Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

233 documenten

GroenLinks en boeren slaan handen ineen om Handelsverdrag met Canada te blokkeren | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-10-2019 00:00

GroenLinks, de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en de Nederlandse Akkerbouw Vakbond (NAV) kondigen aan een gelegenheidscoalitie te starten om CETA, het Vrijhandelsverdrag met Canada, tegen te houden. Dat zeiden de voormannen van de drie organisaties in het tv-programma Buitenhof zondag.

CETA moet dit najaar geratificeerd worden door de Tweede en de Eerste Kamer. GroenLinks, de NMV en de NAV denken voldoende politieke partijen bij hun gelegenheidscoalitie te kunnen laten aansluiten om te zorgen dat het Verdrag in de Tweede of Eerste Kamer strandt.

Zowel vanuit rechtse als linkse partijen klinkt al langer kritiek op Vrijhandelsverdragen, zoals CETA. Het Verdrag zorgt voor oneerlijke concurrentie voor Nederlandse boeren doordat de Europese markt geopend wordt voor Canadese producten die niet aan dezelfde eisen voor bijvoorbeeld dierenwelzijn of duurzaamheid hoeven te voldoen. Daarnaast krijgen multinationals de macht om overheden aan te klagen via een apart op te richten arbitragetribunaal. Op die manier kunnen multinationals een schadevergoeding eisen als zij vinden dat ze benadeeld worden door nieuwe regels die een regering maakt.

Jesse Klaver: “Dit kabinet heeft geen meerderheid meer in de Tweede en Eerste Kamer. Door deze bijzondere gelegenheidscoalitie met de boeren ben ik ervan overtuigd dat we de linkse en rechtse oppositie kunnen verenigen en CETA kunnen tegenhouden. Als we dit vrijhandelsverdrag stoppen is dat niet alleen winst voor het klimaat, dierenwelzijn en de Nederlandse boer, maar ook voor iedereen die zich zorgen maakt over de groeiende macht die multinationals krijgen om overheden hun wil op te leggen.”

Keimpe van der Heide (NAV): “Als Nederland tegen Canada voetbalt vinden we het ook logisch dat beide partijen dezelfde spelregels hebben. Het is dus niet gek dat wij dat als voedselproducenten ook eisen. Nu dit bij deze verdragen nog niet het geval is moeten we de vrijhandelsverdragen tegen houden.”

Hans Geurts (NMV): “Politici van links tot rechts hebben hun mond vol van eerlijke prijzen voor de boer. Handelsverdragen als CETA echter, spelen boeren wereldwijd tegen elkaar uit, zorgen voor oneerlijke concurrentie en marktverstoring. Deze doorgeslagen vrijhandel en eerlijke prijzen gaan niet samen. Ik roep politici op te stoppen met het uitleveren van de landbouw voor andere sectoren en andere belangen. Alle politici die boeren een warm hart toedragen kunnen dit nu laten zien met hun stem: een stem tegen CETA! “

Een deel van het CETA verdrag is sinds eind 2017 in werking, omdateen deel van de afspraken onder de bevoegdheid van de Europese Unie valt. Voordat het Verdrag volledig in werking kan treden moet iedere EU-lidstaat het Verdrag echter goedkeuren. Als het Nederlandse parlement haar veto over CETA uitspreekt is het mogelijk om het hele verdrag van tafel te krijgen.

Weten wat jij kan doen? Kijk op wijstoppenceta.nl

Liveblog hoorzittingen nieuwe Europese Commissie | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-10-2019 00:00

Het Europees Parlement begint vanaf maandag 30 september met de hoorzittingen voor kandidaat-eurocommissarissen. Iedere voorgestelde eurocommissaris beantwoordt in een sessie van drie uur vragen van Europarlementariërs. Zo kan het Europees Parlement beoordelen of een kandidaat-eurocommissaris geschikt vinden voor zijn of haar portefeuille. Dit webartikel zullen we steeds updaten met het laatste nieuws uit de hoorzittingen.

