Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

78 documenten

Sportvelden in de Rand van Rhoon? GL zegt nee | Albrandswaard

GroenLinks GroenLinks PvdA Albrandswaard 09-05-2020 00:00

Het college van B&W heeft zich voorgenomen om 'Sportpark de Omloop' van VV Rhoon en WCR (Google Maps) te verplaatsen naar de andere kant van de Omloopseweg, midden in de onontgonnen polder die 'De Rand van Rhoon' heet (Google Maps, ten noorden van Essendijk 30 e.v.). Hoe dat er uit komt te zien? De plannen staan hier. Als het aan GL ligt, gaat er een streep door dit plan! Samen met de PvdA zijn we van mening dat Rand van Rhoon een onaangetaste polder moet blijven. Er zijn alternatieven voor de verplaatsing, waarbij ook nog eens meer ruimte komt voor sociale woningbouw, waar in onze gemeente zo'n tekort aan is. Het college is echter onvermurwbaar en heeft zich vastgebeten in haar plan. GL en de PvdA gaan er werk van maken. Zo hebben we reeds in de raadsvergadering van 6 april, waar het college het zgn. 'voorkeursrecht' liet vestigen op de percelen die ze willen gebruiken, per stemverklaring laten weten niets te zien in de plannen van het college. We houden u op de hoogte.

PvdA Maastricht zamelt laptops, iPads en computermuizen in

PvdA PvdA Maastricht 06-04-2020 12:50

Afgelopen week werd duidelijk dat de scholen langer gesloten blijven. Voor een heleboel Maastrichtse kinderen betekent dit een risico op een nog grotere onderwijsachterstand: zij kunnen namelijk niet zo makkelijk thuis aan het schoolwerk werken, omdat ze geen laptop of iPad hebben.

PvdA Maastricht roept daarom iedereen op oude laptops, iPads en computermuizen in te leveren. Deze zullen wij overdragen aan scholenkoepel MosaLira. Daarnaast zoeken we vrijwilligers die een aantal uurtjes willen helpen om deze laptops gebruiksklaar te maken.

Heb jij nog laptops die je graag doneert aan deze groep kids? Of heb je geen laptops op de zolder liggen, maar ben je wel handig met ict? Laat het ons weten!

Neem contact op met PvdA fractielid Maren Slangen op 06 2113 1847 of via maren.slangen@gemeenteraadmaastricht.nl

Het bericht PvdA Maastricht zamelt laptops, iPads en computermuizen in verscheen eerst op PvdA Maastricht.

Betrouwbare info over Corona

PvdA PvdA Schagen 23-03-2020 13:45

Het nieuws buitelt over elkaar heen. Twitter, Facebook, internet. Overal vind je informatie over het Coronavirus. Wat kun je nog wel en wat moet je vooral niet meer doen? Is het veilig buiten of kun je beter binnen blijven?

Maar is het allemaal betrouwbare informatie?

Ter ondersteuning vermelden wij hier een aantal betrouwbare websites die u duidelijk antwoord kunnen geven op uw vragen.

www.rijksoverheid.nl

www.rivm.nl

www.ggdhn.nl

Voor alle ouders en kinderen die nu niet kunnen werken en niet naar school kunnen:

www.nji.nl/coronavirus

www.opvoeden.nl/coronavirus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het bericht Betrouwbare info over Corona verscheen eerst op PvdA Schagen.

In verbondenheid door de crisis

PvdA PvdA Enschede 20-03-2020 19:40

Beste Partijgenoten,

De pandemie is ernstiger dan we ons nog maar kortgeleden konden voorstellen, en de crisis kan nog een hele tijd duren. Datgene waar wij ons als partij tegen verzetten – sociaal isolement, onzekerheid, onrechtvaardigheid, hulpeloosheid – komt dichterbij. Onze strijd voor een betere samenleving is daarmee actueler dan ooit.

We beleven bijzondere tijden. Het coronavirus heeft het openbare leven bijna tot stilstand gebracht en het maakt sociaal contact moeilijk, soms zelfs onmogelijk. We moeten daarom zoeken naar manieren om elkaar te blijven ondersteunen – in welke vorm dan ook.

Naast alle oproepen van de overheid om solidair te zijn vinden wij het belangrijk om als afdeling onze betrokkenheid onder woorden te brengen. En we willen ook wijzen op de praktische kansen die er zijn op verbroedering, op noaberschop. Zonder dat we uit het oog verliezen dat er ook risico’s zijn, voor jullie gezondheid, maar ook voor jullie sociale veiligheid. Ook daarvoor reiken we in deze brief praktische informatie aan.

