Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

9 documenten

D66 wil 50% van de nieuwbouw in het middensegment

D66 D66 Groningen 28-06-2020 10:30

D66 diende woensdag bij de raadsvergadering een voorstel in om 50% van de nieuwbouw in het middensegment te laten plaatsvinden. Raadslid Tom Rustebiel: ‘De huizenprijzen zijn zo snel gestegen, dat ook middeninkomens in de knel zitten.’ De motie is met meerderheid van de raad aangenomen.

De afgelopen jaren is slechts 30% van de nieuwbouw voor het middensegment gebouwd. Rustebiel: ‘Die trend moeten we keren. Andere steden hanteren heldere doelstellingen per segment. Als coalitie hebben we al voor de sociale huurwoningen een bouwnorm, maar de wooncrisis beperkt zich allang niet meer tot het goedkoopste segment.’

D66 ziet dat de problemen inmiddels wijdverbreid zijn. ‘Starters staan voor een bijna onmogelijke taak om een betaalbare huur- of koopwoning te vinden. En voor éénverdieners of zelfstandige ondernemers is het al niet veel beter. Er wordt veel gebouwd en er komt nog meer nieuwbouw aan, maar als we zo doorgaan zijn die woningen niet betaalbaar voor grote groepen mensen. Betaalbaarheid is een ondergeschoven kindje geweest.’ 

Ook de markt vraagt volgens D66 om heldere doelen. ‘We lezen in diverse vakmedia dat ontwikkelaars het prettig vinden als ze van tevoren weten wat de gemeente van ze vraagt. Het is daarom goed dat het college een woonakkoord met ontwikkelaars en beleggers wil gaan sluiten. Betaalbaarheid zou daar samen met verduurzaming en vergroening het belangrijkste kader moeten zijn.’

In januari diende D66 ook al een motie in ter stimulering van het middensegment. Rustebiel: ‘We lezen nu in de woonvisie dat het college dit idee wel omarmt, maar het moet concreter. Andere steden kiezen daar ook voor.’ 

Het bericht D66 wil 50% van de nieuwbouw in het middensegment verscheen eerst op Groningen.

D66: nieuwbouw woningvoorraad is uit balans

D66 D66 Groningen 29-01-2020 16:08

D66-raadslid Tom Rustebiel wil morgen van het college weten of toegewerkt kan worden naar veel meer woningen in het middensegment bij nieuwbouw. “Op dit moment komt 70% van de huizen in het hogere segment terecht. Dat is geen antwoord op de grote problemen waar de middenklasse tegenaan loopt.”

Groningen heeft al een tijdje de krapste woningmarkt van Nederland. “Het college geeft aan te geloven in doorstroming. Maar wie teveel verdient voor sociale huur en geen eigen bezit heeft, stroomt niet door. Zeker niet omdat de gemeente groeit qua inwonersaantal.“ Bouwen voor een inclusieve stad is voor D66 een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord, zodat er aanbod blijft voor alle Groningers die een woning willen kopen. Rustebiel: “Blijven doorbouwen in de verhouding 30-70 ondermijnt de inclusiviteit op lange termijn en heeft grote gevolgen voor sociale structuren in onze gemeente. Maar het gaat niet alleen om een andere verdeling, maar een netto toename in alle segmenten.“

In de onderhandelingen met projectontwikkelaars zou de gemeente daarom meer moeten sturen op een betaalbare verkoopprijs bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen. “We stellen veel eisen aan ontwikkelaars, maar een behapbare verkoopprijs lijkt vooral een uitkomst. We vragen het college al langer om concrete ambities voor het middensegment, maar in het meerjarenprogramma wonen dat we woensdag bespreken kunnen we ze niet terugvinden. Dat moet in de woonvisie, die we voor de zomer vast willen stellen, een stuk beter.“

Daarnaast vraagt Rustebiel zich af waarom grotere plannen, zoals De Held3, blijven hangen. “Vorig jaar voor de zomer vroegen we het college het bestemmingsplan aan te passen aan de uitgangspunten van het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden hebben al een stapel ideeën klaarliggen en gaan graag met de gemeente aan de slag. We zien teveel gezinnen vertrekken en die zouden hier goed kunnen wonen.“

Het bericht D66: nieuwbouw woningvoorraad is uit balans verscheen eerst op Groningen.

