Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

3 documenten

Raalte gasvrij?!

SP SP Raalte 14-05-2019 09:42

Het is u zeker niet ontgaan.  Gemeente Raalte is bezig met het project Gasvrij Raalte, waar dit jaar in de wijk Westdorp een pilot zal worden gestart. Een ambitieus plan!

Wat voor gevolgen heeft deze energietransitie  voor de inwoners van de wijk, vooral op het financiële vlak?

Als we de gemeentelijke rapporten lezen zijn er twee mogelijkheden met betrekking tot de kosten voor de geleverde energie: of onze energiekosten dalen of de kosten stijgen enorm als de tarieven conform de Warmtewet 2018 worden doorberekend.

Als we er op tijd bij zijn, kunnen we samen met de inwoners hierin een verschil maken!

SP Raalte is op zaterdag 11 mei jl. de wijk Westdorp ingegaan om een onderzoek te doen en heeft daarvoor enquêtes uitgedeeld. Hopelijk komt er veel respons! 

Wat willen we weten? Hoe zijn de wijkbewoners bij dit project betrokken ? Hoe groot is hun zeggenschap in dit project? Wat zijn hun ideeën en hun zorgen?

Deze energietransitie gaat vroeg of laat ook u aan! Wilt u er meer van weten en, nog beter, wilt u samen met ons de energietransitie zo goed mogelijk overleven dan is actie van de burger nodig. Dus sluit u aan en neem contact met ons op via raalte@sp.nl of via het contactformulier 

Ondergronds leggen ...

BurgerBelangen BurgerBelangen Raalte 15-03-2019 21:43

Snelfietsroute Deventer-Raalte kansrijk | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 19-03-2018 00:00

Naar aanleiding van publicaties in de media heeft GroenLinks-Statenlid Kees Slingerland vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten (GS) van Overijssel. Uit de antwoorden blijkt duidelijk dat als de drie betrokken partijen, de gemeentes Deventer en Raalte en de Provincie, hun beste beentje voorzetten de fietssnelroute Raalte-Deventer er op middellange termijn kan komen.

ROUTEKAART Uit de publicaties in de eerste helft van februari j.l. werd duidelijk dat de gemeente Deventer er destijds al op had aangedrongen om die route op de plattegrond van het ‘Fietskernnet Overijssel’ opgenomen had willen zien. Volgens Deventer zou die route niet op die kaart zijn opgenomen en dus ook niet in aanmerking komen voor verbetering. Uit de antwoorden die afgelopen woensdag aan Kees Slingerland zijn verstrekt blijkt dat er weliswaar ‘geen concrete toezeggingen voor verbeteringen zijn gedaan’. Wel erkent Overijssel dat de route is ‘aangemerkt als kansrijk te onderzoeken snelfietsroute’.  GS geeft zelfs aan dat ‘in overleg met de gemeenten de mogelijke verbeteringen aan de fietsroute Raalte-Deventer nader worden onderzocht’.

UITVOERING In de laatste vraag die GroenLinks stelde wordt het nog wat concreter, omdat daarin werd gevraagd op welke termijn uitvoeringsplannen voor de snelfietsroute Raalte-Deventer te verwachten zijn. Letterlijk staat in de antwoorden dat ‘GS bereid is om genoemde route als kansrijke snelfietsroute samen met de gemeenten te onderzoeken’. Ook geeft de provincie aan dat er momenteel met alle Overijsselse gemeenten wordt gewerkt aan ‘een nadere prioritering van dit kernnet in samenhang met een indicatie van infrastructurele verbetermogelijkheden. Bij de jaarlijkse update van de uitvoeringsagenda mobiliteit (voor het jaar 2019) wordt deze prioritering als basis gebruikt.’ Volgens Statenlid Slingerland betekent dit dat ‘eind dit jaar duidelijk wordt of er, zo mogelijk al in 2019, de eerste stappen in de opwaardering van de fietsroute Deventer-Raalte kunnen worden gezet. Te denken valt dan aan het op kruisingen met wegen voorrang geven aan fietsers en zorg dragen voor voldoende breedte van de fietspaden.’ Al met al is er toch iets meer duidelijkheid gekomen voor de vele scholieren en werkenden die deze route gebruiken. Het is vervolgens aan de nieuwe gemeentebesturen om samen met de provincie stevig in te zetten op het verbeteren van deze fietsroute. Een snelfietsroute is voor de fietsers, e-bikers en wielrenners vooral veiliger en comfortabeler. Door het fietsen aantrekkelijker te maken hoeven minder mensen de auto te gebruiken, vervoeren ze zich gezonder en doen gelijk nog wat meer aan beweging.