Nieuws van politieke partijen in Nederland over Forum voor Democratie inzichtelijk

5 documenten

Hoe ons belastingstelsel te vereenvoudigen

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 14-02-2020 17:00

Hoe ons belastingstelsel te vereenvoudigen? Ons fiscale stelsel is toe aan groot onderhoud. Het Renaissance Instituut doet momenteel - net als het kabinet - onderzoek naar diverse mogelijkheden om het Nederlandse systeem van belastingen en toeslagen drastisch te vereenvoudigen. Het Renaissance Instituut hanteert drie uitgangspunten: eenvoud, betaalbaarheid en rechtvaardigheid. 

Problemen huidige stelselHet huidige systeem van belastingen en toeslagen houdt armoede in stand. Meer of harder werken loont voor grote groepen Nederlanders amper. Zelfstandige ondernemers (ook ZZP’ers) hebben geen sociaal vangnet, omdat alle regels gebaseerd zijn op werken in loondienst. En van iedere euro extra inkomen, gaat het merendeel naar de schatkist. De zogenaamde marginale druk is in ons land bijzonder hoog. Het opgetuigde systeem van belastingen, heffingen, kortingen, toeslagen en premies is te complex. Dat leidt tot grote uitvoeringsproblemen bij de Belastingdienst. 

Een alternatief: het Keller-modelÉén van de mogelijkheden om tot een vereenvoudigd stelsel te komen, is het Keller-model. Dit is ontworpen door Wouter Keller, econometrist, ondernemer, emeritus hoogleraar en voormalig bestuurder bij het CBS. Afgelopen september publiceerde Keller een interessant artikel in Elsevier. Het Renaissance Instituut nam naar aanleiding van deze publicatie contact met hem op. Samen hebben we gewerkt aan een verfijning van dit model. En we hebben - als proef op de som - een doorrekening laten maken door het CPB. 

EenvoudHet Keller-model is eenvoudig en gebaseerd op een combinatie van een standaard toelage per type huishouden en een vlaktaks. Tegenover de invoering daarvan staat een breed scala aan afschaffingen en vereenvoudigingen: huurtoeslag, zorgtoeslag, het kindgebonden budget, de kinderbijslag, de hypotheekrente- en zelfstandigenaftrek, het eigen woningforfait, de bijstand, de algemene heffings-, arbeids- en inkomensafhankelijke combinatiekorting worden in het Keller-model allemaal afgeschaft. Het doorvoeren van dusdanig grote stelselwijzigingen gaat gepaard gaan met onzekerheid. Nader onderzoek is daarom nodig. 

Betaalbaar en rechtvaardig?De CPB-doorrekening leidt tot twee hoofdconclusies: ten eerste is het budgettaire effect (het resultaat voor de schatkist) van deze enorme stelselwijziging beperkt. Dat is tamelijk spectaculair: deze enorme vereenvoudiging van het stelsel lijkt in beginsel houdbaar qua overheidsfinanciën. Ten tweede is het koopkrachteffect overall positief. Lagere en middeninkomens gaan er grosso modo op vooruit. Hogere inkomens gaan er in grosso modo iets op achteruit. Dit zijn gemiddelden. Individuele effecten variëren. Eenverdieners profiteren ook meer dan tweeverdieners. Ook hier is nader onderzoek nodig.

Vervolg: discussieavond, debat en nader onderzoekPolitieke partijen schrijven de komende maanden hun verkiezingsprogramma’s. De vereenvoudiging van ons belasting- en toeslagenstelsel vormt daar een onderdeel van. Het Keller-model biedt een interessant wetenschappelijk perspectief en verdient discussie. Het Renaissance Instituut organiseert die discussie. Namelijk op vrijdagmiddag 20 maart bij Scheltema te Leiden. Wouter Keller zal zijn model toelichten en bediscussiëren met o.a. Prof. dr. em. Leo Stevens, dr. Arjen Siegmann en Lennart van der Linden. 

Via deze link kunt u kaarten voor het symposium bestellen!https://www.eventbrite.nl/e/tickets-vereenvoudiging-van-het-belastingstelsel-96043168703

In dit document kunt u de gehele doorrekening van het CPB lezen. 

Loonstijging? Ruim 2/3e gaat naar Rutte!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 12-02-2020 12:00

Dat komt omdat we in Nederland een zeer hoge marginale druk kennen. Een hoge marginale druk betekent dat een groot deel van extra inkomen, weer wordt afgedragen aan de overheid. Zie bijgaande tabel: grote groepen mensen dragen van iedere euro extra inkomen meer dan 80% (!) af aan de schatkist!

(Tekst gaat verder onder afbeelding.)

(Bron: Weekblad fiscaal recht, 7320, 6 februari 2020.)

Wie meer verdient, ontvangt bijvoorbeeld minder toeslagen. En daardoor loont meer of harder werken amper. Leraren verdienen netto bijvoorbeeld bijna niets extra als ze meer uren maken. Wie een bonus krijgt van zijn baas, mag die goeddeels overmaken naar de Belastingdienst. Het is dus vooral de fiscus die nu een bonus krijgt. 

Dat moet anders. Ons belastingstelsel moet eenvoudiger en rechtvaardiger. Werken moet lonen!

De middeninkomens zijn al jarenlang ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 08-08-2019 08:23

De middeninkomens zijn al jarenlang de melkkoe van #Rutte3 door een brij aan hoge belastingen, toeslagen en kortingen. #FVD pleit daarom al langer voor een radicale vereenvoudiging van het belastingstelsel met een belastingvrije voet van €20.000 en een tweetaks systeem van 20% / 35%. Werken moet weer lonen en niet gestraft worden! Voor onze standpunten: bitly.com/forumbelastingplan Steun ons, word nu lid: https://fvd.nl/word-lid

De belastingen voor burgers en ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 01-08-2019 08:11

De belastingen voor burgers en bedrijven stijgen jaar in, jaar uit. De belastingdienst blijkt zelfs niet eens in staat het ingewikkelde systeem van toeslagen adequaat te handhaven. De belastingen moeten omlaag en het belastingstelsel moet veel simpeler. #FVD wil een radicale vereenvoudiging belastingstelsel met een belastingvrije voet van €20.000 euro voor iedereen. Stoppen met rondpompen van geld (toeslagen) via de belastingdienst. Invoering van twee tarieven van 20% en 35%. Afschaffing schenk- en erfbelasting (hierover is al belasting betaald). Handhaving Hypotheek Rente Aftrek (HRA) totdat lagere belastingtarieven zijn ingevoerd. Steun ons: https://fvd.nl/word-lid

Baudet tegen Staatssecretaris Snel: Schaf de Erfbelasting af in plaats van de Dividendbelasting!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 25-09-2018 13:00

FVD-fractievoorzitter Thierry Baudet zojuist tegen Staatssecretaris Menno Snel tijdens de vergadering van de Commissie Financiën over de chaos over de erfbelasting: "Ga dwars liggen voor de afschaffing van de #dividendbelasting en schaf in plaats daarvan de erf- en schenkbelasting af!"