Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

4 documenten

Ondertekening samenwerkingsovereenkomst startende ondernemers

VVD VVD Raalte 27-09-2018 09:51

De ondernemersvereniging ZP Raalte, zelfstandig adviseur Roel Westra en de gemeente Raalte slaan de handen ineen om startende ondernemers een vliegende start te geven. Samen gaan zij startende ondernemers ondersteunen bij hun bedrijfsmatige vragen. Hiervoor ontwikkelen zij een startersapp en startersloket. Vandaag ondertekenden zij een samenwerkingsovereenkomst.

https://raalte.vvd.nl/nieuws/31837/ondertekening-samenwerkingsovereenkomst-startende-ondernemers

Wethouder Dennis Melenhorst: “Iedere ondernemer is van harte welkom binnen de gemeente Raalte.

De gemeente helpt starters graag écht verder, zodat zij zich kunnen ontwikkelen tot succesvolle bedrijven.” Vanessa Holtkuile, voorzitter van ZP Raalte, reageert opgetogen: ‘We zien bij ZP Raalte veel starters die baat hebben bij een centrale plek voor hun vragen. Dat we deze centrale plek nu samen ontwikkelen, is een wens die in vervulling gaat.’

De startersapp

De startersapp bundelt regionale en gemeente specifieke informatie over het starten van een bedrijf.

Daarnaast worden nieuwsberichten, contactgegevens van ondernemersverenigingen en de gemeente Raalte en interessante evenementen gedeeld.

Het startersloket

Naast de app kan de startende ondernemer met zijn of haar vragen ook terecht bij het startersloket. Het loket wordt bemenst door leden van ZP Raalte, zij zijn zelf ook ondernemers. Achter het loket zit het netwerk van meerdere ondernemersverenigingen. Dit netwerk bevat veel kennis die ingezet wordt om de startende ondernemer verder te helpen. Het startersloket is daarmee een loket voor en door ondernemers.

In het najaar van 2018 vindt de lancering van de app plaats, net als de opening van het startersloket.

De startersapp en het loket zijn financieel mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel.

De 15 punten van CDA Raalte!

CDA CDA Raalte 28-02-2018 23:00

Het CDA Raalte staat voor: goede voorzieningen in alle kernen, met daarbij aandacht voor: woningbouw in alle kernen bereikbaarheid en verkeersveiligheid een goed vestigingsklimaat voor bedrijven. differentiatie in de grondprijzen stimuleren van samenwerkingsverbanden tussen onderwijs en ondernemingen t.b.v. goed opgeleide vaklieden. veel groen in alle kernen met aandacht voor het dorpskarakter. de versterking van de biodiversiteit. voldoende bedrijfsvestigingsmogelijkheden in alle kernen en regionale economische samenwerking.goede zorg, jeugdzorg en participatie waarbij niemand langs de kant staat, met een “vangnet” voor de kwetsbare medemens. veiligheid! De wijkagent is de belangrijkste schakel. een cultuurbeleid waarbij de eigenheid van elke kern goed zichtbaar is. een uitdagend sportklimaat voor jong en oud. ondersteuning van vrijwilligers in de gemeente Raalte, zij zijn de motor van een sociaal Raalte. een innovatieve agrarische sector met ook oog voor de natuur.een passende invulling van vrijkomende agrarische bebouwing in het buitengebied. het proactief betrekken van de burgers bij de besluitvorming. een duurzame en klimaatbestendige samenleving. Hergebruik grondstoffen Alternatieve energiebruisende vitale winkelcentra in de kernen. eerst verdienen en dan uitgeven. Een zorgvuldig evenwichtig financieel beleid maakt alle plannen mogelijk. Nieuwsgierig naar ons gehele verkiezingsprogramma? Klik hier

Verkiezingsdebat met Kring Raalter ...

PvdA PvdA Raalte 23-02-2018 16:35

Verkiezingsdebat met Kring Raalter Ondernemers Woensdagavond 21 februari vond er een levendig Politiek Ondernemerscafé plaats in het Carmelcollege. Alle lijsttrekkers van de politieke partijen waren daarvoor door de Kring Raalter Werkgevers uitgenodigd. SP was helaas afwezig. Discussie vond plaats over een aantal stellingen van ondernemers, ingeleid met filmpjes, die waren gemaakt door studenten van het Carmel College. De eerste stelling was dat door openstelling van de Daggertsbrug voor auto’s, meer mensen in het centrum zouden gaan winkelen. Onze lijsttrekker Arie van der Wilt is tegen die openstelling. Volgens Arie toont het laatste koopstromenonderzoek aan dat niet de bereikbaarheid, maar de uitstraling en gezelligheid bepalend is voor bezoek aan het winkelcentrum. Bovendien zijn er bij de Daggertsbrug in het verleden te veel ongelukken gebeurd, aldus Arie. De PvdA Raalte was het zeker eens met de stelling dat Raalte in de top-tien moet van de Overijsselse MKB-lijst van ondernemersvriendelijke gemeenten (nu staat Raalte laatste). Nog beter: top drie! Met de ondernemers is de PvdA van mening dat de gemeente Raalte meer kavels voor bedrijventerrein moet verkopen en een voorbeeld moet nemen aan Hardenberg en Dalfsen. Arie van der Wilt wees erop dat bijvoorbeeld de gemeente Hardenberg de afgelopen tijd 12 hectare heeft verkocht. De PvdA Raalte kan zich ook helemaal vinden in de stelling dat er een betere aansluiting moet komen tussen de 3 o’s: overheid, onderwijs en ondernemers, zodat vacatures op de arbeidsmarkt beter ingevuld kunnen worden, bijvoorbeeld het tekort aan vakmensen. De gemeente moet hier meer doen, proactief zijn, vooruitkijken. Andere stellingen waren: meer aandacht van de gemeente voor ondernemers en hun behoefte aan uitbreiding. Samen met ondernemers werken aan de uitstraling van het centrum en vooral structureel overleg tussen ambtenaren en ondernemers. Deze stellingen worden door de PvdA onderschreven en Arie van der Wilt wil dat de gemeente hier meer ambtenaren voor inzet. Dus ook meer geld. Hiervoor kreeg hij de steun van de ondernemers.

Tijdens het debat van de ...

BurgerBelangen BurgerBelangen Raalte 22-02-2018 13:04

Tijdens het debat van de ondernemersverenigingen, hebben we onze actiepunten voor onze ondernemers gepresenteerd. Een kleine greep: 1. Daggertsbrug open, 2. Investeren in het centrum van Raalte (Grote Markt) en Heino. 3. Ruimte voor bedrijven in álle dorpen. Voor de andere punten: zie de flyer. Het devies: Dóen! Deurpakk'n. Lijst 8.