Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

188 documenten

Economie gaat niet over geld maar over relaties

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 25-05-2020 09:33

Door Eppo Bruins op 25 mei 2020 om 11:28

Economie gaat niet over geld maar over relaties

Het individu kreeg grote vrijheden maar daarbij verloor Europa de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog. Daarom willen we de arbeidsmigratie reguleren.

De vrijheid van personen en diensten heeft Europa veel welvaart gebracht. Al eeuwen reizen Europeanen over het continent om met hun talenten te woekeren. Door de toegenomen mobiliteit in de afgelopen decennia zagen we echter een enorme concurrentie op arbeid ontstaan. Arbeidsmigranten uit EU-landen met lagere lonen gaan op zoek naar meer welvaart. Zij willen werken in Nederland, Duitsland, Engeland.

Dit gebeurt vaak op manieren waarbij de mazen in de wetgeving worden opgezocht. Dat leidt tot uitbuiting van deze werkers, tot oneerlijke concurrentie tussen Nederlanders en andere Europeanen en tot sociale ontwrichting.

Door de zo volprezen Europese vrijheden worden werknemers en gemeenschappen tegen elkaar uitgespeeld. Op diverse plekken in Nederland komen lokale gemeenschappen onder druk te staan door concentratie van arbeidsmigranten. Deze migranten worden slecht betaald en slecht gehuisvest door werkgevers die niet alleen de macht hebben over het werken maar vaak ook over het wonen van deze mensen.

Verdienmodel

Tegelijkertijd zien we in de EU-landen in Midden- en Oost-Europa een demografische winter. Want terwijl veel Poolse werkers naar Nederland komen, haalt Polen arbeidskrachten uit Oekraïne.

De Europese verworvenheden hebben grote, haast ongelimiteerde vrijheden voor het individu gebracht. Daarbij heeft Europa echter de waarde van gemeenschappen en geworteldheid uit het oog verloren. Gemeenschappen in West en Oost worden momenteel ontwricht. Arbeidsmigratie is een verdienmodel geworden voor uitzendbureaus en voor werkgevers die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Om deze redenen willen we arbeidsmigratie reguleren. Omwille van het algemeen belang, omwille van een Europa dat meer is dan een arbeidsmarkt waarop menselijk kapitaal wordt verhandeld. Omwille van een Europa waar gemeenschappen bloeien dankzij stabiele langetermijnrelaties. Die zijn cruciaal voor de persoonlijke identiteit, voor familieverbanden en voor solidair en sociaal verbonden zijn.

We willen ook dat lidstaten onderling afspraken kunnen maken over de regulering van arbeidsmigratie. Per sector moet volgens ons ook eerst worden aangetoond dat het nodig is om werknemers uit andere landen hiernaartoe te halen. Hierbij kan een stijging van de lonen in de desbetreffende sector in de jaren ervoor een voorwaarde zijn.

Om uitbuiting van arbeidsmigranten te stoppen, willen we voor hen betere woon- en werkomstandigheden (bijvoorbeeld door scheiding van bed en baas). Ten slotte moet er regulering van uitzendbureaus plaatsvinden, om de wildgroei te stoppen en de malafide uitzendbureaus eindelijk aan te pakken.

Sociale nachtmerrie

Zonder gemeenschappen en onderlinge solidariteit wordt de verantwoordelijkheid voor het welzijn van mensen afgewenteld op overheden en socialezekerheidsstelsels. De ultieme verstrooiing van het individu zonder sociale geworteldheid is wellicht een liberale droom maar tegelijk ook een sociale nachtmerrie.

Dit opinie-artikel van Eppo Bruins (ChristenUnie) en Jasper van Dijk (SP) verscheen eerder in het Reformatorisch Dagblad.

Situatie arbeidsmigranten moet snel beter

SP SP ChristenUnie Nederland 24-05-2020 10:39

De SP roept samen met de ChristenUnie het kabinet op om de situatie van arbeidsmigranten te verbeteren. Juist nu, in de coronacrisis, wordt pijnlijk zichtbaar hoe kwetsbaar die positie van veel arbeidsmigranten is. Hun woon- en werkomstandigheden zijn vaak belabberd, wat nu een extra gevaar voor de (volks)gezondheid oplevert. Daarom roepen we met een initiatiefnota Actieplan Arbeidsmigratie samen met de ChristenUnie het kabinet op om de misstanden rond arbeidsmigratie snel aan te pakken.

