Nieuws van politieke partijen in Groningen inzichtelijk

3 documenten

Ontwikkeltraject voor tien statushouders bij Stadsbeheer | Groningen

GroenLinks GroenLinks Groningen 31-08-2020 00:00

Per 1 september starten tien statushouders aan een nieuw traject bij de gemeente Groningen. Het gaat om een ontwikkeltraject van een half jaar, met behoud van uitkering. Het uiteindelijke doel is om de statushouders te laten doorstromen richting regulier werk. De deelnemende statushouders zijn geselecteerd door Thuisin050, doorlopen via het instroomportaal van Iederz een voorbereidend traject en doen uiteindelijk werkervaring op bij Stadsbeheer.

Bij Stadsbeheer verrichten de deelnemers al naar gelang hun vaardigheden en belangstelling werkzaamheden bij het magazijn, de technische dienst, de groenvoorziening, het timmerbedrijf, in de afvalverwerking of bij de verkeersploeg.

Het traject bouwt in fases op naar een werkweek van 40 uur. Dat is inclusief drie dagdelen inburgering die de statushouders volgen. Om aan te tonen dat de deelnemers daadwerkelijk vaardigheden hebben opgedaan, gaan zij op hun werkplek bij Stadsbeheer een praktijkverklaring halen. Na een half jaar wordt bekeken of de deelnemers kunnen doorstromen naar regulier werk.

‘Voor een goede integratie is maatwerk nodig. Werk speelt daarbij een belangrijke rol. Daarom is het van belang dat de kansen voor statushouders op de arbeidsmarkt worden vergroot. Dit traject draagt daar aan bij, en daar ben ik blij mee.’  

- Glimina Chakor (Wethouder Integratie en Emancipatie)

Statushouder Asad Bahramsari geeft aan: ‘Ik ben blij dat de gemeente deze kans biedt en ben benieuwd hoe het me gaat bevallen. Ik vind het fijn eerst wat ervaring op te doen bij Iederz en dan daadwerkelijk aan de slag te gaan bij Stadsbeheer. Ik zie mezelf wel werken bij de hout/timmerafdeling. Ik heb er in ieder geval erg veel zin in.’

Het ontwikkeltraject is een onderdeel van het Werkprogramma. Het Werkprogramma is een concrete set aan maatregelen die beoogt onnodige instroom in de bijstand en onnodig langdurig gebruik van de bijstand te voorkomen. Het Werkprogramma heeft als doel om extra bijstandsgerechtigden te activeren naar duurzame arbeid in de periode 2020-2022.

De plannen rondom integratie van ...

D66 D66 Groningen 06-07-2018 13:28

De plannen rondom integratie van minister Koolmees zijn een erkenning voor de werkwijze waarop Groningen al bezig is: maatschappelijke begeleiding, taal op niveau en werk zijn een voorwaarde voor een geslaagde inburgering van nieuwkomers. “Net zoals de gemeente mensen in de bijstand goed wil kennen en begeleiden op weg naar werken en meedoen, is het ook goed om nieuwkomers direct te begeleiden, zodat dit niet later alsnog moet”, zegt D66-raadslid Koosje van Doesen hierover.

Betere kansen voor nieuwkomers

D66 D66 Groningen 06-07-2018 13:26

Maatschappelijke begeleiding, taal op niveau en werk zijn voorwaarde voor een geslaagde inburgering van nieuwkomers. De gemeente Groningen heeft daarom in 2017 het initiatief genomen om voor deze mensen een pakket aan te bieden met deze zaken, om de inburgering zo goed mogelijk te laten verlopen. De plannen van minister Koolmees zijn een erkenning voor deze werkwijze.

De gemeente Groningen heeft een actieplan opgesteld en afspraken gemaakt met Humanitas, de ROC’s , de Hanzehogeschool en de RuG. “Net zoals de gemeente met de projecten Kansen in kaart en Bijstand op maat mensen in de bijstand goed wil kennen en begeleiden op weg naar werken en meedoen, is het ook goed om nieuwkomers direct te begeleiden, zodat dit niet later alsnog moet”, zegt D66-raadslid Koosje van Doesen hierover. Zij houdt zich veelvuldig bezig met beide groepen in de stad.

Het voornemen van Minister Koolmees om de gemeenten meer verantwoordelijkheid voor scholing en hulp bij de zoektocht naar werk te geven is een steun in de rug. Het idee dat statushouders zelf hun taallessen zouden regelen via de DUO heeft niet gewerkt. Dat is niet verwonderlijk als je hier net bent en de Nederlandse taal nog niet beheerst. Net zoals alle communicatie die nodig is om bijvoorbeeld huur, energie en ziektekostenverzekering te regelen. Veel mensen maken hierdoor onnodig schulden. Om dit te voorkomen zal de minister ook hiervoor met aanvullende maatregelen komen.

Het bericht Betere kansen voor nieuwkomers verscheen eerst op Groningen.