Nieuws van politieke partijen in Nederland over D66 inzichtelijk

38 documenten

Hoorzitting kandidaat-ministers Tweede Kamer

D66 D66 Nederland 10-09-2020 04:35

In veel gemeenteraden worden wethouders al gehoord voordat zij worden benoemd. En ook het Europees Parlement houdt openbare hoorzittingen met de beoogde Eurocommissarissen. Daarbij biedt het eigen Reglement van Orde het Europees Parlement voldoende handvatten om de toekomstig bestuurders stevig te ondervragen op hun kunnen en kennis. Tijdens de recente formatie van de Europese Commissie werd de kandidatuur van drie Eurocommissarissen teruggetrokken nadat twijfels over hun geschiktheid waren gerezen. Ook in Nederland is het voorgekomen dat bewindspersonen na zeer korte tijd moesten opstappen. Door een hoorzitting kunnen dergelijke incidenten worden voorkomen.

De benoeming van de bewindspersonen blijft in navolging van artikel 48 van de Grondwet voorbehouden aan de minister-president en de Koning.

Eén Europees migratiesysteem

D66 D66 Nederland 02-09-2020 07:00

D66 komt nu met dit initiatief omdat binnenkort grote EU-plannen aankomen op dit terrein. Die wil D66 beïnvloeden. Dus er beweegt al veel, nu is het moment om iets te bereiken. Europa weet ook op andere zeer moeilijke onderwerpen compromissen te bereiken, denk bijvoorbeeld aan het EU-coronaherstelfonds waarover 4 dagen en nachten is onderhandeld. Het kan dus wel. Dan moeten de EU-lidstaten wel over hun schaduw heen durven stappen. Belangrijk daarbij: de meerderheid van lidstaten die wel vooruit wil met EU asiel- en migratiebeleid moet niet langer de oren laten hangen naar een kleine maar luide minderheid van lidstaten die denkt alles te kunnen blokkeren (Hongarije, Polen, Tsjechië bv).

Een historische deal met grote nieuwe stappen in de Europese integratie

D66 D66 Nederland 21-07-2020 09:37

Goed dat Rutte na een lange en voor Nederland onnodig schadelijke aanloop heeft gezien dat een sterk Europa in het Nederlands belang is. Daarbij heeft hij zijn eigen taboes durven doorbreken. De Europese Commissie gaat met garanties van de lidstaten geld lenen om met een gigantisch noodfonds leningen en subsidies uit te keren voor Europees economisch herstel. Dat is uitermate verstandig, want de kost gaat voor de baat uit. Bovendien wordt een gedeelte van de Europese begroting gefinancierd met nieuwe eigen middelen oftewel Europese belastingen. Dat is slim, want zo betaalt niet de belastingbetaler maar de grote vervuiler of techbedrijven die amper belasting betalen voor onze extra uitgaven.

Motie hulp aan vluchtelingenkinderen verworpen

SP SP D66 ChristenUnie Nederland 03-07-2020 10:43

De motie van SP-Kamerlid Jasper van Dijk om alleenstaande vluchtelingenkinderen op de Griekse eilanden in Nederland op te vangen, is vannacht helaas verworpen. Van Dijk had goede hoop dat de motie een meerderheid zou halen, maar uiteindelijk trokken coalitiepartijen ChristenUnie en D66 hun steun toch in.

De afgelopen maanden groeide de steun voor het plan om alleenstaande kinderen van de Griekse eilanden te halen enorm. Circa 150 gemeenten en ook provincies betuigden hun steun. In Europa zijn meer dan tien landen die zich bereid verklaarden om kinderen op te nemen. Dit in reactie op het Griekse verzoek aan de lidstaten om 2.500 alleenstaande kinderen op te nemen. De Nederlandse regering koos echter voor een plan om kinderen in Griekenland zelf op te vangen. Dit was overduidelijk een poldercompromis tussen de zwaar verdeelde coalitiepartijen. Het plan komt echter nauwelijks van de grond, blijkt uit onderzoek van de onder andere de Groene Amsterdammer. Om die reden nam opnieuw de druk toe om kinderen in Nederland op te vangen.

Van Dijk: ‘De kinderen bevinden zich in erbarmelijke omstandigheden op de Griekse eilanden. Het is Europees grondgebied, dus ook Nederland heeft hierin een taak. Dat was immers de afspraak na de vluchtelingencrisis in 2015. Er komt ondanks mooie beloften weinig terecht van een eerlijke verdeling van vluchtelingen in Europa. Over twee weken is er een nieuwe kans om het voorstel te doen, bij het debat over de Europese top.’

