Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

9 documenten

Tata moet verplicht vergroenen

D66 D66 Nederland 31-05-2023 13:39

Tot 2021 weigerde Tata Steel zich in te spannen voor echte verduurzaming. Onder grote druk van milieuorganisaties en FNV wijzigde Tata Steel de koers. Het plan is om op termijn “groen staal” te produceren. Dat is staal gemaakt met behulp van waterstof. Dit komt erop neer dat er in 2035 een hele nieuwe fabriek staat die “waterstof-ready” is. Er is dan niet direct voldoende waterstof beschikbaar. Daarom zal die nieuwe fabriek eerst nog draaien op aardgas. Dat is wel iets beter dan kolen, maar nog steeds niet groen. Klein detail: deze plannen vragen om zo’n €6,5 miljard steun met belastinggeld. Dat is veel, bijvoorbeeld meer dan er beschikbaar is voor de verduurzaming van alle woningen in Nederland (€4 miljard).

Verantwoordelijk minister van Economische Zaken en Klimaat, Micky Adriaansens, predikt vaak: “liever groen hier, dan grijs elders”. Bij Tata Steel is het precies andersom. De ontwikkeling van groenstaalfabrieken gaat in andere landen veel sneller dan bij ons. Het lijkt erop dat we binnenkort kunnen zeggen “liever groen elders, dan grijs hier”. Zo heeft Zweden in 2020 al een groenstaalfabriek geopend en zal daar in 2030 een extra fabriek, die bijna net zo veel kan produceren als Tata Steel, bij komen. Ondertussen wacht de minister rustig af tot Tata overgaat tot uitvoering van de plannen.

D66 en GroenLinks willen Klimaatwet aanscherpen

D66 D66 Nederland 16-09-2020 08:27

“We moeten met vaart bouwen aan een schonere samenleving. En daar liggen ook enorme kansen voor Nederland. Als wij de kar trekken in Europa kunnen we ook als eerste de vruchten plukken van de overgang naar die nieuwe en schone economie. Denk aan de miljarden aan groene Europese subsidies voor het Nederlandse bedrijfsleven en alle nieuwe banen die komen kijken bij de ontwikkeling van nieuwe technologie. Jesse Klaver en ik nodigen alle initiatiefnemers van de eerste Klimaatwet uit om nu ook weer mee te doen. Een schone toekomst maken we samen.”

Groeifonds om te investeren

D66 D66 Nederland 08-09-2020 11:18

Ons land vergrijst, de klimaatcrisis woekert voort. Ook in de toekomst willen we dat onze economie groeit en welvaart van mensen behouden blijft. Met het Groeifonds is er de komende vijf jaar 20 miljard euro beschikbaar voor investeringen in onder andere innovatie, het openbaar vervoer, het tegengaan van klimaatverandering en onderwijs. Dat is heel goed nieuws!

7 jaar na Rana Plaza is de medemenselijkheid ver te zoeken

PvdA PvdA Nederland 24-04-2020 07:00

Door Kirsten van den Hul op 24 april 2020 Delen  

Vandaag precies zeven jaar geleden kopten wereldwijd kranten over dé ‘wake up call.’ Het was de dag waarop meer dan 1100 textielarbeiders hun leven verloren. Bedolven onder het puin van hun ingestorte textielfabriek en omringt door tienduizenden labels van bekende kledingmerken.

Veel van hen hadden de dag voor de ramp hun leidinggevenden gewezen op scheuren in de muren van het acht verdiepingen tellende pand. Maar niet komen werken, betekende ook geen salaris. Het resultaat: de grootste industriële ramp in de geschiedenis die we hadden kúnnen – moeten – voorkomen.

Het resultaat: de grootste industriële ramp in de geschiedenis die we hadden kúnnen – moeten – voorkomen.

Kledingmerken en overheden buitelden over elkaar heen: dit nooit meer. Er volgde een inzamelingsactie waaruit duizenden slachtoffers en nabestaanden jaren na dato compensatie ontvingen. Er werden programma’s opgetuigd die Bangladesh zouden helpen hun arbeidsinspectie op poten te krijgen. En er kwamen veelbelovende afspraken tussen westerse importerende kledingmerken en de producerende fabrieken. Ze zouden langdurige contracten afsluiten en elkaar helpen, ook als het veiliger maken van fabrieken tot extra kosten zou leiden.