Mensen komen in de knel, en velen van ons willen helpen. Dat is een goede zaak, maar we moeten ook realistisch zijn. Er zijn veel organisaties en instanties die hulp verlenen. Het is belangrijk om die niet met spontane acties voor de voeten te lopen, en dat is zeker aan de orde nu er sprake is van risico op besmetting. Wie zich als vrijwilliger wil aanmelden kan dat doen via diverse websites, zoals die van de voedselbank http://voedselbankenschedehaaksbergen.nl/slidertop/vrijwilligers-gevraagd-2/, of https://www.nlvoorelkaar.nl/coronahulp/. Als je daar niet uitkomt, mail dan onze secretaris secretaris.pvda.enschede@gmail.com.

De coronacrisis brengt allerlei nieuwe problemen met zich en biedt ook kansen om zaken anders te gaan organiseren, ook als het openbare leven weer op gang komt. Het kan gaan om manieren om het leven van mensen tijdens de crisis prettiger te maken, om het verstandig en leerzaam bezighouden van kinderen, of om het tegengaan van isolatie van kinderen die sociaal in de knel zitten, of eenzaamheid onder jongeren of ouderen. We willen daarom graag jullie ideeën horen om elkaar en anderen te steunen. Heb je een idee, mail dan met secretaris.pvda.enschede@gmail.com.

Als je in de knel zit, dan kan het moeilijk zijn de weg te vinden in de hulpverlening.  Of je wilt eerst met behoud van je privacy om raad vragen, omdat je als prive persoon tegen dichte deuren oploopt bij de gemeente of hulpverleners, neem dan contact op met ons Ombudsteam, ombudsteam@pvdaenschede.nl of 06.51 52 37 43.

Helaas zien we in tijden van crisis ook thuissituaties ontsporen, doordat er te veel spanning ontstaat. In den lande zien en horen we dat een stijging van huiselijk geweld op de loer ligt. Zie je dat in je omgeving gebeuren of maak je het zelf mee, zoek dan waar mogelijk en veilig, hulp. Dat mag via ons of door contact op te nemen met Veilig Thuis: https://veiligthuistwente.nl/maak-me-zorgen/ of 0800 2000.

Wij realiseren ons dat zzp-ers en kleine ondernemers momenteel ook erg veel problemen tegenkomen, wij zouden graag helpen, maar daarvoor zijn de banken en vele hulploketten die nu geopend worden aan zet.

Een belangrijk onderwerp, juist nu, is computercriminaliteit. Er zijn veel goede mogelijkheden om met apps en via social media contact met elkaar te houden. En onze overheid roept ons nu ook op om thuis te blijven, waardoor we meer dan ooit aangewezen zijn op digitale communicatie. Criminelen weten dat, en schromen niet om computers te hacken of mensen door middel van phishing geld afhandig te maken. Als je thuis gaat werken, controleer of de internetverbinding beveiligd is. En doe dat niet alleen bij jezelf, maar help ook familieleden of ouderen bij jou in de buurt die meer via internet gaan communiceren. Advies en hulp vind je via https://veiliginternetten.nl/themes/basisbeveiliging/.

Het virus mag medisch gezien ons allemaal raken, de sociale en economische gevolgen ervan zijn niet voor iedereen hetzelfde. We zijn een politieke organisatie, en we kunnen onze ogen niet sluiten voor de onderliggende problemen van deze crisis en voor de oorzaken ervan – zoals de grote bezuinigingen op de zorg in de afgelopen jaren.

Het belangrijkste probleem is de oneerlijke verdeling van bezit en inkomen. Deze economische verschillen bepalen ook de toegang tot zorg en de kansen op een goed leven. Gelukkig groeit de politieke aandacht hiervoor, als partij zullen we hiertegen blijven strijden, ook in Enschede!

Een ander belangrijk probleem is de bestaanszekerheid van degenen die nu pal voor ons staan: ze verdienen een betere beloning en ook meer bestaanszekerheid. De werkers in de zorg, het onderwijs, politie en brandweer, de schoonmakers. De lijst van wat nu ook onze regering aanduidt als ‘cruciale beroepsgroepen’ blijkt langer te zijn dan vaak gedacht. Het is erg goed dat die beroepsgroepen nu de waardering krijgen die ze verdienen, maar het zou nog beter zijn als het niet bij mooie woorden en applaus alleen blijft.

Ik sluit deze brief aan jullie allen af zoals ik deze opende: onze strijd voor een betere samenleving is actueler dan ooit. Aan diegenen onder jullie die in de komende tijd te midden van alle zorgen over de coronacrisis de energie hebben om ook al over de komende periode na te denken, doe ik de volgende oproep.

