Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

214 documenten

SP-senator Kox kandidaat-voorzitter Raad van Europa-assemblee

SP SP Nederland 02-10-2021 14:58

SP-senator Tiny Kox is voorgedragen als voorzitter voor de parlementaire assemblee van de Raad van Europa in 2022 en 2023. Volgens een rotatie-akkoord tussen de vijf politieke groepen is het de beurt aan de linkse fractie om een kandidaat te nomineren.

In de assemblee, met 324 leden en 324 plaatsvervangers, zijn de parlementen vertegenwoordigd van de 47 lidstaten van de Raad van Europa, Europa's oudste en grootste verdragsorganisatie. Die is sinds 1949 in Straatsburg gevestigd en bestrijkt een rechtsgebied van Reykjavik tot Vladivostok en van de Noordpool tot de Middellandse Zee. Lidstaten hebben zich gebonden aan het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Europese burgers kunnen zich daarop beroepen bij het Europees Mensenrechtenhof in Straatsburg. Dat Hof doet bindende uitspraken, die door de lidstaten moeten worden uitgevoerd. Daarnaast kent de Raad van Europa nog veel andere conventies, waaronder het Europees Sociaal Handvest, het anti-folter-verdrag en het Verdrag van Istanbul tegen geweld jegens vrouwen.

Tiny Kox is sinds 2003 lid van de Nederlandse delegatie naar de assemblee. De Nederlandse delegatie steunt zijn voordracht. Sinds 2007 is Kox voorzitter van de linkse fractie in de assemblee. Die heeft hem nu unaniem voorgedragen voor de post van president van de assemblee. De uiteindelijke verkiezing vindt plaats op 24 januari 2022.

Opkomen voor onze medemens in Afghanistan

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 24-08-2021 08:20

Door Don Ceder op 20 augustus 2021 om 11:19

Opkomen voor onze medemens in Afghanistan

Afgelopen maandagavond las ik het verhaal van Sharif. Sharif is een Afghaan en werkte jarenlang als tolk voor de Nederlandse politiemissie in Afghanistan. Hij vluchtte voor de Taliban maar wist niet hoe het verder moest. Het raakte me. Want het verhaal van Sharif is niet uniek. Na een turbulent weekend in Afghanistan werd de situatie met de dag erger en waren er tal van dit soort mensen die dringend wachtte op hulp.

Dinsdag en woensdag hebben we als Kamer gedebatteerd over onze inzet bij deze afschuwelijke situatie in Afghanistan. Ons standpunt was duidelijk: een ieder persoon die aantoonbaar Nederland heeft geholpen verdient onze bescherming. In mijn inbreng vroeg ik dan ook om zo snel mogelijk duidelijkheid over wat we kunnen doen om een ieder die daar is en ons heeft geholpen in bescherming te brengen. Het handelen van het kabinet verliep in die dagen moeizaam, evenals het debat. Het kabinet gaf eerder als standpunt aan dat ze terughoudend zouden willen zijn omdat het kabinet bang is dat bij het verruimen van de criteria 'een niet-beheersbare toename volgt in het aantal aanvragen'. "Het gaat immers om een zeer omvangrijke groep mensen.”

En dat stelt ons wat mij betreft voor de vraag welke waarden ons land ten diepste drijven. Gaat beheersbaarheid boven het redden van zo mogelijk mensenlevens? Staat de bureaucratische afwikkeling boven de morele plicht om een mens in nood en die zijn nek voor jou heeft uitgestoten te ondersteunen? In het handelen van het kabinet stond beheersbaarheid veel te veel centraal. Daarom heb ik in het debat er ook op aan gedrongen om juist nu op te komen voor de meest kwetsbaren. Laten we de moed tonen om te doen wat juist is.

Moed is niet strijdbaar handelen als er geen angsten of risico’s zijn. Nee, moed is strijdbaar handelen, ondanks angst en aanwezige risico’s. Omdat we geloven dat er iets belangrijks is, namelijke het bijstaan van een medemens in nood. En wat mij betreft betekent dat dat we de mensen beschermen die Nederland geholpen hebben, waaronder tolken, ngo-medewerkers, bewakers etc. Laten we de belofte dat we een land zijn dat mensenrechten belangrijk vindt waarmaken.