‘Onveilig werken vanwege corona, slechte huisvesting en uitbuiting. Dat zijn mensonterende misstanden die we niet mogen accepteren. Arbeidsmigranten zijn op deze manier een verdienmodel voor bedrijven, die hier veel geld mee verdienen. Zonder bescherming blijven arbeidsmigranten hier en elders kwetsbaar. Zelf heb ik in Polen de gevolgen van massale arbeidsmigratie bekeken en ik heb gezien wat de gevolgen zijn als zoveel mensen vertrekken om ergens anders ver weg te gaan werken. En hier worden op deze manier de lonen kunstmatig laag gehouden. We willen een einde maken aan de negatieve gevolgen en uitbuiting keihard aanpakken,’ zegt Lilian Marijnissen.

Om de afhankelijkheidsrelatie van de arbeidsmigrant met de werkgever, die vaak ook de huisbaas is, te doorbreken, willen we dat er een eind komt aan de mogelijkheid om een deel van het loon in te houden voor huisvesting. Bovendien willen we regulering van de uitzendbranche en afdwingbare kwaliteitseisen om malafide bureaus aan te pakken. Dit verbetert de positie van arbeidsmigranten én is eerlijk voor uitzendbureaus die wel goede intenties hebben. Arbeidsmigratie is nu een verdienmodel geworden voor werkgevers en uitzendbureaus die voor een dubbeltje op de eerste rang willen zitten.

Wij steunen de oproep voor opvang van vluchtelingenkinderen

SP SP Nederland 24-04-2020 09:24

Lees hier meer over de oproep en luister in het filmpje hieronder naar Jasper van Dijk die hierover sprak bij Radio 1.

De humanitaire ramp op Lesbos en de inzet van de ChristenUnie

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 15-04-2020 16:46

Door Joël Voordewind op 15 april 2020 om 18:41

De humanitaire ramp op Lesbos en de inzet van de ChristenUnie

In de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden voltrekt zich momenteel een schrijnende humanitaire ramp. Deze situatie gaat mij aan het hart en ik weet dat het velen van u eveneens aan het hart gaat. Via de mail krijg ik vragen, oproepen en noodkreten toegestuurd. Waarom doet Nederland niets? Waarom neemt Nederland geen kinderen op, terwijl veel andere Europese landen dat wel doen? Wat vindt de ChristenUnie daarvan? Op die vragen wil ik hier een antwoord geven.

Wat is er aan de hand?

Op de Griekse eilanden leven duizenden vluchtelingen in erbarmelijke omstandigheden. De kampen zijn overvol, de medische voorzieningen zijn beroerd en een goede hygiëne is vrijwel onmogelijk. Eén voorbeeld: er is maar één kraan per 1300 mensen. De eerste coronabesmettingen zijn in het kamp Moria op Lesbos al vastgesteld wat met zoveel mensen bij elkaar een recept is voor een nog veel grotere ramp. De duizenden vluchtelingen, waaronder veel kinderen, lopen enorme risico’s. Er is actie nodig en snel.

Wat vindt de ChristenUnie?

De inzet van de ChristenUnie is helder. Al voor de coronacrisis vroegen we aandacht voor deze mensen die in erbarmelijke omstandigheden op Lesbos moeten leven. De huidige situatie is onhoudbaar en we vinden dat mensen in veiligheid moeten worden gebracht.

Af en toe zijn er ook tekenen van hoop. Sinds december zijn al tienduizend vluchtelingen van de eilanden gehaald en naar het vasteland overgebracht. Nederland brengt duizenden dekens en kussens en tientallen generatoren naar Griekenland om te ondersteunen bij de opvang. Een motie van onder andere de ChristenUnie om 2500 kwetsbare kinderen van de eilanden onder te brengen in beschermde kampen op het vasteland is door de Tweede Kamer aangenomen.

Samen met andere partijen roepen we deze week het kabinet bovendien op om vluchtelingen op stilliggende cruiseschepen op te vangen. Dat is veiliger dan in de beroerde omstandigheden in de kampen. Ook in de media, eerder op Radio 1 en gisteren in Trouw, vraag ik steeds weer aandacht voor de situatie. In de krant roep ik het kabinet op om mee te doen met het opnemen van kwetsbare vluchtelingen.

Is het genoeg?

De ChristenUnie vindt dat er meer moet gebeuren. Zo vinden we dat kinderen die zonder ouders in de kampen zitten moeten worden opgenomen door Europese landen, ook door Nederland. In de Tweede Kamer zetten we ons daarvoor in, maar het is nog niet gelukt dit voor elkaar te krijgen. Dus als de vraag is: ‘is het genoeg’, dan is mijn antwoord: nee, het is duidelijk nog niet voldoende.

