Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

87 documenten

Hans Vijlbrief leidt programmacommissie

D66 D66 Nederland 11-07-2023 05:35

Hij zal dit doen naast zijn huidige werk als Staatssecretaris Mijnbouw. Sinds januari 2022 is Vijlbrief verantwoordelijk voor de afbouw van de gaswinning en hersteloperatie in Groningen.

Hiervoor was Vijlbrief sinds januari 2020 staatssecretaris van Financiën. Daarvoor werkte hij als thesaurier-generaal en daarna als hoogste ambtenaar bij de Eurogroep in Brussel. Ook was hij onder meer onderdirecteur van het Centraal Planbureau en bijzonder hoogleraar Economische Politiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Hoe lang laten we Rutte hiermee wegkomen?

SP SP Nederland 15-04-2023 11:01

De politiek heeft gefaald. Het heeft de Groningers laten zitten met de scheuren en de pijn, terwijl de grond werd leeggezogen voor het grote geld. Er wordt veel gesproken over de ‘Atlas van afgehaakt Nederland’. Maar die titel is eigenlijk verkeerd, want afhaken is immers een gevolg. ‘Atlas van afgedankt Nederland’ zou een betere titel zijn. Want de Groningers zijn afgedankt door de politiek.

Ondertussen zijn we alweer weken verder na de presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningen. We hebben er deze week wél een debat over gehad, maar we hebben nog geen reactie van Rutte gekregen.

In Den Haag lijkt dat allemaal een logische gang van zaken. Maar als je als Groninger te maken hebt met de bevingsramp, dan is dit niet normaal. Dan word je eigenlijk weer afgedankt, mag je weer wachten en moet je weer maar even je plek maar kennen.

Terwijl er geen tijd meer is om te wachten. De tijd van geduld hebben en hopen op beter is allang voorbij. Daarom was het helemaal niet gek dat de afgelopen dagen de publieke tribune niet vol zat met Groningers.

Eerbetoon voor Bredanaar en D66-oprichter Hans van Mierlo

D66 D66 Nederland 07-11-2022 10:26

Hubert Smeets, biograaf van Van Mierlo lichtte bij een onthullingsbijeenkomst in Hotel Nassau de uitspraak toe: “De kreet getuigt van veel maatschappelijk gevoel. Het laat zien dat je er als politicus altijd bij moet blijven. Ook als je de weerstand voelt bij een maatschappelijke ontwikkeling. Van Mierlo was erbij en probeerde maatschappelijke ontwikkelingen in goede banen te leiden.”

D66-partijleider Sigrid Kaag nam een ingelijst exemplaar van het kunstwerk in ontvangst. Zij noemt van Mierlo een spannend politicus. “In woorden, in stijl, in keuzes en in zijn progressieve houding. Hij was ongrijpbaar en zei zinnige dingen. Altijd van een uitzonderlijke diepgang. Daarmee blijft hij een inspiratie voor onze generatie politici.” Als tiener zocht Kaag samen met een jeugdvriendin het telefoonnummer van Van Mierlo op en ze belden hem. Tot hij ook daadwerkelijk opnam en in zijn kenmerkende stem zei: “Met Van Mierlo”. “Toen hingen we snel weer op”, aldus Kaag.

Naast Kaag nam ook broer Toon van Mierlo een exemplaar in ontvangst. Hij stond stil bij de bijzondere verbintenis tussen de familie van Mierlo en de stad Breda: “We groeiden hier op, en kwamen en komen hier nog steeds veel. Het voelt hier als thuis.”

Het kunstwerk is een typografisch werk van ontwerpbureau Bijdevleet. Het kunstwerk is te bekijken op de Lange Brugstraat 46 en herinnert Breda aan deze bijzondere inwoner.

Open brief aan de CEO's van Nederlandse financiële instellingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 ChristenUnie CDA Nederland 02-09-2020 00:00

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de verduuzaming van de financiële sector. Vier Kamerleden van vier verschillende partijen schreven daarover een opiniestuk. 

Ook deze zomer was er een van uitersten. Nog nooit werden zoveel tropische dagen achter elkaar geteld. De weekgemiddelde maximumtemperatuur was het hoogste sinds de start van de metingen in 1901 en de neerslagtekorten liepen net als in 2018 in sommige regio’s op tot boven de 300 millimeter. Het agrarische verdienmodel voor dit jaar loopt, door onder meer een combinatie van droogte, hitte en soms beperkte irrigatiemogelijkheden, een flinke knauw op.

