Nieuws van SP in Nederland inzichtelijk

25 documenten

Huurders bezetten kantoor woningcorporatie en winnen

SP SP Nederland 27-10-2023 18:50

Vanmiddag bezetten huurders het kantoor van woningcorporatie Mooiland. De directeur die aanvankelijk niet wilde komen kwam uiteindelijk toch, waarna urenlang werd onderhandeld met corporatie Mooiland. Onomkeerbare plannen voor sloop van de gehele buurt zijn van tafel en samen met de huurders worden nieuwe plannen gemaakt, onder leiding van een onafhankelijke persoon.

Huurders komen al lange tijd in actie tegen de sloop van hun huis onder de naam Berghs Verzet en hun buurt in Berghem, gemeente Oss. Maar omdat ze zich niet gehoord voelen, zijn ze overgegaan tot een bezetting van het hoofdkantoor.

SP-leider Marijnissen deed samen met de huurders de onderhandelingen. ‘Dit is een fantastisch resultaat wat zonder de actie van deze huurders vandaag niet behaald zou zijn. Nu kunnen zij een nieuw plan gaan maken voor hun huis en hun buurt. En zo hoort het, samen met mensen, in plaats van over de rug van mensen,’ aldus Marijnissen.

Gebroken Haagse beloftes breken Groningers

SP SP Nederland 30-11-2021 13:09

Daar zaten we weer. Maandag was er weer een debat over de ramp die mede door dit kabinet wordt aangericht in Groningen. Elke keer horen we dat het nu toch echt opgelost gaat worden. En elke keer gaat het mis. Welke belofte aan Groningen is er niet gebroken, was mijn vraag aan het kabinet.

Toen ik 4,5 jaar geleden Kamerlid werd zei minister Kamp: over 5 jaar is de versterking afgerond. Maar nu wacht 92% van de getroffen mensen nog steeds. De schade zou snel en ruimhartig worden opgelost, maar nu staan er ruim nog 35.000 schademeldingen open.

En de grootste belofte: De gaskraan zou helemaal dicht. Nu overweegt het kabinet om die weer open te draaien. Terwijl we beving op beving hebben. Het is code rood qua seismische activiteit.

Hoeveel beloftes kun je breken totdat mensen breken? Rutte zei in Groningen: ‘We hebben al zo vaak beloftes gedaan die we niet zijn nagekomen, dus dat gaan we niet meer doen, beloftes doen’. Hoe cynisch is dat? Deze ramp lossen we niet op door geen nieuwe beloftes te doen. Deze ramp kan alleen nog worden opgelost door het anders te doen. Luister nou echt naar de bewoners en kom met een crisisaanpak. Stop met het wantrouwen van gedupeerden en draai de gaskraan dicht.

Ongelijkheid

Het is de gaswinning die de huizen scheurt, maar het is de aanpak van de overheid die onze harten en onze gemeenschappen scheuren. De ongelijkheid in Groningen wordt steeds groter. Tussen de mensen die alles krijgen, mensen die niets krijgen en mensen die te weinig krijgen. De nieuwe versterkingsaanpak zorgt voor meer ongelijkheid.

Bijvoorbeeld in de Ommelanderstraat in Ten Boer. De bewoners hebben exact dezelfde huizen als mensen in de Blinkerdlaan. Die huizen in de Blinkerdlaan worden gesloopt en opnieuw gebouwd, maar de bewoners in de Ommelanderstraat krijgen dat niet. Niet zeker weten of je huis veilig is. In een huis met schade zitten. En dan nog jaren moeten wachten tot je iets weet. Hetzelfde gebeurt in Uithuizen. Waar een blok van 10 huizen met veel schade niet wordt versterkt, terwijl identieke woningen ernaast wel worden gesloopt en opnieuw worden gebouwd.

‘Wij Groningers zijn niet zielig, wij zijn de sterken’, dichtte Inge Zwerver zo mooi. Maar zelfs de sterksten verliezen gevechten. In Krewerd bijvoorbeeld. Zij kwamen met hun eigen plan en minister Ollongren noemde het ‘een prachtig initiatief’, zei ‘onder de indruk’ te zijn, het dorp was een ‘voorbeeld’. En nu lopen ze vast. De voorman haakt gedesillusioneerd af en bewoners verliezen het vertrouwen.