De politieke situatie is echter ingewikkeld. Veel partijen willen niet dezelfde stappen zetten als de ChristenUnie. Ook de coalitie is verdeeld over het opnemen van alleenstaande kinderen.

Onverminderde inzet

Dat maakt dat onze onverminderde inzet nodig is om daar waar mogelijk tóch stappen te kunnen zetten. De eerdergenoemde motie om 2500 kwetsbare kinderen naar het vasteland over te brengen, is daarvan een voorbeeld. En hoewel ik geen enkele garantie heb: aan onze inzet zal het niet liggen; we zullen als ChristenUnie van ons blijven laten horen. Ik ben dus ook blij dat er vandaag vanuit de kerken een oproep is gedaan aan het kabinet om kwetsbare kinderen op te vangen. Die oproep steunen wij en we zijn blij dat vele andere maatschappelijke organisaties ook al een soortgelijke oproep hebben gedaan.

We – de kerken, maatschappelijke organisaties, meelevende mensen in onze achterban en wijzelf als ChristenUnie – laten het er dus niet bij zitten.

De schrijnende situatie van vluchtelingen gaat ons aan het hart en we blijven ons met hart en ziel voor hen inspannen. In deze crisistijd én in de toekomst.

De politiek zou vaker moeten luisteren naar bouwvakkers en schoonmakers

SP SP Nederland 07-04-2020 12:34

Soms is het nieuws voor mij absoluut geen nieuws. Onlangs kwam uit onderzoek naar voren dat onzekere arbeidscontracten slecht zijn voor mensen én voor de economie. Voor mij was dat geen verrassing. In mijn tijd bij de vakbond heb ik dagelijks gezien wat onzekere contracten met mensen doen. Ze kunnen vaak geen huis kopen, geen gezin stichten en niet profiteren van de economische groei. Hun leven staat op pauze, zonder dat ze enig idee hebben wanneer ze weer verder kunnen.

De ‘wasstraat’ van het verpleeghuis. Zo legden medewerkers van het verpleeghuis mij hun werk uit. Doordat het werk was opgeknipt, bestond hun taak vooral nog uit de ouderen uit bed halen, hen wassen en aankleden. Voorheen was het werk veelzijdiger en was er meer tijd voor de ouderen. Door de gebroken diensten moesten ze voortaan twee keer per dag komen werken. Aan het begin van de dag een paar uur en aan het einde van de dag een paar uur.

Wat was het gevolg? Het werk werd minder leuk en het werd zwaarder. Het opknippen van werk en de wisselende roosters zorgden voor een hogere werkdruk, minder kwaliteit van werk en minder zeggenschap. Jarenlange ervaring telde opeens niet meer mee, want het werk werd voortaan bepaald door efficiëntienormen. En het werk werd eentonig, omdat steeds dezelfde handelingen moesten worden uitgevoerd.

Het aantal mensen met een onzeker contract is enorm toegenomen. Meer dan een derde van de werkenden heeft tegenwoordig een onzeker inkomen. En de fl exibele contracten vormen niet de enige factor die tot veel onzekerheid leidt. Ondertussen heeft ook de wooncrisis een nieuw dieptepunt bereikt. De gemiddelde prijs voor een koophuis is meer dan drie ton en de huren rijzen de pan uit. Een kwart van de huurders zit financieel helemaal klem. Niets voor niets is het aantal daklozen de laatste tien jaar meer dan verdubbeld.

De politiek zou vaker moeten luisteren naar bouwvakkers en schoonmakers, en minder naar managers en consultants.

Lilian Marijnissen, SP-fractievoorzitter

Deze column verscheen ook in het Straatjournaal van maart 2020.

FVD PRESENTEERT MINI-DOCU: Corona in Nederland

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 Nederland 06-04-2020 19:00

Hoe zijn we in deze lockdown terechtgekomen? Wat is er de afgelopen maanden gebeurd?

Drie maanden geleden hadden we het nog over kerncentrales, over 130 rijden, over asielzoekers. Maar nu is het hele land in de ban van het coronavirus. Bijna alle Europese landen hebben hun grenzen gesloten. Jesse Klaver vraagt naar de mogelijkheid om ook hier grenscontroles in te voeren. D66 dringt erop aan vluchten uit EU-landen te weren. En de economie is tot stilstand gekomen. Drie maanden geleden was dit volledig onvoorstelbaar geweest. Wat is er in de tussentijd gebeurd?

