Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

10 documenten

Eindelijk een einde aan de oneerlijke 'spaarboete'

SGP SGP Nederland 06-09-2019 00:00

Vanmiddag maakte de regering bekend dat over spaargeld tot ongeveer 440.000 euro geen belasting meer hoeft worden afgedragen. Goed nieuws dus voor heel veel spaarders!

Daarnaast is het positief dat er in de toekomst alleen wordt geheven over werkelijk rendement. Nu wordt er nog geheven over fictief rendement. Dit is dus een flinke stap vooruit in het eerlijker en rechtvaardiger maken van de vermogenrendementsheffing.

SGP-Kamerlid Chris Stoffer: "De SGP heeft de afgelopen tijd steeds aangedrongen op het rechtvaardiger maken van de vermogenrendementsheffing. Ook een heffing op basis van werkelijk rendement was daarbij steeds onze inzet. Dat aan deze oproep nu gehoor wordt gegeven, is heel goed nieuws voor spaarders!"

Zoals het er nu naar uitziet, zal de regeling pas in 2022 ingaan. De SGP is van mening dat de nieuwe invulling van de vermogenrendementsheffing zo snel mogelijk ingevoerd moet worden. Stoffer: "Als de nieuwe regeling in 2022 ingaat, moeten spaarders de komende twee jaar alsnog betalen over rendement wat er niet is. Ik roep de regering dan ook op om te streven om dit uiterlijk in 2021 in te voeren. Spaarders hebben al veel te lang belasting betaald over rendement was er niet was. Enige haast bij de invoering hiervan is dus zeker op zijn plaats."

Mooi! Driekwart Nederlanders volgens ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 04-08-2019 10:01

Mooi! Driekwart Nederlanders volgens peiling Maurice de Hond vóór burkaverbod en vóór handhaving en + 2 zetels voor de PVV! https://www.geenstijl.nl/5148896/73-procent-van-nederland-is-voor-boerkaverbod/

Onafhankelijke mediator belangrijke stap

SGP SGP Nederland 18-07-2019 00:00

Een onafhankelijke mediator gaat bemiddelen inzake de ingediende klacht tussen een medewerker van de stichting VOE en het bestuur van de stichting. Het VOE-bestuur handelt daarmee in lijn met de wens van het partijbestuur om een onafhankelijke derde in te schakelen bij de afhandeling van de klacht. Het partijbestuur van de SGP zal nadrukkelijk toezien op een adequate en integere behandeling van de klacht en het uit de klacht voortvloeiende rapport van de vertrouwenspersoon. De afgelopen dagen was het partijbestuur in gesprek met de stichting VOE en de medewerker van de stichting om te komen tot een goede afhandeling van de klacht en het rapport met betrekking tot de klacht. Het partijbestuur hoop op een zorgvuldig proces dat leidt tot herstel van het vertrouwen en een toekomstbestendige oplossing.Het partijbestuur had in juni al opdracht gegeven om na te denken over een nieuwe organisatiestructuur voor alle internationale activiteiten die in SGP-verband plaatsvinden. Dit proces wordt nu versneld. Uiterlijk per 1 januari 2020 is er nieuwe stichting voor de internationale activiteiten van de SGP waarin ook de werkzaamheden van de stichting VOE zijn geïntegreerd. Alle SGP-geledingen die internationale activiteiten verrichten hebben meegedacht over de nieuwe organisatiestructuur en worden betrokken bij de nieuwe stichting. Het VOE-bestuur stemt in met deze procedure.De SGP waarborgt de rechtspositie van de betrokken medewerker, die een tijdelijk dienstverband heeft, zodat wordt voorkomen dat het indienen van een klacht arbeidsrechtelijke consequenties heeft. Betrokkene zal vanuit het partijbureau zijn werkzaamheden verrichten. Voor de nieuwe stichting wordt een werving gestart voor een nieuwe medewerker. Betrokkene kan naar deze functie solliciteren. Wanneer na een onafhankelijke benoemingsprocedure betrokkene niet voor de nieuwe functie in aanmerking komt, wordt hij betaald begeleid bij het vinden van een andere betrekking binnen of buiten de partij. Deze afspraken zijn tot stand gekomen in goed overleg met de werknemer, die zich kan vinden in het voorstel van het partijbestuur.De zomerperiode en de periode kort daarna worden gebruikt om in de partij de nodige gesprekken te voeren en relaties weer te normaliseren. Dit soort situaties moeten in de toekomst voorkomen worden. Partijvoorzitter Peter Zevenbergen: “Wij zijn geschrokken van de heftigheid van de reacties. Graag gaan we het gesprek aan hoe deze dynamiek heeft kunnen ontstaan. Op die manier willen we leren voor de toekomst.” De SGP heeft veiligheid en integriteit hoog in het vaandel en hecht hier veel waarde aan. “We stellen alles in het werk om deze standaard hoog te houden.” 

