van Engeland en Duitsland hebben uitgesproken dat Boycot Divestment en Sanctie-activiteiten tegen Israel antisemitisch zijn en daarom verboden? Is het u bekend dat de interpretatieve maatregel van de NVVA over het besluit van de Europese Unie met betrekking tot etikettering veel verder gaat dan de uitspraak van het Europese Hof van 12 November 2019, betreffende de voorschriften voor etikettering? Is het u bekend dat het Israel Producten Centrum haar etikettering heeft aangepast en het nu vermeldt op de wijnen: ‘gemaakt in een Israelisch dorp in Judea en Samaria’ en dat de NVVA heeft gezegd dat dit niet voldoende is. Met welke wet is deze vermelding in strijd? Erkent u dat Duitsland een geheel ander beleid voert t.a.v. etikettering? Waarom volgt Nederland niet de zelfde uitvoering van de richtlijn? Waarom is er bij het uitvoeren van een Europese maatregel geen eensluidend beleid?

Wetsvoorstel winkeltijden teleurstellend

SGP SGP D66 Nederland 10-07-2020 00:00

In november 2018 nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan van SGP en D66 die bepaalde dat winkeliers niet meer verplicht mogen worden om op zondag open te zijn. Vandaag kwam de regering met een wetsvoorstel.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer reageert: ”Het wetsvoorstel van de regering is teleurstellend: te weinig en te laat. De breed gesteunde motie van SGP en D66 was duidelijk: in geen enkel geval zou een winkelier een boete moeten krijgen als hij zondags zijn winkel sluit. Ik roep de regering op om die motie alsnog uit te voeren!”

De SGP heeft al zeven jaar geleden aandacht gevraagd voor dit thema door de aangenomen motie van Holdijk en twee jaar geleden door de motie Stoffer/Verhoeven. De regering laat ook nu duidelijk zien geen oog te hebben voor de zwakke onderhandelingspositie van de winkelier die winkelruimte wil huren, waar ook de Raad van State aandacht voor vraagt in het advies over dit voorstel. Wij zullen ons bij de behandeling via amendementen inzetten voor betere waarborgen om winkeliers te beschermen. Niemand mag tegen zijn zin gedwongen worden om op zondag (of op andere momenten) zijn winkel open te hebben, wat zijn motief ervoor ook is.Europese steun bij werkloosheid door Covid-19 goede eerste stap | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 01-04-2020 00:00

GroenLinks steunt het idee van de Europese Commissie om EU-landen geld te lenen voor het betalen van werkloosheidsuitkeringen. Vandaag liet Commissievoorzitter Ursula von der Leyen weten dat de Europese Commissie komt met een voorstel voor werktijdverkorting om ervoor te zorgen mensen hun baan niet verliezen door de economische gevolgen van het coronavirus. 

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Dit voorstel moet snel worden omgezet in daden. Het kan niet zo zijn dat in deze crisis die landen als Italië en Spanje zeer hard raakt, EU-landen als Nederland Europese solidariteit blijven blokkeren.”

Eickhout benadrukt dat het voorstel slechts de eerste stap is in het tegengaan van de economische gevolgen: “De nationale crisispakketten van landen als Italië en Spanje zijn vele malen kleiner dan die van bijvoorbeeld Duitsland en Nederland. We moeten voorkomen dat corona leidt tot een gespleten unie met landen die langdurig in economische malaise belanden: dat is in niemands belang. Deze crisis vereist meer Europese gezamenlijke actie."

“Voor 23.59 uur besteld? Overmorgen in huis” | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-02-2020 00:00

Wie in de toekomst een pakketje besteld bij Wehkamp of Zalando hoeft dat niet meer standaard de volgende dag geleverd krijgen. Want dat voorkomt dat mensen in distributiecentra en postsorteercentra overbodig ‘s nachts werken en daarmee hun gezondheid riskeren. Op vraag van Tweede Kamerlid Wim-Jan Renkema gaat staatssecretaris van Ark met bedrijven in gesprek hierover.

