Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

302 documenten

D66 en GroenLinks willen Klimaatwet aanscherpen

D66 D66 Nederland 16-09-2020 08:27

“We moeten met vaart bouwen aan een schonere samenleving. En daar liggen ook enorme kansen voor Nederland. Als wij de kar trekken in Europa kunnen we ook als eerste de vruchten plukken van de overgang naar die nieuwe en schone economie. Denk aan de miljarden aan groene Europese subsidies voor het Nederlandse bedrijfsleven en alle nieuwe banen die komen kijken bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Jesse Klaver en ik nodigen alle initiatiefnemers van de eerste Klimaatwet uit om nu ook weer mee te doen. Een schone toekomst maken we samen.”

De Schoterbrug eindelijk helemaal af?

PvdA PvdA Haarlem 09-09-2020 07:19

https://haarlem.pvda.nl/nieuws/de-schoterbrug-eindelijk-helemaal-af/In de bestuursperiode 2002-2006 rondde een PvdA-wethouder de lange discussie af over een nieuwe noordelijke oeververbinding tussen de Spaarndamseweg en de Waarderpolder. In de daarop volgende periode werd de brug onder zijn aansturing gebouwd, en in gebruik genomen.

De huidige fractie ziet graag dat het laatste stukje verweesde brug op de juiste plek wordt gezet, zodat de brug eindelijk compleet zal zijn. Het losse stukje in het groen, kan nu, na een periode “mee verouderen met de brug”, alsnog worden geplaatst. Er komt niet snel een nieuwe kans. 

De aanleiding is minder fijn. Het bedrijf Walki (voorheen Meeuwesen) vertrekt uit Haarlem. Dat kost 60 arbeidsplaatsen. Voor Haarlem is het van groot belang dat de locatie op een belangrijke zichtlocatie aan het Spaarne zo snel mogelijk een nieuwe toekomst krijgt; een toekomst met werkgelegenheid en een verbeterde openbare ruimte. 

Onze fractie heeft vragen gesteld over het aanhelen van de brug, en de verwachting uitgesproken naar het college dat het werkt aan een kwalitatief hoogwaardige openbare ruimte aan het Spaarne en https://haarlem.pvda.nl/nieuws/de-schoterbrug-eindelijk-helemaal-af/bij de brug; een ruimte die ook aantrekkelijk is voor een nieuw bedrijf op die locatie. 

Het stukje “weesbrug” kon eerder niet worden geplaatst onder de lantaarn, omdat anders vrachtwagens van Meeuwesen de groene loodsen (op gemeentegrond) niet konden bereiken langs het talud. Voor de toenmalige bedrijfsvoering was deze toegang noodzakelijk. Daar waar het kon, staan delen van de brug al op het bedrijfsterrein. Nu doet de kans zich voor om het laatste stuk te plaatsen. 

Ook doet zich nu de kans voor om, zoals jaren geleden uitgewerkt in het Spaarneplan, de oever van het Spaarne vrij te maken. Een openbare oever, die ruimtelijk de oost- en westzijde verbindt, en waardoor de bedrijfsfronten richting het Spaarne komen te liggen. 

Ienke Verhoeff

Het bericht De Schoterbrug eindelijk helemaal af? verscheen eerst op PvdA Haarlem.

Groeifonds om te investeren

D66 D66 Nederland 08-09-2020 11:18

Ons land vergrijst, de klimaatcrisis woekert voort. Ook in de toekomst willen we dat onze economie groeit en welvaart van mensen behouden blijft. Met het Groeifonds is er de komende vijf jaar 20 miljard euro beschikbaar voor investeringen in onder andere innovatie, het openbaar vervoer, het tegengaan van klimaatverandering en onderwijs. Dat is heel goed nieuws!

VVD Eemsdelta stelt kandidatenlijst vast voor verkiezingen herindeling

VVD VVD Groningen 01-09-2020 05:34

Op 31 augustus hebben de leden van de VVD Eemsdelta haar kandidatenlijst vastgesteld. Gekozen is voor een goede mix tussen ervaring en nieuwe enthousiaste mensen. Eduard Mulder is in juni al benoemd als lijsttrekker.

https://eemsdelta.vvd.nl/nieuws/40570/vvd-eemsdelta-stelt-kandidatenlijst-vast-voor-verkiezingen-herindeling

 

Op plek 2 staat de huidige wethouder uit Delfzijl Hans Ronde, die tevens de kandidaat wethouder is voor de VVD. Hij wordt op plek 3 gevolgd door het huidig raadslid in Loppersum, Bert-Jan Huizing. Jenz Verbogt is de kandidaat voor de VVD uit Appingedam. Eerste vrouw op de lijst is nieuwkomer Laura Wilke de Souza (24), uit Delfzijl. Andere nieuwkomers zijn Frans Ozinga (29) uit Stedum en Rutger Smit (19) en Chris Ronde (28) uit Delfzijl.

