Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

293 documenten

Openbare hoorzitting om dodelijke beschietingen asielzoekers aan Grieks-Turkse grens | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 29-06-2020 00:00

Maandag 6 juli vindt in de LIBE-commissie van het Europees Parlement een openbare hoorzitting plaats om opheldering te krijgen over de beschietingen aan de Grieks-Turkse grens. Dit gebeurt op verzoek van GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik. Uit onderzoek blijkt dat in maart 2020 door de Griekse grenswacht met scherp is geschoten en dat daarbij een dode en meerdere gewonden vielen. Strik: “De onderste steen moet boven. Deze hoorzitting is daarvoor een goede eerste stap.”

De Griekse minister van Burgerbescherming, Frontex en Eurocommissarissen Margarítis Schinás (Migratie) en Ylva Johansson (Binnenlandse Zaken) worden verwacht verantwoording te geven op de hoorzitting van maandagmiddag 6 juli vanaf 16.45 uur.

Griekenland ontkent tot nu toe iets met de beschietingen te maken te hebben. De Europese Commissie prees Griekenland tot nu toe voor hun optreden als ‘schild van Europa’. Strik: "Als Europa dit straffeloos laat gebeuren, dan maakt dit vluchtelingen voortaan vogelvrij. Europa moet nu laten zien dat het staat voor haar waarden om haar geloofwaardigheid te behouden.” 

Tijdens de hoorzitting moeten betrokkenen verantwoording afleggen over het onderzoek van Bellingcat, Pointer (KRO-NCRV), Der Spiegel, Lighthouse Reports en Forensic Architecture waaruit blijkt dat asielzoekers met scherp zijn beschoten vanaf de Griekse kant van de grens. Hierbij kwam één persoon om het leven en raakten zes mensen gewond. 

Solidariteit. Ook met de rechtsstaat

D66 D66 Nederland 26-06-2020 10:44

Die procedure zit muurvast, omdat veel regeringsleiders liever geen Europese bemoeienis zien en elkaar de hand boven het hoofd houden. Hoe zorgwekkend de situatie ook is. Daarmee ondermijnen zij een kernidee waar de EU op steunt: we houden elkaar scherp op autoritaire reflexen, opdat we in Europa niet de fouten uit het verleden herhalen. Met een Europese Commissie als scheidsrechter boven de partijen. De politiek leiders die hun landen vertegenwoordigen in Europa moeten net zo scherp op de democratie zijn, als dat ze zijn op de begrotingsafspraken. Helaas gaat snoeiharde kritiek op landen die de begrotingsregels schenden, gepaard met poeslieve mededelingen richting niemand in het bijzonder. Minister Blok meldde trots dat er een “diplomatiek statement” was opgesteld, dat opriep tot respect voor de rechtsstaat in coronatijden. Dat statement noemde Hongarije niet eens bij naam en was zo vaag, dat Orbán doodleuk mee tekende.

We kunnen het niet laten gebeuren dat landen in onze Unie op deze wijze afglijden tot autoritaire staten. Europese subsidies aan die landen moeten rechtstreeks worden uitgekeerd aan de uiteindelijke doelgroepen, in plaats van uitkering via de nationale overheidsinstanties. Het inperken van het stemrecht van de rechtsstaatschenders via de artikel-7-procedure zit vast. Daarom moet het bedreigen van een fundamenteel principe van de EU, de rechtsstaat, in de portemonnee bestraft worden. Die omslag is dringend nodig, want vooralsnog lijkt alles “business as usual”. Uit het eerste coronasteunpakket van de Europese Commissie kregen Hongarije en Polen het meest, respectievelijk €5,6 en €7,4 miljard. Het noodlijdende Italië kreeg nog geen derde. Terwijl in Hongarije mensen werden opgepakt om kritische posts op Facebook en in Polen een regeringsvertrouweling de leiding kreeg over het Hooggerechtshof, bleven de euro’s gul overgemaakt worden naar de regeringen in Boedapest en Warschau.

