Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

20 documenten

Vragen over verap­par­te­men­tering van woningen

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Leiden 19-05-2021 00:00

In het Leidsch Dagblad van 19 mei werd aandacht besteed aan het verschijnsel van ‘verappartementering’ van een woning in de Vogelwijk (zie https://www.leidschdagblad.nl/... ). Een woning wordt verbouwd tot 5 piepkleine appartementjes, formeel gezien zelfstandige woningen met eigen keuken en badkamer, zodat de regels voor verkamering niet gelden. Een onttrekkingsvergunning is daardoor niet aan de orde, maar deze vorm van beleggen/speculeren met woningen zet de woningmarkt verder onder druk en is ook niet bevorderlijk voor de leefbaarheid en sociale cohesie van de wijk. Wij stelden dan ook Schriftelijke Vragen .

CDA wil spoeddebat over versterking in Ten Post

CDA CDA GroenLinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Groningen 13-11-2019 15:01

Het CDA heeft samen met de gemeenteraadsfracties van de ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren, SP en de Stadspartij een spoeddebat aangevraagd over de versterkingsoperatie in Ten Boer. Deze loopt alweer vertraging op, slechts korte tijd voordat de bewoners naar de wisselwoningen zouden verhuizen. De fracties willen weten welke acties het college neemt om de inwoners uit Ten Post te ondersteunen. Vele Groningers in stad en ommeland strijden al jaren voor rechtvaardigheid. Een groeiend aantal Groningers kampt met schade aan hun woningen, zijn het vertrouwen in de overheid verloren en zijn soms het cynisme voorbij. De schadeherstel en versterkingsopgave verlopen nog steeds stroef. Afgelopen zaterdag berichtte het Dagblad van het Noorden dat de gepland versterkingsoperatie van woningen in Ten Post alweer vertraging oploopt. Slechts korte tijd voordat bewoners naar de wisselwoningen zouden verhuizen, kregen zij een brief dat er vertraging opgelopen is en dat de versterking dus uitgesteld wordt. In het artikel van het Dagblad van het Noorden gaf de woordvoerder van het NCG aan dat er nog wordt gesteggeld over de waarde van de bestaande koopwoningen en dat de definitieve ontwerpen van de nieuwbouw woningen meer tijd kosten. Daarnaast blijken bewoners zelf bij te moeten betalen voor de inrichting van hun woningen. Ook blijkt dat Wierden & Borgen de huurprijzen van de woningen voor huurders gaat verhogen. Dit terwijl de inwoners van Ten Post al lange tijd bezig zijn met de voorbereidingen van de dorpsvernieuwing en hier veel tijd in hebben gestoken. Het debat vindt woensdag om 15.30 uur plaats.

“Sociale woningen Spuikwartier zijn bewust kapot gerekend”

Haagse Stadspartij Haagse Stadspartij VVD Partij voor de Dieren PvdA 's-Gravenhage 12-09-2019 12:05

Donderdagavond 5 september heeft raadslid Peter Bos van de Haagse Stadspartij in de commissie Ruimte de kwestie van de geschrapte sociale woningen in het Spuikwartier aan de kaak gesteld.

In januari 2019 meldde wethouder Revis (VVD) dat de beloofde sociale woningen in het Spuikwartier geschrapt waren. Het gaat om 88 woningen die in een van de drie torens van het project Sonate zouden worden gerealiseerd door Volker Wessels. De geraamde bouwkosten van de woningen waren volgens Revis opgelopen tot 280.000 euro per woning en dat leidde tot het afhaken van de woningcorporaties. Volgens de wethouder is vooral de funderingsconstructie van de woontoren een grote kostenpost. In juni 2019 beantwoordde het college 61 vragen van de Haagse Stadspartij, PvdA en Partij voor de Dieren hierover. De beantwoording was voor Peter Bos nu aanleiding om wethouder Revis aan de tand te voelen.

Bos: “Uit de beantwoording blijkt dat projectontwikkelaar Volker Wessels zich niet aan de afspraken heeft gehouden. Uitgegaan zou worden van woningen van 51 m2, maar Volker Wessels heeft dat opgehoogd naar 83 m2. Daarmee is ook de kostprijs per woning met meer dan een ton toegenomen. Logisch dat de corporaties daardoor zijn afgehaakt”.

Uit de beantwoording blijkt ook dat de kosten van de funderingsconstructie niet zijn omgeslagen over alle 514 woningen in de drie torens van het project Sonate, maar slechts over de woningen in toren A. Ook dat maakt dat de sociale woningen exorbitant duur dreigden te worden. Peter Bos: “Het lijkt er op dat de ontwikkelaar de sociale woningen bewust uit de markt heeft gerekend. Op deze manier komt hij onder de afspraak uit om 88 woningen tegen de kostprijs te bouwen. Schandalig dat dit kan en de gemeente dit heeft goedgekeurd”.

