Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

3 documenten

"Het inburgeringsbeleid was in de ...

DENK DENK Nederland 28-06-2019 08:30

"Het inburgeringsbeleid was in de laatste jaren een kille saneringsoperatie die in het teken stond van marktwerking en het afwentellen van de verantwoordelijkheid op de inburgeraar" Maar de medaille heeft twee kanten...

GroenLinks: stop de marktwerking bij inburgering | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 27-06-2019 00:00

GroenLinks wil dat er een einde komt aan marktwerking bij inburgering. Want inburgering is van maatschappelijk belang en daaraan zou niet verdiend moeten worden door commerciële taalbureaus. In plaats daarvan zouden winsten moeten worden geïnvesteerd in verbetering en opschaling van inburgering. Vandaag debatteert de Tweede Kamer hierover.

Op het huidige stelsel voor inburgering is veel kritiek en daarom wil de minister veranderingen doorvoeren. Dat is een goede stap, maar het gaat niet ver genoeg, vindt GroenLinks. Beter was geweest als de marktwerking volledig uit het stelsel zou gaan.

“Waarom moet er verdiend worden aan Nederlander worden? Wij vinden: inburgering is onderwijs. Dat zou dan ook door onderwijsinstellingen uitgevoerd moeten worden en onder toezicht van de onderwijsinspectie moeten staan”, zegt Tweede Kamerlid Niels van den Berge. 

Iedereen moet kunnen meedoen in onze samenleving. Daarvoor is het nodig dat de overheid inburgering en integratie actief bevordert en faciliteert. En daar heeft het de afgelopen jaren aan ontbroken.

“De hele marktwerking in de inburgering zorgt voor perverse prikkels. Oplichting en fraude komen te vaak voor bij malafide taalbureaus.” 

Het is goed dat de minister meer regie wil geven aan gemeenten bij het uitvoeren van inburgering.

Van den Berge: “Gemeenten kunnen maatwerk leveren en de inburgeraar hoeft niet op de markt te zoeken naar een cursus die leuk of goed is: al het inburgeringsonderwijs moet gewoon goed zijn.”

In de nieuwe voorstellen van de minister kunnen gemeenten nog steeds inkopen bij publieke en bij commerciële taalbureaus.

“De vraag aan de minister is nu om ervoor te zorgen dat inburgeringsbureaus hun winst weer investeren in kwaliteit en toegankelijkheid.”

Dit was de week waarin politiek Den ...

SGP SGP Nederland 12-04-2019 16:08

Dit was de week waarin politiek Den Haag de Europese integratie verkoos boven de Nederlandse belangen. Op 23 mei is de kiezer aan zet! Bekijk hier het SGP-journaal of ga naar: https://youtu.be/Mq8Q5yW7eBs