Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

11 documenten

Een nieuwe commissie voor hogere ...

SP SP Nederland 14-06-2019 10:19

Een nieuwe commissie voor hogere lonen voor politici? No way! Politici krijgen nu al te veel, zegt Ronald van Raak. Een Kamerlid krijgt maar liefst zo'n 6000 euro per maand! De SP heeft daarom een solidariteitsregeling. Onze Kamerleden nemen genoegen met een normaal inkomen van 2800 euro. Lees meer.👇 https://www.sp.nl/nieuws/2019/06/van-raak-externe-commissie-vergoedingen-politici-onwenselijk

Van Raak: Externe commissie vergoedingen politici onwenselijk

SP SP Nederland 14-06-2019 07:33

Het kabinet heeft een voorstel in voorbereiding waarbij er een externe commissie wordt ingesteld die moet adviseren over de salarissen van politici. Deze commissie is nodig volgens dit kabinet omdat politici terughoudend zouden zijn in beslissingen nemen over hun eigen beloning. De SP vindt zo'n commissie een slecht idee. Al eerder heeft de Commissie Dijkstal geadviseerd over de salarissen van politieke ambtsdragers en bestuurders. Die commissie stelde toen onder andere voor de ministerssalarissen met 50% te verhogen. SP-Kamerlid Ronald van Raak: ‘De salarissen voor politici zijn nu al te hoog, daar blijkt geen enkele terughoudendheid uit. Deze commissie wordt zo een schaamcommissie, zodat politici die een hoger salaris bepleiten zich daarachter kunnen verschuilen.’

De SP heeft al vaker voorstellen gedaan om de beloning voor politici te versoberen. Van Raak: ‘Wat voor gewone mensen goed genoeg is, zou ook genoeg moeten zijn voor politici. De SP heeft daarom een solidariteitsregeling. Tweede Kamerleden krijgen al maar liefst zo'n 6000 euro per maand. SP-Kamerleden staan een deel van dat exorbitante bedrag af en houden 2800 euro over als vergoeding voor hun inzet als volksvertegenwoordiger.’

Lees hier meer over onze solidariteitsregeling

De afgelopen negen jaar hebben de ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 13-06-2019 13:08

De afgelopen negen jaar hebben de achtereenvolgende kabinetten Rutte de lasten voor hardwerkende Nederlanders ongekend verhoogd. Negen jaar van financieel wanbeleid. Terwijl de economie groeide bleef loonstijging uit en werd de belasting- en premiedruk alleen maar hoger. Forum voor Democratie wil de koopkracht voor alle werkenden en gepensioneerden drastisch omhoog en snel ook! https://fvd.nl/word-lid

📺 Vanmorgen was onze ...

CDA CDA Nederland 23-05-2019 12:14

📺 Vanmorgen was onze fractievoorzitter te gast bij #GoedemorgenNederland. ➡ Pieter Heerma: “We hebben als Kamerleden de rol in onze democratie om burgers te vertegenwoordigen. Dat moeten we doen met waarden, normen en fatsoen.”

Verantwoordingsdag: Rutte bedondert de boel

SP SP Nederland 15-05-2019 10:36

De staatsfinanciën staan er goed voor, en daarmee houdt het goede nieuws ook ongeveer op. Het kabinet beloofde bij aantreden dat het er zou zijn voor de "gewone Nederlander” en dat iedereen er op vooruit zou gaan. Vandaag zien wij, alle mooie woorden ten spijt, dat de koopkracht voor alle Nederlanders is tegengevallen in 2018. Een op de drie Nederlanders had zelfs minder te besteden, terwijl de economie hard groeide. Dit kabinet bewijst er vooral te zitten voor de mensen die het toch al goed hadden.

'Het is niet rechtvaardig dat zo veel huishoudens inleveren, terwijl het zo goed gaat met de economie.' Dat is de reactie van SP-Kamerlid Mahir Alkaya op de gepresenteerde cijfers op Verantwoordingsdag. 'Tegenover de blinkende cijfers van de Haagse ministeries en grote bedrijven staan flinke koopkrachtminnen bij modale inkomens en minima. Het kabinet moet nu echt andere keuzes maken, wil het zijn geloofwaardigheid kunnen herstellen.'

Ook de Algemene Rekenkamer is kritisch over het kabinetsbeleid van 2018. Veel beloofde investeringen zijn niet uitgegeven en Rutte 3 heeft niet de schade kunnen herstellen die de bezuinigingen van Rutte 2 hebben aangericht.

Alkaya zal tijdens het Verantwoordingsdebat het kabinet oproepen om de lonen te verhogen, de lasten voor huishoudens te verlagen en de torenhoge bedrijfswinsten niet alleen ten goede te laten komen van dikbetaalde bestuurders en rijke buitenlandse aandeelhouders. 'Hoe krijg je het voor elkaar om zo slecht te presteren te midden van economische groei?' vraagt Mahir Alkaya zich af. 'Vooralsnog zijn de kabinetten onder leiding van Mark Rutte veel bekwamer gebleken in afbreken, dan in opbouwen. Het is de hoogste tijd dat Rutte zijn mooie beloftes na komt.'

Als je werkt wil je zeker zijn van ...

PvdA PvdA Nederland 16-04-2019 17:42

Als je werkt wil je zeker zijn van een fatsoenlijk loon. Een loon waarvan je kan leven. Daarom komt Gijs van Dijk op de Dag van de Arbeid met een wetsvoorstel voor een hoger minimumuurloon. 💪 Met het hogere minimumloon en betere bescherming krijg je als werkende meer vaste grond onder de voeten, waarmee je vooruit kunt.

Nu het beter gaat met de economie en ...

PvdA PvdA Nederland 04-04-2019 09:54

Nu het beter gaat met de economie en de werkloosheid laag is wil je er zeker zijn dat de lonen stijgen. Dat gebeurt echter niet. Ons inkomen stijgt al tien jaar niet en blijft nu zelfs achter bij de inflatie. Tijd dat iedereen gaat merken dat het beter gaat. Ons voorstel 🎥👇

Iedereen zou erop vooruit gaan. Maar ...

PvdA PvdA Nederland 07-03-2019 17:30

Iedereen zou erop vooruit gaan. Maar dat is niet de keuze die gemaakt wordt. Het is tijd voor een eerlijker alternatief 💪🌹

We willen Nederland schoon doorgeven ...

VVD VVD Nederland 02-03-2019 09:06

We willen Nederland schoon doorgeven aan onze kinderen. Premier Mark Rutte: “Ik wil dat de bedrijven gaan meebetalen. Die moeten een eerlijk aandeel leveren.”

We hadden een kerstboodschap voor ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 20-12-2018 16:46

We hadden een kerstboodschap voor alle 150 Kamerleden. Iets om eens goed over na te denken in het reces. Kijk hoe dat afliep... 👇