Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

162 documenten

Sebas­tiaan Wols­winkel ontzet uit het lidmaat­schap van de PvdD

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-10-2019 00:00

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren heeft partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel met onmiddellijke ingang ontzet uit het lidmaatschap van de partij. Zij deed dit nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten alsof daar breed draagvlak voor zou zijn. Het royement houdt in dat Wolswinkel per direct geen voorzitter van de partij meer is. Een lid dat geroyeerd wordt kan zich binnen de partij wenden tot de commissie van beroep. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim voorzitter. Het partijbestuur zal op korte termijn een kandidatenprofiel en een procedure bekendmaken voor het kiezen van een nieuwe voorzitter.

ChristenUnie wil gesprek met achterban over migratie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 10-10-2019 13:18

Door Webredactie op 9 oktober 2019 om 10:36

ChristenUnie wil gesprek met achterban over migratie

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers wil in gesprek met zijn achterban over migratie in een huiskamergesprek met de titel ‘grenzen aan gastvrijheid’. Het is het derde huiskamergesprek in het format waarin Segers met steeds 100 andere mensen aan tafel gaat om de visie van de ChristenUnie aan te scherpen op thema’s die ook bij de komende Tweede Kamerverkiezingen een rol kunnen gaan spelen.

Eerder sprak Segers met leden, stemmers en andere ChristenUnie-geïnteresseerden over sociaaleconomische ongelijkheid en de Nederlandse identiteit. Segers wil het verhaal van de ChristenUnie de komende tijd verder aanscherpen. Het gesprek – met eten, muziek en een persoonlijke noot – levert op die manier input op voor het komende verkiezingsprogramma van de partij.

Segers: “Ik tel mijn zegeningen uit deze regeringsperiode. Maar je zult ook een verhaal voor de toekomst moeten hebben. Dat wil ik graag doen in gesprek met mensen die samen met ons dat verhaal willen schrijven.”

Grenzen aan gastvrijheid

De toestroom van migranten zet de verhoudingen in de samenleving op scherp. De Bijbel spoort ons aan de vreemdeling lief te hebben en gastvrij te onthalen. Maar in hoeverre kan ons land die migratiestromen aan?  Wat is de draagkracht van onze samenleving? Waar is ruimte voor gastvrijheid, en waar loopt die gastvrijheid tegen een grens?

In aanloop naar het huiskamergesprek schreef ChristenUnie-Kamerlid Joël Voordewind al een opinieverhaal over migratie. Zijn stelling is dat de overheid een veel duidelijker keuze moet maken voor de meest kwetsbaren. Dat betekent actiever zijn in het naar Nederland halen van de meest kwetsbare vluchtelingen, die hier op eigen gelegenheid misschien niet eens naar toe kunnen, en tegelijkertijd de minder kwetsbare groepen zoveel mogelijk in de regio opvangen. De ChristenUnie wil ook hierover het oor te luister leggen bij de achterban.

Meer informatie

Het Huiskamergesprek over migratie vindt plaats op vrijdagavond 8 november in Den Haag. Voorafgaand aan dat gesprek zijn er inspirerende bijdragen van onder meer hoogleraar Paul Scheffer. Vooraf is er de mogelijkheid om samen met Gert-Jan Segers te eten. Klik hier voor meer informatie en hier voor toegangskaarten.

Op naar een eerlijk migratiebeleid

SP SP Nederland 03-10-2019 13:01

Reactie van de SP op Frans-Duits migratieplan

De SP wil graag een goed debat met de regering over het initiatief dat Frankrijk en Duitsland binnen de Europese Unie hebben genomen rondom migratie. Dit is een belangrijk onderwerp en er is veel nodig om tot een goede oplossing te komen binnen Europa. Helaas wilde de coalitie het debat dat op de planning stond niet door laten gaan. Daarnaast heeft de Tweede Kamer het plan van Frankrijk en Duitsland niet ontvangen. Het praat en besluit behoorlijk lastig over een plan dat je niet hebt en waar ook geen fatsoenlijk debat over kan plaatsvinden.

