Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

23 documenten

Dat is onzin, reageerde het kabinet ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 17-02-2019 05:42

Dat is onzin, reageerde het kabinet afgelopen december op vragen van de PVV. Maar nu blijkt dat de PVV toch gelijk heeft, de energierekening zal wél honderden euro's hoger uitvallen. #StemZeWeg #StemPVV Lees hier meer: https://www.google.nl/amp/s/www.parool.nl/binnenland/cbs-energierekening-wel-honderden-euro-s-hoger~a4623266/amp

Vandaag blijkt dat mensen dit jaar ...

SP SP Nederland 16-02-2019 13:20

Vandaag blijkt dat mensen dit jaar gemiddeld 300 euro meer betalen voor gas en elektra. Mogelijk stijgt de energierekening zelfs nog verder! Ondertussen is de winst van Shell dit jaar met 80% gestegen. Maakt dit jou ook zo boos? Teken hier de petitie👇🏻

De energierekening valt dit jaar ...

PVV PVV Nederland 16-02-2019 07:30

De energierekening valt dit jaar weer fors hoger uit door stijgende belasting, gemiddeld 334 euro meer per huishouden. #StemZeWeg #StemPVV

Uit nieuwe CBS-berekeningen blijkt ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 16-02-2019 07:07

Uit nieuwe CBS-berekeningen blijkt dat een gezin nu € 340 meer kwijt is aan energie en de energierekening stijgt naar € 2.074. Dat wordt nog véél meer als de #klimaatwet straks ook door de Eerste Kamer is goedgekeurd. U kunt dit stoppen door op 20 maart FVD te stemmen zodat wij dit tegen kunnen houden in de Eerste Kamer! Steun ons: http://fvd.nl

PVV wil geen windmolens maar zoeken ...

PVV PVV Partij voor de Vrijheid Nederland 15-02-2019 21:39

PVV wil geen windmolens maar zoeken naar alternatieven die ECHT bijdragen aan onze energievoorziening. #StemPVV

Ze doen het weer! Kamer houdt debat over Energieakkoord tegen

Forum voor Democratie Forum voor Democratie D66 CDA PvdA GroenLinks VVD Nederland 13-02-2019 18:00

Vandaag verscheen een uitgebreid rapport over de kosten van het Energieakkoord (2013) - een ‘voorloper’ van het Klimaatakkoord. In het Energieakkoord worden doelen gesteld voor het opwekken van ‘duurzame’ energie tot aan 2023. Deze doelen zijn veel minder vergaand dan de doelen van de Klimaatwet die in december 2018 door VVD, CDA, D66, CU, PvdA, SP, 50PLUS en GroenLinks werd aangenomen. Het Energieakkoord stelt namelijk slechts 16% hernieuwbare energie in 2023 als doel. Volgens de Klimaatwet moet dit percentage in 2050 maar liefst 95% worden.

Toch zijn de kosten van alleen al deze zeer bescheiden doelen, zo blijkt uit het rapport, astronomisch. Het kost Nederland minstens 107 miljard euro! Dat is 25.000 euro per gezin. Terwijl VVD-ministers Kamp en Wiebes beloofden dat de kosten slechts maximaal 17 miljard zouden zijn.

Niet alleen corrigeert het vandaag verschenen rapport deze veel te lage inschattingen; het beschuldigt de verantwoordelijke ministers zelfs van ‘misleiding’ door voortdurend de kosten veel te laag in te schatten en de daadwerkelijke kosten te verdoezelen.

FVD-leider Thierry Baudet vroeg een debat aan over deze kwestie. Net als bij het Marrakesh Immigratiepact probeert de coalitie het onderwerp uit het zicht van de bevolking te houden. Zie hier met welke trucs ze dat doen en oordeel zelf!

Tijd om aan de slag te gaan met het klimaat

SGP SGP Nederland 13-02-2019 00:00

"Het wordt tijd om aan de slag te gaan. In plaats van te blijven praten over onhaalbare en peperdure ambities. Al dat praten ondermijnt het draagvlak om gewoon aan de slag te gaan," zo begint SGP-Kamerlid Chris Stoffer bij het overleg over klimaat en energie. Lees hieronder ook het vervolg van zijn bijdrage.

"Dat geldt ook voor het in allerijl sluiten van kolencentrales om maar aan de 25% doelstelling voor 2020 te voldoen, terwijl je op Europees niveau geen extra reductie bereikt. En per saldo vieze energie uit bruinkoolcentrales haalt. Zo moeten we het dus niet doen. Ik zie in de samenleving juist ook positieve energie voor verduurzaming. Díe moeten we benutten. Ik ben benieuwd hoe de minister de komende periode voor zich ziet.

Hoe ziet de minister het traject na de doorrekening voor zich? De besluitvorming en vooral de implementatie. De minister gaf vorige week aan dat mensen nu vooral niets moeten gaan doen. Wanneer dan wel. En wat te denken van die mensen die al aan de slag zijn? Wie betaalt wat? Geen spaargeld, welk geld dan wel?

EnergiebesparingVorige week was ik op werkbezoek bij Rc panels, een bedrijf dat isolatiepanelen produceert. Ze hebben een productielijn klaar staan voor de bestaande bouw, maar wachten op een tenderregeling voor grootschalige isolatie van huurwoningen. Gaat de minister ervoor zorgen dat deze tenderregeling er nog dit jaar komt? Dat mag niet afhangen van Haags geklets.Laat burgers en ondernemers besparen. In dit verband snap ik niet dat de lucht/lucht warmtepomp uitgesloten is van ISDE-subsidie. Voor veel huishoudens zijn de zware warmtepompen te hoog gegrepen. Deze zijn makkelijker inpasbaar. Is hier nog een slag te slaan?Via de klimaatenvelop 2019 is ruim 70 miljoen euro beschikbaar gesteld voor demonstratieprojecten. Ik heb begrepen dat de voorwaarde wordt gesteld dat het geld dit jaar ook uitgegeven moet worden. Dat lijkt me voor ondernemers heel lastig. Demonstratieprojecten regel je niet op een achternamiddag. Graag aanpassing, zodat geen geld op de plank blijft liggen en ondernemers niet de mist in gaan.EnergienetHoe meer zonnepanelen en windmolens in het stroomnet, hoe groter de fluctuaties. De SGP maakt zich zorgen over de betrouwbaarheid van de toekomstige energievoorziening. Wanneer komt de gevraagde stresstest? Energieopslag is onontbeerlijk, maar staat nog in de kinderschoenen. De branchevereniging Energy Storage NL heeft onlangs een nieuw actieplan gepresenteerd, met verschillende stappen die gezet moeten worden. Ook door het Rijk. Weg met die dubbele energiebelasting bij energieopslag bijvoorbeeld. Gaat de minister aan de slag met de aanbevelingen?Het energienet loopt nu al tegen haar grenzen aan, terwijl het percentage duurzame energie nog beperkt is. Een voetbalvereniging kan geen zonnepanelen op haar dak leggen, omdat de kabel het niet toelaat. Dat helpt niet. Probleem is dat de regelgeving reservecapaciteit voor onderhouds- en storingssituaties vergt. Je zou dit ook weg kunnen laten en die zonnepanelen tijdelijk af kunnen schakelen. Pakt de minister dit op?Verbreding energiemixDe SGP vindt dat we meer moeten doen met andere energiebronnen dan wind en zon. Met het oog op een betrouwbare energievoorziening op langere termijn.De minister en de heer Nijpels zeggen telkens dat kernenergie buiten beschouwing is gebleven, omdat er simpelweg geen verzoeken zijn gekomen. Ik heb begrepen dat ondernemers toestemming hebben gevraagd voor de bouw van een mini gasgekoelde reactor op basis van thorium. Wat heeft de minister hiermee gedaan? Wanneer gaat het ervan komen?Aquathermie, de benutting van warmte uit oppervlakte- en afvalwater, biedt ook perspectief. Er is geld voor een programmabureau, maar dat mag niet geïnvesteerd worden in onderzoek en projecten. De SDE-deur is nog niet opengegaan. Zo komen we er niet. Ik vraag de minister hier een mouw aan te passen. Voor mestvergistingsprojecten komen in de SDE-regeling enkele aanpassingen die niet gunstig uitpakken. Mestvergisting wordt onder allesvergisting geschoven, met lagere subsidiebedragen. 1 kWh uit mestvergisting levert echter niet alleen CO2-reductie op, maar ook minder methaanemissie uit de mest zelf, en is dus meer waard. Bij monovergisting is de toevoeging van een klein beetje coproducten, tot 5%, onmogelijk gemaakt. Dat maakt het wel heel lastig om het vergistingsproces aan te jagen. Graag bijstelling. We moeten ook verder kijken dan onze neus lang is. Er zijn ideeën voor een grote getijdencentrale voor de kust van de Noordzee (Dynamic Tidel Power). Het kan de helft van de huidige Nederlandse stroomproductie leveren, met veel minder ruimtebeslag dan windmolenparken en een veel stabielere stroomvoorziening. Als je het combineert met een vliegveld in zee en kustbescherming, wordt de kostprijs ook interessant. Staat de minister hier open voor?"

Miljoenen voor klimaat in elke provincie: 48 voorbeelden van concrete plannen

D66 D66 Nederland 11-02-2019 14:22

Miljoenen voor klimaat in elke provincie: 48 voorbeelden van concrete plannen

De 12 D66-provincielijsttrekkers presenteren vandaag hun klimaatplan. D66 ziet dat we nog nooit zoveel mogelijkheden hebben gehad om iets aan de dreigende klimaatcrisis te doen. Hiermee wil D66 in de provincies er aan bijdragen om de klimaatdoelen van Parijs te halen. Daarom komen de provincies nu in actie.

