Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

Solidariteit met de allerarmsten

PvdA PvdA Nederland 31-03-2020 07:56

Door Kirsten van den Hul op 31 maart 2020 Delen  

Het Coronavirus discrimineert niet. Maar de gevolgen van de pandemie treffen de allerzwaksten wel extra hard. Niet voor niets luiden veel hulporganisaties de noodklok: er is nu actie nodig om de allerarmste landen te helpen.

Zelfs een rijk land als Nederland worstelt met de vraag of ons zorgstelsel de gevolgen van de Coronacrisis wel aankan. Of we wel voldoende beschermende middelen hebben voor alle zorgverleners. Of er straks wel voor iedereen die dat nodig heeft een beademingsapparaat is. Laat staan wat deze pandemie betekent voor de allerarmste landen ter wereld.

Het Coronavirus discrimineert niet.

De directeur van Oxfam Novib, en tevens oud PvdA-Tweede Kamerlid, Michel Servaes, schat dat er 140 miljard euro extra nodig is om een humanitaire ramp in de armste landen te voorkomen. “In Mali zijn drie ventilatoren beschikbaar voor een miljoen mensen. Zambia heeft één dokter op 10.000 mensen. We weten uit ervaring dat we deze ziekte met radicale actie kunnen stoppen en rampzalige gevolgen beperken. Maar daarvoor moeten we nu ongekende maatregelen nemen.”

In Mali zijn drie ventilatoren beschikbaar voor een miljoen mensen. Zambia heeft één dokter op 10.000 mensen.

Ik deel die grote zorgen over het effect van een corona-uitbraak in fragiele staten als Zuid-Soedan, Jemen en Syrië. Of in landen waar veel mensen worstelen met voedseltekorten en een gebrek aan schoon drinkwater zoals Ethiopië of Kenia. Of over de situatie in vluchtelingenkampen in Bangladesh, Oeganda of Jordanië. En dan heb ik het nog niet eens over de crisis op de Griekse eilanden en aan de grenzen van Europa, waarover onder meer de VN Vluchtelingenorganisatie UNHCR al eerder de noodklok luidde.

Kortom: de hoogste tijd voor actie. Wij hebben daarom aan de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking gevraagd om het noodhulpbudget aan te vullen en -al dan niet in internationaal verband – de meest kwetsbare landen te ondersteunen bij hun medische zorg en vitale infrastructuur. Ook heb ik samen met collega Attje Kuiken Kamervragen gesteld over de levensbedreigende risico’s in vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden. Deze acute noodsituaties vragen om snel ingrijpen, om erger te voorkomen.

Deze acute noodsituaties vragen om snel ingrijpen, om erger te voorkomen.

Daarnaast is het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat ook de allerarmsten in de meest kwetsbare landen in de toekomst beter voorbereid zijn op crises als deze. Dat kan alleen als we samenwerken en er alles aan doen om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (SDG’s) in 2030 te behalen. Als we blijven strijden voor een eerlijker wereld: waar iedereen in het productieproces van een t-shirt, telefoon of chocoladereep haar of zijn eerlijke deel krijgt. Waar bedrijven eerlijk belasting betalen en waar solidariteit boven winst gaat. Dat betekent dat wij ons keihard zullen blijven inzetten voor:

Zodat ook de allerarmsten ter wereld weten: you never walk alone.

Daarnaast is het belangrijk dat we er samen voor zorgen dat ook de allerarmsten in de meest kwetsbare landen in de toekomst beter voorbereid zijn op crises als deze.

 

Tweede Kamerlid

https://www.pvda.nl/nieuws/solidariteit-met-de-allerarmsten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

https://www.pvda.nl/nieuws/solidariteit-met-de-allerarmsten/Lodewijk Asscher

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Tijd voor gelijkheid voor iedereen

PvdA PvdA Nederland 27-11-2019 10:45

Door Kirsten van den Hul op 27 november 2019 Delen  

Sinds de Turkse inval in Syrië zijn daar nog eens 200.000 mensen bijgekomen. In Jemen hebben 16 miljoen mensen dringend hulp nodig. En in zuidelijk Afrika dreigen 11 miljoen mensen te bezwijken aan droogte en honger als direct gevolg van klimaatverandering. Klimaatverandering die bovendien niet daar maar vooral hier, in rijkere geïndustrialiseerde landen, wordt veroorzaakt.

Het is bijna niet te bevatten.

