Nieuws van politieke partijen over PvdA inzichtelijk

74 documenten

Glasvezel, ook in de kernen goed voor de leefbaarheid!

PvdA PvdA Zwartewaterland 09-10-2019 20:31

Glasvezel, ook in de kernen goed voor de leefbaarheid! De afgelopen tijd is ons buitengebied voorzien van glasvezel. In het buitengebied was de toegevoegde waarde hiervan erg groot.  Ook voor inwoners van de kernen kan glasvezel een mooie gelegenheid zijn om sneller en betrouwbaarder internet te krijgen. Het datagebruik zal richting de toekomst alleen maar

Het bericht Glasvezel, ook in de kernen goed voor de leefbaarheid! verscheen eerst op PvdA Zwartewaterland.

Glasvezel: waar is de collectieve solidariteit?

PvdA PvdA Schagen 22-09-2019 18:55

Glasvezel: collectieve solidariteit is ver te zoeken en ook de gemeente Schagen laat het afweten. 

Verkiezingsprogramma over glasvezel

Als jarenlang trouw lid van de PvdA en inwoner van een kleine dorpskern in de gemeente Schagen sprak één onderdeel in het laatste verkiezingsprogramma van de PvdA me bijzonder aan: “De PvdA wil in 2040 een energieneutraal Schagen waarin de gemeente een belangrijke regierol heeft bereiken, o.a. door de aanleg van goede glasvezelverbindingen. PvdA Schagen wil glasvezel mogelijk maken door investering vanuit bewoners, bedrijven en gemeente te faciliteren.”

Collegeprogramma over glasvezel

Groot was mijn vreugde toen in het coalitieakkoord 2018-2020 stond opgenomen dat het voor de toekomst belangrijk is dat er sneller internet in de hele gemeente komt. Letterlijk staat de volgende passage in het akkoord: “In delen van het buitengebied is het internet nu al zo traag dat er direct actie nodig is. Ook voor bedrijven met veel datagebruik is sneller internet cruciale infrastructuur. Wij willen het lopende initiatief met E-Fiber nog één kans geven, daarna gaan we op zoek naar andere oplossingen. We gaan inventariseren of er andere bedrijven zijn die glasvezel in de gemeente aan kunnen leggen en ook of de gemeente een eigen initiatief kan starten om glasvezel te financieren.”

Schagen over glasvezel

Nu, anderhalf jaar verder, is mijn vreugde omgeslagen in bittere teleurstelling. Veel particulieren, bedrijven en verenigingen hebben zich samen met de gemeente ingezet om zoveel mogelijk inwoners zich in te laten schrijven voor een glasvezelaansluiting. Helaas bleek collectieve solidariteit binnen de gemeente Schagen ver te zoeken: bewoners van de kernen die al een snelle aansluiting via kabel hebben, waren niet bereid de overstap te maken naar glasvezel. Hierdoor waren er te weinig inschrijvingen en werd uiteindelijk de stekker uit het E-fiber project getrokken. Echter, ondanks de toezegging in het coalitieakkoord, is de gemeente na het debacle met E-Fiber helemaal niet op zoek gegaan naar andere oplossingen, maar heeft simpelweg het hele glasvezelgebeuren overgelaten aan de markt. Welke gevolgen dit heeft gehad, is bij iedereen bekend (zie alle berichtgeving rondom de glasvezeloorlog in de gemeente Schagen).

Buitengebieden zijn de dupe

Inmiddels zitten de inwoners van de buitengebieden in de gemeente Schagen met gebakken peren. In de buitengebieden krijgt straks de ene helft van de gemeente een aansluiting via Kabeltex en de andere helft een aansluiting via Fiber-NH. Maar deze aansluitingen gaan nu wel gepaard met fikse aansluitkosten: bij Kabeltex betalen inwoners in de buitengebieden voor hun aansluiting een toeslag van 20 Euro per maand (die afgekocht kan worden voor een eenmalige betaling van 2700 Euro); bij Fiber-NH betalen inwoners in de buitengebieden voor hun aansluiting ook een toeslag van 20 Euro per maand (die afgekocht kan worden voor een eenmalige betaling van 1950 Euro). Kabeltex legt bij voldoende inschrijvingen ook aan in de kernen; Fiber-NH doet dit niet. Kortom: doordat de gemeente geen regie heeft gevoerd, is nu grote ongelijkheid voor inwoners van de gemeente Schagenontstaan. Een zeer onwenselijke situatie die nog eens schrijnender wordt sinds donderdag 19 september jl. in het NHD een mooi artikel stond over de aanleg van glasvezel in Julianadorp die tot stand is gekomen door samenwerking tussen gemeente, ondernemers en Kabeltex……

Er is wél keus

Als inwoner van het buitengebied heb ik weinig keus (zie de letterlijke tekst uit het coalitieakkoord), maar de gemeente heeft wel degelijk een keus die meer in overeenstemming is met de strekking van het coalitieakkoord; zo zouden inwoners van de buitengebieden bijvoorbeeld gecompenseerd kunnen worden voor de hoge aansluitkosten die zij in rekening gebracht krijgen.

