Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

270 documenten

Coronacrisis, het dilemma tussen mensenlevens en economie

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 29-03-2020 07:30

Deze week was er een bijzondere vergadering van het Europees Parlement. Er moesten knopen worden doorgehakt over de goedkeuring van een corona noodfonds. De bespreekstukken waren via de email beschikbaar en het stemmen kon ook op afstand. Toch vond ik het belangrijk om fysiek aanwezig te zijn om u te informeren over urgente Brusselse zaken die uw aandacht verdienen. Uiteraard nadat we de benodigde voorzorgsmaatregelen hadden genomen en het team beperkt tot het hoogstnoodzakelijke. Het is een afweging die in deze tijd door iedereen gemaakt zal moeten worden. Wanneer verlaten we het huis, en wanneer niet?

Veertien dagen heb ik in zelfisolatie gezeten. Het Europees Parlement had op 10 maart plots haar laatste zitting in Brussel. We hadden die week eigenlijk in Straatsburg moeten vergaderen, maar het weekend ervoor werd dat afgelast vanwege de snelle uitbraak van het coronavirus. Halsoverkop werden door het parlement maatregelen genomen. Dit terwijl ik al op 12 februari via een officiële brief aan David Sassoli, de president van het Europees Parlement, had gevraagd om met een plan te komen. Helaas bleef het antwoord uit.

Mijn zelfisolatie was nodig omdat na thuiskomst een directe collega uit Brussel ziek was geworden. Ik heb van 11 tot 25 maart vanuit huis gewerkt en samen met mijn familie al het contact met andere mensen vermeden. Door de zelfisolatie was ik er zeker van dat ik geen besmettingsbron was en kon daardoor - zonder andere mensen in gevaar te brengen - de bijzondere vergadering van het Europees Parlement in Brussel bijwonen. Aanwezigheid vergroot de slagkracht. 

En dat is ook wat er nu moet gaan gebeuren in onze economie. We moeten - waar mogelijk- zo snel mogelijk weer aan de gang. Met de ‘intelligente lockdown’ is gezorgd dat de exponentiële verspreiding van het virus eindelijk kan worden gestopt en het aantal besmettingen onder controle komt. Het gevolg van dit soort maatregelen is wel dat de wereldeconomie een ongekende deuk oploopt. Ook in Nederland. Maar op dit moment kan het niet anders, want de zorgverlening loopt al op zijn tandvlees. De grote vraag die momenteel de wereld bezighoudt is waar de balans ligt, tussen het redden van levens en het redden van de economie. Het is een duivels dilemma, waar niemand een eenduidig antwoord op heeft. 

Toch moeten er besluiten worden genomen. Ondernemers zien hun inkomsten opdrogen terwijl de kosten doorlopen. Het water staat snel tot aan de lippen. Onze regering heeft gelukkig in korte tijd een aantal steunmaatregelen afgekondigd om te zorgen dat de liquiditeit beschikbaar blijft. Nu is het zaak dat deze snel kunnen worden geëffectueerd. Daarvoor moet het ambtenarenapparaat op volle toeren gaan draaien. Terwijl dit gebeurt moet de aandacht alweer naar de volgende fase van het probleem, want de steunmaatregelen zijn slechts een economische waakvlam.

Het vuur moet zo snel mogelijk worden opgestookt voordat ook de waakvlam dooft. De oplossing is dat bedrijven daar waar mogelijk weer snel open gaan voor zaken. Als duidelijk is dat mensen geen drager van het virus zijn, moeten ze weer aan het werk. Hierbij mag uiteraard geen verdere verspreiding optreden, en dat kan alleen als personen snel getest kunnen worden. In andere landen zijn er testen beschikbaar die binnen tien minuten uitsluitsel geven. Die moeten wij dus ook hebben. En wel nu, want meten is weten. 

Bij beheersen hoort het testen op koorts bij binnenkomst van scholen, bedrijven, winkels, horeca, openbaar vervoer etc. en het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen op alle plekken waar mensen samen komen. We kennen allemaal de ‘rare beelden’ van mensen met mondkapjes in Azië. Wij nuchtere Nederlanders zijn dat niet gewend en hebben er een unheimisch gevoel bij. Maar om levens én de economie te redden moeten we daar wel tijdelijk aan gaan geloven. Testkits, mondkapjes, wegwerphandschoenen, infrarood-thermometers moeten met spoed beschikbaar komen. Daar ligt nu een cruciale taak voor onze overheid. Ook moeten we aan de grens bewaken wie er binnenkomt. Waar komen deze mensen vandaan, waar zijn ze de afgelopen veertien dagen geweest en zijn ze vrij van koorts? Op weg naar Brussel heb ik de grenscontrole van onze zuiderburen meegemaakt en de vertraging was slechts een paar minuten.  

