Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

30 documenten

Big tech op het matje

D66 D66 Nederland 02-02-2022 15:40

D66-Kamerlid Lisa van Ginneken: “Polarisatie en radicalisering zijn geen verdienmodel. Daarom willen wij social mediaplatforms als Facebook en Google aan de tand voelen. Zij gebruiken ondoorzichtige algoritmes die bepalen welke artikelen of filmpjes wij dagelijks te zien krijgen. Ook schotelen ze informatie voor met als enige doel ons langer en intensiever op hun platform houden. Informatie waar we heel boos of blij van worden. Niet altijd neutrale informatie dus. Op die manier kunnen ze ons platgooien met advertenties.”

Digitalisering: grote impact, geringe aandacht

D66 D66 Nederland 11-03-2021 19:14

Op basis van eigen onderzoek concludeerde de Tweede Kamer dat er naast kennisgebrek sprake is van gefragmenteerde aandacht. Met als gevolg dat overstijgende thema’s als algoritmes versus de rechtstaat of de geopolitiek van het 5G-netwerk onderbelicht blijven. In tegenstelling tot de EU en vergelijkbare lidstaten kent Nederland geen digitale besluitvormingsstructuur. Brussel kreeg een sterke Eurocommissaris Digitale Zaken, Berlijn en Kopenhagen stelden digitale commissies in, maar Den Haag blijft achter. De stap naar een vaste Kamercommissie en minister voor Digitale Zaken moet nu gezet worden. De ambtelijke organisatie behoeft naast de CIO Rijk een Chief Technology Officer, naar Brits model. In aanvulling op het Bureau ICT Toetsing (BIT) moeten grote uitvoeringsinstanties een Chief Privacy Officer aanstellen.

Gezien het grensoverschrijdende karakter van digitale vraagstukken is het begrijpelijk dat het parlement vaak naar de Europese Unie kijkt. Maar Nederland heeft een eigen verantwoordelijkheid om mensen te beschermen tegen oprukkende datamachten. Dit vergt een doelgerichte digitale agenda voor het komende decennium. Met een overheid die zich aan de wet houdt en tegenmacht biedt aan techreuzen. Met een samenhangende aanpak om de vitale infrastructuur beter te beschermen tegen externe dreigingen. Met serieuze investeringen in startups, onderzoeksprogramma’s en de innovatieve industrie. Met open source ICT-projecten, kleinschalige aanbestedingen en toegankelijke dienstverlening. En met maatregelen als een digitaks of een basisinkomen zodat iedereen meeprofiteert.

Om grip te houden op digitale technologie moeten zowel wetgeving als toezicht sluitend gemaakt worden. Lacunes binnen en tussen wetten laten ruimte voor ongewenste praktijken zoals de gezichtsherkenningscamera van een supermarkt in Alphen aan de Rijn. Het bleef lang onduidelijk of dit mocht en wie erover ging. Toekomstige wetgeving moet enerzijds experimenteerruimte bieden en anderzijds horizonbepalingen kennen die dwingen tot voortdurende heroverweging en aanpassing. Daarbij moeten toezichthouders beter in staat gesteld te worden om bestaande regels toe te passen op de digitale werkelijkheid. Naast meer budget voor de Autoriteit Persoonsgegevens moet het kabinet een waakhond instellen die zijn tanden zet in de wildgroei aan publieke algoritmes en die onder de digitale motorkap van techbedrijven kan kijken.

Naast het beter benutten van de kennis van bedrijven, wetenschappers en belangenorganisaties is intensieve publiek-private samenwerking nodig bij vraagstukken over cybersecurity, de digitale infrastructuur en het bestrijden van desinformatie. De overheid kan dit niet alleen. Ook vanwege het logge wetgevingsproces is zelfregulering via gedragscodes en certificering vaker succesformule dan zwaktebod.

