Nieuws van politieke partijen inzichtelijk

71 documenten

PvdA wil dat gemeente meer invloed krijgt op de overlast en risico’s van het railvervoer

PvdA PvdA Gilze en Rijen 18-08-2020 18:03

Steeds meer giftreinen door Rijen

PvdA wil dat gemeente meer invloed krijgt op de overlast en risico’s van het railvervoer

Er komen steeds meer treinwagons met gevaarlijke stoffen over het spoor door Rijen. Het aantal wagons is zelfs veel groter als met het rijk is vastgelegd. De kans is groot dat het aantal nog verder toeneemt. De PvdA Gilze en Rijen vraagt B&W om inzicht te krijgen in de risico’s. En vindt dat de gemeente niet alleen de lasten maar ook de lusten moet krijgen. Het rijk en vervoerders moeten daarom compensatie bieden.

 

Vervoer gevaarlijke stoffen over het spoor is enorm gegroeid

Met het rijk hebben de gemeenten langs het spoor tussen Dordrecht en Venlo eerder afgesproken dat er maximaal 3.650 wagons met gevaarlijke stoffen door onder meer Rijen mogen worden vervoerd. Dit aantal is echter inmiddels gegroeid tot meer dan 11.150. In Eindhoven is zelfs sprake van een vervijfvoudiging!

Het vervoer brengt grote risico’s met zich mee. In 2013 deed zich bij Wetteren in België nog een ernstige ramp voor. Tilburg kroop in 2015 door het oog van de naald toen een passagierstrein tegen een giftrein botste.

De sterke groei van het vervoer van gevaarlijke stoffen door Rijen hangt onder meer samen met het feit dat de speciaal voor dit vervoer aangelegde Betuwelijn nog niet goed functioneert. De aansluiting met Duitsland is nog niet gereed en wordt steeds verder vertraagd. Dit geldt ook voor een afbuiging bij Meteren richting Eindhoven.

 

PvdA wil meer inzicht in de risico’s en veiligheidsmaatregelen

De PvdA heeft naar aanleiding van krantenpublicaties over de giftransporten vragen gesteld aan B&W. De gemeenteraad moet de beschikking krijgen over de wettelijk verplichte risicoinventarisatie. En voorts wat de consequenties zijn van de huidige en voorgenomen grotere aantallen giftransporten. Ook vraagt de PvdA aan het college om zowel de rijksoverheid als de vervoerders te houden aan het wettelijk vastgelegde aantal risicodragende wagons. En om hiervoor zonodig maatregelen te nemen.

 

Gevolgen voor tunnelbouw in Rijen

Niet duidelijk is of de toenemende giftransporten en de risico’s hiervan gevolgen hebben voor de spoortunnels die worden aangelegd in de Oosterhoutseweg en de Julianastraat. De PvdA vraagt het college hierover nadere informatie te verstrekken.

 

Niet alleen de lasten maar ook de lusten

De PvdA heeft in navolging van PvdA fracties in de grote Brabantse steden aan het college enkele voorstellen voorgelegd. PvdA fractievoorzitter Peter von Meijenfeldt hierover: “wij kunnen als spoorgemeente best compensatie verlangen van het rijk voor de risico’s en overlast door geluid en trillingen van het goederenvervoer. Wij hebben niets aan mooie beloften en het stelselmatig niet nakomen van afspraken. Als gemeente worden wij flink beperkt in onze mogelijkheden. Hiervoor moeten rijk en vervoerders compensatie bieden. Bovendien pleiten wij voor een Brabantse spoormonitor met actuele en openbare informatie over het vervoer van gevaarlijke stoffen over het Brabantspoor. En bovendien dat voortdurend druk op het rijk wordt gezet om alle noodzakelijke voorzieningen aan de Betuwelijn te versnellen”.

https://gilzerijen.pvda.nl/nieuws/pvda-wil-dat-gemeente-meer-invloed-krijgt-op-de-overlast-en-risicos-van-het-railvervoer/

 

Het bericht PvdA wil dat gemeente meer invloed krijgt op de overlast en risico’s van het railvervoer verscheen eerst op PvdA Gilze en Rijen.

