Nieuws van politieke partijen in Nederland over SGP inzichtelijk

2 documenten

NVWA dreigt met boete voor verkoop Israƫlische producten

SGP SGP Nederland 15-07-2020 00:00

SGP-voorman Kees van der Staaij stelt samen met de ChristenUnie Kamervragen naar aanleiding van de dreigende boete van de NVWA voor het Israël Producten Centrum (IPC).

Onderwerp van discussie is een wijnetiket waarop staat dat het product afkomstig is uit een Israëlisch dorp in Judea en Samaria. De SGP is het niet eens met de mening en het handelen van de NVWA. Kees van der Staaij sprak eerder al van een "verkapte straf op het nederzettingenbeleid onder het mom van consumentenvoorlichting." 

De schriftelijke vragen zijn onder de afbeelding te lezen.

https://www.sgp.nl/actueel/nvwa-dreigt-met-boete-voor-verkoop-israelische-producten/12393

Schriftelijke vragen aan de minister voor Medische zorg over de dreiging van een boete voor het Israël Producten Centrum:

Is het u bekend dat de NVWA op vrijdag 10 juli het Israel Producten heeft bezocht om tot handhaving over te gaan voor het etiketteren van wijnen uit Judea en Samaria, naar aanleiding van de interpretatieve mededeling van 12 november 2015? Waarom heeft deze interpretatieve mededeling alleen betrekking op de Israel en wordt deze niet gehandhaafd op Turkije vanwege de bezetting van Noord-Cyprus, Marokko voor de bezetting en annexatie van de Westelijke Sahara en andere gebieden zoals Tibet en de Krim? Is hierbij geen sprake van discriminatie en speciale veroordelende maatregelen tegen Israël? Vindt u conform de motie 35300-V-36 (14 november 2019), dat u een dergelijke etikettering alleen voor àlle bezette gebieden moet laten gelden, of anders helemaal niet? Heeft de Tweede Kamer niet meerdere malen uitgesproken dat zij er op tegen is om Israël anders te behandelen in de organen van de Verenigde Naties? Zie onder andere de motie van Kees van der Staaij (34775-44, 2 november 2017). Wat is hiervan het resultaat, gezien bijvoorbeeld de vijf resoluties tegen Israel in de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties in juni 2020 waar Nederland drie keer meestemde in de veroordeling. Waarom gaat de NVWA over tot handhaving van een maatregel uit 2015 in juli 2020? Is het u bekend dat zowel de zittende premiers van Engeland en Duitsland hebben uitgesproken dat Boycot Divestment en Sanctie-activiteiten tegen Israel antisemitisch zijn en daarom verboden? Is het u bekend dat de interpretatieve maatregel van de NVVA over het besluit van de Europese Unie met betrekking tot etikettering veel verder gaat dan de uitspraak van het Europese Hof van 12 November 2019, betreffende de voorschriften voor etikettering? Is het u bekend dat het Israel Producten Centrum haar etikettering heeft aangepast en het nu vermeldt op de wijnen: ‘gemaakt in een Israelisch dorp in Judea en Samaria’ en dat de NVVA heeft gezegd dat dit niet voldoende is. Met welke wet is deze vermelding in strijd? Erkent u dat Duitsland een geheel ander beleid voert t.a.v. etikettering? Waarom volgt Nederland niet de zelfde uitvoering van de richtlijn? Waarom is er bij het uitvoeren van een Europese maatregel geen eensluidend beleid?

Wetsvoorstel winkeltijden teleurstellend

SGP SGP D66 Nederland 10-07-2020 00:00

In november 2018 nam de Tweede Kamer met grote meerderheid een motie aan van SGP en D66 die bepaalde dat winkeliers niet meer verplicht mogen worden om op zondag open te zijn. Vandaag kwam de regering met een wetsvoorstel.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer reageert: ”Het wetsvoorstel van de regering is teleurstellend: te weinig en te laat. De breed gesteunde motie van SGP en D66 was duidelijk: in geen enkel geval zou een winkelier een boete moeten krijgen als hij zondags zijn winkel sluit. Ik roep de regering op om die motie alsnog uit te voeren!”

De SGP heeft al zeven jaar geleden aandacht gevraagd voor dit thema door de aangenomen motie van Holdijk en twee jaar geleden door de motie Stoffer/Verhoeven. De regering laat ook nu duidelijk zien geen oog te hebben voor de zwakke onderhandelingspositie van de winkelier die winkelruimte wil huren, waar ook de Raad van State aandacht voor vraagt in het advies over dit voorstel. Wij zullen ons bij de behandeling via amendementen inzetten voor betere waarborgen om winkeliers te beschermen. Niemand mag tegen zijn zin gedwongen worden om op zondag (of op andere momenten) zijn winkel open te hebben, wat zijn motief ervoor ook is.