Het redden van levens én onze economie is nu topprioriteit en daar moet alle aandacht naar uitgaan. De vraag waarom Nederland zo slecht was voorbereid en hoe het zover heeft kunnen komen is voor latere zorg. Maar gezien de beelden en informatie uit China, is het gebrek aan testmateriaal en mondkapjes voor een welvarend land als Nederland ongehoord. Om over de aanvankelijke strategie van groepsimmuniteit en de gebrekkige communicatie van de regering nog maar te zwijgen. 

Daarbij zal ook Sassoli verantwoording af moeten leggen. Ik wil van hem weten waarom ik nooit een antwoord op mijn brief heb gekregen. 

 

Rob Roos is Europarlementariër voor Forum voor Democratie. 

Volg hem op:

Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

Europese solidariteit is noodzaak tijdens coronacrisis | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-03-2020 00:00

Donderdag stemde een meerderheid van het Europees Parlement in om 40 miljard euro vrij te maken om de negatieve gevolgen van het coronavirus te bestrijden. Europarlementariër Bas Eickhout is tevreden met deze snelle eerste stap en benadrukt de noodzaak dat Europese landen juist nu moeten samenwerken: “Sommige landen worden door deze crisis nóg harder getroffen dan andere. We moeten nu solidariteit en daadkracht tonen zodat we deze tijd samen te boven komen.”

Met de maatregelen kunnen de EU-landen onder meer zorgen voor geld voor gezondheidszorg, behoud van werkgelegenheid en steun voor het midden- en kleinbedrijf. Daarnaast wil GroenLinks dat EU-landen gezamenlijk geld ophalen om de kosten voor de crisis te betalen met coronabonds, crisisleningen. Eickhout: “Om een nog grotere crisis te voorkomen in de Europese economie en de eurozone moeten regeringsleiders daadkrachtig solidariteit tonen door hun woorden dat ze 'alles zullen doen wat nodig is' in concrete daden omzetten. Helaas staan de Nederlandse en Duitse regering hierbij nog op de rem, terwijl dit juist ook in hun belang is.” 

Ook stemde het Europarlement in met een voorstel dat zorgt dat luchtvaartmaatschappijen niet meer gedwongen zijn met lege vliegtuigen te vliegen, om zo hun landingsrechten te garanderen. “Het is goed dat dit snel wordt geregeld. Wel moeten we zorgen dat verdere hulp voor de luchtvaartbranche wordt gekoppeld aan de doelstellingen van de Green Deal”, aldus Eickhout.

Coronamaatregelen in de Europese Unie

D66 D66 Nederland 19-03-2020 09:01

Coronamaatregelen in de Europese Unie

De Europese Unie heeft de afgelopen dagen maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en de lidstaten te helpen de gezondheidszorg te ondersteunen. Lees hier wat de EU al heeft gedaan en wat er volgens D66 nog beter kan.

D66 steunt Europese maatregelen in strijd tegen corona

Het Europees Parlement heeft uitzonderlijke maatregelen genomen om deze plenaire vergadering door te laten gaan. Alle Europarlementariërs kunnen vandaag vanuit huis stemmen om het onderlinge besmettingsgevaar terug te dringen. Dit is een uitzonderlijke plenaire stemming over een pakket Europese maatregelen dat oploopt tot 37 miljard euro.

D66 zal voor de pakket stemmen. Belangrijke zaken die worden geregeld zijn:

Het vrijmaken van 8 miljard euro voor medisch onderzoek, innovaties en medische goederen in de strijd tegen het coronavirus.

Het terugdringen van het aantal lege vliegtuigen dat rondvliegt om zogenaamde “slots” veilig te stellen. De regels worden versoepeld.

Het financieren van maatregelen die nodig zijn om de corona-uitbraak in te dammen in zwaar getroffen landen

Maatregelen die de EU genomen heeft

De EU heeft haar buitengrenzen gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Niet EU-burgers mogen de EU niet meer in.