Nederland telt meer dan een miljoen nachtwerkers. Terwijl nachtdiensten ongezond zijn, zeker op de lange termijn. Nachtwerken verhoogt de kans op ziektes op diabetes en obesitas en kanker (Wereldgezondheidsorganisatie).

Daarom zou werken in de nacht alleen moeten gebeuren als dat echt noodzakelijk is. Voor medewerkers in distributie en postsorteercentra geldt dat vaak niet.

“Nu zeggen webwinkels: Voor middernacht besteld, is morgen in huis. Daarmee zet je dus iemand anders ’s nachts aan het werk. Gelukkig heb je bij steeds meer webwinkels de keuze om je pakketje ook een paar dagen later te bezorgen. Die keuze is er echter lang niet altijd. Het is goed dat de staatssecretaris aan deze bedrijven gaat vragen of ze dit anders kunnen inrichten”, aldus Wim-Jan Renkema.

Voor webwinkels speelt bij hun aanbod ook de wens van de consument een rol.

“Dat is begrijpelijk. De consument moet daarom wel de optie houden om iets de volgende dag te laten bezorgen, maar alleen als je dat heel bewust zelf aanvinkt. Of bijvoorbeeld als je er extra voor betaalt.”

GroenLinks wil nachtwerk verder beperken door meer voorwaarden te stellen aan wanneer er 's nachts gewerkt moet worden.

Renkema: "We moeten met elkaar explicieter de vraag stellen: wanneer is nachtwerk echt nodig?"

Waarom D66 voor het vrijhandelsverdrag met Canada is

D66 D66 PvdA Nederland 12-02-2020 12:45

Waarom D66 voor het vrijhandelsverdrag met Canada is

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over het handelsverdrag tussen Canada en de Europese Unie (CETA). D66 stemt met overtuiging voor het vrijhandelsverdrag met onze progressieve bondgenoot Canada. Waarom? Omdat het kansen biedt voor onze ondernemers, we met Canada onze macht tegen China en Rusland vergroten én omdat we samen kunnen strijden voor het klimaat, milieu en mensenrechten.

CETA is een vrijhandelsverdrag tussen Canada en de EU. Canada en de EU begonnen in 2009 met onderhandelen voor een handelsverdrag. In 2013 bereikten ze akkoord op hoofdlijnen, waarna het vrijhandelsverdrag op 21 september 2017 in werking trad. Dankzij het verdrag handelen we al meer dan twee jaar vrijer en intensiever met Canada. De handel met Canada is daardoor ook al enorm gegroeid! Maar ook werken we sindsdien samen aan verbetering van dierenwelzijn en rechten voor werknemers. Met resultaat. Het hele akkoord treedt in werking als alle EU-lidstaten het hebben goedgekeurd. Het Nederlandse parlement buigt zich nu over het verdrag.

Het is goed voor Europa, Nederland en Nederlanders

Het verdrag tussen de EU en Canada is goed voor werknemers, consumenten en ondernemers. Bedrijven krijgen toegang tot een markt van 35 miljoen mensen. Consumenten hebben meer te kiezen tegen een lagere prijs. CETA is al twee jaar in werking en het levert ons veel op: Canada is één van de grootste investeerders in Nederland. Het loopt op tot ruim 3 miljard euro. Er zijn zo’n 2.000 Canadese bedrijven in Nederland gevestigd, goed voor 6.500 banen!

Het is goed voor onze plek in de wereld

Canada en de Europese Unie zijn al jaren bondgenoten. Sterker, Canada heeft ons bevrijd van de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog. Overal in Europa liggen Canadese soldaten begraven die zijn gesneuveld voor onze vrijheid en veiligheid. Dat zorgt voor een diepe band tussen Europa en Canada.

Daarbij zijn het stormachtige tijden. China en de VS voeren handelsoorlogen. China, een land met flink lagere milieu- en dierenwelzijnsstandaarden, wordt steeds dominanter. Het aantal gelijkgezinde bondgenoten om mee samen te werken is schaars. Het Canada van de progressieve premier Trudeau ís zo’n bondgenoot. Met dit handelsakkoord vergroten we onze gezamenlijke macht tegen China of Rusland en bieden tegenwicht tegen populistische leiders.