Verder blijkt uit de beantwoording dat het schrappen van de sociale woningen al in juni 2018 bekend was. Bos: “De bouwvergunning met de gewijzigde plattegronden is in juni 2018 afgegeven. Op dat moment had de wethouder ons moeten informeren. Ook in de twee kwartaalrapportages daarna is dit niet gemeld. Het is ruim een half jaar verzwegen.”

Doordat de bouwvergunning voor Toren A en B al is verleend heeft het college een voldongen feit gecreëerd. Maar Peter Bos nam daar geen genoegen mee: “Ik eis van de wethouder dat de sociale woningen alsnog worden opgenomen in het plan. Voor Toren C is nog geen vergunning aangevraagd. Daar passen ook prima sociale woningen in. Dat doet niet alleen recht aan de afspraken met Volker Wessels, maar ook aan de belofte dat het Spuikwartier een gebied zou worden voor iedereen, ook voor mensen met een wat smallere beurs.”

De wethouder ontkende alles en weigerde om opnieuw te gaan onderhandelen met de projectontwikkelaar. Bos: “De antwoorden van de wethouder zijn ongeloofwaardig. Ik ga opnieuw schriftelijke vragen indienen”.

Privacy bittere pil aanpak woonoverlast?

D66 D66 PvdA Partij voor de Dieren Rotterdam 08-08-2019 09:38

Wethouder Wijbenga presenteerde op 11 juli jl. een nieuwe aanpak tegen woonoverlast om Rotterdammers veilig en schoon te laten wonen. Daarbij moet de gemeente meer gaan samenwerken met maatschappelijke en zorginstellingen. D66 maakt zich zorgen omdat daarbij hele gevoelige medische gegevens zonder duidelijke afspraken over tafel gaan.

 

Schoon en veilig wonen voor alle Rotterdammers

Net als de wethouder wil D66 dat alle Rotterdammers schoon en veilig kunnen wonen. De gemeente heeft daarom een ambitieuze nieuwe aanpak gepresenteerd tegen woonoverlast. Samen met maatschappelijke en zorginstellingen, woningcorporaties en vele anderen pakt de gemeente overlastgevers aan.

 

Samenwerking belangrijk

D66 ziet ook het voordeel van samenwerking tussen al deze partijen. Fractievoorzitter Chantal Zeegers: “Overlast kent altijd meerdere kanten. Overlastgevers hebben vaak veel problemen tegelijk. Denk aan psychische problemen, schulden, problemen met justitie en dergelijke. Dus om tot oplossingen te komen, moeten veel organisaties goed samenwerken!”

 

Privégegevens op straat?

Wethouder Wijbenga wil dat deze instanties gevoelige, medische informatie gaan uitwisselen. Helaas is in het plan onduidelijk hoe dit gaat gebeuren. “Dit vinden wij bij D66 gevaarlijk. Jij wil toch ook niet dat iedereen weet welke ziektes je hebt, welke pillen je slikt of welke behandelingen je volgt?” Aldus D66-fractievoorzitter Chantal Zeegers. “Rotterdammers moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun privégegevens in goede handen zijn.”

 

D66, SP, PvdD en PvdA willen uitleg

Daarom vragen D66, SP, PvdD en PvdA gezamenlijk tekst en uitleg aan de wethouder. De politieke partijen willen exact weten welke afspraken deze organisaties gaan maken over gegevensdeling. Ook is het belangrijk dat de gemeente goed kijkt of deze afspraken binnen de privacywet passen. “Het is nu totaal niet helder welke gegevens op welke manier gedeeld worden. Daar zijn strenge wettelijke regels voor. Wij willen weten of de procedures binnen de wet passen.”

 

 

 

 

Het bericht Privacy bittere pil aanpak woonoverlast? verscheen eerst op Rotterdam.

Arnhem moet kampioen transformeren blijven

D66 D66 ChristenUnie Partij voor de Dieren Arnhem 03-07-2019 20:05

De Arnhemse Visie op Transformatie is een groot succes: vele tienduizenden vierkante meters overbodige kantoren zijn omgebouwd tot woningen. Toch stelt het college voor het beleid te beëindigen. D66 raadslid Mattijs Loor wil samen met de ChristenUnie en de Partij voor de Dieren graag de successen van de visie vast houden en diende daarvoor een motie in.

Arnhem is Nederlands kampioen transformeren, en veel steden kijken daar met jaloezie naar. Lege kantoren transformeren naar woningen is duurzamer dan sloop en nieuwbouw. Ook blijven oude gebouwen deel van de stad terwijl die profiteert van de nieuwe flexibiliteit en toekomstbestendigheid.