De EU stimuleert het gezamenlijk produceren en inkopen van medische benodigdheden. Er zijn regels opgesteld om ervoor te zorgen dat goederen en medicijnen wél de grens tussen landen over kunnen, nu veel Europese landen de grenzen gesloten hebben.

De EU ondersteunt Europese bedrijven die een vaccin tegen het virus ontwikkelen of op een andere manier bijdragen aan de bestrijding van covid-19.

Europese landen werken samen om gestrande reizigers weer terug naar huis te halen.

Er is een groot financieel pakket gepresenteerd, om de economische gevolgen van het virus op te vangen, en worden landen gestimuleerd ook zelf economische stimuleringsmaatregelen te treffen, zoals Nederland deed op 17 maart.

De EU heeft regels opgesteld om noodzakelijk goederenverkeer tussen lidstaten (levensmiddelen, medicijnen, etc.) op een ordentelijke manier doorgang te laten vinden, nu veel nationale grenzen dicht zijn gegaan.

D66 wil dat de EU meer gaat coördineren

De EU heeft op dit moment, naast de reeds getroffen maatregelen, weinig mogelijkheden om zelf op gezondheidsgebied in te grijpen. De lidstaten hebben deze bevoegdheden namelijk niet aan de EU overgedragen, en daarom kan de EU maar een beperkte rol spelen. Zo gaat de EU niet over het aantal bedden op de Intensive Care, en heeft de EU ook niet de bevoegdheid om nationale beperkende maatregelen op te leggen, zoals het sluiten van scholen, of het verplichten van thuiswerken.

D66 roept op onze aanpak veel beter Europees te gaan coördineren, omdat dit virus onmiskenbaar grensoverschrijdend is. Juist nu moeten we de krachten bundelen om tot een zo effectief mogelijk aanpak te komen. De EU is normaal een open gebied waar veel wordt gereisd. Door de aanpak te coördineren is de bestrijding het meest effectief, ook als straks deze periode van binnenblijven voorbij is. We moeten ook samen met de andere lidstaten bespreken welke bevoegdheden we de EU wél moeten geven, om nog daadkrachtiger op te treden bij gezondheidscrises als deze. Ook qua inkoop en productie van medische goederen kunnen we als EU samen de krachten bundelen. D66 wil dat de EU dat op de volgende manieren doet:

Interne grenscontroles moeten vermeden worden. Sommige Europese landen, zoals Polen en Hongarije, hun grenzen sluiten voor iedereen, ook EU-burgers. Europeanen komen hierdoor soms op plekken vast te zitten op weg naar hun thuisland. Zo mogen inwoners van de Baltische staten niet door Polen om naar huis te gaan. Dat kan niet. We moeten interne grenscontroles vermijden.

Voorkom dat noodzakelijke goederen vast komen te staan. Het sluiten van grenzen ervoor dat vrachtwagens met goederen – van voedsel tot medicijnen – aan de grenzen vaststaan. Op verschillende plekken in Europa zijn al enorme files aan de grens te zien. Dat kan een probleem zijn voor de toevoer van belangrijke producten.  De EU moet onze interne markt beschermen en daarom handhaven dat vrachtwagens te allen tijde de grenzen makkelijk kunnen oversteken

De EU moet de productie van medicijnen en medische middelen meer in eigen hand nemen. De EU heeft inmiddels een flink aantal maatregelen aangekondigd, maar er moet nog veel uitgewerkt worden en daadwerkelijk in werking treden. Een probleem als het tekort aan medische middelen is niet binnen een dag opgelost. Het is van groot belang dat we de Europese productie opschalen en als EU minder afhankelijk worden van de rest van de wereld als het gaat om medicijnen of medische benodigdheden. Daar moeten grote stappen gezet worden.

D66 wil dat Europese landen meer gaan samenwerken om gestrande reizigers weer terug naar huis te halen. Er zitten duizenden Nederlanders en burgers uit andere EU-landen vast in landen buiten de EU. De maatregelen die landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika nemen in de strijd tegen het virus, veranderen met het uur. Hierdoor zitten veel mensen vast in een onzekere situatie, en hebben soms zelfs geen mogelijkheid om naar huis te komen. D66 wil dat de EU-reddingsoperaties samen met de lidstaten coördineert via het European Response Coordination Centre. Hierbij kan het Civil Protection Mechanism gebruikt om noodvluchten te organiseren. Zie hier onze pagina voor Nederlanders in het buitenland.

