Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

74 documenten

Beter energie besparen dan gas verbieden

SGP SGP Nederland 12-02-2020 00:00

Het kabinet wil in rap tempo anderhalf miljoen huizen van het gas af. Volgens SGP-Kamerlid Roelof Bisschop is dat niet haalbaar. Bovendien wil hij meer aandacht voor energiebesparing. Lees hier zijn bijdrage.

Hoe lastig het aardgasvrij maken van woonwijken is, blijkt uit een interview met een bewoner:  “Ik heb het afgelopen jaar dit hele huis verbouwd. (…) 45.000 euro heeft het me gekost. En de week voordat de nieuwe keuken geleverd wordt, krijg ik een brief van de gemeente dat ze van het gas af willen. (…) Nou, toen kon ik mijn pet wel opvreten." Einde citaat.Waarom aardgasvrij?Volgens kabinet en klimaatakkoord moeten in 2030 anderhalf miljoen huizen van het gas af zijn. Vergeet het maar. De pilots laten zien hoe lastig het is. Eind vorig jaar waren nog maar 26.000 huizen van het gas afgehaald. Waarom direct aardgasvrij?Professor Smeulders trok onlangs aan de bel. Gas is juist relatief schoon. Warmtepompen op stroom uit biomassacentrales of op fossiele stroom is ook niet waar wij op zitten te wachten. Waarom zet het kabinet niet veel meer in op isolatie? Zelfs een groot deel van de kantoorpanden heeft nog niet eens label C. Bij blokverwarming is een alternatieve warmtevoorziening met bijvoorbeeld warmtekoude opslag goed mogelijk. Bij veel woningen is dat lastiger. Wat is er later mogelijk met waterstof of groen gas? Isolatie is in elk scenario nodig.De SGP stelt voor om 20% energiebesparing in 2030 als doelstelling te nemen. Dan hebben gemeenten ruimte om te kiezen voor meer isolatie in plaats van het compleet aardgasvrij maken van wijken. Milieuorganisaties kunnen hard roepen, maar het zijn de bewoners die het voor hun kiezen krijgen.Vraagtekens financiële onderbouwingIk zet grote vraagtekens bij de financiële onderbouwing. De minister schermt met woonlastenneutrale verduurzaming. Experts vinden dit voor de stap label C naar BENG wensdenken. Die 40.000 euro is via de energierekening niet zomaar terugverdiend. Graag meer duidelijkheid over de invulling van het principe woonlastenneutraal. Hoe wordt gewaarborgd dat verduurzaming van huurwoningen voor huurders inderdaad woonlastenneutraal is?Voor het Warmtefonds wordt 900 miljoen euro uitgetrokken, uitgesmeerd over tien jaar, dus nog geen 100 miljoen per jaar. Is de minister het met mij eens dat dit volstrekt ontoereikend is als je naar anderhalf miljoen aardgasvrije woningen wilt? Gebouwgebonden financieringFinanciering kan in veel gevallen niet via erfpacht of baatbelasting, schrijft de minister. Hij wil het Burgerlijk Wetboek wijzigen om gebouwgebonden financiering mogelijk te maken. Wanneer komt het er nu echt van? De rente van die lening wil het kabinet niet fiscaal aftrekbaar maken. Wat betekent dat voor de aantrekkelijkheid ervan? Het is lastig, maar niet onmogelijk. Bij andere duurzaamheidsleningen kan het wel. Graag actie.

HuurwoningenKleine particuliere verhuurders die opgeteld honderdduizenden woningen verhuren dreigen tussen wal en schip te vallen. En ook hun huurders. Ze kunnen geen gebruik maken van de korting op de verhuurdersheffing, de subsidieregeling eigen huis en de gebouwgebonden financiering. Hoe gaat de minister voorkomen dat deze groep in de kou komt te staan?De Woonbond suggereert om de huren voor woningen met label F of G te bevriezen. De gasbelasting gaat nu omhoog, terwijl huurders geen kant op kunnen. Wat vind de minister van dit voorstel?Voor ondernemers die willen investeren in een lokale warmtevoorziening is de vraag of er voldoende aansluitingen komen een belangrijke risicofactor. Kan de overheid een rol spelen om dit risico af te dekken, in de vorm van een garantstelling?Tot slotOnderdeel van het Programma Aardgasvrije Wijken is een Kennis- en Leerprogramma. Dit programma is vooral gericht op gemeenten. Het is echter ook van belang dat het bedrijfsleven kennis opdoet over efficiënte uitvoering van het aardgasvrij maken van woningen. Worden zij er ook bij betrokken?

