Nieuws van politieke partijen over Partij van de Arbeid/GROENLINKS inzichtelijk

3 documenten

Dit is juíst een dag om jouw ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij voor de Vrijheid Zaltbommel 28-03-2019 12:47

Dit is juíst een dag om jouw favoriete leraar in het zonnetje te zetten. Prachtig initiatief in Amsterdam 🙌🏼. #hartjeleraar ❤️

Zorgkosten veroorzaken kopzorgen

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS GroenLinks PvdA Zeewolde 10-12-2018 15:44

Niet iedereen binnen de gemeente heeft het altijd even ruim als het aankomt op financiën. Eén van de posten die bewoners in ernstige geldproblemen laat raken is die van de zorg. Op 1 november 2018 kwam de gemeenteraad bij elkaar, en was het voor de PvdA/GroenLinks fractie het moment om zich hard te maken voor de gezinnen die moeilijk rond kunnen komen.

Zeewolde is financieel gezien een gezonde gemeente, maar de gezinnen voor wie de kosten niet te betalen zijn, zou een tegemoetkoming uitkomst bieden. In Ermelo en Harderwijk is dit al gerealiseerd, is Zeewolde de volgende?

Als het aan de gemeenteraad van Zeewolde ligt niet. De fracties PvdA/GroenLinks en BurgerBelang stonden helaas alleen in dit initiatief en de motie is dan ook weggestemd.

Hoge zorgkosten is niet iets waar je zelf voor kiest, maar een ongeluk zit in een klein hoekje en het kan je zomaar overkomen. Wat dan? Voor veel gezinnen en ouderen levert dit serieuze problemen op en die gaan zich alleen nog maar verder opstapelen wanneer de zorg voor langere tijd nodig is.

In Ermelo en Harderwijk lopen ze al op de zaken vooruit, daar hebben ze namelijk een regeling getroffen die gezinnen en ouderen met een klein inkomen uit de brand helpt. Van de gemeente krijgen zij een steuntje in de rug, zodat in ieder geval dié zorgen lager uitvallen. De raadsleden van PvdA/GroenLinks vinden dat een uitstekend idee en willen dat in Zeewolde ook mogelijk maken.

Voor nu gaat de keuze uit naar het investeren in bijvoorbeeld onderhoud wegen, en staat de zorg voor inwoners op de tweede plaats. De fractie PvdA/GroenLinks is van mening dat dit niet zou mogen gebeuren en blijft zich daarom inzetten voor het belang van de burger.

Geen Zonnedael in het ...

Partij van de Arbeid/GROENLINKS Partij van de Arbeid/GROENLINKS GroenLinks PvdA Zeewolde 15-10-2017 20:17

Geen Zonnedael in het Horsterwold! In de afgelopen commissievergadering van de commissie ruimte en wonen is door het college van wethouders en burgemeester de gebiedsvisie Horsterwold ter bespreking aangeboden. In deze visie staat beschreven hoe het gebied Horsterworld zich in de nabije toekomst zou moeten ontwikkelen. De fractie PvdA/GroenLinks is in het verleden altijd voorstander geweest van een verdere ontwikkeling van het Horsterwold. De gebiedsvisie die het achterliggende document vormt van dit voorstel is een lijvig en gedetailleerd stuk en op heel wat punten kan de fractie PvdA/GroenLinks zich goed vinden in de beschreven toekomstvisie. Voor de PvdA/GroenLinks is het echter wel van belang dat de ontwikkelingen in het Horsterwold passen bij het karakter van het gebied zoals die dat nu heeft. Ontwikkelingen die toerisme en natuur versterken in het Horsterwold juichen wij van harte toe Tot onze schrik lazen wij in de gebiedsvisie dat het college de ontwikkeling van villawijk in het gebied mogelijk wil maken en ook de mogelijkheid ziet voor enkele kantoorvilla’s. De fractie PvdA/GroenLinks vindt de bouw van een villawijk a la Zonnedael waar de familie Flodder in woonde niet passend bij het huidige karakter van het gebied en daarom zijn wij hier dan ook pertinent op tegen. Wij zullen de samenwerking zoeken met de andere fracties om te proberen de gebiedsvisie dusdanig aan te passen dat aan onze bezwaren tegemoet gekomen gaat worden. Op 2 november zal de gebiedsvisie Horsterworld verder besproken worden in de gemeenteraad, een gelopen race is het nog zeker niet!