Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

SGP: voorkom dure seizoensarbeid

SGP SGP Nederland 31-01-2019 00:00

Donderdag debatteerde de Tweede Kamer over de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. De wet moet voor meer vaste banen zorgen. Seizoensarbeid in de land- en tuinbouw dreigt echter de dupe te worden.

Met een hoge WW-premie voor flexibele contracten, terwijl een vast contract voor deze seizoensarbeid gewoon geen optie is. Met de verplichting om bij plotselinge wijziging van arbeidstijden wel gewoon loon door te betalen voor niet gewerkte uren, terwijl je in de land- en tuinbouw sterk afhankelijk bent van soms onvoorspelbare weersomstandigheden. SGP-Kamerlid Chris Stoffer vindt deze kostenverhoging voor de land- en tuinbouw onacceptabel: ‘Minister Koolmees wil dat werkgevers vaker kiezen voor vaste contracten. Bij seizoensarbeid in bijvoorbeeld de fruitteelt en de groenteteelt is dat gewoon geen optie. Het komt voor boeren en tuinders neer op een ordinaire lastenverhoging. Dat is niet goed voor de concurrentiepositie en het verdienmodel van de landbouw, waar het kabinet zich ook sterk voor zegt te maken.’

De SGP heeft een amendement ingediend om onder meer de seizoensarbeid in de land- en tuinbouw uit te zonderen van de voorgestelde aanpassingen. Chris Stoffer: ‘De minister zegt dat ondernemers als alternatief jaarurencontracten kunnen aanbieden. Die bieden vaak echter geen soelaas en leiden tot allerlei praktische moeilijkheden. Ik vind dat seizoensarbeid gewoon uitgezonderd moet worden.’

Nederland is goed in het enorm ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 29-01-2019 09:01

Nederland is goed in het enorm efficiënt produceren van voedsel op relatief kleine boerderijen, die toch in staat zijn om te concurreren op de wereldmarkt. Dat is knap. Maar inmiddels zo veel verstikkende regels dat steeds minder kinderen het bedrijf van hun familie kunnen overnemen. Steeds meer boeren gaan naar het buitenland om nog te kunnen ondernemen. De minister moet opkomen voor het Nederlandse platteland, de boeren en de vissers en zich niet meer achter de EU verschuilen. De belangrijkste boodschap van de PVV wat betreft de landbouw is: de boer moet boer kunnen blijven. Door de veelheid van regels opgestapeld uit Brussel, Den Haag en de provincies is het voor boeren welhaast onmogelijk om fatsoenlijk te kunnen ondernemen.

Stelling van de dag: Een stukje ...

CDA CDA Nederland 16-01-2019 15:25

Stelling van de dag: Een stukje vlees eten is geen misdaad. Kamerlid Jaco Geurts: ''Boeren worden onterecht in een kwaad daglicht gezet. We moeten juist trots zijn op onze Nederlandse boeren!''