Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

28 documenten

GroenLinks: haal marktwerking uit de huursector | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-02-2020 00:00

Zorg dat huren weer betaalbaar worden. Dat woningcorporaties weer meer kunnen bouwen. En voorkom dat beleggers nieuwbouwwoningen opkopen. Dat betoogde Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks deze week in het hoofdlijnendebat over de wooncrisis.

“Op dit moment is er een enorm tekort aan woningen. De prijzen voor koopwoningen rijzen de pan uit, de huren stijgen steeds verder en er zijn niet genoeg sociale huurwoningen. Er is nu actie nodig”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders van GroenLinks.

Volgens GroenLinks is er zelfs sprake van een woonkloof. “Er is een woonkloof tussen mensen die net op tijd een huis gekocht of gehuurd hebben en tussen mensen die dit niet meer kunnen.”

Maak huren weer betaalbaar Smeulders neemt het op voor de huurders in de particuliere sector en constateert dat die mensen 42% van hun inkomen kwijt zijn aan woonkosten. Dat kunnen wij als land niet accepteren, vindt Smeulders. “Ook als je meer huizen bouwt, blijven de bestaande huizen te duur. De oplossing voor de wooncrisis nu, is zorgen dat huurprijzen weer betaalbaar worden voor mensen.

Daarnaast hekelt hij de opkoop van nieuwbouwhuizen door beleggers, die deze huizen vervolgens ofwel tegen hoge prijzen verhuren, of met winstmarge doorverkopen. “Nieuwe woningen zijn vaak niet meer voor mensen die er daadwerkelijk gaan wonen, maar voor speculanten. Ook wordt het tegenwoordig normaal gevonden om geld te verdienen over de rug van normale huurders. GroenLinks wil dit tegen gaan.”

Dit zijn de voorstellen van GroenLinks:

1.       Regels stellen voor maximale huurprijzen

2.       Extra huizen laten bouwen door woningcorporaties

3.       Bellegers verbieden om nieuwbouwwoningen door te verkopen

Wereldvreemde Woonminister verergert Wooncrisis

SP SP Nederland 08-02-2020 09:08

Al jaren stijgen de huren hard. Al jaren grijpt het kabinet niet in. Naar aanleiding van het verhuren van kamers van 8m2 voor maar liefst €700 stelde de SP opnieuw kamervragen. De antwoorden van het kabinet tonen wederom de wereldvreemde houding. De minister zegt niet in te willen grijpen want ze verwacht van verhuurders dat ze “niet maximaal willen profiteren van de grote schaarste in steden met een gespannen woningmarkt”.

Sandra Beckerman: “Iedereen die op zoek is naar een vrije sector huurwoning -met name om de steden- weet dat veel verhuurders wel maximaal willen profiteren van de schaarste. Als het kabinet niet ingrijpt wordt een betaalbaar huis voor steeds meer mensen een luxe terwijl het volgens onze grondwet een recht is.”

Ook uit andere antwoorden van de minister blijkt dat ze de problemen die velen ondervinden totaal onderschatten. Zo stelt de minister ook “ (Ik) Reken erop dat verhuurders fatsoenlijk omgaan met hun huurders en een redelijke huurprijs vragen”

Beckerman: “We moeten nu ingrijpen en de huren betaalbaar maken. Dinsdag komt daarom ons voorstel in stemming om een noodknop in te voeren waarmee gemeentes verhuurders kunnen dwingen hun huren te bevriezen of verlagen”

Ook wil de SP dat foute verhuurders hoge boetes opgelegd kunnen krijgen en dat huurders in de vrije sector meer rechten krijgen en ze naar de huurcommissie kunnen als de huur te hoog is of de verhuurder zich onfatsoenlijk gedraagt.