Witwassen bedreigt onze veiligheid. ...

CDA CDA Nederland 01-07-2019 07:10

Witwassen bedreigt onze veiligheid. Daarom komen minister Ferd Grapperhaus en minister Wopke Hoekstra vandaag met een plan: 💳 Het wordt verboden voor handelaren om meer dan 3.000 euro contant aan te nemen 💶 Ook moet het biljet van 500 euro verdwijnen. 👉Lees meer via

FVD: schrap de onrechtvaardige spaarders-taks!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD PvdA Nederland 26-06-2019 14:00

Gerrit Zalm (VVD) en Willem Vermeend (PvdA) hebben jaren geleden bepaald dat mensen die geld hadden verdiend, en daarover belasting hadden betaald, over het rendement dat ze op hun spaargeld maakten nog eens extra belasting moesten betalen. Omdat niet zo duidelijk is, wat rendement eigenlijk is (als uw aandelen in waarde stijgen maar u verkoopt ze niet, heeft u dan rendement behaald?), besloten ze dat de belastingdienst u zou aanslaan op basis van een fictief rendement. Een fictie, een verzinsel over wat u zou kunnen hebben verdiend.

Het was in een tijd dat de rente hoog was en het fictief rendement, dat u toch wel risicoloos zou moeten kunnen behalen, werd op 4 procent gesteld. De meeste mensen verdienden destijds alleen al aan rente meer, en het protest tegen deze dubbele belasting op geld waarover reeds belasting was betaald, bleef beperkt.

Totdat de rente daalde. Omdat de Europese Centrale Bank (ECB) de failliete Zuid-Europese landen (zoals Griekenland, Italië en Frankrijk) wilde redden, ging Draghi onbeperkt geld bijdrukken. De rente zou daardoor dalen, en deze landen konden dan hun torenhoge staatsschuld gemakkelijk blijven aflossen. Toen de rente onder de 4 procent kwam, begonnen Nederlanders die wat gespaard hadden voor hun oude dag te merken, dat ze belasting betaalden over geld dat ze niet hadden verdiend.

Binnen de VVD werd dit probleem aan de orde gesteld, maar die partij besloot dat de vermogensrendementsheffing moest blijven. Deze bracht immers miljarden per jaar in het laatje van de overheid. En ál te openlijk kritiek leveren impliceerde óók weer kritiek op de ECB, waarmee het pro-EU beleid van de VVD in het geding zou komen (en daarmee ook toekomstige EU-posities van ambitieuze VVD-ers).

Om de klagers toch wat tegemoet te komen heeft toenmalig staatssecretaris van financiën Eric Wiebes het fictief rendement nog wat fictiever gemaakt. De nieuwe fictie was dat kleine spaarders een lager fictief rendement zouden halen (beneden de 4 procent), maar dat grote spaarders (boven een miljoen) makkelijk 5,6 % rendement zouden halen. Immers, grote vermogens worden vaker in aandelen belegd en die geven een hoger rendement. Zonder extra risico, zo redeneerde Wiebes. (Dat dit is strijd is met alle theorieën en waarnemingen van de vakgroep Financiering en Belegging aan de Economische Faculteit was hem wellicht ontgaan.) 

Op basis van die fictie bleef de overheid vervolgens jaarlijks 3 miljard belasting over spaargeld incasseren. Ook al verdienden spaarders weinig tot niets meer.