Net als bij andere maatschappelijke vraagstukken is het bij digitale dilemma’s aan de politiek om aan te jagen, bij te sturen, af te remmen of te begrenzen. Teneinde een gezonde en eerlijke balans te vinden. Na decennia van gebrekkige aandacht en selectieve daadkracht, is het tijd voor een Kamer en kabinet met duurzame grip op digitalisering.

Europarlementariërs stemmen tegen uploadfilters | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 29-06-2020 00:00

Uploadfilters zijn onbetrouwbaar en breed gebruik hiervan moet worden voorkomen, zo oordeelt een ruime meerderheid van de interne markt-commissie van het Europees Parlement. Een uploadfilter wordt gebruikt door platforms als Facebook en YouTube om materiaal te controleren op auteursrechten voordat het geplaatst wordt.

Door de grote hoeveelheden materiaal, gebeurt de check automatisch. Deze filters blokkeren echter onterecht veel materiaal, zoals satirische stukken of memes. De platforms gebruiken dergelijke filters bovendien om materiaal dat ze ongepast vinden moeilijk vindbaar te maken.

Copyright-richtlijn

Begin 2019, nog voor de Europese verkiezingen, stemde het Europees Parlement bij de stemming over de copyright-richtlijn nog voor de uploadfilters. De stemming van vandaag op een rapport van GroenLinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak, is de eerste waarin het nieuwe parlement zich uitspreekt over de kwestie. Van Sparrentak: “Het is duidelijk dat de meerderheden op het vlak van digitale rechten aan het schuiven zijn. Wanneer we de online platforms verder reguleren, moeten we ervoor zorgen dat Europa de digitale rechten van haar inwoners voorop stelt. Vrijheid van meningsuiting is belangrijker dan commercieel belang.”

Google

Ook sprak de interne markt-commissie haar bezorgdheid uit over de dominantie van techbedrijven op scholen. Zo gebruikt 70% van Nederlandse basisscholen laptops van Google, waarbij leerlingen verplicht een Google-account moeten aanmaken. Dit geeft het bedrijf de kans veel data over deze, voor hen commercieel interessante doelgroep te verzamelen. Daarnaast worden hierdoor minderjarigen automatisch een klant van Google, zonder enige keuzevrijheid. Van Sparrentak: “Als publieke instanties als scholen een keuze maken over de aanschaf van technologie, moet veel beter gekeken worden naar privacy, gegevensbescherming en duurzaamheid. We moeten af van de regels die ervoor zorgen dat de goedkoopste aanbieder, ten koste van mens en milieu, altijd maar aan het langste eind trekt.”

D66 stelt voorwaarden voor de corona-app

D66 D66 Nederland 16-04-2020 13:58

D66 stelt voorwaarden voor de corona-app

Naarmate de coronacrisis vordert denken we steeds meer na over hoe we stap voor stap terug kunnen naar ‘normale’ omgangsvormen. Makkelijk is dat niet. We moeten dit verstandig en zorgvuldig aanpakken.

Eén van de plannen van het kabinet is de inzet van een applicatie voor mobiele telefoons om besmettingen te traceren en mensen te waarschuwen wanneer zij contact hebben gehad met een besmet persoon. Een app kan een goed middel zijn om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, maar het is ook een vergaand middel met grote risico’s. D66 is alleen voorstander van de inzet van een dergelijke app wanneer het de vrijheid en privacy van de gebruikers respecteert.

Privacy is een grondrecht en geeft ons een gevoel van vrijheid. We moeten voorkomen dat de overheid ons altijd en overal en zonder goede reden kan gaan volgen. De bestrijding van het virus kan niet tot gevolg hebben dat we een surveillancestaat krijgen. Onze data is waardevol en kan altijd in verkeerde handen terechtkomen. We moeten daarom goed nadenken over welke data nodig is, hoe deze opgeslagen wordt en met welk doel. Alleen dan kunnen we op een verstandige manier gebruikmaken van zo’n app. Daarom heeft D66 een aantal voorwaarden waaraan de apps moet voldoen.

