Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

18 documenten

Kabinet wil alleenstaanden uitsluiten van betaalbare huurwoning

PvdA PvdA D66 Nederland 26-09-2019 09:56

Door Henk Nijboer op 26 september 2019 Delen  

We moeten dit plan van de regering tegenhouden! Steun ons hierin en laat je e-mailadres achter.

Mogen we je op de hoogte houden van deze actie?

Ja     Nee

De bittere realiteit is dat beleggers en speculanten dankbaar gebruik maken van de woningnood, en torenhoge huren rekenen. Als huurder kan je immers geen kant op. Het is dan ook onbegrijpelijk dat minister Ollongren (D66) het juist nog moeilijker wil maken voor mensen om een betaalbare woning te vinden. Als het aan de regering ligt, gaat de maximale inkomensgrens voor alleenstaanden voor een sociale huurwoning nog verder omlaag, naar 35.000 euro.

Emma wil graag op zichzelf wonen, maar door de plannen van de minister kan ze die wens wel op haar buik schrijven.

Wat dat betekent, laat het verhaal van Emma zien. Ze is net begonnen op een prachtige basisschool in Amsterdam Zuid-Oost en is hartstikke trots op haar werk. Nu woont ze noodgedwongen samen met haar zus, en betaalt maar liefst 1600 euro huur in de maand om nog een beetje in de buurt van haar werk te kunnen wonen. Die huur gaat bovendien elk jaar met 75 euro omhoog. Ze wil graag op zichzelf wonen, maar door de plannen van de minister kan ze die wens wel op haar buik schrijven.

Onze leraren, politieagenten en verpleegkundigen worden de stad uit gejaagd.

De minister maakt het gat tussen wal en schip nog groter. Het is voor mensen zoals Emma onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Onze leraren, politieagenten en verpleegkundigen worden de stad uit gejaagd. De prijzen van koopwoningen zijn gestegen tot gemiddeld 300 duizend euro. Onbetaalbaar met een gewoon inkomen. Wie straks te veel verdient voor een sociale huurwoning, moet huren in de onbetaalbare vrije sector. De prijs voor een huurwoning in Eindhoven steeg vorig jaar met 12,1 ‎procent, in Rotterdam met 14,3 procent. Singles en jongeren onder de 35 zijn vaak tot de helft van hun inkomen kwijt aan woonlasten. Juist de groep die het lastig heeft, wordt hierdoor getroffen.

Dit onzalige plan moet van tafel. De inkomensgrenzen moeten juist omhoog, zodat ook heel normale inkomens weer in de stad kunnen wonen, in de buurt van hun werk. Als we dan ook meer sociale huurwoningen bouwen, kan je weer zeker zijn van een fijne en betaalbare woning.

Tweede Kamerlid

Beetje positief maar ook erg diep treurig

SP SP VVD D66 CDA PvdA Nederland 25-09-2019 08:00

Hoera, ze zijn er een beetje achter gekomen, de ‘marktwerking’ in de sociale huursector heeft geleid tot een nieuwe woningnood en onbetaalbare huren. Er komt voor de sociale huursector een miljard euro (over tien jaar, dus maar 100 miljoen per jaar!) beschikbaar voor vermindering op de verhuurdersbelasting als woningcorporaties woningen bouwen met een huurprijs onder de laagste aftoppingsgrens in de huurtoeslag (607,46 euro in 2019). De verhuurderheffing gaat overigens gewoon door. Voor 2023 is de verwachte opbrengst, bijna twee miljard euro. Ofwel: huurders blijven over een periode van 10 jaar circa 20 miljard meebetalen aan belasting op sociale huurwoningen en ‘krijgen’ er 1 terug. Een wel heel treurig klein super dun sigaartje uit eigen doos.

Even terug in de tijd. Zo’n 25 jaar gelden, onder het eerste kabinet Kok (PvdA, VVD en D66), werd de sociale huursector ‘verzelfstandigt’. Dit breekpunt in de geschiedenis van de sociale volkshuisvesting begon onder kabinet Lubbers met de Nota Volkshuisvesting in de Jaren Negentig, ook wel genoemd ‘operatie-Heerma’(vader van de huidige CDA-fractievoorzitter).