Zo is de klimaatschade aan de omzet van boeren dit jaar exemplarisch voor iets waar toezichthouders ons sinds enkele jaren voor waarschuwen: financiële risico’s door gebrekkige verduurzaming. Dat is een tweeledig gevaar. Enerzijds zullen klimaatverandering en biodiversiteitsverlies schade toebrengen aan verdienmodellen. Denk aan een boer die niet langer aan zijn kredietverplichtingen kan voldoen door langdurige droogte. Anderzijds lijden financiële instellingen verliezen als ze gebrekkig anticiperen op de aanstaande verduurzamingstransitie, door te blijven investeren in technologieën die uitgefaseerd worden.

Voor uw instellingen is dit verhaal gelukkig niet nieuw. Verschillende banken, pensioenfondsen en verzekeraars experimenteren met meetmethoden om duurzaamheidsrisico’s in kaart te brengen en rapporteren hierover. Daarnaast committeert de gehele financiële sector zich aan het Klimaatakkoord, waarmee ze belooft een bijdrage te leveren aan Parijs. Ook toezichthouders zitten bepaald niet stil. Nederland loopt op dit gebied dan ook internationaal voorop. 

Er is desalniettemin geen aanleiding om achterover te leunen. De blik op wat er al gebeurt, moet niet afleiden van de visie op waar we naartoe moeten. Dat eindpunt ligt immers nog ver weg. Zo ging in 2018 80%-95% van de nieuwe energie-financieringen die uw sector aanging naar de fossiele industrie. Uit verschillende onderzoeken blijkt dat uw instellingen onvoldoende grondig rapporteren over hun materiële duurzaamheidsrisico’s. En hoewel het Klimaatakkoordcommitment ‘een bijdrage’ expliciteert, brengt ons dat nog niet zomaar bij de daadwerkelijke reductie in 2030 die nodig is om Parijs te halen.

Het beheersen van duurzaamheidsrisico’s is niet enkel aan de sector zelf, maar zeker ook een politieke verantwoordelijkheid. Met de politiek als hoeder van het klimaatbeleid, en als aanjager en ondersteuner voor de financiële sector. Die eerste verantwoordelijkheid is genomen met de klimaatwet en het klimaatakkoord. Die laatste verantwoordelijkheid kan nu scherper ingevuld worden. Daar doen wij voorstellen toe in onze initiatiefnota over de verduurzaming van de financiële sector, waarover we vandaag met de Tweede Kamer en het kabinet in debat gaan. Jullie zijn uitgenodigd in de toekomst het gesprek tussen sector en politiek samen verder te brengen.

Wij roepen u op uw beurt op om uw ambities en commitment sneller om te zetten in actie. Kom met concrete plannen om de CO2-impact van uw portefeuille in 2030 met 55% terug te dringen. Geef inzicht in het ‘klimaatpad’ van uw huidige portefeuille. Wacht niet tot 2022 met het publiekelijk maken van reductiedoelstellingen als dat niet nodig is. Zet waar mogelijk uw middelen in om kennis te delen en achterblijvers aan te sporen. En gebruik ons duwtje in de rug om grondiger over duurzaamheidsrisico’s te rapporteren. Alleen zo brengen we de verduurzaming van de financiële sector in de juiste versnelling.

Bart Snels (GroenLinks), Joost Sneller (D66), Eppo Bruins (ChristenUnie) & Evert-Jan Slootweg (CDA)  

 

Nertsenbedrijven moeten preventief geruimd worden

D66 D66 Nederland 26-08-2020 17:06

Als er bij een nertsenfokkerij corona wordt geconstateerd, wordt het bedrijf geruimd. Het bedrijf ontvangt daarvoor een fikse schadevergoeding. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de marktprijs uit 2019; een mooie prijs als je het vergelijkt met de marktprijs van 2020.

D66 vraagt minister Schouten onderzoek te doen naar de besmettingen. Houden de nertsenhouders zich wel aan de coronamaatregelen? De Groot: “Als zij de regels overtreden moeten zij gekort worden op hun schadeloosstelling.”

