Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

9 documenten

Meer betaalbare huizen voor starters

D66 D66 Nederland 15-09-2020 13:57

Met de Nationale Woonagenda zorgen we er de komende jaren voor dat het aanbod van (betaalbare) woningen toeneemt. Het doel is om 75.000 nieuwbouwwoningen per jaar te bouwen, met name in de gemeenten waar de tekorten het grootst zijn. In 2019 werd dit aantal zelfs overtroffen en werden er maar liefst 81.000 nieuwe woningen gebouwd, het grootste aantal per jaar sinds 2009. Dat is in totaal meer woningen dan in heel Arnhem staan!

Meer is toch nog steeds nodig. Met 290 miljoen euro extra wil D66-minister Kajsa Ollongren door heel Nederland 51.000 extra huizen bouwen. Dat zijn evenveel huizen als in heel Delft staan.

Roelof Bisschop stelt kritische vragen over EU-hulpfonds

SGP SGP Nederland 05-05-2020 00:00

De EU spreekt over een hulpfonds van €1.000.000.000.000,00 en Roelof Bisschop zou daar geen vragen over mogen stellen!? Bekijk hier het fragment uit het nota-overleg. Gehouden op 4 mei 2020.

Steun voor debat over gigantische woningnood!

PVV PVV Nederland 23-01-2020 21:03

‘‘Meerderheid wil snel debat mét premier over gigantische woningnood! Mooi! Eindelijk! Snel betaalbare woningen bouwen bouwen en nog eens bouwen!’’

Spoedwet stikstof aanvaard

SGP SGP Nederland 05-12-2019 00:00

De SGP stemde vandaag voor de spoedwet stikstof. Die wet moet wat de SGP betreft ruimer, maar als die was verworpen zaten de bouwers nog veel langer ‘op slot’. In dat geval waren we weer teruggevallen op de grenzen die de rechter had getrokken, met als gevolg dat de impasse zou hebben voortgeduurd. Daar is niemand mee geholpen, en al helemaal niet de bedrijven die al tijden gedwongen hun werkzaamheden hebben moeten stilleggen.

Bij de afweging woog mee dat drie SGP-amendementen zijn aangenomen. Die gingen over het bijstellen van Natura 2000-doelen, voorwaarden voor het veevoerspoor en het schrappen van de verplichte toevoeging aan het veevoer van enzymen en ander spul.

 

Lees hieronder de stemverklaring van SGP-kamerlid Bisschop.

 “De voorliggende spoedwet is niet ons plan. Er is meer nodig om echt uit het juridische moeras te komen. En er niet verder in te zakken: denk aan onze kritiek op het afpakken van bestaande rechten bij saldering. Tegelijkertijd schreeuwen aannemers om een eerste stap, zodat weer genoeg woningen gebouwd kunnen worden. De spoedwet biedt daar een paar haakjes voor. Wordt de wet niet aanvaardt, dan blijven aannemers en bouwvakkers helemaal vastzitten aan het vonnis van de rechter. Dat moeten we niet willen. Nu enkele belangrijke amendementen zijn aangenomen, zoals (de bijstelling van Natura 2000 doelen), de voorwaarden en de zware voorhang voor het veevoerspoor en het schrappen van de verplichte toevoeging van enzymen en ander spul, geven we de wet het voordeel van de twijfel en zullen we nu voor de wet stemmen. Beter één aannemer aan het werk dan tien bouwvakkers thuis.”

Wilders presenteert noodwet stikstof

PVV PVV Partij voor de Vrijheid CDA Nederland 10-11-2019 09:45

Den Haag - Het was hard werken de voorbije dagen, maar hij is er: een noodwet om de stikstofproblematiek het hoofd te bieden. De PVV komt er mee en wil zo een half jaar rust creëren op het dossier dat Nederland nu al maanden in zijn greep houdt.

„Het hele land wordt gek gemaakt met gekkigheid rond stikstof en PFAS-problemen, waartegen het kabinet nu overhaast allerlei maatregelen wil invoeren”, zegt Wilders. „Met deze wet kunnen boeren boeren en bouwers bouwen, zonder dat de maximumsnelheid hoeft te worden verlaagd of andere pijnlijke maatregelen hoeven te worden genomen. En zo hoeft de premier niet nog meer verkiezingsbeloftes te breken.”

