Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

23 documenten

Hoe lang laten we Rutte hiermee wegkomen?

SP SP Nederland 15-04-2023 11:01

De politiek heeft gefaald. Het heeft de Groningers laten zitten met de scheuren en de pijn, terwijl de grond werd leeggezogen voor het grote geld. Er wordt veel gesproken over de ‘Atlas van afgehaakt Nederland’. Maar die titel is eigenlijk verkeerd, want afhaken is immers een gevolg. ‘Atlas van afgedankt Nederland’ zou een betere titel zijn. Want de Groningers zijn afgedankt door de politiek.

Ondertussen zijn we alweer weken verder na de presentatie van het rapport van de parlementaire enquêtecommissie Groningen. We hebben er deze week wél een debat over gehad, maar we hebben nog geen reactie van Rutte gekregen.

In Den Haag lijkt dat allemaal een logische gang van zaken. Maar als je als Groninger te maken hebt met de bevingsramp, dan is dit niet normaal. Dan word je eigenlijk weer afgedankt, mag je weer wachten en moet je weer maar even je plek maar kennen.

Terwijl er geen tijd meer is om te wachten. De tijd van geduld hebben en hopen op beter is allang voorbij. Daarom was het helemaal niet gek dat de afgelopen dagen de publieke tribune niet vol zat met Groningers.

Van Apeldoorn: gemiste kansen bij het redden van KLM

SP SP Nederland 07-07-2020 15:47

SP-senator Bastiaan van Apeldoorn is uiterst kritisch op de politieke keuzes die de regering maakt in het bestrijden van de coronacrisis, waaronder de 3,4 miljard voor KLM. 'Terwijl de huurders geen huurstop en de zorgmedewerkers geen salarisverhoging tegemoet mogen zien, reserveert dit kabinet wel miljarden aan belastinggeld voor de redding van particuliere bedrijven. Dat wat kennelijk wegens grote publieke belangen niet failliet mag gaan, hoort dus ook niet in de vrije markt thuis. Nationalisatie van KLM zou daarom uiteindelijk voor ons de meest logische weg zijn.’

Volgens van Apeldoorn is de redding van een privaat bedrijf met publiek geld alleen gerechtvaardigd als dit noodzakelijk is vanwege grote publieke belangen. ‘Dat publieke belang is voor de SP-fractie in de eerste plaats het behoud van de werkgelegenheid, het behoud van de banen van de mannen en vrouwen die KLM maken tot wat het is. Dat zijn de mensen, die vaak voor hele bescheiden salarissen, werken bij de bagageband of het onderhoud, of als steward of stewardess het bedrijf elke dag draaiende houden. Dat gedwongen ontslagen niet uitgesloten zijn, is voor de SP onaanvaardbaar.’

Verder moeten aan de overheidssteun ook strengere voorwaarden worden verbonden met betrekking tot duurzaamheid. ‘De klimaatcrisis en de noodzakelijke overgang naar een duurzame economie zijn misschien wel de grootste uitdaging van onze tijd en als de luchtvaartsector één ding niet is dan is het duurzaam. We gaan als samenleving bijna 3,5 miljard euro opzijzetten voor het redden van een bedrijf uit een van de meest vervuilende sectoren en grijpen niet die kans aan om althans de Nederlandse luchtvaarmaatschappij echt een stuk schoner te laten vliegen.’

Veel van wat er door de regering met KLM is afgesproken, bijvoorbeeld over gedwongen ontslagen, blijft geheim. Volgens van Apeldoorn een zeer slechte zaak. ‘Wij in het parlement, met ons budgetrecht, moeten het doen met een brief van zes en een half kantje. Per kantje wordt er een half miljard uitgegeven. Wat er precies is afgesproken met KLM krijgen wij niet te weten. Noch op basis van welke informatie en cijfers dit besluit tot het redden van KLM in deze vorm precies genomen is. Het, althans dat nemen wij aan, staat allemaal keurig op papier. Maar die documenten worden niet met ons gedeeld. Geheim. Hoe kunnen wij dan een goede, zorgvuldige afweging maken?’