Stop de Wooncrisis

SP SP Nederland 18-01-2020 13:58

Nederland zit in een wooncrisis. En die komt niet uit de lucht vallen. Politici kozen ervoor om wonen over te laten aan de markt en besloten ook nog eens hard te bezuinigingen. De gevolgen zijn verstrekkend en veel mensen hebben hiermee te maken. De huren zijn te hoog, de wachtlijsten te lang en een betaalbaar huis kopen is voor velen onmogelijk.

We willen daarom veel meer betaalbare huizen bouwen, de macht van beleggers inperken en de extra belasting voor corporaties en dus huurders (de verhuurderheffing) afschaffen. Tegelijkertijd wordt er verwacht dat mensen hun huis energiezuiniger maken. Iedereen moet dat op eigen houtje regelen en zelf betalen. Heb je het geld niet? Dan sluit je maar een lening af, zegt het kabinet.

Wooncrisis aanpakken én klimaatdoelen halen: collectieve zonnepanelen

Wij hebben een beter voorstel: pak de wooncrisis aan en zorg tegelijk dat je we de klimaatdoelen halen. Niet alleen door nieuwe, betaalbare energiezuinige woningen te bouwen. Maar ook door bestaande woningen te verbeteren en ervoor te zorgen dat mensen niet meer ziek hoeven te worden van hun eigen huis. Pak woningen met schimmel en achterstallig onderhoud aan. En: laat de overheid zonnepanelen leggen op daken die daarvoor geschikt zijn.

Op 95 procent van de daken in Nederland die daar geschikt voor zouden zijn, liggen nu namelijk nog geen zonnepanelen. Terwijl uit onderzoek blijkt dat 40 tot 50 procent van de Nederlandse elektriciteitsbehoefte op daken kan worden opgewekt. De regering wil het zelfs onaantrekkelijker maken om zonnepalen te nemen. Wij pleiten voor het tegenovergestelde. Laat de overheid zonnepanelen leggen op zoveel mogelijk daken. Deze zonnepanelen worden betaald door en beheerd door de overheid of door een publieke energiemaatschappij.

Op die manier geven we mensen, in plaats van de markt zeggenschap over onze energie. Nederland bungelt onderaan de lijst van duurzame energie-opwekking. En we zien dat protesten tegen grote windmolens aan de horizon ook snel toenemen. Met dit plan zijn we in staat snel meer duurzame energie op te wekken, zonder dat we het open landschap vol hoeven te zetten met windmolens en biomassacentrales. Ook zorgen deze collectieve zonnepanelen voor werkgelegenheid, een lagere energierekening voor mensen en het sneller dichtdraaien van de gaskraan.

Hoe gaan we dat betalen? De overheid moet hier fors in gaan investeren. En dat kan! Er wordt nu door de regering voor 11,4 miljard aan subsidies gereserveerd voor biomassa. Laten we daar direct mee stoppen. Een deel van dat geld kan geïnvesteerd worden in collectieve zonnepanelen voor iedereen.

Deze wooncrisis komt niet uit de lucht vallen. Laten we daarom vandaag beginnen met het maken van andere keuzes en investeren in onze huisvesting.

VVD roept samen met D66 en GroenLinks de klimaatnoodtoestand uit

Forum voor Democratie Forum voor Democratie GroenLinks VVD D66 PvdA Nederland 29-11-2019 17:50

“I want you to panic!”, riep de 16-jarige klimaatactiviste Greta Thunberg eerder dit jaar in het Europees Parlement. Het is deze beruchte uitspraak die door menig links-activistische politicus wordt gebruikt om het absurde en contraproductieve klimaatbeleid erdoor te drukken. Het lijkt er nu echter op dat de VVD hier net zo van overtuigd is als GroenLinks en D66. Want toen het Europees Parlement op donderdag 28 november officieel de “klimaatnoodtoestand” wilde uitroepen, stemde de VVD voor.

Steun voor Europese Green DealDe EU-resolutie, die met 429 stemmen voor en 225 tegen werd aangenomen, verklaart het volgende:

1. kondigt een noodsituatie op het gebied van klimaat en milieu af; dringt er bij de Europese Commissie, de lidstaten en alle mondiale actoren op aan met spoed de concrete maatregelen te nemen die nodig zijn om deze dreiging te bestrijden en in te dammen voordat het te laat is, en zegt toe zich hiervoor zelf in te zetten;

2. dringt er bij de nieuwe Commissie op aan de impact van alle relevante wetgevings- en begrotingsvoorstellen op het klimaat en het milieu uitvoerig te beoordelen en te waarborgen dat ze allemaal volledig in overeenstemming zijn met de doelstelling om de opwarming van de aarde onder 1,5 °C te houden, en dat ze niet bijdragen aan het verlies aan biodiversiteit;

3. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad, de Commissie en de regeringen en parlementen van de lidstaten.