Voorwaarden voor het invoeren van een app

Alleen in combinatie met het op grote schaal testen van mensen die mogelijk besmet zijn.

Conform AVG: alle wettelijke regels rondom privacy moeten ook gelden voor deze apps.

Wettelijke basis. Dit soort vergaande maatregelen kunnen niet zonder regels. Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt hier terecht voor

Doelgericht. De app moet gericht zijn op het doel: het Coronavirus indammen. Alleen daarvoor nuttige data moet gebruikt worden en verwijderd wanneer mogelijk. Dataminimalisatie en doelbinding zijn belangrijk.

Vrijwillig. Een verplichte app tornt aan onze privacy en dus aan onze vrijheid. Verplicht gevolgd worden is buitenproportioneel. Het zou het vertrouwen van mensen in de huidige maatregelen schaden.

Datacontrole bij gebruiker. Mensen moeten zelf controle hebben over de data die door de app gebruikt of gegenereerd wordt. Dus wanneer de gebruiker wil dat zijn gegevens verwijderd worden, moet dat kunnen.

Tijdelijk en omkeerbaar. Wettelijk vastleggen dat dit een tijdelijke maatregel is met een vast moment waarop de wettelijke regeling verloopt.

Security by design. Een app zal gevoelige informatie verzamelen. Zo’n app moet betrouwbaar zijn en goed beveiligd tegen hacken.

Opensource. Als de broncode van de software openbaar is kunnen onafhankelijke experts de software controleren op privacy en veiligheid. Dat wekt vertrouwen in de apps.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Betalen voor je belastingaangifte?

SP SP Nederland 12-02-2020 11:58

We hebben allemaal wel eens contact met de overheid. Of dit nou is om belastingaangifte te doen of om je studieschuld te bekijken. Door middel van DigiD kunnen we inloggen en onze gegevens inzien. Maar het kabinet wil dit systeem op de schop nemen: DigiD moet weg, grote multinationals als Facebook en Google kunnen deze taak net zo goed uitvoeren. 'Gevaarlijk', noemt SP-Kamerlid Ronald van Raak deze ontwikkeling. 'Betalen voor je belastingaangifte is niet ondenkbaar.' Wij gingen met hem in gesprek.

DigiD is niet meer veilig genoeg, maar een nieuw identificatiemiddel voor de overheid hoeven we toch niet aan de markt over te laten?

Blijkbaar denkt de regering van wel, want nu moet deze taak 'opengesteld worden voor de markt', zoals beleidsmakers dat noemen.

De regering denkt, ten onrechte, dat deze overheidstaak goedkoper uitgevoerd kan worden door een grote multinational. Dan heeft het kabinet niks geleerd van alle andere keren dat er een overheidsdienst 'vermarkt' is en alles toch weer duurder en omslachtiger werd. Steker nog, het is niet ondenkbaar dat deze bedrijven vervolgens geld gaan vragen voor hun diensten aan gebruikers zoals jij en ik. En dan zul je, als je belastingaangifte wilt doen bijvoorbeeld, eerst even moeten afrekenen bij Google of Facebook. Totaal krankzinnig!

En stel nou dat ze het wel goedkoper kunnen doen?

Dan is dat mooi voor de tekentafelpolitici, maar in de praktijk gaat het ons nog veel meer kosten. Namelijk onze data. Grote bedrijven zoals Google en Facebook weten al heel veel over ons, maar straks weten ze alles over ons. De regering zegt dat ze het allemaal goed in de gaten gaan houden, maar hoe dan? Daar hebben ze dan niks meer over te zeggen. Data gebruiken en doorverkopen is hét verdienmodel voor deze multinationals.

Maar eerst gaat hier nog over gestemd worden in de Tweede Kamer?