SP-Kamerleden laten zich niet temmen

SP SP Nederland 17-06-2020 11:21

Als Renske Leijten zich niet had vastgebeten in de Belastingdienst, dan waren de misstanden bij de toeslagen nooit aan het licht gekomen. De problemen als gevolg van de gaswinning in Groningen, cijfers over slachtoffers van een luchtaanval in Irak, informatie over de aankoop van aandelen KLM, het gerommel met granuliet-certificaten, het achterhouden van cijfers over het klimaatakkoord, het manipuleren van kritische gegevens over de Omgevingswet, leugens over de uitlevering van Poch aan Argentinië, het beïnvloeden van onderzoek naar de dood van Mitch Henriquez en het weglaten van informatie in een onderzoek naar kinderporno. Het is maar een kleine greep uit de grote stroom aan misstanden die alleen al dit jaar door de Tweede Kamer boven tafel zijn gehaald – en waarbij SP’ers voorop liepen.

In de Tweede Kamer zou te veel sprake zijn van een ‘afrekencultuur’, schrijft de Raad van State deze week in een advies. Kamerleden zouden hun boekje te buiten gaan in de manier waarop ze ministers ter verantwoording roepen. En de Kamerleden zouden minder achter ‘incidenten’ moeten aanhollen, meent dit adviesorgaan van de regering. Volgens de Raad van State zouden Kamerleden meer begrip moeten hebben voor de ministers, omdat het geven van informatie soms moeilijk kan zijn. Ook zijn veel overheidstaken uitbesteed (zoals het UWV) of geliberaliseerd (waaronder de NS) en in die gevallen zouden Kamerleden de ministers niet meer verantwoordelijk kunnen houden voor fraude en misstanden. Een opmerkelijk advies, waar niemand om heeft gevraagd. Maar dat de Kamer wel monddood maakt.

Het werk van een Kamerlid zou je kunnen vergelijken met het controleren van een wandtapijt. Je kunt niet alle draadjes inspecteren, daarvoor is het veel te groot. Je moet op zoek gaan naar losse eindjes en kijken waar de fouten zitten. Kamerleden controleren grote ministeries en overheidsorganisaties. Dat kan alleen als we op zoek gaan naar misstanden. Die staan nooit in de brieven die we krijgen van de ministers, daar moeten we zélf naar op zoek. Door zélf onderzoek te doen. Door te spreken met betrokkenen op de werkvloer, open te staan voor klokkenluiders en samen te werken met onderzoeksjournalisten. En daarna vragen te stellen en nóg meer vragen te stellen en vragen te blíjven stellen. Nét zo lang aan de losse eindjes trekken tot duidelijk wordt waar de fouten zitten en deze ook worden opgelost.

Podcast 'Daarom is het Goed' - Aflevering 2: Jan van de Ven

SP SP Nederland 15-05-2020 06:13

Voor corona de wereld op de kop zette sprak Lilian met Jan van de Ven, een van de oprichters van PO in Actie, de enorme beweging van leraren die opstaan voor hun vak. Het werd een mooi gesprek over de waarde van onderwijs, de staat van onze publieke sector en de mogelijkheden om verandering af te dwingen als je samen opstaat.

Deze week mochten de kinderen weer naar school en haalden veel ouders na wekenlang thuisonderwijs opgelucht adem. Onze leraren zijn goud waard. Een mooie aanleiding om de podcast met Jan van de Ven deze week alsnog uit te brengen.

Internationale georganiseerde solidariteit is nu echt nodig

SP SP Nederland 07-04-2020 07:32

In crisistijd is internationale solidariteit nodig. Simpelweg omdat dit de meest beschaafde uitweg is. Door samen te werken kunnen we de gezondheid van mensen beter beschermen en onze werkgelegenheid en productiecapaciteit zoveel mogelijk in tact houden. Het is een aanfluiting om nu ruzie te maken binnen de Europese Unie en het economische verschil tussen noordelijke en zuidelijke lidstaten arrogant uit te vergroten. We moeten aanpakken en samenwerken in de bestrijding van het coronavirus. Dit moeten we doen uit respect voor alle mensen die nu in de frontlinie van onze publieke dienstverlening staan. We zijn het de frontsoldaten schatplichtig.