Livestreams met de hoorzittingen inclusief vertaling "Green New Deal"

8 oktober

Aanstaand vicevoorzitter van de Europese Commissie, Frans Timmermans, kwam sterk over tijdens zijn hoorzitting. Hij kent de dossiers goed en hij sprak met toewijding over zijn plannen om van de Green Deal een succes te maken. Gisteren bleef echter nog vaag of daar ook echt harde wetgevende voorstellen in komen te staan. Ook over de wijze waarop hij de klimaatwet vorm wilt geven, die de nieuwe Commissie binnen de eerste 100 dagen wilt presenteren, bleef onduidelijkheid bestaan. Timmermans zegde toe in te zetten op ambitieuzere klimaatdoelstellingen voor 2030, maar hij wil eerst meer onderzoeksrapporten zien voordat hij instemt met de hoognodige -55 procent CO2-verlaging waar de EU eigenlijk volgend jaar al mee moet komen. Al met al goede intenties en plannen, maar de juiste uitvoering daarvan moet nog blijken. Het Europees Parlement steunt zijn kandidatuur.

Digitaal

8 oktober

De ervaren politica en beoogd vicevoorzitter van de Europese Commissie Margrethe Vestager "Europa dat klaar is voor het digitale tijdperk" kwam sterk over tijdens haar hearing. Op het digitale dossier toonde ze zich kundig en ingelezen, maar bleven concrete voorstellen uit. Positief was dat ze zich sterk toonde voor het hervormen van de corporate tax en gaf ze aan dat werknemers in de platformeconomie betere rechten verdienen. Op het gebied van het mainstreamen van klimaat en milieu stelde ze wat de Groenen betreft teleur.

Economie en sociaal beleid

8 oktober

Kandidaat-vicevoorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis ("Economie die werkt voor mensen") zegde toe aan de slag te gaan met het vergroenen van de economie. Hij werd niet concreter over hoe het 1000 miljard grote duurzame investeringsplan van Von der Leyen er uit komt te zien. Wel beloofde hij een nieuw plan voor het vergroenen van de financiële sector en zegde hij toe met voorstellen te komen voor meer transparantie over de duurzaamheidsimpact van verschillende financiële instellingen en bedrijven. Hij kwam niet met veel nieuwe voorstellen voor een socialer Europa en liet nog grotendeels open in hoeverre hij de begrotingsregels wil aanpassen om averechtse bezuinigingen in te toekomst te voorkomen. Het Europees Parlement steunt zijn kandidatuur.

Landbouw II

8 oktober

Met de hakken over de sloot is de Poolse kandidaat-landbouwcommissaris, Janusz Wojciechowski, alsnog goedgekeurd door het Europees Parlement. Zijn eerste optreden was slecht en de concreetheid van zijn antwoorden schoten ernstig tekort. Zijn extra schriftelijke antwoorden en tweede hoorzitting waren een stuk beter. Daarom lijkt de EU voor de eerste keer een landbouwcommissaris te krijgen die de continue verdere industrialisering van de landbouw niet als een onontkoombaar gegeven beschouwt. 

EU-Turkije deal II

8 oktober

Ook Ylva Johansson is na het beantwoorden van extra schriftelijke vragen goedgekeurd als Eurocommissaris (Asiel en Migratie). Uiteraard hadden we meer details en concrete voorstellen willen zien in haar antwoorden. Toch bieden de schriftelijke antwoorden over het redden van asielzoekers op zee, en de versterkte controle op de bescherming van de rechten van vluchtelingen in derde landen voldoende basis om haar nu te steunen.

Europese waarden

7 oktober

Beoogd Eurocommissaris Věra Jourová (Transparantie en Waarden) had zich goed ingelezen op haar dossiers. Tijdens de hoorzitting deed ze de toezegging om op te komen voor de persvrijheid en rechten van minderheden te beschermen. Wel bleef Jourová vaag wat betreft haar plannen rondom het waarborgen van de democratie en rechtstaat. Ze gaf aan deze waarden belangrijk te vinden, maar deed in de hoorzitting geen concrete toezeggingen. Jourová krijgt de steun van het Europees Parlement.

Buitenlandse Zaken

Maandag 7 oktober

De hoorzitting met aanstaand Hoge Vertegenwoordiger van de Europese Commissie, Josep Borrell (Buitenlandse Zaken), verliep zonder problemen. Hij wil zich inzetten voor een sterkere EU op het wereldtoneel, waarbij er niet alleen vooruitgang komt als landen het met elkaar eens zijn maar we ook actiever op zoek moeten naar het compromis. Het werd alleen nog niet duidelijk op welke concrete beleidsterreinen Borrell op zoek gaat naar compromissen. Daarnaast viel het op dat Borrell wijst op de noodzaak van een structurele oplossing voor de opvang van asielzoekers die zijn gered op zee.

