Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

46 documenten

Over de hypocrisie van supermarkten

D66 D66 Nederland 11-05-2020 13:29

Over de hypocrisie van supermarkten

Dit weekeinde kwam een grote supermarktketen in het nieuws met een aanbieding van aardappelen uit Israël, terwijl in Nederland aardappels met miljoenen overheidsgeld worden doorgedraaid. Lees hier het pleidooi van Kamerlid Tjeerd de Groot.

Supermarkten houden graag zelf een aantal misverstanden levend. Zo zouden consumenten bepalen wat er in de schappen ligt. Supermarkten weten als geen ander consumenten te verleiden tot precies die aankoop die de verkoper goed uitkomt. Sinds wanneer vragen consumenten om aardappels uit Israël? Het tweede misverstand is dat duurzaamheid in de landbouw het voedsel duurder maakt. Niets is minder waar: de prijs van landbouwgrondstoffen is een buitengewoon klein deel van de prijs van het product in de schappen. Als de graanprijs zou verdubbelen – wat onwaarschijnlijk is – wordt een brood slechts een dubbeltje duurder. Het derde misverstand is hun duurzaamheidsimago. Vaak maken supermarkten goede sier met een duurzaam of diervriendelijk product, maar slechts voor een beperkt deel van hun assortiment. De suggestie van duurzaamheid is slechts bedoeld voor hun imago: de diervriendelijke kip ligt op ooghoogte, de kiloknaller ligt gewoon twee schappen daaronder.

Inkopers van supermarkten letten op drie zaken: de prijs, de prijs en de prijs. Dit heeft in belangrijke mate bijgedragen tot de moeilijke situatie in de Nederlandse land- en tuinbouw. Boeren kunnen alleen het hoofd boven water houden door steeds intensiever te produceren, ten koste van henzelf en ten koste van de natuur. Supermarkten zouden makkelijk hun hele assortiment duurzaam kunnen maken, zonder dat ons voedsel duurder wordt. Probleem is dat mededingswetgeving verhindert, omdat deze alleen toeziet op zogenaamde eerlijke concurrentie. Dit betekent dat ook deze wetgeving er alleen op gericht tot een zo laag mogelijke prijs voor consumenten te komen, uiteraard binnen de wettelijke normen voor de productie van voedsel. Daarom voorziet D66 een andere weg. Net zomin als kledingwinkels nog kleding in de schappen leggen die gemaakt is door kinderen, zullen supermarkten simpelweg hun gehele assortiment moeten verduurzamen. Daarbij hoort een eerlijke prijs voor de boeren.

Laten we de weg van het geld volgen. Duurzaamheidsprestaties van bedrijven zijn in toenemende mate relevant voor institutionele beleggers als pensioenfondsen en andere aandeelhouders. Ongeveer driekwart van de bedrijven heeft al een duurzaamheidsverslag, laat supermarkten hieraan meedoen. Hiervoor zijn diverse internationale standaarden beschikbaar, bijvoorbeeld ‘The Sustainability Consortium’. Ook zijn er diverse initiatieven om de vergelijkbaarheid van jaarverslagen te verbeteren, zoals het Global Reporting Initiative. Nodig is dat er een standaard komt voor supermarkten die een maat vormt voor de mate waarin hun assortiment duurzaam wordt. Externen moeten deze standaard kunnen toetsen, net zoals accountants dat nu doen over de deugdelijkheid van een jaarverslag. Dit helpt beleggers om de goede keuzes te maken. Een mogelijkheid die daarbij kan worden uitgewerkt is om verschillende ambitieniveaus in deze standaard in te bouwen, noem het brons, zilver en goud.

Wat heeft de boer hieraan? Bij een duurzaam assortiment hoort een eerlijke prijs. En bij een eerlijke prijs hoort ook een afzetgarantie voor de lange termijn. Zo ontstaat rust en zekerheid bij boeren. Duurzaamheid omvat immers niet alleen milieu, maar ook de economie. De standaarden kunnen worden doorvertaald naar verwerkende bedrijven. Boeren die meedoen kunnen dan tevens steun ontvangen vanuit het Europese landbouwbeleid. Boeren die daarentegen tegen de laagste prijs willen doorproduceren voor de wereldmarkt kunnen dat doen, maar verliezen op den duur wel de zekerheid van een thuismarkt, zeker als dit systeem ook in landen als Duitsland wordt geadopteerd. Andere deelnemers in de voedselketen, vooral de verwerkende industrie, kunnen bijvoorbeeld fiscale voordelen krijgen als zij hun gehele assortiment verduurzamen. Zo gaat het voor boeren en voedselverwerkers ook lonen om duurzamer te gaan werken.