Laten we voorop stellen dat de discussie over de eurozone gevoerd moet worden. Want het is een feit dat noordelijke eurolanden economisch meer profiteren dan de zuidelijke landen. In de vorige crisis ging het de EU enkel om het redden van de financiële sector. Zo moeten we het dus niet doen bij deze crisis. Het moet gaan om de bestaanszekerheid van mensen, over werk en een fatsoenlijk inkomen. Maar het pleidooi dat enkel solidariteit binnen de eurozone mogelijk is door het gezamenlijk aangaan van schulden, is wél onterecht. Het hebben van een staatsschuld is namelijk tot nu toe altijd een nationale bevoegdheid geweest. De EU heeft geen Europese belastingen voor individuen en heeft ook geen staatsschuld. Er zijn vele manieren om financieel getroffen landen te steunen, zonder dat de euro verder wordt verdiept door het aangaan van een gezamenlijke Europese staatsschuld. Verdere verdieping vraagt om een democratisch debat, omdat het gaat over enorme overdracht van soevereiniteit naar Europees niveau. En dat democratisch debat kan in crisistijd niet goed gevoerd worden.

Ook wereldwijd is internationale georganiseerde solidariteit nu echt nodig.

Georganiseerde solidariteit is in Nederland, maar ook in Europa en de wereld het antwoord op deze crisis. Regeringen en parlementen dragen nu overal de verantwoordelijkheid om te doen wat nu nodig is. Internationale georganiseerde solidariteit biedt ook hier een uitweg. Daarom moet de Nederlandse regering nu snel eerlijke afspraken maken met alle andere lidstaten van de Europese Unie om de zwaarst getroffen landen onmiddellijk de steun te geven die zij nu nodig hebben. Een goede afweging is vanzelfsprekend noodzakelijk - maar niks doen is voor ons geen optie. We mogen de zwaarst getroffen landen nu niet aan hun lot overlaten. Onze regering moet niet langer op de rem gaan staan maar aan creatieve en effectieve oplossingen bijdragen.

Ook wereldwijd is internationale georganiseerde solidariteit nu echt nodig. Dat vereist grote steunbedragen en onorthodoxe maatregelen. Stel een solidariteitsheffing in op flitskapitaal en zet die opbrengst in om de coronacrisis te bestrijden. Zowel binnen als buiten Europa. Zorg dat grote bedrijven die bulken van de winsten en zelfs dividend willen uitkeren aan aandeelhouders een gigantische solidariteitsheffing krijgen. Ook een belasting op financiële activiteiten, om de financiële sector mee te laten betalen, ligt voor de hand Als we nu samen de strijd aangaan om wereldwijd mensenlevens te sparen, de gezondheid te beschermen, en de samenlevingen in tact te houden, dan zullen we daar per saldo allemaal beter van worden. Bestaande internationale structuren, zoals de Wereldgezondheidsorganisatie, de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds en de Wereldbank, moeten nu allen gericht worden op het zo snel en goed mogelijk te boven komen van deze ongekende internationale crisis.

De oproep van secretaris-generaal Guterres van de Verenigde Naties om een moratorium voor alle gewapende conflicten af te kondigen, verdient alle steun, ook van de Nederlandse regering en de Europese Unie. In conflictgebieden ontbreekt immers een functionerende overheid waardoor het corona-virus volkomen vrij zijn gang kan gaan.

Deze crisis legt overal ter wereld vele mankementen in de organisatie van onze maatschappijen en economieën bloot. Laten we afspreken dat hetgeen we nu zien, straks niet vergeten maar zullen gebruiken om duurzame maatschappelijke verbeteringen te bewerkstelligen, om zodoende een komende crisis beter het hoofd te kunnen bieden. In Nederland, in Europa en in de wereld.