Inmiddels maakt de wereldwijde uitbraak van Covid-19 pijnlijk duidelijk wie er wederom aan het kortste eind trekken. Afgelopen week bleek dat C&A en Bestseller niet meer bereid zijn hun bestellingen af te nemen of zelfs te betalen. Veel door hen bestelde kledingstukken liggen al klaar maar zullen de overtocht naar Europa of de Verenigde Staten waarschijnlijk niet meer maken. En deze merken zijn niet de enige die het laten afweten. Meer dan de helft van de Bengaalse textielleveranciers geeft aan dat het grootste deel van hun productie inmiddels is geannuleerd. Het gevolg: meer dan 1 miljoen textielarbeiders zijn sinds de virusuitbraak hun baan verloren of op onbetaald verlof gestuurd. Onder wie vooral (jonge) vrouwen in kwetsbare posities.

Inmiddels maakt de wereldwijde uitbraak van Covid-19 pijnlijk duidelijk wie er wederom aan het kortste eind trekken.

Het virus heeft de wereld voorlopig nog stevig in zijn greep. Maar laten we dit moment ook aangrijpen om ons te herbezinnen. Hoeveel rampen zijn er nodig voordat we eerlijke handel écht vorm gaan geven? Hoe pijnlijk zichtbaar moet wereldwijde ongelijkheid worden?

Het laf terugtrekken van genoemde bedrijven alsook het aankloppen voor staatssteun van een gigant als Booking.com laten zien dat we het met een moreel beroep alleen niet gaan redden. Het kabinet moet strengere voorwaarden stellen aan steunpakketten. Zoals het betalen voor kleding die al in productie is of zelfs al klaarligt. Bedrijven die het gros van de winst opstrijken in productieketens zouden daarnaast op z’n minst in gesprek moeten met toeleveranciers in minder riante posities over oplossingen. Voor die bedrijven en voor hun werknemers. Bedrijven die beknibbelen op de meest kwetsbaren hoeven wat ons betreft dan ook niet aan te kloppen voor staatssteun. Daarmee vragen we niet het onmogelijke, maar wel het medemenselijke. Alleen zo komen we deze crisis door en kunnen we geloofwaardig stappen zetten richting een eerlijker wereld. Ook, of misschien zelfs juist, na covid-19.

Het kabinet moet strengere voorwaarden stellen aan steunpakketten.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/7-jaar-na-rana-plaza-is-de-medemenselijkheid-ver-te-zoeken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/7-jaar-na-rana-plaza-is-de-medemenselijkheid-ver-te-zoeken/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Plannen voor circulaire economie veelbelovend | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-03-2020 00:00

De Europese Commissie voert komende jaren beleid door waar GroenLinks al jaren voor strijdt. Dat blijkt uit de plannen voor een circulaire economie van de Commissie. Er komen brede duurzaamheids- en ontwerpeisen voor producten op de Europese markt. “Dit heeft de potentie om de circulaire economie echt een slinger te geven. Het is wel jammer dat de Commissie een ander cruciaal puzzelstuk blijft negeren: beprijzing”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Het huidige Europese beleid voor ‘ecodesign’ is succesvol, maar nog te beperkt. De Europese Unie stelt nu al eisen aan het maximale energieverbruik van apparaten. Dit zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en een lagere energierekening. De focus ligt tot nu toe echter uitsluitend op energie. Met het vandaag gepresenteerde beleid wil de Europese Commissie doorpakken. Er worden eisen gesteld aan producten, zoals levensduur en repareerbaarheid. Eickhout: “Hiermee zorgen we voor schonere en betere producten, die langer meegaan. Daar is dus niet alleen het milieu mee geholpen, maar ook consumenten hebben er baat bij.”

Afvalberg

“De afvalberg in Europa blijft maar toenemen. Daarom is het goed dat in de plannen staat dat er doelstellingen komen om afvalstromen te verminderen”, stelt Eickhout. Bovendien komen er extra maatregelen voor een groen aanbestedingsbeleid en tegen afvaltransporten naar landen buiten de EU.  

GroenLinks is echter kritisch op het uitblijven van plannen op gebied van beprijzing. Eickhout: “Dit is een onmisbaar onderdeel in de transformatie van een lineaire naar een circulaire economie. Grondstoffen moeten echt zwaarder worden beprijsd om het aantrekkelijk te maken om zuinig om te gaan met materialen. Arbeid moet daarentegen juist goedkoper worden. Zo wordt het weer aantrekkelijk om iets te laten repareren.”