Duurzame productie moet de standaard worden en niet de uitzondering. Samen met collega Joost Sneller hebben we daarom een voorstel ingediend in de Tweede Kamer die de minister opdraagt om met supermarkten en de verwerkende industrie een hierboven beschreven systeem uit te werken.  Alleen het voldoen aan de wet garandeert dierenwelzijn onvoldoende en leidt nog steeds tot afbraak van onze biodiversiteit.

Minister Schouten ontraadde ons voorstel. Zij praat met heel veel met boeren en omhelst regionale initiatieven, maar dit miskent hoe de markt werkt. De meeste boeren hebben namelijk geen contact met de markt; dat loopt via de verwerkende industrie en de retail. Een transitie naar duurzame landbouw begint bij de markt! Een transitie leid je door aan een touwtje te trekken, niet door tegen het touwtje te duwen.

Het gaat erom de randvoorwaarden voor een gezonde markt te scheppen, zoveel mogelijk binnen de eigen spelregels van deze markt. Gelukkig was er een Kamermeerderheid voor dit voorstel van D66. Helaas deden een aantal partijen niet mee die zeggen het boerenbelang hoog in het vaandel te dragen. Boeren hebben belang bij een eerlijke prijs. Daarom moeten we de negatieve prijs en duurzaamheidsspiraal doorbreken.

Te lang is deze problematiek onbesproken gebleven, omdat supermarkten zich blijven verschuilen achter een aantal voor hen comfortabele misverstanden. Achter deze misverstanden gaan wanpraktijken schuil ten koste van de Nederlandse boer en nu ook de belastingbetaler, zoals het voorbeeld van de aardappelen uit Israël ons laat zien. Het wordt tijd dat supermarkten verantwoordelijkheid nemen. Die hete aardappel is te lang doorgespeeld.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Hoe goedwillende boeren bedreigd worden

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 16-04-2020 15:53

Door Carla Dik-Faber op 16 april 2020 om 17:28

Hoe goedwillende boeren bedreigd worden

Oktober 2019, ineens kan niemand meer om hen heen. Protesten, lange slierten tractors op de snelweg, publieksvriendelijke acties en de hashtag #trotsopdeboer hebben de boeren van de periferie naar het centrum van de aandacht gebracht.

En terecht. Jarenlang zet de ChristenUnie zich al in voor verbinding tussen ‘boer en burger’. Voor bewustwording over waar ons voedsel vandaan komt. Voor een eerlijke prijs voor voedsel. Voor perspectief voor de mensen die dagelijks hard werken voor dat voedsel. Af en toe lukte dat en behaalden we mooie resultaten voor de boeren.

Maar het effect van een sector die zich zó verenigd opstelde, zó zichtbaar was, dat was nog nooit gelukt. Met grote steun van het publiek: ineens was die brug tussen boer en burger er. Ik vond het mooi om te zien.

Omslag

Het protest was er evenwel niet zomaar: de overheid heeft de sector jarenlang overladen met allerlei regels en zo gedwongen om maximaal te produceren tegen een beloning die daarmee in geen verhouding staat.

Nu steeds meer duidelijk is wat de desastreuze gevolgen van dat beleid zijn voor boeren zelf, de natuur en de leefomgeving van ons allemaal, wil de overheid de andere kant op. Minder intensief, meer in balans met de natuur, minder uitstoot.

Dat het bij boeren in het verkeerde keelgat schiet dat zij eerst ondergewaardeerd worden en vervolgens te horen krijgen dat ze het niet goed doen, is begrijpelijk. Laten we wel wezen: de overheid zélf heeft aangestuurd op een systeem dat nu (terecht) failliet wordt verklaard.

Ja, het oude beleid heeft gefaald, er moet nieuw, toekomstbestendig beleid komen voor de landbouw. Maar die omslag kunnen we dus alleen maken mét de boeren. De overheid moet boeren helpen, verleiden, faciliteren om mee te doen. Wie wil stoppen, moet een faire prijs krijgen voor de boerderij. Boeren zitten niet te wachten op een nieuw dictaat vanuit Den Haag, maar willen wél samen werken aan een nieuw, toekomstbestendig perspectief, voor henzelf en voor de landbouw. En dat is ook wat Carola Schouten, onze eigen landbouwminister, doet.

