Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

13 documenten

€7,5 miljoen extra voor mensenrechtenprojecten in het buitenland

D66 D66 Nederland 07-12-2021 15:58

De miljoenen extra euro’s komen beschikbaar in een fonds dat wordt beheerd door Nederlandse ambassades in het buitenland. Kleinschalige lokale initiatieven die voldoen aan de doelstellingen van het helpen van meisjes, vrouwen en LHBTI’s kunnen bij de ambassades een aanvraag doen voor financiering.

Hammelburg: “Juist de lokale, kleine initiatieven zijn enorm effectief omdat ze geworteld zijn in de gemeenschappen. Tegelijkertijd komen ze heel moeilijk aan financiering. De ambassade is voor hen een bereikbaar loket. Daarom stellen wij dit geld ook beschikbaar aan een fonds dat door de ambassade wordt beheerd. Zo kunnen meisjes, vrouwen en LHBTI’s snel en effectief geholpen worden. Het geld komt vanuit Den Haag, de hulp komt van dichtbij. Daar hebben de organisaties en dus de mensen die geholpen moeten worden het meeste aan.”

Bevrijd Nederland

PVV PVV Nederland 10-07-2020 07:03

''Bevrijd Nederland!

Geen gelukzoekers uit Afrika.

Geen soevereiniteit naar Brussel.

Nederland weer voor én van de Nederlanders!''

Corona en hulp wereldwijd

SGP SGP CDA Nederland 15-06-2020 00:00

De coronacrisis lijkt in Europa over haar piek heen, maar in veel landen in Afrika, Azië en Zuid-Amerika is de ziekte juist in opkomst. Vaak zijn het landen waar de gezondheidszorg stukken minder is dan in Nederland, en de meeste mensen die er wonen veel armer. Reden voor de SGP om ervoor te pleiten dat onze ontwikkelingsuitgaven juist nu worden ingezet om de gevolgen van ‘corona’ op te vangen.

Dat is wat de SGP inbracht in het overleg vandaag met minister Kaag voor buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking. Het onderwerp was ‘Nederland en de wereldwijde bestrijding van COVD-19’. Chris Stoffer citeerde daarbij uit Jacobus 2, “Als er nu een broeder of zuster zonder kleding zou zijn en gebrek zou hebben aan dagelijks voedsel, en iemand van u zou tegen hen zeggen: ‘Ga heen in vrede, word warm en word verzadigd,’ en u zou hun niet geven wat het lichaam nodig heeft, wat voor nut heeft dat dan?” Daden tellen, niet woorden.

De Adviesraad Internationale Vraagstukken is een adviescommissie voor de regering en staat onder leiding van CDA-coryfee en oud-topman van de NAVO Jaap de Hoop Scheffer. Die raad adviseert het kabinet om 1 miljard euro van het budget voor ontwikkelingssamenwerking vrij te maken voor de aanpak van corona. De SGP zou graag zien dat dat inderdaad de richtlijn zou zijn, mede omdat dit in lijn is met een motie-Van der Staaij waarin eveneens wordt opgeroepen tot corona-steun aan de bevolking van ontwikkelingslanden.  

Als het aan de SGP ligt zal bij die hulp gelet worden op een paar dingen. Allereerst dat erop wordt gelet dat bedrijven hun maatschappelijke taak verstaan. Ten tweede dat vooral gekeken wordt naar de voedsel- en waterzekerheid, omdat daar schreeuwend gebrek aan is. En tenslotte pleitte Chris Stoffer voor vele samenwerking van de overheid met organisaties die ter plekke heel veel deskundigheid en ervaring hebben opgebouwd. Dat is de beste garantie dat het extra geld ook op de juiste plek terecht komt.

 Kabinet moet ophouden met ruziën over internationale solidariteit

SP SP CDA Nederland 12-06-2020 18:46

De Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) adviseert om 1 miljard euro vrij te maken om ontwikkelingslanden te helpen met het indammen van het virus. Coalitiepartij CDA had zelf om een spoedadvies hierover gevraagd, maar de coalitie blijft onderling verdeeld. Het kabinet zou een grote fout maken door het advies van de AIV niet serieus te nemen. De gevolgen hiervan kunnen ons allemaal duur komen te staan.

In deze crisis worden de meest kwetsbaren als eerste geraakt. Zonder stromend water en zeep is het immers moeilijk handen wassen. En zonder de benodigde voorzieningen zijn veel mensen aan hun lot overgelaten. Deze crisis zal naar verwachting 500 miljoen mensen in de armoede drukken. En terwijl veel ontwikkelingslanden verdrinken in hoge schulden, worden nog altijd tientallen miljarden via Nederland weggesluisd aan belastingontduiking. Dat is geld waarmee zij hun eigen bevolking hadden kunnen helpen, en dat zij mislopen door belastingparadijzen als Nederland.