Samen strijden voor het klimaat, milieu en mensenrechten

Samen met onze progressieve en democratische partner Canada strijden we voor het klimaat, milieu en mensenrechten. Met dit akkoord zetten wij internationale standaarden voor duurzaamheid, mensenrechten en voedselveiligheid. Wij bepalen de eisen, niet grootmachten als China en Rusland. Landen die het heel wat minder hoog op hebben met deze waarden.

En ja, de standaarden van dierenwelzijn zijn in Canada lager dan in Nederland. Toch komt er geen vlees ons land in niet voldoet aan onze eisen. Dus geen chloorkippen of steroïde speklappen. Dat zijn spookverhalen. De hoge Europese standaarden zijn er ook voor Canadese producten. Bovendien zien we dat Canada al verbeteringen doorvoert op dierenwelzijn.

Wat betekent het verdrag voor onze ondernemers?

Het handelsverdrag biedt een grote kans voor ondernemers. Zij hebben baat bij zakendoen zonder hindernissen, maar mét onze Europese voorwaarden voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Daar profiteren niet alleen grote bedrijven van, maar juist ook kleine ondernemers en mensen die een baan zoeken.

Wat betekent het verdrag voor onze boeren?

De bloembedrijven en zuivelindustrie gaan er juist op vooruit want handeldrijven wordt voor hen makkelijker. Onze Gouda kaas krijgt bijvoorbeeld een speciale geografische aanduiding, zodat dit product nog beter wordt beschermd. Een kwart van onze landbouwproductie wordt buiten de EU afgezet. Dat is juist dankzij handelsakkoorden. Sinds de twee jaar dat het verdrag in werking is, zien we enorme groei in de handel met Canada. Het bewijs dat een vrijhandelsverdrag werkt.

Wat betekent het verdrag voor ons voedsel?

Chloorkippen. Steroïde speklappen. Er doen zich veel spookverhalen de ronde. Onterecht, want de hoge Europese standaarden blijven bestaan. Ook voor Canadese producten. Hormoonvlees komt de EU dus absoluut niet in. Daarnaast is het vrijhandelsverdrag met Canada al twee jaar in werking en is er nog geen enkele melding van Canadese chloorkippen die in de schappen liggen.

Wat betekent het verdrag voor dierenwelzijn?

De dierenwelzijnsstandaarden kun je met dit verdrag niet afspreken. Wél afdwingen. De standaarden liggen in Nederland hoger dan in Canada. Dat blijft dus zo. Als Canada naar Nederland wil exporteren, zullen zij hun standaarden dus moeten verhogen. D66 kiest er daarom voor om met gelijkgezinde landen als Canada om tafel te gaan en zo de standaarden daar omhoog te krijgen. Zo heeft Canada recent wetgeving over transport van dieren aangepast, om de omstandigheden voor dieren te verbeteren. Door een vrijhandelsverdrag kunnen we dus wel praten over dierenwelzijn met Canada en hogere eisen stellen. Met resultaat.

De investeringsbescherming (ICS)

Als het over het handelsverdrag gaat, gaat het ook vaak over het Investment Court System. Ondernemen over de grens brengt namelijk risico’s met zich mee. De overheid moet ondernemers tegen willekeur beschermen. De vergunning van een caféhouder kan bijvoorbeeld niet zomaar worden ingetrokken, omdat de gemeente op die plek iets anders wil. Maar het is voor een Nederlandse ondernemer over de grens een stuk lastiger om je recht te halen, als zoiets gebeurt.

Daarom introduceert dit vrijhandelsverdrag het ICS, waarbij onafhankelijke rechters bij dit soort zaken kunnen rechtspreken. Belangrijk om hierbij te vermelden is dat de overheid altijd wetten mag maken en beleid wijzigen voor zaken als het klimaat, milieu, volksgezondheid en openbare veiligheid. Dan kunnen bedrijven geen claims indienen. Overigens is Nederland nog nooit succesvol door een bedrijf aangeklaagd.

