Nieuws van politieke partijen in Raalte inzichtelijk

13 documenten

Minder leuk voor de gebruikers maar ...

Raalte Natuurlijk Raalte Natuurlijk Raalte 04-06-2019 16:38

Minder leuk voor de gebruikers maar wel heeeeeel fijn voor het milieu en alle dieren die de restanten binnenkrijgen en er aan overlijden ......

GROENLINKS RAALTE ROEPT GEMEENTE OP: “STOP MET GEBRUIK VAN XENTARI!” | Raalte

GroenLinks GroenLinks Raalte 20-04-2019 00:00

De gemeente Raalte gebruikt voor de bestrijding van de eikenprocessierups  in bomen Xentari. Omdat Xentari behalve de eikenprocessierups ook alle andere rupssoorten uitroeit, roept GroenLinks de gemeente op om onmiddellijk te stoppen met het gebruik van Xentari.

Als Xentari wordt gebruikt voor de bestrijding van de eikenprocessierups dan gaan alle insecten die gedurende zeven dagen aan de boom knagen dood. Daarnaast komt Xentari bij besproeiing behalve op de bomen ook in de struiken en bermen terecht. Dit zorgt voor nog meer insecten die het niet overleven.

Aan het begin van 2019 is er door wetenschappers alarm geslagen dat het aantal insecten de komende decennia 40% afneemt. Laten we als Raalte het goede voorbeeld geven door hier niet aan mee te helpen. Kortom Stop met de Xentari en accepteer de eikenprocessierups.

Routenetwerken Salland opvolger van ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 13-04-2019 13:53

Routenetwerken Salland opvolger van Recreatiegemeenschap Salland Salland beschikt over een uitgebreid fiets- en wandelroutenetwerk. Jaarlijks maken hier tienduizenden mensen gebruik van. Het beheer en de doorontwikkeling van het netwerk is sinds 1 januari 2019 ondergebracht bij Routenetwerken Salland (RNS). https://www.gbraalte.net/routenetwerken-salland-opvolger-van-recreatiegemeenschap-salland/

Mark Kampman staat in park ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 17-03-2019 18:27

Mark Kampman staat in park Drostenkamp in Raalte De Drostenkampvijver, een zogenaamde bergingsvijver, ligt langs de provinciale weg aan de westzijde van Raalte. Ook in de rest van Salland zijn meerdere bergingsvijvers te vinden. Een bergingsvijver is een vijver die een aanzienlijk niveau onder het maaiveld heeft. En vervolgens vaak voor een deel gevuld wordt door het grondwater. Wanneer er een intensieve regenbui optreedt, zal het oppervlakte water afstromen richting deze vijver, en zal de vijver zich dan ook vullen. Op deze manier wordt een deel van het regenwater geborgen zonder dat het schade kan aanrichten. Gemeentebelangen Drenthe Overijssel wil er voor zorgen dat mensen geen last hebben van wateroverlast, en hiernaast ook nog de mogelijkheid hebben tot recreatie zoals wandelen, vissen en hardlopen. Stem daarom tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart op Gemeentebelangen Drenthe Overijssel , Lijst 5, voor Lokaal en Betaalbaar Maatwerk!

Jan Schokker staat in het ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 16-03-2019 17:08

Jan Schokker staat in het Boetelerveld. Het Boetelerveld is een natuurgebied dat in de gemeente Raalte ligt. Het natuurterrein is 170 hectare groot. Het gebied hoorde vroeger bij de havezate Schoonheten en zou in 1953 ontgonnen worden. Na de watersnoodramp in Zeeland werden alle beschikbare middelen daar ingezet en waren er geen machines en mankracht meer over om het Boetelerveld te ontginnen. Daarom is dit unieke stukje natte heide bewaard gebleven. Het Boetelerveld is zo een bijzonder natuurgebied, dat Europa het heeft aangewezen als Natura 2000. Het Boetelerveld is mede zo bijzonder om het klokjesgentiaan dat hier groeit en de kamsalamander. Maar als je er gaat wandelen zie je ook veel andere natuurlijke pareltjes. Het Boetelerveld is een oase van rust middenin een landbouwgebied. Vanwege deze rust en de bijzondere planten en dieren die er leven, is het Boetelerveld een must-have voor natuurliefhebbers en zeker een bezoek waard! Gemeentebelangen Drenthe Overijssel wil er voor zorgen dat er een balans blijft tussen Natuur en ruimte voor agrarische ondernemers. https://www.landschapoverijssel.nl/gebieden/boetelerveld Stem daarom tijdens de waterschapsverkiezingen van 20 maart op Gemeentebelangen Drenthe Overijssel Lijst 5

Een verontrustende ontwikkeling, we ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 11-02-2019 14:06

Een verontrustende ontwikkeling, we moeten zuinig zijn op onze natuur. ‘Natuur ernstig in gevaar door wereldwijde afname van insectensoorten'

Stichting Groen Luttenberg, ...

Gemeentebelangen Gemeentebelangen Raalte 19-12-2018 15:47

Stichting Groen Luttenberg, Stichting Kostbaar Salland en de gemeente Raalte slaan de handen ineen voor het herstel en beheer van landschapselementen in Luttenberg. Vanochtend ondertekenden ze een financieringscontract voor de uitvoering van het onderhoud voor de komende 21 jaar. https://www.gbraalte.net/unieke-samenwerking-voor-landschapsonderhoud-in-luttenberg/

Vragen over groenonderhoud Raalte - ...

BurgerBelangen BurgerBelangen Raalte 21-11-2018 20:37

Watertekort nijpend voor natuur en ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 12-11-2018 08:03

Watertekort nijpend voor natuur en landbouw. https://www.facebook.com/506523779407430/posts/2000041983388928/

'Met de huidige insectensterfte is ...

GroenLinks GroenLinks Raalte 18-05-2018 15:43

'Met de huidige insectensterfte is er over één generatie alleen nog dode natuur' https://nu.nl/weekend/5268488/met-huidige-insectensterfte-er-generatie-alleen-nog-dode-natuur.html