Wilders wil met de wet woningbouw, infrastructuur en de meeste landbouw tot projecten van ’dringend openbaar belang’ laten verklaren. Met de ’tijdelijke noodwet stikstof’ moeten de strenge stikstofregels voor deze projecten niet gelden. Tijdens het half jaar dat de noodwet van kracht is, kan het kabinet in relatieve rust naar een definitieve oplossing zoeken.

Erin is ook geregeld dat boerenbedrijven die daarvoor eerder een vergunning hebben gekregen ongebruikte bouwcapaciteit mogen overdragen aan andere bedrijven. Ook vergunningsaanvragen die nog niet zijn afgerond en door de problematiek stil liggen moeten met de noodwet van de PVV worden vlotgetrokken. Bouwprojecten voor megastallen komen overigens niet onder de noodwet te vallen.

Vuile grond

De PVV-leider voorziet ook een tijdelijke oplossing voor de PFAS-problemen, die het verplaatsen van vervuilde grond momenteel tegenhoudt. Hierdoor kan bouwgrond en specie voor projecten niet afgevoerd worden en dat belet de bouw. Als het aan de PVV ligt, wordt per regio een plek aangegeven waar deze grond naartoe mag worden verplaatst zodat de bouw kan doorwerken. Vervolgens kan de komende maanden naar een oplossing gezocht worden voor deze grond.

De PVV werd lang weggehoond toen ze opperde om met noodwetgeving te komen om de problemen rond stikstof en PFAS het hoofd te bieden. Maar CDA-fractieleider Pieter Heerma zei onlangs ook dat het kabinet voor december een oplossing moest vinden, anders zou hij ook voor noodwetgeving zijn. Wilders rekent dan ook op steun van het CDA.

Hard ingrijpen

Het kabinet zegt begin komende week met nieuwe maatregelen te komen rond stikstof, maar die beloven hard in te grijpen in de maximumsnelheid zonder dat aan is getoond dat daardoor de stikstofneerslag binnen de normen gaat vallen.

Wilders wijst erop dat het echt om een noodwet gaat, die vanzelf na een half jaar vervalt. De wet is volgens de PVV-voorman daarom levensvatbaar.

De PVV sprak de afgelopen week uitvoerig met het Bureau Wetgeving van de Tweede Kamer. Daarin werd de partij duidelijk dat het belangrijk is dat de wet een afgebakend tijdelijk karakter heeft, omdat de rechter er anders zonder meer een streep door zal zetten.

Lees het artikel op de website van de Telegraaf.

Wooncrisis: GroenLinks steekt stokje voor speculatie met bouwgrond | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-10-2019 00:00

Gemeenten krijgen meer mogelijkheden om handel met bouwgrond tegen te gaan. Daardoor kan bouwgrond sneller worden ingezet voor broodnodige woningbouw. GroenLinks Kamerlid Paul Smeulders zorgde hiervoor via een wetswijziging, die brede steun kreeg in de Tweede Kamer.

“De wooncrisis is enorm. Speculanten zien stijgende grondprijzen als interessante investering, en bouwen niet. Intussen zijn gemeenten naarstig op zoek naar plekken om (sociale) huizen te bouwen. Dat moet veranderen"

zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

De wetswijziging maakt het makkelijker voor gemeenten om grond te onteigenen. Op die manier kan de gemeente sneller ingrijpen als bouwgrond ongebruikt is en daar zelf een nieuwe projectontwikkelaar voor zoeken.

“Daarbij gaat het gemeenten niet om het belemmeren van goedwillende ontwikkelaars of eigenaren, maar juist om free-riders en speculanten”, zegt Smeulders.

Hierdoor komt de regie voor woningbouw bij de overheid in plaats van bij de markt.