Pasen 2020: Judassen

Inmiddels is het april 2020. Pasen. In appgroepen van boeren circuleert een brief. Afzender is Farmers Defence Force, een club militante boeren die zich graag bedient van oorlogsretoriek. FDF komt opnieuw met een statement, zoals ze eerder met een statement in de media kwam door een wanstaltige vergelijking met de holocaust. De brief die nu circuleert is gericht aan de boeren zelf.

De boodschap aan die boeren is even helder als verwerpelijk. Boeren die hun bedrijf willen verkopen zijn verraders. Die ‘Judassen’ (in de woorden van FDF), zijn de grootste bedreiging voor de landbouwsector en moeten ‘uit de gelederen verwijderd worden’. Dat gaat niet zomaar, want FDF ‘verwacht nog wel wat problemen met Judassen en zwakke schakels’, maar ‘daar zullen we dan te zijner tijd mee af moeten rekenen’.

Contrast

Het contrast met oktober 2019 kan niet groter. Gezamenlijkheid is onmin geworden. Positiviteit is omgeslagen in intimidatie. Mijn #trotsopdeboer is onverminderd groot, maar heeft gezelschap gekregen van #woedeopFDF. De dreigbrief van FDF is daarbij de druppel.

Natuurlijk, FDF ging vervolgens door het stof. En ook dat kennen we: nadat er gedoe uitbreekt, hadden ze het toch niet zo bedoeld…

Wat mij betreft is het tijd om de schapen van de bokken te scheiden. Om te kiezen tussen welwillendheid en kwaadwillendheid. Tussen nieuw perspectief en ‘achteruitboeren’. Tussen samen optrekken en tweespalt. Tussen werken aan een toekomstbestendige landbouw en het uiten van bedreigingen.

Dat uitgerekend een club die zich presenteert als ‘belangenbehartiger van de boer’ zich tégen die boer keert, is dieptriest. Ik weet dat de welwillende boeren in de meerderheid zijn. Ik heb er de afgelopen jaren velen bezocht, ik heb ze ontmoet aan talloze keukentafels. Dat ik hier hun namen niet kan noemen, is ronduit bizar. Des te belangrijker is het dat deze boeren een stem krijgen.

De omslag naar een toekomstbestendige landbouw gaat er komen. Mét de boeren. Farmers Defence Force zal in de tussentijd vast weer van zich laat horen. Het zij zo. FDF heeft zichzelf gediskwalificeerd. De boer heeft de toekomst.

Zelfs tijdens Coronacrisis wordt stikstofbeleid doorgedrukt

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 07-04-2020 12:40

Nederland staat grotendeels stil door de lockdown die van kracht is om het Coronavirus onder controle te krijgen. Dit raakt ook het democratisch stelsel. Zo zal de Tweede Kamer tijdens de lockdown niet meer debatteren over andere onderwerpen dan Corona en is het voorlopig niet mogelijk om te demonstreren.

Wie ondertussen niet stil zit is de Minister van Landbouw, Carola Schouten. Uitgerekend nu worden er omstreden stikstofmaatregelen doorgedrukt. De boeren zijn hier zwaar teleurgesteld over. Zeker omdat het nergens voor nodig is dat er met spoed maatregelen worden doorgevoerd, nu de stikstofuitstoot door de lockdown tot maar liefst 60 procent is verminderd.

Forum voor Democratie vindt het onacceptabel dat de Coronacrisis misbruikt wordt om impopulaire stikstofmaatregelen door te drukken en stelde de volgende schriftelijke vragen aan minister Schouten (Landbouw, ChristenUnie):

Vraag 1Bent u bekend met het bericht ‘Boeren boos omdat kabinet zelfs nu stikstofmaatregelen wil doordrukken’?

Vraag 2Welke besluiten op het gebied van stikstof heeft u sinds 9 maart 2020 genomen? Voor welke van die besluiten is wijziging van wet- of regelgeving noodzakelijk? Wanneer zouden die besluiten in werking moeten treden, of wanneer zijn die besluiten in werking getreden?

Vraag 3Welke besluiten op het gebied van stikstof bent u voornemens om voor het zomerreces nog te nemen? Voor welke van die besluiten is wijziging van wet- of regelgeving noodzakelijk? Wanneer zouden die besluiten in werking moeten treden?

