Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

308 documenten

Algemene Politieke Beschouwingen 2020 - DAG 1

PVV PVV Nederland 16-09-2020 12:20

Geert Wilders: ‘‘Speech met interrupties: ruim twee uur lang. Fel Debat. Heerlijk. Kom maar op. Nederlanders weer op 1!’’

Hoorzitting kandidaat-ministers Tweede Kamer

D66 D66 Nederland 10-09-2020 04:35

In veel gemeenteraden worden wethouders al gehoord voordat zij worden benoemd. En ook het Europees Parlement houdt openbare hoorzittingen met de beoogde Eurocommissarissen. Daarbij biedt het eigen Reglement van Orde het Europees Parlement voldoende handvatten om de toekomstig bestuurders stevig te ondervragen op hun kunnen en kennis. Tijdens de recente formatie van de Europese Commissie werd de kandidatuur van drie Eurocommissarissen teruggetrokken nadat twijfels over hun geschiktheid waren gerezen. Ook in Nederland is het voorgekomen dat bewindspersonen na zeer korte tijd moesten opstappen. Door een hoorzitting kunnen dergelijke incidenten worden voorkomen.

De benoeming van de bewindspersonen blijft in navolging van artikel 48 van de Grondwet voorbehouden aan de minister-president en de Koning.

Inbreng Geert Wilders debat over de uitkomst van de Europese Top

PVV PVV Nederland 09-09-2020 16:53

Geert Wilders: ''Rutte tekende ervoor om 100 mrd Nederlandse euro’s over de balk te gooien naar Zuid-Europa. Hij knielt, kruipt en buigt weer voor de aasgieren uit Brussel. En laat Nederlanders in de kou staan. Wegwezen Rutte, zo’n premier willen we niet!''

TWEEDE TERMIJN

Bisschop zeer kritisch op #EU-hulpfonds

SGP SGP VVD Nederland 09-09-2020 00:00

Bekijk hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Roelof Bisschop waarin hij zijn kritiek uiteenzet op de onhoudbaarheid van de transferunie.

Soms denk ik: werden alle problemen maar opgelost zoals in Europa. Voor de EU-top stonden veel landen lijnrecht tegenover elkaar. Verwijten vlogen over een weer. Soms volstrekt terecht overigens.

Maar na ongeveer 4 dagen praten was iedereen het eens. Iedereen had gekregen wat de inzet was. Prachtig, maar wie het gelooft, mag het zeggen. De werkelijkheid is natuurlijk totaal anders.

‘De minister-president heeft het goed gedaan’, was veel te horen na de top. En natuurlijk, ook wij zien dat hij zijn best heeft gedaan. Maar onder aan de streep ziet het er gewoon slecht uit voor Nederland. Laten we eerlijk zijn. We schuiven steeds meer op richting een transferunie. We zadelen toekomstige generaties op met een enorme schuldenberg. En dan heb ik het nog niet eens over de geldpers van de ECB, die honderden miljarden de economie inpompt.

Het herstelfonds is tijdelijk, maar de leningen lopen tot 2058. Dat is bijna 40 jaar! Dat is hetzelfde alsof wij nu nog moeten betalen voor uitgaven uit 1982!

Mijn vraag aan de MP is: hoeveel moet Nederland in 2028 en daarna per jaar afdragen om die enorme, gezamenlijke schuldenberg af te betalen?

Dat onze afdracht gaat stijgen staat vast, de Europese begroting is namelijk verhoogd.

Hoe rijmt de MP dat met de aangenomen motie Bisschop/Leijten waarin staat dat de begroting hooguit gelijk mag blijven?

Vorig jaar is er een motie aangenomen om de zin ‘een steeds hechter verbond’ uit de EU-verdragen te schrappen.

Mijn vraag aan de minister-president is: Wat hebt u concreet gedaan om deze Kameruitspraak uit te voeren?

Ik zeg het maar eerlijk: de feiten wijzen uit dat de EU steeds meer bevoegdheid opslokt. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het kabinet over de EU spreekt met de VVD-mond maar handelt met het D66-standpunt.

We zien nu namelijk het tegenovergestelde gebeuren! Inmiddels hebben we gezamenlijke schulden. We gaan nog meer belasting direct aan de EU overmaken, zoals de nieuwe plastictaks. En er staan nog meer verdere integratieplannen op de agenda van de EU.

Dat brengt mij bij mijn laatste punt. Europa zit in een crisis. Niet alleen door corona, maar bijvoorbeeld ook door het gebrek aan vertrouwen dat bij veel Nederlanders broeit. Door de enorme bureaucratie, en het hoge ondemocratische gehalte van de EU. De reflex in Brussel en de meerderheid in politiek Den Haag is de laatste jaren altijd geweest: ‘Meer EU!’