Solidariteit. Ook met de rechtsstaat

D66 D66 Nederland 26-06-2020 10:44

Die procedure zit muurvast, omdat veel regeringsleiders liever geen Europese bemoeienis zien en elkaar de hand boven het hoofd houden. Hoe zorgwekkend de situatie ook is. Daarmee ondermijnen zij een kernidee waar de EU op steunt: we houden elkaar scherp op autoritaire reflexen, opdat we in Europa niet de fouten uit het verleden herhalen. Met een Europese Commissie als scheidsrechter boven de partijen. De politiek leiders die hun landen vertegenwoordigen in Europa moeten net zo scherp op de democratie zijn, als dat ze zijn op de begrotingsafspraken. Helaas gaat snoeiharde kritiek op landen die de begrotingsregels schenden, gepaard met poeslieve mededelingen richting niemand in het bijzonder. Minister Blok meldde trots dat er een “diplomatiek statement” was opgesteld, dat opriep tot respect voor de rechtsstaat in coronatijden. Dat statement noemde Hongarije niet eens bij naam en was zo vaag, dat Orbán doodleuk mee tekende.

We kunnen het niet laten gebeuren dat landen in onze Unie op deze wijze afglijden tot autoritaire staten. Europese subsidies aan die landen moeten rechtstreeks worden uitgekeerd aan de uiteindelijke doelgroepen, in plaats van uitkering via de nationale overheidsinstanties. Het inperken van het stemrecht van de rechtsstaatschenders via de artikel-7-procedure zit vast. Daarom moet het bedreigen van een fundamenteel principe van de EU, de rechtsstaat, in de portemonnee bestraft worden. Die omslag is dringend nodig, want vooralsnog lijkt alles “business as usual”. Uit het eerste coronasteunpakket van de Europese Commissie kregen Hongarije en Polen het meest, respectievelijk €5,6 en €7,4 miljard. Het noodlijdende Italië kreeg nog geen derde. Terwijl in Hongarije mensen werden opgepakt om kritische posts op Facebook en in Polen een regeringsvertrouweling de leiding kreeg over het Hooggerechtshof, bleven de euro’s gul overgemaakt worden naar de regeringen in Boedapest en Warschau.

GroenLinks gaat de verkiezingen in met boodschap van verandering | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks D66 PvdA Nederland 13-06-2020 00:00

Na de Coronacrisis moet Nederland niet terug naar hoe het was, maar veranderen in een land waar iedereen gezien wordt.

Een land waar de politiek zich druk maakt om gewone mensen in plaats van grote bedrijven en waarin klimaatverandering aangepakt werd. Dat zei lijsttrekker Jesse Klaver in zijn speech op het online congres van GroenLinks.

“We kunnen niet terug bezuinigen op de zorg, naar een wereld waarin we ongeremd de wereld over vliegen en grote bedrijven in goede tijden alle winst houden en in slechte tijden de rekening bij gewone mensen leggen,” zei Klaver.

Klaver bepleitte betere beloning voor het werk van de helden in de zorg. Geen miljarden weggeven aan multinationals, maar verhoging van het minimumloon. Daadkrachtige aanpak van de klimaatcrisis en niet langer wegkijken van racisme.

 

GroenLinks voor het eerst in de geschiedenis in de regering

Om die grote verandering waar te maken is Klaver erop gebrand om GroenLinks voor het eerst in zijn bestaan een regering in te leiden. Samen met de progressieve bondgenoten van de PvdA, SP en D66.

“We kunnen de verandering niet overlaten aan de mensen en partijen die de wereld van voor Corona gemaakt hebben. Wij zijn de beste garantie op verandering.”

 

Tijd van wachten is voorbij

De tijd van wachten is voorbij, gaf Klaver aan. “De vraag om te wachten, is een excuus van de gevestigde orde om niet te hoeven veranderen.” Hij voorspelt dat GroenLinks de verkiezingen gaat winnen.

“Wij zijn een partij die staat voor een visie en durft in te gaan tegen de status quo. Dat maakt ons gehaat en gelieft. Wij gaan de verkiezingen winnen. Niet voor onszelf, maar voor iedereen die zich genegeerd en ongezien voelt. Samen vormen wij één beweging.”