Smeulders: “Iedereen heeft het recht op een passende woning. Marktwerking is hiervoor niet de oplossing. Het is belangrijk dat het rijk weer verantwoordelijkheid neemt voor volkshuisvesting.”

Voorheen was onteigening van grond al mogelijk, maar het kabinet wilde deze mogelijkheid beperken.

Smeulders: “Er werd zo de gemeente een instrument uit handen geslagen om woningbouw te versnellen en op te treden tegen eigenaren die handelen tegen het maatschappelijk belang.”

De wetsaanpassing van GroenLinks steekt hier een stokje voor. Het is onderdeel van de Aanvullingswet Grondeigendom en valt onder de door het kabinet gewenste Omgevingswet, waar GroenLinks vanaf het begin uiterst kritisch op is. Hoewel de staatsecretaris het voorstel van GroenLinks heeft ontraden, stemde de Tweede Kamer toch met een meerderheid voor de wijziging.

1000 miljard uitgeven om de ...

PVV PVV Nederland 13-03-2019 05:12

1000 miljard uitgeven om de temperatuur 0.0007 graden te laten dalen...... Waanzin! #StemZeWeg #StemPVV

De PVV vindt dat de overheid moet ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 25-02-2019 10:15

De PVV vindt dat de overheid moet zorgen voor meer vrije en betaalbare kavels voor mensen om hun eigen huis te kunnen bouwen. Hier is erg veel vraag naar en maakt ons land op termijn weer iets mooier! Helaas is nu het bouwen van je eigen huis, vooral in de Randstad, onbetaalbaar geworden. Het zou goed zijn als veel meer mensen, juist ook met een middeninkomen een eigen huis kunnen bouwen, een droom van velen. Ook als we kijken naar de huidige eentonigheid van nieuwbouwwijken valt er veel te winnen. Het bouwen van grote series dezelfde huizen moet worden ontmoedigd. Niet iedereen kan of wil zijn eigen unieke woning bouwen. Maar laten we dan zorgen voor wat minder saaie eenheidsworst. Projectontwikkelaars en Gemeenten kunnen best kleinere series woningen bouwen zonder dat de prijs van de woningen hoeft te stijgen. Een straat met veel verschillende gevels is toch veel leuker dan 80 precies dezelfde woningen naast elkaar?

Overheid, neem regie over de woningmarkt

PvdA PvdA Nederland 02-02-2019 09:11

Door Henk Nijboer op 2 februari 2019 Delen  

Terwijl het woningtekort oploopt, bereiken woningprijzen recordhoogtes. Een gemiddelde woning kost nu 3 ton, voor nieuwbouw steeg de prijs vorig jaar met 14 procent naar 361 duizend euro. Voor modale inkomens is dit al lang niet meer op te brengen, laat staan voor starters. En het einde is nog niet in zicht. Ook voor huurders is de situatie allerbelabberdst. Wachtlijsten van meer dan tien jaar zijn eerder regel dan uitzondering en huren rijzen de pan uit. Het is geen uitzondering meer dat starters 40 tot 50 procent (!) van hun inkomen aan woonlasten kwijt zijn. Dat is onhoudbaar.

Een gemiddelde woning kost nu 3 ton, voor nieuwbouw steeg de prijs vorig jaar met 14 procent naar 361 duizend euro.

Wat zijn de oorzaken? Allereerst het tekort aan woningen. Dat is nu ongeveer 150 duizend en loopt naar schatting op tot ruim 200 duizend in 2020. Er moet dus meer worden gebouwd. Maar in plaats van woningbouw te stimuleren, laat dit kabinet de belastingen voor woningcorporaties oplopen  met een miljard euro. De bouw van betaalbare huurwoningen ligt hierdoor op de helft van het niveau van voor de crisis. Zo wordt de woningnood groter.

Maar in plaats van woningbouw te stimuleren, laat dit kabinet de belastingen voor woningcorporaties oplopen met een miljard euro.

