Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

42 documenten

SGP wijzigt Platgezondheidswet

SGP SGP VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 22-01-2020 00:00

“Het is heel goed dat de Plantgezondheidswet is aangepast. Daardoor is die beter werkbaar. Mooi dat de Tweede Kamer mijn amendement heeft aangenomen.” Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop in reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren over de Plantgezondheidswet.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de Plantgezondheidswet. In die wet stond een verbod voor boeren om gewasbeschermingsmiddelen in huis te hebben voor andere gewassen dan die welke ze op dat moment op hun bedrijf telen. Leuk bedacht achter een bureau, maar in de praktijk onwerkbaar omdat boeren nu eenmaal soms restjes overhouden die ze later alsnog kunnen en willen gebruiken, of omdat ze ook wel eens werken voor anderen.De SGP deed tijdens dat debat een voorstel om dat verbod uit de wet te schrappen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over dat amendement. Tot grote vreugde van indiener Roelof Bisschop werd zijn voorstel aangenomen dankzij de stemmen van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en oud-VVD-kamerlid Haga. Ook de verplichting voor leveranciers om als ze gewasbeschermingsmiddelen leveren eerst het teeltplan van de boeren moeten controleren is nu van de baan. SGP-kamerlid Bisschop is tevreden. “Het aantal regels dat over boeren wordt uitgestort is al heel hoog, en als die dan ook nog eens onwerkbaar zijn, zet ik me er voor in om die die verplichtingen of verboden te schrappen. Mooi dat de Kamer mijn amendement aan een meerderheid heeft geholpen!”

SGP wijzigt Plantgezondheidswet

SGP SGP VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 22-01-2020 00:00

“Het is heel goed dat de Plantgezondheidswet is aangepast. Daardoor is die beter werkbaar. Mooi dat de Tweede Kamer mijn amendement heeft aangenomen.” Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop in reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren over de Plantgezondheidswet.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de Plantgezondheidswet. In die wet stond een verbod voor boeren om gewasbeschermingsmiddelen in huis te hebben voor andere gewassen dan die welke ze op dat moment op hun bedrijf telen. Leuk bedacht achter een bureau, maar in de praktijk onwerkbaar omdat boeren nu eenmaal soms restjes overhouden die ze later alsnog kunnen en willen gebruiken, of omdat ze ook wel eens werken voor anderen.De SGP deed tijdens dat debat een voorstel om dat verbod uit de wet te schrappen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over dat amendement. Tot grote vreugde van indiener Roelof Bisschop werd zijn voorstel aangenomen dankzij de stemmen van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en oud-VVD-kamerlid Haga. Ook de verplichting voor leveranciers om als ze gewasbeschermingsmiddelen leveren eerst het teeltplan van de boeren moeten controleren is nu van de baan. SGP-kamerlid Bisschop is tevreden. “Het aantal regels dat over boeren wordt uitgestort is al heel hoog, en als die dan ook nog eens onwerkbaar zijn, zet ik me er voor in om die die verplichtingen of verboden te schrappen. Mooi dat de Kamer mijn amendement aan een meerderheid heeft geholpen!”

Plantgezondheidswet onwerkbaar

SGP SGP Nederland 14-01-2020 00:00

“Opnieuw dreigen boeren opgezadeld te worden met regels die op papier mooi zijn, maar in de praktijk lastig, of zelfs onwerkbaar. Daarom ga ik proberen die regels uit de wet te halen.”

Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop over de Plantgezondheidswet waar de Tweede Kamer morgen over hoopt te gaan debatteren. De SGP stoort zich met name aan de extra regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Zo zegt de wet dat boeren alleen gewasbeschermingsmiddelen in huis mogen hebben die een toelating hebben voor gewassen die ze op dat moment telen. Bisschop: “Wat als je nog een rest overhebt en dat over twee jaar weer wil gaan gebruiken, want zo gaat dat in de praktijk. En weten ze op het ministerie écht niet dat sommige boeren ook spuiten bij hun buurman of andere collega’s? Dit gaat niet werken!”

Ander voorbeeld: leveranciers mogen geen gewasbeschermingsmiddelen leveren aan een boer als die geen teelten heeft waarvoor deze middelen toegelaten zijn. “Klinkt logisch,” zegt Bisschop, “maar moeten leveranciers dat dan gaan controleren? Er zouden afspraken gemaakt worden, maar die zijn er nog niet. En willen we echt dat boeren hun teeltplannen met iedereen moeten gaan delen?”