 

 

Het bericht Glasvezel: waar is de collectieve solidariteit? verscheen eerst op PvdA Schagen.

Sophie Heesen gaat vloggen

PvdA PvdA Gouda 09-09-2019 20:00

Ons raadslid Sophie Heesen gaat vloggen. In haar vlog ‘Oui Oui Sophie’ houdt ze jullie op de hoogte van nieuwe initieven, haar studie en raadswerk. Bekijk de vlog nu op YouTube: https://gouda.pvda.nl/nieuws/sophie-heesen-gaat-vloggen/ target=”_blank” rel=”noopener nofollow noreferrer” data-ft=”{"tn":"-U"}” data-lynx-mode=”origin” data-lynx-uri=”https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DP5vJdxckIyk%26feature%3Dyoutu.be%26fbclid%3DIwAR2CKuEdtOQnDIB0Jt7RtKhzi1M92MIMhiykB2kUINdC5M7D3zRPkGCbG7s&h=AT1YTdbX73iFk2CNIGA_r_aL3FT_Dws6-F5ru2cmUrmo80tbNqVFvt6bIUkU0dnjZ3QdkSRFusUShkIjef9FNSdn1dROAIOx5oDxnBOEGrP0-Lx3V0hYDAwuHGqrknjzG111ubWfwE2xBnMUkW_OO92tE9rEmOS5cVM57MfraiENmwFeL_LaiTBa0s4tszaAYZYv1xRA7zf27ISr1JtemlNuVLAhgmmAdVfDSgTmjNH9L5RSRHOR_2kHy1I_qNKi4ms9IWClTdycivrm62BcJizmSoB_RcPahC-r4kEn2mG0MWY3f3UNaz4oULnh19fGeLnm2gwxazjYrV-Mns3ruWGmHUiw7tKFt06PSSun6XR1AnTCctrXJx1eB46Un4OloYp64_gN7PpM9NKwGcC4RTeMeptZPo9Lfd-_DJW5MzxNU5YwwRPGygVqc20FdZcyosKtHobR4Dt8wXWlP6trWlLHY0q0bxggTRSFNm4Oa8kapOE6wJmWtH74JqHFFP0A-39EKQiNwiTiG-Orx8IAaxmknt-EmOzveyoYZlGkPhBvUxKA5qDNBqE56RsycPOyV6EfaHEAGWn4SWrNUV_gMpWy3fXUnOALUYSttL4BmCnaeUlMNYb_qOsrsFKiC-kEvcvuo6Oriw”>https://www.youtube.com/watch?v=P5vJdxckIyk&feature=youtu.be

The post Sophie Heesen gaat vloggen appeared first on PvdA Gouda.

Hoe bereiken we meer mensen bij ...

PvdA PvdA Heerlen 11-08-2019 11:05

Hoe bereiken we meer mensen bij politieke besluitvorming in Heerlen? Een mogelijkheid is om het Heerlens Internet Panel te verbreden.

De fractie van PvdA/GroenLinks ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS PvdA Maasdriel 20-07-2019 05:47

De fractie van PvdA/GroenLinks Zaltbommel heeft het voortouw genomen bij een reactie op de chaos die de AVRI heeft gecreëerd. Bij monde van Frits van der Schans kwam de fractie tot een brief aan het college van Zaltbommel. Deze brief wordt door alle andere partijen gesteund.

Purmerends ...

PvdA PvdA Purmerend 17-07-2019 10:20

https://www.facebook.com/PartijvandeA ...

PvdA PvdA Tiel 24-05-2019 07:13

https://www.facebook.com/PartijvandeArbeid/videos/563211250871352/

PvdA PurmerendEindelijk kun je een ...

PvdA PvdA Purmerend 18-05-2019 08:20

Eindelijk kun je een ijsje eten met ...

PvdA PvdA Purmerend 16-05-2019 08:44

Eindelijk kun je een ijsje eten met Paul Tang. Op zaterdag 18 mei bezoekt PvdA-Europarlementariër Paul Tang Purmerend. Tussen 15.30 en 17.00 uur is hij op de Kaasmarkt, waar hij samen met de lokale afdeling van de PvdA op een ludieke manier aandacht vraagt voor datarechten. Hij deelt gratis ijsjes uit, maar met een klein addertje onder het gras; mensen moeten eerst een boekwerk aan voorwaarden ondertekenen. Volgens Paul Tang gebeurt dit namelijk ook op het internet; "gebruikers klikken op een vinkje zonder te beseffen waarmee ze akkoord gaan en waar hun data voor gebruikt kunnen worden." Paul Tang wil zich de komende vijf jaar in het Europees Parlement sterk maken voor de bescherming van datarechten van internetgebruikers. "De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), vorig jaar aangenomen door het Europees Parlement, is een stap in de goede richting, maar legt nauwelijks verplichtingen op aan de grote techgiganten als Google en Facebook." De Europese Parlementsverkiezingen vinden in Nederland plaats op donderdag 23 mei. Voor meer informatie: persvoorlichter PvdA-Eurodelegatie, Yourik Malet +31 6 53587412. Lokaal in Purmerend: Jeroen Adolfs, 06 30736451.