Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

762 documenten

D66 wethouder Bob Bergsma

D66 D66 Assen 17-01-2020 09:28

Op 16 januari 2020 is D66’er Bob Bergsma als wethouder in Assen geïnstalleerd. In zijn portefeuille de onderwerpen:

Onderwijs en aansluiting arbeidsmarkt Sport Recreatie en toerisme Cultuur Groen, grijs en afval Publieke dienstverlening Bestuurlijke en ambtelijke vernieuwing, deregulering Informatiemanagement, icl ICT/Digitale overheid en privacy (AVG)

The post D66 wethouder Bob Bergsma appeared first on D66 Assen.

GroenLinks Castricum zet zich in voor meer sociale woningbouw | Castricum

GroenLinks GroenLinks Castricum 15-12-2019 00:00

GroenLinks Castricum zet zich in voor meer sociale woningbouw. Omdat het de afgelopen jaren niet voldoende wil vlotten met het opleveren van betaalbare sociale woningen.

De plannen die GroenLinks indiende werden afgelopen donderdag door de raad weggestemd als "overbodig" en "totaal onrealistisch". In het Noordhollands Dagblad van afgelopen donderdag: "Machiel Postma week echter niet. 'Is dit onrealistisch? Dat denk ik niet. Het is een kwestie van willen. De afgelopen veertig jaar hebben we met de markt gewerkt. Dat heeft alleen maar geleid tot een tekort aan sociale woningen.'"

https://www.noordhollandsdagblad.nl/cnt/dmf20191213_82287905/gemeenteraad-van-castricum-zet-plannen-van-groenlinks-voor-meer-sociale-woningen-weg-als-overbodig-en-onrealistisch?utm_source=google&utm_medium=organic

Nederland eerste land met wet voor staatshackers

D66 D66 Nederland 12-12-2019 16:39

Nederland eerste land met wet voor staatshackers

D66 dient vandaag een wet in voor staatshackers. Staatshackers gebruiken cyberwapens bij hun opsporings- en inlichtingenwerk, maar daar is nog geen wetgeving voor. Nederland zou hiermee het eerste land ter wereld zijn met hackwetgeving, waarin staat welke afweging de overheid moet maken als één van hun hackers een softwarelek gebruikt als ingrediënt voor cyberwapens.

Iedere dag zijn de hackers van de overheid bezig met het verzamelen van zogenaamde ‘zerodays’. Dit zijn softwarelekken die nog niet bekend zijn en dus niet gedicht kunnen worden. Over het gebruik van deze lekken en de afhandeling ervan wordt nu geen verantwoording afgelegd.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven: “Staatshackers gebruiken cyberwapens om in te breken op digitale netwerken. Zij hebben veel ongecontroleerde macht in handen, zonder ook maar enige verantwoordelijkheid af te leggen. De hele samenleving is aangesloten op het internet. Het gebruik van cyberwapens kan desastreuze gevolgen hebben. Zoals het platleggen van de Rotterdamse haven of het blokkeren van energieleveranciers. Maar denk ook aan het binnendringen van iPhone’s, laptopcamera’s of pacemakers. Het wordt hoog tijd dat er hackwetgeving komt, waar onze staatshackers zich in de toekomst aan moeten houden.”

Softwarelekken gebruiken of dichten?

D66 komt met een initiatiefwet die voorschrijft welke softwarelekken gebruikt mogen worden en wanneer ze juist gemeld en gedicht moeten worden. Verschillende ministeries en diensten moeten hier toezicht op houden, zodat wordt samengewerkt en alle belangen worden afgewogen. Denk daarbij aan de nationale veiligheid, maar ook aan de veiligheid van consumenten en hun privacy.