"The European Way of Life"

Donderdag 3 oktober

Een opvallende hoorzitting met de kandidaat-vicevoorzitter voor de Europese Commissie Margaritis Schinas (migratie, veiligheid en onderwijs). Hij was goed voorbereid en kent zijn dossiers. Schinas sprak ambitieuze woorden over arbeidsmigratie, maar noemde alleen de hoogopgeleiden bij naam. Als hij echt oplossingen voor de vergrijzing en arbeidsmarkt wil vinden, zal hij ook ruimte moeten bieden aan vakmensen, bijvoorbeeld in de zorg- en bouwsector. Daarnaast wil hij de verantwoordelijkheid voor de terugkeer van migranten en vluchtelingen overlaten aan niet-Europese grenslanden. Verwacht van de nieuwe Europese Commissie daarom geen grote veranderingen in het bestaande asielbeleid, met haar focus op afweren en terugkeren. De Europese Commissie blijft verder vasthouden aan de omstreden naam van Schinas’ portefeuille “The European Way of Life”, die hij zelf ook met hand en tand verdedigt als vertaling van onze Europese waarden. Volgens de Europese Groenen geeft de naam eerder een signaal af van uitsluiting van minderheden en tweedeling in de maatschappij. Schinas zal dat effect op mensen in de samenleving niet kunnen wegnemen. Hoewel er geen schriftelijke vragen meer komen dringt een meerderheid van het Europees Parlement aan op een naamswijziging van zijn portefeuille.

Milieu

Donderdag 3 oktober

Kandidaat-eurocommissaris Virginijus Sinkevičius (milieu en oceanen) had zich goed ingelezen voor de hoorzitting en kwam sympathiek over. Hij erkende dat plastic en microplastics een groot probleem zijn voor mens, dier en milieu en beloofde een harde aanpak op dit dossier. Daarnaast begrijpt hij de link tussen het verlies van biodiversiteit en het huidige landbouw- en visbeleid. Hij is tevens groot voorstander van een circulaire economie, schone lucht en de bescherming van natuur. Het Europees Parlement steunt zijn kandidatuur.

Economie

Donderdag 3 oktober

Kandidaat-eurocommissaris Paulo Gentiloni (economie) maakte een positieve indruk tijdens zijn hearing. Hij zei bijvoorbeeld toe dat er een actieplan komt om bedrijven eerlijker belasting te laten betalen.

Openbare aanbestedingen

woensdag 2 oktober

Europarlementariër Kim van Sparrentak vroeg tijdens de hoorzitting met kandidaat-eurocommissaris Sylvie Goulard naar haar plannen om de Europese regels voor openbare aanbestedingen te herzien. Groene criteria zijn nodig om de transitie naar een duurzame economie te versnellen. Daarnaast is een evaluatie van de aanbestedingsregels cruciaal om de hierdoor ontstane problemen in de publieke sector, zoals in Nederland de jeugdzorg, aan te pakken. Hoewel Goulard vertelde de ‘groene transitie’ belangrijk te vinden, kwamen er geen concrete voorstellen om het Europees aanbestedingsbeleid te herzien. Op verzoek van de Europese Groenen komt er nog een ronde met schriftelijke vragen.

Justitie

woensdag 2 oktober

De hoorzitting met kandidaat-eurocommissaris Didier Reynders (Justitie) verliep zonder problemen. Als eurocommissaris zal hij, onder andere, toezien op de naleving van de rechtsstaat in de EU-landen. Tijdens zijn hoorzitting maakte hij een goede indruk en benadrukte hij nogmaals dat hij zich zal inzetten voor de rechtsstaat en consumentenbescherming. Terwijl kandidaat-eurocommissaris Ylva Johansson niet op ons verzoek inging, zegde Reynders wel toe dat de Europese Commissie het effect op mensenrechten zal onderzoeken voordat samenwerking met derde landen wordt aangegaan. Dat moet dus ook gaan gelden voor migratiedeals. Hij krijgt de steun van de Europese Groenen.

EU-Turkije deal

dinsdag 1 oktober

Tijdens de hoorzitting van Ylva Johansson vroeg Europarlementariër Tineke Strik naar de schrijnende situatie in Turkije en Libië. Er is een gebrek aan informatie en controle op de informele, en niet-bindende deals die de EU met niet-Europese grenslanden afsluit om migratie te reguleren. Johansson was vaag in haar antwoorden, maar leek toe te zeggen het Europees Parlement te betrekken bij migratiedeals zodat meer controle op schendingen van mensenrechten mogelijk wordt. Op verzoek van de Europese Groenen komt er nog een ronde met schriftelijke vragen.