 

Arie Heuvelman, sinds 2010 aanvoerder en het boegbeeld van de VVD, zal zijn ervaring blijven inzetten als lijstduwer. Tineke Naafs uit Wagenborgen doet na drie periodes in de raad van Delfzijl ivm gezinsuitbreiding een stapje terug op de kandidatenlijst. Zij zullen beide hun kennis overdragen aan de nieuwe lichting kandidaten.

 

Lijsttrekker Eduard Mulder is zeer content met de kandidatenlijst. “Het is een mooie lijst met 26 betrokken personen waarmee we ons gaan inzetten voor de nieuwe gemeente Eemsdelta. Wij willen de ruimte geven aan initiatieven van inwoners en ondernemers om de kansen te benutten in de nieuwe gemeente” aldus de lijsttrekker.

Foto:

Boven, van links naar rechts: Laura Wilke de Souza, Chris Ronde, Rutger Smit en Eduard Mulder

Onder, van links naar rechts: Jenz Verbogt, Hans Ronde, Bert-Jan Huizing en Frans Ozinga

Economie laatste thema voor reces provincie

SP SP Dongeradeel 16-07-2020 08:33

Het laatste thema voordat de provinciale statenleden van Fryslân op vakantie reces gingen, was de startnotitie economie. De SP ziet hierin dat er vooral weer wordt ingezet op groei en export, terwijl juist de corona-crisis heeft laten zien dat korte lokale ketens zeer belangrijk zijn voor een gezonde (circulaire) economie en daarmee voor de lokale ondernemers.

De lokale economie kan snel omvallen als we niet zorgen voor de lokale ondernemers. Bij de uitwerking van de startnotitie economie hoopt de provinciale SP dat het College daar genoeg oog voor zal hebben.

Tevens stelt de SP voor het boek 'Donuteconomie' van Kate Rayworth in de vakantie nog eens te lezen. Daarin staat goed beschreven wat een echte circulaire economie is, die ook, zelfs misschien wel vooral, rekening houd met de mens.

Op 22 augustus is de 'viering' van Earth Overshoot Day. Op deze dag hebben we alle grondstoffen opgemaakt die onze aarde in een jaar kan leveren. In Nederland hadden we de voorraad op 3 mei al opgemaakt... Dus echt lekker doen we het niet.

Maar jij kunt er wat aan doen: Test jouw eigen voetafdruk op: www.friesevoetafdruk.nl Inspiratie en simpele tips voor bewuster leven: www.ikbenbewust.nl

Een extra reden om minder te consumeren en extra in te zetten op de circulaire economie!

Half september is de eerste Statenvergadering weer na het zomerreces, en hopen we op veel vergaarde wijsheid in de vakantie... 

Vragen over faillissement Recyclingbedrijf Demacq

PvdA PvdA Zeeland 06-07-2020 13:56

Het Vlissingse bedrijf Demacq Recycling International is failliet verklaard. Onderzocht wordt nog of een doorstart van de jonge onderneming mogelijk is.

De Statenleden Ton Veraart (D’66) en Ralph van Hertum (PvdA) hebben hierover onderstaande vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten van Zeeland:

Is er naast de investering vanuit de N.V. Economische Impuls Zeeland ook andere subsidie vanuit de provincie aan Demacq verleend? Welke bedragen zijn hiermee gemoeid en uit welke fondsen of budgetten zijn de middelen afkomstig? Welke mogelijkheden zijn er voor de provincie om dit geld terug te krijgen? Graag uitleg. Zijn de met deze investeringen en subsidies ontwikkelde kennis en projecten (deels) voor de regio te behouden? Is er ook sprake van ontwikkelde technologie waarvoor dat ook het geval kan zijn? Op welke wijze kunnen de provincie Zeeland en Provinciale Staten invloed hebben op de doorstart van Demacq? Graag uitleg. Welke van deze wijzen hebben Gedeputeerde Staten voor ogen? Graag uitleg.