Vraag 4Heeft u er begrip voor dat het Landbouw Collectief zich ongehoord voelt, omdat u het door hen gepresenteerde plan van aanpak ‘Uit de gecreëerde stikstofimpasse’ zonder deugdelijke onderbouwing terzijde heeft geschoven? Bent u bereid de voorstellen van het Landbouw Collectief alsnog gedegen te beoordelen om te bezien welke voorstellen kunnen worden overgenomen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 5Bent u bekend met het bericht ‘Nevedi vindt aangekondigde voermaatregel van minister Carola Schouten onverstandig’?

Vraag 6Hoe beoordeelt u de vrees dat een norm op het RE-gehalte in mengvoer niet tot het beoogde effect gaat leiden en mogelijk zelfs tot een averechts effect zal leiden?

Vraag 7Hoe beoordeelt u de vrees dat de aangekondigde voermaatregel op individueel bedrijfsniveau gaat leiden tot knelgevallen, wat kan leiden tot gezondheidsproblemen en productiedalingen?

Vraag 8Bent u bereid de voorgenomen voermaatregel te heroverwegen? Zo nee, waarom niet?

Vraag 9Hoe beoordeelt u de massale onvrede bij grote groepen burgers en bedrijven, in het bijzonder uit de agrarische sector, over het door u gevoerde stikstofbeleid? 

Vraag 10Bent u ermee bekend dat de Kamer gedurende de coronacrisis in beginsel niet meer debatteert over andere onderwerpen dan corona? Hoe beoordeelt u dat er omstreden beleid gevoerd wordt, op een moment dat de Kamer dat beleid wegens de crisisomstandigheden niet optimaal kan controleren?

Vraag 11Bent u ermee bekend dat de bevolking gedurende de coronacrisis in beginsel niet meer mag demonstreren? Hoe beoordeelt u dat er omstreden beleid gevoerd wordt, op een moment dat de bevolking wegens de crisisomstandigheden niet optimaal in protest kan komen tegen dat beleid?

Vraag 12Bent u ermee bekend dat de maatregelen om het coronavirus te bestrijden volgens het KNMI leiden tot een vermindering van de stikstofuitstoot tot 60 procent? 

Vraag 13Bent u bereid om de stikstofreductie die het gevolg is van de coronacrisis, in mindering te brengen op de stikstofreductie die u van de agrarische sector eist? Zo nee, waarom niet?

Vraag 14Deelt u de mening dat er, zeker gelet op de enorme vermindering van stikstofuitstoot tijdens de coronacrisis, geen enkele reden voor is om tijdens deze crisis stikstofmaatregelen te blijven nemen? Bent u bereid om het stikstofbeleid op te schorten totdat de Kamer weer debatteert en de bevolking weer mag demonstreren? Zo nee, waarom niet?

Vraag 15Bent u bekend met het bericht “Komende maanden al miljardenschade boeren en tuinders”?

Vraag 16Hoe beoordeelt u de verwachting dat de agrarische sector naar verwachting 5 miljard schade zal lijden door de coronacrisis, in het licht van de door u voorgenomen stikstofmaatregelen die daarbovenop zullen komen? Deelt u de mening dat dit een extra reden is om gedurende de coronacrisis geen nieuwe  stikstofmaatregelen te treffen?

Vraag 17Bent u bekend met het bericht ‘Stikstofwinst door langzamer rijden al weg door één hondendrol’?

Vraag 18Hoe beoordeelt u de berekening van het Mesdagfonds, waaruit blijkt dat de verlaging van de maximumsnelheid een stikstofbesparing van slechts 1,2 mol per hectare per jaar oplevert? Vindt u de stikstofbesparing die de verlaging van de maximumsnelheid oplevert, in verhouding staan tot de enorme weerstand onder weggebruikers over deze maatregel?

Omstreden stikstofregeling treedt in werking

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-03-2020 21:04

Middenin de Coronacrisis heeft de regering een zeer omstreden stikstofregeling in werking laten treden. Uitgerekend nu de boeren niet mogen demonstreren. Op grond van de regeling mag onder meer 70% van de stikstofbesparingen die door de boeren moet worden gerealiseerd, worden gebruikt voor woningbouwprojecten en voor infrastructuur. De boeren worden dus het hardst getroffen, maar krijgen er niets voor terug. Lees meer.