Den Haag, doe als Berlijn

SP SP Nederland 05-02-2020 15:19

'Onze leraren, brandweermensen en verpleegsters moeten ook goed en betaalbaar kunnen wonen.' Bel een willekeurige politicus ’s nachts wakker en hij of zij kan dit zinnetje opdreunen, maar de realiteit is totaal anders. De afgelopen jaren is er door de opeenvolgende Nederlandse regeringen nauwelijks iets gedaan om te zorgen dat er voldoende betaalbare woningen zijn. De neoliberale meerderheid in de Tweede Kamer liet wonen aan de markt over. Het resultaat is een diepe wooncrisis. Berlijn doet dat anders. Daar zijn de huren voor de komende vijf jaar bevroren en wordt de markt teruggedrongen. Wij vinden dat ook Nederland de woonwaanzin aan moet pakken.

Deze week bleek dat de huren in de vrije sector het afgelopen jaar met 4,8% zijn gestegen. Een week eerder bleek de prijs voor koopwoningen met 8% te zijn gestegen. In december bleek dat er de afgelopen vijf jaar 100.000 sociale huurwoningen zijn verdwenen. De waanzin is compleet. Met een laag en gemiddeld inkomen is kopen vrijwel onmogelijk. De wachtlijsten voor de sociale huur zijn lang en de huren in de vrije sector zijn torenhoog.

De regering doet bar weinig om de crisis aan te pakken. Zo werd in het regeerakkoord slechts één hele maatregel aangekondigd om de stijgende vrije sector huren te beteugelen. De zogenaamde ‘noodknop middenhuur’ waarbij de aanvangshuur op plekken met woningnood kan worden beperkt. Drie jaar later is de maatregel nog steeds niet ingevoerd. De in het regeerakkoord beloofde aantallen te bouwen woningen zijn ook bij lange na niet gehaald.

Het kabinet Rutte schijnt niets van de laatste financiële crisis te hebben geleerd en geeft (internationale) beleggingsfondsen opnieuw volop de ruimte om in Nederland flink ontroerend goed op te kopen, waardoor de prijzen de pan uit rijzen. Tegelijkertijd brengt het de sociale huursector steeds verder in het nauw door steeds hogere belastingen op te leggen. Steeds meer mensen met een laag en gemiddeld inkomen komen hierdoor gigantisch in de knel.

Ook in de Duitse hoofdstad stegen de huren de afgelopen jaren hard. De gemiddelde huurprijs is in 10 jaar tijd bijna verdubbeld. Veel Berlijners vreesden dat ze hun huur niet meer zouden kunnen betalen en gingen daarom vorig jaar massaal de straat om tegen de Mietenwahnsinn, de huurwaanzin, te demonstreren. Het protest richtte zich in het bijzonder tegen het grootkapitaal dat de afgelopen jaren vele, vooral kleinere huurwoningen in Berlijn heeft opgekocht en vervolgens op prijsstijgingen heeft gespeculeerd.

Het Berlijnse stadsbestuur heeft inmiddels besloten een Mietendeckel, een huurdeksel, in te gaan voeren en daarmee de huren van 1,5 miljoen woningen de komende vijf jaar te gaan bevriezen. Ook heeft de stad al ruim 10.000 woningen teruggekocht van particuliere eigenaren. Bovendien loopt er een campagne om per referendum beursgenoteerde woningfondsen te gaan onteigenen, met als doel meer zekerheid en zeggenschap voor de huurders te krijgen.

Waar Den Haag de markt om zich heen laat grijpen, grijpt Berlijn hard in op de markt. Het is hoog tijd dat ook in Nederland de waanzin op de woningmarkt een halt wordt toegeroepen. Begin met het beperken van de huren, stop de verkoop van woningen aan (buitenlandse) beleggingsfondsen en schaf de verhuurderheffing af, zodat er snel betaalbare woningen kunnen worden gebouwd. Verder moeten huisjesmelkers, en andere profiteurs, hard worden aangepakt en desnoods onteigend.

Kortom, huisvesting moet in ons land niet meer gaan worden beschouwd als een handelswaar, maar bovenal als een grondrecht. Berlijn laat zien hoe dit kan.