Ik ben dan ook blij dat het kabinet de motie om coulanter om te gaan met de asielaanvragen van Afghanen die voor de Nederlandse missie hebben gewerkt ‘naar letter en geest zal uitvoeren.’ In het debat is hier veel over gesproken – er was veel druk en tijd nodig – maar ik ben dankbaar dat het kabinet nu doorzet en alles op alles zet om zoveel mogelijk mensen te redden,

Natuurlijk houden we de situatie nauwlettend in de gaten. Ik dank alle mensen die dag in dag uit hard werken om veiligheid te bieden aan de mensen die dat nu het meeste nodig hebben. En mijn gedachten en gebeden zijn bij alle mensen daar die in onveiligheid en onzekerheid verkeren.

We hebben de morele plicht om recht te doen aan een ieder en met name onze medemensen in nood . Laat dat ons land ten diepste drijven.

Bijdrage coronadebat 14 juli

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 14-07-2021 14:36

Door Mirjam Bikker op 14 juli 2021 om 16:33

In deze prachtige Ridderzaal vier ik eerlijk gezegd het liefst één keer per jaar Prinsjesdag. En wat is het jammer dat deze situatie zo heel anders is, dat de coronapandemie nog steeds onder ons is en dat het aantal besmettingen zo ernstig is dat we hier dit debat hebben te voeren.

Het is pijnlijk dat het virus opnieuw en in deze mate oplaait. Waarbij we vooral besmettingen zien onder jongeren, maar ons hart vast houden voor kwetsbare mensen die nog niet of niet volledig gevaccineerd zijn en dat wel zouden wensen.

Het is moeilijk voor het zorgpersoneel dat nog steeds diep gaat om alle zorg, ook de herstelzorg te geven. Het is spannend voor patiënten die wachten op uitgestelde zorg. En ook voor die Nederlanders die het hele jaar hard hebben gewerkt en hebben vol gehouden met al die coronamaatregelen en nu uitzien naar een vakantie. Hoe zou dat lopen?

Urgentie

Vorige week was er al ongemak bij de rustige presentatie van het RIVM terwijl we wisten dat de deltavariant niet alleen smeulde maar ook brandhaarden aanstichtte.   En het extra OMT-advies was hard nodig. De afgelopen dagen vragen om reflectie van ons allemaal. Het is goed dat de minister-president excuses heeft aangeboden voor de wijze waarop de persconferentie verliep.

Dit geeft wel te denken over hoe we verder kijken naar de informatievoorziening en besluitvorming. Kunnen we deze razend besmettelijke variant vangen in een betere manier van werken? We zien dat het toch ook nog wel spannend is voor mensen die gevaccineerd moeten worden en we vrezen doorbraken in die kwetsbare wijken. De ChristenUnie-fractie ziet dan ook graag dat, in deze fase, waarin de hele wereld per week lijkt te veranderen, dat juist dan het OMT-advies wordt opgevolgd om wekelijks te overleggen. En ik vraag de minister om dat te doen zolang de R boven de 0,9 is, zoals gebruikelijk was in de eerdere golven van deze pandemie.

Strategie

Daarnaast vraagt deze fase ook om te kijken naar de strategie. moeten we ook naar de strategie kijken. Zijn de doelen van het kabinet nog steeds: zicht houden op het verloop van de verspreiding van het virus, de bescherming van kwetsbaren en het volhouden van de zorg? Of moet een andere weging gemaakt worden? En welke dan? Het lijkt soms nog wel hinken op twee gedachten, en ik hoor dat ook in deze Kamer. Want ja, wat zouden we graag hebben dat Nederland op groen staat. En wat zorgen we graag goed voor alle jongeren, ook diegenen die nu long-COVID hebben opgelopen. Wat zouden we dat graag voorkomen. En tegelijkertijd: kunnen we dat allemaal wel voorkomen? Is dat wel doenlijk? Is dat ook wel de afweging die we hebben te maken? Op welke gronden besluit het kabinet de komende weken? Waar laat het kabinet het van afhangen? Of wordt er sowieso tot 13 augustus niet aan de maatregelen gesleuteld?

