Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

215 documenten

Laat mensen sneller toe tot schuldsanering

D66 D66 Nederland 25-01-2023 10:37

In Nederland hebben maar liefst 600.000 Nederlandse huishoudens problematische schulden. Dat zijn schulden waar mensen lastig op eigen kracht van af komen. Dit veroorzaakt stress en onzekerheid. Dat kan weer leiden tot andere problemen rondom gezondheid, werk en gezin. Zodra zij zich melden bij de gemeente, hebben zij gemiddeld een schuld van 40.000 uitstaan, bij veertien verschillende schuldeisers. Om van hun schulden af te komen, kunnen zij gebruik maken van een schuldsaneringstraject (Wsnp). Hulpvragers beschikken dan niet meer over hun eigen geld, maar krijgen ‘leefgeld’. De rest van hun inkomen wordt aan schuldeisers betaald. Dit duurt drie jaar, waarna hun resterende schulden worden kwijtgescholden. Dit traject is zwaar, maar ook effectief. Ruim 90% van de mensen die een schuldsaneringstraject doorloopt, start daarna met een schone lei.

Grote investering in humane opvang

D66 D66 Nederland 26-08-2022 17:47

De soms moeilijke besluiten moeten ervoor zorgen dat de chaos bij Ter Apel wordt opgelost. De situatie in Ter Apel is het gevolg van een vastgelopen systeem en gebrek aan opvang elders in het land. Gemeenten worden bij wet verplicht asielzoekers op te vangen, zodat de Rijksoverheid niet langer hoeft te bedelen om mensen die op de vlucht zijn een slaapplek te bieden. De opvangverplichting voor gemeenten gaat wel gepaard met meer invloed op hoe de opvang vormgegeven wordt, op een manier die past bij de lokale situatie en ook kleinschaliger.

Bij de plannen hoort financiële ondersteuning om mensen die het recht hebben hier te zijn een dak boven het hoofd te kunnen bieden. Ook komt er minder bureaucratie en meer vertrouwen in de professionals bij de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND), zodat mensen eerder aan hun leven kunnen beginnen in Nederland.

Strijd mee en stem lokaal SP

SP SP Nederland 03-03-2022 16:53

De buurt is de schaal van de toekomst

In de buurt begint het. De buurt mag niet het sluitstuk zijn van de politiek, dit is de schaal voor de toekomst. In de buurt groeien onze kinderen op. Veiligheid begint met wijkagenten en politieposten in de buurt. Buurtcentra en bibliotheken, kleinschalige scholen, goede winkels, een buslijn, en veilige plekken voor kinderen om te spelen. Maar in de afgelopen jaren zijn veel voorzieningen uit de buurt verdwenen. De verzorgingshuizen zijn gesloten, buslijnen opgeheven en politiebureaus gesloten. Wij laten onze eigen alternatieven in de praktijk zien. Omdat de buurt de toekomst heeft. De buurt is van ons. Lees hier ons verhaal.

Een veilige plek voor Oekraïners op de vlucht

D66 D66 Nederland 02-03-2022 08:33

Landen in de Europese Unie werken beter samen dan ooit. Door goede en intensieve samenwerking is veel mogelijk. Ook bij het opvangen van vluchtelingen is samenwerking binnen de EU essentieel. Alle landen moeten hun verantwoordelijkheid nemen. En landen die  te maken krijgen met grote aantallen vluchtelingen, zoals Polen, moeten we zo goed mogelijk ondersteunen. We moeten dit samen doen.

Oekraïnedebat: “Tot hier en niet verder.”

D66 D66 Nederland 28-02-2022 14:32

We moeten nu doen wat nodig is. “Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen. Want dagen geleden niet denkbaar leek, is nu voor elkaar gebokst”, aldus Sjoerdsma. Hij vraagt het kabinet dan ook om alles op alles te zetten voor echte Europese defensiesamenwerking, om op korte termijn los te komen van het Russische gas en om Oekraïense vluchtelingen goed op te vangen. “Alles voor een veilig en vrij Europa”.