Wat zegt het kabinet tegen deze bewoners in Ten Boer, Uithuizen, Krewerd en al die anderen? Ze moeten erkennen dat de versterking na al die jaren dramatisch verloopt. Weer een nieuw papieren plan gaat daar geen enkele verandering in brengen als de basis niet op orde is.

‘In 2021 moet het gaan gebeuren’, zei de NCG-topman Spijkerman en daar mochten we hem aan houden. Na 10 maanden zijn slechts 500 van de beloofde 1500 woningen gedaan. Welke regeling, batch of plan voor versnelling is er niet vertraagd? Het is niet gek dat de bewoners nu zeggen dat de NCG een onbetrouwbare partner is.

Bewoners moeten nog steeds duizenden of tienduizenden euro’s eigen geld inleggen en zelfs de kleinste dingen gaan mis, met enorme gevolgen. Bewoners die eindelijk na jaren en jaren wachten terug kunnen naar huis om er dan achter te komen dat dat niet kan omdat de nutsvoorzieningen niet aangesloten kunnen worden. Hoe kunnen zij nog geloven dat het nu wel geregeld wordt?

Soms lukt het - vaak na lange strijd - om een beetje ongelijkheid op te heffen. Eindelijk komt er nu 25 miljoen euro voor mensen die te weinig waardedaling vergoed kregen van de NAM. Nu nog de uitvoering. Maar er blijft ongelijkheid voor de mensen die nu te weinig of helemaal geen waardedaling vergoed krijgen zoals de mensen in Ulrum en Zoutkamp. Het is gelukt om de loting voor de subsidie van 10.000 euro te stoppen. Maar er is nog steeds niet voldoende geld voor alle gedupeerden die er recht op hebben.

We zijn er blij mee dat de minister heeft toegezegd dat ook sociale huurders die huren van commerciële verhuurders compensatie krijgen, maar de vrije sector huurders krijgen nog steeds niets. Ik heb stapels verhalen van hen. Huurders die schrijven dat hun huis ‘van ellende uit elkaar valt’. 800 euro huur betalen per maand voor een slecht huis en geen compensatie krijgen. Huurders die vanwege de versterking naar een wisselwoning moeten en totaal niet weten waar ze aan toe zijn. Zij krijgen geen compensatie. De vele huurders van MVGM, sommigen huurden hetzelfde huis eerst van een corporatie maar het werd verkocht en anderen zitten in een onzekere positie met een jaarcontract. Allen met schade en achterstallig onderhoud. Ook zij krijgen geen compensatie.

Er ontstaat ongelijkheid bij de versterking, bij de regelingen en subsidies én bij de schadeafhandeling. Er staan ruim 35.000 schademeldingen open, een tragisch record. Terwijl gedupeerden soms niet eens meer melden omdat ze al zo eindeloos wachten. En de bevingen blijven nog decennia komen.

Het kabinet heeft zoveel beloftes aan Groningen gebroken, het breekt de Groningers. Dat lossen we niet op door geen nieuwe beloftes te doen, dat lossen we op door het anders te doen.

Ik wilde eindigen met een paar zinnen voor de gedupeerden uit een gedicht van Inge Zwerver die me raakten.

De Sterken

De onmacht, het onrecht

angsten, het beven

toch, dit is mijn land en hier wil ik leven

hier wil ik leven

langs diepen en maren

want ons land heb ik altijd

als eerlijk ervaren

Huurders uit het hele land doen Prinsjesdag oproep

SP SP D66 CDA ChristenUnie Nederland 14-09-2020 13:03

Huurders uit het hele land voeren in aanloop op Prinsjesdag actie om minister Ollongren op te roepen om de huurverhoging terug te draaien. Zij zeggen: 0 is genoeg. De huren waren al onbetaalbaar en zijn nu weer verhoogd, de hoogste verhoging in 6 jaar. Samen met de SP roepen de huurders het kabinet op: draai de huurverhoging terug.