SGP wijzigt Platgezondheidswet

SGP SGP VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 22-01-2020 00:00

“Het is heel goed dat de Plantgezondheidswet is aangepast. Daardoor is die beter werkbaar. Mooi dat de Tweede Kamer mijn amendement heeft aangenomen.” Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop in reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren over de Plantgezondheidswet.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de Plantgezondheidswet. In die wet stond een verbod voor boeren om gewasbeschermingsmiddelen in huis te hebben voor andere gewassen dan die welke ze op dat moment op hun bedrijf telen. Leuk bedacht achter een bureau, maar in de praktijk onwerkbaar omdat boeren nu eenmaal soms restjes overhouden die ze later alsnog kunnen en willen gebruiken, of omdat ze ook wel eens werken voor anderen.De SGP deed tijdens dat debat een voorstel om dat verbod uit de wet te schrappen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over dat amendement. Tot grote vreugde van indiener Roelof Bisschop werd zijn voorstel aangenomen dankzij de stemmen van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en oud-VVD-kamerlid Haga. Ook de verplichting voor leveranciers om als ze gewasbeschermingsmiddelen leveren eerst het teeltplan van de boeren moeten controleren is nu van de baan. SGP-kamerlid Bisschop is tevreden. “Het aantal regels dat over boeren wordt uitgestort is al heel hoog, en als die dan ook nog eens onwerkbaar zijn, zet ik me er voor in om die die verplichtingen of verboden te schrappen. Mooi dat de Kamer mijn amendement aan een meerderheid heeft geholpen!”

SGP wijzigt Plantgezondheidswet

SGP SGP VVD CDA Partij voor de Vrijheid Nederland 22-01-2020 00:00

“Het is heel goed dat de Plantgezondheidswet is aangepast. Daardoor is die beter werkbaar. Mooi dat de Tweede Kamer mijn amendement heeft aangenomen.” Dat zegt SGP-kamerlid Bisschop in reactie op de stemming in de Tweede Kamer gisteren over de Plantgezondheidswet.

Vorige week debatteerde de Tweede Kamer over de Plantgezondheidswet. In die wet stond een verbod voor boeren om gewasbeschermingsmiddelen in huis te hebben voor andere gewassen dan die welke ze op dat moment op hun bedrijf telen. Leuk bedacht achter een bureau, maar in de praktijk onwerkbaar omdat boeren nu eenmaal soms restjes overhouden die ze later alsnog kunnen en willen gebruiken, of omdat ze ook wel eens werken voor anderen.De SGP deed tijdens dat debat een voorstel om dat verbod uit de wet te schrappen. Gisteren stemde de Tweede Kamer over dat amendement. Tot grote vreugde van indiener Roelof Bisschop werd zijn voorstel aangenomen dankzij de stemmen van VVD, CDA, PVV, Forum voor Democratie en oud-VVD-kamerlid Haga. Ook de verplichting voor leveranciers om als ze gewasbeschermingsmiddelen leveren eerst het teeltplan van de boeren moeten controleren is nu van de baan. SGP-kamerlid Bisschop is tevreden. “Het aantal regels dat over boeren wordt uitgestort is al heel hoog, en als die dan ook nog eens onwerkbaar zijn, zet ik me er voor in om die die verplichtingen of verboden te schrappen. Mooi dat de Kamer mijn amendement aan een meerderheid heeft geholpen!”

Plantgezondheidswet onwerkbaar

SGP SGP Nederland 14-01-2020 00:00

“Opnieuw dreigen boeren opgezadeld te worden met regels die op papier mooi zijn, maar in de praktijk lastig, of zelfs onwerkbaar. Daarom ga ik proberen die regels uit de wet te halen.”

Dat zegt SGP-kamerlid Roelof Bisschop over de Plantgezondheidswet waar de Tweede Kamer morgen over hoopt te gaan debatteren. De SGP stoort zich met name aan de extra regels voor gewasbeschermingsmiddelen. Zo zegt de wet dat boeren alleen gewasbeschermingsmiddelen in huis mogen hebben die een toelating hebben voor gewassen die ze op dat moment telen. Bisschop: “Wat als je nog een rest overhebt en dat over twee jaar weer wil gaan gebruiken, want zo gaat dat in de praktijk. En weten ze op het ministerie écht niet dat sommige boeren ook spuiten bij hun buurman of andere collega’s? Dit gaat niet werken!”