Raad steunt D66: meer nieuwbouw in het middensegment

D66 D66 Groningen 29-01-2020 16:08

D66-raadslid Tom Rustebiel vroeg het college of toegewerkt kan worden naar veel meer woningen in het middensegment bij nieuwbouw. “Op dit moment komt 70% van de huizen in het hogere segment terecht. Dat is geen antwoord op de grote problemen waar de middenklasse tegenaan loopt.” De gemeenteraad van Groningen steunde de motie van D66.

Groningen heeft al een tijdje de krapste woningmarkt van Nederland. “Het college geeft aan te geloven in doorstroming. Maar wie teveel verdient voor sociale huur en geen eigen bezit heeft, stroomt niet door. Zeker niet omdat de gemeente groeit qua inwonersaantal.“ Bouwen voor een inclusieve stad is voor D66 een belangrijk onderdeel van het coalitieakkoord, zodat er aanbod blijft voor alle Groningers die een woning willen kopen. Rustebiel: “Blijven doorbouwen in de verhouding 30-70 ondermijnt de inclusiviteit op lange termijn en heeft grote gevolgen voor sociale structuren in onze gemeente. Maar het gaat niet alleen om een andere verdeling, maar een netto toename in alle segmenten.“

In de onderhandelingen met projectontwikkelaars zou de gemeente daarom meer moeten sturen op een betaalbare verkoopprijs bij de ontwikkeling van nieuwbouwplannen. “We stellen veel eisen aan ontwikkelaars, maar een behapbare verkoopprijs lijkt vooral een uitkomst. We vragen het college al langer om concrete ambities voor het middensegment, maar in het meerjarenprogramma wonen dat we woensdag bespreken kunnen we ze niet terugvinden. Dat moet in de woonvisie, die we voor de zomer vast willen stellen, een stuk beter.“

Daarnaast vraagt Rustebiel zich af waarom grotere plannen, zoals De Held3, blijven hangen. “Vorig jaar voor de zomer vroegen we het college het bestemmingsplan aan te passen aan de uitgangspunten van het nieuwe coalitieakkoord. Omwonenden hebben al een stapel ideeën klaarliggen en gaan graag met de gemeente aan de slag. We zien teveel gezinnen vertrekken en die zouden hier goed kunnen wonen.“

Het bericht Raad steunt D66: meer nieuwbouw in het middensegment verscheen eerst op Groningen.

Anders met stikstof

D66 D66 Groningen 14-10-2019 07:11

Het stikstofprobleem is van ons allemaal. We eten vlees en kaas, rijden auto en we vliegen naar ons vakantieadres. De uitstoot van stikstof die daarvan het gevolg is daalt neer in onze natuur en zorgt daar voor de afname van de biodiversiteit en het verdwijnen van het unieke karakter van natuurgebieden.

We weten al langer van het stikstofprobleem. Er werd beloofd de uitstoot in de toekomst te compenseren (via het zg. PAS systeem). Maar dat is niet of nauwelijks gedaan, de uitstoot nam alleen maar verder toe. Daarom heeft de Raad van State verdere vergunningverlening op grond van het PAS systeem onmogelijk gemaakt. We zullen de stikstofuitstoot dus écht moeten verminderen en meteen compenseren bij een nieuwe activiteit.

Nieuwe activiteiten zijn bijvoorbeeld plannen voor nieuwe woningen, nieuwe stallen en nieuwe fietspaden en (spoor)wegen. We kunnen binnen strikte voorwaarden weer nieuwe vergunningen verlenen, dus mét vermindering van de stikstofuitstoot. Groningen kan weer van het slot af.

De provincies spannen zich in om, in overleg met boeren, bouwers en natuurorganisaties de stikstofuitstoot omlaag te krijgen. Het gaat daarbij om de natuur, maar zeker ook om mensen, boerengezinnen. Boeren die nu een andere toekomst zien. Starters die uitzicht moeten krijgen op een woning. Belangrijker kan haast niet.

D66 Provincie Groningen steunt het beleid van de provincie om de vergunningverlening weer op gang te krijgen en de stikstofuitstoot te verminderen. Het is tijd voor duurzaamheid: échte ruimte voor natuurontwikkeling, kringlooplandbouw en meer woningen voor starters. Tijd voor een ander systeem met een kleinere veestapel, minder uitstoot in het verkeer en in de luchtvaart. De boeren die voor deze veranderingen staan hebben onze volledige steun.