Een grote meerderheid van de Tweede Kamer leek vóór deze wet te gaan stemmen, maar dinsdag werd de stemming uitgesteld. Het lijkt erop dat meer partijen zijn gaan twijfelen over deze wet en liever een publiek identificatiemiddel willen. Ik hoop dat de Tweede Kamer deze wet gaat stoppen. We mogen persoonlijke gegevens van onze burgers niet in handen geven van bedrijven en zeker niet van multinationals als Google en Facebook.

Nederland eerste land met wet voor staatshackers

D66 D66 Nederland 12-12-2019 16:39

Nederland eerste land met wet voor staatshackers

D66 dient vandaag een wet in voor staatshackers. Staatshackers gebruiken cyberwapens bij hun opsporings- en inlichtingenwerk, maar daar is nog geen wetgeving voor. Nederland zou hiermee het eerste land ter wereld zijn met hackwetgeving, waarin staat welke afweging de overheid moet maken als één van hun hackers een softwarelek gebruikt als ingrediënt voor cyberwapens.

Iedere dag zijn de hackers van de overheid bezig met het verzamelen van zogenaamde ‘zerodays’. Dit zijn softwarelekken die nog niet bekend zijn en dus niet gedicht kunnen worden. Over het gebruik van deze lekken en de afhandeling ervan wordt nu geen verantwoording afgelegd.

D66-Kamerlid Kees Verhoeven: “Staatshackers gebruiken cyberwapens om in te breken op digitale netwerken. Zij hebben veel ongecontroleerde macht in handen, zonder ook maar enige verantwoordelijkheid af te leggen. De hele samenleving is aangesloten op het internet. Het gebruik van cyberwapens kan desastreuze gevolgen hebben. Zoals het platleggen van de Rotterdamse haven of het blokkeren van energieleveranciers. Maar denk ook aan het binnendringen van iPhone’s, laptopcamera’s of pacemakers. Het wordt hoog tijd dat er hackwetgeving komt, waar onze staatshackers zich in de toekomst aan moeten houden.”

Softwarelekken gebruiken of dichten?

D66 komt met een initiatiefwet die voorschrijft welke softwarelekken gebruikt mogen worden en wanneer ze juist gemeld en gedicht moeten worden. Verschillende ministeries en diensten moeten hier toezicht op houden, zodat wordt samengewerkt en alle belangen worden afgewogen. Denk daarbij aan de nationale veiligheid, maar ook aan de veiligheid van consumenten en hun privacy.

Verhoeven: “Op dit moment beslissen alleen de hackers van onze inlichtingendiensten en de politie wat er met de verzamelde softwarelekken gebeurt. Dat is schimmig, verder weet niemand welke lekken zij behouden en niet openbaar maken. Deze softwarelekken kunnen bedrijven dan dus niet repareren en dat maakt onze samenleving kwetsbaar. Criminelen en andere landen kunnen diezelfde lekken gebruiken om ons te hacken. De huidige wet loopt achter op de praktijk, daar moeten we nu echt wat aan doen.”

Lees hier de initiatiefwet van Kees Verhoeven.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 pleit voor digitale revolutie

D66 D66 Nederland 19-11-2019 06:00

D66 wil de indringende datamacht van bedrijven en overheden beperken. Dat is cruciaal om onze democratie, onze rechtstaat en onze vrijheid te beschermen.

Kamerlid Kees Verhoeven: “Er worden steeds meer algoritmes gebruikt die data van onschuldige mensen analyseren op verkeerd gedrag zonder dat zij ergens van verdacht zijn. Nu is het SyRI, straks zijn het gezichtsherkenningscamera’s die controleren of je door rood loopt. Techreuzen en overheden kunnen steeds dieper in onze levens treden. Dat gebeurt zonder dat we daar grip op hebben. Zonder dat we een vrije keuze of inspraak hebben. Zonder dat we ons recht kunnen halen. Daarom moeten we nu ingrijpen, we kunnen niet langer afwachten.”

