Nieuws van politieke partijen in Nederland over PVV inzichtelijk

5 documenten

Stop de klimaatbangmakerij

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 30-09-2019 08:29

Stop de klimaatbangmakerij en jaag de burgers niet op kosten!

Vragen van de leden Wilders en Kops (beiden PVV) aan de minister van Economische Zaken en Klimaat:

1.)

Bent u bekend met het bericht “Alarmerende klimaatstudie blijkt niet te kloppen – Zeespiegel stijgt niet zo hard”(*)?

2.)

Wat vindt u ervan dat wetenschappers een onderzoek, waaruit zou blijken dat de zeespiegel sneller zou stijgen, hebben moeten intrekken, omdat zij een ‘statistische fout’ hebben gemaakt?

3.)

4.)

Bent u ertoe bereid niet langer mee te doen aan deze klimaatbangmakerij, direct te stoppen met uw eigen klimaatagenda en de burgers niet langer op kosten te jagen? Zo nee, waarom niet?

(*) De Telegraaf, 30-9-2019

Vinden wij het normaal dat meisjes ...

PVV PVV Nederland 28-04-2019 08:00

Vinden wij het normaal dat meisjes van soms zo jong als 7, 8, 9 of 10 jaar, gedwongen worden te trouwen met oude mannen? En toch gebeurt dat. Als die meisjes vervolgens 21 zijn en met hun pedofiele echtgenoot naar Nederland verhuizen, erkent Nederland dat huwelijk nu. Nederland werkt willens en wetens nu dus mee aan mensenhandel en kindermisbruik. Dat moet echt stoppen. Wij willen vrouwen bevrijden. Maar dat kan alleen maar als wij beginnen met de grootste misstanden direct aan te pakken. En die grootste misstand heet: de islam.

Transportsector trap niet in de ...

PVV PVV Nederland 17-03-2019 07:36

Transportsector trap niet in de misleidende duurzaamheid maatregelen van dit kabinet. #StemZeWeg #StemPVV

Het dossier pulsvisserij is echt een ...

PVV PVV Nederland 13-03-2019 07:33

Het dossier pulsvisserij is echt een drama, maar er is meer. Want zoals het hier gaat, zo gaat het ook bij de mestaanpak in Europa, het hele fosfaatbeleid en noem maar op. Elke keer weer is er hetzelfde patroon: Brussel bepaalt en Nederland lijdt schade.

Donkere wolken pakken zich samen ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 27-01-2019 15:30

Donkere wolken pakken zich samen boven onze visserijtraditie De Nederlandse pulskorvisserij wordt door Europa de nek om omgedraaid. De Noordzee wordt vol windmolens gebouwd. De laatste IJsselmeervissers worden uit hun bootjes gejaagd door de milieubeweging. De PVV vindt dat de Nederlandse vissers waardering en steun verdienen. Milieu- en natuurdeskundigen in Brussel beslissen nu wat onze vissers mogen doen. Dat moet stoppen. Daarbij moet zeker gekeken worden naar het leegvissen van de zee. Daar is immers niemand bij gebaat, ook vissers niet. Daarom moet er met de sector naar oplossingen worden gezocht.