Lees hier de gehele speech van Jesse Klaver terug

Rob Jetten: Europa is solidariteit

D66 D66 Nederland 10-04-2020 11:13

Rob Jetten: Europa is solidariteit

Een belangrijk resultaat: na weken van moeizame onderhandelingen met Nederland in de hoofdrol heeft Europa zich weer van z’n beste kant laten zien. Er ligt een steunpakket van ruim 500 miljard euro. Daarmee kan de acute nood in deze crisis worden gelenigd en kunnen landen nu steun krijgen om structurele schade te voorkomen.

Hulp bij de bestrijding van het coronavirus en het redden van banen en inkomens in onze Europese economie staan terecht voorop. De hervonden Europese eenheid heeft bovendien de dreiging van een financiële crisis in de kiem gesmoord.

Het Nederlandse kabinet heeft na enkele moeizame weken gisteravond laten zien dat het onderdeel kan zijn van de oplossing in plaats van onderdeel van het probleem. In het belang van Europese eenheid en solidariteit. Het resulterende Europese compromis bevat instrumenten die snel in werking kunnen treden.

– De Europese Investeringsbank kan tot € 200 miljard aan garanties geven om het midden- en kleinbedrijf te ondersteunen.

– Het Europese werkgelegenheidsfonds (SURE) in oprichting telt straks maximaal €100 miljard. Deze tijdelijke vorm van Europese sociale zekerheid is een uit Europese middelen gefinancierde WW. Als er te weinig middelen zijn gaat de Europese Commissie extra lenen.

– Het ESM heeft tot €240 miljard klaarstaan aan leencapaciteit voor landen die in de financiële problemen komen. Met realistische en rechtvaardige spelregels. Landen die acuut geld nodig hebben voor de directe en indirecte kosten die zij maken voor medische zorg en preventie lenen dat zonder extra voorwaarden.

Toch is dit alles pas het begin. Het begin van een lange weg die we samen bewandelen. Eerst komt de uitwerking van deze deal, daarna het verdere herstel. Hoe de heropleving van de Europese economie straks betaald moet worden ligt nog open. Het Herstelfonds is nog weinig concreet en komt terug op de Europese Top van regeringsleiders. Dat de Europese landen bereid zijn ‘innovatieve financiële instrumenten’ te gebruiken is goed nieuws, maar vraagt wel nadere uitwerking. Een belangrijk fundament voor dat herstel zal ook de nieuwe Europese begroting zijn: de omvang en richting daarvan zullen de komende maanden moeten worden bepaald. Voor D66 staat het bevorderen van duurzame economische groei in de Europese Unie daarbij voorop.

Het Europees akkoord kwam niet zonder slag of stoot tot stand. De afgelopen weken kwam er, ook van D66, kritiek op de toon en de beperkte bereidheid van Nederland om compromissen te sluiten. Die kritiek is mede geboren uit bezorgdheid over het afbrokkelen van de Nederlandse onderhandelingspositie op andere belangrijke dossiers zoals de klimaatcrisis, de meerjarenbegroting van de Europese Commissie en het nieuwe handelsverdrag met het Verenigd Koninkrijk.

Het kabinet zal zich de komende tijd moeten inspannen om de Nederlandse positie in Europa weer sterker en minder geïsoleerd te maken. Met goede wil en de oprechte bereidheid Europa te versterken kan Nederland deze crisis ook voor zichzelf tot een goed einde brengen. Nederlandse ondernemers, bedrijven, bloementelers, vissers, boeren, burgers en belastingbetalers rekenen op dit kabinet.

Europa is ons heden én onze toekomst.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Coronamaatregelen in de Europese Unie

D66 D66 Nederland 19-03-2020 09:01

Coronamaatregelen in de Europese Unie

De Europese Unie heeft de afgelopen dagen maatregelen genomen om de verspreiding van het virus in te dammen en de lidstaten te helpen de gezondheidszorg te ondersteunen. Lees hier wat de EU al heeft gedaan en wat er volgens D66 nog beter kan.

D66 steunt Europese maatregelen in strijd tegen corona

Het Europees Parlement heeft uitzonderlijke maatregelen genomen om deze plenaire vergadering door te laten gaan. Alle Europarlementariërs kunnen vandaag vanuit huis stemmen om het onderlinge besmettingsgevaar terug te dringen. Dit is een uitzonderlijke plenaire stemming over een pakket Europese maatregelen dat oploopt tot 37 miljard euro.

D66 zal voor de pakket stemmen. Belangrijke zaken die worden geregeld zijn:

Het vrijmaken van 8 miljard euro voor medisch onderzoek, innovaties en medische goederen in de strijd tegen het coronavirus.