Wat D66 betreft komt er een wereldwijd systeem waar onafhankelijke rechters recht spreken over dit soort zaken. Daar is echter niet voldoende wereldwijde steun voor, maar zoals oud-Minister Ploumen (PvdA) bij ondertekening van het verdrag stelde, is dit verdrag met Canada een eerste stap in die richting. Het is goed dat de Europese Unie en Canada ook op dit punt nu vooroplopen, zodat ondernemers op onafhankelijke en transparante wijze hun recht kunnen halen.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Over eerlijke handel, rentmeesterschap en twijfel

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 12-02-2020 12:03

Door Joël Voordewind op 12 februari 2020 om 12:02

Over eerlijke handel, rentmeesterschap en twijfel

Handel is iets moois. Zolang als we bestaan wordt er al handelgedreven, wat enorm heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van heel veel landen, zeker ook van Nederland. En nog steeds is handel belangrijk, zowel voor ontwikkelde als minder-ontwikkelde landen.

Maar handel is wel ingewikkelder geworden. Juist in een wereld waarin de mogelijkheden grenzeloos zijn, dringen zich belangrijke vragen op. Bijvoorbeeld over hoe we goed rentmeesterschap invullen en hoe we ons werk, onze landbouw en uiteindelijk onze handel daar dienstbaar aan laten zijn. Over hoe we een eerlijk speelveld houden tussen verschillende landen, zodat handel mensen niet tegen elkaar uitspeelt, maar juist samenlevingen verbindt. Over hoe we als land eisen kunnen stellen aan de producten en de productiewijze van producten die we hier in de Nederlandse schappen vinden, zodat we ervan op aan kunnen dat ons voedsel veilig is.

CETA

Deze week debatteert de Tweede Kamer over het handelsverdrag met Canada. Dit handelsverdrag heet ‘CETA’ en ook de ChristenUnie moet daar nu iets van vinden. Daarom is het goed iets meer te vertellen over CETA, handelsverdragen in het algemeen en hoe de ChristenUnie daar nu tegenaan kijkt.

Handelsverdragen zijn afspraken tussen landen over de voorwaarden waaronder handel kan plaatsvinden. Ook handelsverdragen zijn in principe dus niet slecht.

Veel mensen zeggen bovendien: Canada, dat is een Westers land, we zijn cultureel en historisch met elkaar verbonden, daar moeten we toch handel mee kunnen drijven?

Handel kan goed, maar ook slecht zijn

En in zekere zin is dat terecht. Momenteel speelt er naast de discussie over CETA bijvoorbeeld nog een discussie over een handelsverdrag met de Mercosur-landen. Landen in Zuid-Amerika, die op veel manieren veel verder van ons af staan dan Canada. Denk alleen al aan de enorme stukken van het Amazone-woud die daar worden gekapt om soja te kunnen telen. Het Mercosur-verdrag zou de export van soja vanuit deze landen een enorme impuls geven en dus de doodsteek betekenen voor het Amazone-woud.

Het mag duidelijk zijn: zo’n handelsverdrag met de Mercosur-landen steunt de ChristenUnie zeker niet.

Maar dan CETA.

Het is niet erg gebruikelijk in de politiek, maar het is wel waar: we twijfelen. Eerder stemden we al eens tegen, waarna het verdrag veranderd is. En nu moeten we opnieuw de balans opmaken.

Aan de ene kant: handel kan dus goed zijn, Canada is een land dat in veel opzichten bij ons past en er zijn na onze tegenstem in de vorige ronde duidelijke verbeteringen aangebracht als het gaat om belangrijke bezwaren die we hadden bij de geschillenbeslechting (dat gaat over hoe je conflicten over de handel oplost, wie daarin rechtspreekt en wie toegang heeft tot die rechtspraak – een principieel belangrijk punt). Voorstanders zeggen bovendien dat het nu vooral gaat om de bevestiging van een al bestaande situatie: in principe gebeurt in de praktijk alles al wat nu in CETA staat.

Belangrijke vragen

Maar aan de andere kant zitten we ook nog met vragen.

Wat betekent dit handelsverdrag voor de Nederlandse boeren? Canada is een groot en uitgestrekt land waarin de boerderijen doorgaans groot zijn. In Nederland zetten we vol in op kringlooplandbouw: duurzame landbouw die rekening houdt met de natuur en die vaak juist kleinschaliger is. We willen die kringlooplandbouw niet ondergraven, maar willen boeren die dat doen juist versterken. Dat is voor ons een belangrijke voorwaarde.

