Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

39 documenten

Weeklog: Weg met al die Europese Presidenten

SP SP Nederland 17-02-2019 19:37

In de VS hebben ze één President en daar hebben ze al genoeg ellende mee, maar in de Europese Unie kennen we er maar liefst drie. Dat geeft nog veel meer ellende. Nu is de President van het Europees Parlement Tajani weer in opspraak, nadat hij de schijn wekte dat Slovenië en Kroatië eigenlijk bij Italië horen. Daarvoor had de President van de Europese Raad Tusk de Brexiteers een plek in de hel toegewenst. En bij de begrotingscontrole blijkt dat de President van de Europese Commissie Juncker zich zo politiek vindt dat hij niet gaat over de begrotingsverantwoording: dat is voor de ambtenaren. Wat zou het fijn zijn, als we in de EU gewoon zouden kunnen samenwerken. Zonder allerlei ambitieuze voorzitters (want meer zijn ze eigenlijk niet) die hun politieke spierballen willen laten rollen.

Op 10 februari hield Tajani in Triëst een toespraak ter nagedachtenis aan de dappere Italiaanse soldaten die tussen 1943 en 1947 waren omgekomen door het verzet van de Joegoslavische partizanen. Dat is al bizar, maar het werd nog erger toen hij repte van het Italiaanse Istrië en Dalmatië. Dat zijn gebieden die tegenwoordig deel uitmaken van Kroatië (en een stukje Slovenië). Geen wonder dat uit die lidstaten heftige reacties kwamen en veel Europarlementariërs het reden vinden om het aftreden van Tajani te eisen. Maar in Triëst, waar extreemrechts altijd veel aanhang gehad heeft, zal de toespraak wel goed gevallen zijn.

Ook niet erg handig waren de uitspraken van Tusk die zo genoeg had van de onderhandelingen met de Britten dat hij de Brexiteers naar de hel verwees. Niemand wil een chaotische Brexit, maar iedere onderhandelaar weet dat je dan vooral geen olie op het vuur moet gooien. Behoedzaam opereren is wat je bij zulke gevoelige onderhandelingen moet doen. Maar Tusk vond het kennelijk belangrijk te laten zien hoe sterk hij is als voorzitter van de Europese Raad. Tenslotte de Europese Commissie: na alle discussies over het al dan niet politieke karakter van dit orgaan, hebben we in de Begrotingscontrolecommissie van het EP te horen gekregen dat Eurocommissarissen al dat gedoe met cijfers eigenlijk beneden hun waardigheid vinden. We moeten daar maar de Directeuren-Generaal over doorzagen. Eurocommissarissen zijn alleen ‘politiek’ verantwoordelijk. Voor de SP is het duidelijk: de Commissie is een ambtelijk orgaan. Juncker is de voorzitter van een college van topambtenaren en hoe minder ‘politiek’ die zich opstellen, hoe beter. En als topambtenaren horen ze zich tot de laatste cent te verantwoorden.

De EU is geen natie. Zelfs aan één President hebben we geen behoefte, laat staan aan drie. Bij echte samenwerking hoort dat lidstaten op die gebieden zaken doen, waar ze gemeenschappelijke belangen hebben of waar grensoverschrijdende zaken beter met elkaar aangepakt kunnen worden. Als ministers en regeringsleiders goed door hun nationale parlementen worden gecontroleerd, kan zo’n samenwerking op draagvlak onder de bevolking rekenen. Maar met wilde uitspraken van al die Presidenten wordt de kloof met gewone mensen alleen maar groter. Dus weg ermee.

Goed nieuws uit het Europees ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 16-02-2019 07:39

Goed nieuws uit het Europees Parlement om je weekend mee te beginnen 😃👇 Meer weten? 👉 https://europa.partijvoordedieren.nl/nieuws/europees-parlement-verbod-op-gesleep-met-dieren-naar-landen-buiten-de-eu

PVV: Denk na, Denk weg!

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 15-02-2019 16:02

De PVV vindt dat mensen met een dubbele nationaliteit hun actieve en passieve stemrecht moeten verliezen. Daarom dienen de PVV-Kamerleden Wilders en Bosma vandaag een initiatiefwetsvoorstel in om dat te regelen door een wijziging van de Grondwet. In Australië is het nu al zo dat in de grondwet is bepaald dat een dubbele nationaliteit niet is toegestaan voor parlementsleden.