De SGP gaat proberen deze onderdelen uit de wet te schrappen. Bisschop heeft hierover al contact met andere fracties. “Als ik boeren spreek, merk ik ergernis, maar ook zie ik dat ze bang zijn dat er zó veel regels en regeltjes komen dat je altijd wel érgens iets niet goed doet. Die zorg kan ik goed begrijpen. Boeren hebben geen administratieafdeling die de wetboeken kan doorpluizen. Ik wil geen nieuwe onduidelijkheid en span me ervoor in dat de Plantgezondheidswet meer aansluit bij de dagelijkse praktijk op het boerenerf,” zegt Bisschop. 

 Stikstofwet: beter iets dan niets

SGP SGP Nederland 18-12-2019 00:00

Net als in de Tweede Kamer, stemde de SGP in de Eerste Kamer voor de Spoedwet stikstof. Niet omdat die wet zo goed is, maar wel omdat het gevolg van het tegenstemmen is dat er nóg meer bedrijven om zullen vallen. Die prijs wil de SGP niet betalen. Een besluit heeft consequenties, maar géén besluit heeft óók consequenties.

Het stikstofbeleid van dit kabinet rammelt aan alle kanten. De SGP heeft daar van meet af aan tegen geageerd. Maar helaas zijn we wel gebonden aan uitspraak van de rechter. Met de huidige spoedwet wordt geprobeerd de schade nog enigszins te beperken. Te weinig, maar beter weinig dan niets. Het zou jammer zijn als we allemaal 100 km/uur gaan rijden op de snelweg, terwijl bouwvakkers daar niets aan hebben…

In ieder geval kunnen de mensen in de bouw en grondwerkers nu even vooruit. De SGP heeft in de Eerste Kamer óók ruimte gevraagd voor de boeren. Zo verzekerde minister Schouten dat duurzaam ontwikkelruimte voor boeren mogelijk blijft, al is daar nog wel een vervolgstap voor nodig. Denk aan het niet afpakken van productierechten bij externe saldering. Verder aanvaarde de Eerste Kamer een motie waarin gevraagd is om openheid over stikstofrekenmethodes en volledige toegang tot de data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Het kan niet zo zijn dat zulke drastische maatregelen worden genomen zonder volledige openheid over de onderbouwing.

Zoals gezegd: beter iets dan niets.Partij voor de Dieren voert verzet aan tegen handelsdeal Thailand

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA Nederland 21-11-2019 00:00

Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft een groot deel van de oppositie zich tegen een vrijhandelsverdrag met Thailand gekeerd. Als de Europese Commissie en Thailand tot een akkoord komen, worden de Europese grenzen wagenwijd opengezet voor Thais plofkippenvlees. Thailand is nu al de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese Unie, groter dan Brazilië. Fractievoorzitter Esther Ouwehand is blij met het groeiende verzet tegen de vrijhandelsdeal met Thailand. “Wat bijna niemand weet, is dat Thailand wereldwijd de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese markt is. Thailand exporteert meer kippenvlees dan Brazilië en heel veel meer dan Oekraïne. Het is onbestaanbaar dat Nederland naar kringlooplandbouw toe wil, maar ondertussen de grenzen wagenwijd openzet voor spotgoedkope Thaise plofkippen.” In het debat over een handelsdeal met Thailand botste de Partij voor de Dieren met het CDA. Op de vraag van Ouwehand of het CDA zich zal verzetten tegen het zoveelste vrijhandelsverdrag dat de Europese landbouw verder onder druk zet, antwoordde CDA-woordvoerder Amhaouch dat het CDA het verdrag “op zich af laat komen.” Voor Ouwehand is de opstelling van Amhaouch het zoveelste bewijs dat het CDA in de Kamer iets anders zegt dan daarbuiten. “Het is onbegrijpelijk dat een zelfbenoemde boerenpartij als het CDA opnieuw stilzwijgend dreigt in te stemmen met een nieuw verdrag dat de Europese landbouw ondermijnt. De Partij voor de Dieren zal dit verdrag niet op ons af laten komen en ons hiertegen blijven verzetten.”

Nuchter met de stikstofnormen

SGP SGP Nederland 14-11-2019 00:00

Boeren en bouwers, maar inmiddels ook anderen hebben te lijden van een vonnis van de rechter waarin bepaald wordt dat bedrijven en projecten stil moeten worden gelegd vanwege de uitstoot van stikstof.  Daarom stelde het kabinet een pakket maatregelen samen om deze crisis te bezweren. De Tweede Kamer sprak daarover een zware kabinetsdelegatie onder leiding van premier Rutte. De bijdrage van Roelof Bisschop staat hieronder.