Minister Ollongren van D66 heeft al 3 keer een aangenomen voorstel uit de Eerste Kamer naast zich neergelegd. In plaats daarvan deed zij een ‘moreel appèl’ aan verhuurders om de huren niet te verhogen. Met als resultaat: de grootste huurstijging in de afgelopen 6 jaar. Uit nieuw onderzoek van onderzoeksbureau I&O blijkt dat een grote meerderheid van de mensen het met ons eens is dat de huurverhoging van tafel moet. Zelfs de kiezers van de coalitiepartijen vinden dat. Maar liefst 70% van de D66 kiezers vindt ook dat het kabinet te weinig doet om de wooncrisis aan te pakken en de meerderheid van de CDA en ChristenUnie kiezers is voor het bevriezen van alle huren.

De week voor Prinsjesdag lekten plannen van het kabinet uit om verhuurders een korting te geven van 200 miljoen euro op de verhuurderheffing. Mooi dat de minister nu iets lijkt te willen doen. Maar in totaal betalen woningcorporaties 1,7 miljard euro aan de schatkist. En de vraag is of deze kleine korting überhaupt bij huurders terechtkomt.

Huurders in het hele land komen daarom in aanloop op Prinsjesdag in actie.

Meerderheid Nederlanders steunt SP-plan tegen huurverhoging

SP SP D66 CDA ChristenUnie Nederland 12-09-2020 17:29

Minister Ollongren wilde het niet. Ze weigerde tot drie keer toe het aangenomen SP-voorstel in de Eerste Kamer om alle huren te bevriezen uit te voeren. Ondanks alle acties en oproepen van huurders. Ondanks de coronacrisis. En zelfs ondanks een unieke aangenomen motie van afkeuring van de Eerste Kamer. En wat is het gevolg van het besluit van deze minister? De hoogste huurverhoging in 6 jaar tijd.

De aanpak van de wooncrisis door dit kabinet faalt. Wij lieten door het onafhankelijke bureau I&O onderzoek doen, en daaruit blijkt dat een grote meerderheid van de mensen het met ons eens is. Zelfs de kiezers van de coalitiepartijen vinden dat. Maar liefst 70% van de D66 kiezers vindt ook dat het kabinet te weinig doet om de wooncrisis aan te pakken en de meerderheid van de CDA en ChristenUnie kiezers is voor het bevriezen van alle huren. Zij vinden ook dat het aangenomen voorstel in de Eerste Kamer om de huren te bevriezen moet worden uitgevoerd.

Volgende week is het Prinsjesdag. Uit de uitgelekte plannen van dit kabinet blijkt al dat deze minister weinig tot niets gaat doen om de enorme huurverhoging tegen te gaan. Daarom zullen wij in de Tweede Kamer het voorstel doen om de huurverhoging terug te draaien. Daarnaast wil de SP een pakket aan maatregelen tegen de wooncrisis. Het kabinet draalt terwijl de wooncrisis door de Coronacrisis nog groter wordt. Het I&O onderzoek laat zien dat er brede steun is voor het echt aanpakken van de crisis. Uit het I&O onderzoek blijkt dat 74% wil dat het kabinet meer betaalbare huurwoningen laat bouwen en 60% wil dat er na de verkiezingen weer een ministerie van wonen komt.

Steun je ons? Doe dan mee, voor eerlijk wonen en eerlijke huren!

Eerste Kamer: afkeuring huurbeleid blijft

SP SP Nederland 30-06-2020 13:55

De reactie van minister Ollongren (Wonen) op de vorige week in de Eerste Kamer aangenomen motie van afkeuring van haar huurbeleid, leidt niet tot herziening van dat zware en unieke oordeel van de Senaat. Afgekeurd is afgekeurd. Die boodschap sprak SP-fractievoorzitter Tiny Kox dinsdag uit namens een meerderheid van de Eerste Kamer. ‘Niet eerder legde een minister, kennelijk met steun van het kabinet, een motie van afkeuring van een Kamer van onze volksvertegenwoordiging zo naast zich neer.’