Sociale huisvesting

dinsdag 1 oktober

Europarlementariër Kim van Sparrentak vroeg kandidaat-eurocommissaris Nicolas Schmit om toezeggingen op sociale huisvesting om armoede aan te pakken. In Nederland zijn er veel starters en families met lage en middelgrote inkomens die geen huis kunnen vinden op de vrije markt, maar door Europese regels ook geen sociale huurwoning kunnen krijgen. Een voorbeeld van hoe Europa dwarszit bij succesvol sociaal beleid, aldus Van Sparrentak. Schmit zegt toe om sociale huisvesting mee te nemen als onderdeel van de strijd tegen armoede.

Landbouw

Dinsdag 1 oktober

Kandidaat-eurocommissaris Janusz Wojciechowski (Landbouw) stelde teleur bij zijn hoorzitting. Zijn openingsstatement was warrig en hij gaf ontwijkende en soms zelfs tegenstrijdige antwoorden op vragen. Het ontbrak Wojciechowski aan een duidelijke visie op toekomstig landbouwbeleid. Naast de Europese Groenen, vonden ook andere fracties dit onvoldoende om hem te accepteren als eurocommissaris. Wojciechowski krijgt daarom nog een ronde met schriftelijke vragen.

Gezondheid

Dinsdag 1 oktober

De hearing met kandidaat-eurocommissaris Stella Kyriakides verliep overwegend goed. Deze eurocommissaris zal zich inzetten voor de de gezondheid van mens, dier en natuur. Kyriakides was goed voorbereid en kwam professioneel over. Ze zei verder dat de wetgeving rondom pesticiden niet goed werkt en op zoek wil naar alternatieven. Als Europese Groenen steunen we deze kandidaat.

Handel

maandag 30 september

Eurocommissaris Phil Hogan (Internationale Handel) kwam zijn hoorzitting door zonder problemen. Hij noemde duurzaamheid in woord een topprioriteit, maar kwam met weinig voorstellen om dat ook echt tanden te geven in concreet handelsbeleid. Te weinig voor de Europese Groenen om voor te stemmen.

Belangenverstrengeling

donderdag 26 september

Al voordat de hoorzittingen daadwerkelijk zijn begonnen, is er nieuws te melden. De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement maakt bezwaar tegen twee kandidaat-eurocommissarissen, Rovana Plumb (Roemenië) en László Trócsányi (Hongarije), vanwege belangenverstrengeling. “Onder deze omstandigheden kan hun hoorzitting niet doorgaan. Dit is een duidelijk signaal naar Boedapest en Boekarest dat ze op zoek moeten naar andere kandidaten van onbesproken gedrag”, reageert Eickhout.

Spoorboekje

Om 25 eurocommissarissen te horen is er een schema opgesteld waarin in blokken van drie uur steeds twee eurocommissarisen in twee aparte bijeenkomsten gehoord worden. Europarlementariërs uit de relevante parlementscommissies stellen de vragen, waarna een eurocommissaris steeds een paar minuten de tijd heeft voor een antwoord. Uiteraard zijn alle hoorzittingen openbaar, ze zijn live te volgen op de website van het Europees Parlement. 

Na afloop van een hoorzitting komen per parlementscommissie de coördinatoren van de politieke fracties bijeen. In een gezamenlijke brief aan de voorzitter van het Europees Parlement geven zij hun oordeel over de hoorzitting. Daarin kunnen ze bijvoorbeeld de kandidaat terugroepen voor een tweede hoorzitting of duidelijk maken dat ze de kandidaat ongeschikt vinden voor een portefeuille. In het verleden zijn er regelmatig eurocomisssarissen gesneuveld na een zo’n hoorzitting.

De hoorzittingen beginnen met de eurocommissarissen met de ‘lichtste’ portefeuilles, de drie uitvoerende vicevoorzitters, Timmermans, Vestager en Dombrovskis, sluiten af op dinsdag 8 oktober. Het volledige overzicht staat op de website van het Europees Parlement.

Portefuilleverdeling

Het is aan de EU-landen om ieder een eurocommissaris voor te dragen, maar het is aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, om de portefeuilleverdeling te maken. Die stelde ze voor op 10 september. Samen Europarlementariër Bas Eickhout bespraken we in onze podcast Bellen met Bas sommige opmerkelijke keuzes.

