Nieuws van politieke partijen in Nederland inzichtelijk

42 documenten

Elke zomer is het weer een drama. ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 23-06-2019 06:07

Elke zomer is het weer een drama. Vrachtwagens propvol dieren die in de brandende hitte op transport gaan naar het slachthuis. En bij die slachterijen soms uren in de file staan. Animal Rights NL maakte daar dinsdag al beelden van bij Vion in Boxtel. Komende week wordt het nog veel warmer. Wij vinden dat de minister per direct maatregelen moet treffen. Voor al die dieren in stikhete trucks, stallen en weilanden zonder schaduw. Een Nationaal Hitteplan voor dieren.

PAS op de plaats

SGP SGP Nederland 20-06-2019 00:00

Stikstofprogramma is schijnwerkelijkheid

De Raad van State oordeelde in mei dat de overheid strikt de hand moet houden aan de uitvoering van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Door die uitspraak komt o.a. de uitbreiding van stallen en de aanleg van bijvoorbeeld industrieterreinen en snelwegen in gevaar, ook al zijn er al wel vergunningen afgegeven.

“Wie het nog snapt, moet het maar zeggen.” Dat zei SGP-kamerlid Roelof Bisschop in het Kamerdebat over de PAS. Bisschop: “De overheid moet een strenger stikstofbeleid gaan voeren om de natuur te beschermen, met als averechts gevolg dat koeien allemaal de wei uit worden gejaagd en biologische boeren de deuren wel kunnen sluiten. Deze gezinsbedrijven mogen we niet buiten hun schuld de das omdoen. Ik vind dat provincies geen gehoor moeten geven aan handhavingsverzoeken zolang het plan van aanpak nog niet duidelijk is. Een PAS op de plaats dus.”

Bisschop haalde een uitspraak aan van Eurocommissaris Timmermans, die zei dat Nederland de Habitatrichtlijn onnodig streng toepast, zeker in vergelijking met buurland Duitsland. “Daar worden drempelwaarden van 7 mol en hoger gehanteerd. Natura 2000 begint hier al te grommen als je op tien kilometer afstand een depositie van 0,3 mol veroorzaakt. Dat is dezelfde hoeveelheid stikstof als in één ganzenpoepje zit.” De SGP is vóór natuurmaatregelen en vóór emissiereductie. “Maar laten we Natura 2000 alsjeblieft niet heilig verklaren door zekerheden en garanties op de vierkante millimeter. Dat is een modelwerkelijkheid die geen recht doet aan de échte werkelijkheid,” aldus Bisschop.

Esther Ouwehand reageert bij ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 18-06-2019 12:01

Esther Ouwehand reageert bij EenVandaag op de nieuwe landbouwvisie van minister Schouten. Spoiler alert: het gaat over pappen, nathouden en het in de benen houden van de vee-industrie.

Op zoek naar een duurzaam cadeau ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 08-06-2019 06:56

Op zoek naar een duurzaam cadeau voor vaderdag? Zoek niet verder! Ga naar https://www.mijnnatuur.nl/ en koop een vierkante meter natuur in het Overijsselse Daarle. In 2013 kochten wij met de hulp van duizenden natuurbeschermers bijna 100.000 vierkante meter natuur vrij in Overijssel. Staatsbosbeheer verkocht stukken natuur in het plaatsje Daarle aan de hoogste bieder omdat er drastische bezuinigd werd op natuur. Hierdoor werd de toekomst van deze natuur onzeker. Wij hebben die toekomst veiliggesteld!

Hoor­zitting over bomenkap in Tweede Kamer

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 29-05-2019 00:00

Op initiatief van de Partij voor de Dieren ging de Tweede Kamer vandaag in gesprek met experts en organisaties over de oorzaken en gevolgen van bomenkap in Nederland. Het Nederlandse bos verdwijnt momenteel (procentueel gezien) in hoger tempo dan in de Amazone. De maatschappelijke bezorgdheid over deze grootschalige bomenkap en over het snel toenemende gebruik van hout als zogenaamd "duurzame energiebron" lieten volgens verschillende sprekers ook zien dat het hoog tijd was dat de Tweede Kamer hierover in gesprek ging. De discussie spitste zich verder toe op de vraag of Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten de bossen nog wel met de juiste intenties kunnen beheren, als ze ook geld moeten verdienen aan de bossen, zoals het geval is sinds het kabinet Rutte I. De uitgenodigde sprekers waren: De hoorzitting is hier integraal terug te zien. Lees ook de documentatie van de hoorzitting.