De bedoeling van de resolutie is om via het klimaatbeleid de macht en legitimiteit van de Europese Unie verder uit te breiden. Het is dan ook geen toeval dat de resolutie tegelijkertijd werd aangenomen met de officiële benoeming van Frans Timmermans (PvdA) als Eurocommissaris voor Klimaat & Milieu (de VVD stemde hier ook voor). Deze resolutie zal volgens Timmermans de “democratische” steun vormen voor zijn ‘Europese Green Deal’, een megalomaan project dat 11.500 miljard euro moet kosten met als doel de EU in 2050 “volledig klimaatneutraal” te krijgen.

De klimaatambities van de VVDHet is tekenend voor de klimaatambities van de VVD die zich via de achterdeur, buiten het zicht van de kiezer, voltrekken. Mark Rutte zei jaren geleden nog dat windmolens “niet op wind, maar op subsidie draaien”. Nu zien we een absurde en ondoordachte draai in de beleidskeuzes van de VVD. Rutte wil fossiele brandstoffen uitfaseren zonder dat er goede alternatieven zijn. Hij wil inzetten op zon- en windenergie, maar het aandeel hiervan aan onze energiemix kwam in 2018 uit op slechts 2,3%. Biomassacentrales, ook onderdeel van de Green Deal, leverden 4,5% zogenaamde duurzame energie. Deze energiebron stoot 20% meer stikstof, fijnstof en broeikasgas uit dan stroom uit een kolencentrale. Hoe kan Rutte dit irrationele en peperdure beleid nog verdedigen?

Wat FVD wilFVD heeft uiteraard tegen deze resolutie gestemd. Wij gaan niet mee in het paniekvoetbal van de klimaatonheilsprofeten. Wij staan voor een realistisch beleid, waarbij we willen investeren in de ontwikkeling van kerncentrales. Dat is het beste alternatief dat we nu voor handen hebben. Hoge energiedichtheid, betrouwbare levering en geen luchtvervuiling.

Ook wil FVD vasthouden aan aardgas - de schoonste brandstof die er is. Nederland kent een van de meest hoogwaardige gasinfrastructuren ter wereld. Het gasverbod zorgt voor totaal onnodige, torenhoge kosten. Aardgas is de meest efficiënte en schone brandstof die er is. Wij hebben bovendien enorme hoeveelheden zélf voorradig. Niet alleen in Groningen, maar ook in de Waddenzee, voor de kust bij IJmuiden en elders. Wat ons betreft gaan de baten die voortkomen uit winning van deze reserves naar een Sovereign Wealth Fund, zoals bijvoorbeeld Noorwegen en Qatar dat ook hebben.”

Maar kernenergie en aardgas, dat willen de linkse partijen niet. En de VVD? Die volgt slaafs dit beleid. Er wordt ons een angst- en schuldgevoel aangepraat. Via het klimaatbeleid wordt de welvaart herverdeeld en de macht van de EU uitgebreid. Dat het klimaatbeleid voor de linkse partijen een middel is om een groene planeconomie tot stand te brengen, is een doelstelling die de VVD kennelijk van harte steunt.

Gebruik van biomassa fors inperken

D66 D66 Nederland 26-11-2019 16:30

Gebruik van biomassa fors inperken

De Tweede Kamer heeft vandaag  voorstellen van D66-Kamerlid Matthijs Sienot aangenomen om het gebruik van biomassa fors in te perken.

Sienot:’’D66 wil de wildgroei van deze centrale houtkachels aan banden leggen. Resthout en snoeiafval kun je best gebruiken als energiebron, maar nu zijn er veel te veel in de planning. Dat betekent dat er bijvoorbeeld Oost-Europese bossen zouden moeten worden verbrand in onze ovens, en dat is niet groen. Daarom leggen wij de lat hoger voor nieuwe centrales en investeren we liever in echt schone energie. Zo voorkomen we dat overal grote houtkachels komen die subsidie slurpen en te veel stikstof, fijnstof en co2 uitstoten. In Groningen zie je al dat dit werkt: daar stelde de raad stevige eisen aan een eventuele biomassacentrale. Daardoor werd de gemeente heel creatief. Ze zetten daar nu eerst in op restwarmte van datacenters en zonne-energie.”