Verhoeven: “Op dit moment beslissen alleen de hackers van onze inlichtingendiensten en de politie wat er met de verzamelde softwarelekken gebeurt. Dat is schimmig, verder weet niemand welke lekken zij behouden en niet openbaar maken. Deze softwarelekken kunnen bedrijven dan dus niet repareren en dat maakt onze samenleving kwetsbaar. Criminelen en andere landen kunnen diezelfde lekken gebruiken om ons te hacken. De huidige wet loopt achter op de praktijk, daar moeten we nu echt wat aan doen.”

Lees hier de initiatiefwet van Kees Verhoeven.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Antwoorden op art. 42 vragen 'Uitrol warmtevisie in kernen en het buitengebied van Alkmaar.'

CDA CDA Alkmaar 07-12-2019 08:37

Antwoorden op artikel 42 vragen over de uitrol warmtevisie in de kernen en het buitengebied van Alkmaar.

D66 pleit voor digitale revolutie

D66 D66 Nederland 19-11-2019 06:00

D66 wil de indringende datamacht van bedrijven en overheden beperken. Dat is cruciaal om onze democratie, onze rechtstaat en onze vrijheid te beschermen.

Kamerlid Kees Verhoeven: “Er worden steeds meer algoritmes gebruikt die data van onschuldige mensen analyseren op verkeerd gedrag zonder dat zij ergens van verdacht zijn. Nu is het SyRI, straks zijn het gezichtsherkenningscamera’s die controleren of je door rood loopt. Techreuzen en overheden kunnen steeds dieper in onze levens treden. Dat gebeurt zonder dat we daar grip op hebben. Zonder dat we een vrije keuze of inspraak hebben. Zonder dat we ons recht kunnen halen. Daarom moeten we nu ingrijpen, we kunnen niet langer afwachten.”

De partij lanceert vandaag een pamflet met de titel ‘Digitale Revolutie’, daarin staan 12 voorstellen om de steeds verdergaande datamacht van techreuzen en overheden in te perken. Ingrijpende algoritmes zoals gebruikt bij gezichtsherkenning of SyRI moeten volgens de partij verboden worden tot er wetgeving en toezicht is.

Verhoeven: “Iedereen moet vrij online kunnen surfen zonder dat anderen meekijken. Het wordt met de dag duidelijker dat overheden en techreuzen te hongerig zijn naar onze persoonsgegevens. Algoritmes verdelen ons in hokjes: autochtoon, extreemrechts, arm, homoseksueel of hoogopgeleid. Op basis daarvan worden beslissingen genomen. Van fraudeonderzoek tot het onder je neus schuiven van nepnieuws. Dat heeft gevolgen voor onze vrijheid en grondrechten. Discriminatie ligt op de loer en privacy verdwijnt. De politiek moet hier paal en perk aan stellen. Er gebeurt veel te weinig”.

Algoritmes van Spotify en Netflix adviseren de volgende track of serie, Amazon en Alibaba bepalen het koopgedrag van miljarden mensen door hen online te volgen. Techreuzen misbruiken hun marktmacht om hun dominante positie te behouden. D66 wil de ontwrichtende media- en markmacht van techreuzen inperken door ze op te knippen en overnames van concurrenten moeilijker te maken. Dit betekent dat bijvoorbeeld Facebook een dienst zoals Whatsapp zou moeten afstoten en niet zomaar een concurrent als Instagram mag overnemen. Op die manier kan een monopolie worden opengebroken.

Lees hier het pamflet ‘Digitale Revolutie’.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Marx weer even in Zaltbommel

SP SP VVD Zaltbommel 15-11-2019 09:18

Ronald van Raak zorgde voor een boeiende avond. Hij had zich goed verdiept in de brieven van Karl Marx. Wat zocht Marx eigenlijk bij zijn Philips-familie in Zaltbommel? Geld uit zijn erfdeel, want hij leefde met zijn gezin in bittere armoede. Maar ook ontspanning. Nichtje Nannette ‘met de gevaarlijke zwarte ogen’ hing aan zijn lippen. Zij trouwde later met Roodhuizen, een ‘rode dominee’ die mede de Werkliedenvereniging ‘Hulp naar Vermogen’ heeft opgericht.

