Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

15 documenten

Shradda over goede gesprekken, verbinding leggen en de Fluwelen Revolutie

SP SP Raalte 23-06-2020 12:54

Video of Shraddha over goede gesprekken, verbinding leggen en de Fluwelen Revolutie

Raalte Natuurlijk stopt, Opinie In Salland komt

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 05-07-2019 16:31

De politieke partij Raalte Natuurlijk stopt, de mensen achter de partij komen terug met de site Opinie In Salland, een platform waarvoor iedereen uitgenodigd wordt mee te praten over thema’s die belangrijk zijn voor de samenleving.

Raalte Natuurlijk deed mee aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 maar kreeg geen zetel. De partij had ‘het voeren van de dialoog’ als belangrijkste ideologie, een goed gesprek voeren over de thema’s die ertoe doen in de samenleving. De partij zelf nam in die dialoog het basisstandpunt in dat iedereen in de samenleving mee moet kunnen komen en dat we Salland minstens zo mooi achterlaten voor onze kinderen als dat we haar doorkregen van onze ouders.

Al tijdens de verkiezingsdebatten bleek het de partij dat ‘zo groot mogelijk worden’ in de politiek voorrang heeft op idealen. Na de verkiezingen trok de politiek zich terug van podia voor gesprekken met samenleving, daalde het stof in de politieke arena en speelt het debat zich inmiddels weer voornamelijk af in vergaderingen in het gemeentehuis waar bijzonder weinig van naar buiten komt.

Opinie in Salland gaat proberen dat te veranderen, ze wil thema’s als voedsel, energie, gezondheid, onderwijs, sociale gelijkheid, huisvesting en werk voortdurend centraal stellen. Mensen die daar een mening over hebben wordt gevraagd een bijdrage te leveren, iedereen die mee wil praten is welkom. Opinie In Salland heeft daarbij zelf geen standpunt, anders dan dat over de thema’s een goede dialoog gevoerd moet worden. De gedachte is dat een goede dialoog over deze thema’s leidt tot de beste besluiten, tot wederzijds begrip en het overnemen van elkaars goede ideeën en dat dat doorwerkt naar de samenleving.

Opinie In Salland gaat na het politieke reces van start. Dan wordt een site gelanceerd waarop de opinies geplaatst worden. De publicaties komen ook op social media en de media zijn vrij ze ook op hun eigen plaatsen te publiceren.

Mensen die nu al interesse hebben mee te doen kunnen zich al melden via opinieinsalland@gmail.com

Morgenavond is er een Rond de ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 19-06-2019 14:03

Morgenavond is er een Rond de Tafelgesprek met het volgende onderwerp op de agenda: Raadsvoorstel richtlijnen zonneparken (ter bespreking) Concept startnotitie Regionale Energie Strategie (ter bespreking) https://www.gbraalte.net/rond-de-tafelgesprek-17/

Richtlijnen voor zonneparken in het ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 13-06-2019 16:30

Richtlijnen voor zonneparken in het buitengebied We staan met z’n allen voor een grote duurzaamheidsopgave. Als gemeente hebben we onszelf als doel gesteld om in 2050 alleen nog maar duurzaam opgewekte energie te gebruiken. https://www.gbraalte.net/richtlijnen-voor-zonneparken-in-het-buitengebied/

West Overijssel werkt samen aan ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 25-04-2019 14:58

West Overijssel werkt samen aan nationale klimaatdoelen De 11 gemeenten in West Overijssel, de waterschappen, de provincie en de netbeheerders werken samen aan de energietransitie. https://www.gbraalte.net/west-overijssel-werkt-samen-aan-nationale-klimaatdoelen/

VVD Raalte: Geen mega windmolens in de gemeente

VVD VVD GroenLinks Raalte 06-04-2019 05:58

De VVD wil geen grote windmolens toestaan binnen de gemeente Raalte. Dit statement maken de liberalen op het plan van Burgerbelangen om toch mega windmolens toe te staan.

https://raalte.vvd.nl/nieuws/34872/vvd-raalte-geen-mega-windmolens-in-de-gemeente

De VVD wil geen grote windmolens toestaan binnen de gemeente Raalte. Dit statement maken de liberalen op het plan van Burgerbelangen om toch mega windmolens toe te staan. “Wij vinden het niet te verkopen om ons prachtige landschap te ontsieren met torenhoge windmolens van honderden meters hoog. Door de ongunstige windstroming is het rendement laag, de inwoners willen het niet en het geeft overlast aan omwonenden door het geluid en de slagschaduw. Bovendien draaien windmolens nog steeds alleen op subsidie.” aldus Emiel Gerner namens de VVD.

