Nieuws van politieke partijen in Nederland over SP inzichtelijk

3 documenten

Een economie die werkt voor ons allemaal

SP SP Nederland 01-04-2020 07:30

De coronacrisis is een afschuwelijke gezondheidscrisis die wereldwijd veel mensen het leven kost.  Dit gaat gepaard met een grote onzekerheid, angst en verdriet. De absolute prioriteit ligt nu bij de volksgezondheid en bescherming van de meest kwetsbare mensen. Maar het is noodzakelijk om nu alvast na te denken over volgende stappen om onze economie te hervormen.

Lilian Marijnissen: ‘We hebben onze samenleving kwetsbaar gemaakt door vitale zaken aan de markt over te laten. We zien nu hoe cruciaal beademingsapparatuur is tijdens een gezondheidscrisis. Maar de productie hiervan is compleet uit handen gegeven. We hebben wel straaljagers op voorraad, maar geen beademingsapparatuur. Ook ziet iedereen nu hoe belangrijk onze zorgverleners zijn. Maar ondertussen blijft hun beloning al heel lang achter bij de groei van de economie. En wat dacht je van de ontwikkeling van vaccins, die alleen ontwikkeld worden als er een ‘markt’ voor is. Applaus is mooi maar er gaat fundamenteel iets mis, en dat moet worden aangepakt.’

Solidariteit met zorgverleners begint met forse investeringen in de zorg en in de salarissen van de zorgverleners. ‘De publieke sector vangt bij elke crisis de klappen op. Tijdens de vorige crisis was het de publieke sector die grote bezuinigingen voor de kiezen kreeg, terwijl de banken voor miljarden werden gered. Nu is het weer de groep die niet thuis mag blijven, maar met gevaar voor eigen gezondheid voorop gaat in de zorg voor mensen. Het is tijd voor een herwaardering van de publieke sector. Laten we kiezen voor dat wat van ons allemaal is. Investeer in de publieke sector,’ zegt Marijnissen.

In tijden van crisis verliezen mensen met een flexibel contract als eerste hun werk en inkomen. De SP vindt het van groot belang dat de ruim drie miljoen mensen met een flexibel contract ondersteund worden voor inkomsten die wegvallen. Zij moeten, net als mensen met een vaste aanstelling, gegarandeerd aanspraak kunnen maken op een crisisuitkering ter hoogte van ten minste het minimumloon. Het kabinet wil helaas niet verder gaan dan het niveau van de bijstand. Een volgende belangrijke stap is deze mensen een zeker bestaan te geven. Het grote aantal flexibele contracten en mensen die gedwongen worden om als  zzp’er te werken moet worden teruggedrongen.

Bedrijven krijgen overheidssteun om loon van hun werknemers door te betalen. Dat is goed, maar hier moeten wel voorwaarden aan verbonden zijn. Marijnissen: ‘Grote bedrijven hebben jarenlang miljarden winst kunnen maken. Laat ze daar eerst aanspraak op maken voordat ze steun van de overheid kunnen ontvangen. En als we bedrijven steunen dan mogen er geen gedwongen ontslagen vallen, zoals toch al aangekondigd bij KLM en H&M. Als we grote bedrijven steunen is het ook niet meer dan logisch dat we ook invloed krijgen op die bedrijven. Dat betekent een democratisering van de economie, zodat die economie werkt voor ons allemaal.’

Deze crisis vraagt van zorgverleners het uiterste, met grote risico’s voor hun eigen gezondheid. Ook supermarktmedewerkers, vrachtwagenchauffeurs en nog vele anderen werken hard door. Zij staan in de frontlinie. Van miljoenen mensen is het inkomen plotseling onzeker geworden. Uit het niets zitten uitzendkrachten, zzp’ers en kleine ondernemers zonder werk en inkomen. Solidariteit is datgene wat ons nu verbindt.. Daar waar die solidariteit niet spontaan ontstaat, moeten we het afdwingen. Een eerlijke economie is nodig.

Rechtvaardig door de crisis

SP SP Nederland 25-03-2020 08:37

De coronacrisis heeft bovenal een grote impact op onze volksgezondheid, maar de economische gevolgen van deze crisis raken ook de portemonnee van miljoenen Nederlanders. Onze harten gaan uit naar degenen die voor ons in de frontlinie staan; zorgverleners, schoonmakers, buschauffeurs, vakkenvullers en vele anderen. Zij houden Nederland draaiend, niet alleen nu, maar altijd. Er zijn veel mensen die ook bijdragen aan de samenleving, maar daar ook lang niet altijd de zekerheid en waardering voor ontvangen die ze wel gegund is: ‘de flexwerkers’.