FVD vond en vindt dit belachelijk. Wij zijn tegen een vermogensrendementsheffing. Mensen hoeven geen belasting te betalen over geld dat ze hebben gespaard uit inkomen waarover ze reeds belasting hebben betaald. Onlangs erkende de Hoge Raad de oneerlijkheid van deze praktijk. Maar die uitspraak gold enkel voor de jaren 2013 en 2014, en niet voor latere jaren, toen de rente nog verder is gedaald (het was de Bond voor Belastingbetalers die de uitspraak van de Hoge Raad wist te forceren. FVD steunt deze club en feliciteert hen met het behaalde succes). 

Wanneer de belastingheffing hoger is dan het behaalde rendement is er in feite sprake van confiscatie van vermogen. Dat is in strijd met de fundamenten van een vrije samenleving - zoals het ongestoord genot op eigendomsrecht. Daarom zal FVD blijven strijden tegen deze door VVD en PvdA bedachte vermogensrendementsheffing. Idealiter zien we volledige afschaffing voor ons; zoals we ook de erf- en schenkbelasting willen afschaffen en een hogere belastingvrije voet van uiteindelijk 20.000 euro voor elke werkende Nederlander zouden willen. Maar indien dit politiek niet haalbaar is zien we ook een compromis voor ons: gelijkstelling van het fictief rendement met de rekenrente zoals die ook geldt voor de pensioenen. Zo dwingen we de overheid om niet stiekem met twee maten te meten.

Lees ook het artikel dat FVD-senator Paul Frentrop over dit onderwerp publiceerde in de Elsevier: https://www.elsevierweekblad.nl/economie/article/2016/07/de-principes-van-de-vvd-jaarlijks-vermogen-afpakken-2846298W/ 

Gokken is spelen met vuur

SGP SGP Nederland 05-02-2019 00:00

Gokken is spélen met vuur. De voorgestelde modernisering van het gokbeleid is geschoeid op een volstrekt verouderde leest. Dat zegt SGP-senator Diederik van Dijk.

De gehele gedachte achter legalisering als mogelijkheid om illegaal aanbod terug te dringen, is - net zoals in de prostitutiebranche het geval blijkt te zijn - achterhaald en ongefundeerd. Deze voorstellen dienen slechts de belangen van de kansspelindustrie en vergroten de kans op gokverslaving. Lees hieronder Van Dijks volledige bijdrage aan het debat in de Eerste Kamer.

Spekulatiegeest"Over de omvang van de overheidstaak zijn boekenkasten volgeschreven. Het aanbieden van kansspelen, en daaraan ook nog eens geld verdienen, is in de ogen van de SGP in ieder geval geen taak voor de overheid. Het antirevolutionaire Kamerlid Groen van Prinsterer sprak in 1840: „Men stijve de schatkist niet door aanmoediging van een verderfelijke spekulatiegeest". Of in moderner Nederlands: ‘Geen cent in de schatkist door winst uit gokzucht.’

Dat de overheid haar belang in Holland Casino beëindigt, vinden wij dan ook positief. Die beëindiging is zelfs een uitvoering van het SGP-beginselprogram. Dat maken we ook niet elke dag mee. En de SGP bevindt zich nog niet eens in een gedoogpositie. Dat belooft nog wat te worden na 20 maart! Tot zover het instemmende deel van mijn speech, voorzitter. De rest is afwijzend, tot mijn spijt.

Gokken maakt meer kapot dan je lief is. We hebben het over vele duizenden mensen, en hun gezinnen daarachter, die stuk zijn gegaan door gokverslaving. Hebzucht, een overmatig, ongezond verlangen naar geld, wordt in de Bijbel de bron van alle kwaad genoemd. En juist hierop spelen casino’s in. Heel geraffineerd.

In een casino is alles uitgekiend in elkaar gezet om geld in grote bedragen afhandig te maken en er uiteraard zo weinig mogelijk voor terug te geven, behalve een kortstondig, leeg genot. Vanzelfsprekend zetten casino’s allerlei soorten marketingtrucs in die de gokker verleiden om zo veel mogelijk geld op het spel te zetten.