Het opwekken van schone energie is een essentiële stap om de Nederlandse klimaatdoelstellingen te halen. D66 vindt dat deze schone energiebronnen wel echt tot minder schadelijke uitstoot voor het klimaat moeten leiden. Ook mag de uitstoot geen negatieve impact hebben op de volksgezondheid. Uit recent onderzoek blijkt dat kleine biomassa-installaties slecht kunnen zijn voor de luchtkwaliteit en tot tegenvallende klimaatprestaties leiden. Deze centrales hoeven bijvoorbeeld niet te voldoen aan strenge eisen en er is geen vergunning nodig. Met een ambitieuze groene agenda moeten we er dan ook voor waken dat de het kabinet niet de verkeerde energiebronnen stimuleert. Met het D66-voorstel dat vandaag is aangenomen worden strengere eisen gesteld aan de uitstoot.

Uitstoot CO2, Fijnstof en stikstof terugdringen

D66 wil paal en perk stellen aan de wildgroei van biomassacentrales. Sienot: “Nu gelden eisen vanaf 15 megawatt, dus komen er veel centrales van pakweg 14,9 megawatt. Dat zijn grote houtkachels die 12.000 huishoudens verwarmen, dus bepaald geen kleine jongens. En ook die centrales stoten veel co2, fijnstof én stikstof uit. Die uitstoot willen we inperken.”

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

Tweet dit artikel Deel dit artikel op Facebook

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.

Kernenergie: de energie van de toekomst

Forum voor Democratie Forum voor Democratie Nederland 24-11-2019 12:55

Kernenergie: de energie van de toekomstKernenergie is veiligKernenergie is een van de meest duurzame energiebronnenKernenergie is spotgoedkoop

Ongeacht wat je vindt van de klimaatdiscussie; het beste alternatief voor ‘fossiele’ brandstoffen is kernenergie.

Vorig jaar was Michael Schellenberger in Nederland. Hij werd uitgeroepen door Time Magazine als ‘Hero of the Environment’ en was ooit fervent voorstander van zonne- en windenergie én een fel tegenstander van kernenergie. Nu reist hij de wereld over om uit te leggen waarom onze angsten voor kernenergie grotendeels ongegrond zijn.

Waarom zijn mensen tegen kernenergie, waaronder (vroeger) Schellenberger? Volgens Schellenberger heeft de anti-kernwapen-lobby haar aandacht gevestigd op kernenergie nadat ze er niet in slaagde de ontwikkeling van massavernietigingswapens te voorkomen. Daarbij helpt het natuurlijk ook niet dat de paar kernrampen die hebben plaatsgevonden breed worden uitgemeten in de media en iedereen nog eens extra bang wordt gemaakt.

Daarom zou het goed zijn om kernenergie op een objectieve manier opnieuw tegen het licht te houden. Er wordt steeds meer gesproken over de ontwikkeling van een nieuwe vorm van kernenergie: Thorium, met de gesmoltenzoutreactor. Volgens Schellenberger, is dat prima, maar niet per sé nodig voor de switch naar kernenergie. Moderne kerncentrales - op basis van uranium splijting - zijn al het beste alternatief wat we hebben.

Kernenergie is veilig

Een van grootste bezwaren die je hoort tegen kernenergie is dat het onveilig zou zijn. Maar als we op de cijfers afgaan blijkt het echter de veiligste vorm van energie te zijn.

Als we per energievorm kijken naar de hoeveelheid opgewekte energie (kWh) en het aantal doden dat dit wereldwijd met zich meebrengt, dan zien we kernenergie ver onderaan staan (zie figuur 1). Hierin zijn de ongelukken met kernreactoren meegenomen zoals die in Tsernobyl ruim 30 jaar geleden. Maar bijvoorbeeld ook ongelukken bij de installatie van waterkrachtcentrales. Overtuigend eist Energie-opwekking uit kernenergie wereldwijd de minste slachtoffers!

Figuur 1 Wereldwijde dodental per biljoen kilowattuur (kWh) opgewekte energie [1]

Straling dan? Dat is toch wel gevaarlijk?

De angst die wij hebben voor straling is erg overdreven. Naast dat er buiten een reactor geen extra straling meetbaar is, worden we elke dag blootgesteld aan grote hoeveelheden van diezelfde straling waar we ons geen seconde druk over maken. Zoals straling uit de aarde, kosmische straling en straling die we oplopen door het wonen in grote steden. Mensen betalen zelfs veel geld voor een natuurlijk ‘radon bad’, waar je letterlijk kunt baden in de radioactieve straling. Die ook vrijkomt bij een kernongeluk!