Dit typeert hoe ondoorzichtig zaken binnen de Europese Unie worden geregeld. De SP heeft er daarom weer op aangedrongen om dit soort belangrijke zaken in het Nederlandse parlement te bespreken, zodat de democratie haar werk kan doen en gerespecteerd wordt.

De SP vindt dat Nederland mee moet praten over het Franse en Duitse initiatief. We zullen samen moeten komen tot een betere aanpak van migratie, waarbij voorop staat dat de grondoorzaken van migratie moeten worden aangepakt. Migranten die naar de Europese Unie komen moeten een snelle, eerlijke en adequate procedure krijgen zodat snel duidelijk wordt wie vluchteling is, en dus recht heeft op asiel, en wie niet. De SP steunt de lijn om samen met andere Europese landen te bekijken hoe we mensen die recht hebben op asiel op een zo goed en eerlijk mogelijke manier op kunnen vangen in Europa. Mensen die geen recht hebben op asiel moeten terugkeren naar het land van herkomst.

Met deze insteek moet de regering wat ons betreft binnen de Europese Unie het gesprek aan gaan. Mocht er een Europese overeenkomst worden gesloten, dan dient deze voorgelegd te worden aan de Tweede Kamer zodat het Nederlandse parlement en democratie haar werk kan doen. Dit is in lijn met een eerder aangenomen SP-motie.

Steun van de hele Tweede Kamer: de lonen moeten omhoog

SP SP Nederland 20-09-2019 08:13

Voorafgaand aan Prinsjesdag presenteerden wij geen Troonrede, maar een Loonrede. Omdat het niet rechtvaardig is dat de winsten van bedrijven gigantisch zijn, maar veel werknemers daar niet hun eerlijke deel van krijgen. De lonen moeten dus omhoog. Kijk hier onze Loonrede.

Daarna ging Lilian twee lange dagen achter elkaar in debat hierover bij de Algemene Beschouwingen. En aan het eind van het debat sloot uiteindelijk de hele Tweede Kamer zich bij onze oproep aan: de lonen in het grote bedrijfsleven moeten met 5% omhoog.

Het is winst dat andere partijen zich bij ons aansluiten dat de lonen omhoog moeten, maar daarmee hebben we het nog niet bereikt. Dat zullen we samen moeten afdwingen. Bijvoorbeeld door met regelingen voor winstdeling ervoor te zorgen dat grote bedrijven hun gigantische winst niet alleen met hun aandeelhouders delen, maar vooral met hun medewerkers.

Ons alternatief voor Nederland!

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 19-09-2019 14:00

Het is heel dubbel: ons land behoort tot de mooiste ter wereld. Tegelijkertijd zien we het elke dag meer wegzakken. 46% van de mensen heeft inmiddels moeite om het einde van de maand te halen. Criminaliteit neemt toe, onveiligheid op straat. Pensioenen verdampen door het beleid van de ECB en de klimaatplannen hangen als een strop om onze nek.

Tijdens de Algemene Beschouwingen gisteren heb ik de drie “megatrends” die ons prachtige land uithollen aangekaart: de voortgaande immigratie, de Europese eenmaking en het klimaatgeloof. Namens FVD heb ik daar een alternatief tegenover geplaatst: een Nederland dat weer gaat investeren in zichzelf, dat weer durft te bouwen, te groeien, te dromen. Een Nederland dat zich niet laat uitverkopen aan immigratie, Zuid-Europa, of windmolenmaffiosi. 

Ik hoop dat u samen met ons deze ommezwaai in ons land wilt helpen realiseren. Het is zo hard nodig! We moéten nu echt in beweging komen, want zo gaat het niet langer!

Maak 5 mei een vrije dag

ChristenUnie ChristenUnie D66 VVD CDA Nederland 06-09-2019 14:04

Door Stieneke van der Graaf op 6 september 2019 om 16:01

Dit jaar vieren we 75 jaar vrijheid. Op 4 mei herdenken we de mensen die hun leven gaven voor die vrijheid. Op 5 mei vieren we dat – mede door 4 mei – die vrijheid kan bestaan. Dat doen we ieder jaar, en niet voor niets. Wie de waarde van vrijheid vergeet, vergeet ook de waarde van het offer dat veel mensen 75 jaar geleden voor die vrijheid brachten: hun eigen leven.