D66 wil dat nertsenbedrijven stoppen

D66 D66 Nederland 26-08-2020 16:57

Als bij een nertsenfokkerij corona wordt geconstateerd, wordt het bedrijf geruimd. Het bedrijf ontvangt daarvoor een fikse schadevergoeding. Deze vergoeding vindt plaats op basis van de marktprijs uit 2019; een mooie prijs als je het vergelijkt met de marktprijs van 2020.

D66 vraagt minister Schouten onderzoek te doen naar de besmettingen. Houden de nertsenhouders zich wel aan de coronamaatregelen? De Groot: “Als zij de regels overtreden moeten zij gekort worden op hun schadeloosstelling.”

Van Apeldoorn: gemiste kansen bij het redden van KLM

SP SP Nederland 07-07-2020 15:47

SP-senator Bastiaan van Apeldoorn is uiterst kritisch op de politieke keuzes die de regering maakt in het bestrijden van de coronacrisis, waaronder de 3,4 miljard voor KLM. 'Terwijl de huurders geen huurstop en de zorgmedewerkers geen salarisverhoging tegemoet mogen zien, reserveert dit kabinet wel miljarden aan belastinggeld voor de redding van particuliere bedrijven. Dat wat kennelijk wegens grote publieke belangen niet failliet mag gaan, hoort dus ook niet in de vrije markt thuis. Nationalisatie van KLM zou daarom uiteindelijk voor ons de meest logische weg zijn.’

Volgens van Apeldoorn is de redding van een privaat bedrijf met publiek geld alleen gerechtvaardigd als dit noodzakelijk is vanwege grote publieke belangen. ‘Dat publieke belang is voor de SP-fractie in de eerste plaats het behoud van de werkgelegenheid, het behoud van de banen van de mannen en vrouwen die KLM maken tot wat het is. Dat zijn de mensen, die vaak voor hele bescheiden salarissen, werken bij de bagageband of het onderhoud, of als steward of stewardess het bedrijf elke dag draaiende houden. Dat gedwongen ontslagen niet uitgesloten zijn, is voor de SP onaanvaardbaar.’

Verder moeten aan de overheidssteun ook strengere voorwaarden worden verbonden met betrekking tot duurzaamheid. ‘De klimaatcrisis en de noodzakelijke overgang naar een duurzame economie zijn misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd en als de luchtvaartsector één ding niet is dan is het duurzaam. We gaan als samenleving bijna 3,5 miljard euro opzijzetten voor het redden van een bedrijf uit een van de meest vervuilende sectoren en grijpen niet die kans aan om althans de Nederlandse luchtvaarmaatschappij echt een stuk schoner te laten vliegen.’

Veel van wat er door de regering met KLM is afgesproken, bijvoorbeeld over gedwongen ontslagen, blijft geheim. Volgens van Apeldoorn een zeer slechte zaak. ‘Wij in het parlement, met ons budgetrecht, moeten het doen met een brief van zes en een half kantje. Per kantje wordt er een half miljard uitgegeven. Wat er precies is afgesproken met KLM krijgen wij niet te weten. Noch op basis van welke informatie en cijfers dit besluit tot het redden van KLM in deze vorm precies genomen is. Het, althans dat nemen wij aan, staat allemaal keurig op papier. Maar die documenten worden niet met ons gedeeld. Geheim. Hoe kunnen wij dan een goede, zorgvuldige afweging maken?’

Investeren in gemeenten is investeren in 17 miljoen Nederlanders

PvdA PvdA Nederland 27-06-2020 11:18

Door Henk Nijboer op 27 juni 2020 Delen  

In een paar maanden is de wereld compleet veranderd. Corona heeft ons allemaal geraakt. Veel mensen werden ziek, duizenden overleden, ziekenhuizen raakten overspoeld en in de oudereninstellingen voltrok zich een stil drama. Ondertussen verloren heel veel mensen hun inkomen en zekerheid. Zoals zzp’ers en mensen met een nulurencontract.

Voor hulp deden we een beroep op elkaar. Nederlanders toonden zich solidair. Ook keek iedereen ineens weer naar de overheid, want de markt bleek tot verrassing van sommigen toch niet zo goed te werken. Die constatering roept gelijk de vraag op hoe we verder moeten na corona. Gaan we door op de huidige voet van marktwerking en laten we ons straks opnieuw verrassen? Of kiezen we voor meer overheid, een overheid die verder kijkt en mens en planeet boven winst stelt?

Kiezen we voor een overheid die mens en planeet boven winst stelt?