Ook de gevolgen van kernrampen worden zwaar overdreven. Bij de ramp in Fukushima is tot nu toe één dode geregistreerd als gevolg van de vrijgekomen straling [2], terwijl door de tsunami (die de ramp veroorzaakte) ruim 15.000 mensen om het leven kwamen [3]. Bij het ongeluk in Tsernobyl hebben veel mensen in het omringende gebied (na vele jaren) schildklierkanker opgelopen. Dit is echter geheel te wijten aan het laat en inadequaat reageren van de Russische overheid, die het ongeluk zelfs drie dagen later pas toegaf. De slachtoffers hebben nog dagen na de ramp melk gedronken uit het radioactieve gebied wat tot kanker leidde [4]. Als de regering meteen had ingegrepen en jodiumpillen had uitgedeeld was zelfs in de omgeving van Tsernobyl niemand gestorven.

Kernenergie is duurzaam

Kernenergie is - zonder serieuze concurrentie - de meest duurzame vorm van energie. Met het huidige wereldwijde verbruik is er nog voor ruim een eeuw kernenergie (met uranium) aanwezig [5]. Ruimschoots genoeg tijd dus om andere manieren van kernsplijting te ontwikkelen.

De hoeveelheid kernafval is bovendien minuscuul vergeleken met de energie die eruit wordt gehaald. En hoewel kernafval op zichzelf gevaarlijk kan zijn, zijn er voldoende moderne technieken om het voorgoed veilig op te slaan. In tegenstelling tot gebruikte windmolenbladen, waar nog steeds geen oplossing voor is - nadat deze maximaal 25 jaar hebben gedraaid. In 2050 zal er opgeteld 43 miljoen ton overtollige, oude windmolenbladen zijn - en dat kan dus zo de vuilnisbelt op [7]. Huidige zonnepanelen gaan ook niet langer dan 25 jaar mee en zijn net zo min duurzaam. Ze bevatten de giftige stoffen cadmium en lood, die na hun levensduur grotendeels in het milieu terecht komen omdat het recyclen van zonnepanelen niet winstgevend is.

Om aan te geven hoe weinig grondstoffen er in totaal gemoeid zijn bij energieopwekking met kernenergie, zie Figuur 2. Wat opvalt is dat alle zogenaamd duurzame vormen van energie veel meer materiaal gebruiken in de vorm van staal, beton, glas en cement. Zie ook dat uranium (fuel) bij kernenergie niet eens zichtbaar is in de huidige grafiek omdat het zo weinig is!

Figuur 2 Benodigd materiaal voor verschillende energievormen [8]

Kernenergie is goedkoop

Ondanks het feit dat zon en wind steeds goedkoper worden, neemt de waarde ervan af naarmate we er meer van installeren (zie Figuur 3). Dat komt omdat het aanbod van zon- en windenergie niet te regelen is met de vraag, zoals bij een kolen-, gas- of kerncentrale. Daardoor moet er een overschot aan windmolens en zonnepanelen gebouwd worden zodat er genoeg capaciteit is, als het even wat minder waait en/of de zon wat minder schijnt, laat staan als dat een heel seizoen of jaar het geval is! Daarnaast zal er energie opgeslagen moeten worden voor de onvermijdelijke fluctuaties die er alsnog gaan zijn, en waardoor het rendement verder achteruit gaat. Hiervoor moeten er peperdure batterijen of waterstofcentrales gebouwd worden, wat al met al resulteert in een significant hogere energierekening.

 

Figuur 3 Waardedaling wind- en zonne-energie bij toename marktaandeel, door de Duitse econoom Lion Hirth [9]

Vergeet bovendien niet dat wind- en zonne-energie in Nederland veel meer subsidie ontvangen dan welke andere energiebron dan ook en dat - ondanks mediaberichten - de eerste subsidieloze windparken op zee nog helemaal niet gebouwd worden. Via een omweg betaalt de belastingbetaler een derde van de energieprijs voor ‘offshore wind’ mee in de vorm van de aansluiting op het elektriciteitsnet van deze parken op zee. Dit alleen komt al neer op ruim €4 miljard [10].

Kernenergie dus

De keuze is dus makkelijk gemaakt. Moderne kernenergie is bij uitstek de meest veilige, schone, duurzame en goedkope energiebron. Frankrijk draait al decennia voor zo’n driekwart op kernenergie (die wij importeren) [11]. Ook Nederland moet kiezen voor een realistisch, toekomstbestendig energiebeleid. We moeten stoppen met onnodig dure zonne- en windenergie en nú de omslag maken naar kernenergie.

