Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

204 documenten

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

ChristenUnie ChristenUnie SGP CDA Nederland 19-06-2019 20:37

Door Webredactie op 19 juni 2019 om 22:11

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

ChristenUnie en SGP hebben veel overeenkomsten. Tegelijkertijd zijn ChristenUnie en SGP twee verschillende partijen, met beide een eigen positie in het politieke landschap, die zich beide op een eigen manier tot bepaalde politieke ontwikkelingen verhouden.

ChristenUnie en SGP waren de afgelopen periode beide lid van de ECR-fractie. Volgens de ChristenUnie is de ECR in die tijd dusdanig veranderd dat de partij vindt dat zij niet meer geloofwaardig onderdeel van de ECR-fractie kan zijn. Voor de SGP ligt dat anders.

Beide partijen hechten aan de onderlinge samenwerking en zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een voor beide partijen acceptabel politiek onderkomen. Ook het starten van een nieuwe fractie van partijen uit verschillende landen was nadrukkelijk een optie, maar dat is niet kansrijk gebleken.

Aansluiten bij de Europese Volkspartij waar onder meer het CDA in participeert is voor de SGP een brug te ver. Volgens de SGP is er bij de EVP onvoldoende ruimte om op een geloofwaardige manier een EU-kritisch geluid te laten horen.

De ChristenUnie sluit zich nu aan bij de EVP. Peter van Dalen: “Voor de ChristenUnie is het allerbelangrijkste dat wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal geluid kunnen laten horen. Dat we een verhaal kunnen vertellen dat mensen niet verdeelt, maar verbindt. Een verhaal waarbij zorg voor de schepping hoog in het vaandel staat. Dat de Europese Unie niet versterkt of verzwakt, maar verandert. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie de ruimte heeft om dat vanuit de EVP ook te kunnen doen.”

De SGP blijft lid van de ECR. Bert-Jan Ruissen: “Binnen de ECR hebben we in de afgelopen tijd onze boodschap op een goede manier naar voren kunnen brengen. Die lijn zet ik graag voort. In de ECR heb ik alle ruimte voor een EU-kritisch en christelijk geluid en kan ik geloofwaardig opkomen voor mijn speerpunten, zoals Israël, Landbouw en vervolgde christenen.

Van Dalen en Ruissen en ook de gezamenlijke besturen geven aan dat hun onderlinge verhouding, ondanks de verschillende keuzes, altijd goed zijn gebleven. Van Dalen: “Het is geen verrassing dat er nog steeds veel overeenkomsten tussen onze partijen zijn. Bert-Jan en ik blijven samenwerken om onze idealen dichterbij te brengen.” Ruissen reageert: “Op deze manier kunnen we nu ons christelijke geluid in twee Europese fracties laten horen.”

Peter van Dalen (ChristenUnie) en ...

ChristenUnie ChristenUnie SGP Nederland 19-06-2019 20:26

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

Van Raak wil wachtgeld voor politici afschaffen

SP SP Nederland 19-06-2019 09:24

De SP heeft in de Tweede Kamer een wet ingediend om het wachtgeld af te schaffen. Terwijl politici, als ze werkloos raken, op flink wat wachtgeld kunnen rekenen, gelden voor de rest van de Nederlanders gewoon de WW-regels. SP-Kamerlid Ronald van Raak vindt dat krom en wil daarom een einde maken aan deze speciale behandeling voor politici: ‘Politici maken regels voor iedereen, maar de regels die ze voor zichzelf maken zijn steeds maar weer veel ruimer. Tegelijkertijd bezuinigen ze al jaren op de normale werkeloosheidsvoorziening. Het is rechtvaardiger deze regels gelijk te trekken. Als politici daar een probleem mee hebben is de oplossing simpel: verhoog de WW voor iedereen.’