You must have JavaScript enabled to use this form.

Ja, ik wil op de hoogte blijven van belangrijk nieuws en acties van de SP en Lilian Marijnissen.

Groningen vangt dubbele klappen

SP SP Nederland 23-03-2020 15:38

De coronacrisis maakt op een zeer pijnlijke wijze duidelijk wat er echt toe doet in onze samenleving. Waar we op terugvallen als al er zoveel zekerheid wegvalt. Onze zorg, cruciale beroepen, een zeker en goed inkomen, een veilig thuis en een overheid die weet hoe te handelen. En dat dus ook doet. Terwijl deze crisis zijn eigen ongekende dynamiek en verdriet toont, vallen deze weken heel veel Groningers extra zwaar. Omdat ze nog midden in die andere levensverwoestende crisis zitten. Wij moeten zoveel mogelijk thuisblijven, maar ons huis voelt vaak nog onveiliger dan onze wereld buiten. Daarom mijn oproep: stap af van de politieke gewoonte om weg te kijken van Groningen, zie om naar de stapeling van onze ellende en handel ernaar. Want als nu niet, wanneer dan wel?

Op dezelfde dag dat iedereen van de overheid een noodbericht via NL-alert ontving met de oproep afstand te houden en thuis te blijven beefde de aarde in Groningen. Drie keer zelfs. De overheid doet een oproep om zoveel mogelijk veilig thuis te blijven. Maar datzelfde huis is door toedoen van diezelfde overheid voor veel mensen helemaal geen veilig thuis. De angst krijgt in het eigen huis permanente voeding, terwijl de deuken in het vertrouwen inmiddels ontelbaar zijn. De al jaren, door de overheid, beloofde versterking van onveilige huizen verloopt dramatisch. Slechts duizend onveilige woningen zijn versterkt, 26.000 staan nog op de wachtlijst. Vanwege de coronacrisis zijn nu veel werkzaamheden stil komen te liggen. Herstel van huizen, vertrouwen en geloofwaardigheid lijkt verder weg dan ooit.

Coronacrisis en Groningencrisis gelijktijdig bevechten

Na drie jaar in de Tweede Kamer weet ik dat veel politici vooral bezig zijn met de waan van de dag. Met de koppen in de krant, met opiniepeilingen, met een gevat quootje op het journaal. Ondertussen struikelen we van crisis naar crisis. Deze crisistijd toont aan dat het geouwehoer op de politieke vierkante meter niet langer volstaat. Dat niet het belang van enkelen, maar de waarde van wat weerloos is belangrijker is dan ooit. Met pijn in ons hart moeten we constateren hoe verwaarloosd dat de afgelopen decennia is geweest. Van het uitkleden van onze zorg en het uitknijpen van onze zorghelden tot de flexibilisering van de arbeidsmarkt dat zoveel harde werkers juist nu naar de financieel afgrond brengt. En daar bovenop in Groningen een ongekende aanval op de zekerheid en veiligheid van gemeenschappen en gezinnen. Het is niet te verkroppen dat de overheid sinds de aardbeving van Huizinge 36 miljard verdiende aan het Groninger gas, er 12 keer zoveel van Groningen naar Den Haag ging als andersom en beloftes om onveilige en beschadigde huizen te versterken en repareren keer op keer werden gebroken. Kom hier nu niet aanzetten met politieke dooddoeners als ‘samen de crisis door’ als je geen concrete daden meebrengt.