D66 vindt dat de EU, en met name ook de lidstaten, tijdens deze crises solidariteit moet blijven betrachten voor de meest kwetsbaren groepen, zoals asielzoekers en de mensen die nu in vluchtelingenkampen zitten. Zij mogen niet worden vergeten in deze moeilijke tijden.

Op dit moment raadt het ministerie van buitenlandse zaken alle reizen naar het buitenland af, tenzij het strikt noodzakelijk is. Heeft u al reisplannen, dan wordt geadviseerd de reis te annuleren of uit te stellen. Dit advies wordt gegeven omdat veel landen wereldwijd ingrijpende maatregelen nemen die vergaande consequenties hebben voor reizigers. De situatie verandert dagelijks. Kijk voor het laatste reisadvies op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Coronacrisis: EU blijkt incompetent en wil daarom meer geld en macht

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 15-03-2020 07:39

De Verenigde Staten heeft deze week de grenzen voor reizigers uit Europa gesloten met uitzondering van Groot-Brittannië. Een buitengewoon strenge maatregel die president Trump woensdagavond bekendmaakte. Trump verweet de Europese Unie dat er onvoldoende maatregelen waren getroffen om reizigers uit China en andere ‘hotspots’ buiten de grenzen te houden. De Europese Unie keurde het inreisverbod af. Volgens EU-president Charles Michel is het besluit „eenzijdig en zonder overleg genomen”.

Collega Derk Jan Eppink en ik waren twee weken geleden nog in Washington DC en we hadden daar een boeiend overleg bij het Amerikaanse Ministerie van Financiën. Eén van de gespreksonderwerpen was de G20 top van alle ministers van financiën - waaronder Duitsland, Frankrijk, Italië én de Europese Unie- in Saoedi-Arabië op 22 februari 2020. Terwijl een groot deel van de Chinese economie tot stilstand was gekomen en het coronavirus inmiddels ook in Italië ernstige vormen aannam, wilde de Europese ministers de G20 enkel gebruiken om over klimaat-maatregelen te praten. Uiteraard tot grote verbazing en ergernis van de Amerikaanse delegatie. Niet over corona, niet over de gevolgen daarvan op de wereldeconomie, maar over ‘klimaat-maatregelen’!

De EU heeft het virus onderschat en het onderwerp te lang gemeden. Daarmee is de afkeuring en verontwaardiging over het Amerikaanse inreisverbod vanuit Europa ongepast. Onze EU-bestuurders vegen hier alleen hun eigen straatje schoon. Natuurlijk hadden zij dit kunnen zien aankomen. Maar ze waren zoals altijd te druk binnen hun eigen bubbel. Waaronder alles en iedereen hun klimaatreligie opdringen. Trump was wel alert. Deze president sloot op 1 februari de grenzen voor reizigers uit China. Ook over die maatregel was de wereld verontwaardigd omdat het veel te vroeg zou zijn. Had de EU dat ook maar gedaan, want het navelstaren breekt ons nu op.

De Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra maakte donderdagavond bij Jinek pijnlijk duidelijk hoe kwetsbaar de EU in de wedstrijd zit. ‘’What is Europe?” vroeg hij. “This is not an EU sanction, this is Schengen.” Elk land binnen de EU heeft een andere strategie, maar de interne grenzen staan wagenwijd open voor vrij verkeer van personen. De ketting is zo sterk als het zwakste lidstaat. Daarmee kan je dus geen pandemie voorkomen. De crisissituatie in Italië loopt circa twee weken voor op de rest van de Europese Unie. Dat waren twee cruciale weken maar onze regeringsleiders hebben die kans laten liggen. Nederland en de andere lidstaten hadden gelijk de controle over de eigen landsgrenzen moeten oppakken en preventief de reizigers uit risicogebieden moeten weren.  