De wet geldt voor bestuurders in gemeenten en provincies en voor leden van het kabinet en de Tweede Kamer. Van 2012 tot 2018 werd bijna 25 miljoen euro aan wachtgeld betaald aan oud-politici. Door het wachtgeld af te schaffen kan dat bijna de helft goedkoper. Van Raak: ‘Voorstanders van het wachtgeld wijzen er vaak op dat politicus zijn zo’n onzeker beroep is en dat voor hen daarom andere regels zouden moeten gelden. Maar dan vergeten zij dat miljoenen andere mensen ook onzeker werk hebben, door de versoepeling van het ontslagrecht en door de explosie aan tijdelijke contracten. En juist politici hebben vaak een enorm netwerk en kunnen daardoor sneller aan een baan komen. Daarbij hebben politici ook nog eens een veel hoger salaris dan de meeste mensen.’

ChristenUnie en SGP verder in twee Europese fracties

SGP SGP ChristenUnie CDA Nederland 19-06-2019 00:00

Peter van Dalen (ChristenUnie) en Bert-Jan Ruissen (SGP) gaan in het Europees Parlement verder in twee fracties. Van Dalen sluit zich aan bij de EVP, namens de SGP blijft Ruissen lid van de ECR. De beide Europarlementariërs blijven ook in de nieuwe situatie met elkaar samenwerken.

ChristenUnie en SGP hebben veel overeenkomsten. Tegelijkertijd zijn ChristenUnie en SGP twee verschillende partijen, met beide een eigen positie in het politieke landschap, die zich beide op een eigen manier tot bepaalde politieke ontwikkelingen verhouden.

ChristenUnie en SGP waren de afgelopen periode beide lid van de ECR-fractie. Volgens de ChristenUnie is de ECR in die tijd dusdanig veranderd dat de partij vindt dat zij niet meer geloofwaardig onderdeel van de ECR-fractie kan zijn. Voor de SGP ligt dat anders.

Beide partijen hechten aan de onderlinge samenwerking en zijn daarom gezamenlijk op zoek gegaan naar een voor beide partijen acceptabel politiek onderkomen. Ook het starten van een nieuwe fractie van partijen uit verschillende landen was nadrukkelijk een optie, maar dat is niet kansrijk gebleken.

Aansluiten bij de Europese Volkspartij waar onder meer het CDA in participeert is voor de SGP een brug te ver. Volgens de SGP is er bij de EVP onvoldoende ruimte om op een geloofwaardige manier een EU-kritisch geluid te laten horen.

De ChristenUnie sluit zich nu aan bij de EVP. Peter van Dalen: “Voor de ChristenUnie is het allerbelangrijkste dat wij geloofwaardig een herkenbaar christelijk-sociaal geluid kunnen laten horen. Dat we een verhaal kunnen vertellen dat mensen niet verdeelt, maar verbindt. Een verhaal waarbij zorg voor de schepping hoog in het vaandel staat. Dat de Europese Unie niet versterkt of verzwakt, maar verandert. Ik ben ervan overtuigd dat de ChristenUnie de ruimte heeft om dat vanuit de EVP ook te kunnen doen.”

De SGP blijft lid van de ECR. Bert-Jan Ruissen: “Binnen de ECR hebben we in de afgelopen tijd onze boodschap op een goede manier naar voren kunnen brengen. Die lijn zet ik graag voort. In de ECR heb ik alle ruimte voor een EU-kritisch en christelijk geluid en kan ik geloofwaardig opkomen voor mijn speerpunten, zoals Israël, Landbouw en vervolgde christenen.

Van Dalen en Ruissen en ook de gezamenlijke besturen geven aan dat hun onderlinge verhouding, ondanks de verschillende keuzes, altijd goed zijn gebleven. Van Dalen: “Het is geen verrassing dat er nog steeds veel overeenkomsten tussen onze partijen zijn. Bert-Jan en ik blijven samenwerken om onze idealen dichterbij te brengen.” Ruissen reageert: “Op deze manier kunnen we nu ons christelijke geluid in twee Europese fracties laten horen.”

