Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

4 documenten

CDA vraagt aandacht voor financiële situatie Hamelhuys

CDA CDA Groningen 27-05-2020 09:50

Het Hamelhuys is een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. De stichting draait honderd procent op vrijwilligers en is voor haar financiën afhankelijk van giften, fondsen en een tijdelijke subsidie van 10.000 euro. Door de coronacrisis zijn helaas alle fondswervings evenementen afgelast. Helaas valt de stichting buiten alle financiële regelingen van de overheid en moeten de huur en vaste lasten doorbetaald worden. Het Hamelhuys heeft enige reserve, maar als de situatie lang aanhoudt zal dit unieke concept in zwaar weer komen. Raadslid Herman Pieter Ubbens: 'Stichting Hamelhuys is een prachtig vrijwilligersinitiatief dat in deze moeilijke tijden op steun van de gemeente moet kunnen rekenen. We hopen dat het college bereidt is de stichting te helpen, wanneer deze crisis nog lang aanhoudt en de financiëlesituatie onhoudbaar wordt.' Tenslotte bleek de huur van het pand aan de Johan de Wittstraat 15 verhoogd te worden door de Huismeesters. Het CDA vraagt aan het college om met de woningcorporatie in gesprek te gaan over deze verhoging en met een oplossing te komen.

CDA vraagt aandacht voor financiële situatie Hamelhuys

CDA CDA Groningen 27-05-2020 09:50

Het Hamelhuys is een inloophuis voor (ex-)kankerpatiënten en hun naasten. De stichting draait honderd procent op vrijwilligers en is voor haar financiën afhankelijk van giften, fondsen en een tijdelijke subsidie van 10.000 euro. Door de coronacrisis zijn helaas alle fondswervings evenementen afgelast. Helaas valt de stichting buiten alle financiële regelingen van de overheid en moeten de huur en vaste lasten doorbetaald worden. Het Hamelhuys heeft enige reserve, maar als de situatie lang aanhoudt zal dit unieke concept in zwaar weer komen. Raadslid Herman Pieter Ubbens: 'Stichting Hamelhuys is een prachtig vrijwilligersinitiatief dat in deze moeilijke tijden op steun van de gemeente moet kunnen rekenen. We hopen dat het college bereidt is de stichting te helpen, wanneer deze crisis nog lang aanhoudt en de financiëlesituatie onhoudbaar wordt.' Tenslotte bleek de huur van het pand aan de Johan de Wittstraat 15 verhoogd te worden door de Huismeesters. Het CDA vraagt aan het college om met de woningcorporatie in gesprek te gaan over deze verhoging en met een oplossing te komen.

In de Statenvergadering zegt onze ...

ChristenUnie ChristenUnie Groningen 29-05-2019 09:11

In de Statenvergadering zegt onze fractievoorzitter Fredric Geijtenbeek het volgende over het nieuwe coalitieakkoord: "Zes partijen die elkaar vinden is een prestatie, maar slechts een begin. Voor de uitdagingen als aardbevingen, een leefbare regio, werkgelegenheid en bereikbaarheid, maar ook voor kansen op het gebied van energie, natuur en economie is nóg meer verbinding nodig. Verbinding is voor de ChristenUnie geen vies woord." "Verbinding houdt niet op bij de zes partijen op dit akkoord. Het zijn uw Staten die de besluiten nemen, het zijn onze inwoners, bedrijven en instellingen die initiatief nemen, en de gemeenten en onze organisatie die daarbij betrokken zijn." "Laten we daarom vandaag met het eerste woord van dit akkoord beginnen. Laten we verbinden. Zonder Verbinden is er geen Versterken en geen Vernieuwen."

PERSBERICHT 24 maart ...

PvdA PvdA Groningen 25-03-2018 17:38

PERSBERICHT 24 maart 2018 PvdA klaar voor campagne Westerkwartier – Onder leiding van Rianne Vos uit Leek maakt PvdA Westerkwartier zich op voor de raadsverkiezingen van 21 november 2018. Dat hebben de leden besloten tijdens de ledenvergadering op 24 maart in Ezinge. Als eerste partij in het Westerkwartier is de PvdA daarmee klaar voor de campagne. De leden konden zich uitspreken over het concept-verkiezingsprogramma en de door een externe commissie voorbereide kandidatenlijst. De leden bekrachtigden het lijsttrekkerschap van Rianne Vos. De lijst bestaat uit 28 kandidaten, met een goede geografische spreiding over de vier samenstellende gemeenten en het Middag-Humsterland. De bovenste plaatsen worden verder ingenomen door Mark Veenstra (2), Sandra de Wit (3), Hans Koenders (4), Isolde den Haring (5) en Joachim Bekkering (6), Anne van der Laan (7), Henrica Bergsma (8) en André Hatzman (9). Hiermee is een goede verhouding tussen bewezen ervaring en jong talent bewerkstelligd, en een goede mix van kennis en vaardigheden binnen de toekomstige fractie. Het verkiezingsprogramma heeft als titel “We laten niemand los. Voor een sociaal, duurzaam en energiek Westerkwartier”. Het programma bevat voorstellen voor een solidaire en duurzame samenleving, voor betaalbaar wonen, voor behoud en ontwikkeling van ons prachtige landschap en voor een leefbaarheidsfonds om de voorzieningen in de dorpen op peil te houden en de dorpen ook na de herindelingen niet op afstand van het gemeentebestuur te plaatsen.