Tijdens de bankencrisis in 2008 werden de banken gered met ongekende bedragen. Nu is het moment om alles wat er voor de samenleving echt toe doet te redden. Voor de zorg, voor andere cruciale beroepen, voor een zeker en goed inkomen, een betrouwbare overheid en een voor Groningers veilig thuis. ‘Huisvesting is de frontlinie tegen corona geworden. Thuis was zelden meer een situatie van leven en dood’, stelde de speciaal gezant van de VN voor huisvesting Leilani Farha vorige week. Als veilige huizen onze redding zijn in tijden van corona, dan kunnen we deze crisis en wat daarna komt enkel bevechten als we zorgen voor veilige huizen voor allen en overal. Groningen mag hierdoor niet opnieuw vergeten worden maar moet -net als alles wat nu van waarde blijkt- bovenaan de politieke en maatschappelijke prioriteitenlijst komen. Nu de politiek ineens in staat blijkt pijlsnel miljarden te kunnen vrijmaken moeten we zorgen dat ze dat ook voor Groningen doet. Dit is geen smeekbede maar een harde eis vanuit ons verwaarloosde wingewest. We hebben al veel te veel klappen moeten opvangen.

Wettelijk verbod op negatieve spaarrentes is goede stok achter de deur

SP SP Nederland 14-01-2020 08:58

Met de stap van ABN Amro en andere banken om voortaan 0% rente uit te keren komen negatieve spaarrentes dichterbij.

Minister Hoekstra van Financiën vindt negatieve spaarrentes ongewenst, net als de SP, maar hij vindt een wettelijk verbod voorlopig ook niet nodig. Hoewel ABN Amro als eerste grote bank heeft aangekondigd om vanaf april geen rente meer uit te keren aan spaarders, lijkt het er volgens hem namelijk niet op dat de financiële sector het aandurft om met de spaarrente ook onder de nul te duiken.

Op de achtergrond speelt mee dat De Nederlandsche Bank (DNB) op verzoek van de minister onderzoek heeft gedaan naar een mogelijk verbod op negatieve spaarrentes en tot de conclusie is gekomen dat het “overwegend nadelen en risico’s zou kennen”. Tóch moet de minister een verbod nu niet van tafel vegen. De analyse van DNB kent namelijk veel onjuistheden, en een stok achter deur kunnen wij in de toekomst zomaar weer nodig hebben.

De noodzaak voor een verbod lijkt nu heel eventjes afgenomen, omdat de grootste banken hebben aangegeven dat zij in de nabije toekomst bij ‘gewone spaarders’ (tot een spaartegoed van € 100.000) geen negatieve rente in rekening zullen brengen. Dat is mooi, maar deze toezegging hebben banken alleen maar gedaan omdat zij de afgelopen maanden onder hevige druk stonden.

Afgelopen zomer nog gooide Ralph Hamers, topman van ING, een steentje in de vijver en zei hij dat zijn bank een negatieve spaarrente niet meer uitsloot. Boze klanten buitelden – terecht – over elkaar heen om te zeggen dat zij hun spaargeld dan direct van de bank af zouden halen. Ook van politieke partijen, waaronder de SP, en de Consumentenbond kreeg de financiële sector de wind van voren.

Uit onderzoek van de Consumentenbond bleek dat de overgrote meerderheid (80%) van de consumenten zijn spaargeld zou verplaatsen wanneer de spaarrente negatief wordt. Veel mensen gaven zelfs aan hun spaargeld thuis te zullen bewaren, met alle risico’s van dien, zoals verlies door brand of inbraak.

Onder dreiging van een wettelijk verbod deed de sector toezeggingen, maar zij willen eigenlijk nog steeds niets liever dan negatieve rentes doorberekenen aan gewone spaarders. Zij durven het voorlopig even niet meer aan, maar dat weerhoudt hen er niet van om wél alvast voorbereidingen te treffen voor de toekomst. De Consumentenbond waarschuwt voor financiële instellingen die alvast hun algemene voorwaarden aan het aanpassen zijn, zoals Centraal Beheer. Het lijkt dus slechts een kwestie van tijd voordat de sector het nogmaals probeert.