OMT-adviezen

Terug naar de situatie nu. Waarom wordt het OMT-advies niet volledig gevolgd? 8 mensen thuis, 22 uur horeca dicht en thuis werken. Misschien zouden we iets meer van het protestantse mensbeeld moeten uitgaan: de gedachte dat je wel het goede wilt, maar niet altijd het goede doet. Ook in het meenemen van de gedragsadviezen van het RIVM. En ik vraag het kabinet hoe ze terugkijkt op de afgelopen tijd, juist in het afwegen van die adviezen.

Vaccineren kwetsbare wijken

Mijn laatste grote punt is het vaccineren van kwetsbaren in wijken waar het al niet zo lekker gaat. Wordt alles op alles gezet om de GGD’s juist daar hun mobiele inzet volledig te laten doen? Ik hoor uit Rotterdam Delfshaven prachtige voorbeelden over hoe mensen bereikt worden die anders slechte informatie krijgen. En tegelijkertijd wordt dat stopgezet nu zestig mensen daarvoor vrijgemaakt moeten worden om al die mensen te bereiken en dat gewoon te arbeidsintensief lijkt te zijn op dit moment. Maar juist daar moeten we deze strijd denk ik nu winnen. En ik vraag het kabinet om juist in die wijken, samen met gemeenten en betrokkenen, alles op alles te zetten om juist deze kwetsbare mensen te bereiken.

ABC

‘Handen wassen, anderhalve meter, mondkapjes.’ Het zit er zelfs bij onze kleuter al helemaal ingestampt thuis. Hij noemt dat zelf als de basis wat nodig is in deze tijd. ‘En vertrouwen op God,’ zegt hij. Vind ik mooi. Ik zeg daar ook nog bij: raampjes open. Ventilatie. En ik zou echt aan de ministers willen vragen: alsjeblieft, laten we ervoor zorgen dat de twee regelingen die er zijn voor de scholen - de huidige 100 miljoen, die is bijna of helemaal uitgeput, maar ook de nieuwe die er aankomt - laten die alsjeblieft niet in de weg staan van nieuwe aanvragen van scholen om die ventilatie op orde te brengen. En ik zou daar graag een toezegging van het kabinet op willen hebben.

Wilders: “Nederland is corrupt, de rechtstaat failliet”

PVV PVV Nederland 06-07-2021 11:28

De uitspraak van de Hoge Raad toont aan dat de rechtstaat failliet is.

Wilders: ‘‘Akwasi mag ongestraft oproepen tot moord, Rutte mag ongestraft de Tweede Kamer voorliegen, Kaag mag ongestraft de verkiezingen onrechtmatig beïnvloeden met een met belastinggeld gefinancierde docu, het hele kabinet mag ongestraft tienduizenden slachtoffers van het Toeslagenschandaal de vernieling in helpen. Niemand van hen is strafrechtelijk vervolgd laat staan veroordeeld.

Maar als de leider van de grootste oppositiepartij een enkele vraag stelt over Marokkanen – waar half Nederland het mee eens is – dan wordt een heksenjacht geopend , worden Marokkanen tot ras verklaard en volgt een veroordeling voor groepsbelediging omdat ‘de eer en waardigheid van Marokkanen’ zou zijn aangetast.

Ze willen mij de mond snoeren, maar ik zal nooit zwijgen.

Ze kunnen mij veroordelen, maar ik zal de waarheid blijven spreken.’’

Deze zin heb ik inmiddels ontelbare keren uitgesproken

SP SP Nederland 26-05-2021 06:58

De toegang tot het recht staat onder druk. Die zin heb ik de afgelopen jaren ontelbare keren uitgesproken. Dat is omdat de huidige minister voor Rechtsbescherming totaal ongeschikt is voor zijn taak.

