Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

19 documenten

Meldpunt gestegen kosten

SP SP Nederland 05-08-2022 12:55

Terwijl de kosten stijgen, blijven onze lonen, uitkeringen, AOW en de pensioenen al jaren achter. Boodschappen, de energierekening, tanken en de huur, het wordt allemaal duurder waardoor steeds meer mensen in de knel komen. Dit kabinet weigert dit jaar nog iets te doen aan de hoge prijzen en de lage inkomens. Het kabinet lijkt blind voor de gevolgen die dit heeft voor mensen. Het is daarom belangrijk om de gevolgen van de gestegen kosten te laten zien. Daarom zijn we een meldpunt gestart. Doe mee en deel uw ervaring bij ons meldpunt.

Voor Prinsjesdag, als het kabinet de plannen voor het komend jaar presenteert, presenteren we de resultaten in een zwartboek en maken we duidelijk aan het kabinet dat de kosten omlaag moeten en de inkomens omhoog.

Verlaag de energierekening

SP SP Nederland 20-07-2021 12:02

Vanaf 1 juli stijgt de energierekening van miljoenen Nederlanders met soms wel honderden euro’s. En dat terwijl veel mensen al een hoge energierekening hebben. En nu blijkt dat de energietarieven óók flink omhoog gaan, met gemiddeld 10 procent. Uit een peiling van Maurice de Hond blijkt dat 26% van de Nederlanders, ongeveer 2 miljoen huishoudens, door de coronacrisis al een hoger energieverbruik heeft. Mensen worden dus driedubbel geraakt in hun energiekosten. Dit betekent dat heel veel mensen een enorme jaarafrekening gaan krijgen.

Terwijl de grote vervuilers subsidie krijgen, moeten de mensen de rekening betalen. Dat is niet rechtvaardig. Wij willen dat de energierekening omlaag gaat. Steun onze actie en help mee om de politiek duidelijk te maken: de energierekening moet omlaag!

SP-burgemeester

SP SP Nederland 06-08-2020 06:26

Jos Verlaan blikt in NRC (29/7) terug op het burgemeesterschap van Emile Roemer, de eerste SP’er in die functie. Volgens vrijwel iedereen heeft Roemer het in Heerlen uitstekend gedaan, stelt Verlaan vast. Ook volgens ons. Dus is het een misverstand om te denken - zoals Verlaan schrijft - ‘dat de eerste burgemeester van SP-huize misschien ook wel de laatste wordt’.

Burgemeestersposten staan immers open voor iedereen, ook voor SP’ers. En in onze partij bestaan geen formele belemmeringen, sinds burgemeesters niet meer van bovenaf door de regering worden benoemd maar feitelijk worden gekozen door een vertrouwenscommissie uit de gemeenteraad. Daarmee is er sprake van (beginnende) democratische legitimatie, hoewel die volgens ons nog een stuk beter kan, door de burgemeester ook formeel te laten kiezen door de gemeenteraad.

Burgemeester Roemer heeft ondertussen bewezen dat een SP’er als burgemeester prima kan. Hij blijft voor altijd de eerste burgemeester van SP-huize - maar hij zal vast niet de laatste zijn.

Verantwoordingsdag maakt verkeerde keuzes pijnlijk duidelijk

SP SP Nederland 20-05-2020 12:00

2019 was weer een jaar waarin de grote verschillen in onze samenleving duidelijk werden. Met de overheidsfinanciën en de grote bedrijven ging het goed, maar de koopkracht van gewone mensen bleef alweer flink achter op de beloften van het kabinet. Belangrijkste oorzaak: de prijzen stegen harder dan de inkomens, juist vanwege het kabinetsbeleid. Bovendien is de stijging van de koopkracht oneerlijk verdeeld: Opnieuw gaan degenen die al een laag inkomen hebben er het minst op vooruit. Ook gepensioneerden zien amper iets van de economische groei van vorig jaar.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya is niet te spreken over de keuzes van het kabinet: 'Terwijl het kabinet nog eens 14 miljard afloste op de al bijzonder lage staatsschuld, blijkt dat de schuld van Nederlandse huishoudens onveranderd een van de hoogste in Europa blijft. We kunnen dan wel met een beschuldigende vinger wijzen richting landen met een hoge staatsschuld, maar je kunt je afvragen hoe terecht dat is als wij Nederlanders met torenhoge schulden opzadelen. Het is immers een politieke keuze of je bijvoorbeeld jongeren opzadelt met een studieschuld, of dat je het onderwijs bekostigt via eerlijke belastingen, waar ook grote bedrijven en miljonairs hun eerlijke deel aan bijdragen.'