Een andere reden voor de minister om (nog) niet over te gaan tot een verbod op negatieve spaarrentes aan gewone spaarders is een analyse van DNB, waarin vier argumenten tegen een wettelijk verbod worden gegeven. Deze zijn alle vier onjuist:

Een verbod op negatieve spaarrentes zou de contractvrijheid in een markteconomie ondergraven… Maar de financiële sector is nu al geen functionerende vrije markt. In een vrije markt kunnen mensen immers stemmen met hun voeten, maar dat kan niet in een sector die wordt gedomineerd door slechts drie grote commerciële banken. Prijsvorming in de financiële sector is dus al niet gezond en wordt gekenmerkt door de marktmacht van ING, Rabobank en ABN Amro.

Een verbod op negatieve spaarrentes zou ECB-beleid doorkruisen en daarom nadelig zijn voor onze economie… De aanname achter dit argument is dat ECB-beleid nu voordelig zou zijn voor de Nederlandse economie. Je hoeft maar een blik te werpen op de inflatie, de pensioenfondsen en de huizenprijzen om te zien dat dit niet klopt. Het doorkruisen van ECB-beleid zou juist voordelig kunnen zijn voor ons.

Een verbod op negatieve spaarrentes zou de winstgevendheid van banken aantasten… Maar de verhouding tussen de winst van commerciële banken en wat spaarders daarvan terugzien is nu juist scheef. Commerciële banken maken al jaren winst en keren dividend uit aan aandeelhouders, met dividendrendementen tot wel 10%, terwijl spaarders met een beetje geluk 0,01% op hun spaarcenten kregen. Dat die verhouding wat rechtgetrokken zou worden is dus geen argument tegen, maar juist een argument vóór een verbod op negatieve spaarrentes.

Het laatste argument van DNB is niet eens een argument te noemen. DNB zegt de gevolgen niet te kunnen overzien… De gevolgen van negatieve spaarrentes kan ook niemand overzien, en juist daarom moet de politiek ingrijpen, als de sector ooit weer negatieve spaarrentes overweegt.

Met de stap van ABN Amro en andere banken om voortaan 0% rente uit te keren komen negatieve spaarrentes dichterbij en wordt de vraag waarom mensen hun geld nog aan een commerciële bank zouden toevertrouwen prangend. Het hebben van een spaarrekening kost namelijk geld, dat men niet meer terugverdient. Dat veel mensen ondanks de dalende spaarrentes zijn blijven sparen bewijst dat men niet uit is op rendement, maar inleveren op je spaarcenten gaat veel mensen gewoon te ver. De mogelijkheid van een wettelijk verbod blijft daarom nodig als stok achter de deur om de financiële sector mee te slaan als dat toch nodig blijkt. Waar geen wil is, is er immers een wet.

Naar een Publieke Bank

SP SP Nederland 26-10-2019 11:49

Het geld waar jij hard voor hebt gewerkt, veilig op een rekening. Een plek waar het niet kwijt kan raken doordat de bank weer te veel risico’s neemt in hun zucht naar winst. Een plek waar geen onzekerheid over negatieve spaarrentes bestaat. Een bankrekening waar vandaan je altijd kunt pinnen, overschrijven of contant geld opnemen ook in tijden van crisis. Een voorziening die aan de basis ligt van een goed functionerende, stabiele en democratische samenleving, net zoals de politie, de openbare scholen en de zorg. Dat is de Publieke Bank.

Met het initiatiefvoorstel van SP Kamerlid Mahir Alkaya - 100% veilig sparen en betalen - proberen we de Publieke Bank te verwerkelijken voor al die burgers die een veilig en eerlijk geldsysteem willen. Dit is een eerste stap in de richting die gesteund wordt door vele economen en hoogleraren, onder andere van het Sustainable Finance Lab, door de burgerbeweging Ons Geld, en recentelijk door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

Dit fundament geeft ons allemaal de vrijheid om te kiezen: laat ik mijn geld veilig staan op de Publieke Bank of kies ik er voor om risico te nemen door het op een private bank zoals ING, ABN Amro of Rabobank te zetten. Ook geeft het ons als samenleving de vrijheid om te kiezen wanneer het extreme risicogedrag van banken weer leidt tot een financiële crisis: willen we ze eigenlijk wel weer redden van ons belastinggeld of maken we andere keuzes? Dit zal private banken dwingen meer verantwoord om te gaan met risico’s en verkleind de kans op een crisis.