Het terugdringen van het aantal lege vliegtuigen dat rondvliegt om zogenaamde “slots” veilig te stellen. De regels worden versoepeld.

Het financieren van maatregelen die nodig zijn om de corona-uitbraak in te dammen in zwaar getroffen landen

Maatregelen die de EU genomen heeft

De EU heeft haar buitengrenzen gesloten om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Niet EU-burgers mogen de EU niet meer in.

De EU stimuleert het gezamenlijk produceren en inkopen van medische benodigdheden. Er zijn regels opgesteld om ervoor te zorgen dat goederen en medicijnen wél de grens tussen landen over kunnen, nu veel Europese landen de grenzen gesloten hebben.

De EU ondersteunt Europese bedrijven die een vaccin tegen het virus ontwikkelen of op een andere manier bijdragen aan de bestrijding van covid-19.

Europese landen werken samen om gestrande reizigers weer terug naar huis te halen.

Er is een groot financieel pakket gepresenteerd, om de economische gevolgen van het virus op te vangen, en worden landen gestimuleerd ook zelf economische stimuleringsmaatregelen te treffen, zoals Nederland deed op 17 maart.

De EU heeft regels opgesteld om noodzakelijk goederenverkeer tussen lidstaten (levensmiddelen, medicijnen, etc.) op een ordentelijke manier doorgang te laten vinden, nu veel nationale grenzen dicht zijn gegaan.

D66 wil dat de EU meer gaat coördineren

De EU heeft op dit moment, naast de reeds getroffen maatregelen, weinig mogelijkheden om zelf op gezondheidsgebied in te grijpen. De lidstaten hebben deze bevoegdheden namelijk niet aan de EU overgedragen, en daarom kan de EU maar een beperkte rol spelen. Zo gaat de EU niet over het aantal bedden op de Intensive Care, en heeft de EU ook niet de bevoegdheid om nationale beperkende maatregelen op te leggen, zoals het sluiten van scholen, of het verplichten van thuiswerken.

D66 roept op onze aanpak veel beter Europees te gaan coördineren, omdat dit virus onmiskenbaar grensoverschrijdend is. Juist nu moeten we de krachten bundelen om tot een zo effectief mogelijk aanpak te komen. De EU is normaal een open gebied waar veel wordt gereisd. Door de aanpak te coördineren is de bestrijding het meest effectief, ook als straks deze periode van binnenblijven voorbij is. We moeten ook samen met de andere lidstaten bespreken welke bevoegdheden we de EU wél moeten geven, om nog daadkrachtiger op te treden bij gezondheidscrises als deze. Ook qua inkoop en productie van medische goederen kunnen we als EU samen de krachten bundelen. D66 wil dat de EU dat op de volgende manieren doet:

Interne grenscontroles moeten vermeden worden. Sommige Europese landen, zoals Polen en Hongarije, hun grenzen sluiten voor iedereen, ook EU-burgers. Europeanen komen hierdoor soms op plekken vast te zitten op weg naar hun thuisland. Zo mogen inwoners van de Baltische staten niet door Polen om naar huis te gaan. Dat kan niet. We moeten interne grenscontroles vermijden.

Voorkom dat noodzakelijke goederen vast komen te staan. Het sluiten van grenzen ervoor dat vrachtwagens met goederen – van voedsel tot medicijnen – aan de grenzen vaststaan. Op verschillende plekken in Europa zijn al enorme files aan de grens te zien. Dat kan een probleem zijn voor de toevoer van belangrijke producten.  De EU moet onze interne markt beschermen en daarom handhaven dat vrachtwagens te allen tijde de grenzen makkelijk kunnen oversteken

De EU moet de productie van medicijnen en medische middelen meer in eigen hand nemen. De EU heeft inmiddels een flink aantal maatregelen aangekondigd, maar er moet nog veel uitgewerkt worden en daadwerkelijk in werking treden. Een probleem als het tekort aan medische middelen is niet binnen een dag opgelost. Het is van groot belang dat we de Europese productie opschalen en als EU minder afhankelijk worden van de rest van de wereld als het gaat om medicijnen of medische benodigdheden. Daar moeten grote stappen gezet worden.