Maar ook bijvoorbeeld, heel plat, het aanbieden van goedkope alcoholische dranken, zodat je vermogen om wijze beslissingen te nemen kleiner wordt. Keiharde business.

De overheid moet gokzucht dan ook niet vrijgeven, maar indammen. Helaas is daarvan in de onderhavige wetsvoorstellen geen sprake. Formeel is de doelstelling van het gokbeleid nog altijd om gokverslaving tegen te gaan. Maar hoe kun je met droge ogen beweren dat het tegengaan van verslaving bereikt kan worden door een groter aanbod, dat ook nog eens met elkaar gaat concurreren? En dat er ook nog eens speelcasino’s moeten kunnen zijn in ieder deel van het land?

Het beteugelen van de speelzucht is een van de doelen van het bestaande kansspelbeleid. Consequentie van het nu voorgestelde, liberale beleid is dat we van commerciële bedrijven, die uiteraard winst willen maken, gaan eisen om hun klanten ervan af te houden om te gretig hun producten af te nemen. Ik durf mijn geld er wel op in te zetten dat dit een onmogelijke verwachting is.

Het kabinet verdedigt dit door te stellen dat zij er juist aan wil werken om illegaal gokken terug te dringen. Maar werkt juist het aanbod van legale kansspelen niet zeer drempelverlagend naar het tevens gebruik maken van illegaal aanbod? Is niet – net zoals in de prostitutiebranche het geval blijkt te zijn – de gehele gedachte achter legalisering als mogelijkheid om illegaal aanbod terug te dringen achterhaald en ongefundeerd? Deze gedachte heeft niets van doen met modernisering maar met achterhaald en oerconservatief denken.

De regering neemt de grootste vestiging van Holland Casino als maximum voor het speelaanbod per vestiging. Waarom heeft de regering een zo weinig ambitieuze doelstelling voor het maximum gekozen? Is het niet logischer om te komen tot een lager maximum, nu het aantal vestigingen wordt uitgebreid?

Kan de regering tevens aangeven hoeveel groei er in de legale casinomarkt dan mogelijk is ten opzichte van de bestaande markt als alle zestien vestigingen het maximum zouden halen?

Hoe wordt die grens precies bepaald? Wordt er alleen gekeken naar het aantal speeltafels en speelautomaten of ook naar de maximumomzet? Zou het niet logischer zijn om in te zetten op kleinere vestigingen om zo een begin te maken met de vooruitgang?

De kansspelautoriteit heeft als taak om toezicht te houden en te handhaven. Kan de minister beloven én hardmaken dat de capaciteit, ook qua fte, van deze autoriteit groot genoeg is?

Op afstand Gelet op het voorgaande zal het niet verrassen dat de SGP ook grote bezwaren heeft tegen het wetsvoorstel dat de kansspelen op afstand beoogt te reguleren. Dit voorstel dient vooral de belangen van de kansspelindustrie en niet het 'beteugelen van de speelzucht'.

De SGP is realistisch genoeg om te beseffen dat het nooit gaat lukken om elke vorm van kansspelen en gokzucht uit te bannen. Maar regulering door de overheid doet voorkomen alsof het spelen van zulke kansspelen gewenst en normaal is. Dit staat haaks op het voorkomen van gokverslaving.

Juist bij anonieme kansspelen op afstand is de verwachting reëel dat de toename van de vraag bij legalisering van het aanbod groot zal zijn. De wetenschap dat een bepaalde sector niet langer illegaal functioneert, opent voor een bredere doelgroep de mogelijkheid om deel te nemen. Ontkent de minister dit risico?

Over de concrete invulling nog een aantal vragen. Wat gebeurt er met aanbieders die nu illegaal aanbod aanbieden? Is het voldoende wanneer een bedrijf alleen een (nu nog illegale) vestiging op Malta heeft om gewoon in Nederland te kunnen functioneren? Ik mag toch hopen dat de illegale ervaring niet beloond wordt met een mooie vergunning. Hoe wordt voorkomen dat zij toch een vergunning in de wacht slepen?