Geert Wilders: ‘‘Het is onacceptabel dat mensen met een dubbele nationaliteit en daarmee (de schijn van) dubbele loyaliteit zitting hebben in de Tweede Kamer, kabinet, gemeenteraad, Provinciale Staten en andere organen. We hebben hier bijna een staat in de staat met politici die bijvoorbeeld in de Tweede Kamer meer de belangen van Turkije dan van Nederland dienen. We moeten af van de politieke representatie van die vijfde colonne. Om in Nederland politiek actief te zijn moet je Nederlander zijn en niets anders. Dit wetsvoorstel maakt de democratie weer van ons!”

Interview Maarten Groothuizen over Lesbos

D66 D66 ChristenUnie Nederland 15-02-2019 10:17

Interview Maarten Groothuizen over Lesbos

Kamerlid Maarten Groothuizen was afgelopen weekend naar Lesbos, om te zien hoe de situatie is in de kampen waar vluchtelingen worden opgevangen.

ChristenUnie-collega Joel Voordewind en ik wilden met eigen ogen zien hoe de situatie op Lesbos nu is in de vluchtelingenkampen. Ik ben wel echt geschrokken van wat we daar aantroffen. Je bereidt je voor op een heftige situatie, maar dit was echt mensonwaardig. Er is plek voor 3300 mensen, maar er zitten er 5000. Er zijn te weinig voorzieningen als wc’s en douches en mensen staan uren in de rij voor hun eten. En naast het hoofdkamp heb je de zogenaamde ‘jungle’ waar mensen tentjes hebben opgezet en stroom aftappen via geïmproviseerde kabels. De omstandigheden daar zijn echt erbarmelijk.

Waar is de meeste behoefte aan op dit moment?

Er moet heel snel verbetering komen in de hygiënische omstandigheden. Er zijn te weinig douches en wc’s, en de huisvesting is niet berekend op zoveel mensen. Ook is er maar één arts in het kamp, terwijl de medische en psychische nood hoog is. Op de afdeling voor alleenstaande minderjarigen zitten jongeren letterlijk op elkaars lip. Hun trauma’s leiden tot automutilatie en zelfmoordpogingen. Geweld en seksueel misbruik komen veelvuldig voor.

Maar is de Griekse regering dan niet betrokken? Of de UNHCR?

Er is meer daadkracht nodig. De Griekse asielprocedures zijn sloom en daarmee echt een bottleneck. Mensen zitten soms 2 jaar in kamp Moria, terwijl dat bedoeld is voor eerste opvang. De UNHCR zit ook te vaak vast in z’n eigen protocollen. Er was een generator kapot. Dan moet er een speciale monteur uit Athene komen en dat duurt weer twee weken. Terwijl er ook gewoon monteurs op Lesbos zijn, maar die mogen dat dan weer niet doen. Bizar.

De EU en EC moeten hier echt in actie komen. Griekenland kan het niet alleen en soms ontbreekt ook gewoon de politieke wil. Er zijn NGO’s die heel goed werk doen, zoals Movement on the Ground. Zij proberen de leefsituatie te verbeteren en zo de bewoners hun waardigheid terug te geven.

Het is beschamend om te zien hoe het drie jaar na de EU-Turkije verklaring nog steeds niet lukt om voor fatsoenlijke opvang te zorgen. Frans Timmermans heeft die Turkijedeal altijd verdedigd. Dan mag hij er nu ook wel voor zorgen dat het aan EU-kant goed geregeld wordt. Want dit kan niet.

Lees hier het uitgebreide verslag.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

D66 wil dat iedereen zijn leven naar eigen inzicht in kan richten. Dat vraagt om een overheid die het individu ruimte en vertrouwen geeft. Maar er is geen ik zonder wij. We leven en werken samen, we hebben elkaar nodig. Zonder democratie en een functionerende rechtsstaat zijn vrijheid en veiligheid een illusie. Daarom verdedigen wij de rechtsstaat en democratie in Nederland en streven we ernaar deze te versterken in de rest van de wereld.

Door VVD bestuurders in het Europees ...

PVV PVV VVD Nederland 15-02-2019 07:22

Door VVD bestuurders in het Europees Parlement staan onze Nederlandse boeren op achterstand. Ieder beleidsvoornemen van de VVD valt altijd in het nadeel van Nederland uit, en dan kunnen we weer meer betalen aan Oost-Europa, en dan komt er weer Oekraïense kipfilet, op een totaal oneerlijke wijze geproduceerd, op de markt hier. #StemZeWeg #StemPVV

Milieucommissie Europarlement stemt voor fikse vergroening landbouwbeleid | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 14-02-2019 00:00

“Het Europees landbouwbeleid moet vele malen groener. Publiek geld moet naar publieke taken gaan. Het beleid hoort in het teken komen te staan van biodiversiteit, dierenwelzijn en het bestrijden van klimaatverandering,” aldus Europarlementariër Bas Eickhout. Donderdag zette de milieucommissie van het Europees Parlement een stap in die richting gezet tijdens een stemming over de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Eickhout schreef de voorstellen.