Wij kiezen voor dat laatste, want we staan voor grote uitdagingen. Ook in Groningen. Hoewel het aantal banen in Stad de afgelopen jaren explosief is gegroeid, weet een grote groep Groningers hiervan niet te profiteren: we hebben nog altijd 10.000 mensen in de bijstand. Eén op de vijf kinderen groeit op in armoede. Corona vergroot die kloof tussen arm en rijk verder, zo blijkt uit onderzoek. Want kinderen uit arme gezinnen maken straks nog minder kans op een welvarende en gezonde toekomst.

Op het gebied van de volkshuisvesting is het niet veel beter. Mensen met een laag of middeninkomen maken weinig kans, omdat beleggers alle huizen voor hun neus wegkopen en de prijzen tot absurde hoogten opdrijven.

Straks zijn de bedrijven gered en de lokale overheden failliet.

Zijn dit problemen die de markt kan oplossen? Nee, anders was dit in de afgelopen jaren waarin de markt vrijwel vrij spel had wel gebeurd. Sterker, de markt is veelal de veroorzaker van deze problemen. We hebben nu juist behoefte aan minder markt en meer overheid. Dan moet het Rijk wél stoppen met het uitknijpen van gemeenten en ons in staat stellen om echt het verschil te maken. Want straks zijn de bedrijven gered en de lokale overheden failliet.

Investeer dus in die gemeenten. Niet voor de gemeenten zelf, maar voor de mensen die er wonen. Zodat we basisbanen kunnen aanbieden aan mensen die maar niet aan het werk komen. Zodat we starters en middeninkomens weer een kans geven om een huis in Groningen te bemachtigen. Zodat we wijken en dorpen kunnen vernieuwen en vergroenen. Zodat kinderen weer samen naar school kunnen en gelijke kansen krijgen. Zodat alle Groningers hun huizen kunnen verduurzamen en zo profiteren van lagere lasten. En zodat we energie steken in de zorg zelf in plaats van concurrentie in de zorg. En tot slot, zodat we wijkcentra, bibliotheken en zwembaden (ook di9e in ten Boer) open kunnen houden.

Investeer dus in die gemeenten. Voor de mensen die er wonen.

Ook de SER waarschuwt om niet weer in een kramp van bezuinigingen te schieten, maar juist te investeren in onze toekomst. Met miljarden hoopt Wopke Hoekstra 10.000 banen bij KLM te redden. Wij vinden dat hij zich met minstens zoveel inzet zijn best moet doen voor de 350 gemeenten. Want investeren in gemeenten is investeren in goede voorzieningen voor 17 miljoen mensen.

Julian Bushoff is fractievoorzitter PvdA Groningen)

Henk Nijboer (Tweede Kamerlid PvdA)

Tweede Kamerlid

Samen kunnen we onze idealen waarmaken.

Doe mee en word nu lid!

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-in-gemeenten/

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-in-gemeenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/investeer-in-gemeenten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

GroenLinks en D66 organiseren rondetafel met BLM-beweging | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 Nederland 24-06-2020 00:00

GroenLinks en D66 willen volgende week, in aanloop naar het debat over racisme, een rondetafel organiseren waarvoor ze meerdere initiatiefnemers van de Black Lives Matter beweging uitnodigen. De partijen willen in gesprek om te horen wat de overheid kan doen om institutioneel racisme tegen te gaan.

De initiatiefnemers van de Black Lives Matter-beweging hebben de afgelopen weken veel losgemaakt en een grote beweging op gang gebracht. 

GroenLinks Kamerlid Niels van den Berge: “De mensen die wij uitnodigen zijn de initiatiefnemers van de Black Lives Matter beweging. Dit zijn ook de mensen die de podia zijn opgeklommen en manifestaties hebben georganiseerd, omdat zij zich niet gezien en gehoord voelden. Wij zien ze wel en horen ze wel.” 

D66 Kamerlid Jan Paternotte: “Steeds meer mensen erkennen dat Nederlanders van kleur elke dag opnieuw met 2-0 achter moeten beginnen. Dat is on-Nederlands: juist hier zou ieder mens gelijke kansen moeten hebben. Dit is dan ook het moment om racisme aan te pakken en daarvoor de beste ideeen te verzamelen. Daarom verdient deze beweging een plek aan tafel in de Tweede Kamer.” 

GroenLinks en D66 willen over concrete oplossingen praten om institutioneel racisme een halt toe te roepen. De verhalen en uitkomsten worden meegenomen in het debat over racisme dat woensdag 1 juli plaatsvindt.