Eerst een aantal feiten. Vorig jaar hing 5% van de sociaal advocaten de toga aan de wilgen. Sinds 2014 zijn er al 14% minder sociaal advocaten in ons land. Dat is niet omdat deze advocaten geen zin meer hebben in hun werk. Of omdat er opeens geen werk meer voor hen is. Integendeel. Er zijn genoeg mensen die rechtshulp nodig hebben, maar te weinig geld hebben om een dure advocaat te kunnen betalen.

De sociaal advocaten krijgen een veel te lage vergoeding. Er is geen droge boterham te verdienen met dit belangrijk werk. De aanwas van jonge advocaten die dit werk willen doen neemt daarom ook flink af.

En eindelijk heeft de rest van de Tweede Kamer ook het licht gezien. De toeslagenaffaire, het grote schandaal waarbij burgers vermorzeld zijn door de overheid, heeft het besef doen toenemen hoe belangrijk goede rechtsbescherming is. In woord, maar nog niet in daad, moeten volgens de Tweede Kamer de sociaal advocaten weer een fatsoenlijk loon krijgen.

Ik schrijf in woord, maar nog niet in daad. Want terwijl minister-president Rutte zijn ‘superradicale’ idee presenteerde bij Nieuwsuur om de sociaal advocaten weer een fatsoenlijk loon te geven, schreef minister Dekker de volgende ochtend doodleuk aan de Tweede Kamer dat hij geen millimeter gaat opschuiven.

En dan zijn we weer terug bij af. De minister voor Rechtsbescherming, nota bene, is totaal ongeschikt voor zijn taak en de toegang tot het recht staat onder druk. Niet voor niets gaven sociaal advocaten de minister eerder een hele dikke onvoldoende.

En daarmee ligt de bal dus bij de Tweede Kamer. Het is laat, maar nog niet te laat. Waar we in ieder geval geen tijd voor hebben zijn politieke spelletjes. Partij X of Y die de punten wil scoren omdat ze hierop iets binnen hebben gehaald bij de formatie. Alsjeblieft. Niet doen. Dit gaat om onze rechtsstaat.

Wat we wel moeten doen is nu kiezen voor een hogere vergoeding voor sociaal advocaten. Niet pas over een tig aantal jaren, maar nu. Daarom nog één keer: De toegang tot het recht staat nu onder druk. De sociaal advocaten staan nu onder druk. Om klassenjustitie te voorkomen, omdat mensen hun recht niet meer kunnen halen, moet er daarom ook nu wat gebeuren.

Er is meer nodig voor duurzame vrede dan een veroordeling van Israëlisch geweld

SP SP Nederland 14-05-2021 14:40

Minister Blok van Buitenlandse Zaken en ook premier Rutte reageren vooralsnog uitermate zwak op het opgelaaide oorlogsgeweld in het Midden-Oosten. Weliswaar veroordelen zij de beschietingen vanuit Gaza op burgerdoelen in Israël. Maar dat Israël ook aanvallen op burgerdoelen uitvoert en dat bij luchtaanvallen tegen Gaza burgerdoden vallen, waaronder kinderen, blijft onbenoemd. Het is een pijnlijke eenzijdigheid, die we helaas gewend zijn. Blok bleek niet eens in staat het bloedbad in Gaza in 2018, toen Israël 200 demonstranten doodde, te veroordelen.

Stel dat de Nederlandse regering alsnog bij zinnen komt en ook het Israëlische geweld veroordeelt, dan is dat nog maar een begin. Veel meer is nodig voor een duurzame vrede tussen Palestina en Israël. Een doorstart van het zogenaamde Midden-Oosten vredesproces is daar geen onderdeel van. Serieuze onderhandelingen over vrede verdienen natuurlijk steun, maar in het verleden zijn dergelijke gesprekken door Israël vooral benut om de nederzettingen verder uit te breiden. Zolang deze ‘vredesonderhandelingen’ worden geleid door de VS, dat pal staat achter Israël en het land politiek en financieel steunt, is dit voor de Palestijnen een doodlopende weg.