Maidenspeech Anne-Marijke Podt: “Mensen hebben meer gemeen dan ze verschillen.”

D66 D66 Nederland 24-11-2021 15:26

Want voorzitter, wat ik ook meeneem uit Utrecht is – helaas – een déjà vu: de problemen in de asielopvang. Van mensen die op stoelen slapen in Ter Apel, tot de protesten in Harskamp en de klapperende noodtenten in Heumensoord. Het is ellendig dat we mensen die vaak gevlucht zijn voor oorlog en geweld niet beter welkom heten en dat we gemeenten toch weer overvallen. Maar het is vooral ellendig omdat we zoveel beter voorbereid hadden kúnnen zijn als we de lessen uit 2015-2016 in de praktijk hadden gebracht. Door opvanglocaties flexibel in te richten en de capaciteit van het COA en de IND niet direct te verminderen als er minder mensen komen.

Daarom twee vragen aan de staatssecretaris over de Meerjaren Productie Prognose (MPP) in de begroting, dure woorden voor de planning van opvang en procedures van asielzoekers: Als het COA aangeeft dat ze vlak voor de zomer nog een verzoek kregen om opvanglocaties te sluiten – dan zie je dat de MPP niet klopt met de realiteit.

Hoe kan dit, terwijl bijvoorbeeld hogere nareis, redelijk voorspelbaar was? En hoe organiseren we dit de volgende keer wél goed?

En laten we nog eens kritisch kijken naar de randvoorwaarden die het COA stelt aan opvanglocaties. Zou meer flexibiliteit in de randvoorwaarden naar gemeenten niet helpen om meer locaties te krijgen?

En wanneer komt er eindelijk een extra aanmeldcentrum om Ter Apel te ontlasten?

Algemene Politieke Beschouwing 2021 - Dag 1

PVV PVV Nederland 22-09-2021 11:23

NEDERLAND IS VOL, WEG MET DE WOKE-DICTATUUR, EINDE AAN DE ISLAMISERING, ONZE EIGEN MENSEN EINDELIJK OP 1.

Bekijk de volledige inbreng:

Zie Initiatiefvoorstel einde aan voorrang statushouders voor een huurwoning:

Geert Wilders: ''VVD heeft GroenLinks en PvdA - godzijdank - van onderhandelingstafel weggeschopt. Maar ze gaan u nu niet meer helpen zeg ik tegen de mevrouw van de VVD.

Dus schrijf nieuwe verkiezingen uit! Het gedraal heeft lang genoeg geduurd!''

Geert Wilders: ''D66 laat mensen in de kou staan. De begroting is niet beleidsarm. Jetten maakt mensen beleidsarm.''

Geert Wilders: ''D66 heeft door de grenzen open te zetten, de CO2-uitstoot in Nederland met 3 tot 7 kolencentrales opgeplust.

Afghanistandebat: “Het is niet te verkroppen dat deze groep zo’n groot gevaar loopt.”

D66 D66 Nederland 17-08-2021 11:20

Kunt u deze voorgestelde lijst Afghaanse helpers die in enige capaciteit gewerkt hebben voor de Nederlandse staat als systematisch vervolgd aanmerken? Zo nee, wat zijn de belemmeringen om deze groepen toe te laten? Kunt u deze groep Afghaanse helpers door middel van een luchtbrug zo snel mogelijk evacueren vanaf de luchthaven van Kaboel.

Specifiek vraag ik aan de staatssecretaris van IND wat de huidige criteria zijn voor de tolkenprocedure? Wij ontvingen berichten dat personeel geweigerd is voor evacuatie op basis van de duur van hun werkzaamheden voor Nederland en de hoogte van het risicoprofiel.

Kan de staatssecretaris van IND toezeggen dat deze criteria niet gehanteerd worden en te handelen conform de wens van de Kamer?

Tot slot vraag ik de bewindspersonen naar de situatie van vrouwen en meisjes. Hun opgebouwde rechten zijn onder het Taliban regime alles behalve zeker. Wat gaat het kabinet voor deze, grotendeels ontheemde groep, doen?