Als we niet meer gegijzeld worden door de financiële sector kunnen we weer voor onszelf beslissen wat we voor onze gemeenschap belangrijk vinden. Een Publieke Bank is er voor de mensen, geeft ons een stabiel fundament om een maatschappij op te bouwen en de democratische keuzevrijheid die aan de basis ligt van een rechtvaardige samenleving.

Drie vragen over de negatieve rente

SP SP Nederland 24-09-2019 16:25

De rente is historisch laag en dreigt zelfs negatief te worden. Bijna alle pensioenfondsen komen erdoor in de problemen en moeten 8 miljoen pensioenen verlagen. Ook sparen dreigt geld te gaan kosten in plaats van dat het je geld oplevert. Wij stelden drie vragen aan SP-Kamerlid Renske Leijten over de lage rente én de Europese Centrale Bank.

Wat heeft het beleid van de Europese Centrale Bank met de lage rente te maken?

De instelling die gaat over al het beleid dat te maken heeft met de euro heet de Europese Centrale Bank. In de afgelopen jaren heeft de Europese Centrale Bank, om de economie te stimuleren, heel veel geld in het Europese financiële stelsel gepompt. Inmiddels wel zo’n 2600 miljard. Een astronomisch bedrag dus. Vanaf november komt daar elke maand 20 miljard bij. Daarnaast hebben ze onlangs de rente verlaagd. Dat zorgt ervoor dat multinationals en aandeelhouders gigantische winsten kunnen maken.

Wat zijn de gevolgen van dit beleid?

Vooral de banken profiteren van al dat geld dat in het financiële stelsel wordt gepompt. Gewone mensen profiteren daar niet van. De gevolgen van die renteverlaging van de ECB zijn gigantisch voor mensen met spaargeld of mensen op zoek zijn naar een betaalbare woning. Inkomens gaan niet omhoog en de pensioenen gaan omlaag.

Wat moet er volgens de SP gebeuren?

De SP roept op de negatieve rente op spaargeld te verbieden zoals in België, het Verenigd Koninkrijk en de VS. Niets staat ons in de weg om een negatieve rente te verbieden. Zorg daarnaast ervoor dat er weer nieuwe betaalbare woningen bijgebouwd worden. En zorg er voor dat de verlagingen van 8 miljoen pensioenen niet doorgaan.

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Nieuw schandaal bij ABN Amro bewijst dat het financieel stelsel ziek is

SP SP Nederland 09-08-2019 09:33

De Nederlandsche Bank, die toezicht houdt op de banken, velt een vernietigend oordeel over ABN Amro. Alle particulieren klanten moeten opnieuw worden nagelopen op mogelijke witwasrisico’s. ‘Een nieuw schandaal binnen de financiële sector. Dit laat zien dat in de bankenwereld alleen de snelle winsten tellen en ten koste van al het andere gaan,’ zegt SP-kamerlid Renske Leijten.

Leijten: ‘de ene na de andere bank blijkt het beleid om witwassen te voorkomen niet op orde te hebben. Dat is een signaal aan criminelen die hun winsten ongezien willen wegsluizen, aan belastingontduikers of zelfs aan financiers van terrorisme. Het lukt maar niet om dit beleid op orde te krijgen en daarom zijn fundamentele oplossingen nodig, in plaats van een beetje meer regulering.’

Leijten stelt voor de banken te splitsen en voor een deel publiek te maken zodat daarmee mensen en de economie gesteund worden.

Ook vraagt Leijten de Minister niet akkoord te gaan met een eventuele schikking, waardoor een rechtszaak kan worden afgekocht. ‘Als er iets gebeurt dat niet door de beugel kan, dan moet de bank haar verantwoordelijkheid nemen, net zoals elk ander. Misstanden en schandalen achter gesloten deuren afkopen en dealtjes maken past daar niet bij.’