Ondanks meerdere aangenomen moties weigert de minister een  tijdelijke huurstop tijdens de coronacrisis mogelijk te maken. Kox: ‘Met de weigering om de Kamer tegemoet te komen en, op enigerlei wijze een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor 3,3 miljoen huurders, wier huren op 1 juli tegen de wil van deze Kamer omhooggaan, leggen minister en kabinet een zware hypotheek op de relatie met de Kamer. Een door de volksvertegenwoordiging aangenomen motie van afkeuring verdwijnt niet door eraan voorbij te gaan maar blijft staan totdat de regering het afgekeurde beleid bijstelt en de verstoorde relatie met de Kamer herstelt.’

Tot die tijd zal de minister volgens Kox moeten begrijpen dat komende wetsvoorstellen wellicht geen steun krijgen van de Kamer, tenzij daarin alsnog voorzien wordt in een tijdelijke huurstop of vergelijkbaar effectieve maatregelen ter bescherming van de door de coronacrisis extra kwetsbare huurders. ‘Elk wetsvoorstel zal op zijn merites worden beoordeeld - en daartoe rekenen wij vanzelfsprekend de tot drie keer toe gedane uitspraak van deze Kamer. We raden minister en regering aan daarmee terdege rekening houden, zeker ook bij de voorbereiding van de begroting voor 2021.’

Honderden huurders demonstreren, minister gaat er vandoor

SP SP Nederland 26-06-2020 15:18

Vandaag demonstreerden honderden huurders digitaal voor de ingang van de Tweede Kamer onder de leus 0 is genoeg. De huurders, ondersteund door de SP, riepen minister Ollongren op om de huurverhoging te stoppen. De huurverhoging staat al weken ter discussie en werd besproken tijdens de ministerraad. Na de ministerraad wilde de minister de huurders echter niet te woord staan, en maakte zich snel per auto uit de voeten.

Miranda Hagen uit Gouda die als huurder aanwezig was bij de demonstratie: 'Ik vind het erg jammer dat de minister niet even langs wilde komen om naar ons verhaal te luisteren. Ik ga straks gewoon € 300,- per jaar meer huur betalen. Naast die kosten hebben we ook nog de zorgkosten die de pan uit rijzen en de energierekening en ook voor eten en drinken betaal je meer. Het moet gewoon stoppen dit.' Jolande Raspe uit Groningen vult aan: 'Ik betaal per 1 juli 5,1% meer huur. Elke maand € 28,- meer. Deze absurde huurverhoging is alleen maar om extra inkomsten te krijgen. Juist nu, in de coronacrisis, besluit Huismeesters de huren maximaal te verhogen. Waarom ontkent de minister dat er een groot probleem is?'

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'De minister is laf dat ze de huurders niet te woord wilde staan. Als je midden in de coronacrisis de huren nog verder verhoogt heb dan op zijn minst de moed om huurders dat ook uit te leggen. Maar nu ging ze er als een haas vandoor. Maar we zullen ons samen met de huurders natuurlijk blijven verzetten tegen deze huurverhoging.'

Ollongren blijft huurstop weigeren: Eerste Kamer neemt motie van afkeuring aan

SP SP D66 Nederland 23-06-2020 15:27

Met 39 stemmen voor en 36 tegen heeft de Eerste Kamer zojuist een motie van afkeuring van SP-fractievoorzitter Tiny Kox tegen minister Ollongren (D66, Wonen) aangenomen. Daarmee maakt de Eerste Kamer duidelijk niet te accepteren dat een minister een nadrukkelijke uitspraak van het parlement naast zich neerlegt. Eerder vroeg de Eerste Kamer de minister, op voorstel van de SP, een tijdelijke huurstop mogelijk te maken voor 3,3 miljoen huurders vanwege de gevolgen van de coronacrisis. Een kwart van hen zat al voor aanvang van de coronacrisis financieel klem, en de toestand is alleen maar beroerder geworden.