De tweede vraag is: wat betekent dit voor wat voor producten in de Nederlandse schappen liggen? In CETA staat expliciet dat we dezelfde eisen aan producten mogen stellen uit Canada als we aan onze eigen producten stellen. Dat is belangrijk. Hormoonvlees, bijvoorbeeld, is in Nederland verboden en moet dat blijven.

Maar soms zie je niet aan de buitenkant wat voor product het is – daarvoor moet je ook de productiewijze kunnen controleren. We willen dat we dat hier kunnen doen – met voldoende douane. En we willen dat ook dáár kunnen doen – met bedrijfsbezoeken en onderzoeken naar de herkomst van producten. Want we willen kunnen controleren of alle producten wel aan onze hoge standaarden voldoen. We willen waarborgen, zowel van de Nederlandse als van de Europese overheid, dat deze controles strikt en regelmatig worden uitgevoerd.

En dan is er nog een derde, bredere vraag: hoe vinden we eigenlijk dat het gaat met alle afspraken die we met landen maken over de manier waarop producten worden gemaakt? Denk aan arbeidsomstandigheden, aan dierenwelzijn, aan omgang met de schepping. Internationale afspraken zouden ertoe moeten leiden dat er op al die onderdelen verbeteringen plaats zouden vinden.

Komende zomer is er een evaluatie van dat beleid, die moet aantonen of we de goede, of juist de verkeerde kant opgaan. Mocht uit de evaluatie blijken dat het eerder de verkeerde dan de goede kant opgaat, dan vind ik dat er een wet moet komen die wettelijk vastlegt dat bedrijven transparant moeten zijn over waar hun producten vandaan komen en hoe ze zijn geproduceerd. Want in Nederland mogen we nooit accepteren dat er producten binnenkomen die niet voldoen aan de internationale VN-normen als het gaat om milieu, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden.

Balans opmaken

De afgelopen weken werd de fractie herhaaldelijk benaderd door mensen die wilden dat we ons uit zouden spreken over CETA – maar dan wel op zo’n manier dat we het met hen eens zijn. Zowel voor- als tegenstanders voeren een zware lobby en zijn zelf heel overtuigd van hun ‘ja’ of ‘nee’.

Heel eerlijk: ik denk dat u van de ChristenUnie misschien wel nooit een overtuigd ‘ja’ of ‘nee’ zult horen. Waar Mercosur om heel veel redenen een duidelijk ‘nee’ krijgt, kent CETA zowel voor- als nadelen. En het is eerlijk om die allemaal serieus nemen.

Omdat we uiteindelijk toch een ‘ja’ of ’nee’ zullen móeten geven, stellen we onszelf drie richtinggevende vragen. Op basis van de antwoorden die we op die vragen krijgen, maken we daarna de balans op. Kunnen we de kringlooplandbouw versterken? Kunnen we de producten en de productiewijze van wat er in de Nederlandse schappen ligt serieus controleren? Kunnen we ervoor zorgen dat we in de wereld zoveel mogelijk stappen in de goede richting zetten als het gaat om arbeidsvoorwaarden, dierenwelzijn en omgang met de schepping?

Voor alle drie de vragen geldt dat we ze deze week in het debat over CETA kunnen stellen. En we gáán ze stellen, zoals we nog veel meer vragen zullen stellen. Om vervolgens goed te luisteren naar de antwoorden die we krijgen en door te vragen waar we door moeten vragen.

Zo gaan we deze week het debat in. Met een open houding, maar kritisch, met bovenal onze idealen duidelijk voor ogen.