Sandra Beckerman, Tweede Kamerlid

Jochem Visser, woont sinds 2007 in Berlijn en is lid van het hoofdbestuur van Die Linke

Dit opiniestuk verscheen ook op joop.nl.

Geef woningcorporaties meer ruimte voor betere wijken en buurten

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 05-02-2020 09:40

Door Carla Dik-Faber op 5 februari 2020 om 10:36

Geef woningcorporaties meer ruimte voor betere wijken en buurten

Stel je een portiek voor met drie voordeuren in de Utrechtse wijk Overvecht. Achter de één woont een oudere vrouw met dementie. Daarboven woont een alleenstaande moeder die ziet hoe haar zoon van vijftien met foute vrienden omgaat. En achter de derde deur is net een Eritrese statushouder komen wonen. Alle drie hebben ze behoefte aan iemand die naar ze omziet. Een sterke schouder om op te leunen. Maar wie is er nog over om dat te doen?

De ChristenUnie staat voor een samenleving met aandacht. Die aandacht is in veel wijken in onze steden uit het zicht geraakt. Woningcorporatiekoepel Aedes bracht deze week treffend in beeld dat juist in de armste buurten, de huishoudens met de sterke schouders wegtrekken. En wie achterblijft ziet zijn buurt met de dag onveiliger worden. De rek is eruit, het incasseringsvermogen is op, de draagkracht per portiek is volkomen zoek.

Dat vraagt om bezinning. De ChristenUnie wil de verbinding in deze wijken terugbrengen. Daarvoor is de woningcorporatie de logische en soms ook enige bondgenoot van de overheid. In wijken waar zij soms tot wel 90% van de woningen bezitten, kunnen en moeten we niet om hen heen. Geef woningcorporaties de ruimte om deze wijken weer leefbaar te maken en het tij te keren.

Allereerst moeten onnodige regels verdwijnen. De markttoets - een manier voor gemeenten om te toetsen of bepaalde volkshuisvestingstaken niet beter door commerciële marktpartijen kunnen worden uitgevoerd - zet woningcorporaties op achterstand. Het maakt het voor woningcorporaties onnodig gecompliceerd om betaalbare woningen voor middeninkomens te bouwen. Ik wil dat zij voor deze gezinnen, met iets meer incasseringsvermogen, in kwetsbare wijken mogen gaan bouwen. Zo komen er broodnodige sterke schouders in de wijk terecht.

Het bouwen van woningen is echter niet goedkoop. Daarom moeten we onnodige kostenposten voor woningcorporaties schrappen. Dit kabinet kort al meer dan één miljard op de verhuurderheffing. Dat is een eerste stap die moet leiden naar volledige afschaffing van belasting op onze volkshuisvesting.

Als derde wil de ChristenUnie ook echt de draagkracht in het portiek verbeteren. Dat betekent dat wanneer een woning vrijkomt, niet automatisch de meest kwetsbare daarin wordt geplaatst. Soms kan het verstandiger zijn om iemand met minder levensbagage daar te laten wonen. Iemand die veel aandacht heeft om te te geven, in plaats van vooral aandacht nodig te hebben.

Dit brengt ons bij de vierde en laatste maatregel, voor de mensen die deze wijken, buurten en portieken het hoognodige zetje in de rug kunnen bieden. Dat zijn de leraren, verplegers en agenten die nu geen woning kunnen krijgen. Daarom zullen ook woningen met een maandhuur van bijvoorbeeld negenhonderd euro als sociale huurwoning moeten gaan gelden. Dat geeft ruimte om middeninkomens toe te laten en hen te laten wonen op de plekken waar ze nu zo worden gemist.

Een samenleving met aandacht begint met aandacht voor de mensen om je heen. De politiek kan die niet geven. Wat wel kan is mensen de ruimte geven om samen te leven en elkaar te kúnnen helpen. Zodat de oudere met dementie iemand heeft die een oogje in het zeil houdt, de bijstandsmoeder iemand heeft om haar hart te luchten en de statushouder iemand die ’s ochtends goedemorgen zegt.