In deze mini-documentaire presenteert Thierry Baudet de Coronatijdlijn. We bespreken van januari tot nu alle relevante ontwikkelingen over de verspreiding van het Coronavirus in Nederland. En wat is de weg vooruit? Hoe krijgen we Nederland weer op de rails? Kijk ook!

Evacueer vluchtelingen van Griekse eilanden | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 31-03-2020 00:00

De vluchtelingen die vastzitten in kamp Moria op Lesbos moeten zo snel mogelijk worden geëvacueerd. Dit stelt GroenLinks-Tweede Kamerlid Bram van Ojik vandaag in een schriftelijk overleg met staatssecretaris Broekers-Knol van asiel en migratie. De afgelopen dagen riepen ruim 5000 Europese artsen, een groot aantal Nederlandse gemeenten, 7 hulporganisaties en het Europees Parlement op vluchtelingen zo snel mogelijk uit kamp Moria op Lesbos te halen. Net als GroenLinks maken zij zich zich veel zorgen over de humanitaire ramp op de Griekse eilanden zodra corona daar uitbreekt. 

Op verzoek van GroenLinks wordt vandaag overlegd met staatssecretaris Broekers-Knol over de gevolgen van de coronacrisis voor asielzoekers in Nederland en daarbuiten. Uit Griekenland moet volgens Van Ojik een groep zeer kwetsbare vluchtelingen door andere Europese landen worden overgenomen. Daarnaast moet Nederland steun verlenen bij evacuatie naar het vasteland en opvang aldaar. Tot slot moet geld worden vrijgemaakt om medische voorzieningen op de eilanden op te kunnen zetten. Het is onduidelijk óf en hoe de al toegezegde Europese miljoenen voor het verbeteren van de opvang in Griekenland nu worden besteed.

De situatie op de Griekse eilanden is nijpend. Meer dan 20.000 vluchtelingen zitten in kamp Moria in slechte sanitaire omstandigheden dicht op elkaar. Artsen zonder Grenzen meldt dat in Kamp Moria in sommige gebieden één kraan per 1.300 mensen beschikbaar is en één douche per 240 personen. Inmiddels zijn op Lesbos 3 eilandbewoners besmet, maar het virus heeft het kamp gelukkig - voor zover we weten - nog niet bereikt. Daarom vraagt Bram van Ojik staatssecretaris Broekers-Knol vandaag opnieuw aan de verschillende oproepen gehoor te geven.

Vluchtelingen in Nederland

Daarnaast heeft GroenLinks vragen over de coronamaatregelen in de nationale asielketen. Zo is onduidelijk wie in de tijdelijke noodopvang in Groningen terechtkunnen, of alle mensen die in vreemdelingendetentie zitten worden vrijgelaten nu er geen zicht is op uitzetting en of er genoeg aandacht is voor de kwetsbare positie van kinderen. Ook verwacht GroenLinks dat nu de IND zich op overmacht beroept bij het overschrijden van beslistermijnen, voor asielzoekers gaat gelden dat zij niet aan strakke termijnen voor de indiening van stukken voor hun asielprocedure worden gehouden.

Wifi in de AZC's

Tot slot bereiken ons signalen over slechte WiFi op AZC's. Dat terwijl het voor kinderen in AZC's van belang is dat zij goede WiFi hebben om thuisonderwijs te kunnen volgen. Daarom hebben wij de staatssecretaris gevraagd om, eventueel samen met de minister voor onderwijs, met spoed een beter WiFi-netwerk op de COA-locaties te realiseren. 

Lees hier de schriftelijke inbreng van Bram van Ojik voor het overleg.

Meer doen? Teken hier onze oproep aan EU-landen om vluchtelingen te evacueren uit de overvolle kampen.

Baudet dient motie controversieelverklaring in

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 26-03-2020 21:04

Dhr. Baudet dient in de Tweede Kamer een motie in om belangrijke, niet-coronagerelateerde onderwerpen controversieel te verklaren. Dat wil zeggen dat wetgeving en besluiten inzake thema’s zoals klimaat, immigratie en stikstof niet zomaar doorgedrukt kunnen worden zonder dat het parlement hier zich over uitspreekt. Deze motie wordt niet gesteund. Bekijk de video.

FVD pleit voor lockdown

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-03-2020 00:06

Artikel: FVD roept het kabinet opnieuw op om een lockdown in te stellen en licht toe hoe die eruit moet zien.

Lees meer

FVD steunt lockdown, wil daarbovenop grenscontroles

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 23-03-2020 21:34

FVD steunt (intelligente) lockdown van het kabinet, maar wijst erop dat in elk geval ook grenscontroles moeten worden ingevoerd.

Lees meer