De kabinetsbrief en de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu lezend, vraag ik me in gemoede af: waar is het gezonde verstand gebleven?De bouw van 75.000 woningen zou opgeteld slechts 0,3 mol stikstof per hectare aan extra depositie opleveren - variërend van 0,1 mol in de Achterhoek tot 1,2 mol bij Den Haag. Dat is niet meer stikstof dan er in één ganzenkeutel zit. 0,3 mol valt in het niet bij achtergronddeposities van 1000 tot 2000 mol. Ook bij elkaar opgeteld gaat het dus nergens over. Ik moet de eerste wetenschapper nog tegenkomen die deze depositie in het veld terug kan vinden. Laat staan dat er sprake is van het aantasten van Natura 2000 gebieden. Waarom al die poespas en die crisissfeer, terwijl de Habitatrichtlijn deze woningbouw gewoon toestaat? Waarom beginnen kabinet en provincies niet per direct met gebiedspecifieke drempelwaarden, te beginnen bij 0,05 mol? Wie op alle slakken zout legt, komt niet toe aan het aanpakken van de echte problemen! De RIVM-plaatjes zijn duidelijk: 100 km/uur vlakbij Natura 2000 gebieden zou volstaan om woningbouw in een groot deel van Nederland los te krijgen. Alleen de duinen in de Randstad gooien dan nog roet in het eten.En dáárom moeten ook Zeeuwen en Groningers van het kabinet maar 100 gaan rijden! Waarom kiest het kabinet niet voor het schrappen van de racewedstrijden in de Zandvoortse duinen?Vooropgesteld: de SGP vindt het goed dat de maximumsnelheid wordt verlaagd in de buurt van Natura 2000 gebieden en op drukkere trajecten. Maar de SGP zegt ook: niet overal hoeft de snelheid te worden verlaagd. LandbouwDe landbouw moet het bezuren. De sector dreigt voorlopig vooral in te moeten leveren terwijl andere sectoren ongemoeid worden gelaten. In dat verband heb ik een aantal vragen. Het kabinet gaat stikstofarmer voer afdwingen. Wat staat daar tegenover? En: gaat de ontwikkelingsruimte die hiermee gecreëerd terug naar de landbouw?Het kabinet wil blijkbaar doorgaan met het afpakken van vergunde ruimte bij salderen. En met het afpakken van productierechten. Het is een enorme belemmering voor extern salderen en zet ook duurzame bedrijfsontwikkeling op slot. Het zorgt voor grote onzekerheid, zeker bij jonge boeren. Kabinet, doe dat niet. Ja, er zijn mogelijkheden voor emissiereductie in de landbouw. Veel ondernemers zijn daar al mee bezig. Ik zie kansen! Ik denk aan minder kunstmestgebruik, meer beweiding en het beluchten en verdunnen van mest. Maar ik roep het kabinet dan wel op de knop om te zetten en te kiezen voor constructief in plaats van destructief beleid. Investeren in goed natuurbeheer? Ja. Investeren in emissiereductie? Ja. Maar wel graag met gezond verstand en een nuchtere blik. Dan komen we het verst. PFASDat geldt óók voor de PFAS-problematiek. Er is bij het kabinet wel een knop omgegaan, maar er is nog geen werkbare norm. De nood in het grondverzet is zo hoog dat per direct een soepelere norm nodig is, niet pas over drie weken. Die kan dan op basis van nader onderzoek bijgesteld worden.

Forum voor Democratie Noord-Brabant op bezoek bij getroffen boeren

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD CDA Nederland 01-11-2019 08:15

Forum vindt het van het grootste belang dat de agrarische sector in Brabant blijft voortbestaan. Om tot een goede oplossing te kunnen komen, heeft Forum tijdens de laatste Statenvergadering aan CDA en VVD een handreiking gedaan om nieuwe onderhandelingen in te gaan, zonder voorwaarden vooraf. Lees hier hoe het ging:

In 2013 hebben ZLTO, de provincie Noord-Brabant en diverse belangenorganisaties een afspraak gemaakt over reductie van de stikstofemissie op bestaande stallen in 2028.In 2017 is dit stikstofconvenant door de Provincie verbroken door deze datum te vervroegen naar 2022. Het CDA heeft zich hier toen vanuit de oppositie sterk tegen verzet. Het was zelfs een belangrijke belofte in de campagne voor de verkiezingen.In vrijwel alle andere provincies zijn geen regels voor emissiereductie op bestaande stallen.Brabantse boeren worden nu door de provincie gedwongen tonnen te investeren in hun oude stallen, investeringen die collega’s in andere provincies niet hoeven te doen. Dit komt feitelijk neer op concurrentievervalsing, veroorzaakt door de Provincie.Forum voor Democratie kwam met 9 zetels in de Provinciale Staten van Brabant en wilde met de eerste ingediende motie het besluit van 2017 terugdraaien. De coalitie, waaronder het CDA, stemde tegen…Tijdens het stikstofdebat van 11 oktober diende Forum een motie in om de veel ruimere Duitse norm toe te gaan passen. De coalitie, waaronder het CDA, stemde tegen…Een week voor de laatste Statenvergadering kwam het CDA met een persbericht met een lijst van 5 eisen waarmee de situatie voor de boeren moest worden verbeterd.Op 25 oktober zijn er duizenden boeren naar het provinciehuis in Den Bosch gekomen. Zij vertrouwden erop dat het CDA na het persbericht haar rug recht zou houden en voor hun belangen op zou komen.Om het CDA een handje te helpen, nam Forum de letterlijke tekst uit het persbericht van het CDA over en diende voor elk van deze 5 punten een losse motie in. Slechts op één van deze moties stemde het CDA verdeeld, op de andere stemde het CDA unaniem tegen…Op 31 oktober publiceerde het CDA opnieuw een persbericht. Daarin wordt onjuist gesteld dat de zogenaamde latente ruimte is veiliggesteld. Daarnaast wordt beloofd dat de deadline van 1 april 2020 voor het aanvragen van vergunningen nog dit jaar van tafel gaat. CDA zet hiermee de eigen achterban op het verkeerde been. De datum van 2022 waarop de aanpassingen klaar moeten zijn, blijft namelijk gewoon staan. Sterker: de confrontatie met de deadline wordt daardoor alleen maar uitgesteld en in de praktijk waarschijnlijk pijnlijker.

Forum heeft de overtuiging dat het belang van de agrarische sector in Noord-Brabant veel zwaarder weegt dan het belang van gedeputeerden die bij het beëindigen van de coalitie misschien hun baantje verliezen. Het is tijd voor nieuwe onderhandelingen om het tij te keren, wij zijn er klaar voor!

Bekijk de video op het YouTube kanaal van Forum voor Democratie Noord-Brabant:

https://youtu.be/S01IBz4HuF0

Gespreksavond in Groningen

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 29-10-2019 22:34

Door Webredactie op 29 oktober 2019 om 16:54

Wat is mijn bestaansrecht als boer? Heb ik nog wel een toekomst? Indringende vragen van een jonge boer gisteren bij een bijeenkomst met 65 leden van de ChristenUnie, boeren en ondernemers over de huidige stikstofproblematiek.

ChristenUnie Tweede Kamerlid Carla Dik-Faber en de Groningse gedeputeerde Henk Staghouwer wilden weten waar de boeren en ondernemers tegenaan lopen. Beide maakten duidelijk dat ze staan voor de boeren en dat er zeker wel wat moet gebeuren. Maar ze waren ook duidelijk dat de boeren niet als enige voor oplossingen hoeven te zorgen.

Uit de zaal waren veel vragen. Welke feiten liggen nu op tafel? Hoe groot is het probleem? En hoe gaat de politiek hier werk van maken op zo’n manier dat boeren nog een toekomst in hebben Nederland? Ook werd de bereidheid om het probleem aan te pakken ook helder uitgesproken.

Carla Dik-Faber: "Dit probleem is niet alleen van de boeren. Alle sectoren zullen hier een bijdrage aan moeten leveren. Het kan niet zo zijn dat alleen de boeren het gaan voelen."

‘Maatschappelijke diensttijd op boerderij’

ChristenUnie ChristenUnie CDA Nederland 10-10-2019 13:19

Door Carla Dik-Faber op 9 oktober 2019 om 06:09

‘Maatschappelijke diensttijd op boerderij’

Jongeren die meedoen aan de maatschappelijke diensttijd (MDT) moeten die behalve in de zorg en bij defensie ook op de boerderij kunnen doen. Mede daarmee moeten we de kloof tussen boer en burger te lijf gaan.

Het lijkt steeds minder vanzelfsprekend dat mensen weten waar hun eten vandaan komt. Ook volgens de boeren die vorige week naar Den Haag kwamen om te protesteren, is de kloof tussen boeren en burgers groeiende.