Gaat jouw huur ook door het dak?

PvdA PvdA Nederland 29-01-2020 05:56

Door Henk Nijboer op 29 januari 2020 Delen  

Want zeker in de private sector schoten de huren afgelopen jaar omhoog. Gemiddeld 5%, dat is twee keer de gemiddelde loonstijging.

Dat komt bovenop de honderden euro’s die mensen de afgelopen jaren al voor de kiezen hebben gekregen. Door de woningnood vragen beleggers steeds hogere huren, en zijn veel huurders een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan huur.

Dat moet anders.

Dat moet anders. Je woning is niet zomaar een stapel stenen die je inruilt als de huur te hoog wordt. Je bent in de buurt van je werk gaan wonen, of ziet er je kinderen opgroeien.

Je bent gehecht aan de buurt of afhankelijk van zorg van vrienden of familie dichtbij. Dan wil je zeker zijn dat je volgend jaar de huur nog kunt betalen.

Steeds meer mensen maken zich zorgen.

Steeds meer mensen maken zich zorgen. Hun salarisverhoging verdwijnt rechtstreeks in de zakken van pandjesbazen en huisjesmelkers.

Zij maken maximaal misbruik van de kwetsbare positie van huurders. Door de woningnood kan je immers geen kant op.

Voor veel mensen is het nog maar de vraag of ze volgend jaar de huur nog kunnen betalen.

Steeds meer mensen zijn de helft van hun inkomen kwijt aan huur. Voor veel mensen is het nog maar de vraag of ze volgend jaar de huur nog kunnen betalen.

We moeten de markt aan banden leggen. Huurders moeten beter beschermd worden. Niet winst, maar het recht om te wonen dient voorop te staan.

Daarom dien ik de initiatiefwet huurplafond in.

Daarom dien ik de initiatiefwet huurplafond in. Die maximaliseert de huurstijging op (inflatie plus) 1%. Zo maken we een eind aan de gigantische huurstijgingen.

Laten we met elkaar uitspreken dat huurverhogingen van vele tientallen euro’s niet normaal zijn. In de jaren ’30 kwamen de Nederlandse huurders massaal in opstand.

Als we nu ingrijpen, hoeft het deze keer niet zover te komen.

Na huurverhogingen van tientallen procenten was de maat vol, en besloten huurders collectief geen huur meer over te maken. Als we nu ingrijpen, hoeft het deze keer niet zover te komen.

Woningnood moet geen verdienmodel zijn. Iedereen heeft recht op een fijne plek om te wonen. Wonen is een grondrecht. Dat laat je niet aan de markt.

Tweede Kamerlid

 

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Woningnood niet bestrijden met bedorven liberale medicijnen

PvdA PvdA VVD Nederland 16-01-2020 05:56

Door Lodewijk Asscher op 16 januari 2020 Delen  

Jonge mensen blijven tegen hun zin op kamers wonen. De wachtlijsten voor betaalbare huurwoningen zijn gigantisch en een huis kopen is veelal onbetaalbaar. Het aantal daklozen is verdubbeld en we zien steeds meer mensen met een baan die toch geen huis kunnen vinden. 

Een betaalbare plek om te wonen is geen gunst, maar een recht.

Een betaalbare plek om te wonen is geen gunst, maar een recht. Het is een van de meest basale voorwaarden om een gelukkig leven op te kunnen bouwen.

De huidige crisis komt niet uit de lucht vallen, maar is ook een gevolg van keuzes om de volkshuisvesting steeds meer over markt en steeds minder over woningen te laten gaan. Dat zien we ook in de plannetjes die nu geopperd worden.

Liberalen pleiten ervoor de kwaliteit los te laten.

