Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

171 documenten

Kabinet pleegt contractbreuk

SGP SGP Nederland 14-02-2020 00:00

“Het besluit van het kabinet om na jaren van beloftes, voorbereidingen en talmen alsnog af te zien van de vestiging van een marinierskazerne in Vlissingen is contractbreuk. Als je ziet hoe er geklungeld is en de Zeeuwen aan een touwtje zijn gehouden, kan ik tot geen andere conclusie komen.”

Dat zegt SGP-kamerlid Chris Stoffer in reactie op het bericht dat de marinierskazerne niet wordt overgeplaatst naar Vlissingen. Al in 2012 is dat beloofd en zijn er afspraken over gemaakt. Sindsdien hebben de provincie Zeeland en de gemeente Vlissingen allerlei voorbereidingen getroffen voor de komst van de mariniers. Vandaag werd bekend dat de kazerne niet naar Vlissingen gaat, maar naar Nieuw-Milligen.

SGP-kamerlid Stoffer heeft het over een ‘Dreun voor Zeeland’. “Ik ben er helemaal klaar mee dat er zó is gesold met de Zeeuwen. Dat er compensatie moet komen, lijkt me glashelder, en daar zal ik het kabinet ook toe aansporen. Maar die compensatie neemt niet weg dat deze hele gang van zaken buitengewoon laakbaar is. Zo ga je gewoon niet met elkaar om.”

Grip op arbeidsmigratie

D66 D66 Nederland 13-02-2020 04:00

D66 wil dat Nederland meer werk maakt van arbeidsmigratie. Arbeidsmigranten moeten veilig naar Nederland kunnen reizen en vacatures vervullen die nu open blijven staan. Nederland heeft namelijk dringend behoefte aan vakmensen.

Onze samenleving vergrijst razendsnel, waardoor steeds meer mensen een groeiende groep ouderen moeten ondersteunen.

De afgelopen weken buitelden conservatieve politici over elkaar heen in het verspreiden van angstbeelden over migratie. Zonder daarbij met oplossingen te komen. Groothuizen: “Een jaar voor verkiezingen schieten conservatieve politici weer in de anti-migratie kramp. Dat kennen we zo langzamerhand wel. Maar met woorden alleen krijgen we de vastgelopen migratiediscussie niet vlot getrokken. En belangrijker, we krijgen er de controle niet mee terug.”

Bedrijfsleven schreeuwt om arbeidskrachten

Kamerlid Maarten Groothuizen: “Als we arbeidsmigranten tijdelijk werk en een veilige reis bieden, dragen ze met hun talenten, vaardigheden en inzet bij aan onze welvaart. Nederland staat te springen om arbeidskrachten. Onze economische groei staat onder druk. Wij willen ervoor zorgen dat bedrijven en ondernemers goede mensen in dienst kunnen blijven nemen.”

Arbeidsmigranten moeten veilig kunnen reizen

We zien dat mensen in Nederland zich zorgen maken over het gebrek aan beheersbaarheid van migratiestromen. Niet iedereen die naar Europa migreert is een vluchteling, een deel van deze migranten is opzoek naar werk. Sommige mensen komen nu terecht in de asielprocedure, terwijl ze daar niet voor in aanmerking komen.

Groothuizen: “Het draagvlak voor ons asielsysteem staat daardoor onder druk. Illegale migratieroutes hebben bovendien tot een verwerpelijk verdienmodel voor mensensmokkelaars geleid. Deze routes zijn een bron van ongelooflijke ellende: verdrinkingen op de Middellandse Zee, moderne slavernij en inhumane detentiekampen. Daarom wil D66 dat we het aantal legale migratieroutes uitbreiden. Zo krijgen we meer grip op migratie en helpen we deze tragedies te voorkomen.”

De Europese Commissie heeft Europese lidstaten opgeroepen mee te doen met Europese pilots waarbij arbeidsmigranten een tijdelijk werkvisum krijgen. Landen als België, Litouwen en Frankrijk hebben zich hiervoor aangemeld, maar Nederland niet. D66 stelt voor om zo snel mogelijk deel te nemen aan de Europese pilots. Indien de pilots succesvol zijn, kunnen ze als voorzet dienen voor een structurele regeling.

Naast de maximale verblijfstermijn van vier jaar, is re-integratie een belangrijke voorwaarde voor succes. Wanneer arbeidsmigranten terugkeren, moeten zij goed terechtkomen in hun herkomstland en opgedane ervaring meteen kunnen inzetten. Op die manier ontstaat een win-win situatie.