Tijdens de Raadsvergadering van aanstaande donderdag wordt er gedebatteerd over de duurzaamheidsagenda van de gemeente Raalte. Dit naar aanleiding van een notitie van Burgerbelangen welke al ondersteund wordt door de andere linkse partijen. De Raadsfracties zullen zich onder andere uitspreken over de richtlijnen voor zonneparken, de rol van de gemeente en de CO2 doelstellingen.

 

“Wat ons betreft gaan we met een nuchtere en financieel verstandige blik met onze duurzaamheidsdoelstellingen aan de gang. Er zijn enorme ontwikkelingen en innovaties in de besparing en duurzame opwekking van energie. Wij willen geen beslissingen nemen waar we over 5 jaar weer spijt van hebben en nog 15 jaar aan vast zitten. Stappen zetten is goed, maar wel met gepaste snelheid en  draagvlak. Met de voorstellen waar Burgerbelangen nu mee komt schieten ze zelfs Groenlinks op links voorbij.”

Lokaal Maatwerk!Gemeentebelangen ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 14-03-2019 13:12

Lokaal Maatwerk!

BurgerBelangen: 'Windmolens op De ...

BurgerBelangen BurgerBelangen Raalte 16-10-2018 07:18

Kr8, daar krijg je energie van!

PvdA PvdA Raalte 15-10-2018 21:36

PvdA present bij Salland Café ’Daar krijg je energie van’  op 11 oktober 2018 in Heeten.

Onder de noemer De Kracht Van Salland werkt een breed netwerk aan nieuwe ontwikkelingen in Salland. Het Salland Café is een netwerkbijeenkomst ( 4 keer per jaar), die samenwerking en kennisdeling in Salland stimuleert. Op 11 oktober stond vernieuwing in de energie, energieproductie en energiebesparing op de agenda.

De bijeenkomst begon met een excursie naar het zonnepark van de Energiecoöperatie Endona in Heeten. De inwoners van Heeten kunnen participeren in dit  park dat 3.4 ha groot is.  Het park zorgt voor de opwekking van 14% van het totale elektraverbruik in Heeten (huishoudens en bedrijven). Het park  is pas sinds eind september 2018 in gebruik. De initiatiefnemers zijn inmiddels al weer bezig met nieuwe plannen. Energiecoöperatie Endona heeft vanuit de experimenteerregeling een ontheffing van de Elektriciteits-wet verkregen. Er zal worden geëxperimenteerd met een lokale energiemarkt  in Heeten waarin innovatieve prijsmechanismen worden beproefd in combinatie met lokale energieopwekking en –opslag. In dit experiment wordt samengewerkt met o.a. de Universiteit Twente en ENEXIS.

Aansluitend was er een bijeenkomst in het Trefpunt in Heeten. Hier zijn 7 energie-initiatieven gepresenteerd uit Raalte, Olst-Wijhe, Deventer, Bathmen en Mariënheem (voor meer informatie: zie websites hieronder). Daarnaast presenteerde  Natuur en Milieu Overijssel een overzicht van maatregelen die de provincie en de gemeente Raalte zouden kunnen nemen om de 20% duurzame energie/CO2 uitstoot te realiseren. Het Energieloket Salland informeerde de bezoekers over energiebesparing in de eigen woning.

Ongeveer 80 belangstellenden hebben de bijeenkomst bezocht. Het betrof vooral particuliere huisbezitters die interesse hebben in energiebesparing. Opvallend is, dat alle initiatieven die voor het voetlicht kwamen, kleinschalig begonnen zijn en gaandeweg de actieradius vergroten. Initiatiefnemers worden steeds enthousiaster én deskundiger en ze weten veelal de weg naar professionele of wetenschappelijke ondersteuning te vinden. Ze zijn ook in staat om de projecten organisatorisch en financieel te managen.