Liberalen pleiten ervoor de kwaliteit los te laten: verlaag de normen voor duurzaamheid, aldus de VVD. Doe meer aan flexwonen, alsof mensen meer behoefte aan onzekerheid hebben. Onno Hoes wil wijken met minder groen, minder speeltuinen en minder kwaliteit. Zo weet je zeker dat je een probleemwijk bouwt.

Intussen wil het kabinet alleenstaanden minder kans geven op een betaalbare woning, worden de lasten voor woningcorporaties hoger en de huurtoeslag lager. Met deze liberale medicijnen wordt de ziekte erger. Terwijl de patiënt niet veel meer kan hebben. 

We moeten keuzes durven maken voor betaalbare huizen.

Dat kan anders. Wonen is een grondrecht en dus moeten we keuzes durven maken voor betaalbare huizen. Dat de markt het niet doet is bewezen, dus is het aan de overheid om een sterkere rol te spelen. 

Daarvoor is het nodig om de grondprijzen in de hand te houden. Het moment is nu aangebroken om wetten in te voeren waardoor speculeren met grond en eindeloos treuzelen met de bouw wordt gestopt.

De grond in gemeenschapshanden brengen.

In het uiterste geval zou dit reden kunnen zijn om grond te onteigenen. Op plekken waar de grond het schaarst is, kun we nog een stap verdergaan en de grond in gemeenschapshanden brengen. De overheid blijft dan de eigenaar en wie deze grond voor korte tijd wil gebruiken, mag huren. De vergoeding wordt gebruikt om voorzieningen te financieren waar de hele gemeenschap van profiteert, zoals scholen, parken, sportvelden en voorzieningen voor ouderen.

Daarnaast moet het Rijk huurwoningen lostrekken uit de greep van de markt. De machtspositie van verhuurders in de vrije sector leidt ertoe dat zij vrijwel ongehinderd huurverhogingen kunnen doorvoeren bij een huurderswissel.

Een op de vijf huurders meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan huur.

In de vrije sector is inmiddels een op de vijf huurders meer dan de helft van hun inkomen kwijt aan huur. Dat is onverantwoord. Verhuurders worden rijk terwijl huurders nauwelijks iets overhouden voor de boodschappen en de energierekening.

Dit is de markt op zijn slechtst. De overheid moet daarom huren reguleren, door de prijsregulering die geldt in de sociale huur door te trekken tot 1.000 euro huur per maand. Naast controle over grondprijzen en meer regie over de huren kan het Rijk zelf meer doen om de bouw van betaalbare woningen op gang te brengen. Met een Rijksfonds voor Wonen kunnen we provincies en gemeenten ondersteunen. Bijvoorbeeld naar rato van het aantal nieuwbouwwoningen dat in hun gebied in bouwplannen staat.

Corporaties niet langer te straffen, maar kortingen geven.

In ruil voor de financiële stimulans kunnen met gemeenten afspraken worden gemaakt over een minimumpercentage betaalbare huurwoningen in bestemmingsplannen. Door daarbij corporaties niet langer te straffen, maar kortingen te geven. Wanneer zij veel bouwen en/of de huren verlagen, kunnen tienduizenden extra huurhuizen per jaar worden gerealiseerd.

Decennia van verzelfstandiging, marktwerking en liberalisatie hebben niet gezorgd voor voldoende betaalbare woningen. Het is tijd voor oplossingen, met meer woningen en minder markt. Met volkshuisvestingsbeleid om wonen als grondrecht te beschermen.

Tweede Kamerlid

Kabinet, haal de singlestraf van tafel!

PvdA PvdA Nederland 11-12-2019 14:15

Door Henk Nijboer op 11 december 2019 Delen  

Door de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verlagen.

Starters leggen het af tegen beleggers die torenhoge huren vragen. Onze politieagenten, leraren en verpleegkundigen worden de stad uitgejaagd. Het kabinet doet helaas veel te weinig.

Deze ‘singlestraf’ moet van tafel.