Geef daarom de ruimte die deze landen nodig hebben om het coronavirus te bestrijden, met steun en schuldenverlichting. Zij moeten het geld dat ze hebben nu niet overmaken als rente of schuldaflossing, maar zij moeten net als elk land alles op alles kunnen zetten om de verspreiding van het virus in te perken. Ik roep daarom het kabinet op om te stoppen met te ruziën over internationale solidariteit, want we zijn er allemaal bij gebaat dat dit virus zo snel mogelijk onder controle wordt gebracht.

Geert Wilders: Nederland eerst!

PVV PVV Nederland 26-05-2020 07:04

Geert Wilders: ''Coalitie rollebollend over straat over Griekse asielkinderen (niet doen), 1 miljard meer hulp voor Afrika (niet doen) en een herstelfonds voor Italie (niet doen). Terwijl Nederland afstevent op een diepe recessie.

Kabinet stelt verkeerde prioriteiten. Ik zeg: Nederland eerst!''

Solidariteit met de armste landen | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 07-04-2020 00:00

De gevolgen van het coronavirus treffen de allerarmsten van de wereld het hardst. Zo is in sommige Afrikaanse landen slechts 1 IC-bed beschikbaar voor een miljoen inwoners. De Nederlandse overheid heeft inmiddels een bijdrage van 100 miljoen euro toegezegd. Ook volgens minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking is dit slechts ‘een druppel op een gloeiende plaat.’ Afgelopen vrijdag stelde Isabelle Diks de minister namens GroenLinks daarom schriftelijk vragen. Lees hieronder meer.

 

Toegang tot mondkapjes en beademingsapparatuur

GroenLinks maakt zich grote zorgen over de toegang voor inwoners van arme landen tot medische goederen als mondkapjes, beademingsapparatuur en testen. Er is een wereldwijde concurrentiestrijd gaande voor dergelijke producten en zelfs een rijk en goed georganiseerd land als Nederland ondervindt problemen bij de inkoop. Isabelle Diks heeft de minister gevraagd wat zij kan doen om ook voor arme landen toegang tot deze producten te garanderen.

Voorkom armoede en honger

Het virus en de preventiemaatregelen leiden tot een sterke toename van armoede en honger. Kwetsbare werknemers kunnen in een lockdown hun baan kwijtraken en hebben dan geen sociaal vangnet. Zo is de bloemenexport vanuit Oost-Afrika naar westerse landen al grotendeels stil komen te liggen. De vaak Nederlandse bedrijven die deze bloemen exporteren hebben op dit moment beperkt mogelijkheden om werknemers door te betalen. GroenLinks heeft de minister daarom gevraagd of zij ervoor wil pleiten dat het Europese steunpakket voor werktijdverkorting ook de mogelijkheid krijgt om banen in internationale toeleveringsketens te beschermen, vooral in de minst-ontwikkelde landen.

Kwetsbare groepen als vrouwen en vluchtelingen

Een aantal groepen in ontwikkelingslanden wordt extra hard geraakt door de coronacrisis. Denk bijvoorbeeld aan vrouwen, die veel in de informele sector werken en voor inkomen en inkopen de straat op moeten. Ook vluchtelingen in overbevolkte kampen zonder toegang tot schoon drinkwater of douches lopen verhoogd risico op besmetting. GroenLinks heeft minister Kaag gevraagd extra financiële middelen voor deze groepen beschikbaar te stellen.

Financiële steun

Tot slot is extra financiële steun aan ontwikkelingslanden noodzakelijk, op verschillende niveaus. Bijvoorbeeld in de vorm van cash transfers, het direct geven van geld aan de arme huishoudens,die het hardst worden getroffen door de economische gevolgen van de pandemie. Maar ook op het niveau van overheden, zodat zij de middelen hebben om ziekenhuizen uit te breiden, verpleegsters te betalen en medicijnen in te kopen. Nederland moet dit doen vanuit een verantwoordelijkheidsgevoel voor de armsten in de wereld, maar ook uit eigenbelang. Als rijke landen niets doen, worden de arme landen namelijk de zwakste schakel. Dit kan op lange termijn grote gevolgen hebben voor verspreiding van ziekten, de toename van ongelijkheid en migratie.

Lees hier link de schriftelijke inbreng van Isabelle Diks bij het overleg.