Wat dan wel? De enige manier om Israël te bewegen de bezetting van Palestina op te geven is gelegen in het opvoeren van de druk. Dat kan bijvoorbeeld door maatregelen tegen de illegale nederzettingen, zoals het aan banden leggen van handel hiermee. Ook kan het EU-associatieakkoord, dat voorziet in handelsvoordelen voor Israël, opgeschort worden. Verder kan de EU gerichte sancties nemen tegen verantwoordelijken voor het oorlogsgeweld, zoals inreisverboden en het bevriezen van tegoeden.

Tot slot zou de EU - als grootste donateur van zowel Israël als de Palestijnen -het voortouw kunnen opeisen in vredesonderhandelingen. In het debat met minister Blok (donderdag 20 mei) zal ik daarop aandringen. Het is in ieders belang dat zo snel mogelijk een eind komt aan de oorlog en bezetting.

Sigrid Kaag tijdens het debat over nieuwe informateur

D66 D66 Nederland 06-04-2021 14:56

Mijn fractie blijft op basis van de verkiezingsuitslag streven naar een stabiel, breed gedragen en zo progressief mogelijk kabinet waarin zoveel mogelijk Nederlanders zich kunnen herkennen. De grote opgaven van deze tijd – de aanpak van de klimaatcrisis, de kansencrisis in het onderwijs en de afbrokkeling van de rechtsstaat – dulden geen uitstel door chaos en verdeeldheid.

In de eerste verkenningsronde heb ik al gewezen op de noodzaak van een nieuwe bestuurscultuur. De afgelopen week is het belang daarvan alleen maar groter geworden.

De urgentie is hoog. De verantwoordelijkheid van het vertrouwen rust op onze schouders. Daar gaan wij serieus mee om. Dat mogen mensen van ons verwachten.

SP-JOURNAAL week 10 • De rechtse van Lilian

SP SP Nederland 13-03-2021 16:46

Met deze week: de rechtse van Lilian, een nieuwe kieswijzer en waar gaan de verkiezingen nou over?

Referendum lost niets op

SGP SGP D66 Nederland 01-09-2020 00:00

 

Vandaag behandelt de Tweede Kamer een voorstel van SP-kamerlid van Raak om een referendum in te voeren waarmee een voorstel dat door de Kamers is aangenomen, alsnog kan worden verworpen. De SGP wijst dat voorstel af, zoals de partij alle eerdere voorstellen met dezelfde strekking eveneens afwees. Kamerlid Roelof Bisschop zei er het volgende over.

"Dit wetsvoorstel is het achtste of negende voorstel om tot een referendum te komen. Om hier een duiding aan te geven hebben wij het een ‘zekere mate van vasthoudendheid’ genoemd. Collega Van Raak heeft dit als een compliment gezien. Dat is mooi – en ik kan me daar ook wel iets bij voorstellen.

Laten we er eens vanuit gaan dat collega Van Raak het voorliggende initiatiefvoorstel heeft ingediend vanuit zijn betrokkenheid op onze vertegenwoordigende democratie. Dan zal dat natuurlijk blijken uit zijn grondige bespreking van de voors en tegens van het wetsvoorstel. En uit zijn goed beargumenteerde beschrijving van de motivering.

Maar ik moet eerlijk zeggen dat de toelichting bij deze Grondwetswijziging een beetje pijn doet. Die voelt nogal schraal aan. Want in die toelichting lees ik eigenlijk: “Ik beroep me op de Staatscommissie. De Staatscommissie zegt A, dus zeg ik ook A. De Staatscommissie vindt B, dus volg ik dat.” Natuurlijk begrijp ik dat hij zich laat inspireren door het rapport van de Staatscommissie. En dat hij graag gebruik maakt van hun advies voor een wijziging van de Grondwet op dit punt. Maar het is een beetje een zwaktebod dat dit SP-voorstel zich zo nadrukkelijk hult in het kleed van de Staatscommissie.