Binnenkort wil de minister een nieuwe schijnoplossing invoeren. Als het aan de regering ligt, worden singles uitgesloten van sociale huur, doordat voor hen de inkomensgrens van 38.000 naar 35.000 euro gaat. Dus komen veel minder mensen in aanmerking. Deze ‘singlestraf’’ moet van tafel.

Kijk naar Emma. Zij is net begonnen op een prachtige basisschool in Amsterdam-Zuidoost en is hartstikke trots op haar werk. Ze woont noodgedwongen samen met haar zus en betaalt 1.600 euro huur om een beetje in de buurt van haar werk te kunnen wonen. Die huur gaat bovendien elk jaar met 75 euro omhoog. Emma wil graag op zichzelf wonen, maar door de plannen van de minister kan ze die wens wel op haar buik schrijven.‎

Singles met een middeninkomen worden bij voorbaat kansloos.

Singles met een middeninkomen worden bij voorbaat kansloos. Met een inkomen van 36.000 euro kunnen ze onmogelijk huren in de vrije sector. De huur ligt daar boven duizend euro per maand en in Amsterdam en Utrecht nog veel hoger. Door de inkomenseis van drie tot vier keer de huur, komen ze simpelweg niet in aanmerking voor deze woningen.‎

Steeds meer singles gaan wurgcontracten aan.

‎Met een besteedbaar inkomen van 2.100 euro netto per maand is een maandelijkse huur van 1.100 euro onbetaalbaar. En onverantwoord. Volgens het Nibud loop je grote financiële risico’s als de helft van je inkomen wordt opgeslokt door woonlasten. Toch gaan steeds meer singles wurgcontracten aan. Ze kunnen niet anders. Schuldenproblemen liggen vervolgens op de loer.‎

130.000 singles worden getroffen door dit kabinetsplan.

Het gaat om jongeren die hun eigen leven willen opbouwen en zelfstandig willen wonen. Het raakt mensen die net gescheiden zijn en dringend een nieuwe woning nodig hebben. En denk ook aan ouderen die kleiner willen wonen omdat hun levenspartner is overleden. Het leidt tot schrijnende situaties. Dertigers die nog op zolder bij hun ouders moeten wonen. Eenoudergezinnen op een kamer van 12 vierkante meter. Steeds meer mensen die op een vakantiepark leven. En de dakloosheid onder werkenden neemt toe.

Het antwoord is meer betaalbare woningen bouwen.

Niet de sociale voorraad verkleinen. Onze politieagenten, leraren en verpleegkundigen moeten gewoon weer in de stad kunnen wonen. Ook als ze single zijn. De maximale inkomensgrens moet juist omhoog, niet omlaag. Singles mogen niet de dupe worden van het wanbeleid van dit kabinet. De ‘singlestraf’ moet zo snel mogelijk van tafel.

Ben jij single? Dan wordt een betaalbare huurwoning vinden nu nóg moeilijker. 🔑Help ons dit kabinetsplan te stoppen 👉 bit.ly/singleswoning

Geplaatst door

Door de maximale inkomensgrens voor sociale huurwoningen te verlagen.

Tweede Kamerlid

Kabinet, richt het vizier niet alleen op de Randstad

PvdA PvdA Nederland 12-11-2019 05:30

Door Henk Nijboer op 12 november 2019 Delen  

Veel mensen hebben hierdoor moeite met het vinden van een woning naar wens. Zowel de starter, die uit huis wil, de kersverse vader en moeder die zoeken naar een grotere woning voor het gezin en de senior die zoekt naar een kleinere woning om te genieten van een pensioen. De huurprijzen stijgen door de wooncrisis explosief. Huisjesmelkers maken maximaal misbruik en vragen woekerhuren. Huurders zien een steeds groter deel van hun inkomen verdwijnen aan huur.

Het kabinet doet veel te weinig.