De naoorlogse woningnood zou opgelost zijn, was de redenering. De overheid was niet meer nodig. Gemeentelijke woningbedrijven werden overgedaan aan woningcorporaties. Artikel 22,  van de grondwet ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’ kon wel met een stevige korrel zout genomen worden. Als kersvers Kamerlid heb ik dat toen (1996) in en buiten de Kamer fel bestreden en waarschuwde dat woningcorporaties zo gedwongen werden om als commerciële woningbedrijven te gaan opereren. Dat de woningzoekenden en huurders de dupe zouden zijn. En zo is het treurig genoeg ook gegaan. Topsalarissen voor directeuren (gelukkig niet allemaal), miljarden verliezen door beleggen in obligaties, investeringen in verliesgevende projecten die niets met volkshuisvesting te maken hadden, massale sloop en verkoop van sociale huurwoningen en alsmaar stijgende huurprijzen.

Het enige positieve is dat de woningnood en de onbetaalbaarheid van huren erkend worden en de overheid weer een klein beetje zijn financiële verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting lijkt te nemen.

In 2013 werd de verhuurderheffing over de WOZ-waarde van sociale huurwoningen ingevoerd (particuliere verhuurders gaan vrijuit!). Een belasting dus op de ‘marktwaarde’ op huurwoningen van corporaties die alleen tot uitdrukking komt wanneer ze verkocht zouden worden. Maar dan zijn het geen sociale huurwoningen meer. Het is dus feitelijk een ordinaire belasting op huren. Sociale huurwoningen hebben geen ‘marktwaarde’, maar alleen een gebruikswaarde als huisvesting. Zo was onze sociale huursector tot voor 25 jaar geleden opgebouwd, met financiële steun van de overheid.

Het Sociaal en Cultureel Planbureau zegt over de huidige situatie (gegevens over 2018); ‘Ongeveer een derde van de Nederlandse huishoudens woont in een corporatiewoning. Dit aantal nam het afgelopen decennium af, doordat de woningcorporaties meer woningen verkochten of sloopten dan er bijgebouwd werd. Terwijl het aantal corporatiewoningen afnam, nam het relatieve aantal huurders met een laag inkomen toe’. Toch geen misselijke constatering van het planbureau. Voor de verzelfstandiging woonden meer dan 50% in een huurwoning met in verhouding nog betaalbare huren.

Het enige positieve is dat de woningnood en de onbetaalbaarheid van huren een beetje erkent worden en dat de overheid weer een heel klein beetje zijn financiële verantwoordelijkheid voor de volkshuisvesting lijkt te nemen. Lilian Marijnissen zei terecht dat alleen bouwen niet genoeg is om de wooncrisis te beteugelen. Woningzoekenden hebben niets aan gesubsidieerde huizen die niemand kan betalen. Ze wil de huren voor vijf jaar bevriezen en vindt dat de prijs voor nieuw gebouwde woningen verplicht betaalbaar moet zijn. Er zal nog veel strijd nodig zijn willen we de Volkshuisvesting weer sociaal kunnen noemen. Doe eens normaal en sociaal zou ik zeggen, stop de sloper en verhuurdersheffing en bouw betaalbare huurwoningen. De overheid moet zijn grondwettelijke plicht  weer oppakken; ‘Bevordering van voldoende woongelegenheid is voorwerp van zorg der overheid’. En dus ook de financiële zorg en betaalbaarheid!

Het is tijd voor rechtvaardigheid! Ben je nog geen vriend voor rechtvaardigheid? Sluit je dan nu aan!

Beboet huisjesmelkers die te hoge huren vragen

PvdA PvdA CDA Nederland 23-09-2019 12:05

Door Henk Nijboer op 23 september 2019 Delen  

Wie recent een huis heeft gezocht weet hoe moeilijk het is iets te vinden dat je kunt betalen. Daarom is het zeker nu belangrijk dat huurders goed beschermd worden tegen te hoge huren.

Het is zeker nu belangrijk dat huurders goed beschermd worden tegen te hoge huren.