SGP: Geen eurofiele Commissievoorzitter

SGP SGP Nederland 18-06-2019 00:00

“De SGP wil dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie geen eurofiel is zoals Juncker was. De nieuwe Commissievoorzitter moet er oog voor hebben dat de Europese lidstaten heel verschillend zijn en dat veel burgers hun bekomst hebben van nóg meer Europese machtsuitbreiding.”

Dat vindt SGP-kamerlid Chris Stoffer. Hij zei dat in de Tweede Kamer bij het debat over de Europese top die donderdag en vrijdag in Brussel wordt gehouden, onder andere over de nieuwe voorzitter. Om zijn woorden te onderstrepen diende Stoffer een motie in. Daarin wordt premier Rutte opgeroepen om namens Nederland bij het vaststellen van de geschiktheid van de nieuwe voorzitter uitdrukkelijk mee te nemen dat betrokkene ervan doordrongen moet zijn dat de EU geen eenheidsworst is.

Een andere motie van de SGP gaat over een mogelijk ‘schokfonds’ dat de euro in de lucht moet houden bij crises. Stoffer: “De SGP ziet niets in zo’n schokfonds, zeker niet als niet van tevoren duidelijk wordt vastgelegd hoe en wanneer het geld uit dat fonds doorgesluisd wordt naar landen die de financiële spelregels met voeten treden. Mijn motie spreekt uit dat de SGP niets voelt voor zo’n financieel avontuur.”

Motie voorzitter Europese CommissieDe Kamer,gehoord de beraadslaging,overwegende, dat momenteel onderhandeld wordt over het nieuwe voorzitterschap van de Europese Commissie;verzoekt de regering, bij het vaststellen van de geschiktheid van een kandidaat-voorzitter te betrekken dat deze oog heeft voor de verscheidenheid tussen lidstaten en voor de zorgen van Europese burgers over onnodige bemoeienis van ‘Brussel’;en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Motie ‘schokfonds’/BICCDe Kamer,gehoord de beraadslaging,constaterende, dat de Eurogroep gevraagd is de kenmerken van een begrotingsinstrument voor convergentie en concurrentievermogen (BICC) uit te werken;constaterende, dat het Nederlandse kabinet mogelijk meerwaarde in het instrument ziet indien het geen expliciete stabilisatiedoelstelling krijgt, financiering binnen het MFK plaatsvindt, en toegang tot het instrument aan strikte voorwaarden gebonden is;overwegende, dat het BICC uiteindelijk een budgettaire stabilisatiefunctie kan vervullen, terwijl onduidelijk is of de voorwaarden voor toegang tot het instrument voldoende strikt zijn;overwegende, dat het CPB zo’n schokfonds niet noodzakelijk acht voor het voortbestaan van de euro;verzoekt de regering, onder de huidige omstandigheden niet in te stemmen met het BICC;en gaat over tot de orde van de dag.Stoffer

Motie voorzitter EC

0 euro ❗ Dat is hoeveel ...

PvdA PvdA Nederland 13-06-2019 18:00

0 euro ❗ Dat is hoeveel winstbelasting grote multinationals zoals Shell betalen in Nederland. Dit kan zo niet langer doorgaan. Grote bedrijven moeten gewoon netjes gaan meebetalen aan zorg, onderwijs en onze sociale voorzieningen 👇

CDA blaast formatie Zuid-Holland op

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 CDA PvdA GroenLinks SGP Partij voor de Vrijheid VVD ChristenUnie Nederland 12-06-2019 13:15

Om volstrekt onduidelijke redenen heeft het CDA na bijna 3 maanden onderhandelen het reeds gesloten inhoudelijk hoofdlijnenakkoord in Zuid Holland de rug toegekeerd. Dit terwijl zicht was op een solide meerderheid en al was gesproken met kandidaat-gedeputeerden voor een te vormen college.