Geen groene superstaat

SGP SGP Nederland 25-06-2020 00:00

Groene samenwerking? Ja! Een groene superstaat? Nee! Zo ongeveer is het standpunt samen te vatten van de SGP over de Europese Green Deal. Natuurlijk moet er hard worden gewerkt om te veel uitstoot van troep en schadelijke stoffen terug te dringen, maar de vraag is wie dat moet doen en hoe we dat doen.

Dat is de kern van wat SGP-woordvoerder Roelof Bisschop zei in de Tweede Kamer bij het debat met minister Wiebes van Klimaat over de Green Deal van de Europese ‘klimaatpaus’   Timmermans. Wat betreft de eerste vraag: de lidstaten van Europa zijn mans genoeg om daarin hun eigen weg te kiezen. Uiteraard in overleg met elkaar, maar de landen kunnen -binnen grenzen- best zelfstandig afwegingen maken. Een Europese Klimaatwet bovenop onze eigen wet moeten we niet hebben, en al helemaal niet als Brussel eigenhandig de tussendoelen gaat bepalen. De SGP moet er ook niet aan denken dat Brussel de vergaande doelstellingen voor 2030 en 2050 nota bene per verordening verbindend gaat verklaren.

En dan de vraag: hoe kunnen we ervoor zorgen dat er zo weinig mogelijk schadelijke vervuiling is? Het Nederlandse kabinet wil na alles wat er al is besloten nóg meer vaart maken en de eisen nóg verder opschroeven. “Denkt het kabinet nu echt dat hij draagvlak krijgt als het klimaatakkoord alweer op de schop moet? vroeg Bisschop zich af. En: “Wat zijn de mooie woorden over haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak waard als de onhaalbare doelstelling van 55% vastligt en die daarna afgedwongen kan worden?” De les van stikstof is nu juist dat als je dit soort zaken wettelijk vastlegt, de gevolgen ontwrichtend kunnen zijn en de rekening gigantisch.

 

Lees hieronder de volledige bijdrage van Roelof Bisschop:

Door de groene waas voor de ogen van de Europese Commissie is het besef van subsidiariteit verdwenen. Natuurlijk, Europese samenwerking is nodig. Ik noem zaken als grensoverschrijdende energie-infrastructuur, circulair productbeleid, luchtvaartemissies, emissie-eisen voor auto’s en een effectief emissiehandelssysteem.

Maar de Commissie gaat in de Green Deal veel verder:

-          Een brede toetsing van nationale energie- en landbouwplannen door Brussel.

-          Beleid tegen files en luchtkwaliteitsproblemen bij steden.

-          Doorlichting van nationale begrotingen om te kijken of ze wel groen genoeg zijn. 

-          Een Europees competentiekader voor groener onderwijs.

-          Geld voor verduurzaming van schoolgebouwen.

-          Het opheffen van nationale regelgevingsbarrières voor renovatie.

-          De opdracht aan EU-instellingen om in gesprek te gaan met onze burgers[1].

-          Een klimaatpact om het publiek te overtuigen en om burgerinitiatieven te stimuleren.

-          Aanpak van energiearmoede.

Allemaal zaken waar Brussel volgens de SGP met haar handen van af moet blijven. Of denkt zij het écht op al deze punten beter te weten en te kunnen dan Den Haag, Wenen of Lissabon?

Om nog maar niet te spreken over de Europese klimaatwet waarmee Brussel de bevoegdheid wil claimen om eigenhandig tussendoelen voor CO­2-reductie vast te stellen. En om de vergaande doelstellingen voor 2030 en 2050 per verordening verbindend te verklaren voor individuele lidstaten.

Dergelijke doelstellingen hebben een enorme impact op onze samenleving. Dat hoort niet in een Europese klimaatwet.

 Onvoorstelbaar dat het kabinet de subsidiariteit in het BNC-fiche in één alinea kritiekloos afdoet. Dat doet absoluut geen recht aan de aangenomen motie Bisschop die vraagt om nadrukkelijke toetsing aan het subsidiariteitsprincipe. Het kabinet heeft zelf notabene een grondige beoordeling toegezegd. Gaat het kabinet dit huiswerk overdoen? Gaat het kabinet in Brussel met de vuist op tafel slaan in plaats van poeslief meebewegen, met een krabbeltje hier en daar? Een duurzame koers is goed, maar laten we het roer alsjeblieft niet uit handen geven!