Toch maken huisjesmelkers schaamteloos misbruik van de afhankelijkheid van huurders. Verhuurders vragen stelselmatig te hoge huren. Onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) van afgelopen zomer toonde aan dat de maximale huurprijs in zeventig procent (!) van de gevallen werd overschreden. Als huurder ben je dan allang blij dat je een woning kan vinden, dat je een kamer hebt. In je wanhopige zoektocht ben je al gauw bereid een beetje meer te betalen dan je aanvankelijk van plan was. Huurders die daarna erachter komen dat ze belazerd worden, durven niet te klagen. Wat als je je woning kwijtraakt, of wordt weggepest? De enkeling die zo moedig is naar de Huurcommissie te stappen, krijgt alleen maar de te hoge huur terug. De verhuurders worden niet beboet. En als je verhuisd bent, proberen ze het gewoon opnieuw. Zolang er geen boetes kunnen worden opgelegd, zullen huisjesmelkers misbruik blijven maken van de afhankelijke positie van huurders.

Toch maken huisjesmelkers schaamteloos misbruik van de afhankelijkheid van huurders, het is onaanvaardbaar dat deze illegale praktijken onbestraft blijven.

Het is onaanvaardbaar dat deze illegale praktijken onbestraft blijven. Daarom is het een goede zaak dat de Tweede Kamer vorige week heeft ingestemd met een voorstel van PvdA en CDA om huisjesmelkers boetes op te gaan leggen. Daarmee kunnen gemeenten optreden in de strijd tegen louche verhuurders, en zorgen voor eerlijke en betaalbare huren.

Tweede Kamerlid

Gemengde wijken

PvdA PvdA Nederland 06-09-2019 16:44

Door Henk Nijboer op 6 september 2019 Delen  

Nederland kent een traditie van diverse wijken. Het is één van de krachten van ons prachtige land. Je wilt zeker zijn van een fijne en betaalbare woning, in een prettige wijk waar het plezierig wonen is. Banlieus komen hier (nog) niet voor. Steden zijn, zeker internationaal bezien, redelijk gemengd.  Rijkenenclaves, ‘Gated communities’ zoals in de Verenigde Staten, bestaan hier nog niet. Dat is een groot goed, maar dat gaat niet vanzelf.

Je wilt zeker zijn van een fijne en betaalbare woning, in een prettige wijk waar het plezierig wonen is.

Ik zie graag een land waarin buren elkaar kennen en waar rijk en arm, hoog- en laagopgeleid, oorspronkelijke Nederlander en Nederlander met een migratie-achtergrond met elkaar wonen. Waar buren elkaar een handje helpen met de boodschappen, waar men een oogje in het zeil houdt als de buren op vakantie zijn en waar men samen let op de vriendelijke oudere buurvrouw.

Ik maak me namelijk zorgen. Over de kwaliteit van woningen, de voorzieningen en de veiligheid die in kwetsbare buurten steeds verder achterop raken. De verschillen worden groter, tussen huurders en kopers en tussen mensen in de regio en mensen in de Randstad. Aan de ene kant zien we mensen die elk jaar de huurstijging met angst en beven tegemoet zien. Kunnen zij de huur volgend jaar nog betalen? Aan de andere kant zien we beleggers die tientallen woningen opkopen, opknappen en splitsen en vervolgens voor exorbitante prijzen verhuren.

Aan de ene kant zien we mensen die elk jaar de huurstijging met angst en beven tegemoet zien.

Aan de andere kant zien we beleggers die tientallen woningen opkopen, opknappen en splitsen en vervolgens voor exorbitante prijzen verhuren.

Ook wijken groeien steeds verder uit elkaar, verschillen nemen toe. Bij ongewijzigd beleid zullen beleggers een steeds groter deel van onze binnensteden kunnen opkopen, zal de segregatie toenemen en dreigen ook in Nederlandse steden banlieues te ontstaan. Het hoeft niet zover te komen. Dat vraagt wel om andere keuzes.

Daarom presenteerde ik vanmiddag in de Groningse wijk Selwerd met de Groningse wethouder Roeland van der Schaaf een initiatiefnota met dertien voorstellen voor meer diverse, krachtige wijken. Ik wil graag woningcorporaties helpen meer betaalbare woningen te bouwen, voor grotere groepen mensen , en meer te doen voor fijne en leefbare wijken. Ook de politieagent, onderwijzer en verpleegkundige moet een betaalbare woning kunnen huren in de stad waar zij werken. Tegelijkertijd wil ik huurders beschermen en starters helpen. Daarvoor wil ik de huurstijgingen beperken, en starters een voorsprong geven met een belasting van nul procent. Beleggers moeten dan juist meer belasting betalen. Met betere bescherming voor huurders en een grotere rol voor corporaties kunnen we weer werken aan die krachtige wijken waarop we trots kunnen zijn.

