Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

6 documenten

Van Dijk: beter toezicht op inburgering nodig

SP SP Nederland 28-06-2020 17:39

De nieuwe wet inburgering is een stap vooruit, maar het onafhankelijk toezicht moet veel beter worden geregeld. Dat voorstel doet SP Kamerlid Jasper van Dijk morgen bij het debat over de wet inburgering. Van Dijk: ‘Het is goed dat de gemeente een grotere rol krijgt, tegelijk blijft het risico op kwaliteitsproblemen en ook fraude aanwezig.’

In de nieuwe wet inburgering spreken gemeentes af met welke taalbureaus zij in zee gaan. Dat is een grote verbetering ten opzichte van het oude systeem, waar de inburgeraar volledig aan zijn lot werd overgelaten. Er kwam een wildgroei aan taalbureaus en met het geld van inburgeraars werd volop gefraudeerd. Iedereen kon zien dat marktwerking en inburgering niet samengaan.

Van Dijk: ‘Minister Koolmees zet een stap vooruit, maar hij laat het aanbod aan inburgering nog altijd over aan commerciële taalbureaus. Dan is onafhankelijk toezicht essentieel, maar daar ontbreekt het aan. Want Koolmees vertrouwt daarvoor nog altijd op het particuliere bureau Blik op Werk dat keurmerken verstrekt. Maar dit bureau is een tandeloze tijger, want talloze frauduleuze bureaus kregen van Blik op Werk een keurmerk. Daarom stel ik voor om Blik op Werk te vervangen door onafhankelijk toezicht vanuit de overheid. Bij voorkeur wordt dat de Onderwijsinspectie.’

Persoonlijke inburgering

D66 D66 Nederland 22-06-2020 14:57

In het vorige inburgeringsstelsel was iedere nieuwkomer verantwoordelijk voor zijn of haar eigen inburgering. Driekwart van de vluchtelingen belandden uiteindelijk in de bijstand en deden dus niet mee. Minister Wouter Koolmees wil dat iedere nieuwkomer kan meedoen en gooide het roer om. Elke nieuwkomer krijgt nu een eigen, persoonlijk inburgeringsplan en:

– Taalles vanaf dag één

– Nieuwkomers hoeven niet meer zelf hun inburgering te betalen door een lening bij DUO aan te gaan, want dat werkt fraude en misverstanden in de hand.

– In Nederland zijn er meer dan 190 bedrijfjes die inburgeringscursussen aanbieden. Dat is heel veel. Minister Koolmees gaat de louche inburgeringsschooltjes aanpakken.

– En tot slot: de inburgeringstoets. Daar zitten veel betuttelende vragen erin en die vragen worden eruit gehaald. Bij Jinek beantwoordde Wouter Koolmees zelf een vraag uit het inburgeringsexamen. Dat kan je hier terugkijken.

GroenLinks roept regering op coulant om te gaan met inburgeringstermijnen en kosten | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 20-04-2020 00:00

Inburgeraars mogen niet gestraft worden voor de achterstand die ze ten gevolge van de coronacrisis oplopen. De regering moet extra DUO-schulden als gevolg van uitloop, kwijtschelden wanneer de inburgeraar het inburgeringsexamen binnen de aangepaste termijn haalt. GroenLinks roept de regering op coulant om te gaan met inburgeringstermijnen en te verzekeren dat inburgeraars geen financiële sancties oplopen. Dat zegt Tweede Kamerlid Niels van den Berge in een schriftelijk overleg hierover.

Inburgering ten tijden van Corona

De coronacrisis vraagt veel van het onderwijs in Nederland, zo ook van het inburgeringsonderwijs. Veel taaldocenten en vrijwilligers tonen grote creativiteit en betrokkenheid om inburgeraars ook nu te blijven ondersteunen. Met name het inzetten van digitale alternatieven zoals taalonderwijs op afstand heeft een deel van de problemen weggenomen. Desondanks maakt GroenLinks zich zorgen over de achterstand die inburgeraars ten gevolge van de coronacrisis oplopen, soms met grote financiële gevolgen.  

Taalonderwijs op afstand

‘’Niet alle inburgeraars kunnen meedoen met het taalonderwijs op afstand. Sommigen hebben weinig digitale vaardigheden of helemaal geen toegang tot digitale leermiddelen in het asielzoekerscentrum. Desondanks moeten al deze inburgeraars hun DUO-lening gebruiken om deze vorm van onderwijs te volgen. Taalonderwijs op afstand is een stuk beter dan niks, maar het zal nooit hetzelfde zijn als fysiek onderwijs’’, aldus GroenLinks-Kamerlid Niels van den Berge.