Fietswrakken en weesfietsen verdwijnen uit het straatbeeld

PvdA PvdA Den Helder 04-07-2020 05:53

Fietsen is een groot plezier voor veel mensen, maar niet als de straten volgeplempt worden met fietsen die stuk zijn, hinderlijk geparkeerd staan of nooit meer worden opgehaald. Weesfietsen dus en fietswrakken. Vanaf 1 september 2020 gaan ze langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwijnen. Het college van B&W heeft daartoe besloten in haar vergadering van 30 juni 2020.

De handhavers gaan vanaf genoemde datum fietswrakken en weesfietsen labelen op verschillende locaties in Den Helder: rondom de stations, Willemsoord, de binnenstad en de fietsenstallingen bij de Teso. Als de fiets een wrak is, haalt de gemeente deze 3 dagen later weg. Een wrak is een fiets die in verwaarloosde toestand verkeert en niet goed is onderhouden. We spreken over een weesfiets als deze al langere tijd niet meer is gebruikt. Nadat het label erop is geplakt, wordt de fiets na 14 dagen verwijderd.

Fietsvriendelijkheid voorop Een fietsvriendelijke gemeente met voldoende ruimte om je fiets te stallen en nette, opgeruimde straten, dat is wat we voor ogen hebben zegt het college. Want, zo blijkt, overvolle fietsrekken waarvan een aantal een permanente plek inneemt in plaats van tijdelijk, zorgen voor irritatie en een tekort aan plekken. Het is een rotgezicht als er wrakken in de straten staan. Ook hinderlijk of gevaarlijk gestalde (brom-) fietsen willen we niet meer zien.

Het bericht Fietswrakken en weesfietsen verdwijnen uit het straatbeeld verscheen eerst op PvdA Den Helder.

Schoolkinderen veilig op de fiets naar school | Midden-Drenthe

GroenLinks GroenLinks Midden-Drenthe 17-05-2020 00:00

GroenLinks pleit voor voorrang voor de fiets bij scholen en op rotondes in de kernen als belangrijke uitgangspunten voor het fietsplan ‘Op fietse Midden-Drenthe’. Kinderen op weg naar school komen nog te vaak op de fiets gevaarlijke situaties tegen.

GroenLinks vindt het belangrijk dat kinderen al vroeg gewend zijn om te fietsen en dat dus de routes naar school echt veilig zijn. Op de schoolroutes en vaak zelfs tot pal voor de school hebben auto’s voorrang en houden geen rekening met de fietsende schooljeugd. In het nieuwe fietsplan moeten hiervoor maatregelen komen waarbij de auto een stapje terug doet.

‘Schoolkinderen moeten veilig op hun fiets naar school kunnen. Een verkeersluwe schoolomgeving met voorrangszones voor fiets en voetganger zonder wegbrengauto’s en veilige schoolroutes is onze eerste prioriteit’ stelde Liesbeth Visser van GroenLinks in de commissievergadering Ruimte en Groen.

Met het fietsplan wil het college dé fietsgemeente van Drenthe worden. GroenLinks is blij met deze ambitie maar vindt dat er meer inzet nodig is om een echt aantrekkelijke fietsgemeente te zijn en nog meer inwoners te verleiden tot de fiets. Zo zijn er ook maatregelen nodig voor veilig en prettig dagelijks fietsen naar het werk, ook voor de lange afstand en om het winkelen met de fiets aantrekkelijker te maken.

‘Wij pleiten voor voorrang op fietspaden langs voorrangwegen, minder bochtenwerk bij het oversteken en in de winkelstraten meer fietsenstallingen en voorrang voor de fiets en de voetganger. Voor het woon-werkverkeer en het prettig winkelen kiezen we voor prioriteit voor de fiets en minder voor de auto’, aldus het GroenLinksfractielid.

Het uitgangspunt in het fietsplan dat nieuwe toeristische paden overal en altijd 2,5 meter breed moeten zijn vindt GroenLinks ongenuanceerd. Liesbeth Visser: ‘Nieuwe toeristische paden mogen niet ten koste gaan van natuur en landschap. Dus geen bomenkap voor een 2 meter betonpad langs het Oranjekanaal. Een smal schelpenpad spaart de bomen en is veiliger omdat groepen racefietsers het zullen mijden. De weg aan de noordzijde van het kanaal biedt ruimte voor snelle wielrenners. In het fietsplan kiezen wij nadrukkelijk voor meer inzet op het gebruik van de fiets waarbij veiligheid voor de kwetsbare fietser voorop staat’.