De Partij voor de Dieren komt met ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 22-05-2019 18:40

De Partij voor de Dieren komt met een nieuwe, krachtige Klimaatwet! De huidige, verwaterde Klimaatwet doet alleen wat politiek haalbaar is. Daarom presenteren wij binnenkort een Klimaatwet 1.5 die wél doet wat nodig is: de opwarming van de Aarde met 1,5 graad beperken! Voor een leefbare Aarde. Voor mens én dier 🌍🌱🐽🐝 Lees er alles over op onze site 👉 https://www.partijvoordedieren.nl/nieuws/pvdd-komt-met-klimaatwet-1-5 #groeiendverzet #teamplanet

ChristenUnie lanceert 4-puntenplan voor Noord-Nederland

ChristenUnie ChristenUnie Nederland 17-05-2019 17:00

Door Webredactie op 17 mei 2019 12:41

ChristenUnie lanceert 4-puntenplan voor Noord-Nederland

Anja Haga, kandidaat voor het Europees parlement, lanceert vrijdag 17 mei het Europees 4-puntenplan voor Noord-Nederland.

“Noord-Nederland kan niet zonder Europa en Europa is niets zonder de regio’s. Het Noorden is uniek wat betreft het Waddengebied, de landbouw, de kansen voor duurzaam vervoer en de minderheidstalen. Noord-Nederland is hierin een voorbeeldregio voor Europa”, aldus Anja Haga. Deze voorbeeldfunctie kan wat betreft de ChristenUnie nog verder versterkt worden. Daarom hebben beide partijen een 4-puntenplan opgesteld waarvoor ze zich tijdens de nieuwe zittingsperiode van het Europees parlement voor gaan inzetten.

Behoud van werelderfgoed Waddenzee

In het 4-puntenplan wordt in de eerste plaats gepleit voor het behoud van werelderfgoed Waddenzee. Het Waddengebied is een uniek natuurgebied, met uitzonderlijke flora en fauna, dat zich uitstrekt tot Denemarken. De ChristenUnie pleit daarom voor plasticvrije zeeën en het terugdringen van risico’s van scheepvaartincidenten. Daarnaast moet er een internationaal onderzoek komen naar de ecologische gevolgen van klimaatverandering in het Waddengebied. Op basis van deze resultaten kunnen er dan juiste maatregelen worden genomen om de Waddenzee te behouden.

De ChristenUnie vindt dat op afstanden tot 1000 kilometer de trein hét vervoersmiddel kan zijn, in plaats van het vliegtuig. In Noord-Nederland zijn de OV-verbindingen nog onvoldoende, daarom is aanleg van de Wunderline, Lelylijn en Nedersaksenlijn noodzakelijk. Daarnaast komt er wat de ChristenUnie betreft een Europees tanknetwerk voor elektrisch vervoer, groene waterstof, groen gas en blauwe diesel. Zodat het voor iedereen mogelijk is om klimaatneutraal te reizen.

Europese kringlooplandbouw en duurzame visserij

Er zijn enorme uitdagingen op het gebied van klimaat, leefomgeving en biodiversiteit. Wat de ChristenUnie betreft draagt het nieuwe Gemeenschappelijke Landbouwbeleid (GLB) bij aan de omslag naar kringlooplandbouw, zodat de voedselproductie verduurzaamt. Daarbij geldt de regel dat boeren beloond worden voor maatregelen en resultaten op het gebied van klimaat, milieu en biodiversiteit. Voedsel van derde landen die naar de EU worden geïmporteerd moeten voldoen aan de eisen van kringlooplandbouw.

Versterking van het Frysk en het Nedersaksisch

Een taal is een belangrijke drager van de cultuur in de streek en verdient daarom continue waardering en erkenning. In Noord-Nederland zijn naast het Nederlands ook het Fries, Nedersaksisch en Gronings belangrijke talen. Minderheidstalen mogen actiever op de agenda van Europa komen. De ChristenUnie stelt daarom voor om de Europese Commissie én Europarlementariërs regelmatiger te informeren over de stand van zaken, problemen en kansen met betrekking tot minderheidstalen. Zodat er gezamenlijke afspraken gemaakt kunnen worden.

Tijd voor politieke ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 17-05-2019 09:24

Tijd voor politieke klimaatverandering ✊ De huidige Europese regels voor diertransporten bestaan vijftien jaar, maar doen nog altijd niet waarvoor ze in het leven zijn geroepen: dieren beschermen tijdens het vervoer. Lees hieronder het opinieartikel van onze #EP2019 lijsttrekker Anja Hazekamp 👇

De EU houdt een verbod op het ...

Partij voor de Dieren Partij voor de Dieren Nederland 15-05-2019 13:33

De EU houdt een verbod op het gebruik van dieren in laboratoria tegen. Stem jij 23 mei ook tegen dierproeven? 🐵🙈🙉🙊🐒