Lees hier ons plan ‘Voor meer grip op migratie’.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

EU moet toezicht houden op geweld aan Kroatische grens | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 13-02-2020 00:00

GroenLinks-Europarlementariër Tineke Strik eist dat Europa toezicht gaat houden op de behandeling van migranten en vluchtelingen aan de Europese buitengrenzen en daar optreedt tegen mensenrechtenschendingen. Strik bezocht afgelopen weekend verschillende Kroatische en Bosnische instanties om de klachten over geweld tegen migranten en vluchtelingen aan de Kroatische grens te onderzoeken. 

Illegale uitzettingen

Volgens diverse rapporten zet de Kroatische politie mensen met geweld de grens met Bosnië-Herzegovina over. Hiermee wordt hen het recht op een eerlijke asielprocedure ontnomen. Hoewel de Kroatische regering en de Europese Commissie ontkennen dat er illegale uitzettingen plaatsvinden, laten rapporten van ngo’s, de Kroatische ombudsvrouw en VN-organisaties een heel ander verhaal zien. Ook Strik kwam deze misstanden tegen tijdens haar werkbezoek: “De verhalen waren schokkend: migranten en vluchtelingen met wie wij spraken melden dat ze door de Kroatische politie in elkaar zijn geslagen, voordat zij gedwongen werden teruggebracht naar Bosnië en Herzegovina. Bovendien kregen ze geen enkele informatie over toegang tot het asielstelsel. In veel gevallen werden telefoons en paspoorten afgepakt, en sommigen werden zelfs gedwongen zich uit te kleden.” 

De Europese Commissie evalueert momenteel of Kroatië voldoet aan de eisen om toe te treden tot het Schengengebied, waarbinnen EU-burgers vrij kunnen reizen. Volgens de ‘Schengen-regels’ moeten mensen die de EU binnenkomen de mogelijkheid krijgen om een asielverzoek in te dienen. Strik: “Het is duidelijk dat Kroatië zich momenteel niet aan deze regels houdt, zeker als het gaat om weigering van asiel en het gebruik van geweld. Pas als we zeker weten dat Kroatië de rechten van migranten en vluchtelingen respecteert, kunnen ze worden toegelaten tot het Schengengebied.”

Wat was Nederland mooi en wat geven we het uit handen

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 03-02-2020 08:14

‘ ‘Wat was Nederland mooi en wat geven we het uit handen. We kunnen het tij nog keren. Onze grenzen sluiten voor de massa-immigratie, gelukzoekers en de islam. Nederland weer voor de Nederlanders, weer van ons! Dat kan met een stem op de PVV!’’

Laat uitzendbureaus meebetalen aan woningbouwcorporatie voor arbeidsmigranten

PvdA PvdA Nederland 24-01-2020 06:00

Door Agnes Jongerius op 24 januari 2020 Delen  

De verhuurder sloeg een slaatje uit de kwetsbare positie van deze arbeidsmigranten. Ze betaalden 100 euro p.p. per week; samen bijna 18.000 euro per maand.

In de Theresiakerk stonden elektrische kacheltjes te stoken aan oude stroomkabels, waarbij de geur van smeulend plastic vrijkwam. We mogen van geluk spreken dat er niets is misgegaan. Voor de arbeidsmigranten wordt nu druk gezocht naar een beter onderkomen.

Want deze misstand staat niet op zichzelf. De boswachter kan je zo de plekken in de duinen aanwijzen waar dakloze arbeidsmigranten ’s zomers de nacht doorbrengen. De daklozenopvang in Den Haag werkt tegen de klippen op om iedereen van een bed te voorzien. Met chocoladeletters staat in de krant dat Oost-Europese arbeidsmigranten voor ‘daklozenterreur’ in de Haagse wijken zorgen. Maar waar moet iemand heen als het uitzendbureau het contract stopt en het dak boven het hoofd verdwijnt?

Te vaak zien we dat deze mensen op straat worden gezet als het uitzendbureau hen niet meer nodig heeft, of als ze te mondig zijn op de werkvloer. Het uitzendbureau zorgt nu vaak voor de huisvesting. Met het beëindigen van het flexcontract stopt dat, en dan zit de buurt met de overlast.

Uitzendbureaus en sommige politieke partijen roepen dat er nog duizenden arbeidsmigranten nodig zijn voor de economie, maar over het aanpakken van de misstanden zwijgen zij in alle talen. Het vrij verkeer is een groot goed in Europa, maar dan moeten we de markt wel reguleren en de arbeidsmigranten beschermen tegen beunhazen.

De uitzendsector is nu losgezongen van iedere vorm van verantwoordelijkheid voor deze mensen. De welwillende uitzendbureaus ondervinden bovendien imagoschade vanwege de cowboys op de markt. Het is daarom tijd dat we de hele uitzendsector tot de orde roepen voor dit gedrag. Het is niet meer dan normaal dat de mensen die voor jou het werk doen een fijn onderkomen hebben, ieder mens verdient een goede woning.