Anderzijds is het waar dat collega Van Raak wel eerder dergelijke voorstellen heeft gedaan. En dus weet de heer Van Raak ook wel zo ongeveer dat de SGP toch echt kiest en blijft kiezen voor de vertegenwoordigende democratie. Niet omdat de SGP van mening is dat ‘de politiek’ altijd wijze besluiten neemt. Maar wel omdat de parlementaire arena de plaats is waar – na grondig debat en afweging van alle voors en tegens van een voorstel – uiteindelijk een keuze wordt gemaakt.

De kiezers kunnen de volksvertegenwoordigers volop aanspreken op hun stemgedrag. Tussentijds, maar zeker bij de verkiezingen. Aan ons als politici dan de taak om uit te leggen waarom de keuzes zo gemaakt zijn, zoals ze gemaakt zijn. Wie de burgers meer bij wetgeving en beleid wil betrekken, heeft onze steun. Maar bepalend daarbij is wel het moment waarop. Een correctief referendum acht de SGP daarvoor geen geschikt instrument.

Bij referenda is de representativiteit bepaald geen vaststaand gegeven. Een meerderheid van de kiezers die een bepaalde keuze maakt, kan nog steeds een relatief kleine minderheid van het electoraat zijn. Maar wat belangrijker is: of er een referendum komt, is in belangrijke mate een keuze die is ingegeven door een relatief kleine, uitgesproken groep in de samenleving. De kans is vrij groot dat er óf slechts een deel van het electoraat betrokken is bij het thema óf dat het voorstel gekaapt wordt door een belangengroep óf dat mensen zich achteraf bij een als gevolg van een referendum iets gewijzigd voorstel tóch bekocht voelen.

Collega Van Raak schrijft: ‘Het pleidooi voor een referendum als sluitstuk van het representatieve stelsel kan worden gebaseerd op het algemenere inzicht dat voor een stabiele democratie meer nodig is dan handhaving van de status quo: problemen, spanningen en conflicten moeten worden opgelost en moeten niet worden genegeerd tot ze zich met elkaar tot nog grotere problemen opstapelen».’ Kan de heer Van Raak aangeven welke problemen niet worden opgelost? Kan hij tevens aangeven welk van die problemen alleen door middel van een referendum opgelost kan worden? Kan hij ook aangeven hoe een correctief referendum een probleem, spanning of conflict op kan lossen als dat probleem genegeerd zou zijn? Is de initiatiefnemer niet met de SGP van mening dat een referendum over een politiek heikel thema de spanningen eerder verergert dan oplost? Welke middelen ziet hij om dat te voorkomen?

Terecht spreekt de afdeling advisering van de Raad van State over een ‘principiële en tevens ingrijpende wijziging van het staatsbestel’. Naar onze mening doet de initiatiefnemer te veel of zijn voorstel eigenlijk niet zoveel voorstelt. Daarmee maakt hij het veel kleiner dan het is. Ten diepste is het een ouderwetse oplossing voor een veel complexer vraagstuk. Daarmee is het geen echte oplossing, maar een nieuw probleem. De meerwaarde zien wij er niet van in, terwijl de negatieve gevolgen evident zijn.

Ik was verrast door de mooie, kritische vraagstelling van D66 in het verslag. Toen ik die las, kreeg ik echt de indruk dat er ook bij deze partij – ooit opgericht voor democratische vernieuwing licht – gloort: ‘Is hij de mening toegedaan dat de wetgever zich geheel van nieuwe initiatieven dient te onthouden? Zo ja, voor hoe lang? En hoe denkt hij over een aangepast wetsvoorstel? Hoe kan volgens hem het beste inzichtelijk worden of een aangepast wetsvoorstel tegemoetkomt aan de bezwaren die leven onder het deel van de bevolking dat tegen het oorspronkelijke voorstel heeft gestemd? Wie zou moeten duiden wat de (doorslaggevende) reden(en) is van het verwerpen van een bepaald wetsvoorstel door een meerderheid van de bevolking? En wie zou moeten duiden wanneer afdoende recht is gedaan aan de bezwaren die tegen grondslag lagen aan de negatieve uitslag?’