Het kabinet zet heel sterk in op 55% CO2-reductie in 2030, terwijl er nog niet eens een Impact Assessment ligt: de omgekeerde wereld. Weet de minister wel wat die 55% betekent? Denkt hij echt dat hij draagvlak krijgt als het klimaatakkoord weer op de schop moet? Wat zijn de mooie woorden over haalbaarheid, betaalbaarheid en draagvlak waard als de onhaalbare doelstelling van 55% vastligt en afgedwongen kan worden? Om een lang verhaal kort te maken: het is het een óf het ander. Waar kiest het kabinet voor?

Graag ook een kritische houding tegenover de ‘Van boer tot bord’- en de Biodiversiteitsstrategie. Moet misschien 30% van ons land onder een natuurbeschermingsregime gaan vallen? En 50% minder gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2030? Dat betekent nogal wat voor onze voedselproductie. Op een verdubbeling van de Natura 2000 problematiek zitten wij niet te wachten. Laten we ook hier het roer in eigen handen houden.

Groene samenwerking? Ja! Een groene superstaat? Nee!

 Inbreng Geert Wilders debat over de Europese Top

PVV PVV Nederland 17-06-2020 09:33

Geert Wilders: ‘‘Géén 750 mrd euro naar zuid-Europese landen!

Géén giften, géén leningen, géén Europese belastingen en géén nog hogere EU-begroting!

We moeten in deze crisis voor Nederland kiezen! Wél: Nexit’’

Geert Wilders: ‘‘Tweede termijn debat EU-top met moties over inzet Nederlandse veto’s en aankondiging.’’

GroenLinks gaat de verkiezingen in met boodschap van verandering | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Nederland 13-06-2020 00:00

Na de Coronacrisis moet Nederland niet terug naar hoe het was, maar veranderen in een land waar iedereen gezien wordt.

Een land waar de politiek zich druk maakt om gewone mensen in plaats van grote bedrijven en waarin klimaatverandering aangepakt werd. Dat zei lijsttrekker Jesse Klaver in zijn speech op het online congres van GroenLinks.

“We kunnen niet terug bezuinigen op de zorg, naar een wereld waarin we ongeremd de wereld over vliegen en grote bedrijven in goede tijden alle winst houden en in slechte tijden de rekening bij gewone mensen leggen,” zei Klaver.

Klaver bepleitte betere beloning voor het werk van de helden in de zorg. Geen miljarden weggeven aan multinationals, maar verhoging van het minimumloon. Daadkrachtige aanpak van de klimaatcrisis en niet langer wegkijken van racisme.

 

GroenLinks voor het eerst in de geschiedenis in de regering

Om die grote verandering waar te maken is Klaver erop gebrand om GroenLinks voor het eerst in zijn bestaan een regering in te leiden. Samen met de progressieve bondgenoten van de PvdA, SP en D66.

“We kunnen de verandering niet overlaten aan de mensen en partijen die de wereld van voor Corona gemaakt hebben. Wij zijn de beste garantie op verandering.”

 

Tijd van wachten is voorbij

De tijd van wachten is voorbij, gaf Klaver aan. “De vraag om te wachten, is een excuus van de gevestigde orde om niet te hoeven veranderen.” Hij voorspelt dat GroenLinks de verkiezingen gaat winnen.

“Wij zijn een partij die staat voor een visie en durft in te gaan tegen de status quo. Dat maakt ons gehaat en gelieft. Wij gaan de verkiezingen winnen. Niet voor onszelf, maar voor iedereen die zich genegeerd en ongezien voelt. Samen vormen wij één beweging.”

Lees hier de gehele speech van Jesse Klaver terug

De onbescheidenheid van de EU

SGP SGP Nederland 10-06-2020 00:00

De EU lijkt de coronacrisis te misbruiken om nog meer bevoegdheden naar zich toe te trekken. Roelof Bisschop geeft tegengas.

