Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

157 documenten

Ons vlakke land, ons prachtige land. ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 11-08-2019 09:59

Ons vlakke land, ons prachtige land. Dit is het Nederland van #FVD, dit is waar we het allemaal voor doen. Steun ons! www.fvd.nl/word-lid

Aan de vooravond van de #Canal ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-08-2019 17:44

Aan de vooravond van de #Canal #Parade waarin we de (homo-)emancipatie vieren, publiceren #FVD-ers Paul Cliteur, Annabel Nanninga en Wouter Weyers dit ijzersterke visiestuk op onze site: “Vóór de homo-emancipatie! Dus tégen identity politics! https://forumvoordemocratie.nl/actueel/voor-de-homo-emancipatie-dus-tegen-identity-politics

We worden tegenwoordig overstroomd ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 02-08-2019 14:39

We worden tegenwoordig overstroomd door berichten over groepen die op grond van hun ras, etniciteit, kleur, seksuele geaardheid, nationaliteit of een ander identiteitskenmerk een speciale behandeling opeisen. Men spreekt van 'identiteitspolitiek'. Is dit emancipatie? Of veeleer het tegendeel. Lees hier het opiniestuk van FvD fractievoorzitter in de Eerste Kamer professor Paul Cliteur over identiteitspolitiek. Steun ons: https://fvd.nl/word-lid

Landroof, gewelddadigheden en de ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 01-08-2019 13:59

Landroof, gewelddadigheden en de moord op de leider van een lokale stam. Goudzoekers en houthakkers die illegaal het gebied binnendringen, met steun van de regering. President Bolsonaro die de lokale bevolking ‘parasieten’ noemt en de ontbossing van het Amazoneregenwoud een ‘leugen’. En zegt dat hij zich helemaal niks van wie dan ook zal aantrekken. Het regenwoud is namelijk van hem. En onze minister Kaag van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking? Die staat te juichen als de EU handelsdeals met Bolsonaro afsluit. Onbegrijpelijk en onacceptabel. Kamerlid Esther Ouwehand roept haar ter verantwoording.

Veel steun vanuit het land voor ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 30-07-2019 15:07

Veel steun vanuit het land voor optreden partijbestuur #FVD. Financiële malversaties zijn onacceptabel. Nu door met onze politieke missie! Binnenkort organiseren we in alle provincies bijeenkomsten waarop u onze Statenleden kunt leren kennen. Tot snel! Fvd.nl

De extreme hitte van vorige week ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 30-07-2019 12:31

De extreme hitte van vorige week zorgde voor ernstig leed onder miljoenen dieren in de bio-industrie. Het is duidelijker dan ooit: dit moet anders! Zaterdag 24 augustus lopen we mee met The Official Animal Rights March | 2019 Amsterdam. Kom je ook?

Tienduizenden huurwoningen in ...

PvdA PvdA Nederland 29-07-2019 11:15

Tienduizenden huurwoningen in Nederland worden opgekocht door buitenlandse investeerders. Elke Nederlander moet zeker zijn van een fatsoenlijke woning. Woningen worden niet gebouwd voor het plezier van vastgoedbedrijven. Teken onze petitie voor een betere woningmarkt! 👉 http://bit.ly/woneniseenrecht

Vandaag, aan de vooravond van de ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 26-07-2019 11:36

Vandaag, aan de vooravond van de week waarin we de (homo-)emancipatie vieren, publiceerden #FVD-ers Paul Cliteur, Annabel Nanninga en Wouter Weyers dit ijzersterke visiestuk op onze site: “Vóór de homo-emancipatie! Dus tégen identity politics!

Stemming VN riekt naar witteboorden-antisemitisme

SGP SGP CDA Nederland 25-07-2019 00:00

Met behulp van landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan beschuldigt de VN Israël van het schenden van vrouwenrechten. Ook Nederland stemde met die veroordeling in. Volgens SGP-Kamerlid Chris Stoffer maakt de VN zich steeds ongeloofwaardiger. Hij stelt  samen met andere partijen schriftelijke vragen.