De Algemene Rekenkamer, die de overheidsuitgaven beoordeelt, ziet veel onvolkomenheden en onrechtmatigheden, in het bijzonder bij het overmaken van gemeenschapsgeld door het kabinet aan grote bedrijven als de NAM en KLM. Volgens de Rekenkamer heeft het kabinet onrechtmatig gehandeld met de aankoop van aandelen Air France-KLM. Volksvertegenwoordigers zijn niet op de juiste manier geïnformeerd. Alkaya: 'Het is veelzeggend dat de minister van Financiën advocatenkantoren zonder geheimhoudingsverklaring vooraf informeerde, maar bij het parlement zulke steken heeft laten vallen. Hier tekent zich een beeld af van een minister die terughoudend is bij zijn grondwettelijke plichten aan de volksvertegenwoordiging vanwege een gebrek aan vertrouwen, wat leidt tot onrechtmatig uitgeven van gemeenschapsgeld. Dit is ontoelaatbaar.'

De Rekenkamer zet ook vraagtekens bij de 90 miljoen die werden overgeboekt aan de NAM. De SP-fractie was van meet af aan tegen deze deal tussen het kabinet en Shell en Exxon. Nu blijkt deze deal mogelijk ook niet in de haak te zijn.

Het is sinds 2008 niet meer voorgekomen dat de onrechtmatigheden van de overheidsuitgaven boven de 1% uitkwamen. Dat klinkt als weinig, maar het gaat om miljarden. 'Dit kabinet lijkt veel te makkelijk geld over te maken aan grote bedrijven, in goede en slechte tijden, terwijl de mensen ongeacht de economische toestand altijd achterblijven. De Minister heeft veel uit te leggen in het verantwoordingsdebat volgende week', aldus Alkaya.

Laagste inkomens de dupe van klimaatbeleid

SP SP Nederland 01-11-2019 21:42

Vandaag bleek weer dat het klimaatbeleid van dit kabinet faalt. Het belangrijkste doel wordt niet gehaald en de laagste inkomens gaan er het hardste op achteruit. ‘Dit kabinet en ook voorgaande kabinetten, hebben te lang niets gedaan. Er is gepraat en gepraat met de grootste vervuilers, die ondertussen flink bleven uitstoten. Dit zelfbenoemde groenste kabinet is nu halverwege haar termijn en ze hebben nog niet eens een plan kunnen presenteren waarmee ze klimaatdoelen halen. Nu moet er nóg meer in nóg kortere tijd gedaan worden. En dat gaan de laagste inkomen het hardste voelen,’ zegt SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman.

De SP wil klimaatrechtvaardigheid. Wij willen een schone aarde doorgeven aan onze kinderen, maar we laten niet de gewone huishoudens een hogere energierekening en de lasten betalen. ‘Wij zullen met voorstellen en acties blijven komen om ervoor te zorgen dat klimaatbeleid rechtvaardig wordt. De veroorzakers van vervuiling moeten betalen,' zegt Beckerman.

Lasten voor gezinnen en andere huishoudens verder verlagen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-08-2019 12:42

Door Eppo Bruins op 15 augustus 2019 om 13:20

Lasten voor gezinnen en andere huishoudens verder verlagen

Goed om te zien dat het CPB voor volgend jaar stijging van de lonen en ook weer een stijging van de koopkracht verwacht. Gezinnen met kinderen gaan er gemiddeld het meest op vooruit.

Toch is er internationaal veel economische onzekerheid, daalt de dekkingsgraad van de pensioenfondsen en zien we dat voor jongeren en in de grote steden het wonen steeds duurder wordt. Bij een economische omslag zullen kwetsbare groepen, zoals zzp-ers en jongeren op flexcontracten, harder geraakt worden en daarom is het belangrijk verder te kijken dan de koopkrachtplaatjes 2020.

Het is belangrijk dat we de financiële ruimte die we nu hebben gebruiken om de lastendruk voor gezinnen en andere huishoudens verder te verlagen, en om te investeren in de toekomst van ons land. De ChristenUnie wil een duurzame groei die dienstbaar is aan mensen, aan de samenleving en aan de volgende generatie.

Een gemiddelde topman kreeg er vorig ...

SP SP Nederland 24-07-2019 13:19

Een gemiddelde topman kreeg er vorig jaar ruim € 130.000 bij. Werknemers moeten het doen met een paar procent, niet eens genoeg om de stijgende btw, huur en energierekening te betalen. Die ongelijkheid moet stoppen, volgens SP-Kamerlid Mahir Alkaya. Daarom zeggen wij: de winstbelasting voor multinationals moet niet omlaag, maar juist omhoog. De opbrengst moet naar de mensen👇

Winstbelasting voor multinationals moet niet omlaag, maar juist omhoog

SP SP Nederland 24-07-2019 12:51

Vorige week kopte de Volkskrant: 'De gematigde jaren zijn voorbij: topinkomens fors omhoog, vooral bij de multinationals.' De topmannen (het zijn voornamelijk mannen) van Nederlandse bedrijven genoten vorig jaar van gemiddeld maar liefst 7,2 procent stijging van hun inkomen, terwijl de lonen op de werkvloer met slechts 2,1 procent stegen. Uitgedrukt in centen in plaats van procenten wordt pas écht duidelijk hoe onrechtvaardig deze ontwikkeling is; 7,2 procent betekent voor een gemiddelde topman een toename van ruim € 130.000 in één jaar. Dat staat in schril contrast met het feit dat in hetzelfde jaar één op de drie huishoudens koopkracht inleverde, omdat hun loonstijging van enkele tientjes per maand niet eens de hogere lasten die het kabinet introduceert compenseerde. De ongelijkheid tussen de top en de rest van de samenleving nam dus verder toe in 2018, en dat moet stoppen.