Het bericht Vragen over faillissement Recyclingbedrijf Demacq verscheen eerst op PvdA Zeeland.

Kandidatenlijst PvdA Eemsdelta

PvdA PvdA Appingedam 02-07-2020 18:24

 

Kandidatenlijstlijst PvdA afdeling Eemsdelta

 

 

Bé Schollema, Middelstum Janny Volmer, Delfzijl Joop van der Lei, Appingedam, Jan Chris Wagenaar, Garrelsweer Liesbeth Wassenaar, Delfzijl Dennis Vijver, ‘t Zandt Henk ten Brinke, Uitwierde Tet Luursema, Delfzijl Bennie Grave, Delfzijl Peter de Jong, Bierum Leen Meijerhof, Termunten Tom Dijkstra, Loppersum Geert Bijleveld, Appingedam Leo Sparreboom, Delfzijl Grietje Uuldriks, Appingedam Piet Manning, Appingedam Lies Oldenhof, Stedum Chris Bultje, Loppersum Anna Meijerhof, Termunten Bert Dieters, Appingedam

The post Kandidatenlijst PvdA Eemsdelta appeared first on PvdA Eemsdelta.

Kandidatenlijst PvdA Eemsdelta

PvdA PvdA Delfzijl 02-07-2020 18:24

 

Kandidatenlijstlijst PvdA afdeling Eemsdelta

 

 

Bé Schollema, Middelstum Janny Volmer, Delfzijl Joop van der Lei, Appingedam, Jan Chris Wagenaar, Garrelsweer Liesbeth Wassenaar, Delfzijl Dennis Vijver, ‘t Zandt Henk ten Brinke, Uitwierde Tet Luursema, Delfzijl Bennie Grave, Delfzijl Peter de Jong, Bierum Leen Meijerhof, Termunten Tom Dijkstra, Loppersum Geert Bijleveld, Appingedam Leo Sparreboom, Delfzijl Grietje Uuldriks, Appingedam Piet Manning, Appingedam Lies Oldenhof, Stedum Chris Bultje, Loppersum Anna Meijerhof, Termunten Bert Dieters, Appingedam

The post Kandidatenlijst PvdA Eemsdelta appeared first on PvdA Eemsdelta.

Kandidatenlijst PvdA Eemsdelta

PvdA PvdA Loppersum 02-07-2020 18:24

 

Kandidatenlijstlijst PvdA afdeling Eemsdelta

 

 

Bé Schollema, Middelstum Janny Volmer, Delfzijl Joop van der Lei, Appingedam, Jan Chris Wagenaar, Garrelsweer Liesbeth Wassenaar, Delfzijl Dennis Vijver, ‘t Zandt Henk ten Brinke, Uitwierde Tet Luursema, Delfzijl Bennie Grave, Delfzijl Peter de Jong, Bierum Leen Meijerhof, Termunten Tom Dijkstra, Loppersum Geert Bijleveld, Appingedam Leo Sparreboom, Delfzijl Grietje Uuldriks, Appingedam Piet Manning, Appingedam Lies Oldenhof, Stedum Chris Bultje, Loppersum Anna Meijerhof, Termunten Bert Dieters, Appingedam

The post Kandidatenlijst PvdA Eemsdelta appeared first on PvdA Eemsdelta.

Tekst raadsvergadering 1 juli 2020 | Beverwijk - Wijk aan Zee

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Beverwijk - Wijk aan Zee 01-07-2020 00:00

Vandaag is het een bijzondere vergadering. Traditioneel kijken wij terug naar wat is bereikt en vooruit als aanzet van wat wij willen bereiken in 2021.

De Covid crises schudt onze samenleving door elkaar. Totdat er een vaccin is staat onze samenleving op zijn kop. Met grote gevolgen voor onze inwoners zowel mb.t. hun gezondheid, economische positie als bewegingsvrijheid.

 

2019 was op hooflijnen een rustig en stabiel jaar. Dit geeft het jaarverslag duidelijk weer. Onze dank gaat uit naar de ambtelijke organisatie voor zowel hun werk van het afgelopen jaar als het opleveren van een goed leesbaar jaarverslag.