Drama dreigt in vluchtelingenkampen door coronavirus

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 02-04-2020 09:47

Door Joël Voordewind op 2 april 2020 om 11:42

Drama dreigt in vluchtelingenkampen door coronavirus

In de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden is een schrijnende humanitaire crisis aan de gang. Als het coronavirus in de kampen toeslaat, wordt deze situatie nog veel dramatischer. Er dreigt een groot menselijk drama plaats te vinden, hier op het Europese continent. Het is dan ook heel belangrijk dat Europese lidstaten hun verantwoordelijkheid nemen en nu in actie komen.

Ik ben een aantal keer op Lesbos geweest. Daar zag ik zelf in welke erbarmelijke omstandigheden de vluchtelingen moeten leven. Het coronavirus dreigt deze crisis nog vele malen te verergeren. Waar wij vaak onze handen moeten wassen, is daar maar 1 kraan per 1300 mensen beschikbaar. Waar wij 1,5 meter afstand moeten houden, staan daar de tentjes vlak op elkaar. Medische voorzieningen zijn er bijna niet. Deze schrijnende situatie is niet langer houdbaar.

In de Tweede Kamer heb ik, nog voordat de coronacrisis losbarstte en daarna opnieuw, aandacht gevraagd voor de crisis op de eilanden. De motie om 2500 kwetsbare kinderen van de Griekse eilanden naar het vasteland over te brengen, moet snel worden uitgevoerd. Het eerste coronageval op het eiland is al bekend. Het is nu belangrijk om nog voordat het virus in de kampen toeslaat mensen te evacueren en te verspreiden. Nederland moet dan ook, in samenwerking met andere Europese landen, de verantwoordelijkheid nemen. Actie kan niet wachten.

Solidariteit met de allerarmsten

PvdA PvdA Nederland 31-03-2020 07:56

Door Kirsten van den Hul op 31 maart 2020 Delen  

Het Coronavirus discrimineert niet. Maar de gevolgen van de pandemie treffen de allerzwaksten wel extra hard. Niet voor niets luiden veel hulporganisaties de noodklok: er is nu actie nodig om de allerarmste landen te helpen.

Zelfs een rijk land als Nederland worstelt met de vraag of ons zorgstelsel de gevolgen van de Coronacrisis wel aankan. Of we wel voldoende beschermende middelen hebben voor alle zorgverleners. Of er straks wel voor iedereen die dat nodig heeft een beademingsapparaat is. Laat staan wat deze pandemie betekent voor de allerarmste landen ter wereld.

Het Coronavirus discrimineert niet.

De directeur van Oxfam Novib, en tevens oud PvdA-Tweede Kamerlid, Michel Servaes, schat dat er 140 miljard euro extra nodig is om een humanitaire ramp in de armste landen te voorkomen. “In Mali zijn drie ventilatoren beschikbaar voor een miljoen mensen. Zambia heeft één dokter op 10.000 mensen. We weten uit ervaring dat we deze ziekte met radicale actie kunnen stoppen en rampzalige gevolgen beperken. Maar daarvoor moeten we nu ongekende maatregelen nemen.”

In Mali zijn drie ventilatoren beschikbaar voor een miljoen mensen. Zambia heeft één dokter op 10.000 mensen.

Ik deel die grote zorgen over het effect van een corona-uitbraak in fragiele staten als Zuid-Soedan, Jemen en Syrië. Of in landen waar veel mensen worstelen met voedseltekorten en een gebrek aan schoon drinkwater zoals Ethiopië of Kenia. Of over de situatie in vluchtelingenkampen in Bangladesh, Oeganda of Jordanië. En dan heb ik het nog niet eens over de crisis op de Griekse eilanden en aan de grenzen van Europa, waarover onder meer de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR al eerder de noodklok luidde.

Kortom: de hoogste tijd voor actie. Wij hebben daarom aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gevraagd om het noodhulpbudget aan te vullen en -al dan niet in internationaal verband – de meest kwetsbare landen te ondersteunen bij hun medische zorg en vitale infrastructuur. Ook heb ik samen met collega Attje Kuiken Kamervragen gesteld over de levensbedreigende risico’s in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Deze acute noodsituaties vragen om snel ingrijpen, om erger te voorkomen.

Deze acute noodsituaties vragen om snel ingrijpen, om erger te voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat ook de allerarmsten in de meest kwetsbare landen in de toekomst beter voorbereid zijn op crises als deze. Dat kan alleen als we samenwerken en er alles aan doen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2030 te behalen. Als we blijven strijden voor een eerlijker wereld: waar iedereen in het productieproces van een t-shirt, telefoon of chocoladereep haar of zijn eerlijke deel krijgt. Waar bedrijven eerlijk belasting betalen en waar solidariteit boven winst gaat. Dat betekent dat wij ons keihard zullen blijven inzetten voor:

Zodat ook de allerarmsten ter wereld weten: you never walk alone.