Reclame De dubbelhartigheid van het voorgestelde gokbeleid vindt haar hoogtepunt in de regels die moeten gaan gelden voor reclame voor gokken. De reclame-activiteiten mogen niet erop gericht zijn om de deelname aan kansspelen te stimuleren. Dit is irritant simplistisch. Iedereen die reclame maakt, beoogt toch ten minste zijn aanbod zo aantrekkelijk voor te stellen dat dit leidt tot deelname. Ik ben nog nooit een verkoper tegengekomen die zijn waar niet aan wilde prijzen. Het is toch onmogelijk om reclame te maken zónder werfkracht?

Ziet de minister al een advertentie verschijnen: ‘Speel ook mee bij casino X! Mooie winkansen! Nu in het hele land!’ En dan in kleine lettertjes erachter: ‘Maar eigenlijk is het geld-uit-de-zak-klopperij. Doet u liever niet mee.’ Dit is toch dwaas?

Ook het aanbieden van gratis speeltegoed kan de SGP niet anders zien dan als een vorm van werving voor deelname. Op geen enkele wijze wordt hiermee aan gokpreventie gedaan.

Reclame voor roken is vrijwel verboden. Juist om verwoestende verslaving tegen te gaan. Bij drugs geldt een volledig reclameverbod voor hasj en wiet. Waarom moet er dan wel reclame voor gokken kunnen worden gemaakt? Waarom stelt het kabinet ook geen verbod voor op reclame voor gokken, waaronder online gokken? Zou dat geen logische gedachte zijn als we serieus speelzucht willen tegengaan?

Het kabinet geeft aan dat reclame voor gokken niet op jongvolwassenen gericht mag zijn. Is hiermee gegarandeerd dat reclameactiviteiten verboden zijn in de buurt van onderwijsinstellingen of andere plaatsen waar veel jongvolwassenen komen?

Bij roken wordt een waarschuwende bijsluiter gevoegd. Is de minister bereid om dit in ieder geval ook te vereisen voor reclame voor gokken? Bijvoorbeeld: ‘Zet uw gezin niet op het spel.’ Of: Gokken is spelen met vuur. Of: Gokken: hét recept voor maatschappelijk isolement.

Ik wacht de antwoorden van de minister met interesse af. Maar… wedden dat ik niet tevreden ben?

Nieuwe wet op kansspelen is geen gokje waard

PvdA PvdA Nederland 04-02-2019 15:25

Door André Postema op 4 februari 2019 Delen  

Maar behalve deze harde kans-statistiek is er ook nog sprake van een psychologische onevenwichtigheid. “Geld dat je wint kan wel opnieuw worden ingezet om te verliezen, maar geld dat is verloren niet om te winnen”, zo schreef Dostojevski al in De Speler (1868), een ontluisterende novelle die hij vanwege zijn eigen gokverslaving in een paar weken tijd schreef om zijn uitgever tevreden te houden.

Anders dan in de tijd van Dostojevski richt onze moderne verzorgingsstaat zich op het voorkomen van kansspelverslaving, het tegengaan van fraude en overige criminaliteit en het beschermen van consumenten. Tegelijkertijd hebben de verleidingen en technische mogelijkheden van het gokken de afgelopen jaren een hoge vlucht genomen. Het gevolg is een gokmarkt met een bruto speelresultaat – dat wil zeggen de inleg minus de uitgekeerde prijzen – van 2,5 miljard euro in Nederland. Het aantal risicospelers wordt ingeschat op 100.000, het aantal daadwerkelijk gokverslaafde probleemspelers op ruim 20.000. En naast een aantal betrouwbare aanbieders van loterijen, automatenhallen en speelcasino’s, is er sprake van een crimineel circuit dat met het illegaal aanbieden van kansspelen gemakkelijker en sneller geld verdient dan de drugshandel.