Ondanks de schijnbare rust waren er wel een aantal flinke grote dossiers:

De discussies rondom het project Sportpark Adrichem met de sport verenigingen. Het is dan ook goed om te kunnen constateren dat e.e.a. goed op schema is blijven lopen. Het bijna omvallen van Kenter, een steun pilaar binnen onze jeugdzorg De grote wachtlijsten en financiële problemen van Veilig Thuis, wat opgelost is door het binnen de VRK te brengen De explosie van geweld incidenten (leidend tot een demonstratie voor het Stadhuis). Iets waar actie op is genomen, samen met de buurt in een combinatie van repressie en sociaal werk. Het Tata steel dossier waarbij er grote zorgen zijn omtrent zowel de milieu effecten, de werkgelegenheid als de financiële ruimte voor Tata om te kunnen investeren in noodzakelijke duurzaamheid maatregelen. Dit dossier zal nog jaren veel aandacht nodig hebben. Tata is en blijft een economische pijler onder onze gemeente. De combinatie van het principe "Gezondheid op 1" en het functioneren van Tata, is en blijft een complexe uitdaging voor alle betrokkenen. De bijeffecten van het aanwijzen van onze gemeente als stekkerdoos voor wind op zee. In dit dossier vinden wij het belangrijk dat de gemeente in staat is de belangen van onze inwoners op een goede wijze in te brengen in de discussies met de experts van zowel TenneT als de Rijksoverheid. Om dat te kunnen is specifieke vakkennis nodig. Vraag is of die voldoende in huis is. Daarom dienen wij mede de motie, over dit onderwerp, van de fractie Vrij in, .

De toekomst is ongewis, De bijeffecten van COVID19 zullen sterk bepalend zijn. Gelukkig staan wij, in vergelijking met onze buurgemeenten, er goed voor. Hier zijn geen urgente bezuinigingen nodig. Wij hebben geld voor het opzetten van een Covid steunfonds. Als steun in de rug, aanvullend op de landelijk regelingen voor onze bedrijven, verenigingen en culturele instellingen.

Toch brengt de toekomst veel onzekerheden met zich mee. Daarom is het goed dat het college een pas op de plaats maakt door een beleidsarme voorjaarsnota aan te bieden. Het is goed om deze pas op de plaats te maken om bij de begroting behandeling de ruimte te hebben om keuzes te kunnen maken. Wat is nog mogelijk, wat moeten wij versterken, wat temporiseren en wat even in de ijskast zetten. Dit kan ambities gaan raken, dat lijkt onontkombaar. Keuzes op basis van de juiste informatie. De lopende studies zullen dan de informatie leveren.

De fractie van GroenLinks vindt het belangrijk om raadsbreed gedragen keuzes te maken.De realisatie van ambities reikt verder dan de twee jaar die deze college periode nog duurt. Het is, ons inziens, belangrijk om benodigde externe partners enig vertrouwen te geven dat projecten niet sterk coalitie afhankelijk zijn.

Tot slot:

Twee belangrijke thema's zijn woningbouw en gezondheid. Deze komen samen in het dossier Schiphol. In de recent uitgebracht Rijks Luchtvaart nota staat groei van het aantal start en landingen nog steeds voorop. De, bewezen, negatieve gezondheidseffecten van fijnstof uitstoot en verstoorde nachtrust spelen nauwelijks een rol in de voorgestelde aanpak.

Aanvullend heeft de nieuwe omgevingswet geluidhinder een hogere status. De woningbouw in de wijde omgeving van Schiphol komt daarmee in gevaar door strengere geluidsregels. Doordat vliegverkeer ook wordt toegevoegd, ontstaat er een veel negatiever beeld. Dat betekent niet perse minder woningbouw, maar juist dat we nog meer moeten inzetten op hinderreductie van de luchtvaart. Onze regio vertegenwoordiger in het bestuurlijk overleg Schiphol (BRS) heeft hier aandacht voor. De visie van de BRS kan versterkt worden als de achterliggende gemeenteraden de colleges opdracht geven om op korte termijn een ondersteunende zienswijze in te dienen bij de Rijksoverheid.

De fractie van Groenlinks, samen met de fracties van de PvdA, Vrij en D66, dient een motie in waarbij wij het college vragen de BRS te ondersteunen door het indienen van de gevraagde zienswijze om de Rijksoverheid te vragen om ipv de groei van Schiphol, juist het verminderen van de fijnstof uitstoot, de verstoring van de nachtrust (door het aantal nachtvluchten te verminderen) en het verminderen van de geluidsbelasting in het algemeen (om blokkade woningbouw te voorkomen) voorop te stellen.