D66 wil dat Europese landen meer gaan samenwerken om gestrande reizigers weer terug naar huis te halen. Er zitten duizenden Nederlanders en burgers uit andere EU-landen vast in landen buiten de EU. De maatregelen die landen in Azië, Afrika en Latijns-Amerika nemen in de strijd tegen het virus, veranderen met het uur. Hierdoor zitten veel mensen vast in een onzekere situatie, en hebben soms zelfs geen mogelijkheid om naar huis te komen. D66 wil dat de EU-reddingsoperaties samen met de lidstaten coördineert via het European Response Coordination Centre. Hierbij kan het Civil Protection Mechanism gebruikt om noodvluchten te organiseren. Zie hier onze pagina voor Nederlanders in het buitenland.

D66 vindt dat de EU, en met name ook de lidstaten, tijdens deze crises solidariteit moet blijven betrachten voor de meest kwetsbaren groepen, zoals asielzoekers en de mensen die nu in vluchtelingenkampen zitten. Zij mogen niet worden vergeten in deze moeilijke tijden.

Op dit moment raadt het ministerie van buitenlandse zaken alle reizen naar het buitenland af, tenzij het strikt noodzakelijk is. Heeft u al reisplannen, dan wordt geadviseerd de reis te annuleren of uit te stellen. Dit advies wordt gegeven omdat veel landen wereldwijd ingrijpende maatregelen nemen die vergaande consequenties hebben voor reizigers. De situatie verandert dagelijks. Kijk voor het laatste reisadvies op de website van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Handelsakkoord EU-Vietnam: business as usual en dus in strijd met duurzame ambities | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks VVD D66 CDA PvdA Nederland 10-02-2020 00:00

GroenLinks zet grote vraagtekens bij het handelsakkoord tussen de Europese Unie en Vietnam waarover het Europees Parlement woensdag stemt. Het eerste handelsakkoord dat de nieuwe Europese Commissie voorlegt aan het Europees Parlement is volgens Europarlementariër Bas Eickhout in strijd met de duurzame ambities van de Europese Commissie. We beantwoorden zeven vragen over het handelsakkoord.

1. Wat staat er in het handelsakkoord?

Sinds 2007 onderhandelde de Europese Unie en Vietnam over een handelsakkoord. In het akkoord spreken de twee partijen af om importheffingen geleidelijk af te schaffen. Daarnaast maken ze afspraken om elkaars productstandaarden te erkennen, zodat de handel makkelijker wordt. Voor landbouwproducten krijgt de EU voor 99 procent toegang tot de Vietnamese markt, terwijl de EU importquota behoudt voor de import van Vietnamese landbouwproducten. Behalve een handelsakkoord, ligt er ook een verdrag voor dat de bescherming van investeerders regelt. Dit zorgt ervoor dat investeerders overheden kunnen aanklagen, vaak ten koste van mens en milieu.

2. Wat betekent dit handelsakkoord voor het klimaat en milieu?

De Europese Commissie spreekt over duurzame ontwikkeling in handelsakkoorden, maar toch blijft ook dit akkoord business as usual: handelsafspraken zijn bindend maar afspraken over duurzaamheid blijven vrijblijvend. Eventuele negatieve effecten van de handel op het klimaat blijven daardoor zonder consequenties. Het verder vrijgeven van de handel in hout en vis, zonder bindende duurzaamheidsafspraken, kan de bestaande problemen van ontbossing en overbevissing verergeren. GroenLinks wil alleen handelsakkoorden die echt bijdragen om klimaatverandering aan te pakken en die goed zijn voor de biodiversiteit.

3. Hoe staat het met de mensenrechten in Vietnam?

De mensenrechtensituatie in Vietnam is zeer zorgelijk. De vrijheid van meningsuiting is sterk ingeperkt en kritiek op de overheid wordt hard gestraft. In 2019 werd in Vietnam een nieuwe cybersecurity-wet aangenomen, waardoor mensen die zich online uitspreken tegen de regering eenvoudig vervolgd kunnen worden. Verschillende journalisten en mensenrechtenverdedigers zijn door de overheid geïntimideerd of zelfs opgesloten. De journalist Pham Chi Dung werd gearresteerd nadat hij het Europees Parlement opriep om de ratificatie van het handelsakkoord met Vietnam uit te stellen.

Ondanks het samenwerkingsakkoord dat de EU al in 2016 met Vietnam sloot, verbetert de situatie in Vietnam nauwelijks. In dat samenwerkingsakkoord staat de mogelijkheid om het het handelsakkoord dat nu voorligt, op te schorten. Het is voor GroenLinks onacceptabel dat de EU dit handelsakkoord ratificeert voordat mensenrechtenschendingen in het land voldoende zijn aangepakt.