Ronald legde uit hoe Marx grondslagen legde voor het socialisme, ook van de SDAP, de voorloper van de PvdA. Marx werd bekend om ‘Das Kapital’ maar leesbaarder is het Communistisch manifest, dat je zo op internet kunt vinden. Zijn aanvallen op het kapitalisme zetten tegenwoordig weer tot nadenken aan. Zelfs de VVD begint terug te komen van het ongebreidelde neoliberalisme, kijk maar naar Rutte. Dat stelt de SP voor de uitdaging om voorhoedepartij te blijven.

De zaal was redelijk gevuld met zo’n 40 belangstellenden. Vragen werden door Ronald met grote ervaring beantwoord. Grappig was een discussie met een D66-er die maar bleef ontkennen dat zijn partij ook neoliberaal was. Er waren flink wat ‘andersdenkenden’, waaronder twee wethouders van Zaltbommel. Ook zij waren onder de indruk, hoe dit kamerlid voor onze partij zich presenteerde. 

Living Lab, Smart City Apeldoorn: nog even wachten | Apeldoorn

GroenLinks GroenLinks Apeldoorn 15-11-2019 00:00

De gemeente Apeldoorn is een moderne stad met nieuwe communicatietechnologie, nieuw werk en nieuwe producten en diensten. Met CleanTech en Smart City als buzzwords en daar hoort snel internet bij. Modern is ook om dat 5G te noemen: de vijfde generatie mobiele communicatie. In werkelijkheid gaat het om veel meer dan dat.

Apeldoorn Smart City

Apeldoorn wil een ontwikkelingsplatform (living-lab) voor snelle internet-toepassingen zijn. Daarvoor stelt de gemeente een deel van haar lantaarnpalen ter beschikking aan een aanbieder van snel internet: RadioLed. Die gaat antennes in lantaarnpalen installeren. Het netwerk dat RadioLed maakt, ondersteunt dan onder meer een snel netwerk voor het verbinden van apparaten aan internet voor bijvoorbeeld snelle diensten van de Gemeente aan haar inwoners, voor tech-bedrijven of een vrij WiFi netwerk in Apeldoorn en de dorpen.

5G baart zorgen

De vijfde generatie mobiele communicatietechnologie (5G) roept bij Apeldoorners vragen op over de invloed van de straling. Hoe zit dat met de straling?

Alle Internetantennes moeten voldoen aan de internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische straling. De totale optelsom van alle elektromagnetische straling mag nooit boven deze limieten uitkomen. Het Antennebureau, het voorlichtingsbureau van de Rijksoverheid controleert de straling en geeft voorlichting over de invloed op onze gezondheid en stelt vast dat de straling nu ruim onder de vastgestelde maximumnormen ligt. In een kennisbericht '5G en mobiele communicatie' beantwoordt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de meest gestelde vragen over 5G-straling en gezondheid. Het Kennisplatform waarin veel Nederlandse toponderzoeksinstituten hun krachten bundelen, kijkt zeker ook naar mogelijke effecten van blootstelling op lange termijn. Vast staat dat in de loop van de tijd de zendsignalen voor mobiele telefoons minder sterk zijn geworden en dat daardoor de blootstelling aan elektromagnetische velden van mobiele telefoons in de loop der jaren lager is geworden.

Het gaat bij de overeenkomst met RadioLed niet om de nieuwe stralingsfrequenties (5G) die de Nederlandse overheid gaat veilen. Het gaat om nieuwe toepassingen met de huidige vierde generatie (4G) mobiele communicatie. De straling van dit initiatief blijft onder het gemiddelde stralingsniveau in Nederland.

Als Apeldoorn snel internet wil aanleggen moet de communicatie met de inwoners veel aandacht hebben. Het gaat dan niet alleen om duidelijkheid over de gevolgen maar ook over de mogelijkheden.