We zouden het door ‘corona’ bijna vergeten, maar over een jaar staan we in het stemhokje. Ook wat dat betreft hebben we jullie ideeën en steun hard nodig. Om komende zomer meer leden te werven, en om te bedenken hoe we dit najaar campagne gaan voeren zodat er volgend jaar weer een regering komt die staat voor gelijke kansen en voor een eerlijk inkomen voor iedereen. Meld je bij onze fractieleden, ons bestuur of bij ons campagneteam via secretaris.pvda.enschede@gmail.com als je daarvoor ideeën hebt of als je zelf mee wilt doen!

Heel veel geduld, doorzettingsvermogen en vooral goede gezondheid toegewenst!

Namens het Afdelingsbestuur en de Fractie van de PvdA Enschede,

Ben Kokkeler, voorzitter

Het bericht In verbondenheid door de crisis verscheen eerst op PvdA afdeling Enschede.

Glasvezel, ook in de kernen goed voor de leefbaarheid!

PvdA PvdA Zwartewaterland 09-10-2019 20:31

Glasvezel, ook in de kernen goed voor de leefbaarheid! De afgelopen tijd is ons buitengebied voorzien van glasvezel. In het buitengebied was de toegevoegde waarde hiervan erg groot.  Ook voor inwoners van de kernen kan glasvezel een mooie gelegenheid zijn om sneller en betrouwbaarder internet te krijgen. Het datagebruik zal richting de toekomst alleen maar

Het bericht Glasvezel, ook in de kernen goed voor de leefbaarheid! verscheen eerst op PvdA Zwartewaterland.

Glasvezel: waar is de collectieve solidariteit?

PvdA PvdA Schagen 22-09-2019 18:55

Glasvezel: collectieve solidariteit is ver te zoeken en ook de gemeente Schagen laat het afweten. 

Verkiezingsprogramma over glasvezel

Als jarenlang trouw lid van de PvdA en inwoner van een kleine dorpskern in de gemeente Schagen sprak één onderdeel in het laatste verkiezingsprogramma van de PvdA me bijzonder aan: “De PvdA wil in 2040 een energieneutraal Schagen waarin de gemeente een belangrijke regierol heeft bereiken, o.a. door de aanleg van goede glasvezelverbindingen. PvdA Schagen wil glasvezel mogelijk maken door investering vanuit bewoners, bedrijven en gemeente te faciliteren.”

Collegeprogramma over glasvezel

Groot was mijn vreugde toen in het coalitieakkoord 2018-2020 stond opgenomen dat het voor de toekomst belangrijk is dat er sneller internet in de hele gemeente komt. Letterlijk staat de volgende passage in het akkoord: “In delen van het buitengebied is het internet nu al zo traag dat er direct actie nodig is. Ook voor bedrijven met veel datagebruik is sneller internet cruciale infrastructuur. Wij willen het lopende initiatief met E-Fiber nog één kans geven, daarna gaan we op zoek naar andere oplossingen. We gaan inventariseren of er andere bedrijven zijn die glasvezel in de gemeente aan kunnen leggen en ook of de gemeente een eigen initiatief kan starten om glasvezel te financieren.”

Schagen over glasvezel

Nu, anderhalf jaar verder, is mijn vreugde omgeslagen in bittere teleurstelling. Veel particulieren, bedrijven en verenigingen hebben zich samen met de gemeente ingezet om zoveel mogelijk inwoners zich in te laten schrijven voor een glasvezelaansluiting. Helaas bleek collectieve solidariteit binnen de gemeente Schagen ver te zoeken: bewoners van de kernen die al een snelle aansluiting via kabel hebben, waren niet bereid de overstap te maken naar glasvezel. Hierdoor waren er te weinig inschrijvingen en werd uiteindelijk de stekker uit het E-fiber project getrokken. Echter, ondanks de toezegging in het coalitieakkoord, is de gemeente na het debacle met E-Fiber helemaal niet op zoek gegaan naar andere oplossingen, maar heeft simpelweg het hele glasvezelgebeuren overgelaten aan de markt. Welke gevolgen dit heeft gehad, is bij iedereen bekend (zie alle berichtgeving rondom de glasvezeloorlog in de gemeente Schagen).