Daarnaast is het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat ook de allerarmsten in de meest kwetsbare landen in de toekomst beter voorbereid zijn op crises als deze.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/solidariteit-met-de-allerarmsten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/solidariteit-met-de-allerarmsten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Tijd voor gelijkheid voor iedereen

PvdA PvdA Nederland 27-11-2019 10:45

Door Kirsten van den Hul op 27 november 2019 Delen  

Sinds de Turkse inval in Syrië zijn daar nog eens 200.000 mensen bijgekomen. In Jemen hebben 16 miljoen mensen dringend hulp nodig. En in zuidelijk Afrika dreigen 11 miljoen mensen te bezwijken aan droogte en honger als direct gevolg van klimaatverandering. Klimaatverandering die bovendien niet daar maar vooral hier, in rijkere geïndustrialiseerde landen, wordt veroorzaakt.

Het is bijna niet te bevatten.

Een belangrijke onderliggende oorzaak voor veel van de armoede en conflicten vandaag de dag is de hardnekkige wereldwijde ongelijkheid. Het is bijna niet te bevatten: de 26 rijkste mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. De laatste paar jaar is die kloof nóg verder toegenomen.

Ik vraag mijn collega’s in de Tweede Kamer om die wereldwijde ongelijkheid te erkennen.

Deze week debatteert de Kamer over de begrotingshandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik vraag mijn collega’s in de Tweede Kamer om die wereldwijde ongelijkheid en de rol die Nederland daarbij speelt te erkennen. En in het verlengde daarvan de inzet op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen centraler te stellen. Daarnaast pleit ik voor het harder aanpakken van bedrijven, die nog altijd nalaten eerlijk belasting af te dragen en/of zich verrijken over de ruggen van de meest kwetsbare mensen. En voor een gullere opstelling van Nederland om slachtoffers van geweld en klimaatverandering bij te staan.

Wij kiezen voor een wereld waarin iedereen zeker is van een eerlijke kans op een goed leven.

Want terwijl we lezen dat Nederland de beste economie van Europa is, zijn de Nederlandse uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking sinds 1969 nog nooit zo laag geweest. Wij kiezen voor een wereld waarin iedereen zeker is van een eerlijke kans op een goed leven. Een wereld waar het niet uitmaakt wie je bent of waar je bent geboren. Waar we kwetsbare mensen humaan behandelen. Waar meisjes naar school gaan en niet worden uitgehuwelijkt of genitaal verminkt.

Het is alleen een kwestie van kiezen.

Maar dan zullen we eerst de wereldwijde ongelijkheid te lijf moeten gaan. En ervoor zorgen dat het verdienvermogen van de ‘BV Nederland’ niet langer ten koste gaat van milieu en mensenrechten elders. Dat handel juist bijdraagt aan het creëren van eerlijke banen en vrouwen wereldwijd economisch onafhankelijk maakt. Dat innovaties worden ontwikkeld en ingezet om ons handelen te verduurzamen. En dat kán, het is alleen een kwestie van kiezen.

Wij kiezen voor eerlijke handel, en zijn blij dat onze Wet Zorgplicht Kinderarbeid eerder dit jaar is aangenomen. Dankzij deze wet moet het kabinet nu daadwerkelijk aan de slag om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor het tegengaan van kinderarbeid in hun internationale productieketens.

De vrijheid en veiligheid staat wereldwijd steeds meer onder druk.

En wij kiezen ervoor dat Nederland en de Europese Unie eraan bijdragen dat een ieder, waar dan ook, voor zichzelf op kan komen. Want de vrijheid en veiligheid van vakbondsleiders, vrouwen, LHBTI+, mensenrechten- en milieuactivisten staat wereldwijd steeds meer onder druk. Soms zelfs met dodelijke afloop.

Het is tijd voor een krachtiger Europees geluid richting repressieve regimes en richting bedrijven die het niet zo nauw nemen met milieunormen of mensenrechten. En voor een grotere betrokkenheid van onze ambassades bij het monitoren van die vrijheid en veiligheid, en bij het beschermen van vakbondsvrijheid, mensenrechtenactivisten en maatschappelijke organisaties.

Wij kiezen voor internationale solidariteit. Voor een duurzame wereld waar iedereen zeker is van een eerlijke kans.

Tweede Kamerlid

Baudet ontkent dat ...

D66 D66 Nederland 04-07-2019 08:30

Baudet ontkent dat klimaatverandering door de mens komt. De kans dat hij gelijk heeft? 1 op 3,5 miljoen. 😱 Dat is 0,00000029 procent. 😱 Nul komma nul nul nul nul nul nul twee negen. 😱