Het geld klotst tegen de plinten bij multinationals. De winsten van beursgenoteerde bedrijven in Nederland zijn in vijf jaar verdubbeld tot 66 miljard in 2018. Daarvan werd 30 miljard euro aan dividend uitgekeerd aan aandeelhouders. Voor nog eens 16 miljard euro werden eigen aandelen ingekocht om de beurskoers op te krikken. Niet alleen de topmannen deden in 2018 dus goede zaken. Ook aandeelhouders, die veelal in het buitenland zitten, waren spekkoper van de Nederlandse economie. De mensen op de werkvloer die onze economie draaiend houden en überhaupt mogelijk maken dat er winst gemaakt wordt, zien vrijwel niets van terug van hun inzet. Dit zou ons niet moeten verbazen, als wij beseffen dat juist die topmannen en aandeelhouders aan de knoppen zitten. Zij zijn de ongekozen economische machthebbers van Nederland, en zij zorgen goed voor zichzelf.

Deze economische machthebbers zullen allereerst in hun eigen belang blijven handelen, zolang hun werknemers óf politieke machthebbers hen niet dwingen tot ander gedrag. Zo gaf Shell in een hoorzitting over belastingontwijking in de Tweede Kamer toe: 'Wij betalen inderdaad geen belasting in Nederland, maar de politiek maakt de wetten en wij voldoen daar gewoon aan.' Net als dat bedrijven niet vrijwillig meer belasting zullen betalen, zullen zij ook niet vrijwillig de lonen verhogen. Dat dit goed zou zijn voor de hele economie, doordat mensen meer te besteden krijgen, is niet hun probleem. De economische machthebbers zitten er immers vooral voor zichzelf, en elke cent die naar de werkvloer gaat, gaat niet naar henzelf.

Gelukkig begint de ergernis hierover in de samenleving een kookpunt te bereiken. De vakbond heeft al forse eisen op tafel gelegd en nu is de politiek aan zet. Er is alle reden om bij Prinsjesdag over twee maanden te beginnen met de winstbelasting voor multinationals niet verder te verlagen, wat de regeringscoalitie wil, maar juist te verhogen en de extra inkomsten in te zetten voor koopkrachtstijging voor mensen op de werkvloer. Onlangs werd in de Tweede Kamer de voorjaarsnota besproken en werd duidelijk dat de contractlonen ook dit jaar niet zo hard zullen stijgen als gedacht, maar met 2,7 procent. Premier Rutte heeft zelf aangegeven dat de lonen minstens zo hard moeten stijgen als die aan de top, 7,2 procent dus, anders zal de winstbelasting niet verlaagd worden. Twee weken geleden heeft het kabinet de kans om deze belofte in te lossen niet gepakt. Op Prinsjesdag zullen ze voor dezelfde keuze staan: mensen of multinationals.

Een nieuwe commissie voor hogere ...

SP SP Nederland 14-06-2019 10:19

Een nieuwe commissie voor hogere lonen voor politici? No way! Politici krijgen nu al te veel, zegt Ronald van Raak. Een Kamerlid krijgt maar liefst zo'n 6000 euro per maand! De SP heeft daarom een solidariteitsregeling. Onze Kamerleden nemen genoegen met een normaal inkomen van 2800 euro. Lees meer.👇 https://www.sp.nl/nieuws/2019/06/van-raak-externe-commissie-vergoedingen-politici-onwenselijk

Van Raak: Externe commissie vergoedingen politici onwenselijk

SP SP Nederland 14-06-2019 07:33

Het kabinet heeft een voorstel in voorbereiding waarbij er een externe commissie wordt ingesteld die moet adviseren over de salarissen van politici. Deze commissie is nodig volgens dit kabinet omdat politici terughoudend zouden zijn in beslissingen nemen over hun eigen beloning. De SP vindt zo'n commissie een slecht idee. Al eerder heeft de Commissie Dijkstal geadviseerd over de salarissen van politieke ambtsdragers en bestuurders. Die commissie stelde toen onder andere voor de ministerssalarissen met 50% te verhogen. SP-Kamerlid Ronald van Raak: ‘De salarissen voor politici zijn nu al te hoog, daar blijkt geen enkele terughoudendheid uit. Deze commissie wordt zo een schaamcommissie, zodat politici die een hoger salaris bepleiten zich daarachter kunnen verschuilen.’

De SP heeft al vaker voorstellen gedaan om de beloning voor politici te versoberen. Van Raak: ‘Wat voor gewone mensen goed genoeg is, zou ook genoeg moeten zijn voor politici. De SP heeft daarom een solidariteitsregeling. Tweede Kamerleden krijgen al maar liefst zo'n 6000 euro per maand. SP-Kamerleden staan een deel van dat exorbitante bedrag af en houden 2800 euro over als vergoeding voor hun inzet als volksvertegenwoordiger.’

Lees hier meer over onze solidariteitsregeling