In ons plan komt er een onafhankelijke woningbouwcorporatie met als doelstelling fatsoenlijk onderdak voor arbeidsmigranten. Zij krijgen een normaal huurcontract. De uitzendsector verplichten we om hieraan bij te dragen, waardoor een gelijk speelveld voor alle uitzendbureaus ontstaat. Dan heeft de gemeente een partner om mee te praten, kunnen we vanuit daar de integratie regelen van arbeidsmigranten die langer willen blijven, en dan slapen er geen mensen meer in portieken, duinen of onveilige panden in de stad.

Europa

 

Heb je een vraag of wil je iets aan ons kwijt? Whatsapp ons.

Groet, Lodewijk

Whatsapp

Steun voor debatverzoek Geert Wilders

PVV PVV CDA Nederland 14-01-2020 14:45

‘‘CDA-Minister Hoekstra wil keihard snijden in de zorg voor onze eigen mensen, maar wel miljarden uitgeven aan asielzoekers, ontwikkelingshulp en klimaatonzin. Schandalig. Gelukkig steunde een Kamermeerderheid mijn verzoek voor een debat met hem!’’

Wat betekent Kerst?

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 23-12-2019 14:18

Door Webredactie op 23 december 2019 om 15:06

In deze bijdrages geven Tweede Kamerleden en bewindspersonen antwoord op de vraag: wat betekent Kerst voor jou?

Joël Voordewind: Wij vieren Kerst met veel mensen over de vloer. Op eerste Kerstdag ontvangen wij zo’n 25 mensen, deels familie, maar bijvoorbeeld ook een gevluchte mevrouw uit Iran. We proberen met Kerst te denken aan die mensen die juist dan alleen thuis zitten of kwetsbaar zijn. Kerst betekent voor mij ook dat we vieren dat de komst van Christus hoop in de wereld heeft gebracht. Hoop die voor ons misschien vanzelfsprekend is maar die voor kwetsbare, vervolgde geloofsgenoten heel ver weg kan zijn. Daarom bidden we met Kerst juist voor hen.

Eppo Bruins: Sinds wij kleine kinderen kregen vieren wij Kerst als gezin, en niet zozeer met de brede familie. Het is voor ons meer een tijd van rust en inkeer dan een groot eetfestijn. Daarom zorgen we er vaak voor dat we dan een paar dagen weg zijn in een rustige omgeving om de stilte op te zoeken. Kerstversieringen, kerstbomen of andere grote feestuitingen zul je bij ons dus niet zo snel zien. We staan bij Kerst liever stil bij de kern van het christelijke feest en dat betekent voor mij ook dat we vooruitkijken naar de definitieve komst van Christus.

Stieneke van der Graaf: Kerst is voor mij het feest van hoop en licht. Muziek speelt deze dagen bij ons een grote rol. Samen met mijn man hoop ik een mooie uitvoering van de Mariavespers van Monteverdi bij te wonen en gaan we naar de kerk tijdens de Kerstnacht en op Eerste Kerstdag. Wat het feest dit jaar voor ons heel bijzonder maakt is dat we het voor het eerst samen als gezin vieren. Het is de eerste Kerst van onze dochter Lievine. En dus zoeken we die dagen ook de opa’s en oma’s op.

Paul Blokhuis: “Alle feestdagen zijn moeilijk sinds we afscheid moesten nemen van onze lieve dochter Julia. Kerst is voor ons gezin nu een samenzijn met een lach en een dikke traan. Het blijft het grote feest van de komst van Gods Zoon naar de mensen. Maar het verlangen naar de tweede komst van Jezus, naar het weerzien van onze geliefden, vooral van Julia, is sterker dan ooit. Maranatha!”

Arie Slob: Kerst is een mooie tijd. Om te bidden, te zingen en naar de kerk te gaan. Om stil te staan bij de geboorte van Jezus. Maar ook om als familie bij elkaar te komen, met elkaar te eten en te genieten van wat we van God in elkaar gekregen hebben.

Carla Dik-Faber: Voor mij is Kerst vooral de opmaat naar Pasen. Dat God onder ons wil zijn en Zijn leven gaf voor ons, maakt mij elke keer weer stil voor Hem. In de weken voor Kerst luister ik graag naar muziek om mij daarbij te bepalen. Vooral het Weihnachtsoratorium van Bach. Kerst is voor mij vooral een periode van rust en bezinning, zoals ook de zondag dat is, maar nog rijker en dieper. Als gezin zijn we dan samen met onze naaste familie en maken alles net iets specialer dan anders. Geen overdreven romantiek of toeters en bellen, maar wel iets extra bij de maaltijd en lichtjes in huis. De komst van Christus als licht in deze gebroken wereld staat bij ons centraal.