 

Lees hier de initiatiefnota.

Tweede Kamerlid

Voor steeds meer mensen is het ...

PvdA PvdA Nederland 04-09-2019 07:55

Voor steeds meer mensen is het moeilijk om iedere maand weer de huur op de hoesten Terwijl wonen een recht is. Iedereen moet zeker kunnen zijn van een betaalbare woning. 🏠 Eens? Teken dan onze petitie! 👉bit.ly/woneniseenrecht

Een goed en betaalbaar huis moet ...

SP SP Nederland 29-08-2019 08:57

Een goed en betaalbaar huis moet weer een recht worden, niet een privilege. Die oproep doen Lilian Marijnissen en Sandra Beckerman vandaag in Trouw⤵ Wenen laat zien dat het kan, als huurders rechten en zeggenschap krijgen over hun huis en hun buurt.🏠

Het is tijd voor een woonoffensief

SP SP Nederland 29-08-2019 06:55

Nederland zit in een wooncrisis. Een kleine greep uit de krantenkoppen van deze week. 'Aantal daklozen in Nederland is sinds 2009 verdubbeld.' 'Huizen te duur voor starters.' 'Sociale woningbouw krijgt geen lucht meer.' Het kabinet doet het voorkomen alsof deze wooncrisis een natuurramp is. Niets is minder waar. Het is hoog tijd voor een woonoffensief.

In 2017 klopte minister Blok zich trots op de borst ‘ik ben de eerste VVD'er die een heel ministerie heeft doen verdwijnen’. Het afschaffen van het ministerie van wonen (VROM) is het sluitstuk op decennia van afbraak. Wonen moest zoveel mogelijk aan de markt worden gelaten. De sociale huursector werd bewust afgebroken. De woningen -altijd bestemd voor mensen met en laag en gemiddeld inkomen- zijn nu alleen nog voor mensen met de laagste inkomens. Doordat inmiddels drie maanden huur per jaar aan de staatskas moeten worden betaald zitten corporaties knel. De wachtlijsten zijn gemiddeld 9 jaar. Steeds meer mensen worden de vrije huur- en koopmarkt op gedwongen. Deze markt werkt vooral in het voordeel van beleggers en pandjesbazen. Koopwoningen zijn voor velen niet meer te krijgen, de huren in de vrije sector zijn torenhoog, de rechten van huurders beperkt. Na al deze politieke keuzes is de reactie van staatssecretaris Blokhuis die deze week zegt zich ‘rot geschrokken’ te zijn ronduit gratuit.

De wooncrisis is geen natuurramp maar het gevolg van politieke keuzes. Andere politieke keuzes zorgen voor een andere uitkomst. Zoals in Wenen. Die stad bouwde het afgelopen jaar 10.018 nieuwe sociale huurwoningen. Tegelijk werd ook 151.6 miljoen geïnvesteerd in het verbeteren en energiezuinig maken van bestaande huurwoningen. Omdat de stad razendsnel groeit is de stad een woonoffensief gestart. Zo wordt de nieuwe wijk Seestadt gebouwd. Er staat onder andere een door toparchitecten gebouwd, prijswinnend en zeer duurzaam en groen nieuw appartementencomplex. De appartementen zijn te huur voor circa €450 per maand. Dit is geen uitzondering maar regel. Wenen heeft -net als Nederland- een lange traditie van trotse volkshuisvesting. Waar Nederland stopte ging Wenen door. Ruim 60% van alle inwoners van Wenen woont in een sociale huurwoning. De stad is de grootste huisbaas van Europa. Met een inkomen tot netto €66.610 per jaar voor een tweepersoonshuishouden mag je een sociale huurwoning huren, lage inkomens krijgen huurtoeslag. Wenen heeft hierdoor geen getto’s. De leefbaarheid is zeer belangrijk en daarom bouwen ze niet alleen huizen maar ook voorzieningen. Veel groen, zorg, kinderopvang, goedkoop OV, collectieve sport en speelvoorzieningen zijn de standaard en zelfs zwembaden op daken of inpandige sauna’s komen voor.