Is het niet eens tijd voor een grondige herbezinning op de EU? Ziet de MP ook in dat de EU, als ze op de huidige voet doorgaat, gewoon niet houdbaar is? En dat het veel beter is als Nederland meer afstand gaat nemen van de EU?

Ik weet dat bij sommigen de nekharen overeind gaan staan, alleen al door het stellen van deze vragen! Noem het maar populistisch, of naïef! Ik noem het verstandig en realistisch. En enig realisme kan de EU wel gebruiken.

Dankuwel.

Eén Europees migratiesysteem

D66 D66 Nederland 02-09-2020 07:00

D66 komt nu met dit initiatief omdat binnenkort grote EU-plannen aankomen op dit terrein. Die wil D66 beïnvloeden. Dus er beweegt al veel, nu is het moment om iets te bereiken. Europa weet ook op andere zeer moeilijke onderwerpen compromissen te bereiken, denk bijvoorbeeld aan het EU-coronaherstelfonds waarover 4 dagen en nachten is onderhandeld. Het kan dus wel. Dan moeten de EU-lidstaten wel over hun schaduw heen durven stappen. Belangrijk daarbij: de meerderheid van lidstaten die wel vooruit wil met EU asiel- en migratiebeleid moet niet langer de oren laten hangen naar een kleine maar luide minderheid van lidstaten die denkt alles te kunnen blokkeren (Hongarije, Polen, Tsjechië bv).

Europarlement eist aanpassingen deal EU-top | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 23-07-2020 00:00

Het Europees Parlement wil aanpassingen in het akkoord dat de EU-regeringsleiders afgelopen dinsdag sloten. In een gezamenlijke resolutie eisen vijf partijen strikte afspraken op gebied van duurzaamheid en het beschermen van de rechtsstaat. Met name de houding van de ‘vrekkige vier’ kan op veel kritiek rekenen. GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout: “Door de inzet op rechtse hervormingen en leningen, in plaats van subsidies, worden dezelfde fouten gemaakt als bij de vorige crisis. Het is onacceptabel dat we landen opzadelen met hoge schulden, waarmee we de EU verzwakken.”

Eickhout: “Het Europees Parlement spreekt vandaag duidelijk uit dat de deal van de EU-top echt beter moet. Het corona-herstelfonds is een belangrijke stap naar een Europees investeringsplan om de economische crisis te trotseren. Door de 'vrekkigen' zitten we echter opgescheept met een ouderwets EU-budget. Hoewel ik het toejuich dat er een akkoord is, moeten die vrekkige landen de zomer eens goed gebruiken om hun prioriteiten op een rijtje te krijgen.”

Het akkoord van de EU-top zou betekenen dat veel geld wordt weggehaald bij programma’s die inzetten op innovatie, wetenschappelijk onderzoek en digitalisering. “Onderdelen die noodzakelijk zijn om Europa klaar te stomen voor de toekomst. Maar mede door het zuinigheidsfetisjisme van Rutte is hierin flink gesneden. Gelukkig kiest het parlement ervoor deze onderwerpen overeind te houden”, zegt Eickhout.

Op het gebied van het beschermen rechtsstaat willen de partijen dat EU-geld aan een land kan worden stopgezet op basis van een omgekeerde gekwalificeerde meerderheid in de Europese Raad. Dit maakt het eenvoudiger om rechtsstaatschenders aan te pakken. 

In de deal van dinsdag werd afgesproken dat minimaal 30% van het EU-budget wordt besteed aan het behalen van de klimaatdoelen, maar harde afspraken daarover bleven uit. Het parlement eist nu dat bij de besteding van dit geld, wordt voldaan aan de taxonomiewet die bepaalt welke investeringen duurzaam zijn. Bovendien wil het parlement dat 10% van het EU-geld wordt ingezet voor het verbeteren van de biodiversiteit.

Op basis van de resolutie onderhandelt het parlement na de zomer met de Europese Raad om tot een definitieve deal te komen.

Een historische deal met grote nieuwe stappen in de Europese integratie

D66 D66 Nederland 21-07-2020 09:37

Goed dat Rutte na een lange en voor Nederland onnodig schadelijke aanloop heeft gezien dat een sterk Europa in het Nederlands belang is. Daarbij heeft hij zijn eigen taboes durven doorbreken. De Europese Commissie gaat met garanties van de lidstaten geld lenen om met een gigantisch noodfonds leningen en subsidies uit te keren voor Europees economisch herstel. Dat is uitermate verstandig, want de kost gaat voor de baat uit. Bovendien wordt een gedeelte van de Europese begroting gefinancierd met nieuwe eigen middelen oftewel Europese belastingen. Dat is slim, want zo betaalt niet de belastingbetaler maar de grote vervuiler of techbedrijven die amper belasting betalen voor onze extra uitgaven.