Juist het tegenovergestelde gebeurt nu. Brussel benut deze crisis direct om meer macht en meer geld naar zich toe te trekken. Ironisch genoeg ‘voelen’ zij dat de mensen daarom vragen. “Never waste a good crisis” zei Winston Churchill en dat advies slaat de Europese Commissie blijkbaar niet in de wind. Zo misbruikte de EU eerder al de eurocrisis en nu lijkt het opnieuw te gebeuren. Eerst de boel uit de hand laten lopen en dan meer macht eisen om het ‘op te lossen’. We moeten voorkomen dat dit incompetente gedrag wordt beloond. Want had onze Tweede Kamer op 28 januari 2020 maar gehoor gegeven aan de oproep van Baudet om een spoeddebat te voeren over het coronavirus. En had minister Bruins van Medische Zorg en Sport de Kamer maar willen informeren over de succesvolle aanpak van Singapore, in plaats van alleen te kijken naar andere falende EU landen om ons heen. Dan hadden we als zelfstandige natie veel betere voorzorgsmaatregelen kunnen treffen. Dat had ons een hoop ellende bespaard

Rob Roos, Europarlementariër voor Forum voor Democratie. 

Volg mij op:Facebook: https://www.facebook.com/RobRoos.MEP

Instagram: robroos.mep

Twitter: @rob_roos

LinkedIn: linkedin.com/in/robroosnl

Europarlementariërs willen kwetsbare vluchtelingen uit Griekenland herverdelen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 11-03-2020 00:00

EU-landen moeten vluchtelingen overnemen uit de overvolle vluchtelingenkampen in Griekenland. Op mede-initiatief van Europarlementariër Tineke Strik sturen de leden van parlementscommissie Justitie en Burgerlijke Vrijheden deze oproep naar alle leiders van de EU-landen. De oproep is ondertekend door Europarlementariërs van de Groenen, christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen en links. Samen hebben deze fracties een meerderheid in het Europees Parlement.

Steun de oproep van de Europarlementariërs

In de oproep pleit Strik voor een oplossing voor de humanitaire crisis op de Griekse eilanden.

Strik: “We moeten de druk op het Griekse asielsysteem verminderen. Er moeten dus asielzoekers van de Griekse eilanden worden geëvacueerd, zodat zij een asielprocedure kunnen krijgen in andere EU-landen. Kwetsbare asielzoekers, zoals minderjarigen, moeten daarbij als eerst geholpen worden. Veel Europese gemeenten dringen hierop aan, ook in Nederland, maar de meeste EU-landen laten het tot nu toe afweten.”

Financiële hulp

Daarnaast zegde de EU vorige week financiële hulp toe aan Griekenland, 700 miljoen euro. Strik wil dat dit geld niet alleen wordt besteed aan extra grenswachten, maar vooral gaat naar het verbeteren van de omstandigheden in de opvangkampen en humanitaire hulp. Het Europees Parlement heeft stemrecht over 350 miljoen van de 700 miljoen euro. Strik: “Wanneer het parlement hierover stemt, dienen we amendementen in zodat het geld vooral wordt besteed aan het beschermen van de vluchtelingen zelf.”

“De EU-landen hebben de afgelopen vier jaar verzuimd verantwoordelijkheid te nemen voor een gezamenlijke oplossing. Nu moeten ze laten zien dat solidariteit en mensenrechten onlosmakelijk onderdeel zijn van Europees asielbeleid”, besluit Strik.

EU, weersta de chantage en laat de Turkse acties gepaard gaan met consequenties

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-03-2020 13:33

Door Joël Voordewind op 6 maart 2020 om 14:23

EU, weersta de chantage en laat de Turkse acties gepaard gaan met consequenties

Laat Nederland binnen de EU en de NAVO duidelijk maken dat Turkse acties in Syrië die schadelijk zijn voor Europese veiligheid, consequenties moeten hebben voor Turkije.

Nu Turkije door eigen toedoen in de Syrische provincie Idlib in botsing gekomen is met Rusland en het Assad-regime, wil het steun van de NAVO-bondgenoten. Maar op dezelfde dag dat Turkije vroeg om een NAVO-spoedoverleg zette het migranten op de bus naar de grens met Griekenland voor een ongecontroleerde oversteek. Daarmee schendt Turkije en passant de afspraken die zijn gemaakt over opvang van vluchtelingen, waar het notabene zes miljard euro van de EU voor ontvangt.

Turkije weigert tegelijkertijd vluchtelingen vanuit Idlib binnen te laten. Syrische vluchtelingen worden met een hoge muur langs de grens tegengehouden. Wie probeert erover te klimmen wordt beschoten, vaak met dodelijk gevolg.