Dank u wel.

Nieuw: Het SP-Journaal!

SP SP Nederland 19-09-2020 14:02

Kijk vanaf nu iedere week samen met Lilian terug op het nieuws van de week. Aflevering 1 over de week van Prinsjesdag en de Algemene Politieke Beschouwingen is nu te zien!

Een lelijke afspraak met een bittere nasmaak

ChristenUnie ChristenUnie VVD Partij voor de Vrijheid Nederland 14-09-2020 15:25

Door Gert-Jan Segers op 14 september 2020 om 17:22

Een lelijke afspraak met een bittere nasmaak

Het is de week na de week ervoor... Een paar van de meest bewogen politieke dagen die ik heb meegemaakt. De al langer bestaande afschuwelijke situatie van vluchtelingen en migranten in kamp Moria veranderde in een inferno na een afschuwelijke brand die het kamp in de as legde. En dat gaf nog meer urgentie om te zoeken naar manieren om de mensen daar te helpen.

Na intense gesprekken in Den Haag konden we een kleine stap zetten. Maar dat heeft heel veel los gemaakt. Jullie hebben mij en de fractie gemaild, geappt, rechtstreeks aangesproken over jullie teleurstelling over de Nederlandse reactie op de ramp op Lesbos. Al schrijvend probeer ik hier voor mezelf tot meer helderheid te komen en daarmee jullie een eerste antwoord te geven op de vele vragen.

De kritiek die er loskwam heeft niet de vorm van kritiek zoals die er kan zijn bij een willekeurig andere politieke afspraak over een willekeurige begroting. Nee, dit ging dieper. In jullie reactie proefde ik diepe teleurstelling over de reactie van ons land na een humanitaire crisis op een eiland aan de rand van ons continent. Een onvrede – verdriet vaak zelfs – over een kille ‘deal’ waarin tegenover 100 kwetsbare mensen weer andere afspraken staan. Politiek op z’n lelijkst, las ik veel.

En zo is het. Het is een lelijke afspraak met een bittere nasmaak.

Ik heb er de laatste dagen veel over nagedacht en met mensen die het dichtst bij me staan over gesproken. En ik ben er nog niet over uitgedacht. Maar wil alvast wel een paar gedachten delen. Want juist nu het spannend is, moeten we elkaar proberen vast te houden.

Allereerst. De intense teleurstelling over de afspraken van donderdag laten zien waar ons hart klopt. In ieder geval het hart van een heel groot deel van de mensen die zich verbonden voelen met de ChristenUnie. Als we zeggen dat we willen opkomen voor kwetsbaren, dan is dat geen slogan of vrome wens. Het is echt. De verantwoordelijkheid voor wat er met deze mensen op het uiterste deel van ons continent gebeurt, voelen we ook echt. En als er hier dan slechts 100 mensen opgevangen gaan worden en als dat aantal ook nog eens afgaat van het totale aantal vluchtelingen dat Nederland van elders opneemt, dan is dat ook echt een bittere teleurstelling. En jullie hebben die niet onder stoelen of banken gestoken.

Voor mijzelf is dit een heel indringende herinnering aan de opdracht waarmee m’n vier collega’s en ik mede namens jullie de politieke arena zijn ingestuurd. In die weerbarstige politieke context proberen we ons altijd te laten leiden door naastenliefde, maar wel in de wetenschap dat we soms met vallen en opstaan maar een klein stapje in de goede richting kunnen zetten. En in de overtuiging dat iets doen altijd beter is dan niets doen.

Ten tweede. We hebben deze jaren niet alleen momenten gehad met mooie politieke resultaten, maar ook soms ook van grote teleurstelling. Zo’n moment was de onmogelijkheid om in de formatie het kinderpardon te verruimen. Ik noemde dat toen direct een bittere pil. Maar we hebben elkaar toen ook beloofd dat we elke kans om het kinderpardon alsnog te verruimen zouden aangrijpen. Met vijf zetels zijn we bescheiden qua omvang en kunnen we echt niet alles naar onze hand zetten. Maar soms is het precies genoeg om toch het verschil te maken. En dat lukte bij het kinderpardon op een moment dat we al bijna niet meer durfden te hopen.