Een belangrijke onderliggende oorzaak voor veel van de armoede en conflicten vandaag de dag is de hardnekkige wereldwijde ongelijkheid. Het is bijna niet te bevatten: de 26 rijkste mensen bezitten evenveel als de armste helft van de wereldbevolking. De laatste paar jaar is die kloof nóg verder toegenomen.

Ik vraag mijn collega’s in de Tweede Kamer om die wereldwijde ongelijkheid te erkennen.

Deze week debatteert de Kamer over de begrotingshandeling Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. Ik vraag mijn collega’s in de Tweede Kamer om die wereldwijde ongelijkheid en de rol die Nederland daarbij speelt te erkennen. En in het verlengde daarvan de inzet op het behalen van de duurzame ontwikkelingsdoelen centraler te stellen. Daarnaast pleit ik voor het harder aanpakken van bedrijven, die nog altijd nalaten eerlijk belasting af te dragen en/of zich verrijken over de ruggen van de meest kwetsbare mensen. En voor een gullere opstelling van Nederland om slachtoffers van geweld en klimaatverandering bij te staan.

Wij kiezen voor een wereld waarin iedereen zeker is van een eerlijke kans op een goed leven.

Want terwijl we lezen dat Nederland de beste economie van Europa is, zijn de Nederlandse uitgaven aan ontwikkelingssamenwerking sinds 1969 nog nooit zo laag geweest. Wij kiezen voor een wereld waarin iedereen zeker is van een eerlijke kans op een goed leven. Een wereld waar het niet uitmaakt wie je bent of waar je bent geboren. Waar we kwetsbare mensen humaan behandelen. Waar meisjes naar school gaan en niet worden uitgehuwelijkt of genitaal verminkt.

Het is alleen een kwestie van kiezen.

Maar dan zullen we eerst de wereldwijde ongelijkheid te lijf moeten gaan. En ervoor zorgen dat het verdienvermogen van de ‘BV Nederland’ niet langer ten koste gaat van milieu en mensenrechten elders. Dat handel juist bijdraagt aan het creëren van eerlijke banen en vrouwen wereldwijd economisch onafhankelijk maakt. Dat innovaties worden ontwikkeld en ingezet om ons handelen te verduurzamen. En dat kán, het is alleen een kwestie van kiezen.

Wij kiezen voor eerlijke handel, en zijn blij dat onze Wet Zorgplicht Kinderarbeid eerder dit jaar is aangenomen. Dankzij deze wet moet het kabinet nu daadwerkelijk aan de slag om bedrijven verantwoordelijk te stellen voor het tegengaan van kinderarbeid in hun internationale productieketens.

De vrijheid en veiligheid staat wereldwijd steeds meer onder druk.

En wij kiezen ervoor dat Nederland en de Europese Unie eraan bijdragen dat een ieder, waar dan ook, voor zichzelf op kan komen. Want de vrijheid en veiligheid van vakbondsleiders, vrouwen, LHBTI+, mensenrechten- en milieuactivisten staat wereldwijd steeds meer onder druk. Soms zelfs met dodelijke afloop.

Het is tijd voor een krachtiger Europees geluid richting repressieve regimes en richting bedrijven die het niet zo nauw nemen met milieunormen of mensenrechten. En voor een grotere betrokkenheid van onze ambassades bij het monitoren van die vrijheid en veiligheid, en bij het beschermen van vakbondsvrijheid, mensenrechtenactivisten en maatschappelijke organisaties.

Wij kiezen voor internationale solidariteit. Voor een duurzame wereld waar iedereen zeker is van een eerlijke kans.

Tweede Kamerlid

Baudet ontkent dat ...

D66 D66 Nederland 04-07-2019 08:30

Baudet ontkent dat klimaatverandering door de mens komt. De kans dat hij gelijk heeft? 1 op 3,5 miljoen. 😱 Dat is 0,00000029 procent. 😱 Nul komma nul nul nul nul nul nul twee negen. 😱

Wat zou jij doen met 32 miljoen? ...

SP SP Nederland 07-04-2019 08:20

Wat zou jij doen met 32 miljoen? Dat geld kunnen we echt beter besteden! Het is tijd voor rechtvaardigheid. Sluit je aan en word vriend voor rechtvaardigheid - www.tijdvoorrechtvaardigheid.nl

LIVE: Selçuk Öztürk geeft speech bij ...

DENK DENK Nederland 17-02-2019 15:12

LIVE: Selçuk Öztürk geeft speech bij het monument voor de gastarbeiders in Rotterdam!