VVD niet blij met verhoging OZB

VVD VVD CDA Groningen 27-03-2019 05:27

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/34745/vvd-niet-blij-met-verhoging-ozb
De VVD is niet blij met de verhoging van de OZB. Door de herindeling moet een harmonisatie plaatsvinden, de VVD wilde een harmonisatie ter hoogte van het laagste tarief. Dit College kiest voor woningen voor het hoogste tarief en daarbovenop komt nog eens 10%. Een amendement van het CDA en de VVD om het OZB tarief-woningen te verlagen heeft het helaas niet gehaald. 
Volgens het College zijn huizenbezitters de profiteurs van de economische groei en kunnen wel wat extra betalen, daarnaast stelt het College dat de plannen voor wijk en dorpsvernieuwing ten goede komen aan de woningbezitters, de huizenprijzen gaan stijgen. Het College begeeft zich hiermee op glad ijs, deze stellingen zijn niet onderbouwd en deze kunnen ook niet onderbouwd worden.
Daarom hebben we met het CDA, de Stadspartij, Student en Stad, 100% Groningen en de SP een motie ingediend: het eerlijke verhaal: we roepen het College op geen stellingen op te nemen die zij niet kan onderbouwen of aantonen. De motie is aangenomen!

VVD tegen verhoging OZB

VVD VVD CDA Groningen 27-03-2019 05:27

https://gemeentegroningen.vvd.nl/nieuws/34745/vvd-tegen-verhoging-ozb
De VVD is niet blij met de verhoging van de OZB. Door de herindeling moet een harmonisatie plaatsvinden, de VVD wilde een harmonisatie ter hoogte van het laagste tarief. Dit College kiest voor woningen voor het hoogste tarief en daarbovenop komt nog eens 10%. Een amendement van het CDA en de VVD om het OZB tarief-woningen te verlagen heeft het helaas niet gehaald. 
Volgens het College zijn huizenbezitters de profiteurs van de economische groei en kunnen wel wat extra betalen, daarnaast stelt het College dat de plannen voor wijk en dorpsvernieuwing ten goede komen aan de woningbezitters, de huizenprijzen gaan stijgen. Het College begeeft zich hiermee op glad ijs, deze stellingen zijn niet onderbouwd en deze kunnen ook niet onderbouwd worden.
Daarom hebben we met het CDA, de Stadspartij, Student en Stad, 100% Groningen en de SP een motie ingediend: het eerlijke verhaal: we roepen het College op geen stellingen op te nemen die zij niet kan onderbouwen of aantonen. De motie is aangenomen!

Machiel van der Schaaf Meer ...

PvdA PvdA Groningen 15-11-2018 14:58

Machiel van der Schaaf Meer woningen in het westerkwartier Zuidhorn is een aantrekkelijke forensenplaats met goede voorzieningen en uitstekende spoorverbindingen. Zo ben ik 15 jaar geleden in Briltil neergestreken. En daarvan heb ik absoluut geen spijt, integendeel. Onze gemeente moet een lonkend alternatief blijven voor forensen die bewust kiezen voor rust & ruimte in het Westerkwartier. Dat kan echter veel beter; er is onvoldoende woningaanbod voor starters, senioren en huurders en zelfs in de hogere middenklasse is er amper een woning te vinden. Ook in de omliggende dorpen wordt te weinig gedaan. Daar moet de komende periode hard aan gewerkt worden!

SP: "Stop verkoop woningen aan particuliere beleggers"

SP SP D66 Groningen 12-10-2018 17:34

De SP wil een stop op de verkoop van sociale huurwoningen en starterswoningen aan particuliere beleggers. De afgelopen maanden zijn er steeds meer berichten over particuliere investeerders en commerciële beleggers die sociale huurwoningen in Groningen opkopen. 

Zo wordt het Pepergasthuis door corporatie Lefier verkocht en worden jongerenwoningen van corporatie Mooiland ook aan particuliere investeerders te koop aangeboden. Daarnaast worden starterwoningen steeds vaker door particuliere investeerders en commerciële beleggers opgekocht. Volgens de SP worden woningen zo voor vele huurders en starters onbetaalbaar.

In Groningen speelt dit probleem sterker dan in de rest van het land. In de stad namen particuliere investeerders en commerciële beleggers vorig jaar maar liefst 16 procent van de transacties in woningaankoop voor hun rekening. Dit geld als één van de hoogste percentages van het land.

SP-fractievoorzitter Jimmy Dijk:

https://groningen.sp.nl/nieuws/2018/10/sp-stop-verkoop-woningen-aan-particuliere-beleggers
“Een huis is om wonen, niet om uit te melken. Het winstbejag van particuliere investeerders zorgt ervoor dat woningen voor veel mensen onbetaalbaar zijn of dreigt te worden.”