Bronnen

https://www.forbes.com/sites/jamesconca/2012/06/10/energys-deathprint-a-price-always-paid/#70b0e1ae709b

http://time.com/5388178/japan-first-fukushima-radiation-death/

https://www.npa.go.jp/news/other/earthquake2011/pdf/higaijokyo_e.pdf

http://www.who.int/ionizing_radiation/chernobyl/backgrounder/en/

https://www.scientificamerican.com/article/how-long-will-global-uranium-deposits-last/

https://www.forbes.com/sites/michaelshellenberger/2018/05/23/if-solar-panels-are-so-clean-why-do-they-produce-so-much-toxic-waste/#42f59e9f121c

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956053X17300491

http://environmentalprogress.org/health-and-safety/

http://environmentalprogress.org/technology-innovation-economics/#extra-subsidies

https://www.rekenkamer.nl/actueel/nieuws/2018/09/27/subsidieloos-windpark-nog-geen-feit-ondanks-forse-prijsdaling

https://en.wikipedia.org/wiki/Nuclear_power_in_France

Stop colportage energiebedrijven

SP SP Nederland 14-11-2019 18:40

Energiebedrijven verkopen steeds vaker energiecontracten langs de deur. Niet zelden worden consumenten misleid met hoge kortingen en cadeaus, maar gaan ze in de praktijk juist meer betalen. Nu telefonische verkoop van energiecontracten wordt verboden dreigt deur-aan-deur verkoop toe te nemen. De SP wil dit stoppen en dient daarom volgende week in de Tweede Kamer een motie in.

SP-Tweede Kamerlid Sandra Beckerman: 'Consumenten worden de dupe van de wanpraktijken van energiebedrijven. De politiek doet veel te weinig om consumenten te beschermen. In Engeland is colportage aan de deur op veel plekken inmiddels verboden. Ik denk dat we dat in Nederland ook moeten doen.'

Tijdens het debat over de begroting van Economische Zaken en Klimaat dient de SP daarom een voorstel in. Al eerder kreeg Beckerman steun voor een voorstel om beter toezicht te houden op energiebedrijven en consumenten beter te beschermen tegen faillissementen, maar Beckerman wil verder gaan: 'Steeds meer Nederlanders kunnen hun energierekening niet meer betalen. Dat komt doordat de overheid de belastingen op gas en stroom steeds verder verhoogd. Energiebedrijven spelen hierop in door mensen een lagere rekening te beloven maar ze in praktijk verder in problemen te brengen. We moeten de energierekening voor huishoudens verlagen en de markt minder macht geven.'

Aftreden hoofdbestuursleden

SGP SGP Nederland 12-11-2019 00:00

 

Het aftreden van Peter Zevenbergen heeft twee hoofdbestuursleden ertoe doen besluiten hun lidmaatschap van het hoofdbestuur op te zeggen. Dit vanwege een verschil van inzicht over de manier waarop Peter Zevenbergen is omgegaan met de voortdurende discussie over zijn wachtgeldregeling. “Wij betreuren deze gang van zaken, niet in het minst omdat er al een jaar lang gepoogd wordt in gezamenlijkheid tot een oplossing te komen waarbij ook de twee vertrekkende bestuursleden voortdurend betrokken waren,” aldus vervangend voorzitter Maarten van Leeuwen.

Punt van discussie bij de wachtgeldregeling was voortdurend of er naast de louter formeel-juridische benadering eveneens sprake is van een moreel-ethische dimensie die aanleiding kan zijn voor vragen bij het wachtgeld als zodanig en de hoogte ervan. Afgelopen voorjaar zijn daarover met Peter Zevenbergen afspraken gemaakt, waarmee een eind leek te zijn gekomen aan de slepende discussie en schadelijke publiciteit. 

Dat bleek helaas niet zo te zijn. Enkele weken geleden laaide de discussie opnieuw op, wat resulteerde in een interview van Peter Zevenbergen met een landelijk dagblad. Daardoor ontstond er opnieuw ophef. Afgelopen vrijdag heeft het partijbestuur daarover vergaderd. Na intensief beraad is toen aan Peter Zevenbergen meegedeeld dat hij het best de eer aan zichzelf zou kunnen houden. Daarbij is tevens gemeld dat, mocht hij tóch willen aanblijven, het bestuur zich genoodzaakt zou zien zijn voorzitterschap te beëindigen. Toen Peter Zevenbergen op zaterdagochtend meldde dat hij zichzelf terugtrok, heeft het bestuur in reactie daarop laten weten dit besluit, gegeven de omstandigheden, verstandig te vinden.

