Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

14 documenten

Lasten voor gezinnen en andere huishoudens verder verlagen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-08-2019 12:42

Door Eppo Bruins op 15 augustus 2019 om 13:20

Lasten voor gezinnen en andere huishoudens verder verlagen

Goed om te zien dat het CPB voor volgend jaar stijging van de lonen en ook weer een stijging van de koopkracht verwacht. Gezinnen met kinderen gaan er gemiddeld het meest op vooruit.

Toch is er internationaal veel economische onzekerheid, daalt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en zien we dat voor jongeren en in de grote steden het wonen steeds duurder wordt. Bij een economische omslag zullen kwetsbare groepen, zoals zzp-ers en jongeren op flexcontracten, harder geraakt worden en daarom is het belangrijk verder te kijken dan de koopkrachtplaatjes 2020.

Het is belangrijk dat we de financiële ruimte die we nu hebben gebruiken om de lastendruk voor gezinnen en andere huishoudens verder te verlagen, en om te investeren in de toekomst van ons land. De ChristenUnie wil een duurzame groei die dienstbaar is aan mensen, aan de samenleving en aan de volgende generatie.

Een gemiddelde topman kreeg er vorig ...

SP SP Nederland 24-07-2019 13:19

Een gemiddelde topman kreeg er vorig jaar ruim € 130.000 bij. Werknemers moeten het doen met een paar procent, niet eens genoeg om de stijgende btw, huur en energierekening te betalen. Die ongelijkheid moet stoppen, volgens SP-Kamerlid Mahir Alkaya. Daarom zeggen wij: de winstbelasting voor multinationals moet niet omlaag, maar juist omhoog. De opbrengst moet naar de mensen👇

Winstbelasting voor multinationals moet niet omlaag, maar juist omhoog

SP SP Nederland 24-07-2019 12:51

Vorige week kopte de Volkskrant: 'De gematigde jaren zijn voorbij: topinkomens fors omhoog, vooral bij de multinationals.' De topmannen (het zijn voornamelijk mannen) van Nederlandse bedrijven genoten vorig jaar van gemiddeld maar liefst 7,2 procent stijging van hun inkomen, terwijl de lonen op de werkvloer met slechts 2,1 procent stegen. Uitgedrukt in centen in plaats van procenten wordt pas écht duidelijk hoe onrechtvaardig deze ontwikkeling is; 7,2 procent betekent voor een gemiddelde topman een toename van ruim € 130.000 in één jaar. Dat staat in schril contrast met het feit dat in hetzelfde jaar één op de drie huishoudens koopkracht inleverde, omdat hun loonstijging van enkele tientjes per maand niet eens de hogere lasten die het kabinet introduceert compenseerde. De ongelijkheid tussen de top en de rest van de samenleving nam dus verder toe in 2018, en dat moet stoppen.

Het geld klotst tegen de plinten bij multinationals. De winsten van beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn in vijf jaar verdubbeld tot 66 miljard in 2018. Daarvan werd 30 miljard euro aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Voor nog eens 16 miljard euro werden eigen aandelen ingekocht om de beurskoers op te krikken. Niet alleen de topmannen deden in 2018 dus goede zaken. Ook aandeelhouders, die veelal in het buitenland zitten, waren spekkoper van de Nederlandse economie. De mensen op de werkvloer die onze economie draaiend houden en überhaupt mogelijk maken dat er winst gemaakt wordt, zien vrijwel niets van terug van hun inzet. Dit zou ons niet moeten verbazen, als wij beseffen dat juist die topmannen en aandeelhouders aan de knoppen zitten. Zij zijn de ongekozen economische machthebbers van Nederland, en zij zorgen goed voor zichzelf.

Deze economische machthebbers zullen allereerst in hun eigen belang blijven handelen, zolang hun werknemers óf politieke machthebbers hen niet dwingen tot ander gedrag. Zo gaf Shell in een hoorzitting over belastingontwijking in de Tweede Kamer toe: 'Wij betalen inderdaad geen belasting in Nederland, maar de politiek maakt de wetten en wij voldoen daar gewoon aan.' Net als dat bedrijven niet vrijwillig meer belasting zullen betalen, zullen zij ook niet vrijwillig de lonen verhogen. Dat dit goed zou zijn voor de hele economie, doordat mensen meer te besteden krijgen, is niet hun probleem. De economische machthebbers zitten er immers vooral voor zichzelf, en elke cent die naar de werkvloer gaat, gaat niet naar henzelf.

Gelukkig begint de ergernis hierover in de samenleving een kookpunt te bereiken. De vakbond heeft al forse eisen op tafel gelegd en nu is de politiek aan zet. Er is alle reden om bij Prinsjesdag over twee maanden te beginnen met de winstbelasting voor multinationals niet verder te verlagen, wat de regeringscoalitie wil, maar juist te verhogen en de extra inkomsten in te zetten voor koopkrachtstijging voor mensen op de werkvloer. Onlangs werd in de Tweede Kamer de voorjaarsnota besproken en werd duidelijk dat de contractlonen ook dit jaar niet zo hard zullen stijgen als gedacht, maar met 2,7 procent. Premier Rutte heeft zelf aangegeven dat de lonen minstens zo hard moeten stijgen als die aan de top, 7,2 procent dus, anders zal de winstbelasting niet verlaagd worden. Twee weken geleden heeft het kabinet de kans om deze belofte in te lossen niet gepakt. Op Prinsjesdag zullen ze voor dezelfde keuze staan: mensen of multinationals.

Een nieuwe commissie voor hogere ...