Het is dringend noodzakelijk dat de gemeente Raalte een denergie-visie ontwikkelt. Daarbij gaat het niet alleen om de wijze waarop Raalte de besparingsnorm denkt te halen, maar ook om de wijze waarop inwoners betrokken worden en  particuliere initiatieven  hierin een plek krijgen.

https://raalte.pvda.nl/nieuws/kr8-daar-krijg-je-energie-van/

Tenslotte: het was opvallend dat met name kernen (in dit geval Heeten en  Mariënheem) actief zijn op het gebied van energiebesparing. In Raalte zelf zijn er (voor zover bekend) relatief weinig particuliere initiatieven en leeft de energie-problematiek minder dan in de kernen en in Olst-Wijhe.

Interessante websites:

www.dekrachtvansalland.nl       www.endona.nl              www.vriendenerf.nl      www.aardehuis.nl

www.deventerenergie.nl             www.destromerij.nl      www.goedveurmekare.nl

www.natuurenmilieuoverijssel.nl

Het bericht Kr8, daar krijg je energie van! verscheen eerst op PvdA Raalte.

Een nazomer om van te genieten?

CDA CDA Raalte 12-10-2018 10:27

Geniet u ook zo van deze mooie nazomer? Na een hele warme, droge zomer, is het nu echt genieten buiten. Fijne temperaturen, prachtige kleuren en volle terrassen. Toch zet juist deze zomer wel tot extra nadenken. Ondanks dat ik, als echt zomermens, ervan genoten heb zien we nu ook echt de gevolgen. Extreme droogte, natuur die het moeilijk heeft, boeren die de gewassen zien verpieteren en wij mensen die zich nu echt aan moeten passen aan het hete weer. On-Nederlands lijkt het, waar we vroeger stapelwolken luchten hadden met wind en temperaturen zo rond de 20-25 graden, is nu de hemel strakblauw en is het Italiaans warm. Op allerlei niveaus wordt over de opwarming van de aarde gesproken. Wereldwijd, Europees, landelijk, provinciaal en regionaal. Hier zie je de kracht van politiek: de verbinding. De verbinding tussen iedereen. Dit is bij uitstek een probleem/uitdaging waar we met ons allen mee te maken hebben. Als CDA’er in de plaatselijke politiek gaat het op dit moment vooral over de zonneparken. Landelijk heeft de commissie van Ed Nijpels zich uitgesproken en nu is het kabinet aan zet. In Straatsburg hebben een aantal mensen van het CDA Raalte gesproken met Europarlementariër Annie Schreijer-Pierik. Hier ging het over het terugdringen van CO2 en konden we aanwezig zijn bij een belangrijke stemming waarin een motie van Annie Schreijer werd aangenomen. Zij pleitte met succes dat ook de autobranche fors meer CO2 moet reduceren. Want dat er wat gedaan moet worden, dat is wel duidelijk! Toch? Hoe lastig is dat te realiseren als je het niet zelf aan den lijve ondervindt? Want de zomer was wel heet maar toch ook wel heerlijk. Wie verlangt er nu naar de gure, natte en kille herfst? Het blijft toch een beetje ‘ver van ons bed’. Totdat het in andere werelddelen heel dichtbij komt. Orkanen, tsunami’s en enorme plensbuien met alle gevolgen van dien, maken voor de mensen dáár de noodzaak meer dan duidelijk. Wat doen wij? Geld storten naar Giro 555? Meeleven met de mensen in Sulawesi, Florida en met de familie van de oude dame op Mallorca? Of beseffen we nu dat het 5 voor 12 is en er daadwerkelijk wat moet gebeuren? Als CDA-fractie zijn wij met dit onderwerp druk bezig en het is niet makkelijk maar de noodzaak zit bij ons tussen de oren. Voor deze en de volgende generatie. Op mijn fiets rijdend door het mooie Sallandse land zie ik de zonnepanelen op de daken. Her en der een klein zonnepark of een windmolentje op eigen erf. Ik ben benieuwd hoe Salland er over 5 jaar uitziet! Aaltje Booijink-Jonkman