De coronacrisis heeft ook gevolgen voor de EU. Het gebeurde allemaal wat in de schaduw van de debatten over de gezondheid van de mensen, maar het lijkt erop dat Brussel van de coronacrisis dankbaar gebruik maakt om nóg meer bevoegdheden weg te halen bij de lidstaten. Sommige voorstanders van een grote Europese staat geven dat ook toe, al was het maar omdat ze het graag zouden zien.

In een Kameroverleg over de EU gaf de SGP tegengas. Roelof Bisschop herhaalde dat het niet de bedoeling kan en mag zijn om onder het mom van noodzakelijke en terechte hulp om de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden nu maar een transferunie in te voeren. Want dat zou betekenen dat de noordelijke, financieel degelijke landen vele miljarden zouden gaan overmaken naar landen die zich al jaren, soms decennia, schuldig hebben gemaakt aan financieel wanbeheer.

De Brexit kwam ook ter sprake in het overleg. De SGP vindt dat nu de Britten uit de EU treden wij daar verstandig en niet bokkig mee om moeten gaan. Dat kan betekenen dat de overgangsperiode langer wordt. “De politieke en economische betrekkingen zijn te sterk en de handelsbelangen te groot, om tussen wal en schip te laten raken,” zei Bisschop. “Vlak voor de krijtrotsen van Dover bereiken we weliswaar de grenzen van de EU, maar niet die van het Europese continent. Dat weten onze vissers en exporteurs maar al te goed.”

Tenslotte de uitbreiding van de EU. Er staan nog landen in de wacht om toe te treden tot de EU. De SGP vindt dat landen die ‘in de wacht’ staan ook uit die wacht gezet moeten kunnen worden. En verder dat de rol van de Europese Commissie wel wat minder kan omdat je van tevoren weet dat de Europese top maar één ding wil: meer landen en verdere eenwording. De onbescheidenheid van de Europese top is alom bekend.

Verantwoordingsdebat over het jaar 2019

PVV PVV Partij voor de Vrijheid CDA Nederland 27-05-2020 15:50

Het zijn bizarre tijden. We kijken terug naar 2019, een jubeljaar. Tot een paar maanden geleden zat hier nog een tevreden minister van Financiën, en het kon niet op. Het overschot op de begroting bedroeg 14 miljard. De staatsschuld verdampte zienderogen tot onder de 400 miljard. En de werkloosheid was nog nooit zo laag geweest, met 2,9%. Wie doet me wat, moet deze minister gedacht hebben.

En toen kwam corona. Een pandemie die de hele wereld op zijn grondvesten deed schudden. Een nachtmerrie voor de volksgezondheid, de ic's, maar ook de economie. Deze minister breekt het ene na het andere record in een paar maanden tijd. Hij kan zo in het Guinness Book of Records. Hij dacht dat Wouter Bos de schuld het hardst heeft laten oplopen, maar nu is hij het zelf. De consumptie, de consumentenvertrouwen: ze zijn weggezakt naar historische diepten. Inmiddels hangen 114.000 bedrijven en 350.000 zelfstandigen aan het infuus. Bijna 2 miljoen werknemers krijgen hun loon doorbetaald door de Staat. Ongekend.

Ondanks deze maatregelen gingen er in april toch nog 160.000 banen verloren. De grootste daling sinds 2003. Hoe kan het, vraag ik aan de minister, dat er ondanks al die pakketten toch nog zo veel mensen hun baan verloren? In de Voorjaarsnota ging de minister nog uit van een krimp van 7,5% en een tekort van 92 miljard voor dit jaar. Maar dat was een maand geleden. We kregen de Voorjaarsnota erg vroeg dit jaar. Komt er nu een tweede noodpakket met 13 miljard en weer uitstel van belastingen voor drie maanden, dan komt dat met 35 miljard veel hoger uit. Mijn volgende vraag aan de minister is: hoe ziet het nieuwe tekort eruit, met het tweede steunpakket? En krijgen we nog een update van de Voorjaarsnota, voordat we hierover een debat hebben, misschien samen met de junibrief van het Centraal Planbureau? Want de cijfers zijn inmiddels achterhaald.