Het gaat Turkije dus niet om het lot van de vluchtelingen uit Idlib, maar het gebruikt vluchtelingen juist als drukmiddel richting de EU. De inzet: blijvende Europese steun, ondanks de Turkse agressie in Syrië. Turkije geen kritiek op de illegale inval en mensenrechtenschendingen in Afrin en Noordoost-Syrië. Geen kritiek op de steun voor het extremisme aldaar.

De eigen militaire operatie in Idlib is er vanwege de Turkse drang om een deel van Syrië onder controle te houden, waarbij het samenwerkt met al-Qaeda (HTS) in Idlib en andere jihadisten elders in het noorden van Syrië.

De mensen in Afrin en Noordoost-Syrië - de Koerden, christenen en andere minderheden - zijn verzameld in wat de Syrian Democratic Council heet. Zij zijn het die samen met de Amerikanen en de EU, ook Nederland, ISIS versloegen en daarbij ruim 10.000 mannen en vrouwen opofferden in die strijd. En juist zij zijn het die nu door Turkije aangevallen en deels verdreven worden, of lijden nu onder vreselijke mensenrechtenschendingen.

Libië

Maar er speelt meer. Turkije heeft een tweede front geopend in Libië en de oostelijke Middellandse Zee. Turkije verplaatste duizenden jihadisten uit Syrië naar Libië, zodat de regering in Tripoli controle krijgt over de oostelijke kuststreek van Libië. Als dat lukt, willen Tripoli en Turkije hun claim op de oostelijke Middellandse Zee zo verleggen dat Turkse en Libische claims aan elkaar grenzen. Zo willen ze bodemschatten in internationale wateren claimen en de geplande gaspijplijn tussen Israël, Egypte en Griekenland afsnijden. Deze gaspijplijn zal de Europese Unie minder afhankelijk maken van Russisch gas.

Door middel van de deal met Tripoli legt Turkije ook een claim op bodemschatten in Grieks-Cypriotische en Griekse wateren. Nu al probeert Turkije naar gas te boren in Grieks-Cypriotische wateren. De EU protesteert tevergeefs tegen deze schendingen van de soevereiniteit van EU-lidstaten.

Dit alles roept een fundamentele vraag op. Is dit Turkije in lijn met, of juist tegengesteld aan dat wat de NAVO wil?

Turkije steunt het terrorisme dat een bedreiging is voor NAVO-lidstaten. Turkije houdt zich niet aan de afspraken over opvang van vluchtelingen, ondanks Europese miljardensteun die hiervoor is gegeven. Telkens weer wordt er geroepen dat ‘Turkije onze NAVO-partner is’. Maar dat kan alleen waar zijn als Turkije niet doelbewust in strijd handelt met het NAVO-verdrag en NAVO-belangen, en niet langer doelbewust de veiligheid en stabiliteit van NAVO-lidstaten ondermijnt.

Steun voor moskeeën

In dat licht is het goed dat de Kamer nu ook kijkt naar de manier waarop Turkije opereert via Turkse moskeeën. Het tegengaan van integratie is tegenstrijdig met de veiligheid en de belangen van Nederland. We moeten naar een beleid toe dat dit gedrag ontmoedigt. Maar dat Turkije zich verzekerd voelt van NAVO-steun, moedigt dit gedrag juist aan.

Nederland kan nu al binnen de EU en de NAVO duidelijk maken dat Turkse acties die schadelijk zijn voor Europese veiligheid, gepaard moet gaan met consequenties voor Turkije. Het doelbewust verslepen van vluchtelingen naar de Griekse en Bulgaarse grenzen kan ontmoedigd worden door verscherpte Europese sancties zoals bevriezing van alle NAVO-steun, bevriezen van leningen, opschorten van de douane-unie met Turkije en het formeel stoppen van de toetredingsonderhandelingen.

De boodschap van dit verhaal is niet dat we anti-Turkije moeten zijn. Turkije ligt aan de buitengrenzen van de Europese Unie en dus is het belangrijk om daar waar mogelijk afspraken te maken. Maar die afspraken vallen of staan wel met ook het nakomen van die afspraken, zowel van Europese als van Turkse zijde. En ook de EU moet daarin meer doen, bijvoorbeeld in de hervestiging van vluchtelingen binnen de EU.