Een kwart komt aan het einde van de maand tekort. Het is daarom noodzakelijk dat er meer geïnvesteerd wordt in betaalbare woningen. Het kabinet doet veel te weinig. Ja, er wordt een financiële impuls gegeven aan de bouw van sociale huurwoningen, maar per saldo stijgen de belastingen voor corporaties. Zij kunnen dus minder, in plaats van meer bouwen. Bovendien kiest het kabinet ervoor alleen te investeren in de tien rijkste gebieden en gemeenten waarmee een zogenaamde woondeal is gesloten.

De blik is dus gericht op de Randstad. Maar de meerderheid van Nederland woont in de regio. Het is bizar dat Nijmegen, Breda, Tilburg, Leeuwarden, Assen en Maastricht helemaal niets krijgen om de woningnood te ledigen. Terwijl woningnood in heel Nederland heerst. We hebben een miljoen huizen tekort. In Breda en Tilburg wordt over tien jaar een tekort van veertienduizend woningen verwacht. Tachtig kilometer verderop ligt Nijmegen dat in de top drie staat van gemeenten met de grootste woningnood.

Hebben mensen buiten de Randstad minder recht op een betaalbare woning?

Maar Nijmegen ligt niet in de Randstad, dus krijgen ze geen geld. Hebben inwoners daar minder recht op een betaalbare woning? Natuurlijk niet. Door de woningcrisis moeten woningzoekenden in regio Arnhem-Nijmegen bijna veertien jaar wachten op een sociale huurwoning. In de regio Breda is dit langer dan zes jaar. Er is meer. Er zijn gebieden waar sprake is van krimp: Oost-Groningen, Zeeland en Limburg. Als we willen dat deze gebieden leefbaar blijven moet er meer geïnvesteerd worden.

Ook de regio verdient een volwaardige behandeling

In behoud van voorzieningen, een dorpshuis, een fatsoenlijk winkelcentrum en zorgvoorzieningen. Ze zijn noodzakelijk om de leefbaarheid van wijken op peil te houden. Maar het kabinet geeft geen krimp. Deze week debatteert de Tweede Kamer over de woningplannen van dit kabinet. Dat biedt kans om de plannen van het kabinet bij te sturen. Ook de regio verdient een volwaardige behandeling. En investeringen om problemen op te lossen. Of het nou woningnood is of krimp. Dat kan niet zonder extra geld. Anders blijft een betaalbare woning in een fijne wijk voor de starter, het gezin en de senior een wens die nooit in vervulling zal gaan.

PvdA-Kamerlid Henk Nijboer en de PvdA-fractievoorzitters van Breda, Tilburg, Maastricht, Nijmegen, Assen en Leeuwarden.

Tweede Kamerlid

GroenLinks: 250 miljoen euro voor woningen studenten en starters | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-11-2019 00:00

De 1 miljard euro die het kabinet in het woonfonds stopt, moet voor minimaal een kwart gaan naar studentenhuisvesting en starterswoningen. Daarmee zijn tienduizenden jongeren geholpen aan passende woonruimte. Dat voorstel doet GroenLinks vandaag bij het debat over de begroting van Wonen.

Door de oplopende huur- en koopprijzen en een gebrek aan startkapitaal is het bijna ondoenlijk voor mensen met lage of middeninkomens om aan een woning te komen. Op dit moment zijn 294.000 woningen tekort, waaronder 40.000 studentenwoningen en 80.000 sociale huurwoningen.

“Er is sprake van een wooncrisis. Studenten en starters zijn de twee groepen die de grootste problemen hebben om een betaalbare woning te vinden. Daarom moeten we daar nu geld voor reserveren”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Bij Prinsjesdag heeft het kabinet aangekondigd dat er een fonds komt van 1 miljard euro voor een woningbouwimpuls. GroenLinks wil daarvan een kwart oormerken voor woningen voor jongeren. Door dat nu al vast te leggen wil de partij gemeenten, corporaties en projectontwikkelaars motiveren vooral plannen te smeden voor deze groep mensen.