Blijf op de hoogte

Meer weten over de Europese politiek? De medewerkers van GroenLinks in het Europees Parlement sturen wekelijks een EuropaUpdate uit met daarin een overzicht van het laatste nieuws. 

GroenLinks steunt afwijzing kandidaat-Eurocommissaris Sylvie Goulard | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-10-2019 00:00

Een overduidelijke meerderheid van het Europees Parlement wijst de kandidatuur van de Franse Eurocommissaris voor de Interne Markt en Industrie, Sylvie Goulard, af. Zij lag sinds het begin van haar voordracht onder vuur door ethische kwesties. Ook een tweede hoorzitting met Goulard was niet overtuigend. GroenLinks stemde tegen haar kandidatuur.  

Groenlinks-Europarlementariër Kim van Sparrentak: “Ze was niet overtuigend op inhoud en liet geen blijk van inzicht zien op ethische kwesties. Bovendien stapelen zich ook op juridisch gebied donkere wolken op. Goulard stapte hiervoor op als Franse minister, maar ze vindt zichzelf wel geschikt als Europees Commissaris. Daarmee hanteert ze een dubbele standaard en dat is onacceptabel. Bovendien weigert Goulard duidelijk te stellen dat ze opstapt indien ze in beschuldiging wordt gesteld door het Franse gerechtshof.”   Goulard moest vandaag terugkomen voor een tweede hoorzitting en kon de leden van de commissies Interne Markt en Industrie niet overtuigen. “De Europese Commissie moet een toonbeeld zijn op vlak van ethiek en integriteit. Deze zaak toont de noodzaak om de neveninkomsten van Europarlementariërs te beperken en om een onafhankelijk orgaan op te richten dat toeziet op ethische regels. Op het gebied van ethiek en transparantie zullen wij als Groenen altijd het voortouw blijven nemen”, aldus Van Sparrentak. Het is nu aan Frankrijk een nieuwe kandidaat aan te leveren.

Kabinet laat hardwerkend Nederland met rust!

PVV PVV Nederland 04-10-2019 15:06

Pas nou die onzinregels aan en laat hardwerkend Nederland met rust!

We hebben geen stikstofprobleem maar een probleem met doorgeslagen EU-regels en politici die daar voor buigen! #stikstofcrisis https://t.co/ca1w66OFvx

GroenLinks steunt bezwaar tegen eurocommissarissen vanwege belangenverstrengeling | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 26-09-2019 00:00

De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement maakt bezwaar tegen twee kandidaat-eurocommissarissen, Rovana Plumb (Roemenië) en László Trócsányi (Hongarije), vanwege belangenverstrengeling. 

“Het is een goede zaak dat het Europees Parlement kandidaat-commissarissen afwijst die twijfels over belangenverstrengeling niet kunnen wegnemen”, reageert Europarlementariër Bas Eickhout. 

“Onder deze omstandigheden kan hun hoorzitting niet doorgaan. Dit is een duidelijk signaal naar Boedapest en Boekarest dat ze op zoek moeten naar andere kandidaten van onbesproken gedrag.”

De procedure voor een grondige controle van belangenverstrengeling kwam vijf jaar geleden onder druk van de Groene fractie in het Europees Parlement tot stand, naar aanleiding van de hoorzitting met klimaatcommissaris Miguel Arias Cañete, die financiële familiebelangen had in de oliesector.

Ongeschikt

Naast de constatering van belangenverstrengeling is de Hongaarse kandidaat Trócsányi onacceptabel voor GroenLinks op zijn beoogde portefeuille van Uitbreiding. “Een minister die actief meewerkte aan het afbreken van de Hongaarse rechtsstaat is ongeschikt om toetredingslanden te toetsen op de kwaliteit van hun democratie en rechtsstaat. Ik hoop dat Ursula von der Leyen bij een nieuwe kandidaat van de Hongaarse premier Orbán een betere inschatting maakt in haar verdeling van portefeuilles”, aldus Eickhout.

Nieuwe Europese Commissie: de hoorzittingen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 25-09-2019 00:00

Het Europees Parlement begint vanaf maandag 30 september met de hoorzittingen voor kandidaat-eurocommissarissen. Iedere voorgestelde eurocommissaris beantwoordt in een sessie van drie uur vragen van Europarlementariërs. Zo kan het Europees Parlement beoordelen of een kandidaat-eurocommissaris geschikt vinden voor zijn of haar portefeuille. Dit webartikel zullen we steeds updaten met het laatste nieuws uit de hoorzittingen.