De benodigde technische infrastructuur zoals glasvezelkabels, snelle kabelverbindingen of antennes die nodig zijn voor een hoge internetsnelheid, hebben we nog lang niet op orde. Jammer genoeg heeft KPN zo'n vijf jaar geleden de aanleg van glasvezel vertraagd en Ziggo vindt dat Apeldoorn voldoende heeft aan basissnelheden (Stentor, diginieuws). Het initiatief van de gemeente brengt daarin verandering.

En wij dringen er op aan dat de contractpartners van Apeldoorn zoals RadioLed, geen gebruik maken van Chinese apparatuur omdat we niet naïef moeten zijn over Chinese invloeden. (https://beweging.groenlinks.nl/nieuwerelatiemetchina)

RadioLed moet nog even wachten

Zoals gezegd, we vinden goede communicatie met onze inwoners erg belangrijk. Juist om de angst en het wantrouwen weg te nemen. Dat vindt de meerderheid van de Raad. Daarbij zijn ook vragen gesteld over de status van de nieuwe techniek en die van het bedrijf zelf.

Die vragen hebben het college er toe gebracht de overeenkomst met RadioLed uit te stellen om antwoorden te krijgen en de communicatie verder in te richten.

RadioLed moet dus nog even wachten met snel internet en Apeldoorn ook.

Wat wil GroenLinks

We zijn blij dat de Gemeente Apeldoorn initiatieven neemt die snel internet mogelijk maakt omdat Apeldoorn dan iets van haar achterstand op dat gebied kan inhalen. Het loopt dan meer in de pas met ontwikkelingen als SMART city.

Hoe moet Smart City er dan uitzien? Wat zijn de opbrengsten voor Apeldoorn en Apeldoorners? Wat zijn de (rand)voorwaarden? En welke bijdrage kunnen wij eraan leveren? GroenLinks gaat dat in februari bespreken tijdens één van de ideeëncafe’s. We nodigen deskundigen en beslissers uit om er samen met ons over na te denken en van gedachten te wisselen.

Als Apeldoorn snel internet wil aanleggen moet de communicatie met de inwoners veel aandacht hebben. Het gaat dan niet alleen om duidelijkheid over de gevolgen maar ook over de mogelijkheden.

De benodigde technische infrastructuur zoals glasvezelkabels, snelle kabelverbindingen of antennes die nodig zijn voor een hoge internetsnelheid, hebben we nog lang niet op orde. Jammer genoeg heeft KPN zo'n vijf jaar geleden de aanleg van glasvezel vertraagd en Ziggo vindt dat Apeldoorn voldoende heeft aan basissnelheden (Stentor, diginieuws). Het initiatief van de gemeente brengt daarin verandering.

En wij dringen er op aan dat de contractpartners van Apeldoorn zoals RadioLed, geen gebruik maken van Chinese apparatuur omdat we niet naïef moeten zijn over Chinese invloeden. (https://beweging.groenlinks.nl/nieuwerelatiemetchina)

RadioLed moet nog even wachten

Zoals gezegd, we vinden goede communicatie met onze inwoners erg belangrijk. Juist om de angst en het wantrouwen weg te nemen. Dat vindt de meerderheid van de Raad. Daarbij zijn ook vragen gesteld over de status van de nieuwe techniek en die van het bedrijf zelf.

Die vragen hebben het college er toe gebracht de overeenkomst met RadioLed uit te stellen om antwoorden te krijgen en de communicatie verder in te richten.

RadioLed moet dus nog even wachten met snel internet en Apeldoorn ook.

Wat wil GroenLinks

We zijn blij dat de Gemeente Apeldoorn initiatieven neemt die snel internet mogelijk maakt omdat Apeldoorn dan iets van haar achterstand op dat gebied kan inhalen. Het loopt dan meer in de pas met ontwikkelingen als SMART city.