Voorzitter. De economie ligt in coma. Bedrijven en werknemers worden met steunpakketten in leven gehouden door de belastingbetaler. Inmiddels is de rekening opgelopen tot boven de 100 miljard in drie maanden tijd. Nu Nederland kampt met de grootste crisis sinds de jaren dertig, gaat dit kabinet onderhandelen over herstelfondsen van vele honderden miljarden om een land als Italië te helpen. Ik snap daar niets van. Er wordt gesproken over giften en leningen tot wel 2.000 miljard, terwijl we hier in Nederland de grootste crisis sinds de jaren dertig hebben.

Waar ik ook niets van snap, voorzitter, is dat de ECB maar door kan gaan met het onbeperkt opkopen van Italiaans schuldpapier. Inmiddels staat de teller op meer dan 3.000 miljard. 2.000 miljard voor een herstelfonds, 3.000 van de ECB. Allemaal vele miljarden die straks terugbetaald moeten worden door de belastingbetaler. Klopt het dat de ECB de beperkingen voor het opkoopprogramma heeft geschrapt? Ze kunnen dus ook nog een keer voluit hun gang gaan als het gaat om het opkopen van Italiaans schuldpapier. De enige reden, zo geef ik deze minister mee, waarom Zuid-Europese landen pleiten voor die steunpakketten van vele honderden miljarden is dat ze ons onder het mom van solidariteit de rekening van hun eigen onhoudbare schuld willen presenteren. Waarom gaat Italië niet naar de kapitaalmarkt, zo vraag ik aan deze minister. Ze betalen 1,5%. Waarom moeten er steunpakketten komen van 2.000 miljard, terwijl ze al het geld dat ze nodig hebben gewoon op de kapitaalmarkt kunnen lenen, net als deze minister? De enige reden die ik kan verzinnen, is dat ze niet van plan zijn terug te betalen, want als je de beleggers op de kapitaalmarkt niet terugbetaalt, dan heb je een groot probleem. Dan ben je een paria voor de komende 50 jaar en dan wil niemand je meer geld lenen. Maar als je de Europese Commissie of de andere lidstaten of de ECB niet terugbetaalt, dan wordt dat gezien als solidariteit. Let dus op uw zaak. De PVV zegt dan ook: trap er niet in; we hebben elk dubbeltje keihard nodig.

De PVV is dan ook blij dat ex-CDA'er Bert de Vries inmiddels ook het licht heeft gezien en zegt dat we zo snel mogelijk de euro moeten verlaten en naar de gulden terug moeten. Ik hoop dat deze minister en deze staatssecretaris, die ook van CDA-huize zijn, zich beiden laten overtuigen door dit inzicht van Bert de Vries. Ook Lex Hoogduin bepleitte recentelijk dat het mogelijk moet zijn dat een land uit de euro vertrekt, of uit de euro wordt gezet. Voor Italië zou het immers ook veel beter zijn als het niet in het harnas zou zitten van de euro. Langzaam komt het onze kant op.

Voorzitter. Tot slot nog even over de KLM. We hebben daar een maand geleden of een paar weken geleden een debat over gehad in de Oude Zaal. Toen ging het over een steunpakket van tussen de 2 miljard en 4 miljard. Ik zei toen nog: dat is nogal een verschil: 2 miljard of 4 miljard. Hoe staat het daar nu mee? We hebben niks meer gehoord. Kan de minister ons een update geven van die onderhandelingen? Liggen de banken dwars? Wat is er aan de hand met de KLM? En kan de minister ook gelijk aangeven hoe hij gaat stemmen en hoe hij gaat voorkomen dat Ben Smith alsnog een bonus krijgt toebedeeld? Ik ben benieuwd.

NEXIT!

PVV PVV Nederland 27-05-2020 06:30

Geert Wilders: ‘‘750 miljard waarvan 500 miljard als gift voor de bodemloze putten in Italië en Spanje. Ze misbruiken iedere crisis om miljarden euro’s te ontvangen.

Onacceptabel. We moeten zo snel mogelijk uit de EU en ons eigen land en onze eigen mensen weer op 1 zetten!’’