Belangenverstrengeling

Update donderdag 26 september

Al voordat de hoorzittingen daadwerkelijk zijn begonnen, is er nieuws te melden. De commissie Juridische Zaken van het Europees Parlement maakt bezwaar tegen twee kandidaat-eurocommissarissen, Rovana Plumb (Roemenië) en László Trócsányi (Hongarije), vanwege belangenverstrengeling. “Onder deze omstandigheden kan hun hoorzitting niet doorgaan. Dit is een duidelijk signaal naar Boedapest en Boekarest dat ze op zoek moeten naar andere kandidaten van onbesproken gedrag”, regeert Eickhout.

Spoorboekje

Om 25 eurocommissarissen te horen is er een schema opgesteld waarin in blokken van drie uur steeds twee eurocommissarisen in twee aparte bijeenkomsten gehoord worden. Europarlementariërs uit de relevante parlementscommissies stellen de vragen, waarna een eurocommissaris steeds een paar minuten tijd heeft voor een antwoord. Uiteraard zijn alle hoorzittingen openbaar, ze zijn live te volgen op de website van het Europees Parlement. 

Na afloop van een hoorzitting komen per parlementscommissie de coördinatoren van de politieke fracties bijeen. In een gezamenlijke brief aan de voorzitter van het Europees Parlement geven zij hun oordeel over de hoorzitting. Daarin kunnen ze bijvoorbeeld de kandidaat teruggeroepen voor een tweede hoorzitting of duidelijk maken dat ze een kandidaat ongeschikt vinden voor een portefeuille. In het verleden zijn er regelmatig eurocomisssarissen gesneuveld na een zo’n hoorzitting.

De hoorzittingen beginnen met de eurocommissarissen met de ‘lichtste’ portefeuilles, de drie uitvoerende vicevoorzitters, Timmermans, Vestager en Dombrovskis, sluiten af op dinsdag 8 oktober. Het volledige overzicht staat op de website van het Europees Parlement.

Portefuilleverdeling

Het is aan de EU-landen om ieder een eurocommissaris voor te dragen, maar het is aan de voorzitter van de Europese Commissie, Ursula von der Leyen, om de portefeuilleverdeling te maken. Die stelde ze voor op 10 september. Samen Europarlementariër Bas Eickhout bespraken we in onze podcast Bellen met Bas sommige opmerkelijke keuzes.

Blijf op de hoogte

Meer weten over de Europese politiek? De medewerkers van GroenLinks in het Europees Parlement sturen wekelijks een EuropaUpdate uit met daarin een overzicht van het laatste nieuws. 

Het Hongarije-dossier: een jaar later | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 12-09-2019 00:00

Precies een jaar geleden slaagde GroenLinks-Europarlementariër Judith Sargentini erin om genoeg steun te krijgen voor haar rapport over de afbraak van de rechtsstaat in Hongarije. Een unicum, want voor het eerst in de geschiedenis sprak het Europarlement zich uit tegen een land dat de Europese waarden ondermijnt. Jammer genoeg wachten we nu al een jaar op verdere actie van de Europese regeringsleiders.

 

Na de stemming in het Europees Parlement was het aan de EU-landen om de artikel 7-procedure, waarmee in het ultieme geval het stemrecht van Hongarije afgenomen kan worden, te starten. Maar met Europese verkiezingen in het vooruitzicht hadden Roemenië en Oostenrijk als voorzitter van de Raad van ministers – en buurlanden van Hongarije – daar weinig trek in.

Er is nu goede hoop op vooruitgang omdat Finland, het land dat nu voorzitter is, een goede reputatie heeft op het gebied van mensenrechten. Volgende week maandag staat het op de agenda van een bespreking met ministers van Algemene Zaken.

Viktor Orbán

Ondertussen is het niet zo dat de Fidesz-regering van premier Viktor Orbán het rustig aan doet. Zo zette Orbán recentelijk het recht op zelfbeschikking onder druk door te opperen dat vrouwen meer kinderen moeten krijgen. En worden Hongaarse media steeds vaker ingezet om campagne te voeren tegen kritische organisaties en rechters.

Als we terugkijken op het dossier-Hongarije, dan kunnen we niet anders concluderen dat het ons ontbreekt aan instrumenten om in te grijpen wanneer de Europese waarden in een EU-land onder druk staan. En dat regeringsleiders niet bereid zijn hard tegen elkaar op te treden.