4. Maar is GroenLinks dan tegen handel?

Nee, GroenLinks is voorstander van handelsafspraken als die een positieve impact hebben op duurzaamheid en respect voor mensenrechten. Voor GroenLinks is het essentieel dat handelsafspraken ertoe bijdragen dat bedrijven handelen met respect voor mensen, dieren, klimaat en milieu. Door multinationals extra rechten te geven om overheden onder druk te zetten als bedrijfsbelangen worden geschaad, gaan we juist de verkeerde kant op.

5. Maar andere partijen hebben toch ook gezegd dat ze meer aandacht willen voor klimaat en mensenrechten in handelsakkoorden?

Klopt. Helaas ziet het ernaar uit dat ze zullen instemmen met het akkoord. In de handelscommissie stemden de Europese christendemocraten (Europese fractie van CDA), liberalen (fractie van D66 en VVD) en sociaaldemocraten (fractie van PvdA) vorige maand in met het verdrag.

6. Moet dit akkoord nu ook nog door nationale parlementen worden goedgekeurd?

Deels. Dit handelsakkoord is een Europese bevoegdheid en hoeft daarom alleen door het Europees Parlement en door Europese ministers goedgekeurd te worden. Het deel over het investeringsakkoord is een gedeelde bevoegdheid van Europa en van de lidstaten, het moet daarom langs ook alle nationale parlementen. Het Europees Parlement stemt komende week over beide delen.

7. Over welke andere verdragen lopen er nog onderhandelingen? Momenteel onderhandelt de Europese Commissie met onder andere Australië, Nieuw-Zeeland en Indonesië over handelsakkoorden. Met China onderhandelt de Europese Commissie over een investeringsakkoord. De Europese Unie sloot al een handelsakkoord op hoofdlijnen Zuid-Amerikaanse landen (EU-Mercosur) waar de lidstaten en het Europees Parlement zich over buigen zodra de volledige juridische tekst voltooid is. Het handelsakkoord met Canada (CETA) is voorlopig in werking getreden, maar EU-lidstaten moeten het nog wel ratificeren. Onder andere in Nederland is nog onzeker of dat gaat gebeuren. Een volledig overzicht van alle handelsonderhandelingen staat op de website van de Europese Commissie.

Lidmaatschap EU in Grondwet stap dichterbij

D66 D66 Nederland 10-12-2019 10:18

Lidmaatschap EU in Grondwet stap dichterbij

De Raad van State is positief over het voorstel van D66 om het lidmaatschap van de EU in de Grondwet te verankeren. Het lidmaatschap hoort zonder twijfel tot ‘een van de hoofdelementen van ons staatsbestel’, aldus het adviesorgaan. Een Grondwetswijziging komt met dit positieve advies een stap dichterbij en kan nu voor behandeling naar de Tweede Kamer.

Het EU-lidmaatschap staat al in de Grondwet van ruim 20 andere lidstaten, waaronder Duitsland en  Frankrijk. D66-Kamerlid Kees Verhoeven: ‘De samenwerking binnen de EU zorgt al 70 jaar voor vrede, veiligheid en voorspoed in Europa. Europese besluiten beïnvloeden de levens van miljoenen Nederlanders. Nederland is verweven met de Europese Unie en daarom verdient het lidmaatschap een plek in de Grondwet. Mooi dat de Raad van State nu ook het belang van de Europese samenwerking onderstreept.’

In mei dienden Rob Jetten en Kees Verhoeven het voorstel tot een Grondwetswijziging in. Door het lidmaatschap in de Grondwet op te nemen, is het moeilijker om eventueel uit de EU te stappen. De Tweede Kamer  moet dan twee keer – met een verkiezing tussendoor – over  het voorstel stemmen. Uiteindelijk is daarbij dan een tweederde meerderheid nodig.

Volgens Verhoeven is het gevaarlijk om de gevolgen van eventuele uittreding te onderschatten: ‘In Groot-Brittannië zorgt de Brexit voor gigantische chaos. Begrijp me goed: ik wil helemaal nooit uit de EU. Maar mocht zoiets ooit toch ter sprake komen, dan zorgen we er met deze Grondwetswijziging voor dat je daar heel erg goed over moet nadenken.’

D66 wil ook dat de Tweede Kamer een duidelijkere rol krijgt bij Europese besluitvorming. De betrokkenheid van het nationale parlement is nu nog geregeld via losse afspraken die moeilijk te vinden zijn. Daarom vindt de coalitiepartij het belangrijk om in de wet vast te leggen hoe de regering het parlement betrekt bij Europese besluitvorming.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook