Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

7 documenten

Europa is het beschermen waard, want ...

CDA CDA Nederland 22-05-2019 20:27

Europa is het beschermen waard, want Nederland is het #beschermenwaard. #NederlandKiest #nosdebat

Afhandeling aardbevingsschade Groningen moet sneller

SGP SGP Nederland 22-05-2019 00:00

"De afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen gaat niet snel genoeg," dat zegt SGP-Kamerlid Chris Stoffer tijdens het overleg over mijnbouw en Groningen. Lees hieronder zijn volledige bijdrage.

Begin april waren de NAM en het Staatstoezicht op de Mijnen hoopvol. Het aantal aardbevingen loopt terug, net zoals het risico op zwaardere bevingen. De bodem van Groningen leek tot rust te komen. De heftige aardbeving van vanochtend leert dat de aardbevingen zeker nog geen verleden tijd zijn. Integendeel. Inmiddels zijn al meer dan tien meldingen van acute onveilige situaties gedaan. Het moet een nieuwe aansporing zijn om woorden om te zetten in daden. Vanmorgen hadden we nog iemand uit Groningen aan de lijn, die zei: ‘ik heb het lang volgehouden, maar nu denk ik toch echt na over verhuizen. Dit houden we niet vol.’

Schadeafhandeling De afhandeling van schademeldingen gaat niet snel genoeg. 7.000 aanvragers zitten al ruim een jaar te wachten. 15.000 meldingen zijn nog in behandeling. En de aardbeving van vanmorgen zal weer duizenden nieuwe claims opleveren. Ondanks enkele aangenomen moties waarin de regering verzocht wordt bij beperkte schades en bij oude schadegevallen automatisch schadevergoeding toe te kennen, wil de minister hier niet aan. Ik snap dat het voor de Staat lastiger wordt om die kosten te verhalen op de NAM. Maar weet de minister dat veel Groningers het al veel meer bloed, zweet en tranen heeft gekost? Ik vraag de minister om de aangenomen moties uit te voeren.

Landbouw Burgers hebben te kampen met veel onduidelijkheid. Boeren al helemaal. Ze hebben problemen die tot nu toe onvoldoende geadresseerd worden: lekkende mestkelders, verzakkende silo’s en betonpaden en drainageproblemen, die het gevolg zijn van zowel aardbevingen als bodemdaling. Boeren worden nog steeds van het kastje naar de muur gestuurd. Ze staan vanwege de complexiteit onderaan de lijst van te behandelen gevallen. Dat mag niet langer voortduren.

De agrarische overlegtafel is een aantal maanden geleden met een serie aanbevelingen gekomen. De kabinetsbrief van gisteren stelt echter teleur. Ja, er komen twee nieuwe onderzoeken. Ja, er komt een agrarisch loket bij de nog op te richten zbo. Ja, er wordt gekeken of agrarische panden onder de opkoopregeling voor woningen kan vallen. Maar dat is het dan ook. Zo komen we er niet. Zorg voor een team van onafhankelijke agrarische schade-experts en laat die op korte termijn alle agrarische schadegevallen bekijken. Te beginnen bij die bedrijven die alle lange tijd kampen met schade en waar het voortbestaan in het geding is. Laat deze bedrijven niet langer in de kou staan. Regel die opkoopregeling. Zorg voor financiële ondersteuning van agrariërs als de schadeafhandeling de spankracht van de rechtsbijstand te boven gaat.

Versterking De organisatie van de versterkingsoperatie gaat weer op de schop. Goed dat de NAM er tussenuit gaat. We moeten wel voorkomen dat de versterking door deze organisatorische kwesties opnieuw in de vertraging gaat. Kan de minister dit garanderen?   Ik las in een recent bericht van het Staatstoezicht dat zij adviseert om bij het toepassen van het HRA-model voor de risicoanalyse van gebouwen een ruime veiligheidsmarge te hanteren . Dit in verband met de vele onzekerheden. Ik kan me niet voorstellen dat deze veiligheidsmarge niet gehanteerd wordt. Maar ik leg het graag nog even voor. Koerst de minister op veilig?

Compensatie waardedaling woningen Vanuit de regio is positief gereageerd op het advies over het compenseren van de waardedaling van woningen. Maar er zijn ook kritiekpunten . Zo’n 12.000 woningen, zoals boerderijen en monumenten, hebben een afzonderlijke waardebepaling nodig. Hier moet nog een oplossing voor komen. Ook houdt het toepassingsgebied van de regeling onvoldoende rekening met onder meer de vele schademeldingen die nog niet behandeld zijn. Gaat de minister in overleg met de regio, zodat deze kritiekpunten meegenomen kunnen worden?

Onze veiligheid👮‍♀ is het beschermen ...

CDA CDA Nederland 13-05-2019 12:23

Onze veiligheid👮‍♀ is het beschermen waard, want Nederland 🇳🇱 is het beschermen waard. Wat is voor jou het #beschermenwaard? Deel het via https://beschermenwaard.cda.nl/

Europa is het beschermen waard, want ...

CDA CDA Nederland 09-05-2019 13:41

Europa is het beschermen waard, want Nederland is het beschermen waard. Laat met onze tool zien wat voor jou het beschermen waard is: https://beschermenwaard.cda.nl/ #beschermenwaard

Want de mensen zijn niet gek in dit ...

PVV PVV Nederland 26-01-2019 08:35

Want de mensen zijn niet gek in dit mooie land. Steeds meer zien dat we de ideologie die onze vrijheid bedreigt moet worden geweerd. Het gezond verstand zal winnen. Vrijheid zal winnen. Nederland zal het winnen van Rutteland