In 2017 nam de Tweede Kamer nog een motie aan van Van der Staaij die de regering verzocht om actief stelling te nemen tegen eenzijdige VN-resoluties tegen Israël (motie Van der Staaij c.s., Kamerstuk 34 775 nr. 44). Deze week stelde de Economische en Sociale Raad van de VN dat Israël het enige land ter wereld is dat de rechten van vrouwen zou schenden.

“Hiermee maakt de VN zich steeds ongeloofwaardiger,” reageert Stoffer, “dit wordt keer op keer erger. Als je serieus genomen wilt worden, moet je alle schijn van partijdigheid vermijden en stoppen met dit soort eenzijdige veroordelingen van Israël. Juist landen als Iran, Saoedi-Arabië, Jemen en Pakistan hebben geen beste naam als het gaat om bescherming van rechten van vrouwen. Maar de VN gaat gewoon door met het veroordelen van Israël. Dit riekt naar witteboorden-antisemitisme. Nota bene met steun van Nederland.”

Het Kamerlid van de SGP dient daarom samen met andere partijen een reeks kritische vragen in bij minister Blok. Stoffer: “De regering handelt niet in lijn met de wens van de Tweede Kamer en de motie Van der Staaij c.s. We willen graag dat ze daar tekst en uitleg over geeft.”

Vragen van de leden Omtzigt, Stoffer, Voordewind, Koopmans, De Roon en Baudet aan de minister van Buitenlandse Zaken over uitvoering van de motie-Van der Staaij over eenzijdige resoluties bij de VN:1. Kunt u bevestigen dat Nederland voor de resolutie “Situation of and assistance to Palestinian women” gestemd heeft in de Economische en Sociale Raad van de Verenigde Naties ?2. Is er behalve deze veroordeling van Israel, nog enig ander land veroordeeld tijdens deze sessie voor het schenden van vrouwenrechten? 3. Kunt u aangeven hoeveel resoluties in de VN Mensenrechtenraad en in de Economische en Sociale Raad Israël veroordelen (in de afgelopen vijftien jaar) en hoeveel resoluties de vijf meest bekritiseerde landen veroordelen? 4. Hoe vaak is bijvoorbeeld de situatie van vrouwen in Saoedi-Arabië, waar vrouwen zonder hun ‘male guardian’ helemaal niets mogen, op de agenda geplaatst en hoe vaak is dat land veroordeeld?5. Acht u dit proportioneel?6. Hoe heeft de regering elk van de twee punten van de aangenomen motie-Van der Staaij c.s. (34775, nr. 44) uitgevoerd in de VN-organen waarin Nederland vertegenwoordigd is die de regering in 2017 opriep om: (1) in VN-verband actief stelling te nemen tegen lidstaten in VN-organisaties die disproportioneel agenderen tegen Israël, en,(2) zoals de Nederlandse regering eerder gedaan heeft, onrechtvaardige resoluties af te wijzen, Kunt u bij beide agendapunten voorbeelden geven?

PVV-vragen inzake Pakistan

PVV PVV Nederland 23-07-2019 14:31

Vragen van het lid Wilders aan de Minister-President en de Minister van Buitenlandse Zaken inzake Pakistan

Heeft u kennisgenomen van het bericht en bijbehorende filmpje “Pakistanen lopen over Geert Wilders heen”? (*)

Wat vindt u ervan dat grote afbeeldingen van een Nederlandse parlementariër blijkbaar op straat in Pakistan zijn afgebeeld met daarbij geschreven de tekst “dood/vermoord Geert Wilders” (vertaling) en dat voetgangers en mensen op motoren en auto’s daar al dan niet spugend overheen rijden”?

Is er een bijzondere reden dat u hier nog niet op heeft gereageerd of vindt u dit normaal, terecht of interesseert het u helemaal niets? Bent u nog van plan hierop richting Pakistan te reageren? Zo ja op welke wijze? Zo neen, waarom niet?

— De Telegraaf (@telegraaf) July 22, 2019