Als grootste partij nam FVD na de verkiezingen van 20 maart 2019 het initiatief in Zuid Holland en vroeg Hans Wiegel om als informateur op te treden. Vervolgens gingen FVD, VVD en CDA met elkaar aan tafel en werden het op hoofdlijnen eens. Zowel VVD-fractievoorzitter Floor Vermeulen als CDA-fractievoorzitter Adri Bom-Lemstra lieten tussentijds meermaals weten de samenwerking met FVD zeer constructief te vinden en vertrouwen te hebben in een stabiele samenwerking.

Op het moment dat zicht kwam op een daadwerkelijke meerderheid in de Staten van Zuid-Holland, is het CDA plots van de onderhandelingstafel weggelopen. Na bijna 3 maanden blijken de Christendemocraten, die zelf van 7 naar 4 zetels gingen, opeens toch niet bereid tot het nemen van bestuurlijke verantwoordelijkheid. Zowel FVD als VVD zijn verbijsterd over deze abrupte koerswijziging.

AchtergrondNa de verkiezingen van 20 maart is FVD de verkenning ingegaan met de inhoud van het eigen partijprogramma voorop. Op voorhand hebben we geen enkele partij uitgesloten. GroenLinks, D66 en PvdA bleken direct niet bereid om überhaupt aan tafel te komen. FVD-fractievoorziter Rob Roos over deze uitsluit-politiek van de linkse partijen: 

“Zeer ondemocratisch. Zorgelijk. Wanneer de kiezer heeft gesproken ga je met elkaar in gesprek. Partijen die de mond vol hebben over inclusiviteit en verbinding, blijken zélf juist extreem intolerant en eenkennig.”

Gesprekken met VVD en CDA leverden aanvankelijk wél resultaat op. Een inhoudelijk akkoord op hoofdlijnen volgde. Maar nog geen meerderheid in zetels - want FVD, VVD en CDA hebben tezamen 25 zetels, drie te weinig.

Verkennende gesprekkenDiverse partijen, waaronder CU/SGP, PVV en DENK waren bereid om daarop in gesprek te gaan om de benodigde 28 zetels te halen. CU/SGP (5 zetels) leek de voor de hand liggende coalitiepartner. Roos: 

“Maar de ChristenUnie hield ons drie weken lang aan het lijntje. Om zich vervolgens minutieus getimed en met veel bombarie terug te trekken. Namelijk op de dag van de stemming over toetreding van FVD tot de ECR-fractie in het Europees Parlement, waar zij ook in zaten.”

Roos stoorde zich aan die handelswijze. Het deed geen recht aan de inhoudelijke gesprekken die waren gevoerd. Een alternatief met enkele kleinere partijen bleek echter nog goed mogelijk. Op basis van het eerder gesloten akkoord op hoofdlijnen. Op de valreep trok CDA zich echter zonder inhoudelijke motivatie terug. Tot verbijstering van FVD en VVD. 

Terug- en vooruitblikRoos kijkt met opgeheven hoofd terug op de afgelopen drie maanden:

“We hebben verantwoordelijkheid getoond en er alles aan gedaan om mee te besturen. Helaas is het verantwoordelijkheidsgevoel en de bereidheid om de verkiezingsuitslag te respecteren niet bij iedereen aanwezig”. 

Roos heeft Wiegel inmiddels geïnformeerd. Wiegel beëindigt zijn opdracht. Roos: 

“Dankzij het CDA mag de VVD nu laten zien of zij zich net als in Rotterdam laat gijzelen door een kneiterlinks blok met GroenLinks, PvdA en D66. Wat dat oplevert kunnen we wel raden: “Geldsmijterij, belastingverhoging en een Zuid-Holland bezaaid met windmolens. Daar zal Forum voor Democratie zich in de statenvergaderingen in ieder geval stevig tegen verzetten!”

Bas Eickhout vicefractievoorzitter Groenen in Europees Parlement | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-06-2019 00:00

Europarlementariër Bas Eickhout is woensdag herkozen tot vicefractievoorzitter en penningmeester van de Groenen in het Europees Parlement. Tevens is Eickhout aangewezen om namens de Groenen te onderhandelen met andere politieke fracties over het klimaat- en milieudeel van het werkprogramma voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie.