Ook vandaag is die inzet precies hetzelfde. Ik vat jullie reacties ook nu op als een hardgrondige aanmoediging om het opnemen van 100 kinderen en andere kwetsbaren vanuit Lesbos niet het eindpunt te laten zijn.

Voor deze 100 mensen in de wanhoop van Lesbos wordt Nederland nu voor het eerst een plek van hoop. Nadat staatssecretaris Broekers-Knol vorige week eerder een hard ‘nee’ had laten horen op de vraag of Nederland kinderen wil opnemen, is dit een eerste stap in de goede richting. Maar omdat de wanhoop nog veel groter is, is dit voor ons niet het eindpunt, maar juist het hernieuwde begin van de blijvende zoektocht naar manieren om meer mensen hoop te bieden. Net als destijds bij het kinderpardon.

Dan ten derde. In deze coalitie komen sommige partijen op het punt van ons vluchtelingenbeleid van twee verschillende planeten. Waar velen van jullie kritiek laten horen over de te kleine stap in de goede richting, werd op de andere planeet de VVD onder vuur genomen door De Telegraaf, PVV en Forum omdat die partij juist weer te grote concessies zou hebben gedaan. In ons land dat op dit punt soms bitter verdeeld is, hebben we als fractie een uiterste poging ondernomen om toch een afspraak te maken waarmee we het leven voor sommige mensen op Lesbos verbeteren.

Wat daarbij niet hielp is dat we die dag tot een vergelijk móesten komen omdat er nu een keus van ons werd gevraagd. De tijdsdruk was hoog, juist omdat het acute leed ter plekke zo groot is. Niemand van Lesbos opnemen was voor mij ook geen optie meer. Niets doen kon echt niet meer. Maar het zo moeten praten over mensen in nood is al vreselijk. Onderhandelen over humaniteit is eigenlijk niet te doen. En het maken van een zeer onvolkomen afspraak over kwetsbare mensen is nog erger. Alleen zou ik niet weten hoe ik dat op deze plek en in deze verantwoordelijkheid middenin de polarisatie van ons land kan vermijden of ontlopen.

Ten vierde. Of deze afspraak een breekpunt in de coalitie zou moeten zijn, is een politieke inschatting die we allemaal verschillend maken. Ik wilde in deze, soms barre, zeer gepolariseerde verhoudingen het allemaal een heel klein beetje minder erg maken. Als we geen afspraken hadden gemaakt was niemand van Lesbos opgevangen. Niets doen of breken had daarmee ook vreselijke consequenties. De keus die we maakten, heb ik met mijn beste weten en beste kunnen gemaakt. Of het al deze moeite en teleurstelling waard was, is aan jullie. En aan God.

Tot slot. Er wordt mij deze dagen een spiegel voorgehouden en ik heb geleerd dat als dat gebeurt, je er even heel goed in moet kijken. En dat doe ik. Politiek is het zoeken naar een wankel vergelijk tussen mensen van soms totaal verschillende politieke planeten en met soms totaal verschillende opvattingen. Maar dat zoeken naar een vergelijk mag nooit ‘gewoon’ worden. Zeker niet als het gaat over humaniteit. Menswaardigheid. Dit werk is een roeping. Een opdracht. En deze dagen zijn een zeer intense herinnering aan de roeping waarmee ik acht jaar geleden ben begonnen en waaraan ik wil vasthouden:

Doe met je beste weten alles wat je kunt, geef alles wat je hebt, aan de mensen die het meeste van jouw hulp moeten hebben. Want alles wat je voor de minste aanzienlijken van Jezus’ broeders en zusters doet, dat doe je voor Hem (Matteus 25). Dit is waar ons, waar mijn hart klopt. Zó willen we politiek bedrijven. Op hoop van zegen.

Dank voor jullie eerlijkheid, jullie bewogenheid, jullie betrokkenheid, jullie gebed..