Naar nu blijkt zijn twee leden van het partijbestuur van mening dat het hoofdbestuur anders had moeten handelen door volledig achter Peter Zevenbergen te blijven staan. Uiteraard is dat hun goede recht, maar dat brengt geen verandering in het zaterdag geformuleerde standpunt dat een zich verder voortslepende discussie over de wachtgeldregeling van Peter Zevenbergen zijn functioneren als partijvoorzitter ernstig belemmert en niet in het belang is van de partij, en ook niet van hemzelf.

De man-made PFAS- en stikstofcrisis, VVD was erbij

Forum voor Democratie Forum voor Democratie VVD CDA Nederland 04-11-2019 09:42

Al negen jaar is de VVD, met Mark Rutte, de grootste partij van Nederland. Als centrumrechtse machtspartij zouden zij opkomen voor de belangen van ondernemers en bedrijven, zoals lagere belastingen en soepele regelgeving. Het tegendeel is waar.

Op de dag dat het Malieveld vol stond met protesterende bouwvakkers, tweette de VVD een filmpje van Tweede Kamerlid Mark Harbers. Met een uitgestreken gezicht zei Harbers: “... er moeten echt oplossingen komen”. De tweet van VVD-collega Remco Dijkstra “...kunnen ze geen poen verdienen” was helemaal tenenkrommend. Ondertussen gijzelt het kabinet Nederland met een boekhoudkundig PFAS- en stikstofprobleem. De bouwsector zit totaal op slot en het stikstofvirus verspreidt zich verder over Nederland. Andere sectoren worden inmiddels ook getroffen. Gevolg: enorme economische schade waarbij veel ondernemers en bedrijven hun inkomsten verliezen en sommige zelfs failliet dreigen te gaan. En dat alles door een boekhoudkundig probleem, veroorzaakt door dit kabinet.

De stikstofregels vanuit de Europese Unie worden in Nederland 140 maal strenger toegepast dan in Duitsland. Betreffende PFAS bepaalde het kabinet afgelopen zomer dat de waarde niet meer dan 0,1 microgram per kilo grond mag zijn. Dit op basis van een tijdelijk handelingskader dat ondoordacht door dit kabinet is doorgevoerd en tot beleid is gemaakt. De bouwsector is tot stilstand gekomen terwijl de woningnood hoog is. ABN AMRO schat de potentiële schade op 14 miljard euro en 70.000 banen. Dat Nederland tot stilstand zou komen door de invoering van deze extreem lage waarden was gewoon voorzienbaar. Een blunder van jewelste.

Het is tekenend. Dit kabinet laat telkens haar oren hangen naar de orthodoxe groene kousenkerk. Deze religie wordt vooral door de globalistische linkervleugel gepredikt. Zij deugen en hebben daarmee een rationele basis om te moraliseren. Wie niet meedoet krijgt een belerende preek en een opgeheven vinger. 

 “Man made global warming” door CO2 uitstoot is een aanname geweest maar is nooit bewezen. Natuurlijk wil iedereen, links of rechts, een mooie en schone planeet. Fossiel uitfaseren is daarmee een goed uitgangspunt, maar dan moeten er wel goede alternatieven zijn. Het aandeel van zon en wind aan onze energiemix kwam in 2018 uit op 2,3%. Ondanks deze minimale bijdrage kunnen we niet ontsnappen aan de vervuiling van de windturbines en de zonneweides in ons mooie Nederlandse landschap. Biomassacentrales leverden 4,5% zogenaamde duurzame energie. Deze energiebron stoot 20% meer stikstof, fijnstof en broeikasgas uit dan stroom uit een kolencentrale. De toename aan biomassacentrales leidt tot zorgwekkende ontbossing. Het PBL heeft berekend dat op mondiaal niveau al in 2030, ernstige schaarste ontstaat. In 2030 zijn er met de huidige groei van biomassacentrales onvoldoende bomen om de vraag aan te kunnen. Ook hier zien we absurde en ondoordachte beleidskeuzes waar ook nog 11,4 miljard euro subsidie aan zal worden verleend. 

