Nieuws van Partij voor de Dieren inzichtelijk

11 documenten

Partij voor de DierenDe Partij voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Drenthe 16-05-2019 06:03

De Partij voor de Dieren staat voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-05-2019 05:24

De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Je maakt een samenleving niet veiliger door mensen hun privacy af te pakken! Europa moet de privacy van gebruikers van online diensten beter waarborgen, en vertrouwelijke gebruikersdata mogen niet worden doorverkocht of ingezet voor commercieel gewin. 🌐 Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. We willen netneutraliteit wettelijk garanderen. 🌐 Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter te toetsen reden voor is. 🌐 Er komt een einde aan de bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens, het doorgeven van data aan de VS, en de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten. 🌐 Het verzamelen en opslaan van gegevens van Europese burgers en bedrijven door buitenlandse inlichtingendiensten is onacceptabel en wordt gestopt. 🌐 Nieuwe beleids- en wetsvoorstellen van de EU worden getoetst op de gevolgen voor de privacy. Wanneer deze de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aantasten, worden ze aangepast of gaan van tafel. Lees al onze standpunten over privacy en internetvrijheid in ons verkiezingsprogramma: https://europa.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma

De Partij voor de Dieren staat voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 16-05-2019 05:24

De Partij voor de Dieren staat voor de vrije persoonlijke levenssfeer van burgers. Je maakt een samenleving niet veiliger door mensen hun privacy af te pakken! Europa moet de privacy van gebruikers van online diensten beter waarborgen, en vertrouwelijke gebruikersdata mogen niet worden doorverkocht of ingezet voor commercieel gewin. 🌐 Burgers hebben recht op een vrij internet zonder filters, blokkades of doorgifte van gegevens door providers. We willen netneutraliteit wettelijk garanderen. 🌐 Cybersecurity bereik je niet met het schenden van grondrechten. Opsporingsinstanties mogen niet rondsnuffelen in computers zonder dat daar een zwaarwichtige, door de rechter te toetsen reden voor is. 🌐 Er komt een einde aan de bewaarplicht voor telefoon- en internetgegevens, het doorgeven van data aan de VS, en de verplichte opname van vingerafdrukken in reisdocumenten. 🌐 Het verzamelen en opslaan van gegevens van Europese burgers en bedrijven door buitenlandse inlichtingendiensten is onacceptabel en wordt gestopt. 🌐 Nieuwe beleids- en wetsvoorstellen van de EU worden getoetst op de gevolgen voor de privacy. Wanneer deze de bescherming van de persoonlijke levenssfeer aantasten, worden ze aangepast of gaan van tafel. Lees al onze standpunten over privacy en internetvrijheid in ons verkiezingsprogramma: https://europa.partijvoordedieren.nl/verkiezingsprogramma

Je kunt je nog steeds voor onze ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Limburg 03-03-2019 18:13

Je kunt je nog steeds voor onze aanstaande activiteiten opgeven! Verschillende inspirerende of interessante thema’s komen aan bod! Neem een kijkje op onze website of tussen de evenementen op Facebook. Let op! Kom je naar een evenement? Dan wel aanmelden via limburg@partijvoordedieren.nl Aanmeldingen via Facebook kunnen we helaas niet van op aan!

Dierendag. Help ons helpen. En ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Zuid-Holland 03-10-2018 13:46

Dierendag. Help ons helpen. En vraag je Facebookvrienden dat ook te doen. Like, share en nodig uit. #groeiendverzet >>> www.facebook.com/PartijvoordeDierenZuidHolland

Aanstaande zondag is Earth Day ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Alkmaar 18-04-2018 19:59

Aanstaande zondag is Earth Day (Earth Day Network) en het thema van 2018 is plastic! Wil je ook je bijdrage leveren en Alkmaar schoon houden? In het kader van Earth Day 2018 houden we een schoonmaakactie op zondagmiddag 22 april langs de Geestersingel. We beginnen om 14.00 uur bij de Geestersingel/hoek Molenbuurt. Kom gerust langs om een kijkje te nemen en mee te helpen! Samen houden we Alkmaar schoon! πŸŒπŸ€πŸ’ͺ

https://www.facebook.com/groups/vrien ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Gouda 14-04-2018 18:27

https://www.facebook.com/groups/vriendenvandepartijvoordedieren/permalink/2078619939051089/

https://www.facebook.com/AKinderWorld ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 19-03-2018 23:07

https://www.facebook.com/AKinderWorld/photos/a.172791379503993.36945.172788602837604/1612165372233246/?type=3&theater