Ander voorbeeld: leveranciers mogen geen gewasbeschermingsmiddelen leveren aan een boer als die geen teelten heeft waarvoor deze middelen toegelaten zijn. “Klinkt logisch,” zegt Bisschop, “maar moeten leveranciers dat dan gaan controleren? Er zouden afspraken gemaakt worden, maar die zijn er nog niet. En willen we echt dat boeren hun teeltplannen met iedereen moeten gaan delen?”

De SGP gaat proberen deze onderdelen uit de wet te schrappen. Bisschop heeft hierover al contact met andere fracties. “Als ik boeren spreek, merk ik ergernis, maar ook zie ik dat ze bang zijn dat er zó veel regels en regeltjes komen dat je altijd wel érgens iets niet goed doet. Die zorg kan ik goed begrijpen. Boeren hebben geen administratieafdeling die de wetboeken kan doorpluizen. Ik wil geen nieuwe onduidelijkheid en span me ervoor in dat de Plantgezondheidswet meer aansluit bij de dagelijkse praktijk op het boerenerf,” zegt Bisschop. 

 Stikstofwet: beter iets dan niets

SGP SGP Nederland 18-12-2019 00:00

Net als in de Tweede Kamer, stemde de SGP in de Eerste Kamer voor de Spoedwet stikstof. Niet omdat die wet zo goed is, maar wel omdat het gevolg van het tegenstemmen is dat er nóg meer bedrijven om zullen vallen. Die prijs wil de SGP niet betalen. Een besluit heeft consequenties, maar géén besluit heeft óók consequenties.

Het stikstofbeleid van dit kabinet rammelt aan alle kanten. De SGP heeft daar van meet af aan tegen geageerd. Maar helaas zijn we wel gebonden aan uitspraak van de rechter. Met de huidige spoedwet wordt geprobeerd de schade nog enigszins te beperken. Te weinig, maar beter weinig dan niets. Het zou jammer zijn als we allemaal 100 km/uur gaan rijden op de snelweg, terwijl bouwvakkers daar niets aan hebben…

In ieder geval kunnen de mensen in de bouw en grondwerkers nu even vooruit. De SGP heeft in de Eerste Kamer óók ruimte gevraagd voor de boeren. Zo verzekerde minister Schouten dat duurzaam ontwikkelruimte voor boeren mogelijk blijft, al is daar nog wel een vervolgstap voor nodig. Denk aan het niet afpakken van productierechten bij externe saldering. Verder aanvaarde de Eerste Kamer een motie waarin gevraagd is om openheid over stikstofrekenmethodes en volledige toegang tot de data uit de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFF). Het kan niet zo zijn dat zulke drastische maatregelen worden genomen zonder volledige openheid over de onderbouwing.

Zoals gezegd: beter iets dan niets.Partij voor de Dieren voert verzet aan tegen handelsdeal Thailand

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren CDA Nederland 21-11-2019 00:00

Op initiatief van de Partij voor de Dieren heeft een groot deel van de oppositie zich tegen een vrijhandelsverdrag met Thailand gekeerd. Als de Europese Commissie en Thailand tot een akkoord komen, worden de Europese grenzen wagenwijd opengezet voor Thais plofkippenvlees. Thailand is nu al de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese Unie, groter dan Brazilië. Fractievoorzitter Esther Ouwehand is blij met het groeiende verzet tegen de vrijhandelsdeal met Thailand. “Wat bijna niemand weet, is dat Thailand wereldwijd de grootste exporteur van kippenvlees naar de Europese markt is. Thailand exporteert meer kippenvlees dan Brazilië en heel veel meer dan Oekraïne. Het is onbestaanbaar dat Nederland naar kringlooplandbouw toe wil, maar ondertussen de grenzen wagenwijd openzet voor spotgoedkope Thaise plofkippen.” In het debat over een handelsdeal met Thailand botste de Partij voor de Dieren met het CDA. Op de vraag van Ouwehand of het CDA zich zal verzetten tegen het zoveelste vrijhandelsverdrag dat de Europese landbouw verder onder druk zet, antwoordde CDA-woordvoerder Amhaouch dat het CDA het verdrag “op zich af laat komen.” Voor Ouwehand is de opstelling van Amhaouch het zoveelste bewijs dat het CDA in de Kamer iets anders zegt dan daarbuiten. “Het is onbegrijpelijk dat een zelfbenoemde boerenpartij als het CDA opnieuw stilzwijgend dreigt in te stemmen met een nieuw verdrag dat de Europese landbouw ondermijnt. De Partij voor de Dieren zal dit verdrag niet op ons af laten komen en ons hiertegen blijven verzetten.”