Het aantal risicospelers wordt ingeschat op 100.000, het aantal daadwerkelijk gokverslaafde probleemspelers op ruim 20.000

Dit illegale aanbod spitst zich met name toe op het gokken via internet. Nederland kent als één van de laatste Europese landen nog een verbod op online kansspelen. Dat heeft niet kunnen beletten dat het aantal deelnemers op jaarbasis razendsnel toeneemt, zowel onder volwassenen als onder jongeren. Via veelal buitenlandse websites kan online verbinding worden gemaakt met pokerrooms in Klazienaveen en roulettetafels in Monte Carlo. Spelers worden gelokt met gratis tegoeden en oncontroleerbare prijsbeloftes. Het Zweedse Bettson Poker (“sign-up bonus € 2.000”) prijst haar site aan door te vermelden dat er “veel zwakke spelers meedoen die van casino naar poker emigreren”.  Zij die te jong zijn voor de Toto (leeftijdsgrens 25) of het verbod op live betting in de wind slaan, stappen over naar Britse aanbieders van sportweddenschappen. Diezelfde sportweddenschappen perverteren via matchfixing de sport, waar tot in de vierde klasse KNVB het spelverloop wordt gemanipuleerd.

Bij de jongeren doet zich ook nog eens het probleem voor dat games en kansspelen steeds meer met elkaar verweven raken. Op websites waar gegamed wordt, wordt reclame gemaakt voor kansspelen en andersom. Binnen games duiken gokelementen op en typische casinospelen als roulette kunnen als spelletje worden gespeeld. Er wordt gewerkt met loot boxes, virtuele schatkistjes gevuld met bijvoorbeeld wapens of voetbalspelers die een zekere waarde in het spel hebben en in het economisch verkeer op geld waardeerbaar zijn (en daarmee onder de Wet op de kansspelen vallen). Uit onderzoek blijkt dat één op de twee gamende jongeren online de overstap van gamen naar gokken maakt. Daarbij helpt het uiteraard niet dat online zoekmachines als Google en sociale platforms als Facebook bewust hun medewerking aan dit aanbod verlenen.

Uit onderzoek blijkt dat één op de twee gamende jongeren online de overstap van gamen naar gokken maakt

Ondertussen geeft de Kansspelautoriteit (KSA) aan noch over de capaciteit, noch over het instrumentarium te beschikken om de stortvloed van het illegale online aanbod te kunnen bestrijden. We moeten constateren dat het Nederlandse beleid technologisch en maatschappelijk achterhaald is. Handhaving van de integrale verbodsbepaling op de online kansspelen is geen verdedigbare optie, hoe groot de weerstand tegen deze activiteiten bij deze en gene ook zal zijn.

Aanstaande dinsdag behandelt de Eerste Kamer een nieuwe wet op de kansspelen die een passend antwoord moet bieden op de hierboven beschreven ontwikkelingen. Hierin maakt de verbodsbepaling op online kansspelen plaats voor een vergunningstelsel. Met deze legalisering wordt kanalisering van spelers naar een gecontroleerd aanbod voorzien, waarvoor heldere spelregels gelden en er wordt ingezet op een betere signalering en begeleiding van probleemspelers. Voor het bestrijden van het resterende illegale aanbod wordt de KSA zowel in termen van capaciteit als instrumentarium beter toegerust.

Het succes van deze nieuwe wetgeving zal in sterke mate afhangen van het vermogen om een aantrekkelijk en betrouwbaar spelaanbod in het vergunde segment te creëren. Daarbij past het uitgangspunt van de in 2011 door de Tweede Kamer aangenomen motie Bouwmeester (PvdA), dat illegale aanbieders van kansspelen niet in aanmerking kunnen komen voor een vergunning om kansspelen via internet aan te bieden. In praktische zin ligt het voor de hand een afkoelingsperiode te hanteren, waarin dergelijke partijen kunnen aantonen respectvol om te gaan met de Nederlandse wet en zich aldus van het illegaal aanbieden van online kansspelen onthouden. Ik denk daarbij aan een periode van drie jaar. Daarnaast zal er sprake moeten zijn van een materiële vestiging in Nederland, zodat deze aanbieders fysiek en rechtstreeks aanspreekbaar zijn voor de KSA, klanten en de verslavingszorg.