In deze tijd van crisis worden veel van de 3 miljoen zzp’ers, uitzendkrachten en mensen met een nulurencontract in Nederland hard geraakt. Ze mogen niet meer naar hun werk en hun klanten, ze worden niet meer opgeroepen of hun contract wordt niet verlengd. Dit zijn hardwerkende mensen die de last van een fundamenteel oneerlijk systeem moeten dragen. Want waar de grote bedrijven vaste banen onzeker maakten stegen hun winsten tot ongekende hoogte, maar in tijden van crisis worden de werknemers die zich zo flexibel hebben getoond beroofd van hun inkomen.

Dat kunnen we niet laten gebeuren; eerst komen de mensen, niet de winst. Deze 3 miljoen Nederlanders mogen dus niet het zoveelste slachtoffer worden van een systeem dat fundamenteel instabiel en oneerlijk is. Daarom doet de SP woensdag tijdens een debat in de Tweede Kamer sociale voorstellen en eisen we zekerheid zodat we samen rechtvaardig door de crisis komen.

Wanneer we met belastinggeld bedrijven redden mogen daar geen ontslagen vallen, ook flexkrachten moeten worden doorbetaald op basis van hun gemiddelde aantal gewerkte uren.

Er moet een tijdelijke huurstop komen zodat mkb-bedrijven en ondernemers niet failliet hoeven gaan en de hulp die we hen bieden niet indirect een subsidie is voor grootvastgoedbezitters.

Er komt geen uitstel van belastingbetaling voor de allerrijkste bedrijven met miljardenbuffers. Zij zullen hun eerlijke deel bij moeten dragen om Nederland de crisis door te helpen door middel van een solidariteitsheffing.

De economische elite voelt zich onaantastbaar

SP SP Nederland 25-04-2019 07:52

En omdat de totale vrijheid voor de wolf leidt tot de dood voor de lammeren, volgde schaamteloosheid. ING-baas Hamers wiens extreme salaris maatschappelijke woede veroorzaakte, pleitte recent voor hogere bankenbonussen. Ahold heeft van onzeker werk een lucratief winstmodel gemaakt. Shell betaalt nauwelijks winstbelasting, maar wel twintig miljoen aan haar hoogste chef. Dat is de equivalent van een hogere energierekening van 60.000 huishoudens.

En voor wie denkt dat deze voorbeelden niks over het geheel zeggen: de Volkskrant toonde aan de hand van jaarverslagen van beursgenoteerde bedrijven de praktijk anno 2019: 70 procent van alle winst van beursgenoteerde bedrijven gaat rechtstreeks naar aandeelhouders, en niet naar innovatie, werk of loon. De rijkste 1 procent van Nederland bezit nu een kwart van het totale vermogen, voor de kredietcrisis was dat één vijfde. De rijkste 10 procent bezit nu twee derde van het totale vermogen. Elke voorhoede die schaamteloos meer neemt en minder geeft, verdient geen smeekbede, maar een politieke bedreiging van de eigen positie.

Ooit voelde de katholieke bankier zich verantwoordelijk voor de katholieke bouwvakker. Die verzuilde wederkerigheid leidde tot een elite die sober was voor zichzelf, maar verrijkend voor de samenleving. De oorzaak van die wederkerigheid wordt vaak geromantiseerd tot groot moreel leiderschap. In werkelijkheid werd ze gevormd door de maatschappelijke verhoudingen. Door macht en tegenmacht. De elite begreep dat er wederkerigheid nodig was om de bouwvakker niet aan die duivelse socialisten te verliezen.

De constante bedreiging van de eigen positie maakte de economische elite verantwoordelijk. Het was de Britse historicus Tawney die Joop den Uyl ooit inspireerde met deze woorden: ,,De vergroting van de vrijheid voor gewone mannen en vrouwen heeft niet plaatsgevonden ondanks het ingrijpen van de overheid, maar dankzij dit ingrijpen. De moeder der vrijheid is in feite de wet geweest." Stop daarom de smeekbedes!

Tegenwoordig weet men zelfs in Davos hoe het opvoeden van de economische elite klinkt. Taxes. Taxes. Taxes.

Deze column verscheen op 25 april in De Limburger