Het rotsvaste geloof in de markt van opeenvolgende kabinetten leidde naar een ravijn. Onze grondwet is volkomen duidelijk: de overheid moet zorgen voor voldoende woongelegenheid. Deze wooncrisis kan niet opgelost worden met pleisters of door door te gaan op de ingezette weg. Niet de markt maar de mensen moeten centraal staan. Wat Wenen kan, dat kunnen wij toch ook? Wij stellen voor om een woonoffensief te starten. Maak een miljardenfonds en een nationaal bouwplan om de bouw en het verbeteren van betaalbare en duurzame huur- en koopwoningen aan te jagen. Schaf de verhuurderheffing af en zet deze miljarden in voor het woonfonds. Het kabinet moet regie nemen en de beste architecten uitdagen weer te bouwen aan trotse volkshuisvesting. De markt moet worden teruggedrongen allereerst door beleggers en pandjesbazen fors extra te belasten om koopstarters weer een kans te geven. Huurders moeten meer rechten en zeggenschap krijgen over hun huis en buurt. Een goed en betaalbaar huis weer als recht, niet als privilege.

Lilian Marijnissen, fractievoorzitter SP Tweede Kamer

Sandra Beckerman, SP Tweede Kamerlid

Overal in het land komen huurders ...

SP SP Nederland 01-08-2019 09:08

Overal in het land komen huurders samen met de SP op voor rechtvaardigheid. In Zutphen zadelde de woningbouw buurtbewoners op met een mislukte renovatie en hogere huren. Benieuwd wat dat met mensen doet? Hart van Nederland ging langs bij de in actie gekomen huurders.👇 Kom ook in actie voor rechtvaardigheid en steun onze strijd. Word nu lid: http://sp.nl/ledenactie2019

De belegger verdubbelde ineens hun ...

PvdA PvdA Nederland 02-07-2019 11:11

De belegger verdubbelde ineens hun huur, terwijl ze al sinds de jaren ‘90 op het Java-eiland in Amsterdam wonen. Tijd voor ‘Berlijnse maatregelen’, vindt Henk Nijboer Lees hier het hele verhaal 👇.

Grijp in bij bizarre huurstijgingen

PvdA PvdA Nederland 02-07-2019 09:48

Door Henk Nijboer op 2 juli 2019 Delen  

Mensen die al jaren in hun buurt wonen, worden geconfronteerd met prijsstijgingen van tientallen procenten. In Berlijn grijpt de overheid in. Met prijsstijgingen van wel 70 procent besloot het linkse stadsbestuur onlangs om radicaal in te grijpen: alle huren worden voor vijf jaar bevroren. Dat goede voorbeeld verdient navolging!

Toen de afspraken met de gemeente afliepen, besloot de belegger die hun huizen had gebouwd de huren sterk te verhogen

De PvdA is al langer voor Berlijnse maatregelen om de huurwaanzin in Nederland te stoppen. Daarover sprak ik vorige week met de huurders van het Java-Eiland in Amsterdam. Ze zijn er in de jaren ‘90 komen wonen, zijn gehecht geraakt aan hun thuis, en hebben een sociaal netwerk en vriendschappen opgebouwd in de buurt. Toen de afspraken met de gemeente afliepen, besloot de belegger die hun huizen had gebouwd de huren sterk te verhogen, zelfs te verdubbelen. Onbetaalbaar, uiteraard. De belegger biedt maar een oplossing: “dan moet u maar verhuizen.” Terecht zijn de huurders woedend.

De overheid moet streng durven ingrijpen in de vrije sector.

Zeker nu er woningnood is, moeten huurders beschermd worden. Wonen is namelijk een grondrecht. De overheid moet daarom streng durven ingrijpen in de vrije sector. Daarvoor heb ik al twee voorstellen voor wetswijziging (via amendementen) ingediend. Ten eerste mogen wat de PvdA-betreft de huren met maximaal 3 procent stijgen bovenop de inflatie. Ook in de vrije sector. Dit beschermt huurders, zodat zij niet door enorme prijsstijgingen uit hun huis worden gejaagd. En ten tweede willen we huurders die al geconfronteerd werden met hoge stijgingen naar Berlijns voorbeeld beschermen. De huren worden bevroren, als die met 30 procent of meer zijn gestegen in de vijf jaar ervoor.

We kunnen volkshuisvesting niet overlaten aan de markt.

Iedereen wil zeker kunnen zijn van een fijne en betaalbare woning. De absurde huurstijgingen in het hele land laten zien dat we volkshuisvesting niet kunnen overlaten aan de markt en de beleggers. Een huis is namelijk geen stapel stenen, maar een thuis.

Tweede Kamerlid