Naar een Nieuwe Economie

SP SP Nederland 17-10-2019 09:39

Het wordt tijd om afscheid te nemen van de kapitalistische hoofdregel één aandeel, één stem, waarmee superrijken de economie geheel naar hun hand hebben gezet. In plaats daarvan zouden we toe moeten naar democratische besluitvorming binnen bedrijven en meer zeggenschap van werknemers. Dat is rechtvaardiger en verstandiger.

Maar daarvoor is een fundamentele verandering nodig om onze economie rechtvaardig te maken. De heersende gedachte is lang geweest dat winst voor de bedrijven goed is voor ons allemaal. Maar werknemers merken weinig van die grote winsten. Van de 66 miljard euro winst die in 2018 gemaakt werd door de 75 grootste beursfondsen, belandde 70 procent in de zakken van aandeelhouders. Het is tijd om te kiezen voor een nieuwe economie waarin we de ongelijkheid aanpakken en rechtvaardigheid voorop staat. De SP doet daarvoor vijf concrete voorstellen.

Met Ingrid Robeyns in gesprek over de rijkdomsgrens

SP SP Nederland 12-07-2019 13:57

Wat is het effect van grote verschillen in rijkdom op onze samenleving? Is er naast de armoedegrens ook een ‘rijkdomsgrens’? Wanneer wordt rijkdom schadelijk voor het individu? En hoe democratisch is eigenlijk onze economie?

Die vragen en meer stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak in 17 minuten aan filosofe Ingrid Robeyns.

Wat is het effect van grote ...

SP SP Nederland 12-07-2019 13:29

Wat is het effect van grote verschillen in rijkdom op onze samenleving? Is er naast de armoedegrens ook een ‘rijkdomsgrens’? Wanneer wordt rijkdom schadelijk voor het individu? En hoe democratisch is eigenlijk onze economie? Die vragen en meer stelt SP-Kamerlid Ronald van Raak in 17 minuten aan filosofe Ingrid Robeyns.👇

Ruers: steun ook particulieren met verwijderen asbest, niet alleen grote ondernemers

SP SP Nederland 29-05-2019 07:40

SP-senator Bob Ruers steunt de plannen van de regering om het verwijderen van asbest te verplichten, maar is kritisch op het uitblijven van financiële steun voor huiseigenaren. Wel grote ondernemingen steunen maar particulieren niet, is wat de SP betreft meten met twee maten.

Bob Ruers strijdt al jaren met het Comité Asbestslachtoffers voor een rechtvaardige behandeling van asbestslachtoffers. 'Uit onderzoek van het Comité blijkt dat er bij het IJmuidense bedrijf Tata Steel de afgelopen 23 jaar 120 werknemers en oud-werknemers getroffen zijn door de dodelijke asbestziekte mesothelioom. De afgelopen tien jaar vielen er vijf slachtoffers per jaar. Tata Steel, destijds Hoogovens, was al begin jaren zeventig volledig op de hoogte van het grote kankerrisico van asbest, maar het bedrijf liet willens en wetens het bedrijfsbelang zwaarder wegen dan de gezondheid van haar werknemers. Daar komt bij dat het bedrijf van Tata Steel 25 jaar na het verbod nog steeds niet asbestvrij gemaakt is, en dat Tata Steel zelfs ook nu nog steeds asbesthoudende producten inkoopt, ongeacht het wettelijke verbod en het gevaar voor haar werknemers. Het Comité dient daarom bij het OM een strafklacht in tegen Tata Steel wegens doodslag respectievelijk dood door schuld.'

Dat de regering nu met een wet komt om de verwijdering van asbest te verplichten, juicht de SP toe. Ondernemers krijgen een subsidie om aan deze plicht te kunnen voldoen. Wat de SP betreft komen ook particuliere huiseigenaren hiervoor in aanmerking. Ruers: 'Particulieren worden met asbestleiendaken geconfronteerd met een kostprijs van 250 euro per vierkante meter. Niet alleen is het helder dat veel van die particulieren deze kosten in redelijkheid niet kunnen dragen, maar het roept ook de vraag op waarom hier met twee maten gemeten wordt. De grote agrarische ondernemers worden feitelijk met een forse subsidie geholpen, maar de particulieren, die vaak in een nog veel moeilijker positie verkeren, krijgen helemaal niets.'

Zie je content die volgens jou niet op deze site hoort? Check onze disclaimer.