PvdD wil importstop op beschermde dieren uit China in verband met coro­na­virus

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 28-01-2020 00:00

De Partij voor de Dieren pleit voor een importstop op wilde dieren en dierlijke producten afkomstig uit China. Onderzoek wijst uit dat het nieuwe coronavirus hoogstwaarschijnlijk afkomstig is van een markt in China waar, naast vis, onder andere wilde dieren zoals slangen en vleermuizen werden verhandeld. Daarom heeft de Chinese overheid de handel in wilde dieren per direct verboden. De Partij voor de Dieren wil dat Nederland bij de Chinese overheid aandringt dit verbod permanent te maken. Ook moet er een importstop komen op beschermde dieren en dierlijke producten afkomstig uit China om verspreiding van de ziekte naar Nederland tegen te gaan. De PvdD-Kamerleden Frank Wassenberg en Eva van Esch hebben hierover Kamervragen gesteld Zolang we de handel en consumptie van wilde dieren geen halt toeroepen, zullen ziekteverwekkers zoals het coronavirus de kop op blijven steken. Zo had de SARS-pandemie in 2003 ook een dierlijke oorsprong. “We hebben kennelijk niets geleerd van eerdere dodelijke ziekte-uitbraken”, zegt Eva van Esch. “Om te voorkomen dat dergelijke ziektes ontstaan en zich uitbreiden, zijn niet alleen maatregelen nodig om de kans op besmetting van mens op mens te verkleinen. Als we dit soort uitbraken willen voorkomen, moeten we het bij de bron aanpakken. De legale en illegale handel in beschermde dieren vormt een groot besmettingsrisico. Nederland is met Schiphol en de havens een belangrijke doorvoerhaven voor deze handel." Daarom wil de Partij voor de Dieren dat de minister een importstop op wilde dieren en dierlijke producten afkomstig uit China. Daarnaast moet de minister de huidige wetgeving rond de handel in beschermde dieren heroverwegen in het kader van het risico op verspreiding van zoönosen. “Ondanks hun beschermingsstatus mogen veel wilde dieren nog steeds gewoon verhandeld worden. De Partij voor de Dieren pleit al jaren voor een totaalverbod", vertelt Frank Wassenberg. "De dieren zijn niet voor niets beschermd en bovendien vormt de legale handel de ideale dekmantel voor het illegaal verhandelen van de meest zeldzame, kwetsbare dieren. Dit zorgt er niet alleen voor dat dieren uitsterven, het is ook een groot risico voor de volksgezondheid. Niet voor niets heeft China de handel in wilde dieren(producten) na het uitbreken van het coronavirus verboden. Nederland moet snel volgen.”

Wat kopen dieren voor vrij­han­dels­ver­dragen?

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-11-2019 00:00

Op zondag 3 november organiseerde de Nicolaas G. Pierson Foundation het symposium “Wat kopen dieren voor vrijhandelsverdragen?” In de afgelopen jaren sloot de Europese Unie een vrijhandelsverdrag met Canada (CETA), een associatieverdrag met Oekraïne, recentelijk een principeakkoord met de Zuid-Amerikaanse Mercosur-landen en momenteel wordt er alweer druk onderhandeld over TTIP-light. De Partij voor de Dieren heeft keer op keer geageerd tegen dit soort verdragen en gewezen op de ellende die ze betekenen voor mens, dier en planeet. Want wie bleken de winnaars en verliezers van het associatieverdrag met Oekraïne? Hoe kunnen we de recente branden in het Amazonegebied relateren aan de Mercosur-deal? En zijn er betere manieren om de natuur te beschermen, door haar rechten toe te kennen? Tijdens dit symposium werden deze vragen beantwoord door de volgende experts: • Anja Hazekamp , Europarlementariër van de Partij voor de Dieren; • Esther Ouwehand , fractievoorzitter in de Tweede Kamerfractie van de Partij voor de Dieren; • Arno Wellens , journalist en schrijver; • Sander van Andel , natuurbeschermingsexpert van de International Union for Conservation of Nature ; • Dorine van Norren , gepromoveerd jurist en diplomaat. Na de presentaties was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Aan het einde van de bijeenkomst gaf Karen Soeters, directeur van de Nicolaas G. Pierson Foundation, een toelichting over het nieuwe Jong Wetenschappelijk Bureau van de Nicolaas G. Pierson Foundation: Leonardo. Wie meer informatie wil ontvangen over Leonardo, kan een e-mail sturen naar: leonardo@ngpf.nl