De MDT is mede bedoeld om jongeren in contact te laten komen met mensen die ze anders misschien nooit zouden spreken. Door jongeren de kans te geven om hun MDT op de boerderij in te vullen, doen ze een onvergetelijke ervaring op, dragen ze een steentje bij aan de voedselproductie in ons land én verkleinen we de kloof tussen platteland en de rest van Nederland. Zeker voor jongeren die ver van het platteland opgroeien, is dit een uitgelezen kans. Dat is winst voor hen én voor de samenleving.

De landbouw zit momenteel nog niet in het aanbod van de MDT, maar ik wil dat dat verandert.

Start MDT

De maatschappelijke diensttijd (MDT) gaat na een proefperiode sinds de zomer van 2018 in februari 2020 officieel van start. Onze eigen staatssecretaris Paul Blokhuis werkt de MDT nu uit, terwijl ik het voorstel om ook landbouw onderdeel te maken van de MDT vandaag doe in het debat over de landbouwbegroting van onze eigen minister Carola Schouten. De maatschappelijke diensttijd komt voort uit de verkiezingsprogramma’s van ChristenUnie en CDA en is daarna breder omarmd in de Tweede Kamer.

Het landbouwbeleid staat op een kruispunt

SGP SGP Nederland 09-10-2019 00:00

Zowel de landbouw als de visserij staan onder grote druk. En die druk neemt steeds meer toe. Lees hier de bijdrage van SGP-Kamerlid Chris Stoffer aan de behandeling van de begroting van LNV. 