Een mooi citaat van D66 dat met vele andere kritische vragen uit hun bijdrage aan het verslag aan te vullen zou zijn. Maar deze vragen alleen al maken duidelijk dat referenda die alleen een ‘ja’ of ‘nee’ als uitkomst hebben, verder geen enkele duidelijkheid bieden. Dat moet toch genoeg zijn, lijkt me. Om een beetje in de stijl van de indiener te blijven zou ik het hierbij eigenlijk toch maar moeten laten.

Maar voordat ik dat doe wil ik alleen nog aangeven dat ik de keuze om het aantal handtekeningen en de uitkomstdrempel in een gewone wet (met tweederde meerderheid) op te nemen wel begrijp, maar niet terecht vindt. Het gaat bij die aantallen niet zomaar om uitvoeringsregels, maar om hoofdelementen die in de Grondwet thuis zouden horen.

De SGP zal dan ook dit achtste, negende of tiende voorstel voor een referendum niet steunen. De SGP zal zich blijvend keren tegen een belangengroependemocratie en de (in de woorden van collega Van Raak) lobby-industrie. Daar hebben we onze parlementaire democratie niet voor over.

 

 Bevrijd jezelf van de politieke modes

SP SP Nederland 07-08-2020 14:51

Het valt niet altijd mee om politieke modes te herkennen, ook omdat mensen in de (sociale) media vaker naar bevestiging zoeken voor hun opvattingen dan kritiek accepteren. Zeker als politicus is het belangrijk om jezelf zo nu en dan te bevrijden van de politieke modes. Dat kan op allerlei manieren en voor elke politicus zal dat weer anders zijn. Wat ik leuk vind is het lezen van filosofen, het liefste denkers van wat langer gelegen. Kijkend door de bril van anderen komen ook jouw ideeën in een ander daglicht te staan. Geconfronteerd met denkbeelden uit het verleden kun je beter de eigenaardigheden zien van onze eigen tijd. Ook schrijf ik graag over oude filosofen, zeker over Nederlandse denkers. Zoals Ferdinand Domela Nieuwenhuis, die een heel eigen vorm van socialisme organiseerde, waarbij hij zich liet inspireren door sociaal bewogen denkers als de schrijver Multatuli en de filosoof Moleschott.

Maandag verschijnt ‘Denken op de dijken. Het Nederland van de filosofen’. Een boek over de filosofie in ons land van de Middeleeuwen tot aan de Tweede Wereldoorlog. Met een breed pallet aan denkbeelden: van het humanisme van Erasmus tot het socialisme van Domela Nieuwenhuis; van het liberalisme van Thorbecke tot het sociale denken van Multatuli; van de extreemrechtse Bolland tot de communist Mannoury. Waarom werd in ons land Spinoza zo gehaat en waarom was de leer van Newton hier zo populair? Waarom had de conservatieve historicus Johan Huizinga zoveel kritiek op de Nederlandse samenleving en was de Duitse vluchteling Helmuth Plessner juist zo enthousiast over het denken in ons land? Dat zich volgens hem kenmerkte door een afkeer van al te grote dogma’s: ‘Waar ter wereld laat een volk zich moeilijker door grote woorden en ideologieën het hoofd op hol brengen dan in Nederland?’

Je hoeft geen filosoof te zijn om dit boek te lezen, een interesse in de geschiedenis helpt wel. En bovenal een belangstelling voor ons land. Wat werd op onze dijken door de eeuwen heen zoal gedacht en wat zegt dat over de politieke cultuur in ons land? Iemand vroeg mij laatst hoe ik als Kamerlid de tijd had om zoveel te lezen en te schrijven. Voor mij is het precies andersom, ik heb dat juist nodig om dit werk goed te kunnen doen. Ruimte maken om na te denken en mezelf te bevrijden van de politieke modes van de dag. En om mezelf en mijn beginselen scherp te houden.

Het boek is nu alvast te bestellen in de webshop