In elke provincie wil D66 investeren in het klimaat met concrete plannen. De komende jaren willen deze lijsttrekkers samen in totaal 5,3 miljard euro investeren in onder andere schone energie, laadpalen, onderwijs en isolatie van huizen. Daarmee zetten de provincies Nederland in de groene stand.

Elke provincie heeft plannen voor het klimaat. Enkele voorbeelden:

Investeringen in opleidingen voor klimaatvakmensen

Ontwikkelen van buurtbatterijen om energie op te slaan

Aanleggen van laadpalen voor elektrische fietsen en elektrische auto’s

Aanleggen van fietssnelwegen om makkelijk naar werk, vrienden en school te fietsen

Bij aanbestedingen voor openbaar vervoer wordt gekozen voor voertuigen die geen uitlaatgassen uitstoten

Investeren in het isoleren van huur- en koopwoningen

Zonnepanelen op daken van huizen, bedrijven en scholen

Michiel Scheffer is de D66-lijsttrekker in de provincie Gelderland: “De provincie gaat over bouwen, wegen en energie. Onderwerpen die alles met klimaat te maken hebben. Daarom zijn klimaatplannen ook in de provincie ontzettend nodig. We zetten met alle twaalf lijsttrekkers in de provincies er op in om miljoenen te investeren in klimaat. Bijvoorbeeld voor het opleiden van vakmensen die een zonneboiler kunnen installeren, huizen isoleren of een warmtenet kunnen aanleggen. In zonneweides, fietssnelwegen en buurtbatterijen. Mensen mogen van D66 weten dat wij in elke provincie het klimaat op één zetten.” Elke provincie heeft vele plannen. In het klimaatplan heeft elke provincie drie concrete voorbeelden daarvan gegeven.

Nu al zien we de gevolgen van klimaatverandering. Steeds vaker is er extreem weer. Tegelijkertijd biedt het aanpakken van klimaatverandering ook kansen. Investeren in klimaat, is ook investeren in schone lucht, comfortabele huizen, nieuwe banen en nieuwe technieken. Met het klimaatplan draagt elke provincie bij met geld voor concrete plannen om te investeren in een schone toekomst. D66 Tweede Kamerlid Matthijs Sienot: “Op dit moment wordt er gewerkt aan het klimaatakkoord. Met deze plannen laat D66 ook regionaal zien wat er allemaal mogelijk is. Door samen te werken investeren we in de toekomst. Met deze plannen dragen de provincies er aan bij dat we de klimaatdoelen halen en voor mensen en ondernemers betaalbaar zijn.”

Klik hier voor het actieplan van de provincies.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Een GROOT klimaatplan vandaag! 💪 ...

D66 D66 CDA Nederland 11-02-2019 07:05

Een GROOT klimaatplan vandaag! 💪 #trots Onze 12 lijsttrekkers voor de Provinciale Staten investeren samen miljarden euro’s in de toekomst: ‪☀️ Schone energie‬ ‪🏡 Isolatie van huizen ‬ ‪🚲 Fietspaden‬ ‪🚙 Elektrische laadpalen‬ ‪📚 Extra installateurs ‬ ‪https://nos.nl/l/2271468

Pak huurhuizen snel in!

SGP SGP Nederland 11-02-2019 00:00

‘We zijn er al lang klaar voor.’ Die boodschap kreeg SGP-Kamerlid Chris Stoffer vrijdag mee bij een werkbezoek aan het Rc Panels BV in Lemelerveld. Het bedrijf ontwikkelt en produceert panelen voor de huizenbouw. Er staat al enige tijd een productielijn klaar om gevels en daken van huurwoningen op grote schaal te isoleren. Het is van groot belang dat overheid en woningcorporaties snel in actie komen, zodat deze en andere productielijnen kunnen gaan draaien en de noodzakelijke opschaling en kostenreductie van het verduurzamen van woningen van de grond komt. Chris Stoffer: ‘Ondernemers zijn al volop bezig met nieuwe technieken en innovaties voor verduurzaming. Die energie moeten we benutten! Ik heb niks met drammens en dromers, maar met klimaatdoeners zoals deze ondernemer. Minister Wiebes moet ervoor zorgen dat deze ondernemers aan de slag kunnen met energiebesparing in de gebouwde omgeving.’

 De SGP pleit deze week bij een debat over het klimaat- en energiebeleid voor het snel opstarten van een tenderregeling voor het isoleren en verduurzamen van huizen. Chris Stoffer: ‘In het ontwerp Klimaatakkoord wordt gesproken over het project Renovatieversneller, met een eerste tenderregeling in de tweede helft van 2019. De ondernemer benadrukte dat alles op alles gezet moet worden voor een goede tenderregeling. Ik vind dat de overheid hier ook zelf de schouders onder moet zetten. De ondernemer benadrukte verder dat het voor een goede standaardisatie belangrijk is dat niet het energielabel als uitgangspunt genomen wordt, maar de netto warmtevraag per vierkante meter. Die standaard moet op korte termijn neergezet worden, zodat marktpartijen weten waar ze zich op moeten richten.’