Plan Europese Commissie biedt perspectief op duurzaam herstel | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-05-2020 00:00

Woensdagmiddag presenteerde de Europese Commissie haar plan voor een herstel uit de coronacrisis. GroenLinks vindt dat het plan op de juiste prioriteiten inzet en een goede start biedt om op verder te bouwen. Wel moeten er garanties komen dat de uitgaven aan strenge eisen voldoen.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Dit plan biedt een alternatief voor jarenlange stagnatie in Europa en verdient daarom steun. Nu is het zaak dat de miljarden ons niet alleen door deze crisis loodsen, maar tegelijk de klimaatcrisis bij de hoorns vatten.”

Bellen met Bas Luister naar de podcast van Bas Eickhout waarin het herstelplan besproken wordt. Woensdagavond besprak Eickhout de plannen van de Europese Commissie in een Facebook Live onder andere met Catherine de Vries vanuit Milaan. Financiering

De Europese Commissie stelt een herstelfonds voor van 750 miljard euro bovenop de reguliere Europese begroting. Om dit te financieren stelt de Commissie voor dat de EU langjarige leningen aangaat die terugbetaald worden door alle lidstaten, maar ook door inkomsten uit Europese belastingen op de grootste multinationals, plastic, een CO2-grensheffing en emissiehandel.

Eickhout is blij dat het grootste deel (500 miljard euro) van het herstelfonds in de vorm van subsidies gegeven wordt, in plaats van alleen leningen: “Het is in ieders belang dat ook zwaar getroffen EU-landen met beperkte financiële ruimte niet in een nieuwe schuldencrisis en langdurige recessie terechtkomen. Dat zou de gehele EU treffen. We hebben een sterke EU de komende jaren keihard nodig om ons in de wereld staande te houden en de klimaatcrisis op te lossen.”

Voorwaarden

GroenLinks zal wel scherp letten op de voorwaarden voor besteding van de corona-herstelmiljarden. De Commissie zet weliswaar in op de juiste prioriteiten - groen, digitaal, innovatie en gezondheid -, maar de kleine lettertjes zijn cruciaal om te voorkomen dat er geld gaat naar de vervuilende delen van de economie of naar landen die Europese fundamenten van de rechtsstaat niet respecteren.

Eickhout: “De precieze regels voor het uitgeven van de coronamiljarden zijn nog niet duidelijk, het is cruciaal dat daar strenge duurzaamheidscriteria voor komen. Het kan niet zo zijn dat geld uit het herstelplan terecht komt bij vervuilende autobedrijven of luchthavens. Laten we het bredere plaatje niet uit het oog verliezen.”

Eickhout wijst erop dat de Europese Commissie tot nu toe geen duurzaamheidseisen heeft gesteld aan de 2.000 miljard euro aan nationale staatssteun. “Ook de vernieuwde voorstellen voor de Europese meerjarenbegroting zijn niet fundamenteel vergroend. We weten dat we naar een groene economie toe moeten, we hebben de tijd en het geld niet om eerst nog terug te keren naar de oude economie.”

Europarlementariër Tineke Strik wijst erop dat de Commissie zegt dat herstel na corona gebaseerd moet zijn op onze gedeelde Europese waarden. "Een EU-wet om fondsen afhankelijk te maken van respect voor de rechtstaat is hierin cruciaal. Het is nu aan EU-leiders om dit om te zetten in harde voorwaarden."

"Goed dat er een nieuw Europees programma voor gezondheid komt", reageert Europarlementariër Kim van Sparrentak. "Zo maken we Europa onafhankelijker van de farmaceutische industrie en pakken we de doorgeslagen marktwerking aan."

Eickhout verwacht een lastig debat over het plan om het verdelen van geld te koppelen aan economische hervormingen. “Het is verstandig om hervormingen te eisen in ruil voor steun, maar worden dat groene en sociale hervormingen of wordt het een neoliberaal afbraakbeleid zoals in de vorige crisis? Parlementen moeten zeggenschap krijgen over welk soort hervormingen ze willen stimuleren.”

Hoe nu verder?

