Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

54 documenten

Derk Jan Eppink, onze ...

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 20-06-2019 05:26

Derk Jan Eppink, onze fractievoorzitter in het Europees Parlement, is vandaag gekozen tot vicevoorzitter van de brede, eurosceptische alliantie ECR-group! Deze positie geeft #FVD de mogelijkheid een leidende rol te spelen in het stoppen van de Brusselse trein. https://fvd.nl

Niko Koffeman, Christine Teunissen ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 11-06-2019 15:13

Niko Koffeman, Christine Teunissen en Peter Nicolaï zijn sinds vandaag het driekoppig groeiend verzet in de Eerste Kamer! 💪💪💪⠀ ⠀ "Wij zullen de doorslaggevende stem zijn bij veel wetgeving die door de Eerste Kamer beoordeeld moet worden. Waar alle andere partijen economische groei zien als de oplossing, zien wij economische groei als het begin van veel problemen waarmee we te maken hebben."

Lilian MarijnissenHelemaal niets. ...

SP SP Nederland 29-05-2019 19:09

Klimaatwet aangenomen

D66 D66 CDA PvdA GroenLinks VVD ChristenUnie Nederland 28-05-2019 13:13

De Klimaatwet is aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet, die werd ingediend door acht partijen, zijn de doelen uit het Klimaatakkoord van Parijs vastgelegd. Die gaan onder meer over de vermindering van CO

D66 fractievoorzitter

: “We sluiten de kolencentrales, zetten vol in op schone energie, blijven in beweging met de trein, fiets en de elektrische auto en we gaan van het Gronings gas af. We zetten het groenste regeerakkoord ooit om in daden. Naast de brede steun uit de landelijke politiek willen we samen met lokale overheden, ondernemers en natuur- en milieuorganisaties werken aan de concrete oplossingen. We hebben een gezamenlijk doel en daar hebben we elkaar hard voor nodig.”

Maar liefst acht partijen hebben de Klimaatwet gezamenlijk ingediend. Jetten: “dat onderstreept de noodzaak en urgentie van de wet. We kunnen over allemaal dingen van mening verschillen in de politiek, maar van links tot rechts zijn we het eens over ambitieuze doelen, vastgelegd in deze klimaatwet. En dat is hard nodig om de wereld leefbaar te houden – ook voor volgende generaties.” Naast de regeringspartijen D66, VVD, CDA en ChristenUnie hebben ook PvdA, GroenLinks, SP en 50Plus de Klimaatwet ingediend.

Met de Klimaatwet worden de doelstellingen voor het beperken van broeikasgassen wettelijk vastgelegd. Eén van de doelen in de Klimaatwet is dat in 2030 49% minder broeikasgassen wordt uitgestoten dan in 1990. Dat doel kan nog worden opgehoogd naar een vermindering van 55%. In 2050 is/dient de uitstoot van broeikasgassen met 95 procent teruggebracht.

Binnenkort worden ook de plannen voor het Klimaatakkoord gepresenteerd. In het Klimaatakkoord maken bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden concrete afspraken over welke maatregelen worden genomen om de uitstoot van CO

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Meerderheid Europees Parlement stemt in met ratificatie klimaatakkoord

Hoofdlijnen Klimaatakkoord goede eerste stap, nu doorpakken

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

Streef naar een duurzame harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestaties en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Steun ons en help Nederland vooruit

Cookie voorkeuren Uw privacy Wijzigen lidmaatschap Responsible Disclosure Nieuws Agenda Contact

Laatste prognose van Maurice de Hond ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 24-05-2019 12:16

Laatste prognose van Maurice de Hond zegt 3,93% van de stemmen. Dat betekent dat we onze zetel houden! Voor de definitieve uitslag moeten we wachten tot zondagavond.

Bomen worden massaal gekapt en ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-05-2019 05:03

Bomen worden massaal gekapt en opgestookt in energiecentrales om 'duurzame' energie op te wekken (biomassa). Hierbij komen fijnstof en andere ongezonde stoffen in de lucht en er is vervuilend transport voor nodig. Dit is dus verre van duurzaam. Toch krijgen kolencentrales van de overheid subsidie om over te stappen naar 100% biomassa en ook het stoken van houtpellets door burgers wordt gesubsidieerd. Wij willen dat het stoken van hout niet als duurzaam wordt bestempeld en niet langer wordt gesubsidieerd. De overstap naar écht duurzame energiebronnen, zoals wind en zon, moet daarentegen zo snel mogelijk plaatsvinden. Daarbij moet uiteraard wel worden gelet op de gevolgen voor mens, dier en natuur. Maak jij je ook zorgen over de massale bomenkap? Stem dan morgen Partij voor de Dieren!

Shell bevestigt: het betaalt geen ...

GroenLinks GroenLinks Nederland 21-05-2019 14:13

Shell bevestigt: het betaalt geen winstbelasting in Nederland door slimme belastingtrucjes. Precies om dit soort redenen hebben wij de wet tegen belastingontwijking gemaakt. Het is tijd voor een eerlijker en socialer Europa zonder belastingontwijking. Spreek je uit, ga donderdag stemmen.