Reactie op Nederlandse steun KLM

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-04-2020 20:24

Door Webredactie op 24 april 2020 om 22:17

De Nederlandse overheid komt met een steunpakket voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. Dat maakte het kabinet vandaag bekend.

Tweede Kamerlid Eppo Bruins: “Goed dat het kabinet op dit moment aan het personeel van KLM laat zien: wij steunen jullie. KLM is belangrijk als nationale luchtvaartmaatschappij, waar de Nederlandse staat eigenaar van is en dus ook verantwoordelijkheid voor draagt. Zowel voor de ontsluiting van ons land, als voor de vele mensen die een baan hebben bij KLM of bij andere bedrijven die met KLM te maken hebben.

Goed dat Minister Hoekstra dat signaal gepaard doet gaan met het signaal dat staatssteun nooit zonder voorwaarden komt, onder andere op het gebied van hinderbeperking voor omwonenden, verduurzaming, geen bonussen en dividenden en het inleveren van salaris aan de top. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de Franse staat ook dergelijke voorwaarden zal stellen aan steun voor AirFrance. Alleen dan is er voor AirFrance-KLM de kans om na de crisis een financieel gezonde bedrijfsvoering op te bouwen en duurzame keuzes te maken.”

Proef met fietsvlonders in de Muntel en de Vliert

D66 D66 s-Hertogenbosch 28-02-2020 15:56

De gemeente gaat bij wijze van proef extra tijdelijke stallingen maken waar inwoners hun fiets op straat kunnen stallen. Deze ‘fietsvlonders’ komen er na eerdere vragen van D66.

In de woonwijken in en rondom de binnenstad zijn de stoepen vaak smal en hebben de bewoners geen eigen schuur of andere plek om de fiets te stallen. Dat levert hinder en soms zelfs onveilige situaties op. Om meer veilige stallingsruimte op straat te maken voor fietsen en straten voor iedereen prettiger te maken om in te wonen, vroeg D66 in juni  van dit jaar of de gemeente bereid is om een pilot te starten met fietsvlonders. Een fietsvlonder is een plank met daarop 4 fietsbeugels met plek voor 8 fietsen. Veelal worden deze geplaatst op wat eerst een parkeerplek voor de auto was.

De gemeente heeft inmiddels samen met bewoners van de Muntel en de Vliert gezocht naar geschikte locaties. Op de Aartshertogenlaan en de Van der Weeghensingel zijn de eerste fietsvlonders al geplaatst. Tijdens een proefperiode van drie maanden bekijken de gemeente en de buurt samen of er voldoende draagvlak is voor een permanente fietsenstalling.

Raadslid Geert Verbruggen: “De fietsvlonder heeft zich bewezen in steden als Rotterdam en Den Haag. Fietsvlonders zijn een redelijk eenvoudige maatregel om de problematiek van gestalde fietsen op specifieke plekken op een duurzame en vernieuwende manier op te lossen. Hiermee werken we aan een plezierige, veilige en bereikbare leefomgeving. We zijn als fractie blij dat de gemeente start met deze proef. De insteek vinden we erg positief, vooral omdat de bewoners nadrukkelijk worden betrokken om samen tot een oplossing te komen.”

Bekijk hier het filmpje dat we met Geert opnamen bij de fietsvlonder aan de Van der Weeghensingel.

Proef met fietsvlonders in de Muntel en de Vliert

D66 D66 s-Hertogenbosch 28-02-2020 15:56

De gemeente gaat bij wijze van proef extra tijdelijke stallingen maken waar inwoners hun fiets op straat kunnen stallen. Deze ‘fietsvlonders’ komen er na eerdere vragen van D66.

In de woonwijken in en rondom de binnenstad zijn de stoepen vaak smal en hebben de bewoners geen eigen schuur of andere plek om de fiets te stallen. Dat levert hinder en soms zelfs onveilige situaties op. Om meer veilige stallingsruimte op straat te maken voor fietsen en straten voor iedereen prettiger te maken om in te wonen, vroeg D66 in juni  van dit jaar of de gemeente bereid is om een pilot te starten met fietsvlonders. Een fietsvlonder is een plank met daarop 4 fietsbeugels met plek voor 8 fietsen. Veelal worden deze geplaatst op wat eerst een parkeerplek voor de auto was.