Ook de markt schiet tekort. Normaal neemt het aanbod toe als de prijzen stijgen. Niet op de Nederlandse huizenmarkt. Terwijl je nu bijna drie keer zoveel moet betalen voor een huis als in de jaren negentig, is het aanbod gedaald. Tot de jaren negentig was het nog normaal dat er meer dan 100.000 woningen per jaar werden gebouwd, inmiddels schommelt dat aantal rond de 60.000. In Rotterdam, waar de prijzen nu het snelst stijgen, kwamen er tussen eind 2014 en eind 2017 welgeteld vier (!) woningen bij. Het aanbod in Nederland reageert – op Zwitserland na – het slechtste op de prijs van alle OESO-landen.

Hoe is dit mogelijk? Het grote probleem is dat het Rijk sinds de jaren negentig de regie uit handen heeft gegeven. De woningbouw werd aan de markt gelaten, maar de markt heeft belang bij woningtekorten. Schaarste drijft de prijzen en de winsten op. Omdat een hogere verkooprijs leidt tot meer opbrengst hebben bouwpartijen bij stijgende prijzen zelfs belang bij uitstel en vertraging. Immers: hoe langer de bouw duurt, hoe hoger de opbrengst die ze kunnen verdelen.

De woningbouw werd aan de markt gelaten, maar de markt heeft belang bij woningtekorten.

Met een beroep op ‘zelfrealisatie’ – wie de grond heeft, mag bouwen – kunnen marktpartijen de bouw eindeloos uitstellen. Gemeenten hebben geen instrument om in te grijpen. De keuze voor hen is tussen brakke grond in de stad of afkopen. Dit maakt bouwen duur en gaat ten koste van het aantal te bouwen woningen en investeringen in de kwaliteit van een nieuwe woonwijk. 

Maar het wordt nog gekker: speculanten hebben recht op ‘planschade’ als zij door wijziging van plannen van de gemeenten schade ondervinden. Neemt de waarde van de grond door wijziging van de plannen van de gemeente toe, dan zijn alle baten voor de speculant. Met andere woorden: Het verlies kan bij de gemeente worden geclaimd, maar de winst houdt men zelf. Private rijkdom, publieke armoede.

Het verlies kan bij de gemeente worden geclaimd, maar de winst houdt men zelf. Private rijkdom, publieke armoede.

Speculanten grijpen dus hun kans. Steeds meer bouwrijpe grond wordt opgekocht. Niet om betaalbare woningen op te bouwen, maar om te speculeren op verdere grondprijsstijgingen. Bouwbedrijf VolkerWessels heeft samen met vastgoedbelegger AmVest tweehonderdduizend vierkante meter grond aan het IJ in Amsterdam-Noord gekocht. Op ruim 150 andere locaties in Nederland is landbouwgrond door speculanten versnipperd. Met maar één doel: winst maken door een wijziging van het bestemmingsplan.

Het huidige systeem waarbij privaat grondeigendom via planschade en het zelfrealisatiebeginsel zorgt dat de winst voor de speculant is en het verlies voor de gemeenschap moet op de schop. Bouwrechten moeten daarom worden gekoppeld aan ‘bouwplichten’. De provincies Overijssel en Gelderland pleitten daar al voor.

Bouwrechten moeten daarom worden gekoppeld aan ‘bouwplichten’.

Gemeenten leggen grondeigenaren zo’n bouwplicht op. Daarin wordt opgenomen hoeveel woningen er moeten worden gebouwd, wat de vereiste kwaliteit en het eindtijdstip van de oplevering is en hoe de buurt wordt betrokken. Grondeigenaren die niet overgaan tot bouw in de hoop van verdere prijsstijgingen kunnen hun grond verliezen. Onteigening dus. Verder moeten planbaten die het gevolg zijn van een bestemmingsplanwijziging door overheden worden afgeroomd.  

Grondeigenaren die niet overgaan tot bouw in de hoop van verdere prijsstijgingen kunnen hun grond verliezen.

Alleen als de overheid weer de regie neemt en volkshuisvestingsbeleid voert, krijgt iedereen weer een dak boven het hoofd. Wonen is een grondrecht, dat laat je niet aan de markt.

Opiniestuk verschenen in Trouw, door Henk Nijboer en Matthijs van Neerbos

 

Tweede Kamerlid