Dit laatste is reeds sinds jaar en dag het geval voor de staatsdeelneming Holland Casino, één van de pijlers van het Nederlandse kansspelbeleid die de afgelopen 40 jaar wél zeer succesvol is gebleken in het leveren van een aantrekkelijk en veilig spelaanbod – in dit geval landgebonden casinospelen in 14 vestigingen. De overheid heeft invulling gegeven aan de verbondenheid met de onderneming, teneinde een verantwoorde, betrouwbare en controleerbare organisatie van de speelcasino’s in Nederland te realiseren en de risico’s van onmatige deelname voor spelers te minimaliseren. En zo is het ook precies gegaan. Hoe men ook over kansspelen mag denken, Holland Casino kwijt zich – ook in internationaal opzicht – voorbeeldig van haar wettelijke taak. De constatering dat het aantal illegale casino’s op de vingers van één hand te tellen zijn, onderstreept dit.

Hoe men ook over kansspelen mag denken, Holland Casino kwijt zich – ook in internationaal opzicht – voorbeeldig van haar wettelijke taak.

Niettemin wil de regering van de staatsdeelneming af, omdat het aanbieden van kansspelen geen overheidstaak zou zijn. Dat is echter tekort door de bocht. De kernafweging is veeleer hoe de publieke belangen die met kansspelen gemoeid zijn het beste kunnen worden gediend. Gegeven de staat van dienst van Holland Casino zullen private aanbieders het hierin niet snel overtreffen. Daar komt nog eens bij dat voor Holland Casino naar verwachting een hoge prijs zal worden neergelegd, die de nieuwe toetreders snel willen terugverdienen. Deze druk op omzetgroei en rendement staat op gespannen voet met de huidige situatie en zal zeker gevoeld worden bij de medewerkers.

Gezien de opgave om voor de online kansspelen tot een compleet nieuwe marktordening te komen én de uitstekende prestaties van Holland Casino voor het landgebonden spelaanbod, neemt de regering onnodig veel risico met haar voornemen om alles in één keer op de schop te willen nemen. Zij heeft de staatsdeelnemingen Holland Casino – en overigens ook de Nederlandse Loterij – hard nodig om op een gecontroleerde manier tot modernisering van de kansspelmarkt te komen. Hopelijk pikt minister Dekker dit signaal op, wanneer hij dinsdag zijn voorstellen in de Senaat verdedigt. De nieuwe wet op de kansspelen is geen gokje waard.

Eerste Kamerlid

Waarom laat Rutte na jaren van ...

PVV PVV Nederland 02-02-2019 08:00

Waarom laat Rutte na jaren van lastenverzwaring en bezuinigingen de gewone man en vrouw, die hard werkt, niet meeprofiteren van de economische groei? Is het misschien omdat er te weinig geld is? Nee, want er is geld genoeg. Als we kijken naar de begroting, dan zien we dat er ieder jaar opnieuw miljarden over de balk worden gesmeten, waar niemand op zit te wachten. Dan zien we ook dat er zelfs een overschot is van meer dan 8 miljard euro. Een overschot van 8 miljard euro aan belastinggeld! Geld dat niet van meneer Rutte is. Dat geld is opgebracht door die hardwerkende Nederlanders, die dat geld verdienen, die dat geld terug willen zien, die dat nu meteen terug willen zien. #StemZeWeg #StemPVV

FVD-leider Thierry Baudet was ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 18-01-2019 15:27

FVD-leider Thierry Baudet was vandaag in Berlijn op de Grüne Woche waar ook de Nederlandse landbouwsector - die jaarlijks voor meer dan €90 miljard exporteert - erg goed vertegenwoordigd was. FVD gaat zich inzetten in Den Haag om de agrarische sector te helpen. https://fvd.nl

Tien jaar na de financiele crisis ...

PvdA PvdA Nederland 19-12-2018 16:12

Tien jaar na de financiele crisis wil het kabinet weer de verkeerde kant op. De kernvraag blijft: gaan aandeelhouders bloeden als het misgaat of draait de belastingbetaler er weer voor op? Daarover zat Henk Nijboer bij Pauw 👇