Had Rutte-3 die subsidie maar aan de ontwikkeling van kerncentrales uitgegeven. Dan hadden we een duurzame oplossing voor de komende 60 tot 100 jaar gehad. Kernenergie is het beste alternatief dat we nu voor handen hebben. Hoge energiedichtheid, betrouwbare levering, geen luchtvervuiling en nagenoeg geen CO2 uitstoot.  Ook is dit technologisch hoogwaardig en zorgt voor echte innovatie. Maar kernenergie, dat wil de orthodoxe groene kousenkerk niet en dus volgt VVD - samen met CDA - slaafs dit linkse beleid.

De gekozen hernieuwbare energiebronnen kosten veel geld en hebben geen positief effect op het klimaat, het milieu of de natuur. Er wordt ons een angst- en schuldgevoel aangepraat en via de klimaatmaatregelen wordt de welvaart opnieuw verdeeld. De multinationals varen er wel bij, maar de hardwerkende Nederlanders moeten betalen. 

Desondanks staat de VVD er nog steeds goed voor in de peilingen. Waarom eigenlijk? Soms denk ik dat het een gevolg is van een stockholmsyndroom, waarbij de kiezer overtuigd blijft van de bestuurlijke VVD, terwijl de beleidskeuzes keer op keer desastreus uitpakken. De waarheid is dat het de VVD-kiezer nog goed gaat. Zij hebben de overheid niet nodig voor hun geluk en welvaart. Maar ook zij komen aan de beurt. De vraag is: wanneer gaan de ogen open? Dat juist de VVD met haar bizarre beleidskeuzes nu via filmpjes oproept voor een oplossing voor deze crisis is beschamend. Want de PFAS- en stikstofcrisis, die zijn echt “man made”. En de VVD was erbij. De VVD was - als enige - overal bij. Met Rutte-1, -2 en -3.

Veelgestelde vragen over biomassa | GroenLinks

GroenLinks GroenLinks Nederland 04-11-2019 00:00

Drie veelgestelde vragen en antwoorden over biomassa. 

Is GroenLinks voor of tegen biomassa?

GroenLinks is tegen het gebruik van hele bomen of bossen als biomassa, en we willen ook geen soja of palmolie als biomassa. Daarnaast vinden we dat de miljardensubsidie die Nederland geeft aan het opwekken van elektriciteit met biomassa beter ingezet kan worden om kolencentrales te sluiten. Dat is veel beter voor het klimaat en bovendien kunnen we elektriciteit veel duurzamer opwekken met bijvoorbeeld windmolens.

Of GroenLinks voor of tegen gebruik van biomassa als energiebron is, heeft te maken met het soort biomassa, waarvoor de biomassa wordt gebruikt en de hoeveelheid beschikbare biomassa.

GroenLinks wil biomassa alleen inzetten op plekken waar het moeilijk is om duurzame alternatieven te gebruiken. Het is bijvoorbeeld moeilijk om schepen op elektriciteit te laten varen, daar is biomassa dus een duurzamer alternatief dan olie. Lees hier ons standpunt terug. 

Waarom steunt GL lokale biomassacentrales? 

Ook hier geldt dat GroenLinks soms voor en soms tegen is afhankelijk van waar de biomassa vandaan komt en waar de energie voor gebruikt wordt. GroenLinks wil in ieder geval niet dat de centrales gebruikt worden om elektriciteit op te wekken. Als er wel een biomassacentrale komt, bijvoorbeeld om via een warmtenet onze huizen te verwarmen, dan dringen onze lokale bestuurders erop aan dat de biomassa duurzaam is en er dus geen hele bomen of bossen gebruikt worden. En we zorgen ervoor dat de gezondheid van de omwonenden niet geschaad wordt.

Wat doet GroenLinks met biomassa?

GroenLinks wil dat de miljardensubsidie die nu gebruikt wordt om met biomassa elektriciteit op te wekken stopt. Met het vrijgekomen geld kunnen we dan de kolencentrales sluiten. Dat is veel beter voor het klimaat en dus een veel betere besteding van ons geld.

 

Hef statiegeld op blik

D66 D66 Nederland 14-10-2019 08:10

De wereld verandert en daar ziet D66 kansen. Kansen voor mensen, om hun eigen energie op te wekken, of op slimme wijze hun energierekening te verlagen, kansen voor schone steden waar het gezond en prettig wonen is en kansen voor innovatieve bedrijven die hun concurrentiepositie versterken door tegen lagere kosten te produceren. Groei biedt uitdaging aan creativiteit en durf. Groei en innovatie zorgen voor oplossingen banen en welvaart. Mits die groei niet ten koste gaat van de kansen van volgende generaties. Duurzame, groene groei is de sleutel naar een welvarende toekomst.