De partij lanceert vandaag een pamflet met de titel ‘Digitale Revolutie’, daarin staan 12 voorstellen om de steeds verdergaande datamacht van techreuzen en overheden in te perken. Ingrijpende algoritmes zoals gebruikt bij gezichtsherkenning of SyRI moeten volgens de partij verboden worden tot er wetgeving en toezicht is.

Verhoeven: “Iedereen moet vrij online kunnen surfen zonder dat anderen meekijken. Het wordt met de dag duidelijker dat overheden en techreuzen te hongerig zijn naar onze persoonsgegevens. Algoritmes verdelen ons in hokjes: autochtoon, extreemrechts, arm, homoseksueel of hoogopgeleid. Op basis daarvan worden beslissingen genomen. Van fraudeonderzoek tot het onder je neus schuiven van nepnieuws. Dat heeft gevolgen voor onze vrijheid en grondrechten. Discriminatie ligt op de loer en privacy verdwijnt. De politiek moet hier paal en perk aan stellen. Er gebeurt veel te weinig”.

Algoritmes van Spotify en Netflix adviseren de volgende track of serie, Amazon en Alibaba bepalen het koopgedrag van miljarden mensen door hen online te volgen. Techreuzen misbruiken hun marktmacht om hun dominante positie te behouden. D66 wil de ontwrichtende media- en markmacht van techreuzen inperken door ze op te knippen en overnames van concurrenten moeilijker te maken. Dit betekent dat bijvoorbeeld Facebook een dienst zoals Whatsapp zou moeten afstoten en niet zomaar een concurrent als Instagram mag overnemen. Op die manier kan een monopolie worden opengebroken.

Lees hier het pamflet ‘Digitale Revolutie’.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

‘Zelfdoding na niet-werkend 113 onmogelijk uit te leggen aan nabestaanden’

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-09-2019 13:27

Door Webredactie op 24 september 2019 om 15:13

‘Zelfdoding na niet-werkend 113 onmogelijk uit te leggen aan nabestaanden’

De ChristenUnie-fractie in de Tweede Kamer is ‘ontdaan, verdrietig en boos’ dat het niet werken van telefoonnummer 113 voor zelfmoordpreventie geleid heeft tot de dood van een jonge vrouw. De betreffende jonge vrouw probeerde meerdere keren om via het telefoonnummer de Zelfmoordpreventielijn te pakken te krijgen en pleegde nadat dat niet lukte uiteindelijk zelfmoord.

Volgens ChristenUnie-Kamerleden Joël Voordewind en Carla Dik-Faber is het onmogelijk om aan nabestaanden uit te leggen dat het directe telefoonnummer na twee jaar nog steeds niet werkt.

De ChristenUnie heeft bij herhaling aangedrongen om het telefoonnummer 113 beschikbaar te stellen voor de Zelfmoordpreventielijn, in plaats van het huidige telefoonnummer 0900 0113. 113 is het nummer waaronder Stichting Zelfmoordpreventie over het algemeen bekend staat, ook via de website 113.nl. Het 0900-nummer is veel minder bekend.

ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind: “Het is onmogelijk aan nabestaanden uit te leggen dat iemand die aan wil kloppen voor hulp in een waarschijnlijk heel donkere periode, letterlijk geen gehoor krijgt. Op zo’n moment is de hulpvraag spoedeisend, niet voor niets is voor 113 gekozen. Dat nummer moet, net als 112, rechtstreeks bereikbaar en bovendien gratis zijn. Ik ben ontdaan, verdrietig en boos dat dit al twee jaar tevergeefs wordt aangekaart, met nu een zelfdoding als gevolg.”

Zelf hulp nodig? Neem contact op met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en 113.nl.

https://www.facebook.com/202064936858 ...

PVV PVV Nederland 24-06-2019 18:12

https://www.facebook.com/202064936858448/posts/763477410717195/

https://www.facebook.com/202064936858 ...

PVV PVV Nederland 23-06-2019 21:23

https://www.facebook.com/202064936858448/posts/762849127446690/