De voorstellen van de Europese Commissie kunnen alleen doorgaan als alle EU-lidstaten en het Europees Parlement akkoord gaan. Het voorstel van de Commissie kent veel raakvlakken met de Duits-Franse plannen en de positie van het Europees Parlement. GroenLinks maakt zich zorgen over de opstelling van het Nederlandse kabinet dat tot nu toe alleen leningen wil verstrekken en zich blijft verzetten tegen een EU-begroting met voldoende middelen om de Europese prioriteiten te financieren. 

Eickhout: “Nederland dreigt een blok aan het been te worden voor een ambitieus economisch herstel. Nederland zou er beter aan doen om diplomatieke inspanningen te richten op een goede, duurzame besteding van het geld, in plaats van de vrek uit te hangen.”

GroenLinks-partijleider Jesse Klaver: “Met dit voorstel zet de Europese commissie een belangrijke stap voorwaarts. Eindelijk wordt een begin gemaakt om grote bedrijven eerlijk te laten meebetalen aan het aanpakken van de crisis. Het huidige kapitalisme heeft gefaald en er zijn alternatieven nodig. Dat kan niet zonder Europa.”

Klaver doet een dringend beroep op premier Rutte en minister Hoekstra. “Stop met het frustreren en vertragen. Tot nu toe weigerde de Nederlandse regering het grote bedrijfsleven mee te laten betalen. Het is cruciaal dat Nederland daarmee ophoudt en zich inzet voor alle Europese burgers die worden getroffen door de economische gevolgen van de coronacrisis.”

Nieuwe Europese natuur- en landbouwvisie biedt stevige aanknopingspunten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-05-2020 00:00

GroenLinks verwelkomt de plannen van de Europese Commissie op gebied van natuur en voedsel, de zogeheten Farm to Fork- en Biodiversiteitsstrategie. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Vooral de concrete doelstellingen - van afname in pesticiden tot uitbreiding van natuurgebieden - zijn positief. Nu komt het erop aan dat de Europese Commissie ook het achterhaalde voorstel voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) flink onder handen neemt. Door de vele miljarden die daarin omgaan goed in te zetten, kan echt een verschil gemaakt worden.”

Eickhout: “Hetgeen dat het meest in het oog springt, is dat de Europese Commissie de hoeveelheid beschermde natuur, zoals Natura 2000, wil laten toenemen tot 30% van het totale Europese land- en zeeoppervlak. Vooral op zee betekent dat een forse en hoognodige toename.” 

Ook bevatten de strategieën doelen voor het terugdringen van pesticiden en antimicrobiële middelen (-50%), kunstmest (-20%) en het bevorderen van biologische landbouw (25%). Een ander streven is het herstellen van 25.000 kilometer aan vrij-stromende rivieren en het planten van drie miljard extra bomen. Deze doelen moeten in 2030  gerealiseerd zijn. “Dit soort onderdelen in de natuur- en landbouwvisie tonen dat de Europese Commissie de schrikbarende achteruitgang in biodiversiteit en natuurgebieden serieus neemt”, zegt Eickhout.

Biodiversiteitsverlies

Toch zijn er punten ter verbetering volgens Eickhout: “Er missen elementen. Ik wil zien dat de EU veel harder inzet op het hervormen van de regels waaronder handel wordt gedreven. Om zo ook het biodiversiteitsverlies die Europa in andere delen van de wereld aanricht te stoppen. Daarnaast moet duidelijker worden hoe we de vleesconsumptie terugdringen, de veestapel verkleinen en de agrarische monoculturen aanpakken.”

De eerste lakmoesproef wordt het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). “Het is ongeloofwaardig om een ambitieuze natuur- en landbouwstrategie te presenteren, zonder dit schadelijke landbouwbeleid serieus aan te pakken. De doelen voor pesticide- en kunstmestreductie moeten bijvoorbeeld in het GLB verwerkt worden. In een eveneens vandaag gepresenteerde analyse lijkt de Commissie zich er echter gemakkelijk van af te willen maken, door enkel wat minimale wijzigingen voor te stellen. Een gemiste kans. Vergeet niet, bijna een derde (ruim 50 miljard euro per jaar) van het volledige EU-budget gaat naar het GLB. Er zijn grondige aanpassingen nodig. En dat zeg niet alleen ik, maar ook de wetenschap en de Europese Rekenkamer”, besluit Eickhout.