Kox heeft vanmiddag het kabinet gevraagd om uiterlijk komende maandag te reageren op de nu aangenomen motie van afkeuring. ‘Wanneer dringt het bij de regering door dat de ongeschreven hoofdregel van ons parlementaire stelsel is dat een regering in beginsel aangenomen moties uitvoert?’

Huurders in actie tegen huurverhoging

SP SP Nederland 23-06-2020 07:47

0% huurverhoging is genoeg. Daarom voeren huurders deze week op 50 plekken in het land acties tegen de huurverhoging die per 1 juli zou moeten ingaan. In de Eerste Kamer stemde tot twee keer toe een meerderheid voor het stopzetten van de huurverhoging, maar minister Kasja Ollongren van Wonen weigert naar de meerderheid van de Eerste Kamer te luisteren. Dat leverde haar vorige week een motie van afkeuring op in de Eerste Kamer.

Huurders draaien nog altijd op voor de vorige crisis. Zij moeten vanaf 1 juli weer een huurverhoging betalen, terwijl van velen het inkomen door de coronacrisis terugloopt. Daar hebben zij genoeg van. Daarom komen huurders, bijeengebracht door de SP, deze week tijdens de ‘nationale actieweek tegen de huurverhoging’ overal in het land in beweging. Van Rotterdam tot Den Bosch, woensdag in Groningen, donderdag in Heerlen en vrijdag in Den Haag.

Senaat steunt SP: verhoog de huren niet!

SP SP D66 Nederland 03-06-2020 10:31

Voor de tweede maal steunt een meerderheid van de Eerste Kamer de dringende oproep van SP-senator Tiny Kox aan minister Ollongren (Wonen, D66) om per 1 juli de huren niet te verhogen. De minister voert tot nu toe een eerdere SP-motie die vraagt om een huurstop niet uit. In een nieuwe motie eist een Kamermeerderheid dat aangenomen moties door de regering worden uitgevoerd.

Volgens Kox, daarin gevolgd door een Kamermeerderheid, past een tijdelijke huurstop prima bij andere noodmaatregelen die de regering neemt om de coronacrisis te beteugelen: 'Het is een eenvoudige maatregel, met directe werking voor 3 miljoen huurders, zonder bureaucratie en met overzienbare gevolgen.' Volgens Kox is zo'n tijdelijke huurstop temeer passend omdat een bovengemiddeld groot deel van de Nederlandse huurders in een beduidend slechtere financiële uitgangspositie zit dan de gemiddelde Nederlander in deze crisis.

Volgens NIBUD zaten aan het begin van deze crisis al een kwart van alle huurhuishoudens financieel klem. Volgens onderzoek van de woningcorporaties is door de coronacrisis het inkomen van 360.000 van hun huurders financieel onzekerder geworden en nog eens een kwart van de huurders vreest dat hen dat ook kan overkomen.

Tot nu toe zegt minister Ollongren dat zij met 'maatwerk' de huurders wil beschermen. Een Kamermeerderheid steunt dat maatwerk maar wil daar een voor iedere huurder geldende huurstop bovenop.

De Eerste Kamer stemt dinsdag over de motie.

Steun de actie tegen de huurverhoging

SP SP Nederland 02-06-2020 10:03

Vanaf 1 juli gaan de huren van veel mensen weer omhoog. In tijden van crisis en grote onzekerheid is dit ronduit asociaal.

Ook asociaal is de D66-minister van wonen. Deze minister Ollongren weigert namelijk om een SP-voorstel om de huurverhoging te stoppen uit te voeren. Terwijl dit voorstel door een meerderheid van de partijen is gesteund en dus is aangenomen.

Dat pikken we natuurlijk niet. Daarom voeren we samen met huurders volop actie tegen de huurverhoging en is er vandaag opnieuw een debat over in de Eerste Kamer. Wij willen dat de minister de huurverhoging stopt, want we laten het niet gebeuren dat de rekening van de crisis door huurders betaald moet worden.

Vorig jaar had al de helft van de huurders moeite met het betalen van de huur, dat is in de crisis nog moeilijker geworden. Daarom zeggen wij: '0 is genoeg' en roepen we iedereen op om zich uit te spreken voor het bevriezen van de huren.

Doe met ons mee!