Als eerste vicefractievoorzitter en penningmeester is Eickhout lid van het ‘bureau’ van de Groene fractie, te vergelijken met het fractiebestuur in de Nederlandse politiek. De fractie van de Europese Groenen in het Europees Parlement is met 75 zetels de vierde politieke groep in het Europees Parlement.

Onderhandelingen

De Europese Groenen kunnen samen met christendemocraten en sociaaldemocraten een meerderheid vormen, maar de liberalen kunnen dat ook. Vanaf donderdag beginnen de onderhandelingen tussen deze vier grote fracties in het Europees Parlement om tot een programma voor de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie te komen. De fracties proberen eerst in vijf thematische werkgroepen om overeenstemming te vinden. Namens de Groenen onderhandelt Eickhout in de werkgroep klimaat.

De komende weken gaan de politieke fracties intern bespreken in welke parlementscommissies de Europarlementariërs plaatsnemen en aan de hand daarvan worden ook voor de GroenLinks-Europarlementariërs de portefeuilles verdeeld.

FVD treedt toe tot Europese Conservatieven (ECR)

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 Nederland 06-06-2019 13:00

Gisteren is Forum voor Democratie toegetreden tot de Europese fractie van Conservatieven en Hervormers (ECR). In het Europees Parlement dienen nationale partijen lid te worden van een ‘EU-fractie’ om aanspraak te maken op spreektijd, subsidies en reële invloed. De ECR werd opgericht in 2009 door o.a. de Britse Conservatieve partij. Andere Europese leden zijn de Vlaamse N-VA van Bart de Wever, de Zweedse Democraten en de Tsjechische Democratisch Burgerpartij. 

In de ECR-groep zal FVD zich blijven inzetten om zoveel mogelijk macht van Brussel tegen te houden en terug te draaien. In de toekomst moeten beleidskwesties weer op nationaal niveau worden aangepakt. ECR-voorzitter, Rydszard Legutko: "We zijn verheugd om meer partijen aan onze familie toe te voegen. De ECR-groep zal een belangrijke kracht worden in het volgende parlement, alleen door de handen ineen te slaan en constructief samen te werken kunnen we de noodzakelijke veranderingen realiseren.”

Nieuwe SP-fractie in Eerste Kamer

SP SP Nederland 28-05-2019 14:29

Wie is de nieuwe Eerste Kamer fractie?

Tiny Kox is sinds 2003 fractievoorzitter van de SP in de Eerste Kamer. Daarvoor was hij van 1994 tot 2003 algemeen secretaris van de SP en van 1982 tot 1999 fractievoorzitter in de gemeenteraad van Tilburg. Sinds 2007 is hij als Eerste Kamerlid ook voorzitter van de fractie van Europees Verenigd Links in de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa.

Rik Janssen is jurist en sinds 2011 Gedeputeerde voor de SP in Zuid-Holland. Hij is onder andere verantwoordelijk voor milieu en water. In 2011 was hij korte tijd lid van de Tweede Kamer en van 2007 tot 2011 was hij medewerker van de Tweede Kamerfractie van de SP.

Arda Gerkens is lid van de Eerste Kamer voor de SP sinds 2013. Ze is voorzitter van de vaste commissie van de Eerste Kamer voor Economische Zaken, Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselveiligheid. Van 2002 tot 2010 was ze lid van de Tweede Kamer. Ze werkt als directeur Stichting Expertisebureau Online Kindermisbruik. Eerder werkte ze onder meer voor Milieudefensie.

4. BASTIAAN VAN APELDOORN (1970, HAARLEM)

Bastiaan van Apeldoorn is lid van de Eerste Kamer sinds 2015. Hij is voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken. Hij is hoogleraar Mondiale Politieke Economie en Geopolitiek aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Daarnaast is hij voorzitter van de commissie die het Europees verkiezingsprogramma van de SP voorbereidt.