Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

4 documenten

Coalitie stelt beslissing over CETA uit na verzet PvdD

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren ChristenUnie Nederland 27-11-2019 00:00

De parlementaire goedkeuring voor CETA, het handelsverdrag met Canada, lijkt verder weg dan ooit. Het plenaire debat over CETA is weken, mogelijk maanden, uitgesteld omdat de regering na aanhoudend verzet van de Partij voor de Dieren niet op voldoende steun in zowel de Tweede Kamer als in de Eerste Kamer kan rekenen. Het uitstellen van het debat gebeurde op initiatief van de coalitie en wordt beschouwd als een sprong van een kat in het nauw. Fractievoorzitter Esther Ouwehand heeft de afgelopen maanden de hele oppositie, van links tot rechts, achter zich gekregen in haar verzet tegen CETA. Nu ook coalitiepartij ChristenUnie aan het twijfelen is geslagen, is de kans heel klein geworden dat het verdrag zal worden aangenomen. “Het is de laatste tijd voor iedereen kraakhelder geworden dat er breed maatschappelijk verzet tegen CETA is. Milieuorganisaties, boeren, consumentenorganisaties, vakbonden en wetenschappers en juristen hebben zich massaal tegen CETA uitgesproken en dat is ook bepaalde coalitiepartijen niet in de koude kleren gaan zitten,” aldus Ouwehand. Om tijd te winnen, hebben de coalitiepartijen in de Tweede Kamer het debat en de stemmingen over CETA uitgesteld tot in ieder geval na het kerstreces. Ouwehand kan zich vinden in een kort uitstel. “We hebben begrip voor het verzoek om het debat tot na de kerst uit te stellen. Drie weken geleden is bij de hoorzitting over CETA duidelijk geworden dat dit verdrag vooral goed is voor multinationals, ten koste van Europese boeren en burgers. Het is niet vreemd dat de coalitiepartijen nu wat langer de tijd nemen om over die nieuwe inzichten na te denken. Maar dat mag niet te lang duren.” Het handelsverdrag met Canada is een van de vele handelsverdragen die recent is afgesloten of waarover de onderhandelingen zich in een vergevorderd stadium bevinden. Het handelsverdrag met Zuid-Amerika, Mercosur, is recent afgesloten en op dit moment lopen er onderhandelingen met onder meer de Verenigde Staten, Indonesië en Thailand. Ook over deze handelsverdragen is de Partij voor de Dieren zeer kritisch en voert ze het verzet aan. Al deze verdragen leiden tot moordende concurrentie die Europese producenten en productiestandaarden ernstig onder druk zetten. Lees meer over het verzet van de Partij voor de Dieren: https://joop.bnnvara.nl/opinie... https://www.partijvoordedieren... https://partijvoordedieren.nl/...

Motie SP Fryslan tegen CETA aangenomen

SP SP GroenLinks Partij voor de Dieren Dongeradeel 31-10-2019 21:33

SP Fryslan heeft woensdag 30 oktober 2019 in Provinciale Staten succesvol een motie ingediend over de mogelijke schadelijke gevolgen van het vrijhandelsverdrag CETA van Europa met Canada. De SP deed dit samen met de fracties van GrienLinks, FNP en Partij voor de Dieren.

CETA maakt het kapitaal nog machtiger en geeft buitenlandse investeerders de mogelijkheid om via aparte rechtbanken – waar binnenlandse bedrijven en mensen geen toegang toe hebben – enorme schadeclaims in te dienen als ze menen dat nationale wetgeving, bijvoorbeeld een streng milieubeleid, hun ‘rechten’ als investeerder aantast. Dit is uiteraard absurd. We moeten juist het kapitaal aan banden leggen, binnen de EU en wereldwijd. 

Ook Vakbonden, NGO’s en boerenbelangenorganisaties hebben zich uitgesproken tegen CETA. Bijvoorbeeld landbouwproducten die aan minder strenge eisen voldoen (gekloond, hormonen enz.) zouden op deze manier via de EU ons land binnen kunnen komen. Ten nadele van de eigen boeren en hun producten die aan strenge eisen voldoen.

Ook kunnen de protesten van burgers worden beperkt door het nieuwe verdrag. Michiel Schrier noemde in zijn betoog het voorbeeld van het gaswinningsbedrijf Vermilion. Dat bedrijf uit Canada wint gas uit diverse kleine gasvelden in Fryslân.

De SP motie van Michiel Schrier en Hanneke Goede werd door GS van provincie Fryslan met overgrote meerderheid aangenomen (29 voor, 14 tegen). Ook in andere provincies is gestemd tegen CETA. Hiermee wordt een krachtig signaal naar de Kamer gestuurd dat we een CETA niet moeten willen. 

Als 1 van de lidstaten van Europa tegen is, is de CETA (in deze vorm) van tafel.

Meer over het standpunt van de SP tegen CETA, klik hier.

Esther Ouwehand is in New York, waar ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Amsterdam 23-10-2018 09:47

Esther Ouwehand is in New York, waar zij de United Nations toesprak en herinnerde aan het belang van het afschaffen van de vee-industrie. Ook hostte ze een vertoning van Dominion: Documentary en een debat over deze film. LIVEKINDLY schreef over haar bezoek en haar inzet voor #teamplanet 🍀🐷