De EU heeft een andere mogelijkheid dan toegeven aan Turkse dreigementen en chantage. Alleen als Turkije zich terugtrekt uit Noordoost-Syrië, Afrin en Libië en de steun aan jihadisten opgeeft, kan er weer sprake zijn van steun op basis van NAVO-lidmaatschap en kan er gesproken worden over nieuwe steun voor de opvang van vluchtelingen in Turkije, met wederzijds commitment om die afspraken na te komen. Pas als Turkije zich gedraagt als een waardige NAVO-lidstaat die de NAVO-waarden serieus neemt, kan het als zodanig behandeld worden.

Deze column verscheen op 6 maart in het Nederlands Dagblad en is een co-productie van Joël Voordewind en Johannes de Jong, directeur Sallux, de denktank van de European Christian Political Movement.

Segers (ChristenUnie): “Coalitie met Forum niet geloofwaardig”

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 06-03-2020 10:45

Door Webredactie op 6 maart 2020 om 10:08

Segers (ChristenUnie): “Coalitie met Forum niet geloofwaardig”

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers acht het vormen van een coalitie tussen zijn partij en het Forum voor Democratie van Thierry Baudet ‘niet geloofwaardig’. Segers reageert hiermee op de stellingname van WI-directeur Wouter Beekers, die vindt dat de partij moet nadenken over samenwerking. Volgens de partijleider “ondermijnt Forum de rechtsstaat, houdt partijleider Baudet onvoldoende afstand tot racisme en trekt hij wetenschap en onafhankelijk onderzoek voortdurend in twijfel. Het is niet geloofwaardig om ons daaraan te verbinden.”

Segers: “Ik ben het met Beekers eens dat je heel goed moet luisteren naar de stem van alle kiezers, ook van hen die op populistische partijen stemmen. Maar uiteindelijk moeten we die zorgen voorzien van een eigen, christelijk-sociaal antwoord. Dat wil dus ook niet zeggen dat je met iedere partij móet samenwerken in een coalitie. Ik zie het momenteel niet gebeuren.”

De ChristenUnie sluit uit principe nooit een partij op voorhand uit: democratisch gekozen partijen worden door de kiezer verplicht om samen te zoeken naar oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.

Segers: “Ik zal dat ook nu principieel niet doen. Je kunt altijd een bak koffie doen, je kunt altijd praten. Soms steunen we moties, of dienen we ze zelfs samen in. Daarbij zijn onze idealen leidend, bijvoorbeeld als het gaat om het omgaan met de schepping en het bouwen aan een samenleving waarin elk leven waardevol is, waarin we omzien naar elkaar en waarin we tegenstellingen verkleinen. Maar als je uiteindelijk de afweging moet maken of je geloofwaardig met elkaar in een coalitie kunt stappen, dan denk ik van niet. Dan zou er zó veel moeten veranderen bij Forum en zou Baudet terug moeten komen op bepaalde uitspraken die hij heeft gedaan, dat je op dit moment moet zeggen: een coalitie met Forum is niet realistisch.”

Eerder sprak de ChristenUnie in Zuid-Holland kortstondig met onder andere Forum voor Democratie over een mogelijke coalitie. De ChristenUnie brak deze gesprekken uiteindelijk af, mede vanwege uitingen van partijleider Baudet op Twitter. In het Europees Parlement verliet de ChristenUnie de ECR-fractie toen die fractie mede door toetreding van Forum voor Democratie steeds meer opschoof van een conservatieve naar een rechts-populistische fractie.

Tuinbouwondernemers trotseren Brexit

SGP SGP Nederland 21-02-2020 00:00

 

Je zult maar ondernemer zijn en vooral handel drijven met het Verenigd Koninkrijk… De Brexit geeft dan veel kopzorgen. Zeker als je versproducten hebt die niet uren lang kunnen wachten voor de douane.

SGP-Kamerlid Roelof Bisschop ging op werkbezoek bij GoGreen bv in Boskoop. Het bedrijf koopt plantgoed in bij (pot)plantenkwekers en verkoopt deze aan tuincentra, bouwmarkten en supermarktketens in het Verenigd Koninkrijk. Het bedrijf is al enkele jaren geleden begonnen om zich voor te bereiden op de Brexit. Het was en is onzekerheid troef. Hoe gaat het met de opstelling van de Nederlandse en Britse douane? Welke fytosanitaire eisen gaan de Britten hanteren? Het bedrijf is positief over de proactieve opstelling van de overheid, de Nederlandse douane en de NVWA. Het is van groot belang dat bedrijven vroegtijdig geïnformeerd worden over de koers die (waarschijnlijk) gevaren gaat worden. Ook vinden de ondernemers het belangrijk dat in de onderhandelingen over een handelsakkoord goede afspraken worden gemaakt over fytosanitaire eisen. Dit mag niet ondersneeuwen. De SGP zal hier in de Tweede Kamer aandacht voor blijven vragen.