Wooncrisis in hele land voelbaar “Het is belangrijk dat de rijksoverheid prioriteiten aangeeft bij de uitgave van geld voor woningen. Hiermee geeft de overheid een duidelijk signaal af aan de samenleving dat we deze groepen extra willen helpen”, aldus Smeulders.

De extra woningen zijn door het hele land nodig. In en rondom de studentensteden zijn de problemen evenwel het meest urgent. In steden als Amsterdam, Utrecht, Rotterdam en Den Haag zijn grote tekorten, maar ook in andere delen van het land zoals in Groningen en Eindhoven is het voor mensen lastig om een passende betaalbare woning te vinden.

Actieplan tegen de wooncrisis Het oormerken van geld uit het woonfonds is één van onderdelen uit het actieplan tegen de wooncrisis van GroenLinks. Om verdere nieuwbouw te stimuleren wil de partij ook een forse vermindering van de verhuurdersheffing voor woningbouwcorporaties, zodat ze meer geld overhouden voor (duurzame) woningbouw.

Daarnaast wil GroenLinks op korte termijn meer betaalbare woonruimte creëren, door verdere regulering van de alsmaar stijgende huurprijzen. Ook moet er een verbod komen op het per opbod bepalen van huurprijzen. 

Verder wil GroenLinks dat de wettelijke mogelijkheid om huurwoningen tijdelijk te verhuren aan banden wordt gelegd. Deze wet geeft verhuurders namelijk de mogelijkheid om huurders zonder enige vorm van huurbescherming na 2 jaar op straat te zetten en de woning daarna weer voor meer geld aan iemand anders te verhuren.

Maak duurzaamheid kerntaak woningcorporaties | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 24-10-2019 00:00

Woningcorporaties moeten meer mogelijkheden krijgen om huizen te verduurzamen. Dat is een investering in de toekomst en helpt huurders bij het terugdringen van energiekosten. GroenLinks doet binnenkort in de Tweede Kamer een voorstel om duurzaamheid toe te voegen aan de kerntaken van woningcorporaties.

Woningcorporaties staan onder druk. Zij willen woningen verduurzamen, maar moeten ook investeren in nieuwbouw. Vanwege de hoge verhuurdersheffing die zij maandelijks moeten afdragen aan de overheid, hebben zij weinig middelen en moeten daarom keuzes maken waar ze hun geld aan besteden.

“Wij vinden belangrijk dat er nieuwe woningen komen en dat bestaande huurwoningen worden verduurzaamd”, zegt Tweede Kamerlid Paul Smeulders.

Toegankelijkheid, beschikbaarheid en betaalbaarheid zijn nu de drie kerntaken van woningcorporaties. GroenLinks wil daar “duurzaamheid” aan toevoegen.

Verduurzaming van woningen is een investering in de toekomst en helpt mensen met lage inkomens. De verwachting is dat energierekening de komende jaren gaat stijgen, en dat het niet eerlijk is als huurders daar de dupe van worden, vindt Smeulders.

“Nu wonen mensen met een kleine beurs in huizen met lage huurprijzen. Maar hun woonlasten zijn vaak nog steeds hoog, omdat juist goedkopere huizen slecht zijn geïsoleerd en oude CV ketels hebben. Verduurzamen heeft direct effect op hun huishoudboekje en kan tientallen euro’s per maand schelen.”

Als woningcorporaties meer mogelijkheden krijgen om te investeren in duurzaamheid, neemt sociale ongelijkheid af. Smeulders: “Duurzaam wonen is dan niet langer vooral voorbehouden aan de ‘rijken’. Bovendien kunnen corporaties vanwege hun schaalgrote de startmotor zijn om verduurzamen van huizen makkelijker en betaalbaarder te maken. Win win win dus.”

GroenLinks gaat de wetswijziging voorstellen in het debat over woningcorporaties dat gepland staat op 12 november.