De gemeente heeft inmiddels samen met bewoners van de Muntel en de Vliert gezocht naar geschikte locaties. Op de Aartshertogenlaan en de Van der Weeghensingel zijn de eerste fietsvlonders al geplaatst. Tijdens een proefperiode van drie maanden bekijken de gemeente en de buurt samen of er voldoende draagvlak is voor een permanente fietsenstalling.

Raadslid Geert Verbruggen: “De fietsvlonder heeft zich bewezen in steden als Rotterdam en Den Haag. Fietsvlonders zijn een redelijk eenvoudige maatregel om de problematiek van gestalde fietsen op specifieke plekken op een duurzame en vernieuwende manier op te lossen. Hiermee werken we aan een plezierige, veilige en bereikbare leefomgeving. We zijn als fractie blij dat de gemeente start met deze proef. De insteek vinden we erg positief, vooral omdat de bewoners nadrukkelijk worden betrokken om samen tot een oplossing te komen.”

Bekijk hier het filmpje dat we met Geert opnamen bij de fietsvlonder aan de Van der Weeghensingel.

Tijdelijk meer fietsparkeerpleken rondom Rotterdam Centraal | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks Rotterdam 10-02-2020 00:00

Er komt meer ruimte om je fiets te parkeren rondom Rotterdam Centraal. Onze wethouder Judith Bokhove heeft vanochtend alvast een tijdelijke fietsenstalling geopend. Deze fietsenstalling heeft plek voor 500 fietsen. Later dit jaar komen er nog twee stallingen bij, zodat er in totaal 1750 fietsen geparkeerd kunnen worden. Rotterdam stimuleert fietsverkeer omdat fietsen gezond is en fietsverkeer bijdraagt aan schone lucht in de stad.

Deze tijdelijke oplossing is nodig omdat de fietskelder van het Centraal Station wordt verbouwd. Hier worden 300 plekken gecreëerd voor rijwielen met een afwijkend formaat, zoals bijvoorbeeld bakfietsen. Dat gaat ten koste van 350 plekken voor gewone fietsen. Daarnaast pakken steeds meer mensen in Rotterdam de fiets naar het station. Daarom zijn er ook meer plekken nodig waar je je fiets kunt neerzetten. De komende tijd wordt hier flink in geïnvesteerd zodat er meer ruimte komt voor fietsers.

Judith Bokhove: “Veel Rotterdammers fietsen naar het station als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen, is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station. Deze nieuwe plekken zijn hard nodig, omdat steeds meer mensen fietsen en het openbaar vervoer gebruiken.”

Tijdelijk meer fietsparkeerplekken rondom Rotterdam Centraal | Rotterdam

GroenLinks GroenLinks Rotterdam 10-02-2020 00:00

Er komt meer ruimte om je fiets te parkeren rondom Rotterdam Centraal. Onze wethouder Judith Bokhove heeft vanochtend alvast een tijdelijke fietsenstalling geopend. Deze fietsenstalling heeft plek voor 500 fietsen. Later dit jaar komen er nog twee stallingen bij, zodat er in totaal 1750 fietsen geparkeerd kunnen worden. Rotterdam stimuleert fietsverkeer omdat fietsen gezond is en fietsverkeer bijdraagt aan schone lucht in de stad.

Deze tijdelijke oplossing is nodig omdat de fietskelder van het Centraal Station wordt verbouwd. Hier worden 300 plekken gecreëerd voor rijwielen met een afwijkend formaat, zoals bijvoorbeeld bakfietsen. Dat gaat ten koste van 350 plekken voor gewone fietsen. Daarnaast pakken steeds meer mensen in Rotterdam de fiets naar het station. Daarom zijn er ook meer plekken nodig waar je je fiets kunt neerzetten. De komende tijd wordt hier flink in geïnvesteerd zodat er meer ruimte komt voor fietsers.

Judith Bokhove: “Veel Rotterdammers fietsen naar het station als ze met het openbaar vervoer verder reizen. Door te zorgen voor voldoende en veilige fietsenstallingen, is het nog aantrekkelijker om het openbaar vervoer te gebruiken. Je kunt je fiets nu veilig parkeren en bent snel bij het station. Deze nieuwe plekken zijn hard nodig, omdat steeds meer mensen fietsen en het openbaar vervoer gebruiken.”