Meer macht voor Brussel totaal ongewenst

SP SP Nederland 21-07-2020 09:17

De top duurde extreem lang en daar waar Rutte op voorhand zei geen akkoord te verwachten, kwam die er toch. Tijdelijk voorzitter Duitsland heeft net zolang onderhandeld, tot er een uitkomst was. Marijnissen: 'Iedereen is blij met de uitkomst, terwijl er grote tegenstellingen waren. Dat kan dus niet waar zijn. Doordat de regeringsleiders in een soort van snelkookpan zijn gezet lijkt het nu of iedereen wint, maar als het stof is opgetrokken zal duidelijk zijn dat vooral de Europese Commissie heeft gewonnen: hogere begroting, veel macht via het herstelfonds en gezamenlijke leningen en daarmee een forse verdieping van de euro. Het is diep ondemocratisch. Rutte had niet moeten accepteren dat er deze top besloten moest worden. De SP kan er niets anders van maken dan dat hij gezwicht is onder de internationale druk en voor een paar spiegeltjes en kralen toch instemt.'

De SP roept op om van de Coronacrisis vooral te leren dat we in lidstaten en de EU meer zelfvoorzienend moeten zijn met hulpmiddelen en vaccins. Ook sloot de SP geen giften uit voor landen die zwaar getroffen zijn. Marijnissen: 'Solidariteit is belangrijk. Maar wat er nu ligt is een gedrocht wat verkocht wordt onder de noemer "eenheid" terwijl het lidstaten tegen elkaar uitspeelt.'

RUTTE DOOR DE KNIEËN

PVV PVV Nederland 21-07-2020 04:45

Geert Wilders:

''RUTTE DOOR DE KNIEËN

Toch €390 miljard giften voor Zuid-Europa!

EU-begroting + Herstelfonds = 1800 miljard euro. Nederland staat voor 6% aan de lat én garant.

Dat is 108 miljard euro!

WAANZIN!!

Miljarden weggegooid die we in ons eigen land hadden moeten besteden!''

Beluister een interview met Geert Wilders op NPO radio 1:

EU-top: akkoord nog onvoldoende voor modern en groen Europa | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-07-2020 00:00

GroenLinks is tevreden dat de regeringsleiders akkoord zijn over de Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds. Een definitieve deal is er pas als ook het Europees Parlement instemt. Volgens GroenLinks-Europarlementariër Bas Eickhout is er nog veel ruimte voor verbetering: “De ambitie voor een groen en gezamenlijk herstel uit de coronacrisis is naar beneden bijgesteld. Een moderne begroting die opkomt voor het klimaat en de rechtsstaat is afgezwakt, onder andere door de verkeerde prioriteiten van premier Rutte. Het Europees Parlement moet daar nu voor vechten.”

Het eerder voorgestelde bedrag van 750 miljard euro voor het coronaherstelfonds bleef intact, maar de verhoudingen tussen subsidies en leningen zijn flink verschoven in de richting van leningen. Eickhout: “Een traag en onrechtvaardig economisch herstel uit de crisis, zoals tien jaar geleden, verzwakt Europa. Door de inzet op rechtse hervormingen en leningen in plaats van subsidies herhaalt Nederland de fouten die gemaakt zijn tijdens de vorige schuldencrisis.”

Klimaat

GroenLinks is positief dat het percentage van de totale Europese begroting, dat bedoeld is voor het behalen van de klimaatdoelstellingen, werd opgehoogd van 25 procent naar 30 procent, al is de precieze invulling daarvan nog onduidelijk. Eickhout: “De klimaatcrisis vereist dat we Europees geld volop inzetten voor een snelle transitie naar een duurzame economie. De regeringsleiders hebben gefaald om de Europese miljarden in een duidelijke groene richting te sturen. Het is een verbetering dat het percentage is verhoogd, maar er een garantie ontbreekt dat de overige 70 procent geen schade berokkent aan het klimaat. Het is wel een vooruitgang dat Europa nieuwe eigen inkomsten krijgt die bijdragen aan duurzaamheid, zoals een plasticbelasting.”

Rechtsstaat

Het mechanisme om rechtsstaatschenders aan te pakken is flink verzwakt. Er is nu een, zeer lastig te behalen, gekwalificeerde meerderheid vereist om landen op EU-fondsen te korten als zij hun rechtsstaat niet repareren. “Rechtsstaatschenders gaan niet vrijuit, maar met dit akkoord wordt het knap lastig om in te grijpen als landen, zoals Hongarije en Polen, de kritiek op hun beschadigde rechtsstaat blijven negeren”, aldus Eickhout.

Ook het Europees Parlement moet instemmen met dit akkoord voordat er een definitieve deal over de meerjarenbegroting en het herstelfonds ligt. Het Europees Parlement komt donderdag met een reactie in een resolutie met de eisen voor een finaal akkoord. GroenLinks zet daarbij in op strengere eisen voor een duurzame besteding van Europees geld en een hardere aanpak van landen die de rechtsstaat schenden.