Europese subsidies

Maar er is zicht op verbetering. Europarlementariërs en Europese ministers werken aan wetgeving die Europese subsidies afhankelijk maken van de bescherming van de rechtsstaat. Belangrijk is daarin dat bij aangetoonde gebreken niet langer het land zelf, maar de Europese Commissie over de verdeling van de subsidie gaat. Zo bestrijden we actief corruptie en signaleren we eerder problemen met een rechtsstaat. Bovendien kunnen we subsidie dan gericht inzetten op het ondersteunen van de rechtsstaat. In de toekomst kan daarmee de uiterste maatregel, een artikel 7-procedure, mogelijk voorkomen worden.

Nu Judith niet langer Europarlementariër is, neem ik voor GroenLinks het dossier van haar over. Daarbij richten we ons niet alleen op Hongarije, maar op alle landen binnen de EU waar mensenrechten onder druk staan. Europa moet meer tanden krijgen om de rechten voor alle burgers te verdedigen, ook tegen hun eigen regering. Maar dat heeft alleen succes als ministers elkaar de waarheid zeggen en ze de acties van het Parlement opvolgen.

Meer weten? Het online team maakte een mini-documentaire over het Hongarije-dossier.

Aanstaand Commissievoorzitter Von der Leyen kiest juiste speerpunten, daadkracht moet nog blijken | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 10-09-2019 00:00

Ursula von der Leyen, de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie, presenteerde haar voorstel voor de portefeuilleverdeling van de nieuwe Europese Commissie. “Met sterke vicevoorzitters op duurzaamheid, digitaal en sociaal kiest Von der Leyen voor de juiste speerpunten”, zegt Europarlementariër Bas Eickhout. Hij is benieuwd naar de daadkracht van de nieuwe Eurocommissarissen.

Eickhout: “De grote vraag is: krijgt Frans Timmermans op klimaat voldoende macht om gevestigde belangen binnen de departementen industrie, transport, energie en landbouw te doorbreken en gebruikt hij die macht ook? Alleen dan zal de beloofde Green New Deal een succes worden.”

GroenLinks is bezorgd over hoe Von der Leyen in haar opdracht aan vice-voorzitter Margaritis Schinas de European Way of Life koppelt aan migratie. “Wij zullen Schinas en Von der Leyen kritisch bevragen waarom ze migratie als bedreiging voor onze manier van leven lijken te zien. Dat is een uiterst slecht signaal naar miljoenen Europeanen met een migratie-achtergrond.”

Rechtsstaat

De precieze verdeling van verantwoordelijkheden en hiërarchie van de verschillende commissarissen is nog onduidelijk. GroenLinks heeft bijvoorbeeld twijfels over het feit dat het bewaken van de rechtsstaat is verschoven van Timmermans naar de Belg Didier Reynders maar ook onder de verantwoordelijkheid van de Tsjechische vice-voorzitter Jourová valt. Von der Leyen dankte haar benoeming onder andere aan steun van Polen en Hongarije die zich hevig verzetten tegen de kandidatuur van Timmermans.

Eickhout: “Tsjechië heeft zich eerder tegen een Europese Artikel 7-procedure voor Hongarije om de rechtsstaat te herstellen, uitgesproken. Iedere twijfel moet worden weggenomen dat de Europese Commissie zachter zou gaan optreden tegen landen waar de rechtsstaat in gevaar is, zoals Polen en Hongarije.” GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik zal Reynders en Jourová hierover aan de tand voelen in de hoorzittingen waar alle kandidaat-commissarissen moeten verschijnen voordat het Europees Parlement zijn oordeel kan geven over het nieuwe team van Von der Leyen.

Deregulering

GroenLinks is zeer kritisch over de aankondiging dat de Europese Commissie alleen nog wetten zal maken als er andere wetten worden ingetrokken. Eickhout: "Als deregulering een doel op zich wordt, van Von der Leyen, zal dat catastrofaal uitpakken voor milieu, gezondheid en consumenten".

Het Europees Parlement moet instemmen met het gehele team voordat de nieuwe Europese Commissie kan worden geïnstalleerd. Om de expertise van de aanstaande Eurocommissarissen te testen worden daarom van 30 september tot en met 8 oktober in het Europees Parlement hoorzittingen georganiseerd.