Buitengebieden zijn de dupe

Inmiddels zitten de inwoners van de buitengebieden in de gemeente Schagen met gebakken peren. In de buitengebieden krijgt straks de ene helft van de gemeente een aansluiting via Kabeltex en de andere helft een aansluiting via Fiber-NH. Maar deze aansluitingen gaan nu wel gepaard met fikse aansluitkosten: bij Kabeltex betalen inwoners in de buitengebieden voor hun aansluiting een toeslag van 20 Euro per maand (die afgekocht kan worden voor een eenmalige betaling van 2700 Euro); bij Fiber-NH betalen inwoners in de buitengebieden voor hun aansluiting ook een toeslag van 20 Euro per maand (die afgekocht kan worden voor een eenmalige betaling van 1950 Euro). Kabeltex legt bij voldoende inschrijvingen ook aan in de kernen; Fiber-NH doet dit niet. Kortom: doordat de gemeente geen regie heeft gevoerd, is nu grote ongelijkheid voor inwoners van de gemeente Schagenontstaan. Een zeer onwenselijke situatie die nog eens schrijnender wordt sinds donderdag 19 september jl. in het NHD een mooi artikel stond over de aanleg van glasvezel in Julianadorp die tot stand is gekomen door samenwerking tussen gemeente, ondernemers en Kabeltex……

Er is wél keus

Als inwoner van het buitengebied heb ik weinig keus (zie de letterlijke tekst uit het coalitieakkoord), maar de gemeente heeft wel degelijk een keus die meer in overeenstemming is met de strekking van het coalitieakkoord; zo zouden inwoners van de buitengebieden bijvoorbeeld gecompenseerd kunnen worden voor de hoge aansluitkosten die zij in rekening gebracht krijgen.

 

 

Het bericht Glasvezel: waar is de collectieve solidariteit? verscheen eerst op PvdA Schagen.

Sophie Heesen gaat vloggen

PvdA PvdA Gouda 09-09-2019 20:00

Ons raadslid Sophie Heesen gaat vloggen. In haar vlog ‘Oui Oui Sophie’ houdt ze jullie op de hoogte van nieuwe initieven, haar studie en raadswerk. Bekijk de vlog nu op YouTube: https://gouda.pvda.nl/nieuws/sophie-heesen-gaat-vloggen/ target=”_blank” rel=”noopener nofollow noreferrer” data-ft=”{"tn":"-U"}” data-lynx-mode=”origin” data-lynx-uri=”https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP5vJdxckIyk%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR2CKuEdtOQnDIB0Jt7RtKhzi1M92MIMhiykB2kUINdC5M7D3zRPkGCbG7s&h=AT1YTdbX73iFk2CNIGA_r_aL3FT_Dws6-F5ru2cmUrmo80tbNqVFvt6bIUkU0dnjZ3QdkSRFusUShkIjef9FNSdn1dROAIOx5oDxnBOEGrP0-Lx3V0hYDAwuHGqrknjzG111ubWfwE2xBnMUkW_OO92tE9rEmOS5cVM57MfraiENmwFeL_LaiTBa0s4tszaAYZYv1xRA7zf27ISr1JtemlNuVLAhgmmAdVfDSgTmjNH9L5RSRHOR_2kHy1I_qNKi4ms9IWClTdycivrm62BcJizmSoB_RcPahC-r4kEn2mG0MWY3f3UNaz4oULnh19fGeLnm2gwxazjYrV-Mns3ruWGmHUiw7tKFt06PSSun6XR1AnTCctrXJx1eB46Un4OloYp64_gN7PpM9NKwGcC4RTeMeptZPo9Lfd-_DJW5MzxNU5YwwRPGygVqc20FdZcyosKtHobR4Dt8wXWlP6trWlLHY0q0bxggTRSFNm4Oa8kapOE6wJmWtH74JqHFFP0A-39EKQiNwiTiG-Orx8IAaxmknt-EmOzveyoYZlGkPhBvUxKA5qDNBqE56RsycPOyV6EfaHEAGWn4SWrNUV_gMpWy3fXUnOALUYSttL4BmCnaeUlMNYb_qOsrsFKiC-kEvcvuo6Oriw”>https://www.youtube.com/watch?v=P5vJdxckIyk&feature=youtu.be

The post Sophie Heesen gaat vloggen appeared first on PvdA Gouda.

Hoe bereiken we meer mensen bij ...

PvdA PvdA Heerlen 11-08-2019 11:05

Hoe bereiken we meer mensen bij politieke besluitvorming in Heerlen? Een mogelijkheid is om het Heerlens Internet Panel te verbreden.

De fractie van PvdA/GroenLinks ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS PvdA Maasdriel 20-07-2019 05:47

De fractie van PvdA/GroenLinks Zaltbommel heeft het voortouw genomen bij een reactie op de chaos die de AVRI heeft gecreëerd. Bij monde van Frits van der Schans kwam de fractie tot een brief aan het college van Zaltbommel. Deze brief wordt door alle andere partijen gesteund.

Purmerends ...

PvdA PvdA Purmerend 17-07-2019 10:20