SUCCES SP: VERBOD OP VAREND LOZEN VAN GIFTIGE STOFFEN

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren Lingewaard 22-12-2019 10:06

Het MilieuAlarm Team van de SP kan onder leiding van SP-Kamerlid Cem Lacin een mooi succes op zijn conto schrijven. Het voorstel van de SP om varend ontgassen van giftige stoffen verboden te maken per 1 juli 2020 is dinsdag in de Tweede Kamer aangenomen. Schepen lozen giftige restgassen op de Nederlandse rivieren met alle gevolgen van dien voor mensen en milieu. Lacin: ‘Nu kunnen schepen nog stoffen vrij lozen in het water en in de lucht. Dat is veel goedkoper dan naar een installatie varen waar dat veilig en schoon kan gebeuren. Ook schippers en met name het scheepspersoneel dat op het dek werkt wordt hierdoor blootgesteld aan giftige gassen. Doordat deze motie is aangenomen staan straks mensen weer centraal en niet de winsten van rederijen.’

In Lingewaard voerde de SP de afgelopen zomer al actie tegen het ontgassen. Omwonenden van rivieren konden meldingen doen bij het SP-MilieuAlarm Team. Er kwamen veel meldingen binnen en Lacin is daarom blij dat de motie is aangenomen: ‘Het verbod op het varend ontgassen moet per 1 juli 2020 ingaan. Deze motie moet de minister nu gaan uitvoeren. Er kan nu niet meer gedraaid of uitgesteld worden. Het lozen van giftige stoffen door varend ontgassen moet nu echt stoppen.’

Milieumisstanden kunnen gemeld worden via: doemee.sp.nl/milieualarmteam

VAREND ONTGASSEN VERBODEN VANAF ZOMER 2020 - Dus ook op de Schelde-Rijnverbinding naar Antwerpen

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren Bergen op Zoom 21-12-2019 20:11

Er komt een eind aan het ontgassen van gevaarlijke stoffen op onze rivieren. Op 17 december werd in de Tweede Kamer een motie van de SP, Partij voor de Dieren en GroenLinks aangenomen die hiertoe oproept. Dat is een mooi resultaat voor de actie van de SP die afgelopen zomer ruim aandacht kreeg in de media. SP-ers bivakkeerden dagenlang langs de rivier om schepen te spotten op het lozen van gassen: de actie-Gifspot. Zomer 2020, zo eisen de indieners van de motie, moet er een landelijk verbod van kracht zijn.

Afgelopen zomer vroegen verschillende Gelderse SP-afdelingen aandacht voor het illegaal lozen van benzeen en andere gevaarlijke stoffen op onze rivieren. Dat deden zij door, vanuit een vaste plek bij Fort Pannerden, een week lang de scheepvaart op de Rijn aldaar te volgen.

Benzeen en andere giftige stoffen blijven achter in het ruim van de schepen nadat de lading is gelost (meestal in Rotterdam) en moeten worden verwijderd voordat de schipper een nieuwe lading kan aannemen. Voor dat ontgassen staan installaties langs de grote rivieren. Maar voor het gebruik daarvan moet worden betaald. Overigens zijn er onvoldoende installaties en zal er pas sprake kunnen zijn van consequent controleren als er een landelijk verbod wordt ingevoerd. "Zelfs Rijkswaterstaat is het met ons eens, net zoals de politie. Ze geven ons nota bene tips en ergeren zich eraan dat ze niet mogen ingrijpen." De actie leidde tot veel contacten met onder meer binnenvaartschippers.

De actie Gifspot vormde ook meteen het startsein voor het (weer) in het leven roepen van de SP MilieuAlarmlijn, want er vinden veel meer milieumisstanden plaats. Reden te meer om opmerkzame mensen op te roepen hun bevindingen te melden, opdat er onderzoek gedaan kan worden en, indien nodig, om handhaving gevraagd kan worden.

Milieu misstanden kunnen gemeld worden via: https://doemee.sp.nl/milieualarmteam

Zie ook:

https://www.sp.nl/achtergrond/milieualarm-team-gif-spotten-bij-fort-pann...