In het Regeerakkoord van ChristenUnie, VVD, CDA en D66 hebben we het belang van die herdenken in ons land nog eens op een mooie manier benadrukt. “In een herkenbaar Nederland zijn onze taal, onze vlag, ons volkslied, onze herdenkingen en onze grondwet geen symbolische relicten uit het verleden, maar tekenen van de trots, vrijheden, rechten en plichten die horen bij Nederland, het Nederlanderschap en onze democratische rechtsstaat. We moeten ze blijven onderhouden, delen en doorgeven, aan elkaar en aan nieuwkomers.”

Als ChristenUnie hebben we met Paul Blokhuis een eigen staatssecretaris die herdenkingen als bijzonder onderdeel van zijn takenpakket heeft. De mooie opdracht uit het Regeerakkoord is dus ook expliciet een opdracht aan hem. Die opdracht is bij hem in goede handen.

In het Regeerakkoord zijn géén afspraken gemaakt om van 5 mei een vrije dag te maken. Maar het is geen geheim dat de ChristenUnie daar best voor voelt. Ik, persoonlijk, ook; en ik weet dat Paul dat ook vindt. Want met 5 mei als vrije dag, benadrukken we niet alleen het belang van deze dag, maar zorgen we ook dat zoveel mogelijk mensen deze dag kunnen meemaken.

De vraag hoe we dit dan gaan organiseren, is op zich logisch. Je kunt wijzen op de kosten, of op de feestdagen die er in ons land al zijn. En als ChristenUnie-politicus wordt je uiteraard gevraagd om dan maar één van de christelijke feestdagen in te leveren. Tweede Pinksterdag, bijvoorbeeld.

Ben ik daar dan voor? Nee. De gretigheid waarmee er gekeken wordt naar het inperken van het aantal christelijke feestdagen, is voorspelbaar en te gemakkelijk. Wil ik de kosten dan afwentelen op het bedrijfsleven? Ook al niet mijn idee.

Hoe logisch die vragen ook zijn, volgens mij begint het gesprek echt ergens anders. Moeten we éérst het gesprek voeren over vrijheid, over de waarde van herdenken en daarmee over de waarde van 5 mei. Dat gesprek is de moeite waard.

Paul Blokhuis suggereerde eerder vandaag dat dat gesprek er best eens toe zou kunnen leiden dat een volgend Regeerakkoord nog een stapje verder gaat dan het huidige Regeerakkoord. Dat we van 5 mei een vrije dag maken. Dat we een oplossing vinden voor de praktische vragen die dat met zich meebrengt.

Als het zover komt, dan vind ik dat heel erg mooi.

Theo Hiddema start onderzoek naar falend asielbeleid

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-09-2019 15:30

Na twee jaar in de Kamer van het kastje naar de muur te zijn gestuurd door Minister Grapperhaus en premier Mark Rutte, gaat FVD-Kamerlid Theo Hiddema nu zelf het veld in om te onderzoeken waarom het asiel- en immigratiebeleid al decennia blijft falen.

Hoe kan de asielindustrie zo machtig zijn? Waarom doen opeenvolgende kabinetten niets tegen de massale instroom van pseudo-vluchtelingen? Waarom faalt ons uitzetbeleid? In een serie werkbezoeken, waarvan Hiddema op camera verslag zal doen, gaat hij de oorzaken blootleggen en concrete, haalbare oplossingen presenteren. Zijn bevindingen zal hij vervolgens in de Kamer presenteren om het kabinet tot handelen te dwingen.

Ons land is de afgelopen decennia ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 03-09-2019 14:31

Ons land is de afgelopen decennia ingrijpend veranderd, met name door massale immigratie. Ons asielbeleid faalt al jaren en de asielindustrie lijkt oppermachtig. Waarom is hier kabinet na kabinet niets aan gedaan? Theo Hiddema zoekt het uit. Hij start een onderzoek naar de asielmachine en zoekt een antwoord op de vraag waar het mis gaat. https://fvd.nl

Thierry BaudetDe bouwsector komt ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 23-08-2019 12:11