Ook Jan Terlouw heeft een boodschap ...

SP SP Nederland 16-05-2019 12:25

Ook Jan Terlouw heeft een boodschap voor Shell! Het wordt tijd dat Shell gaat luisteren. Doe ook mee en steun de actie op👉 www.luisterdanook.nl

De energierekening stijgt naar ...

PVV PVV Nederland 15-05-2019 11:27

De energierekening stijgt naar recordhoogte - mede dankzij de klimaattaks die ieder jaar omhoog gaat! Met die taks haalt het kabinet zelfs méér geld op dan het uitgeeft! Dat geld moet terug naar de burgers! En afschaffen die klimaattaks! https://www.telegraaf.nl/nieuws/3589565/kabinet-gebruikt-klimaattaks-niet-voor-groene-energie?utm_source=twitter&utm_medium=referral&utm_campaign=twitterfeed

IJsselmeer geknipt voor zonnepanelen

D66 D66 Nederland 10-05-2019 07:07

IJsselmeer geknipt voor zonnepanelen

D66 wil het mogelijk maken om drijvende eilanden van zonnepanelen aan te leggen op het IJsselmeer. Tweede Kamerlid Matthijs Sienot wil dat het kabinet deze technologie omarmt,  aangezien Nederland flink achterloopt als het gaat om het opwekken van schone energie. Zonnevelden op het IJsselmeer kunnen genoeg stroom leveren voor een miljoen huizen.

Sienot wil dat het IJsselmeer zo een centrale rol gaat spelen in de energievoorziening van de toekomst: “Dit soort dingen lijkt altijd toekomstmuziek, totdat je er samen de schouders onder zet en dan blijkt dat het wél lukt. Innovatieve bedrijven hebben de techniek en die krijgen wat mij betreft ruim baan om dit op het IJsselmeer te gaan ontwikkelen. De overheid kan zorgen voor stimulerende subsidies, aansluiting op het stroomnet, pilotprojecten en heldere wet- en regelgeving. Net zoals we hebben gedaan bij windparken in de Noordzee.”

Nederland loopt flink achter op het gebied van schone energie. Om de doelen te halen in 2020, is een verdubbeling nodig van wat er nu wordt opgewekt. D66 wil daarom dat het kabinet groter gaat denken en dit soort nieuwe mogelijkheden voor groene stroom stimuleert. Door minder dan 3,5% van het IJsselmeer te gebruiken, kunnen al een miljoen huishoudens van stroom worden voorzien.

D66 wil dat bij de ontwikkeling van de zonne-eilanden vanaf het begin rekening wordt gehouden met gevolgen voor natuur en visserij op het IJsselmeer. “Door al in een vroeg stadium samen te werken met bijvoorbeeld natuurorganisaties en vissers, kunnen we ervoor zorgen dat deze drijvende energievelden geen negatieve impact hebben op biodiversiteit. Ze kunnen zelfs positieve effecten hebben. De eilanden worden verstandig en milieuvriendelijk aangelegd.”

In de plannen van D66 komen op het IJsselmeer drijvende eilanden van duizenden zonnepanelen, die via een kabel hun energie naar de kant leveren. Deze panelen zijn golfbestendig en worden alleen aangelegd op plekken waar impact op de natuur en visserij minimaal is. Door de reflectie van de zon op het water hebben drijvende zonnepanelen een hoger rendement dan op het dak. Het rendement wordt nog hoger met systemen die meedraaien met de zon. Deze panelen leveren tot wel 30% meer groene stroom dan een gemiddeld zonnepaneel op het dak of weiland.

Lees hier de plannen van D66 voor meer zonnetuinen op het IJsselmeer.

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Miljoenen voor klimaat in elke provincie: 48 voorbeelden van concrete plannen

D66 zal altijd blijven strijden voor een vrije en open samenleving. Waarin het niet uitmaakt waar je vandaan komt, van wie je houdt of waar je in gelooft. Wij vechten voor respect voor elkaar. Voor tolerantie. En dat zullen we altijd blijven doen. Dit is het moment, meer dan ooit, om je uit te spreken. Steun het optimisme.

Word nu lid

Vertrouw op de eigen kracht van mensen

Wij vertrouwen op de eigen kracht en ontwikkeling van mensen.

Streef naar een duurzame harmonieuze samenleving

Wij willen de wereld om ons heen tegemoet treden met respect en mededogen.

Samenlevingen zijn op steeds meer verschillende manieren met elkaar verbonden. Wij staan open voor de gehele wereld en sluiten niemand uit.

Beloon prestaties en deel de welvaart

Mensen zijn niet gelijk, wél gelijkwaardig. Mensen zijn verschillend en wij willen dat de overheid ruimte laat voor die verschillen.

Koester de grondrechten en gedeelde waarden

De fundamentele waarden van onze samenleving zijn vrijheid voor en gelijkwaardigheid van ieder mens, ongeacht opvattingen, geloof, seksuele geaardheid, gerichtheid of herkomst.

Steun ons en help Nederland vooruit

Cookie voorkeuren Uw privacy Wijzigen lidmaatschap Responsible Disclosure Nieuws Agenda Contact