"We staan op een kruispunt. Gaan we verder verduurzamen hand in hand mét de boer, óf over de rug van de boer? Zij aan zij met de visserman, of tegenover de visserman? Onze boeren en vissers worden nu driedubbel gepakt.BrusselAllereerst Europa. Brussel stelt eisen aan gewasbescherming, milieu en dierenwelzijn. Gek genoeg zet datzelfde Europa de deur steeds verder open voor import van producten uit landen waar ze méér spuiten, méér ggo-gewassen telen en mínder dierenwelzijnseisen hebben. Denk aan de handelsakkoorden Mercosur en Ceta. Onbegrijpelijk dat het kabinet hier zo positief over is. Wanneer gaat dat veranderen? Onbegrijpelijk dat eurocommissaris Timmermans ondertussen pleit voor bijna een halvering van het landbouwbudget. Onbegrijpelijk dat de pulskor in de ban wordt gedaan. Goed dat de minister hier wél tegen in het geweer komt bij het Europese Hof.RuimteDan Nederland. Onze eigen regering doet nog eens een schep bovenop het Brusselse beleid. Duitsland en België zijn veel scheutiger met vrijstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen. Onze bietentelers worden zelfs gedwongen meer te gaan spuiten in plaats van minder. Duitsland heeft een drempelwaarde van minimaal 7 mol voor stikstofdepositie. Waarom durft het kabinet híer niet eens verder te gaan met een drempelwaarde van 0,05 mol, 0,01procent van de laagste kritische depositiewaarde?Krijgen ondernemers dan genoeg ruimte voor innovatie, ook als dat buiten de beperkte denkkaders van Bezuidenhout gaat? Helaas. Ze lopen te vaak tegen onwrikbare afvinklijstjes aan.Eerlijke prijsEén schep bovenop de rest van Europa. Twee scheppen bovenop de rest van de wereld. Krijgen onze boeren daar dan voor betaald? Integendeel. Afzetprijzen blijven achter bij de kostprijs. Tegelijkertijd is de ruimte voor mededingingsbeperkende afspraken beperkt, en gaat de zelfstandigenaftrek, ook voor boeren en tuinders, en de inkomenstoeslag omlaag. Verder zitten nog steeds honderden boerengezinnen in de knel door de invoering van fosfaatrechten. Ze hebben al enorme boetes moeten betalen, terwijl ze nog steeds wachten op een uitspraak van de rechter, naar wie het ministerie ze doorverwezen heeft. Hoe kun je groen zijn als je rood staat én de rest van de wereld gewoon haar gang gaat?Als veel media en linkse politici je steeds weer zwart afschilderen, zijn de rapen gaar en sta je op het Malieveld. Het is een luide echo van de frustratie aan vele keukentafels. Zoals die boerendochter ons vertelde: waarom zouden mijn ouders doorgaan en hun best doen om mee te schakelen als ze stank voor dank krijgen? Nogmaals, we staan op een kruispunt. Gaan we verder verduurzamen mét de boer of over de rug van de boer? De SGP kiest voor het eerste. Rentmeesterschap vraagt om verdere verduurzaming. Maar niet over de rug van boerengezinnen. Wat gaat het kabinet doen? 1 miljard vasthoudenDe begroting loopt volgend jaar op naar 1 miljard euro in verband met tijdelijk budget voor klimaat- en veehouderijmaatregelen. In de jaren erna gaat er weer een kwart af. Verdere verduurzaming van de landbouw is echter een lange termijn opgave. Kunnen we niet met elkaar afspreken dat we die begroting op 1 miljard euro houden? Te financieren vanuit bijvoorbeeld een verhoging van de vliegbelasting, een sector die tot nu toe helemaal buiten schot blijft. Als we in de winkel niet de portemonnee willen trekken, dan moeten we het op een andere manier regelen. Ondersteunen omschakelingDe minister wil graag dat bedrijven omschakelen naar een nog duurzamere werkwijze. Dat willen we met haar graag faciliteren. Bedrijven die omschakelen naar bijvoorbeeld biologisch lopen tegen een grote dip aan, omdat ze een paar jaar nog niet biologisch mogen leveren dan wel dat zich allerlei kinderziektes voordoen. We hebben de Regeling Borgstelling MKB-landbouwkredieten. Wat ik vanuit het veld terug hoor, is dat slechts een handvol ondernemers hier gebruik van maakt. Het probleem is niet het gebrek aan vermogen, maar een gat in de beschikbare liquide middelen. Wil de minister in overleg met de sector kijken hoe omschakelaars in de gure jaren ondersteund kunnen worden? In aansluiting hierop pleit de SGP voor een landbouwakkoord met een horizon van 10 tot 15 jaar, om jojo-beleid te voorkomen, en een risico- en investeringsfonds voor ondersteuning bij omschakeling en bij verduurzaming in het algemeen. De Kamer heeft voor de zomer een SGP-motie hierover aangenomen. Inmiddels pleit de Taskforce verdienvermogen kringlooplandbouw ook voor zo’n fonds. Wat gaat de minister doen om dit mogelijk te maken?StikstofIk proef op de achtergrond een clash tussen de Haagse en Hilversummer ivoren toren en de bevolking in de regio.Kijk naar het stikstofdossier. Er wordt met twee maten gemeten. Wanneer gaan we de depositie eens echt meten? We hebben zelf wat berekeningen gemaakt met Aerius. Tot onze grote verbazing blijkt dat bij wegverkeer de depositie berekend wordt tot een afstand van vijf kilometer. Bij een melkveestal berekent het model de depositie tot tientallen kilometers ver weg. Bij wegverkeer wordt onder verwijzing naar normale luchtkwaliteitsberekeningen simpelweg een streep getrokken. Terecht, de theoretisch berekende depositie op grote afstand is beperkt en valt weg tegen de achtergronddepositie en de onzekerheidsmarges. Maar, waarom trekken we deze streep dan ook niet bij veehouderijbedrijven en bouwprojecten? Vóór het stikstofdebat volgende week ontvang ik graag tekst en uitleg. LuchtvaartHet kabinet wil emissiereductie zonder extra geld. Het Natura 2000-regime blijft onaangeroerd. Moet de veehouderij nu eenzijdig gaan leveren om bouw- en infraprojecten uit het slop te trekken? Wat moet ik zeggen tegen die boerenzoon die net een bedrijf heeft overgenomen en nu de vergunde ruimte waar hij op rekenende in rook ziet opgaan? Waarom productierechten afpakken als private partijen extern salderen? De luchtvaart blijft weer buiten schot. Ik stel voor om tenminste de vliegbelasting te verhogen en dat budget deels te gebruiken voor financiering van emissiereductie op het boerenerf. VisserijTot slot de visserij. Visserijbedrijven vrezen voor grote chaos na een eventuele no-deal Brexit en het negeren van de visserijbelangen door Brussel. Andere visserijlidstaten brengen hun premier in stelling. Premier Rutte hoor ik er nauwelijks over. Graag actie! Tot slot, we staan op een kruispunt. Gaan we verder verduurzamen mét de boer of over de rug van de boer? Mét de visserman of over de rug van de visserman?Ik zeg:Niet bestraffen, maar belonen.Niet zwart maken, maar aanmoedigen.Niet regels stapelen, maar innovaties faciliteren.Samen de schouders eronder!