De SP heeft het college van B&W gevraagd om corporaties te verbieden om huurwoningen aan particuliere beleggers te verkopen. Ook willen de socialisten dat het college van B&W een woonplicht voor kopers van woningen gaat invoeren. Hierbij mogen woningen alleen verkocht worden wanneer de koper zelf van plan is om in de woning te gaan wonen.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman heeft minister Ollongren (D66) om opheldering gevraagd over de landelijke trend waarbij corporaties steeds meer bezit verkopen aan particuliere beleggers en dat ook starterswoningen door de handel van particuliere beleggers onbetaalbaar worden.

Video of rxtibGkmhPg
Zie ook: Jimmy Dijk

Steun ons en we gaan samen aan de slag om uw buurt te verbeteren.

Naam: *
E-mail:
Telefoon: *
Ik wil ook lid worden:
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.
(If you're a human, don't change the following field)
Enter your name
Your first name.
Please enable Javascript to use this form.

D66 lanceert campagne: fors investeren in de toekomst van Groningen

D66 D66 Groningen 09-10-2018 09:21

D66 heeft de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen gelanceerd. Onder het motto ‘Samen maken we Groningen’ zet de grootste partij van Groningen in op een overheid die ruimte geeft aan ondernemers en inwoners. Onderwijs, wonen en duurzaamheid zijn de kernthema’s.

D66-lijsttrekker Paul de Rook: ‘Groningen heeft zich de afgelopen jaren in een stroomversnelling ontwikkeld. Dat is prachtig, want het gaat op veel fronten heel goed. Denk aan leegstand, leefbaarheid, het aantal banen of de levendigheid. Maar het succes van Groningen heeft ook nadelen, kijk naar de woningmarkt en de duurzaamheidsvraag die daardoor sterker wordt. Om door te kunnen pakken op de weg die we succesvol zijn ingeslagen is het belangrijk dat D66 als brede middenpartij opnieuw de verkiezingen wint. We hebben aangetoond dat we met alle partijen en inwoners goed samen kunnen werken. Samen maken we Groningen.’

Als progressieve partij werkt D66 vooral aan de fundamenten van de toekomst. Paul: ‘Via het onderwijs willen we iedereen kansen bieden, de vastzittende woningmarkt moeten we vlottrekken en we willen meer groen in de stad en duurzamer worden. Niet alleen vanwege klimaatverandering, maar juist ook omdat een groene leefomgeving mensen gelukkig maakt.’

De partij zet onder meer in op woningen voor starters, meer groen in de stad, de fiets, duurzamer vervoer, persoonlijke zorg en een doorontwikkeling van de door D66 geïntroduceerde vensterscholen. ‘Het is belangrijk dat inwoners elkaar blijven ontmoeten, waar ze ook wonen. Scholen, wijkvoorzieningen en openbare ontmoetingsplekken zijn daarbij cruciaal.’

Paul gaat verder: ‘De afgelopen jaren hebben we meer verantwoordelijkheid en budget aan wijken en dorpen gegeven. Vinkhuizen organiseerde bijvoorbeeld een verkiezing om het mooiste project een deel van het budget te geven. Daarom wil D66 de komende extra investeren in wijkbudgetten, gebiedsteams en dorps- en wijkwethouders.’

Paul acht het ook van belang dat iedereen gaat profiteren van de Groningse opleving, want de gezondheidsverschillen tussen verschillende wijken zijn te groot. ‘Als je van Helpman naar Selwerd fietst, dan daalt de gemiddelde levensverwachting met 7 jaar. Onacceptabel. Daarom willen we door met het stimuleren van beweging, meedoen op de arbeidsmarkt en wijkvernieuwing.’

Ondanks deze grote vragen moet Groningen vooral de levendige en tolerante stad blijven, die het van oudsher is. ‘Dat betekent dat we ruimte willen geven aan inwoners en ondernemers en ze niet opnieuw gaan beknotten. Ook is het belangrijk om iedereen mee te nemen in onze duurzaamheidsopgave. We zien hoe groot de energie is die loskomt bij wijk- en dorpsinitiatieven, juist op het gebied van duurzaamheid. Daarvoor willen we nog meer tijd en geld vrij maken.’

Bekijk onze speciale verkiezingspagina ‘Samen maken we Groningen’ met programma en kandidaten.

U kunt deze video niet bekijken, omdat u cookies van YouTube niet heeft geaccepteerd. Verander uw instellingen om de video alsnog te bekijken.

Het bericht D66 lanceert campagne: fors investeren in de toekomst van Groningen verscheen eerst op Groningen.