Nuchter met de stikstofnormen

SGP SGP Nederland 14-11-2019 00:00

Boeren en bouwers, maar inmiddels ook anderen hebben te lijden van een vonnis van de rechter waarin bepaald wordt dat bedrijven en projecten stil moeten worden gelegd vanwege de uitstoot van stikstof.  Daarom stelde het kabinet een pakket maatregelen samen om deze crisis te bezweren. De Tweede Kamer sprak daarover een zware kabinetsdelegatie onder leiding van premier Rutte. De bijdrage van Roelof Bisschop staat hieronder.

De kabinetsbrief en de cijfers van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu lezend, vraag ik me in gemoede af: waar is het gezonde verstand gebleven?De bouw van 75.000 woningen zou opgeteld slechts 0,3 mol stikstof per hectare aan extra depositie opleveren - variërend van 0,1 mol in de Achterhoek tot 1,2 mol bij Den Haag. Dat is niet meer stikstof dan er in één ganzenkeutel zit. 0,3 mol valt in het niet bij achtergronddeposities van 1000 tot 2000 mol. Ook bij elkaar opgeteld gaat het dus nergens over. Ik moet de eerste wetenschapper nog tegenkomen die deze depositie in het veld terug kan vinden. Laat staan dat er sprake is van het aantasten van Natura 2000 gebieden. Waarom al die poespas en die crisissfeer, terwijl de Habitatrichtlijn deze woningbouw gewoon toestaat? Waarom beginnen kabinet en provincies niet per direct met gebiedspecifieke drempelwaarden, te beginnen bij 0,05 mol? Wie op alle slakken zout legt, komt niet toe aan het aanpakken van de echte problemen! De RIVM-plaatjes zijn duidelijk: 100 km/uur vlakbij Natura 2000 gebieden zou volstaan om woningbouw in een groot deel van Nederland los te krijgen. Alleen de duinen in de Randstad gooien dan nog roet in het eten.En dáárom moeten ook Zeeuwen en Groningers van het kabinet maar 100 gaan rijden! Waarom kiest het kabinet niet voor het schrappen van de racewedstrijden in de Zandvoortse duinen?Vooropgesteld: de SGP vindt het goed dat de maximumsnelheid wordt verlaagd in de buurt van Natura 2000 gebieden en op drukkere trajecten. Maar de SGP zegt ook: niet overal hoeft de snelheid te worden verlaagd. LandbouwDe landbouw moet het bezuren. De sector dreigt voorlopig vooral in te moeten leveren terwijl andere sectoren ongemoeid worden gelaten. In dat verband heb ik een aantal vragen. Het kabinet gaat stikstofarmer voer afdwingen. Wat staat daar tegenover? En: gaat de ontwikkelingsruimte die hiermee gecreëerd terug naar de landbouw?Het kabinet wil blijkbaar doorgaan met het afpakken van vergunde ruimte bij salderen. En met het afpakken van productierechten. Het is een enorme belemmering voor extern salderen en zet ook duurzame bedrijfsontwikkeling op slot. Het zorgt voor grote onzekerheid, zeker bij jonge boeren. Kabinet, doe dat niet. Ja, er zijn mogelijkheden voor emissiereductie in de landbouw. Veel ondernemers zijn daar al mee bezig. Ik zie kansen! Ik denk aan minder kunstmestgebruik, meer beweiding en het beluchten en verdunnen van mest. Maar ik roep het kabinet dan wel op de knop om te zetten en te kiezen voor constructief in plaats van destructief beleid. Investeren in goed natuurbeheer? Ja. Investeren in emissiereductie? Ja. Maar wel graag met gezond verstand en een nuchtere blik. Dan komen we het verst. PFASDat geldt óók voor de PFAS-problematiek. Er is bij het kabinet wel een knop omgegaan, maar er is nog geen werkbare norm. De nood in het grondverzet is zo hoog dat per direct een soepelere norm nodig is, niet pas over drie weken. Die kan dan op basis van nader onderzoek bijgesteld worden.