Woningtekort

Ondanks eerdere successen is het tekort aan betaalbare woningen nog steeds groot in Arnhem. Er is dan ook nog steeds vraag naar bestemmingswijzigingen. Initiatieven hiervoor zijn kansrijker met een positieve houding van de gemeente, en vooraf duidelijke voorwaarden waaraan moet worden voldaan.

Wel de lusten

In hun motie roepen de drie partijen op om vast te blijven houden aan de positieve aspecten van de Visie: de positieve houding naar transformatie bij de gemeente, de multidisciplinaire aanpak van aanvragen en natuurlijk ook de financiële prikkel tegen leegstand. “Het gaat niet alleen om transformeren van kantoren, maar voor flexibel omgaan met alle leegstaande gebouwen”, benadrukt Loor. “We moeten net zo goed de rode loper uitgooien voor de herontwikkeling van winkelruimtes of bijvoorbeeld het Rembrandt Theater.” Een meerderheid van de raad steunde dit voorstel van D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren.

Nieuwbouw Trefpuntkerk

Leefbaar Alkmaar Leefbaar Alkmaar VVD ChristenUnie PvdA GroenLinks D66 Partij voor de Dieren CDA Alkmaar 19-06-2019 10:41

In de raadsvergadering van 13 juni heeft de gemeenteraad ingestemd met het nieuwbouwplan op de plek van de gesloopte Trefpuntkerk. Leefbaar Alkmaar stemde tegen dit bouwplan.

Terrein voormalige Trefpuntkerk in Alkmaar-Zuid

Het lijkt op het eerste gezicht een fantastisch plan: nieuwe appartementen voor senioren op de plek van de voormalige Trefpuntkerk in Alkmaar-Zuid. Maar door de geplande maatschappelijke plint op de begane grond wordt het geheel te hoog en ontstaat er parkeeroverlast. Het verhaal dat de sociale huurappartementen voor senioren uit de wijk zijn, klopt niet. De sociale huurwoningen worden uitgegeven via het SVNK (Sociale Verhuurders Noord-Kennemerland). Men kijkt naar inschrijftijd en niet per wijk. Leefbaar Alkmaar zegt: maak woningen in de plint waardoor het complex lager wordt, dan is iedereen tevreden.

Tijdens de discussie in de raad bleek dat voormalig wethouder Van de Ven (OPA), net als bij het omstreden bouwplan in het Emmakwartier, te veel toezeggingen aan de projectontwikkelaar had gedaan. De nieuwe wethouder Braak (GroenLinks) heeft nog wat aan het plan kunnen verbeteren, maar dat was volgens de omwonenden onvoldoende. Die vinden het complex nog steeds te hoog en de parkeerdruk zal toenemen.

De stemming in de gemeenteraad was best spannend. BAS, steeds voorstander van het bouwplan, was nu opeens tegen. Bij de stemming gaven de stemmen van de OPA-raadsleden de doorslag. GroenLinks, PvdA, D66, CDA en ChristenUnie steunden de plannen. VVD, BAS, SPA, Leefbaar Alkmaar en de Partij voor de Dieren waren tegen. Na een schorsing stemde OPA vóór de plannen, zodat er een raadsmeerderheid ontstond.

Amsterdamse kiezers, bedankt! 🙌 De ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 27-05-2019 07:29

Amsterdamse kiezers, bedankt! 🙌 De Partij voor de Dieren is de vijfde partij in Amsterdam! #EP2019 💚 🌎

💪🏿 Deze woonplicht is het resultaat ...

DENK DENK GroenLinks PvdA ChristenUnie Partij voor de Dieren Amsterdam 10-05-2019 21:57

💪🏿 Deze woonplicht is het resultaat van een motie van PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, Denk, Bij1 en Partij voor de Dieren, die donderdag is aangenomen door de gemeenteraad.

Rick van der Zweth - PvdA Utrecht ...

PvdA PvdA Partij voor de Dieren Utrecht 29-03-2019 06:30

Rick van der Zweth - PvdA Utrecht heeft een eigen voorstel in #raad030 gedaan voor behoud van de woningen aan de #Croeselaan. Helaas mist de politieke wil. Alleen PvdA, SP, PvdD, DENK en Fred Dekkers zijn tegen sloop. Prijskaartje: €15 miljoen.💸 Wat hadden we beter met dat geld voor #Utrecht kunnen doen?

Amsterdamse kiezers, bedankt! 🙏 De ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 21-03-2019 09:52

Amsterdamse kiezers, bedankt! 🙏 De Partij voor de Dieren is de vijfde partij in Amsterdam. 💚 #groeiendverzet