De Europese Commissie voert komende jaren beleid door waar GroenLinks al jaren voor strijdt. Dat blijkt uit de plannen voor een circulaire economie van de Commissie. Er komen brede duurzaamheids- en ontwerpeisen voor producten op de Europese markt. “Dit heeft de potentie om de circulaire economie echt een slinger te geven. Het is wel jammer dat de Commissie een ander cruciaal puzzelstuk blijft negeren: beprijzing”, aldus GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout.

Het huidige Europese beleid voor ‘ecodesign’ is succesvol, maar nog te beperkt. De Europese Unie stelt nu al eisen aan het maximale energieverbruik van apparaten. Dit zorgt voor een lagere CO2-uitstoot en een lagere energierekening. De focus ligt tot nu toe echter uitsluitend op energie. Met het vandaag gepresenteerde beleid wil de Europese Commissie doorpakken. Er worden eisen gesteld aan producten, zoals levensduur en repareerbaarheid. Eickhout: “Hiermee zorgen we voor schonere en betere producten, die langer meegaan. Daar is dus niet alleen het milieu mee geholpen, maar ook consumenten hebben er baat bij.”

Afvalberg

“De afvalberg in Europa blijft maar toenemen. Daarom is het goed dat in de plannen staat dat er doelstellingen komen om afvalstromen te verminderen”, stelt Eickhout. Bovendien komen er extra maatregelen voor een groen aanbestedingsbeleid en tegen afvaltransporten naar landen buiten de EU.  

GroenLinks is echter kritisch op het uitblijven van plannen op gebied van beprijzing. Eickhout: “Dit is een onmisbaar onderdeel in de transformatie van een lineaire naar een circulaire economie. Grondstoffen moeten echt zwaarder worden beprijsd om het aantrekkelijk te maken om zuinig om te gaan met materialen. Arbeid moet daarentegen juist goedkoper worden. Zo wordt het weer aantrekkelijk om iets te laten repareren.”