Hoe moet Smart City er dan uitzien? Wat zijn de opbrengsten voor Apeldoorn en Apeldoorners? Wat zijn de (rand)voorwaarden? En welke bijdrage kunnen wij eraan leveren? GroenLinks gaat dat in februari bespreken tijdens één van de ideeëncafe’s. We nodigen deskundigen en beslissers uit om er samen met ons over na te denken en van gedachten te wisselen.

Nota van Uitgangspunten ‘Actualisatie parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel

SGP SGP Zaltbommel 14-11-2019 00:00

 

De SGP stemt in met De Nota van Uitgangspunten ‘Actualisatie parkeerbeleid binnenstad Zaltbommel’ als kaderstellend te beschouwen voor de actualisatie van het vigerende parkeerbeleid voor de binnenstad van Zaltbommel. De SGP steunt het ingediende amendement niet, in zake realisatie van een autovrij voetgangersgebied, met daaraan verbonden een mogelijke maatregel om parkeerplaatsen op de Markt, de Waterstraat en/of de Gamersestraat op te heffen. Het is een overbodige toevoeging, van iets wat al in het voorstel zit. Later bij de uitwerking zal de SGP bezien of het genoemde haalbaar en betaalbaar is. Dit hangt mede van de invulling af.

Bereikbaarheid mobiele telefonie kan beter

Progressief Drechterland Progressief Drechterland Drechterland 12-11-2019 13:12

Dorpsbladen juni 2019

In de raadsvergadering van maart is het bevorderen van de digitale bereikbaarheid in de hele gemeente Drechterland besproken, naar aanleiding van onderzoek naar de breedbandcapaciteit voor de gemeente. Het verbeteren van de digitale bereikbaarheid was één van de punten in het verkiezingsprogramma van Progressief Drechterland en we zijn dan ook blij dat er weer een stap in de goede richting is gezet.

Wat echter niet in dit onderzoek is meegenomen is de mobiele bereikbaarheid in Drechterland. Helaas laat die nog wel wat te wensen over. Waar de providers in de zogenoemde dekkingskaarten aangeven dat vrijwel de hele gemeente een goede mobiele bereikbaarheid heeft is het in de praktijk helaas anders.

Op veel plekken binnen Drechterland is de dekking, ongeacht welke provider, gewoonweg slecht te noemen. Vooral binnenshuis is het soms niet mogelijk om een telefoongesprek met een mobiele telefoon te voeren. Bij navraag door één van de bewoners bij de providers wordt toegegeven dat de dekking in bepaalde gebieden in de gemeente slecht is en dat terwijl de dekkingskaarten anders aangeven.

Feit is dat het aantal antennes voor mobiele telefonie in Drechterland erg laag is. Mede daarom heeft Progressief Drechterland in de raadsvergadering een motie ingediend waarin het college van Burgemeester en Wethouders wordt verzocht om er bij de providers op aan te dringen te zorgen voor een goede en volledige mobiele bereikbaarheid in de hele gemeente Drechterland. Deze motie werd met een ruime meerderheid in de raad ondersteund.

De mobiele providers zijn marktpartijen waar de gemeente geen directe invloed op heeft. Het in

de motie gevraagde is dan ook het beste wat er op het moment gedaan kan worden. Als het

gesprek met de providers wordt gevoerd kan er wellicht gekeken worden naar de mogelijkheid om meer antennes te plaatsen zodat de mobiele bereikbaarheid eindelijk wordt zoals deze volgens de dekkingskaarten nu ook al hoort te zijn: een goede dekking in de hele gemeente, zowel het buitengebied als de dorpskernen, zowel binnen als buiten.

Progressief Drechterland houdt de spreekwoordelijke vinger aan de pols…

Erik Gerrits Raadslid Progressief Drechterland

https://progressiefdrechterland.nl communicatie@progressiefdrechterland.nl 06-12679381