Brexitpuinhoop

PvdA PvdA Nederland 05-09-2019 12:01

Door Lodewijk Asscher op 5 september 2019 Delen  

Verbijsterd en bezorgd. Dat is hoe ik nu kijk naar de situatie in Londen. Bijna ieder uur lijkt er weer nieuws te zijn. Johnson die probeert het parlement buitenspel te zetten. Het parlement dat Johnson’s plannen voor een no-deal probeert te blokkeren. Een-en-twintig parlementariërs die vervolgens uit de conservatieve partij worden gezet. Vier stemmingen, vier nederlagen voor de nieuwe premier. De oudste partij van Europa – en met haar de hele Britse politiek – schudt op haar grondvesten.

Populistische politici pokeren met onze zekerheden.

Op televisie lijkt het soms fantastisch entertainment. Onverwachte plotwendingen, verraad, tranen: eigenlijk ontbreekt alleen een goed liefdesverhaal. Maar dat doet geen recht aan de serieuze gevolgen van dit ‘spektakel’. Het is een potje poker van een stel kostschooljongens met als inzet de zekerheden van de Britse bevolking. Want in tegenstelling tot een goede soap zijn de gevolgen bij de Brexit wel echt. Verlies van banen, waardoor mensen op straat komen te staan. Medicijntekorten, brandstoftekorten en voedseltekorten. De economie die na jaren van groei weer in een recessie terecht dreigt te komen door de handelsoorlogen van Trump en de chaos van Brexit.

En toch zijn er in Nederland nog populistische politici die flirten met een Nexit. Wilders en Baudet. Ook zij pokeren met onze zekerheden. Er komt nooit een duidelijk antwoord hoe zij de economische schade gaan opvangen. Hoe ze Nederland veilig en welvarend willen houden buiten de samenwerking in EU verband. En uiteindelijk zijn het gewoon de mensen thuis die de rekening gepresenteerd krijgen van dit spelletje poker.

Wij moeten Nederlandse werknemers en bedrijven beschermen.

Werknemers mogen niet de dupe worden van de grillen van Johnson. Daarom heb ik aan het begin van dit jaar een voorstel gedaan om werknemers te beschermen. Het is dan ook goed nieuws dat de Europese Commissie deze week heeft aangekondigd bereid te zijn om Europese fondsen in te gaan inzetten. De PvdA roept het kabinet op om een gedeelte van deze fondsen te claimen voor Nederlandse werknemers en bedrijven. Zij moeten er zeker van kunnen zijn dat ze beschermd worden.

We moeten door met het ons eigen alternatief voor een beter Europa. Een positiever verhaal dan het destructieve Nexit/Brexit-verhaal. Want de onvrede over hoe Europa nu werkt bestaat nog steeds en vraagt een serieuzer antwoord. Gelijk loon voor gelijk werk, geen oneerlijke loonconcurrentie binnen Europa meer. Grote bedrijven netjes belasting laten betalen, en een einde aan de race naar de bodem voor het laagste winstbelasting tarief. Werken aan nieuwe zekerheden. Minder spektakel dan het Lagerhuis, maar een betere toekomst voor ons allen.

Tweede Kamerlid

Lagarde belooft als ECB-voorzitter oog voor duurzaamheid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 05-09-2019 00:00

De kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Centrale Bank, Christine Lagarde, antwoordde woensdag in een hoorzitting op vragen van Europarlementariërs. De Groene fractie in het Europees Parlement ondervroeg haar over plannen voor een duurzamer monetair beleid.

GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Het omvangrijke opkoopprogramma van de ECB onder leiding van Mario Draghi zorgde voor miljarden aan goedkoop geld voor vervuilende bedrijven en projecten. GroenLinks en de Europese Groenen willen dat de ECB klimaatrisico’s voortaan goed integreert in haar beleid. Lagarde zegde in de hoorzitting toe de nieuwe wettelijke definities van groene investeringen te willen gebruiken.”

Eickhout is namens het Europees Parlement rapporteur op dit dossier met wettelijke definities, de zogenaamde taxonomie, en stelt deze wetgeving mede op.

“Het is bemoedigend om te zien dat Lagarde zich veel meer dan haar voorganger gevoelig toont voor het belang van duurzaamheid binnen de ECB. Ook het Europese monetaire beleid moet oog hebben voor duurzaamheid”, reageert Eickhout. “Niet omdat de ECB op de stoel van de politiek moet gaan zitten, maar wel omdat ze moet voorkomen dat ze met voortdurend goedkoop geld fossiele en vervuilende investeringen stimuleert. Die vormen een gevaar voor onze financiële stabiliteit en hinderen onze strijd tegen klimaatverandering.”