Bas' Album top 15: de muziekpareltjes uit 2019 | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-12-2019 00:00

2019 was natuurlijk het jaar van Tool: nieuwe plaat, eindelijk weer een tour door Europa en alle oude platen op Spotify. De nummer 1 stond dan ook vast sinds eind augustus. Verder had 2019 veel te bieden en is het moeilijk om de lijst tot een top 15 te beperken. Dat belooft veel voor het derde decennium van deze eeuw. Fijne feestdagen!

Bas' Album Top 15 van 2019 1.

Tool

Fear Inoculum

2.

The Claypool Lennon Delirium

South of reality

3.

Desert Sessions

Volumes 11 & 12

4.

Monomyth

Orbis Quadrantis

5.

The Raconteurs

Help Us Stranger

6.

L’Épée

Diabolique

7.

The Amazons

Future dust

8.

Black Midi

Schlagenheim

9.

Sharon van Etten

Remind me tomorrow

10.

Foals

Everything not saved will be lost Part I & II

11.

Yak

Pursuit of momentary happiness

12.

De Staat

Bubble Gum

13.

O.r.k.

Ramagehead

14.

Mark Lanegan Band

Somebody’s knocking

15.

SONS

Family dinner

Arbeidsmigranten zijn geen verdienmodel

SP SP ChristenUnie Nederland 15-12-2019 22:02

Arbeidsmigratie is door schijnconstructies en foute uitzendbureaus een verdienmodel geworden. Werknemers worden tegen elkaar uitgespeeld om de kosten voor werk maar zo laag mogelijk te houden en arbeidsmigranten worden regelmatig uitgebuit. Daarom komt de SP samen met de ChristenUnie met een actieplan arbeidsmigratie.

SP-leider Lilian Marijnissen: 'Je werkgever die ook je huisbaas is. Als je dus gedoe hebt op je werk kun je zomaar je dak boven je hoofd verliezen. Dit is een voorbeeld van de onwenselijke afhankelijkheidsrelatie waar veel arbeidsmigranten in zitten. Daar moet echt een eind aan komen.'

Omdat er binnen Europa een behoorlijk verschil is in de hoogte van de lonen en werkgevers en uitzendbureaus misbruik maken van werknemers door ze via allerlei schijnconstructies te laten werken is het bijzonder lucratief om mensen duizenden kilometers ver weg van hun thuis en hun gezin te laten werken. Het ontwricht hele gezinnen in de landen daar. En hier leven mensen regelmatig in slechte omstandigheden en blijven de lonen laag.

Daarom komt de SP samen met de ChristenUnie met verschillende voorstellen om arbeidsmigratie beter te reguleren, onzekere contracten en schijnconstructies aan te pakken en de omstandigheden van arbeidsmigranten te verbeteren. Zo stellen we voor om een einde te maken aan malafide uitzendbureaus door een vergunningplicht voor deze uitzendbureaus in te voeren.

Daarnaast moet het niet zo kunnen zijn dat je werkgever ook je huisbaas is. En moet het aantal flexibele contracten worden teruggedrongen en de schijnconstructies worden aangepakt.

Lilian Marijnissen: 'Dit jaar was ik in Polen en daar zag ik hoe arbeidsmigratie in de praktijk als verdienmodel voor werkgevers werkt. De mensen die uit Polen zijn weggetrokken worden vervangen door werknemers uit Oekraïne. Daar gebeurt weer exact hetzelfde. Het is een race naar beneden.'

Sebas­tiaan Wols­winkel ontzet uit het lidmaat­schap van de PvdD

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-10-2019 00:00

Het partijbestuur van de Partij voor de Dieren heeft partijvoorzitter Sebastiaan Wolswinkel met onmiddellijke ingang ontzet uit het lidmaatschap van de partij. Zij deed dit nadat Wolswinkel de afgelopen maanden stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde en de partij meermaals in de media beschadigde door onder andere zijn persoonlijke opvattingen te uiten alsof daar breed draagvlak voor zou zijn. Het royement houdt in dat Wolswinkel per direct geen voorzitter van de partij meer is. Een lid dat geroyeerd wordt kan zich binnen de partij wenden tot de commissie van beroep. Ruud van der Velden, algemeen bestuurslid en fractievoorzitter in de gemeenteraad van Rotterdam, is door het bestuur benoemd als interim voorzitter. Het partijbestuur zal op korte termijn een kandidatenprofiel en een procedure bekendmaken voor het kiezen van een nieuwe voorzitter.