SP SP Nederland 14-06-2019 10:19

Een nieuwe commissie voor hogere lonen voor politici? No way! Politici krijgen nu al te veel, zegt Ronald van Raak. Een Kamerlid krijgt maar liefst zo'n 6000 euro per maand! De SP heeft daarom een solidariteitsregeling. Onze Kamerleden nemen genoegen met een normaal inkomen van 2800 euro. Lees meer.👇 https://www.sp.nl/nieuws/2019/06/van-raak-externe-commissie-vergoedingen-politici-onwenselijk

Van Raak: Externe commissie vergoedingen politici onwenselijk

SP SP Nederland 14-06-2019 07:33

Het kabinet heeft een voorstel in voorbereiding waarbij er een externe commissie wordt ingesteld die moet adviseren over de salarissen van politici. Deze commissie is nodig volgens dit kabinet omdat politici terughoudend zouden zijn in beslissingen nemen over hun eigen beloning. De SP vindt zo'n commissie een slecht idee. Al eerder heeft de Commissie Dijkstal geadviseerd over de salarissen van politieke ambtsdragers en bestuurders. Die commissie stelde toen onder andere voor de ministerssalarissen met 50% te verhogen. SP-Kamerlid Ronald van Raak: ‘De salarissen voor politici zijn nu al te hoog, daar blijkt geen enkele terughoudendheid uit. Deze commissie wordt zo een schaamcommissie, zodat politici die een hoger salaris bepleiten zich daarachter kunnen verschuilen.’

De SP heeft al vaker voorstellen gedaan om de beloning voor politici te versoberen. Van Raak: ‘Wat voor gewone mensen goed genoeg is, zou ook genoeg moeten zijn voor politici. De SP heeft daarom een solidariteitsregeling. Tweede Kamerleden krijgen al maar liefst zo'n 6000 euro per maand. SP-Kamerleden staan een deel van dat exorbitante bedrag af en houden 2800 euro over als vergoeding voor hun inzet als volksvertegenwoordiger.’

Lees hier meer over onze solidariteitsregeling

De afgelopen negen jaar hebben de ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 13-06-2019 13:08

De afgelopen negen jaar hebben de achtereenvolgende kabinetten Rutte de lasten voor hardwerkende Nederlanders ongekend verhoogd. Negen jaar van financieel wanbeleid. Terwijl de economie groeide bleef loonstijging uit en werd de belasting- en premiedruk alleen maar hoger. Forum voor Democratie wil de koopkracht voor alle werkenden en gepensioneerden drastisch omhoog en snel ook! https://fvd.nl/word-lid

📺 Vanmorgen was onze ...

CDA CDA Nederland 23-05-2019 12:14

📺 Vanmorgen was onze fractievoorzitter te gast bij #GoedemorgenNederland. ➡ Pieter Heerma: “We hebben als Kamerleden de rol in onze democratie om burgers te vertegenwoordigen. Dat moeten we doen met waarden, normen en fatsoen.”

Verantwoordingsdag: Rutte bedondert de boel

SP SP Nederland 15-05-2019 10:36

De staatsfinanciën staan er goed voor, en daarmee houdt het goede nieuws ook ongeveer op. Het kabinet beloofde bij aantreden dat het er zou zijn voor de "gewone Nederlander” en dat iedereen er op vooruit zou gaan. Vandaag zien wij, alle mooie woorden ten spijt, dat de koopkracht voor alle Nederlanders is tegengevallen in 2018. Een op de drie Nederlanders had zelfs minder te besteden, terwijl de economie hard groeide. Dit kabinet bewijst er vooral te zitten voor de mensen die het toch al goed hadden.

'Het is niet rechtvaardig dat zo veel huishoudens inleveren, terwijl het zo goed gaat met de economie.' Dat is de reactie van SP-Kamerlid Mahir Alkaya op de gepresenteerde cijfers op Verantwoordingsdag. 'Tegenover de blinkende cijfers van de Haagse ministeries en grote bedrijven staan flinke koopkrachtminnen bij modale inkomens en minima. Het kabinet moet nu echt andere keuzes maken, wil het zijn geloofwaardigheid kunnen herstellen.'

Ook de Algemene Rekenkamer is kritisch over het kabinetsbeleid van 2018. Veel beloofde investeringen zijn niet uitgegeven en Rutte 3 heeft niet de schade kunnen herstellen die de bezuinigingen van Rutte 2 hebben aangericht.

Alkaya zal tijdens het Verantwoordingsdebat het kabinet oproepen om de lonen te verhogen, de lasten voor huishoudens te verlagen en de torenhoge bedrijfswinsten niet alleen ten goede te laten komen van dikbetaalde bestuurders en rijke buitenlandse aandeelhouders. 'Hoe krijg je het voor elkaar om zo slecht te presteren te midden van economische groei?' vraagt Mahir Alkaya zich af. 'Vooralsnog zijn de kabinetten onder leiding van Mark Rutte veel bekwamer gebleken in afbreken, dan in opbouwen. Het is de hoogste tijd dat Rutte zijn mooie beloftes na komt.'

Als je werkt wil je zeker zijn van ...

PvdA PvdA Nederland 16-04-2019 17:42

Als je werkt wil je zeker zijn van een fatsoenlijk loon. Een loon waarvan je kan leven. Daarom komt Gijs van Dijk op de Dag van de Arbeid met een wetsvoorstel voor een hoger minimumuurloon. 💪 Met het hogere minimumloon en betere bescherming krijg je als werkende meer vaste grond onder de voeten, waarmee je vooruit kunt.

Nu het beter gaat met de economie en ...

PvdA PvdA Nederland 04-04-2019 09:54

Nu het beter gaat met de economie en de werkloosheid laag is wil je er zeker zijn dat de lonen stijgen. Dat gebeurt echter niet. Ons inkomen stijgt al tien jaar niet en blijft nu zelfs achter bij de inflatie. Tijd dat iedereen gaat merken dat het beter gaat. Ons voorstel 🎥👇