En passant werd het Kamerlid bijgepraat over de ontwikkelingen in de potplantensector en over het plantenpaspoort. De Europese regels over het plantenpaspoort hebben voordelen, maar het moet in de praktijk wel werkbaar blijven.

 

https://www.sgp.nl/actueel/tuinbouwondernemers-trotseren-brexit/11763

https://www.sgp.nl/actueel/tuinbouwondernemers-trotseren-brexit/11763

https://www.sgp.nl/actueel/tuinbouwondernemers-trotseren-brexit/11763

https://www.sgp.nl/actueel/tuinbouwondernemers-trotseren-brexit/11763 

Niet nóg meer euro's naar Brussel

SGP SGP Nederland 18-02-2020 00:00

“Premier Rutte wil dat Nederland niet nóg meer gaat betalen aan de EU, maar het zou me niet verbazen dat Nederland wél meer euro’s gaat overmaken naar Brussel. Wie zegt zich ervoor te willen inzetten dat Nederland niet meer gaat afdragen aan de EU, dekt zich al bij voorbaat in tegen een uitkomst waarbij er méér geld naar de EU gaat.”

Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop naar aanleiding van het debat vandaag in de Tweede Kamer over de Europese top eind van deze week. Daarbij draait het om de Europese begroting voor de komende jaren. De SGP wil dat Nederland niet meer dan 1% van het BNP afstaat aan Europa. Maar gezien de voorgestelde afbouw van de korting die Nederland al jaren heeft én de vele extra uitgaven buiten de begroting om, staat zo goed als vast dat Nederland nog meer geld kwijt is aan de EU.

Bisschop vraagt zich ook af in hoeverre de landbouwsector feitelijk mee moet betalen aan haar eigen afbouw. De EU stapelt een heleboel voorstellen die nadelig voor de boeren uitpakken: meer landbouwgeld naar Oost-Europa, een korting op het budget én óók nog eens het plan van Timmermans om een fiks deel van het landbouwbudget te gebruiken voor  klimaatmaatregelen. Bisschop: “Als je dat allemaal bij elkaar optelt, lijkt het erop dat de Nederlandse boeren het nakijken hebben. Ik wil wel eens weten van de premier hoe dat zit.”

 

 Europese Commissie moet vrouwenrechten beter verdedigen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-02-2020 00:00

Europarlementariër Kim van Sparrentak wil dat de Europese Commissie zich gaat inzetten om de achteruitgang van vrouwenrechten in Europa een halt toe te roepen. “Ik ben het wachten beu. De vooruitgang in veel landen is stilgevallen en er is een backlash aan de gang. We zien toenemend geweld tegen vrouwen, een groeiende anti-abortusbeweging en verdrukking van organisaties die opkomen voor gendergelijkheid.”

Woensdag debatteerde het Europees Parlement over het verbeteren van gendergelijkheid. Daarmee loopt het vooruit op de de Europese Commissie die volgende maand haar plannen zal bekendmaken. Hoewel de afgelopen decennia veel vooruitgang is geboekt op gebied van gendergelijkheid, duurt het volgens het World Economic Forum nog honderd jaar om volledige gelijkheid te bereiken.

Verder dan mooie woorden

Volgens Van Sparrentak is het noodzakelijk dat de plannen die de Europese Commissie presenteert verder gaat dan mooie woorden: “De Europese Commissie moet zich achter de voorvechters van gendergelijkheid scharen. Organisaties die vrouwenrechten en gendergelijkheid promoten moeten financieel ondersteund worden, in het bijzonder in landen waar ze onder druk staan.”

Daarnaast wil Van Sparrentak dat de Europese Commissie de ontwikkelingen van gendergelijkheid in EU-landen actief volgt en in actie komt wanneer EU-landen het principe gendergelijkheid tegenwerken. “Overheden die vrouwenrechten stelselmatig ondermijnen, moeten dat ook in de toekenning van Europese fondsen merken en organisaties die vrouwenrechten schenden mogen geen Europese subsidies meer ontvangen. Zo krijgen we daar een stok achter de deur”, aldus van Sparrentak.