Nieuws van politieke partijen over Partij voor de Dieren inzichtelijk

3 documenten

Gemeenteraadsfracties uiten zorgen over inwoners zonder nationaliteit

CDA CDA GroenLinks Partij voor de Dieren ChristenUnie Groningen 19-06-2019 06:03

Afgelopen maandag stelden het CDA, samen met de ChristenUnie, GroenLinks, Partij voor de Dieren en de Partij van de Arbeidschriftelijke vragen aan het college over de zorgen die we hebben over inwoners zonder nationaliteit. Een relatief grote groep mensen verblijft momenteel legaal in Nederland, maar kunnen ondanks deze legale status geen huis kopen, niet studeren en geen reisdocument aanvragen. Dat komt doordat ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn opgenomen als 'nationaliteit onbekend'. Maar wanneer deze mensen als 'staatloos' worden aangemerkt, krijgen ze de kans om onder bepaalde voorwaarden na 3 jaar volwaardig Nederlander te worden. Samen met de andere partijen stelden we vragen over hoe groot dit probleem in Groningen is, wat de procedure is voor deze mensen en wat de gemeente voor deze mensen kan betekenen. De vragen zijn opgesteld naar aanleiding van berichtgeving in landelijke media.

GroenLinks wil oplossing voor staatlozen | Groningen

GroenLinks GroenLinks PvdA CDA Partij voor de Dieren Groningen 18-06-2019 00:00

Samen met de fracties van CU, PvdD, CDA en PvdA heeft GroenLinks zijn zorgen geuit over mensen die legaal in Groningen verblijven, maar geen officiële nationaliteit bezitten. Raadslid Jeffry van Hoorn: “Deze mensen vallen tussen wal en schip en wij willen dat de gemeente te hulp schiet”.

Op dit moment bestaat er een aanzienlijke groep mensen die legaal in Nederland verblijft maar geen aanspraak kan maken op zaken als reisdocumenten, het volgen van een studie of het kopen van een huis. Dat komt omdat deze groep mensen in de Basisregistratie Personen (BRP) is opgenomen als ‘nationaliteit onbekend’. Wanneer deze groep mensen echter als ‘staatloos’ wordt aangemerkt, krijgen ze de kans om onder voorwaarden na 3 jaar volwaardig Nederlander te worden met alle daarbij behorende rechten.

De status ‘nationaliteit onbekend’ is bedoeld als tijdelijke oplossing waarbij onderzoek gedaan moet worden naar de nationaliteit van de persoon. Op dit moment blijven in Nederland duizenden mensen hangen in de status ‘nationaliteit onbekend’, omdat Nederland geen procedures kent om te bewijzen dat iemand door geen enkele staat als onderdaan wordt erkend. Gelukkig wordt dit probleem in steeds meer gemeenten ingezien en aangepakt. De gemeenten Utrecht, Amsterdam en Den Haag trekken bijvoorbeeld samen op om inwoners zonder nationaliteit te helpen erkend te worden als ‘staatloos’.

CU, GL, PvdD, CDA en PvdA vragen het college van B&W of het de problematiek herkent en wat het voor deze groep kan betekenen.

Op dit moment zijn er mensen die ...

ChristenUnie ChristenUnie CDA PvdA Partij voor de Dieren Groningen 17-06-2019 15:16

Op dit moment zijn er mensen die legaal in Nederland wonen, maar bijvoorbeeld geen studie kunnen volgen of huis kunnen kopen. Dat komt omdat deze groep mensen staan geregistreerd als ‘nationaliteit onbekend’. Wanneer deze mensen als ‘staatloos’ worden geregistreerd, krijgen ze de kans om na 3 jaar een volwaardig Nederlander te worden met alle rechten die daarbij horen. De registratie ‘nationaliteit onbekend’ is eigenlijk bedoeld als tijdelijke oplossing, maar omdat Nederland geen procedures heeft, blijven er in Nederland duizenden mensen hangen in deze status. Dit vinden wij een probleem. Daarom hebben wij, samen met GroenLinks Groningen , Partij voor de Dieren Groningen, CDA Groningen en PvdA Groningen schriftelijke vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. We hopen dat de gemeente Groningen andere gemeentes kan volgen en dat ook in onze gemeente hulp kan worden geboden aan mensen die in deze complexe situatie zitten.