Eickhout onderhandelt nu als rapporteur namens de milieucommissie over de regels die vanaf 2021 zullen bepalen onder welke voorwaarden boeren EU-geld kunnen ontvangen. "Er staat veel op het spel, het gaat om veertig procent van het EU-budget, 365 miljard euro verdeeld over zeven jaar."

Momenteel geldt de regel: hoe meer hectares, hoe meer geld, en zonder dat er fatsoenlijke prikkelingen zijn om groener te produceren. Het Europees landbouwbeleid is daardoor een drijver achter schaalvergroting en massaproductie met schadelijke gevolgen voor het milieu. Daarnaast gaat het overgrote gedeelte van het geld naar grootgrondbezitters en multinationals die het helemaal niet nodig hebben, in plaats dat echte boeren ondersteunt worden. "Belastinggeld wordt verspild."

Voorwaarden

De milieucommissie van het Europees Parlement wil dat er betere en striktere voorwaarden komen waaronder boeren het geld kunnen krijgen. Tevens moet een groot deel gereserveerd worden voor boeren die additionele natuur- en klimaatmaatregelen nemen. En ook lidstaten moeten concrete doelstellingen gaan behalen met de wijze waarop ze het geld uitgeven. Verder scherpt de milieucommissie de manier waarop het wel of niet behalen van die doelstellingen gemeten wordt, flink aan.

Eickhout: "De stemming van vandaag is daarmee goed nieuws voor insecten, weidevolgels, houtwallen, bufferstroken, en voor de strijd tegen klimaatverandering".

"De landbouwsector heeft een groot aandeel in de drastische achteruitgang in biodiversiteit en is een aanzienlijke bron van broeikasgassen. Het Europese landbouwgeld kan een enorme steun in de rug zijn om de sector te helpen met het maken van de broodnodige omslag. Europarlementariërs hebben vandaag een goede eerste aanzet gemaakt, maar er is nog een lange weg te gaan. De volgende hobbel die overwonnen moet worden, is de stukken conservatievere landbouwcommissie."

Europa faalt in het beschermen van ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 13-02-2019 16:53

Europa faalt in het beschermen van dieren tijdens transport. Daarom zeggen wij #STOPANIMALTRANSPORT. Vindt de rest van het Europees Parlement dit ook? Morgen stemming!

GroenLinks geeft geen steun aan handelsverdrag met Singapore met meer macht voor multinationals | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-02-2019 00:00

“Dit handels- en investeringsverdrag met Singapore geeft multinationals extra macht om onze democratie en regels in het algemeen belang onder druk te zetten.” Europarlementariër Bas Eickhout stemde tegen het verdrag en is verbaasd dat een meerderheid van het Europees Parlement wel – kritiekloos – instemde. “Wat we nodig hebben is juist meer plichten voor bedrijven om zich aan hun maatschappelijke verantwoordelijkheden te houden.”

Het Europees Parlement stemde woensdag in met een handels- en investeringsverdrag tussen de EU en Singapore. GroenLinks stemde tegen dit verdrag dat omdat het buitenlandse investeerders de mogelijkheid geeft om overheden aan te klagen met het zogenaamde ICS (Investment Court System, voorheen ISDS). Daarmee kunnen bedrijven ongezien dreigen met grote schadeclaims tegen overheden om regelgeving naar hun hand te zetten.

Controversieel

Het instrument om geschillen tussen overheden en bedrijven op te lossen is al jaren uiterst controversieel. Cecilia Malmström, eurocommissaris voor Handel, voerde met steun van liberalen en sociaaldemocraten enkele procedurele wijzigingen door in het arbitragesysteem ISDS en verbeterde daarmee de transparantie en benoeming van rechters. Voor GroenLinks verandert dit echter niets aan de kern van de zaak. Deze vorm van arbitrage blijft onnodig en oneerlijk. Buitenlandse investeerders worden anders behandeld dan binnenlandse bedrijven met een parallel rechtssysteem dat publieke regels onder druk zet.

Eickhout: “Ik kan niet volgen dat een meerderheid van Europarlementariërs zich achter extra privileges voor multinationals schaart met een paar procedurele aanpassingen. Het is tijd dat het handelsbeleid van de EU fundamenteel op de schop gaat zodat handel gaat bijdragen aan het reguleren van globalisering.”