Boeren en vissers niet nóg verder aan de EU uitleveren

SGP SGP Nederland 24-06-2020 00:00

Lees hier de spreektekst van Kamerlid Roelof Bisschop bij het algemeen overleg in voorbereiding op de Europese Landbouw- en Visserijraad.

De SGP is niet te spreken over de gepresenteerde Farm-to-Fork- en de Biodiversiteitsstrategie. Vergaande doelstellingen, terwijl handelingsperspectief voor boeren ontbreekt. Ik maak me grote zorgen over de gretigheid van de Europese Commissie. Laten we het roer niet verder uit handen geven! De eerste reactie van de minister in Brussel was helaas redelijk positief. Beseft ze wel welke impact een halvering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen of een verdubbeling van de Natura 2000 problematiek kan hebben? Wil de minister zich de komende tijd veel kritischer opstellen?

Ik hoor graag hoe de Nationale Strategische Plannen zich gaan verhouden tot de Farm-to-Fork strategie. De strategie is een mededeling en dus niet amendeerbaar. Wordt voorkomen dat de Commissie haar eigen doelen gaat gebruik als toetssteen voor de beoordeling van strategische plannen?

Derogatie Goed dat de derogatie weer binnengehaald is. Wel met een paar graten in de keel. Hoe wil Brussel waterverontreiniging tegengaan door derogatie in combinatie met het bovengronds uitrijden van mest onmogelijk te maken? En door te verbieden dat mest niet op warme dagen overdag uitgereden mag worden? Wat in de lucht vliegt, kan toch niet in het water terecht komen? Trouwens, de Nitraatrichtlijn rept met geen woord over de luchtkwaliteit. Waar haalt de Europese Commissie die bevoegdheid vandaan? Asterix en Obelix zouden zeggen: rare jongens die Europeanen!

GewasbeschermingDe Europese Commissie geeft in een evaluatie van gewasbeschermingsrichtlijnen aan dat lidstaten allerlei nationale vereisten bovenop de zonale toelating moeten schrappen. En ook dat de mogelijkheid om het gebruik van toegelaten middelen uit te breiden naar kleine toepassingen beter benut kan worden. Gaat de minister hier werk van maken?

KalverhouderijWe hebben eerder aandacht gevraagd voor de problemen in de kalverhouderij, onder meer bij vrije kalverhouders, als gevolg van de Corona-crisis. Ziet de minister nog mogelijkheden voor een opslagregeling op Europees niveau, of is dat inmiddels een uitgemaakte zaak?

Financiering landbouwinvesteringenEen financieel adviseur van de Europese Commissie, Fi-compass, heeft enkele knelpunten bij de financiering van Nederlandse landbouwbedrijven blootgelegd. Er liggen twee aanbevelingen met het oog op financiering van innovatieve projecten en lange termijn investeringen in verduurzaming waar banken hun vingers niet aan willen branden. Wil de minister hier met een welwillende blik naar kijken en voor de begrotingsbehandeling een reactie op dit rapport naar de Kamer sturen?

VisserijWat betreft visserij en vangstmogelijkheden wil ik de minister vragen in te zetten op ruimte voor de sector om méér dan 10% van onbenutte quota mee te nemen naar volgend jaar.Het geeft de broodnodige speelruimte.

De Brexit zou zomaar af kunnen steven op een no-deal scenario met grote risico’s voor onze visserij. Er was een stilligvergoeding klaargelegd, maar die is inmiddels gebruikt voor het opvangen van de gevolgen van de Corona-crisis. Blijft de minister zich inzetten voor een vangnet?

De Europese Commissie constateert dat de aanlandplicht slecht werkbaar en handhaafbaar is. Dat was te verwachten. Ik ben blij dat de minister inzet op het ontwikkelen van een alternatief voor de aanlandplicht. Hoe gaat zij dit aanvliegen?

Het is krom dat Brussel enerzijds moppert over het te weinig terugdringen van ongewenste bijvangsten, terwijl zij anderzijds zelf een streep heeft gezet door de pulskor. Gaat de minister deze frustratie kenbaar maken? Er ligt inmiddels een mooi ICES rapport. Goed dat de minister hier tijdens de komende Raad mee wil wapperen. Wat is komend halfjaar haar strategie om anderen mee te krijgen?