Het gevolg is dat veel inburgeraars daarom afhaken en wachten tot de crisis voorbij is. Als ze hun lening wél inzetten voor taalonderwijs op afstand hebben ze misschien na de crisis geen DUO-budget meer over voor extra lessen om hun inburgeringsexamen te halen.

Van den Berge: “Het onwenselijke resultaat is een hele generatie inburgeraars die moeilijk of helemaal niet aan de samenleving kunnen deelnemen’’.

 

Hulp en begeleiding

Nu mensen vaker thuis zitten, neemt het risico op huiselijk geweld toe. Dat geldt voor de hele samenleving, inclusief nieuwkomers. Bovendien weten we dat mensen die veel thuis zitten het risico lopen een afstand tot de samenleving en arbeidsmarkt te ontwikkelen. Ik heb de regering gevraagd hoe we zicht kunnen houden op mensen die verhoogd risico lopen en hoe we hen de hulp kunnen bieden, die ze nodig hebben.

 

Informatievoorziening

‘’Ik maak me ook zorgen over de wijze waarop inburgeraars geïnformeerd worden. Veel inburgeraars hebben de gevolgen van het aangaan van een extra lening niet voor ogen en de informatie over examinering is verwarrend’’, aldus van den Berge.

Inburgeraars kregen bijvoorbeeld eerst een brief met het bericht dat het geplande examen vanwege de coronacrisis niet doorging, om vervolgens een automatische brief te ontvangen waarin de datum en tijdstip van het gecancelde examen toch weer bevestigd werden.

 

"Het inburgeringsbeleid was in de ...

DENK DENK Nederland 28-06-2019 08:30

"Het inburgeringsbeleid was in de laatste jaren een kille saneringsoperatie die in het teken stond van marktwerking en het afwentellen van de verantwoordelijkheid op de inburgeraar" Maar de medaille heeft twee kanten...

GroenLinks: stop de marktwerking bij inburgering | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-06-2019 00:00

GroenLinks wil dat er een einde komt aan marktwerking bij inburgering. Want inburgering is van maatschappelijk belang en daaraan zou niet verdiend moeten worden door commerciële taalbureaus. In plaats daarvan zouden winsten moeten worden geïnvesteerd in verbetering en opschaling van inburgering. Vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover.

Op het huidige stelsel voor inburgering is veel kritiek en daarom wil de minister veranderingen doorvoeren. Dat is een goede stap, maar het gaat niet ver genoeg, vindt GroenLinks. Beter was geweest als de marktwerking volledig uit het stelsel zou gaan.

“Waarom moet er verdiend worden aan Nederlander worden? Wij vinden: inburgering is onderwijs. Dat zou dan ook door onderwijsinstellingen uitgevoerd moeten worden en onder toezicht van de onderwijsinspectie moeten staan”, zegt Tweede Kamerlid Niels van den Berge. 

Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Daarvoor is het nodig dat de overheid inburgering en integratie actief bevordert en faciliteert. En daar heeft het de afgelopen jaren aan ontbroken.

“De hele marktwerking in de inburgering zorgt voor perverse prikkels. Oplichting en fraude komen te vaak voor bij malafide taalbureaus.” 

Het is goed dat de minister meer regie wil geven aan gemeenten bij het uitvoeren van inburgering.

Van den Berge: “Gemeenten kunnen maatwerk leveren en de inburgeraar hoeft niet op de markt te zoeken naar een cursus die leuk of goed is: al het inburgeringsonderwijs moet gewoon goed zijn.”

In de nieuwe voorstellen van de minister kunnen gemeenten nog steeds inkopen bij publieke en bij commerciële taalbureaus.

“De vraag aan de minister is nu om ervoor te zorgen dat inburgeringsbureaus hun winst weer investeren in kwaliteit en toegankelijkheid.”

Dit was de week waarin politiek Den ...

SGP SGP Nederland 12-04-2019 16:08

Dit was de week waarin politiek Den Haag de Europese integratie verkoos boven de Nederlandse belangen. Op 23 mei is de kiezer aan zet! Bekijk hier het SGP-journaal of ga naar: https://youtu.be/Mq8Q5yW7eBs